Website van Cees Hagenbeek
Gerhart Schmit Kempen
Gerhart Schmit Kempen, geb. te Emsdorf [Duitsland] circa 1479, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Emsdorf [Duitsland] circa 1542.


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1505 Emsdorf [Duitsland] †1572 Emsdorf [Duitsland] 66


Hans Kempen (Schmitt)
Hans Kempen (Schmitt), geb. te Emsdorf [Duitsland] circa 1435, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) circa 1503.


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerhart*1479 Emsdorf [Duitsland] †1542 Emsdorf [Duitsland] 63


Johannes Fredrich Kempfer (Schmitt)
Johannes Fredrich Kempfer (Schmitt), geb. te Netphen [Duitsland] circa 1410, ovl. (ongeveer 90 jaar oud) te Müsen [Duitsland] circa 1500.

tr.
met

Kathrijn Rode, geb. te Krombach [Duitsland] circa 1415, ovl. (ongeveer 94 jaar oud) te Netphen [Duitsland] in 1509.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hans*1435 Emsdorf [Duitsland] †1503  68


Kathrijn Rode
Kathrijn Rode, geb. te Krombach [Duitsland] circa 1415, ovl. (ongeveer 94 jaar oud) te Netphen [Duitsland] in 1509.

tr.
met

Johannes Fredrich Kempfer (Schmitt), geb. te Netphen [Duitsland] circa 1410, ovl. (ongeveer 90 jaar oud) te Müsen [Duitsland] circa 1500.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hans*1435 Emsdorf [Duitsland] †1503  68


NN Peeter Corstend
NN Peeter Corstend.

tr.
met

Wouter Boeff, zn. van Willem Boeff, geb. circa 1480, ovl. (hoogstens 97 jaar oud) voor 23 apr 1578.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wouter*1510 Waspik †1577 Waspik 66


Peter Corsten
Peter Corsten.

tr.
met

Claesken .

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
NN     


Claesken
Claesken .

tr.
met

Peter Corsten.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
NN     


Gerrit Boer
Gerrit Boer, ged. te Stolwijk op 8 mei 1695.

tr. (resp. 41 uitgaande van doop en 17 jaar oud uitgaande van doop) te Polsbroek op 5 mei 1737
met

Merrigje Geelofse van Donk, dr. van Geerlof van Donk en Neeltje de Reus, ged. te Polsbroek op 31 dec 1719.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1748 Haastrecht 1810 Polsbroek 61
Lijsbeth~1745 Haastrecht    


Cornelis Jans Verleck
Cornelis Jans Verleck, geb. te Meerkerk.


Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertje*1655     


Thonis Cornelis Beste
Thonis Cornelis Beste (Besteneel1), schepen van Noordeloos (1649, 1652-1654), ovl. tussen 21 apr 1695 en 27 apr 1662 .

Thonis Cornelis Beste.
Hij wordt voor het eerst vermeld in 1606, als hij samen met zijn (volle) broer Cornelis als prelegaat 2 morgen 1½ hond land op Noordeloos krijgt. In 1608 treedt hij op als borg voor zijn vader bij de pacht van korentienden in Noordeloos. .
In 1619 legt hij als ingezetene van de heerlijkheid Noordeloos een verklaring af. Blijkens verpondingskohieren 1626,.
1627 en 1638 is hij bezitter van land te Noordeloos.

7-6-1641: Leonard Jansz. voor hem zelf en voor zijn broer Thonis Jansz. en Paulus Hendricksz, gehuwd met Willemken Jansdr, transporteren aan Thonis Cornelisz. Besten 2 morgen 1½ hond op de Noordzijde van Noordeloos in het weer waar Marrichgen Jan Leendertsz. za. in het laatst van haar leven gewoond heeft.

Opvallend in deze akte zijn de hier genoemde 2 morgen 1½ hond op de Noordzijde van Noordeloos, die ook in de akte van 4 november 1606 voorkomt, waarbij Thonis Cornelisz. en zijn broer Cornelis Cornelisz. vanwege hun moeder eveneens 2 morgen 1½ hond aldaar kregen toebedeeld. De sleutel biedt wellicht de moeder van Leonard Jansz, Thonis Jansz. en Willemken Jans, wier naam helaas nog in duister gehuld is.

2-6-1643: Lenert en Pieter Claesz, enige kinderen en erfgenamen van Claes Cornelisz. za. en Nelleken Claes za, in hun leven gewoond hebbende aan de Cloverse weg onder .
Hoornaar delen de goederen, door hun ouders nagelaten, waaronder ¾ parten in een huis en hofstede, groot in ’t geheel zeven hond, gelegen aan de Cloverse weg, waarvan Tonis .
Cornelisz. Besteneel en Jan Gerritsz. het resterende ¼ part competeren.

31-8-1643: Lenert Claesz, wonend in Schelluinen voor de ene helft en Tonis Cornelisz. Besteneel, wonend op Noordeloos en Jan Gerritsz, wonend in Peursum voor de andere helft verklaren in onverdeeld eigendom te bezitten elk de gerechte helft van een hofstede, groot 7 hond aan de Cloverse weg onder Hoornaar, 5 hond en 1/8 part van 1 hond op KortScheiwijk en 2 morgen mede gelegen op Kort-Scheiwijk.
26-4-1648: Leendert Claesz. laat met zijn vrouw Maijken Willems op in Hoornaar een kind dopen waarbij Teunis Cornelisz. de Beste als doopgetuige optreedt.

Bovenstaande drie akten laten er geen twijfel over bestaan dat Thonis Cornelisz. den Besten in Noordeloos, Leendert Claesz. in Schelluinen en Jan Gerritsz. in Peursum verwanten waren. .
Beide akten uit 1643 vermelden land in Hoornaar en in Scheiwijk waarin alle drie als eigenaar gerechtigd waren. Hoe deze verwantschappen in elkaar steken, is een vraag die tot vervolg onderzoek uitnodigt.

22-10-1652: Hendrick Evertsz. Veerverloo, wonend Schoonhoven transporteert aan Anthonis Cornelisz. den Besten 6 morgen 4 hond op de Noordzijde van Noordeloos.


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arien*1620     Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, Schrijver: 196 (blz. 361)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, Schrijver: 196 (blz. 366)

Cornelis Theunisz Besteneel
Cornelis Theunisz Besteneel (Gerritsdr1), geb. waarschijnlijk te Noordeloos in 1555.

Cornelis Theunisz Besteneel.
woont in 1606 te Noordeloos.
Pachter van de korentienden van de polder Grotewaard (1608), waarbij zijn zoon Theunis Cornelissen Besteneel als borg optreedt.

4-11-1606: Cornelis Thonisz, wonend op Noordeloos, maakt zijn testament. Al zijn goederen zullen na zijn overlijden gaan naar zijn voor- en nakinderen met name Thonis, Cornelis, Gerrit en Anneke. Thonis en Cornelis, de beide voorkinderen, waarvan de moeder Anneke Fransdr. heette, krijgen als prelegaat 2 morgen 1½ hond, gelegen op Noordeloos. .
De nakinderen Gerrit en Anneke hebben tot een moeder gehad Maritgen Gerrits, die ook reeds overleden is.

3-7-1617: Ondervraging vanwege de gezworenen van de Noordzijde van Noordeloos door schepenen van de getuigen Jan Hendrick Robbertsen, oud 70 jaar en Cornelis Theunissen .
Besteneel, oud 62 jaar. Getuigen verklaren dat de acht morgen, liggende achter het Huis te Noordeloos toebehorende zijne genadige heer tot Brederode, uitwatert op Overslingeland .
via een duiker onder de Molenweg.

9-11-1617: Akte waarin ingezetenen en naburen van Noordeloos, tot een getal van zeventien ondertekenaars, machtiging verlenen om een akkoord te sluiten met ‘die van Ameijde, Thienhoven en Middelbrouck’ inzake houwen en afhakken van wilgen en stoven. .
Tot de ondertekenaars behoren Cornelis Theunissen Besteneel, gevolgd door Gerrit Cornelisz. den Besten.

1626: Cornelis Tonisz. Besten met 4 morgen min 1 hond met huis, berg en schuur strekkende van de Heerenweg af tot de Oude Weteringe toe op verpondingskohier van Noordeloos (aanslag 3-5-0).

tr. (ongeveer 24 jaar oud) (1) circa 1579
met

Anneke Fransdr (Gerritsz2).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thonis  †1695   

tr. (ongeveer 31 jaar oud) (2) circa 1586
met

Maritgen Gerritsdr (Jansdr2), ovl. voor 4 nov 1606.


Bronnen:

1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, Schrijver: 196 (blz. 361)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, Schrijver: 196 (blz. 366)

Anneke Fransdr
Anneke Fransdr (Gerritsz1).

tr. (Cornelis ongeveer 24 jaar oud) circa 1579
met

Cornelis Theunisz Besteneel (Gerritsdr2), geb. waarschijnlijk te Noordeloos in 1555, tr. (2) met Maritgen Gerritsdr. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Cornelis Theunisz Besteneel.
woont in 1606 te Noordeloos.
Pachter van de korentienden van de polder Grotewaard (1608), waarbij zijn zoon Theunis Cornelissen Besteneel als borg optreedt.

4-11-1606: Cornelis Thonisz, wonend op Noordeloos, maakt zijn testament. Al zijn goederen zullen na zijn overlijden gaan naar zijn voor- en nakinderen met name Thonis, Cornelis, Gerrit en Anneke. Thonis en Cornelis, de beide voorkinderen, waarvan de moeder Anneke Fransdr. heette, krijgen als prelegaat 2 morgen 1½ hond, gelegen op Noordeloos. .
De nakinderen Gerrit en Anneke hebben tot een moeder gehad Maritgen Gerrits, die ook reeds overleden is.

3-7-1617: Ondervraging vanwege de gezworenen van de Noordzijde van Noordeloos door schepenen van de getuigen Jan Hendrick Robbertsen, oud 70 jaar en Cornelis Theunissen .
Besteneel, oud 62 jaar. Getuigen verklaren dat de acht morgen, liggende achter het Huis te Noordeloos toebehorende zijne genadige heer tot Brederode, uitwatert op Overslingeland .
via een duiker onder de Molenweg.

9-11-1617: Akte waarin ingezetenen en naburen van Noordeloos, tot een getal van zeventien ondertekenaars, machtiging verlenen om een akkoord te sluiten met ‘die van Ameijde, Thienhoven en Middelbrouck’ inzake houwen en afhakken van wilgen en stoven. .
Tot de ondertekenaars behoren Cornelis Theunissen Besteneel, gevolgd door Gerrit Cornelisz. den Besten.

1626: Cornelis Tonisz. Besten met 4 morgen min 1 hond met huis, berg en schuur strekkende van de Heerenweg af tot de Oude Weteringe toe op verpondingskohier van Noordeloos (aanslag 3-5-0).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Thonis  †1695   Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, Schrijver: 196 (blz. 366)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, Schrijver: 196 (blz. 361)

Maritgen Gerritsdr
Maritgen Gerritsdr (Jansdr1), ovl. voor 4 nov 1606.

tr. (Cornelis ongeveer 31 jaar oud) circa 1586
met

Cornelis Theunisz Besteneel (Gerritsdr2), geb. waarschijnlijk te Noordeloos in 1555, tr. (1) met Anneke Fransdr. Uit dit huwelijk een zoon.

Cornelis Theunisz Besteneel.
woont in 1606 te Noordeloos.
Pachter van de korentienden van de polder Grotewaard (1608), waarbij zijn zoon Theunis Cornelissen Besteneel als borg optreedt.

4-11-1606: Cornelis Thonisz, wonend op Noordeloos, maakt zijn testament. Al zijn goederen zullen na zijn overlijden gaan naar zijn voor- en nakinderen met name Thonis, Cornelis, Gerrit en Anneke. Thonis en Cornelis, de beide voorkinderen, waarvan de moeder Anneke Fransdr. heette, krijgen als prelegaat 2 morgen 1½ hond, gelegen op Noordeloos. .
De nakinderen Gerrit en Anneke hebben tot een moeder gehad Maritgen Gerrits, die ook reeds overleden is.

3-7-1617: Ondervraging vanwege de gezworenen van de Noordzijde van Noordeloos door schepenen van de getuigen Jan Hendrick Robbertsen, oud 70 jaar en Cornelis Theunissen .
Besteneel, oud 62 jaar. Getuigen verklaren dat de acht morgen, liggende achter het Huis te Noordeloos toebehorende zijne genadige heer tot Brederode, uitwatert op Overslingeland .
via een duiker onder de Molenweg.

9-11-1617: Akte waarin ingezetenen en naburen van Noordeloos, tot een getal van zeventien ondertekenaars, machtiging verlenen om een akkoord te sluiten met ‘die van Ameijde, Thienhoven en Middelbrouck’ inzake houwen en afhakken van wilgen en stoven. .
Tot de ondertekenaars behoren Cornelis Theunissen Besteneel, gevolgd door Gerrit Cornelisz. den Besten.

1626: Cornelis Tonisz. Besten met 4 morgen min 1 hond met huis, berg en schuur strekkende van de Heerenweg af tot de Oude Weteringe toe op verpondingskohier van Noordeloos (aanslag 3-5-0).


Bronnen:

1.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, Schrijver: 196 (blz. 366)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), Type: boek, Schrijver: 196 (blz. 361)

Cornelis Gerritsz
Cornelis Gerritsz (Boer2,1).

tr.
met

Hendrickje Jansdr (Boer2).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aeltie  †1735 Noordeloos  Bronnen:
1.Genealogisch onderzoek naar de achtergrond en de oorsprong van de Familie Boer (B 025), Type: boek, Schrijver: Ds. D. Boer, Uitgever: van Gorcum, Plaats: Assen, Uitgegeven: 1961 (blz. 151)
2.Genealogisch onderzoek naar de achtergrond en de oorsprong van de Familie Boer (B 025), Type: boek, Schrijver: Ds. D. Boer, Uitgever: van Gorcum, Plaats: Assen, Uitgegeven: 1961 (blz. 161)

Hendrickje Jansdr
Hendrickje Jansdr (Boer1).

tr.
met

Cornelis Gerritsz (Boer1,2).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aeltie  †1735 Noordeloos  Bronnen:
1.Genealogisch onderzoek naar de achtergrond en de oorsprong van de Familie Boer (B 025), Type: boek, Schrijver: Ds. D. Boer, Uitgever: van Gorcum, Plaats: Assen, Uitgegeven: 1961 (blz. 161)
2.Genealogisch onderzoek naar de achtergrond en de oorsprong van de Familie Boer (B 025), Type: boek, Schrijver: Ds. D. Boer, Uitgever: van Gorcum, Plaats: Assen, Uitgegeven: 1961 (blz. 151)

Cors Sanders
Cors Sanders, geb. te Langerak circa 1630, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Langerak op 11 okt 1664.

tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) circa 1653
met

Jaapje Stout, dr. van Cornelis Jans Stout (achtman) en Beertje Ariens, geb. te Langerak circa 1630, ovl. (hoogstens 70 jaar oud) te Langerak voor 11 mrt 1701, tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 25 jaar oud) (2) te Langerak in 1665 met Pieter van der Pijl. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrikje*1655 Langerak †1712 Langerak 56


Jaapje Stout
Jaapje Stout, geb. te Langerak circa 1630, ovl. (hoogstens 70 jaar oud) te Langerak voor 11 mrt 1701.

  • Moeder:
    Beertje Ariens, geb. circa 1600, ovl. (hoogstens 65 jaar oud) voor 28 feb 1666.

tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) (1) circa 1653
met

Cors Sanders, geb. te Langerak circa 1630, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Langerak op 11 okt 1664.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrikje*1655 Langerak †1712 Langerak 56

tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 25 jaar oud) (2) te Langerak in 1665
met

Pieter van der Pijl, geb. te Tienhoven circa 1640, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Langerak op 22 mrt 1710.

Uit dit huwelijk 4 kinderen.


Pieter van der Pijl
Pieter van der Pijl, geb. te Tienhoven circa 1640, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Langerak op 22 mrt 1710.

tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 35 jaar oud) te Langerak in 1665
met

Jaapje Stout, dr. van Cornelis Jans Stout (achtman) en Beertje Ariens, geb. te Langerak circa 1630, ovl. (hoogstens 70 jaar oud) te Langerak voor 11 mrt 1701, tr. (1) met Cors Sanders. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Uit dit huwelijk 4 kinderen.


Theunis Jacobs
Theunis Jacobs, geb. circa 1505, boer, schepen.

tr.
met

Marrigje , geb. circa 1510, ovl. (minstens 62 jaar oud) na 18 apr 1573.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1542  †1599  57


Marrigje
Marrigje , geb. circa 1510, ovl. (minstens 62 jaar oud) na 18 apr 1573.

tr.
met

Theunis Jacobs, geb. circa 1505, boer, schepen.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1542  †1599  57