Website van Cees Hagenbeek
NN van Daelhem
Jkv NN van Daelhem, geb. in 1255.

Jkv NN van Daelhem.
Zij moet familie zijn van de Graven van Horne,gezien de beschrijving bij het huwelijk.Met Daelhem ,wordt het graafschap Daelhem bedoeld dat tussen Luik en Maastricht lag en inderdaad onderdeel uitmaakte van het gebied dat werd beheerd door de Graven van Horne. p.s.in 1239 verovering door de Hertog van Braband van Daelhem en in 1244 was de definitieve overgave van Daelhem,getekend te Heerlen.

Daelhem lag ook in het gebied van Looz.De meest waarschijnlijke ouders van de Jonkvrouw van Daelhem zijn Wilem II van Horne en Maria van Looz.Maar WIllem I van Horne is zeker haar grootvader.

Bij het huwelijk wordt vermeld ,dat Adriaen Danielszn.Clootwijck;"troude aan Hoorn", hetgeen wil zeggen dat Adriaen Clootwijck door zijn huwelijk verbonden wordt aan de Graven van Horne.(Hoorne).Willem I van Horne was gehuwd met Helwig van Altena. Met van Daelhem wordt het graafschap Daelhem bedoeld, dat inderdaad in bezit was van de Graven van Horne. Het gebied Daelhem lag tussen Luik en Maastricht en was korte tijd een zelfstandig graafschap.in 1244 was definitieve einde van de zelfstandigheid van Daelhem.De van Horne's trokken na het huwelijk met de van Altena's naar het land van Altena.

tr. (resp. ongeveer 15 en ongeveer 20 jaar oud) circa 1270
met

Adriaen Danielszn van Clootwijck van der Merwede, zn. van Danil Danilszn van der Merwede en Hiraldina van Grutara, geb. te Dordrecht in 1250, Heer van Clootwijck in 1270 en 1298, ovl. (minstens 48 jaar oud) na 1298.

Adriaen Danielszn van Clootwijck van der Merwede.
Klootwijk, voormalige adellijke hofstede in het land van Altena, prov. Noord-Brabant, van welke het adellijke geslacht 'van Klootwijk' voortkwam, hetwelk van dat van der Merwede afstamde, zijnde Adriaan van der Merwede Danielszn, die op het einde der dertiende eeuw leefde, de eerste geweest, welke dien naam aannam.
Deze adellijke hofstede, welke, met de daartoe behoorende gronden, eene oppervlakte bevatte van 70 morgen (ongeveer 60 bunder) is, bij den St. Elizabethsvloed van 18 november 1421, geheel ondergeloopen, en er zijn later slechts 54 of 55 morgen gronds daarvan weder bedijkt door Adriaan van Klootwijk Reijerszoon, zoo als blijkt uit eenen Schepenenbrief van Almkerk de dato 10 september 1534. In het jaar 1585 deed Johan van Klootwijk, de grachten van het vervallen huis van Klootwijk weder ophalen. De schans schijnt echter nimmer weder tot den vorigen luister te zijn gekomen. Thans vindt men er nog enkel eene bouwhoeve met 3 bunder land behoorende tot het arr. 's-Hertogenbosch, kant. Heusden, gem. Almkerk-en-Uitwijk, en wordende thans in eigendom bezeten door de wed. B. Snart.

Het eerste gedeelte van deze tak 'van Clootwijck' wordt beschreven in "Beschrijvinge van Dordrecht" (1677) door Matthijs Balen. Deze heeft zijn gegevens uit een handschrift van (vermoedelijk) Matthijs van de Merwede van Clootwijck (afstammeling van Reijer Janszoon van Clootwijk). Er bestaat echter grote twijfel over de nauwkeurigheid van deze beschrijving. Neem bijvoorbeeld het feit dat als vader van Adriaan Jan Arntsz hier Reijer van Clootwijk genoemd wordt.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaen*1280  1322  42


NN van Horne
NN van Horne, geb. te Horn in 1237, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te 's-Hertogenbosch in 1304.

 


Zij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
NN*1255     Bronnen:
1.Maison de Hornes, Horn, Horne, Hoerne, Huerne, Hoorne, etc. (B 014), Type: boek, Schrijver: Etienne Patou, Uitgegeven: 2014 (blz. 3)

Adriaan Jan Arntsz van Clootwijck
Adriaan Jan Arntsz van Clootwijck, geb. circa 1390, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op 11 mei 1469.

Adriaan Jan Arntsz van Clootwijck.
Adriaen Jan Arntsz. (later "van Clootwijck") kocht op 24 febr. 1418 de ridderlijke hofstede "Clootwijck" (onder Almkerk) van Floris van Klootwijck Pontiaensz. (ex matre Lijsbeth Florisdr. van Dalem). Adriaen is zich pas daarna "van Clootwijck" gaan noemen. Er blijkt nergens dat hij tot het geslacht behoorde.
Als mogelijke vrouwen worden ook "een dochter van Reijmbert van der Brugge" en Johanna Willemsdr van Nederveen genoemd.
Bronnen: "Een speurtocht door de Langstraat (1500-1650)" door Mevr. A.I. Menalda-van der Hoeven (1981).

Een beschrijving van de leenheren van een leen te Giessen van plm. 20 morgen groot:.

24-03-1451 Adriaan Jan Arntsz van CLOOTWIJCK [1021] verwierf dit leen van Jan die Molenaar.
11-05-1469 Jan Reynaerts [1027] erfde het leen van zijn grootvader Adriaan [1021], het leen sloeg een generatie over omdat de vader van Jan, Reywaert Adriaensz van CLOOTWIJCK [1023] al reeds overleden was.
23-02-1519 Reijwaert Jansz van CLOOTWIJCK [1098] erfde het leen van zijn vader.
07-06-1536 Johan van CLOOTWIJCK [1100] (Jan de oude) erfde het leen van zijn vader.
01-07-1539 Johan van CLOOTWIJCK [1100] droeg het leen over aan Dirck Jacobsz van Giessendam.

tr.
met

Jkv Dirkje van Polanen, dr. van Otto III van Asperen van Polanen (heer van Asperen) en Johanna van Voorst en Keppel (vrouw van Voerst en Keppel), geb. circa 1400.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reywaert*1415  1468  53


Dirkje van Polanen
Jkv Dirkje van Polanen, geb. circa 1400.

tr.
met

Adriaan Jan Arntsz van Clootwijck, zn. van Reyer van Clootwijck (leenvolger overleden) en Jvr NN van Houweningen, geb. circa 1390, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op 11 mei 1469.

Adriaan Jan Arntsz van Clootwijck.
Adriaen Jan Arntsz. (later "van Clootwijck") kocht op 24 febr. 1418 de ridderlijke hofstede "Clootwijck" (onder Almkerk) van Floris van Klootwijck Pontiaensz. (ex matre Lijsbeth Florisdr. van Dalem). Adriaen is zich pas daarna "van Clootwijck" gaan noemen. Er blijkt nergens dat hij tot het geslacht behoorde.
Als mogelijke vrouwen worden ook "een dochter van Reijmbert van der Brugge" en Johanna Willemsdr van Nederveen genoemd.
Bronnen: "Een speurtocht door de Langstraat (1500-1650)" door Mevr. A.I. Menalda-van der Hoeven (1981).

Een beschrijving van de leenheren van een leen te Giessen van plm. 20 morgen groot:.

24-03-1451 Adriaan Jan Arntsz van CLOOTWIJCK [1021] verwierf dit leen van Jan die Molenaar.
11-05-1469 Jan Reynaerts [1027] erfde het leen van zijn grootvader Adriaan [1021], het leen sloeg een generatie over omdat de vader van Jan, Reywaert Adriaensz van CLOOTWIJCK [1023] al reeds overleden was.
23-02-1519 Reijwaert Jansz van CLOOTWIJCK [1098] erfde het leen van zijn vader.
07-06-1536 Johan van CLOOTWIJCK [1100] (Jan de oude) erfde het leen van zijn vader.
01-07-1539 Johan van CLOOTWIJCK [1100] droeg het leen over aan Dirck Jacobsz van Giessendam.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reywaert*1415  1468  53Bronnen:
1.Heraldieke Bibliotheek. (HB), veld 2: J.B. Rietstap, plaats: s-Gravenhage
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: s-Gravenhage, datum: vanaf 1883

Reyer van Clootwijck
Reyer van Clootwijck, geb. circa 1350, leenvolger overleden, ovl. (minstens 40 jaar oud) na 1390.

tr.
met

Jvr NN van Houweningen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaan*1390  1469  78


NN van Houweningen
Jvr NN van Houweningen.

tr.
met

Reyer van Clootwijck, zn. van Wouther van Clootwijck (ridder) en Jvr Agnes Willemsdr van Rijswijck, geb. circa 1350, leenvolger overleden, ovl. (minstens 40 jaar oud) na 1390.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaan*1390  1469  78


Wouther van Clootwijck
Wouther van Clootwijck, geb. circa 1320, ridder, ovl. (minstens 20 jaar oud) na 1340.

tr.
met

Jvr Agnes Willemsdr van Rijswijck, dr. van Willem Jansz van Rijswijk en Margriet .

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reyer*1350  1390  40


Agnes Willemsdr van Rijswijck
Jvr Agnes Willemsdr van Rijswijck.

tr.
met

Wouther van Clootwijck, zn. van Adriaen van Clootwijck (knaap) en Jenne Willemdr van Drongelen, geb. circa 1320, ridder, ovl. (minstens 20 jaar oud) na 1340.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reyer*1350  1390  40Bronnen:
1.Middeleeuws Vlechtwerk (A 008), A 008

Adriaen van Clootwijck
Adriaen van Clootwijck, geb. circa 1280, knaap, ovl. (minstens 42 jaar oud) na 1322.

Adriaen van Clootwijck.
Clootwijck is de naam van een landgoed in ontwikkeling dat is gelegen tussen de plaats Almkerk en het Uitwijkse Veld. Het heeft betrekking op een gebied van ongeveer 50 ha. Dit is onderdeel van een groter landgoedontwikkelingsplan, het Clootwijckerbos, dat 210 ha omvat en zich uitsterkt van het Uitwijkse Veld tot de kom van Almkerk.

Clootwijck In dit gebied bevindt zich aan de Woudrichemse Weg de Clootwijckhoeve, een monumentale hoeve van het Altenase dwarsdeeltype waarvan het voorste deel uit 1618 en het achterste deel uit 1797. Deze op een stroomrug gebouwde hoeve is in de jaren 80 van de 20e eeuw gerestaureerd en is geklasseerd als rijksmonument.

Reeds vr 1064 was dit goed in bezit van een tak van de familie Van der Merwede (of: Van der Merwe). In 1204 nam ene Danil van der Merwede deel aan de inname van Constantinopel. Er is sprake van dat hier in 1381 een soort uithof van een klooster zou zijn gesticht. De Sint-Elisabethsvloed van 1421 verwoestte echter de gebouwen.

Telgen van de familie Van Clootwijcks namen ondertussen hoge posities in: ene Coenrardus van Clootwijck werd omstreeks 1385 abt van de Abdij van Berne; Pieter van Clootwijck (1530-1596) was in de Tachtigjarige Oorlog Prinsgezind en nam de stad Geertruidenberg in, waarop hij schout van deze stad werd. Een aantal grafstenen in de kerk van Geertruidenberg herinneren nog aan een aantal Van Clootwijcks.

In 1618 liet ene Johan van Clootwijck het in verval geraakte huis Clootwijck opknappen en de grachten weer uitdiepen, en werd de kelder en de opkamer verbouwd uitgebreid. Omstreeks 1671 kwam het goed Clootwijck in bezit van de familie Ten Hage. In 1797 werden de grachten gedempt en werd het geheel omgebouwd tot schans in het kader van wat later de Nieuwe Hollandse Waterlinie zou worden. Deze stond bekend als de Schans bij de hoeve Clootwijck. In 1816 werd het goed verkocht aan Pieter Swart, en de familie Swart zou het goed tot 1977 in eigendom hebben. Daarna begon de renovatie van de boerderij. Uiteindelijk kwam het in bezit van de familie Hak, welke vanaf 2000 plannen ontvouwde om hier een landgoed te ontwikkelen.

tr. (ongeveer 30 jaar oud) circa 1310
met

Jenne Willemdr van Drongelen, dr. van Willem van Heusden van Drongelen en Hedwig van de Merwede.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wouther*1320  1340  20


Jenne Willemdr van Drongelen
Jenne Willemdr van Drongelen.

tr. (Adriaen ongeveer 30 jaar oud) circa 1310
met

Adriaen van Clootwijck, zn. van Adriaen Danielszn van Clootwijck van der Merwede (Heer van Clootwijck in 1270 en 1298) en Jkv NN van Daelhem, geb. circa 1280, knaap, ovl. (minstens 42 jaar oud) na 1322.

Adriaen van Clootwijck.
Clootwijck is de naam van een landgoed in ontwikkeling dat is gelegen tussen de plaats Almkerk en het Uitwijkse Veld. Het heeft betrekking op een gebied van ongeveer 50 ha. Dit is onderdeel van een groter landgoedontwikkelingsplan, het Clootwijckerbos, dat 210 ha omvat en zich uitsterkt van het Uitwijkse Veld tot de kom van Almkerk.

Clootwijck In dit gebied bevindt zich aan de Woudrichemse Weg de Clootwijckhoeve, een monumentale hoeve van het Altenase dwarsdeeltype waarvan het voorste deel uit 1618 en het achterste deel uit 1797. Deze op een stroomrug gebouwde hoeve is in de jaren 80 van de 20e eeuw gerestaureerd en is geklasseerd als rijksmonument.

Reeds vr 1064 was dit goed in bezit van een tak van de familie Van der Merwede (of: Van der Merwe). In 1204 nam ene Danil van der Merwede deel aan de inname van Constantinopel. Er is sprake van dat hier in 1381 een soort uithof van een klooster zou zijn gesticht. De Sint-Elisabethsvloed van 1421 verwoestte echter de gebouwen.

Telgen van de familie Van Clootwijcks namen ondertussen hoge posities in: ene Coenrardus van Clootwijck werd omstreeks 1385 abt van de Abdij van Berne; Pieter van Clootwijck (1530-1596) was in de Tachtigjarige Oorlog Prinsgezind en nam de stad Geertruidenberg in, waarop hij schout van deze stad werd. Een aantal grafstenen in de kerk van Geertruidenberg herinneren nog aan een aantal Van Clootwijcks.

In 1618 liet ene Johan van Clootwijck het in verval geraakte huis Clootwijck opknappen en de grachten weer uitdiepen, en werd de kelder en de opkamer verbouwd uitgebreid. Omstreeks 1671 kwam het goed Clootwijck in bezit van de familie Ten Hage. In 1797 werden de grachten gedempt en werd het geheel omgebouwd tot schans in het kader van wat later de Nieuwe Hollandse Waterlinie zou worden. Deze stond bekend als de Schans bij de hoeve Clootwijck. In 1816 werd het goed verkocht aan Pieter Swart, en de familie Swart zou het goed tot 1977 in eigendom hebben. Daarna begon de renovatie van de boerderij. Uiteindelijk kwam het in bezit van de familie Hak, welke vanaf 2000 plannen ontvouwde om hier een landgoed te ontwikkelen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wouther*1320  1340  20


Adriaan Anthonies de Jonge van Campen
Adriaan Anthonies de Jonge van Campen.

tr.
met

Aenken Martens.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aenke  1557   


Aenken Martens
Aenken Martens.

tr.
met

Adriaan Anthonies de Jonge van Campen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aenke  1557   


Adriaan Dirks de Oude van Clootwijck
Adriaan Dirks de Oude van Clootwijck.

Adriaan Dirks de Oude van Clootwijck.
Adriaen Dirksz "de Oude" was in 1612 secretaris en schout in Zuidewijn-Capelle en woonde op de Nieuwevaart.
's-Grevelduin-Capelle R62, fol 80, .
6-5-1631: Afscheid tusschen de weduwe ende kijnderen van Adriaen Dircksz van Clootwijck den Ouden.
N.A. `s-Gravenhage 643, fol. 15, .
28-11-1668: Copie van testament in 's-Grevelduin-Capelle R66, fol.19v: Verklaring door dhr Suidewijn van Nijssen.... ten verzoeke van Johan Seijlmans, schout te Waspik dat hij heeft gekend: Dirck Adriaenszn. van Clootwijck, gehuwd met Aentien Adriaens van Campen, waaruit: Adriaen Dirckszn. van Clootwijck, secrtetaris van Suijdewijn gehuwd met Anna Tielmans, waaruit een dochter genaemd Adriaentken Adriaensdr. van Clootwijck, tegenwoordig gehuwd met Jan Seijlmans, bovengenoemd, die te samen hebben verwekt een zoon Adriaen van Clootwijck, geseijt Seijlmans. Verder vermeld een Jan Dirckszn. van Clootwijck, zijn neef, die een zoon was van Dirck Dirckszn en een kleinzoon van Dirck Adriaenszn van Clootwijck. Dirck Dirckszn. van Clootwijck was een broer van Adriaen Dirckszn. van Clootwijck.
Bronnen: D 's-Grev 1610-1625, 1626-1644, Taxatie Collaterale Successie 1610-1625 en opgave Piet Sanders.

tr. (Anneke ongeveer 31 jaar oud) op 23 apr 1617
met

Anneke Tielemans [[XId], geb. te Vrijhoeve-Capelle circa 1585, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Capelle op 6 okt 1669.
Adriaan Dirks de Oude van Clootwijck en Anneke Tielemans
den 23. Aprill Arianen diericxzn van Clootwijck jonggezell van Cappell met Anneken Tilmansd. jonge dochter uijt de Vrijhoeven.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ariaentje*1629 's-Grevelduyns Cappelle 1708 Waspik 79


Anneke Tielemans
Anneke Tielemans [[XId], geb. te Vrijhoeve-Capelle circa 1585, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Capelle op 6 okt 1669.

tr. (ongeveer 31 jaar oud) op 23 apr 1617
met

Adriaan Dirks de Oude van Clootwijck, zn. van Dirck Adriaensz van Clootwijck (Schout en Heiligengeestmeester) en Aenke Adriaensdr van Campen.

Adriaan Dirks de Oude van Clootwijck.
Adriaen Dirksz "de Oude" was in 1612 secretaris en schout in Zuidewijn-Capelle en woonde op de Nieuwevaart.
's-Grevelduin-Capelle R62, fol 80, .
6-5-1631: Afscheid tusschen de weduwe ende kijnderen van Adriaen Dircksz van Clootwijck den Ouden.
N.A. `s-Gravenhage 643, fol. 15, .
28-11-1668: Copie van testament in 's-Grevelduin-Capelle R66, fol.19v: Verklaring door dhr Suidewijn van Nijssen.... ten verzoeke van Johan Seijlmans, schout te Waspik dat hij heeft gekend: Dirck Adriaenszn. van Clootwijck, gehuwd met Aentien Adriaens van Campen, waaruit: Adriaen Dirckszn. van Clootwijck, secrtetaris van Suijdewijn gehuwd met Anna Tielmans, waaruit een dochter genaemd Adriaentken Adriaensdr. van Clootwijck, tegenwoordig gehuwd met Jan Seijlmans, bovengenoemd, die te samen hebben verwekt een zoon Adriaen van Clootwijck, geseijt Seijlmans. Verder vermeld een Jan Dirckszn. van Clootwijck, zijn neef, die een zoon was van Dirck Dirckszn en een kleinzoon van Dirck Adriaenszn van Clootwijck. Dirck Dirckszn. van Clootwijck was een broer van Adriaen Dirckszn. van Clootwijck.
Bronnen: D 's-Grev 1610-1625, 1626-1644, Taxatie Collaterale Successie 1610-1625 en opgave Piet Sanders.
Adriaan Dirks de Oude van Clootwijck en Anneke Tielemans
den 23. Aprill Arianen diericxzn van Clootwijck jonggezell van Cappell met Anneken Tilmansd. jonge dochter uijt de Vrijhoeven.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ariaentje*1629 's-Grevelduyns Cappelle 1708 Waspik 79


Ariaentje van Clootwijck
Ariaentje van Clootwijck, geb. te 's-Grevelduyns Cappelle op 20 mei 1629, ovl. (79 jaar oud) te Waspik op 25 nov 1708.

  • Moeder:
    Anneke Tielemans [[XId], geb. te Vrijhoeve-Capelle circa 1585, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Capelle op 6 okt 1669.

otr. te 's-Grevelduyns Cappelle op 21 apr 1648, tr. (resp. 19 en ongeveer 22 jaar oud) te 's-Grevelduyns Cappelle op 20 mei 1648
met

Jan Wouters Zeijlmans (Seylmans, Seijlman), geb. in 1625, schout tot Waspik, otr. (2) te Geertruidenberg op 16 mrt 1664, tr. (ongeveer 38 jaar oud) te Geertruidenberg op 4 mei 1664 met Gieltje Willems (Michielke) de Greef, ovl. op 5 apr 1685. Uit dit huwelijk 2 dochters.

Jan Wouters Zeijlmans.
De zoon van Jan Woutersz Zeijlman en Ariaentje van Clootwijk, Adriaen, nam regelmatig de naam "van Clootwijck" aan. Eventueel werd er de toevoeging "gezegd Zeijlmans" gedaan. De kinderen van Adriaen (3 dochters) kregen wel weer de naam Zeijlmans.
Uit het Genealogisch Tijdschrift Midden, West en Noord Brabant jrg 19, blz 231: Verder bleek dat Elisabeth Zeilmans niet is gedoopt te Waspik 7-8-1684 maar te Waspik 23-11-1684. Zij is de dochter van Adriaen Janszn van Clootwijck, gezegd Zeijlmans en Margrietje Bastiaensdr Boeser. Dit blijkt uit "Groot Waspik r44, fol 214, 18-2-1713" Deling tussen Grietje Bastiaense Boeser en haar kinderen verwekt door Adriaen van Klootwijk gezegd Zeijlmans, met name Mayken, gehuwd met Steven Jansz Timmermans, Elisabeth gehuwd met Jacobus Hagoort en Geertruij gehuwd met Adriaen Schouten. Adriaen Janszn van Clootwijck, gezegd Zeijlmans was een zoon van Johannes Woutersz Zeijlmans die o.t/tr, `s.Gr-Capelle 21.4./20.5.1648 met Adriaentje Adriaensdr. Van Clootwijck. Bij de doop van Elisabeth stond als vader Adiraen Jansz van Clootwijck (dus zonder de naam Zeijlmans).


Jan Wouters Zeijlmans
Jan Wouters Zeijlmans (Seylmans, Seijlman), geb. in 1625, schout tot Waspik.

Jan Wouters Zeijlmans.
De zoon van Jan Woutersz Zeijlman en Ariaentje van Clootwijk, Adriaen, nam regelmatig de naam "van Clootwijck" aan. Eventueel werd er de toevoeging "gezegd Zeijlmans" gedaan. De kinderen van Adriaen (3 dochters) kregen wel weer de naam Zeijlmans.
Uit het Genealogisch Tijdschrift Midden, West en Noord Brabant jrg 19, blz 231: Verder bleek dat Elisabeth Zeilmans niet is gedoopt te Waspik 7-8-1684 maar te Waspik 23-11-1684. Zij is de dochter van Adriaen Janszn van Clootwijck, gezegd Zeijlmans en Margrietje Bastiaensdr Boeser. Dit blijkt uit "Groot Waspik r44, fol 214, 18-2-1713" Deling tussen Grietje Bastiaense Boeser en haar kinderen verwekt door Adriaen van Klootwijk gezegd Zeijlmans, met name Mayken, gehuwd met Steven Jansz Timmermans, Elisabeth gehuwd met Jacobus Hagoort en Geertruij gehuwd met Adriaen Schouten. Adriaen Janszn van Clootwijck, gezegd Zeijlmans was een zoon van Johannes Woutersz Zeijlmans die o.t/tr, `s.Gr-Capelle 21.4./20.5.1648 met Adriaentje Adriaensdr. Van Clootwijck. Bij de doop van Elisabeth stond als vader Adiraen Jansz van Clootwijck (dus zonder de naam Zeijlmans).

otr. (1) te 's-Grevelduyns Cappelle op 21 apr 1648, tr. (resp. ongeveer 22 en 19 jaar oud) te 's-Grevelduyns Cappelle op 20 mei 1648
met

Ariaentje van Clootwijck, dr. van Adriaan Dirks de Oude van Clootwijck en Anneke Tielemans, geb. te 's-Grevelduyns Cappelle op 20 mei 1629, ovl. (79 jaar oud) te Waspik op 25 nov 1708.

otr. (2) te Geertruidenberg op 16 mrt 1664, tr. (ongeveer 38 jaar oud) te Geertruidenberg op 4 mei 1664
met

Gieltje Willems (Michielke) de Greef, ovl. op 5 apr 1685.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia     
Peternella     


Gieltje Willems de Greef
Gieltje Willems (Michielke) de Greef, ovl. op 5 apr 1685.

otr. te Geertruidenberg op 16 mrt 1664, tr. (Jan ongeveer 38 jaar oud) te Geertruidenberg op 4 mei 1664
met

Jan Wouters Zeijlmans (Seylmans, Seijlman), geb. in 1625, schout tot Waspik, tr. (1) met Ariaentje van Clootwijck. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Jan Wouters Zeijlmans.
De zoon van Jan Woutersz Zeijlman en Ariaentje van Clootwijk, Adriaen, nam regelmatig de naam "van Clootwijck" aan. Eventueel werd er de toevoeging "gezegd Zeijlmans" gedaan. De kinderen van Adriaen (3 dochters) kregen wel weer de naam Zeijlmans.
Uit het Genealogisch Tijdschrift Midden, West en Noord Brabant jrg 19, blz 231: Verder bleek dat Elisabeth Zeilmans niet is gedoopt te Waspik 7-8-1684 maar te Waspik 23-11-1684. Zij is de dochter van Adriaen Janszn van Clootwijck, gezegd Zeijlmans en Margrietje Bastiaensdr Boeser. Dit blijkt uit "Groot Waspik r44, fol 214, 18-2-1713" Deling tussen Grietje Bastiaense Boeser en haar kinderen verwekt door Adriaen van Klootwijk gezegd Zeijlmans, met name Mayken, gehuwd met Steven Jansz Timmermans, Elisabeth gehuwd met Jacobus Hagoort en Geertruij gehuwd met Adriaen Schouten. Adriaen Janszn van Clootwijck, gezegd Zeijlmans was een zoon van Johannes Woutersz Zeijlmans die o.t/tr, `s.Gr-Capelle 21.4./20.5.1648 met Adriaentje Adriaensdr. Van Clootwijck. Bij de doop van Elisabeth stond als vader Adiraen Jansz van Clootwijck (dus zonder de naam Zeijlmans).

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia     
Peternella     


Cornelia Zeijlmans
Cornelia Zeijlmans.

  • Vader:
    Jan Wouters Zeijlmans (Seylmans, Seijlman), geb. in 1625, schout tot Waspik, otr. (1) te 's-Grevelduyns Cappelle op 21 apr 1648, tr. (resp. ongeveer 22 en 19 jaar oud) te 's-Grevelduyns Cappelle op 20 mei 1648 met Ariaentje van Clootwijck. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (2) te Geertruidenberg op 16 mrt 1664, tr. (ongeveer 38 jaar oud) te Geertruidenberg op 4 mei 1664 met


Peternella Zeijlmans
Peternella Zeijlmans.

  • Vader:
    Jan Wouters Zeijlmans (Seylmans, Seijlman), geb. in 1625, schout tot Waspik, otr. (1) te 's-Grevelduyns Cappelle op 21 apr 1648, tr. (resp. ongeveer 22 en 19 jaar oud) te 's-Grevelduyns Cappelle op 20 mei 1648 met Ariaentje van Clootwijck. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (2) te Geertruidenberg op 16 mrt 1664, tr. (ongeveer 38 jaar oud) te Geertruidenberg op 4 mei 1664 met


Jan van Emmickhoven
Jan van Emmickhoven.


Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elisabeth