Boschheurne

 

De buurtschap Boschheurne vertoonde vanouds een zeer verspreid nederzettingsbeeld.

De erven lagen zover uiteen, dat men nauwelijks van een hoevenzwerm mag spreken.

Tussen 1500 en 1830 is hierin nauwelijks verandering gekomen.

 

De ruimte tussen de oude erven zoals Hagenbeck, het Entel en Steelkamp, werd haast niet opgevuld.

Nieuw is alleen hier het erf De Dam, noordwaarts van het Minkveld.

Alleen westelijk van het erf Kornegoor bestonden kennelijk nog mogelijkheden voor verdere expansie.

In dit gebied waar afwisselend beekeerdgronden en veldpodzolgronden voorkomen zijn na 1500 vijf nieuwe bedrijven opgezet.

Reeds in 1494 wordt het erf Haigenbeick (spelling volgens het kadastrale minuutplan) vermeld in een register.

 

Boerderij Groot-Hagenbeek te Barchem (Gld.)

 

De tak die vele eeuwen op deze boerderij gewoond heeft is nog niet achterhaald.

 

Tot 1800 heeft Berendt Hagenbeek er gewoond. Daarna is de boerderij verkocht aan de eerste knecht de heer Schepers, die tevens een klompmakersfabriekje had.

Nazaten van deze familie woonden er tot 2008.

Vanaf 2008 woont de familie Ribbers er.

 

De boerderij was gelegen op een stuk grond, omgeven door een bos op het land­goed "De Entel" groot 700 Ha.

Dit landgoed was in het bezit van de adelijke familie van Keppel.

De omgeving van de boerderij heette "Boschheurne".

 

Rond 1820 zijn grote stukken van het landgoed verkocht aan Staats­bosbeheer.

Het landgoed heet nu "Beekvliet" en heeft nog steeds een rentmeester.

 

In 1830 heeft Jacob Leen de boerderij in eigendom, zo blijkt uit kadastrale gegevens uit die tijd.

 

Bronnen:

De heer A. Gelderman eigenaar van "Beekvliet"

De heer Schepers toenmalig eigenaar van de boerderij Groot Hagenbeek

De heer Leusink rentmeester van "Beekvliet"

Mevr. Semmelink "Hotel Meilink" te Barchem.