Website van Cees Hagenbeek
Lucas van Muijlwijk
Lucas van Muijlwijk.

tr. (Neeltje 26 jaar oud) (1) te Arkel op 12 dec 1756
met

Neeltje Keppel, dr. van Bastiaan Keppel en Lijntje Huijgen de Ruijter, geb. te Hoog-Blokland op 19 mrt 1730.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijntje*1762 Arkel †1832 Arkel 69

tr. (Leijsbeth 22 jaar oud uitgaande van doop) (2) te Arkel op 20 mrt 1740
met

Leijsbeth de Groot, ged. te Dalem op 1 aug 1717.

Uit dit huwelijk 4 kinderen.


Neeltje Keppel
Neeltje Keppel, geb. te Hoog-Blokland op 19 mrt 1730.

tr. (26 jaar oud) te Arkel op 12 dec 1756
met

Lucas van Muijlwijk, zn. van Arien van Muijlwijk en Marigje Cornelisse Klijn, tr. (2) met Leijsbeth de Groot. Uit dit huwelijk 4 kinderen.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijntje*1762 Arkel †1832 Arkel 69


Leijsbeth de Groot
Leijsbeth de Groot, ged. te Dalem op 1 aug 1717.

tr. (22 jaar oud uitgaande van doop) te Arkel op 20 mrt 1740
met

Lucas van Muijlwijk, zn. van Arien van Muijlwijk en Marigje Cornelisse Klijn, tr. (1) met Neeltje Keppel, dr. van Bastiaan Keppel en Lijntje Huijgen de Ruijter. Uit dit huwelijk 8 kinderen.

Uit dit huwelijk 4 kinderen.


Bastiaan Keppel
Bastiaan Keppel, ged. te Leerdam op 24 nov 1695, ovl. (79 jaar oud uitgaande van doop) te Leerdam op 31 okt 1775.

tr. (resp. 26 uitgaande van doop en ongeveer 23 jaar oud) te Leerdam op 14 jan 1722
met

Lijntje Huijgen de Ruijter, geb. te Leerdam in Loosdorp in 1698.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje*1730 Hoog-Blokland    


Lijntje Huijgen de Ruijter
Lijntje Huijgen de Ruijter, geb. te Leerdam in Loosdorp in 1698.

tr. (resp. ongeveer 23 en 26 jaar oud uitgaande van doop) te Leerdam op 14 jan 1722
met

Bastiaan Keppel, zn. van Peter Keppel (watermolenaar) en Deliaentje Bastiaans van den Enden, ged. te Leerdam op 24 nov 1695, ovl. (79 jaar oud uitgaande van doop) te Leerdam op 31 okt 1775.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Neeltje*1730 Hoog-Blokland    


Johanna Bentinck
Johanna Bentinck (van der Lawick1), Vrouwe van 't Velde (Warnsveld).

tr. (1)
met

Gooswijn van der Lawick2,1, zn. van Gosen (Gozewijn Arnoud Jordaan) van der Lawick (Drossart de Buren, Dijkgraaf de Tielenwaard) en Anna van Asperen van Vuren.

Gooswijn van der Lawick.
Heer tot Geldermalsen, Hopman 1598, Drost van Bredevoort 1600, als opvolger van zijn broer Ernst.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
George*1590  1664 Bredevoort 73
Christoffel     

tr. (2)
met

Floris van Boeckhorst.


Bronnen:

1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.Nederland’s Adelsboek (NA), veld 2: Centraal Bureau voor Genealogie, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1903

Eusebius Bentinck
Eusebius Bentinck.

tr.
met

Sophia van Ittersum.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna     


Sophia van Ittersum
Sophia van Ittersum.

tr.
met

Eusebius Bentinck.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johanna     


Floris van Boeckhorst
Floris van Boeckhorst.

tr.
met

Johanna Bentinck (van der Lawick1), dr. van Eusebius Bentinck en Sophia van Ittersum, Vrouwe van 't Velde (Warnsveld), tr. (1) met Gooswijn van der Lawick. Uit dit huwelijk 2 zonen.


Bronnen:

1.De Nederlandsche Leeuw (NL), veld 1: Periodiek, veld 2: Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1883
2.Nederland’s Adelsboek (NA), veld 2: Centraal Bureau voor Genealogie, plaats: ‘s-Gravenhage, datum: vanaf 1903

Gozewijn Arnoud Jordaan van der Lawick
Gosen (Gozewijn Arnoud Jordaan) van der Lawick, geb. circa 1515, Drossart de Buren, Dijkgraaf de Tielenwaard, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) in 1565.

Gosen (Gozewijn Arnoud Jordaan) van der Lawick.
Maria van Roen, gehuwd met heer Johan van Asperen, heer van Vueren, na overdracht door haar broer jonkheer Pieter van Roen, heer van Roen en Pendrecht en hun moeder vrouwe Johanna van Schoenhoeven, douairière van Roen, zoals bepaald was door hun vader heer Pieter van Roen, heer van Pendrecht, op 27-11-1557 bij het sluiten van hun huwelijkse voorwaarden in zijn huis in de Hage, ten overstaan van Goessen van Landwijck, Ot Pieck, heer van Thienhoven, Goessen van Housseller en Cornelis van Wijngaerden, als magen van de bruidegom, en van Raes van Roen, Vincent van Lochorst en meester Ghijsbrecht van Hoegendorp, als die van de bruid. Johan van Asperen brengt in het huis, de hofstede en de heerlijkheid van Vueren, ter waarde van 80 karolus gulden per jaar, een hofstad aldaar van 25 gulden, de tiende van Deyl 200 gulden, de tiende van Enspyck 80 gulden en op Beest 10 morgen & 6 gulden; de bruid krijgt behalve het leen na de dood van haar ouders een losrente van 300 gulden te lossen de penning 18, de helft van het huis en van de inboedel in den Hage, mits zij ook de helft van de lopende schulden voor haar rekening neemt (L.H. 130, cap. Z.H, fol. 47). ".

tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 16 jaar oud) in 1546
met

Anna van Asperen van Vuren, dr. van Herbert Herbaren van Asperen (Heer van Vuren) en Josine Willem Hendrick Pijlijser, geb. circa 1530, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) op 31 jul 1577.

Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gooswijn     
Ernst     Bronnen:
1.Doopboek Alblasserdam (D 0058), Type: doopboek, Archiefnaam: N.A. Archief: DTB Alblasserdam, Inventarisnr.: 1, Gezindte: NH, doopplaats: Alblasserdam, periode: van 1688 tot 1793 (13 jun 1791 blz. 526)
2.Het Leidse geslacht van Oestgeest (B 037), Type: boek, Schrijver: Arnold Zuiderent, Uitgever: Nederlandse Leeuw 2022, Uitgegeven: 2022 (blz. 20)

Anna van Asperen van Vuren
Anna van Asperen van Vuren, geb. circa 1530, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) op 31 jul 1577.

tr. (resp. ongeveer 16 en ongeveer 31 jaar oud) in 1546
met

Gosen (Gozewijn Arnoud Jordaan) van der Lawick, zn. van Arnt van der Lawick en Johanna van Hoenselaer, geb. circa 1515, Drossart de Buren, Dijkgraaf de Tielenwaard, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) in 1565.

Gosen (Gozewijn Arnoud Jordaan) van der Lawick.
Maria van Roen, gehuwd met heer Johan van Asperen, heer van Vueren, na overdracht door haar broer jonkheer Pieter van Roen, heer van Roen en Pendrecht en hun moeder vrouwe Johanna van Schoenhoeven, douairière van Roen, zoals bepaald was door hun vader heer Pieter van Roen, heer van Pendrecht, op 27-11-1557 bij het sluiten van hun huwelijkse voorwaarden in zijn huis in de Hage, ten overstaan van Goessen van Landwijck, Ot Pieck, heer van Thienhoven, Goessen van Housseller en Cornelis van Wijngaerden, als magen van de bruidegom, en van Raes van Roen, Vincent van Lochorst en meester Ghijsbrecht van Hoegendorp, als die van de bruid. Johan van Asperen brengt in het huis, de hofstede en de heerlijkheid van Vueren, ter waarde van 80 karolus gulden per jaar, een hofstad aldaar van 25 gulden, de tiende van Deyl 200 gulden, de tiende van Enspyck 80 gulden en op Beest 10 morgen & 6 gulden; de bruid krijgt behalve het leen na de dood van haar ouders een losrente van 300 gulden te lossen de penning 18, de helft van het huis en van de inboedel in den Hage, mits zij ook de helft van de lopende schulden voor haar rekening neemt (L.H. 130, cap. Z.H, fol. 47). ".

Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gooswijn     
Ernst     


Ernst van der Lawick
Ernst van der Lawick.

Ernst van der Lawick.
Hij verschijnt in de archieven ls gerichtsman van de Veluwe in 1545, 1546 en 1548..

Verder is er sprake van 'de erven van Ernst van der Lawick' die in conflict zijn over de nalatenschap van ene Laurens ( van der) Schuyre(n)/Schuere(n). De eerste stukken14 over dit conflict stammen uit 1575. Laurens van der Schuyren zit dan in hechtenis en er is een verzoek om een wever en een kuiper te ondervragen, die zijn medeplichtigen zouden zijn. In juni 1580, als Lau rens overleden is, is er een strijd om zijn nalatenschap. Laurens zou in Antwerpen getrouwd zijn met Marike Kors. Vermoedelijk beschikt Marike wel over de goederen uit de nalatenschap, want de landdag gelast haar de nalatenschap te ontruimen, in eerste ins tantie ten behoeve van de schout van Ede, die de goederen tot een uitspraak laat beheren door een onafhankelijke zaakwaarnemer of te wel 'sekwester'. Ernst en na zijn dood zijn nazaten betwisten de geldigheid van het huwelijk en daarmee aanspraak van Marik een haar dochter Laurentgen op de de erfenis. In juli 1580 wordt Marike gelast haar acties tegen Jorden van der Lauwick en Ernst en zijn nazaten als erfgenamen van Laurens te staken..
Tevens wordt dan opdracht gegeven de goederen in bezit van deze erfgenam en te stellen..
Maar blijkbaar zijn die goederen in 1599 nog niet uitgeleverd aan die erfgenamen. In dat jaar betreedt de dochter van Marike, Laurentgen, het strijdtoneel als dochter van Laurens. Zij vraagt verder geen betalingen (uit de boedel) te doen aan de kinderen van Ernst van der Lawick. Zij betwist dat de nazaten van Ernst recht hebben op de nalatenschap van Laurens..
Vervolgens is in april 1600 een proces aangespannen door Margaretha van der Laewick en vertegenwoordigers van Jenneken, Stytyn en Marie van der Laewick tegen de "vermeinte dochter van zr. Laurens van der Schuyre". Blijkbaar is dit proces voor de erven van Ernst van der Lawick niet erg succesvol verlopen, want in een brief uit mei van dat jaar wordt gesproken over het vonnis "tusschen Laur entgen van der Schuer en de gepretendeerde erfgenamen van Laurens van der Schuer". De goederen worden (weer) onder beheer van een sekwester gesteld.


Hendrick van der Lawick
 
Hendrick van der Lawick (Diponegoro1), geb. in 1315, eigenaar van een tiend van het hof te Angeren in 1360.


Hendrick van der Lawick.
De stamreeks begint met Henrick van.
der Lawick, vermeld 1360. Zijn zonen behoorden in.
1377 tot de ridderschap van Gelre.


Hij krijgt een dochter:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hillegond*1365     Bronnen:
1.The Life of Prince Diponegoro of Yogyakarta (B 022), Type: boek, Schrijver: Peter Carey, Uitgever: Peter Lang, Plaats: Bern [Zwitserland], Uitgegeven: 2014

Adriaen Konings
Adriaen Konings, ged. te Raamsdonk op 21 jun 1693, ovl. (60 jaar oud uitgaande van doop) te Raamsdonk op 22 apr 1754.

tr. (resp. 27 uitgaande van doop en 26 jaar oud uitgaande van doop) op 6 apr 1721
met

Huybertje Visser, ged. te Raamsdonk op 7 nov 1694, ovl. (55 jaar oud uitgaande van doop) te Raamsdonk op 21 jan 1750.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:


 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaan*1733 Raamsdonk †1805 Raamsdonk 72


Huybertje Visser
Huybertje Visser, ged. te Raamsdonk op 7 nov 1694, ovl. (55 jaar oud uitgaande van doop) te Raamsdonk op 21 jan 1750.

tr. (resp. 26 uitgaande van doop en 27 jaar oud uitgaande van doop) op 6 apr 1721
met

Adriaen Konings, zn. van Peter Conincx (schout van Raamsdonk) en Huybertje Timmermans, ged. te Raamsdonk op 21 jun 1693, ovl. (60 jaar oud uitgaande van doop) te Raamsdonk op 22 apr 1754.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaan*1733 Raamsdonk †1805 Raamsdonk 72


Cornelis Timmermans
Cornelis Timmermans, ovl. te Raamsdonk circa 1651.

tr.
met

Heylken Boest (Bouff, Boeff), dr. van Wouter Wouterse Boest (schout van Groot Waspik, zijlmaker (zeilmaker)) en Elisabeth Wouters Roelen, ovl. voor 10 feb 1655.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bartholomeus  †1680   


Heylken Boest
Heylken Boest (Bouff, Boeff), ovl. voor 10 feb 1655.

tr.
met

Cornelis Timmermans, zn. van Jan Timmermans en Lesken Oomen, ovl. te Raamsdonk circa 1651.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bartholomeus  †1680   


Wouter Wouterse Boest
Wouter Wouterse Boest (Boeff), geb. te Waspik tussen 1510 en 1520, schout van Groot Waspik, zijlmaker (zeilmaker), ovl. (hoogstens 66 jaar oud) te Waspik op 29 mei 1577.

  • Vader:
    Wouter Boeff, zn. van Willem Boeff, geb. circa 1480, ovl. (hoogstens 97 jaar oud) voor 23 apr 1578, tr. met

tr. (hoogstens 35 jaar oud) circa 1545
met

Elisabeth Wouters Roelen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heylken  †1655   


Elisabeth Wouters Roelen
Elisabeth Wouters Roelen.

tr. (Wouter hoogstens 35 jaar oud) circa 1545
met

Wouter Wouterse Boest (Boeff), zn. van Wouter Boeff en NN Peeter Corstend, geb. te Waspik tussen 1510 en 1520, schout van Groot Waspik, zijlmaker (zeilmaker), ovl. (hoogstens 66 jaar oud) te Waspik op 29 mei 1577.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heylken  †1655   


Wouter Boeff
Wouter Boeff, geb. circa 1480, ovl. (hoogstens 97 jaar oud) voor 23 apr 1578.

tr.
met

NN Peeter Corstend, dr. van Peter Corsten en Claesken .

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wouter*1510 Waspik †1577 Waspik 66