Website van Cees Hagenbeek
Hendrikje Hendriks Bramer
Hendrikje Hendriks Bramer (Braemhaer), geb. voor 1662.

tr. (resp. minstens 21 en ongeveer 23 jaar oud) circa 1683
met

Hendrik Arends Schuurman, zn. van Arend Hendrik Schuurman en Mette Werners Kluppels, geb. circa 1660, ovl. (minstens 64 jaar oud) te Vriezenveen na 1724.

Hendrik Arends Schuurman.
hij was een belangrijk persoon in die dagen. Heeft heel wat jaren de functie van kerkmeester (1684-1724) en ook die van verwalter-schout (1729-1724) uitgeoefend. In 1724 werd hij als verwalter-schout op verzoek van Claas Cruis vervangen door Frederikus Fronten aangezien hij ziek was en bedlegerig (Archief Schoutambt Vriezenveen inv. nr. 2674).

Wordt in elk geval vanaf 1684 in de boterpachtregisters genoemd als opvolger van (vermoedelijk zijn moeder) de weduwe van Arendt Henderix (1670; Boterpachtregister). Oosteinde 300, huidige nummering.

Waarschijnlijk was de echtgenote van Hendrick een dochter van Henr. Braemhaer. In januari 1682 is er voor het hooggericht een kwestie tussen Hendrick Arends en "Henr. Braemhaer". Hendrick beschuldigde zijn schoonvader Braemhaer zijn beloften over een bruidschat niet na te komen. Het ging hier om een varken. (bron: AHA inv. nr. 2963).

In de boterpachtregisters niet gevonden onder de naam Schuurman, hoewel zijn kinderen in de archieven wel onder deze naam voorkomen. Overigens komt de vader van Hendrick Arends wel onder de naam Schuurman in de archieven voor (zie notities bij de vader). Wel zitten er in het boterpachtregister van 1684 2 Hendrikken Schuurmannen op het Westeinde, 1 wordt genoemd Hendrik Schuerman en de ander Henrik Berents Schuerman.
Schoonzoon Gerrit Berkhof neemt zijn erf later over (vanaf ca. 1735 in de boterpachtkohieren genoemd).

In het zoutgeldkohier van 1694 wordt slechts 1 Hendrik Arends vermeld. Hij is 14 stuivers verschuldigd. In het register van de 1.000e penning van datzelfde jaar heeft hij een vermogen van 800 gulden. In 1715 is dat vermogen aangegroeid tot een flink bedrag, namelijk 1500 gulden (bron: Statenarchief).

15-7-1739 kopen Egbert Lamberts en Jannes Herms Schoemaker 1 ½ akker land van de erfgenamen van de overleden Jan Egbers, met name]: Jan Prinsen (gehuwd met Metjen Hendricks Schuurman), Gerrijt Barkhoff (gehuwd met Grietjen Henr. Schuurman), Jan Luijkas Coster (gehuwd met Harmpje Hendriks Schuurman), Jan Henr. Schuurman (gehuwd met Henrikjen Bramer) en Arent Henr. Schuurman (huwelijk onbekend). Het land is gelegen tussen het land van Jan Cruijs, aan de oostzijde en aan de westzijde het land van Henr. Roelofs Huijsman. Het kost 375 caroli guldens. Het land is bezwaard met een verpondinge van 10 stuijver en een schattinge van twee stuijver en boterpacht aan den Huijse Almelo. De acte wordt met naam ondertekend door Jan Prinsen , garrijt barckhof en ijan luckas als verkopers van het land. (NB namen van aangehuwden zijn door Erik Berkhof bijgevoegd aan de hand van eigen en informatie van de website Vriezenveners.nl).

20-11-1779 koopt Eva Egberts van de erfgenamen van Hendrick Arentsen (Schuurman toevoeging EB) een akker turfland op de Superplus "verscheijden met Albert Prinsen" voor 152 guldens. De erfgenamen zijn: Gerhardus Harwig namens Janna Berkhof, Jannes Braemer en huisvrouw, Henderikjen Berkhof, Hendrik Coster voor zich zelf en namens Henderik Berkhof, Berent Jansen Coster en huisvrouw, Janna Jansen en Derk Arents Smit en vrouw, Egbert Schuurman en vrouw (Jenneken Hendriks), Engbert Egberts (zoon van Janna Hendriks Schuurman) en tenslotte Henrik Smelt (gehuwd met Henrickjen Egberts, dochter van Janna Hendriks Schuurman) en huisvrouw.
(bron akten uit de nalatenschap van Johannes Teunis (Marriλn), overleden 10-2-1973 te Almelo: in de 70ger jaren overgedragen aan museum Oud Vriezenveen).
Notitie bij het overlijden van Hendrick: Genoemd in het verpondings en contributiekohier van 1723, moet dan ruim 3 gulden afdragen wat ruim boven het gemiddelde was. In het boterpachtkohier van 1734 wordt hij nog met name genoemd, maar dat was gedateerd. Rond 1735 wordt er een geheel nieuw boterpachtregister aangelegd en verschijnen er opeens allemaal nieuwe namen.
In het register van de 1000e penning en het verpondingskohier uit 1734 wordt hendrik arends niet meer genoemd, maar staat schoonzoon Gerrit Jaspers Berkhof vermeld.
Notitie bij [Hendrikje] Hendriks: de vermoedelijke voornaam van Hendrikje is afgeleid uit de doopnamen van haar kleinkinderen:.
Arents oudste dochter heet Hendrikien, gedoopt 1705.
Grietjens oudste dochter heet Hendrikjen, gedoopt 1729 (terwijl de moeder van vaders zijde Jennigje heette).
Janna's oudste dochter heet eveneens Henrickjen (bron Vriezenveners.nl), gedoopt 1723.
Deze naamgevingen zijn natuurlijk geen toeval. Ze zullen allen vernoemd zijn naar hun grootmoeder, die dus Hendrikje Hendriks Braemhaer zal hebben geheten (het patroniem en de familienaam is afgeleid uit stukken van het archief Huize Almelo (AHA inv. nr. 2963).
Notitie bij Arent Henriks: komt in de boterpachtkohieren soms voor onder de naam Schuurman (1729, 1733). Heeft 4 akkers land aan het Westeinde, redelijk dicht bij het Midden van Vriezenveen. Wordt in het boterpachtregister van 1704 reeds op deze locatie genoemd. Hij heeft het erf overgenomen van zijn schoonouders.
Volgens de kohieren van de 1000e penning beschikte Arent in 1734 over een vermogen van 500 gulden.

Op 15-7-1739 kopen Egbert Lamberts en Jannes Herms Schoemaker 1 ½ akker land van de erfgenmamen van de overleden Jan Egbers, met name: Jan Prinsen (gehuwd met Metjen Hendricks Schuurman), Gerrijt Barkhoff (gehuwd met Grietjen Henr. Schuurman), Jan Luijkas Coster (gehuwd met Harmpje Hendriks Schuurman), Jan Henr. Schuurman (gehuwd met Henrikjen Bramer) en Arent Henr. Schuurman (gehuwd met Jennigje Dirx). Het land is gelegen tussen het land van Jan Cruijs, aan de oostzijde en aan de westzijde het land van Henr. Roelofs Huijsman. Het kost 375 caroli guldens. Het land is bezwaard met een verpondinge van 10 stuijver en een schattinge van twee stuijver en boterpacht aan den Huijse Almelo. De akte wordt met naam ondertekend door Jan Prinsen , garrijt barckhof en ijan luckas als verkopers van het land. (NB namen van aangehuwden zijn door Erik Berkhof bijgevoegd aan de hand van eigen informatie en informatie van de website Vriezenveners.nl) .

Genoemd in het boterpachtregister vanaf ca. 1705, heeft een erf bij de kerk aan het Westeinde van 5 akkers. Hij huwt in op het erf van zijn vrouw. Zijn schoonvader Derk Egberts wordt in 1700 nog genoemd in het boterpachtregister.
Met de volkstelling van 1748 wonen alle kinderen, nog steeds ongehuwd, op het ouderlijk erf.
Notitie bij Jan Henriks: bewoonde een erf aan het Oosteinde, wat meer richting het Midden .
Bij de volkstelling van 1748 heeft het echtpaar geen inwonende kinderen, maar wel een knecht en een meid. (Henderik Egbertsen en Henderikjen Egbertsen). In het register van de 1.000e penning uit 1734 wordt het vermogen van dit echtpaar op 1.000 gulden geschat. In 1751 is het vermogen volgens datzelfde kohier geslonken tot 300 gulden.

Op 22-01-1749 verkopen Jan Hinriksen Schuirman en Hinrikjen Hinriksen Braemer hun huis en 2 akkeren lands aan Henrik Gerritsen Smelt (zoon van Gerrit Gerritsen Smelt en Engeltje Bramer) en zijn bruid Henrikjen Egbers, waarschijnlijk identiek aan de met de volkstelling inwonende Henderikjen Egberts. Dit onder kost en inwoning en verzorging van het verkopende paar tot hun dood (archief Schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 2675).

OP 28-02-1759 maken Jan Hendriks Schuirman en Hindrikjen Braamer hun testament.
erfgenamen zijn:.
-het kind van Hindrik Gerrits Smelt, door Hendrikje Egberts verwekt, deze komt een akker superplusland toe.
(archief Schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 2676).
Notitie bij Grietjen Hendriks: Wordt in de kohieren van het hoofdgeld (Archief Huize Almelo) als weduwe genoemd in 1750 tot en met 1760.
Notitie bij Janna Hendriks: bron persoon: Vriezenveners.nl.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arend*1684  †1721 Vriezenveen 37


Hendrik Bramer
Hendrik Bramer, geb. circa 1635, ovl. (minstens 47 jaar oud) te Vriezenveen na 1682.

tr. (beiden hoogstens 27 jaar oud) voor 1662
met

Aele Berents Kricke, geb. circa 1635, ovl. (minstens 47 jaar oud) te Vriezenveen na 1682.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrikje*1662     


Aele Berents Kricke
Aele Berents Kricke, geb. circa 1635, ovl. (minstens 47 jaar oud) te Vriezenveen na 1682.

tr. (beiden hoogstens 27 jaar oud) voor 1662
met

Hendrik Bramer, geb. circa 1635, ovl. (minstens 47 jaar oud) te Vriezenveen na 1682.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrikje*1662     


Arend Hendrik Schuurman
Arend Hendrik Schuurman, geb. te Vriezenveen circa 1620, ovl. (minstens 40 jaar oud) te Vriezenveen na 1660.

Arend Hendrik Schuurman.
Heeft zijn landerijen aan het begin van het Oosteinde nummer 357-359 (huidige nummering), heeft 5 1/2 akker land en wordt vanaf 1649 genoemd, wordt voor het laatst in het boterpachtregister van 1668 genoemd als zijn weduwe zijn landerijen heeft overgenomen. In 1679 wordt ze met naam genoemd en wel Mette Warners. In 1684 beschikt zijn zoon over de landerijen en is ook Mette kennelijk overleden.
Genoemd als schoonzoon van Werner Cluppels in een overeenkomst tussen de zogenaamde Oosternaars, inzake landverdeling op de "Superplus" ten gunste van Ooster Jan Luickens (1636 HAA inv.nr.2505 en 3069).
In 1644 wordt als assessor (bijzitter bij een rechtzaak) genoemd Arent Hendrix Schuirman (Archief Huize Almelo inv. nr. 2505, foto 28-12-2006 nr. 165 ).
Op 16-2-1644 verkopen Berent Jan Schulten en Fenne Claessen een stuk turfland op de Oosterhoeve aan hun zoon Gerrit Berends, inclusief huis, schuur en turfschop, spijkers en ander getimmerte.
Westelijk gelegen is het erf van Arent Hendrix Schuirman en oostelijk het erf van Luicken Frerix (Archief Huize Almelo inv. nr. 2505, foto 28-12-2006 nr. 165 ).
Met deze akte wordt bevestigd dat de familienaam van Arend Hendriks daadwerkelijk Schuurman is, aangezien de erfaanduiding identiek is aan die van Arend Hendriks (zonder de toevoeging Schuurman) in de boterpachtregisters.

1657 en 1658 genoemd in de boterpachtregisters, bewoonde het erf dat in 1645 bewoond werd door Werner Janssen (Kluppels), zijn schoonvader.
Wordt niet onder de naam Schuurman in de boterpachtregisters vermeld. In de boterpachtregisters van 1657 en 1658 komt wel voor Berent Henriks Schurman, in 1645 aangeduid als Berent Henriks. Deze heeft een erf op het Westeinde en is mogelijk een broer van Arend Henriks.
Notitie bij het overlijden van Arend Henriks: in 1668 wordt de weduwe van Arent Schuirman genoemd in een akte betreffend een stuk grond op de Superplus (Archief Huize Almelo inv. nr. 2505, foto 28-12-2006 nr. 173).

tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 28 jaar oud) circa 1658
met

Mette Werners Kluppels, dr. van Werner Jansen Kluppels en Mette Kluppels, geb. circa 1630, ovl. (hoogstens 54 jaar oud) voor 1684.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1660  †1724 Vriezenveen 64


Mette Werners Kluppels
Mette Werners Kluppels, geb. circa 1630, ovl. (hoogstens 54 jaar oud) voor 1684.

tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 38 jaar oud) circa 1658
met

Arend Hendrik Schuurman, geb. te Vriezenveen circa 1620, ovl. (minstens 40 jaar oud) te Vriezenveen na 1660.

Arend Hendrik Schuurman.
Heeft zijn landerijen aan het begin van het Oosteinde nummer 357-359 (huidige nummering), heeft 5 1/2 akker land en wordt vanaf 1649 genoemd, wordt voor het laatst in het boterpachtregister van 1668 genoemd als zijn weduwe zijn landerijen heeft overgenomen. In 1679 wordt ze met naam genoemd en wel Mette Warners. In 1684 beschikt zijn zoon over de landerijen en is ook Mette kennelijk overleden.
Genoemd als schoonzoon van Werner Cluppels in een overeenkomst tussen de zogenaamde Oosternaars, inzake landverdeling op de "Superplus" ten gunste van Ooster Jan Luickens (1636 HAA inv.nr.2505 en 3069).
In 1644 wordt als assessor (bijzitter bij een rechtzaak) genoemd Arent Hendrix Schuirman (Archief Huize Almelo inv. nr. 2505, foto 28-12-2006 nr. 165 ).
Op 16-2-1644 verkopen Berent Jan Schulten en Fenne Claessen een stuk turfland op de Oosterhoeve aan hun zoon Gerrit Berends, inclusief huis, schuur en turfschop, spijkers en ander getimmerte.
Westelijk gelegen is het erf van Arent Hendrix Schuirman en oostelijk het erf van Luicken Frerix (Archief Huize Almelo inv. nr. 2505, foto 28-12-2006 nr. 165 ).
Met deze akte wordt bevestigd dat de familienaam van Arend Hendriks daadwerkelijk Schuurman is, aangezien de erfaanduiding identiek is aan die van Arend Hendriks (zonder de toevoeging Schuurman) in de boterpachtregisters.

1657 en 1658 genoemd in de boterpachtregisters, bewoonde het erf dat in 1645 bewoond werd door Werner Janssen (Kluppels), zijn schoonvader.
Wordt niet onder de naam Schuurman in de boterpachtregisters vermeld. In de boterpachtregisters van 1657 en 1658 komt wel voor Berent Henriks Schurman, in 1645 aangeduid als Berent Henriks. Deze heeft een erf op het Westeinde en is mogelijk een broer van Arend Henriks.
Notitie bij het overlijden van Arend Henriks: in 1668 wordt de weduwe van Arent Schuirman genoemd in een akte betreffend een stuk grond op de Superplus (Archief Huize Almelo inv. nr. 2505, foto 28-12-2006 nr. 173).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1660  †1724 Vriezenveen 64


Werner Jansen Kluppels
Werner Jansen Kluppels, geb. te Vriezenveen, ovl. te Vriezenveen na 1645.

tr. voor 1630
met

Mette Kluppels, dr. van Berendt Kluppels en Griete .

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mette*1630  †1684  54


Mette Kluppels
Mette Kluppels.

 • Vader:
  Berendt Kluppels, geb. te Vriezenveen circa 1540, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) circa 1614, tr. met
 • Moeder:
  Griete , geb. circa 1540, ovl. (minstens 72 jaar oud) te Vriezenveen na 1612.

tr. voor 1630
met

Werner Jansen Kluppels, geb. te Vriezenveen, ovl. te Vriezenveen na 1645.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mette*1630  †1684  54


Berendt Kluppels
Berendt Kluppels, geb. te Vriezenveen circa 1540, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) circa 1614.

tr.
met

Griete , geb. circa 1540, ovl. (minstens 72 jaar oud) te Vriezenveen na 1612.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mette     


Griete
Griete , geb. circa 1540, ovl. (minstens 72 jaar oud) te Vriezenveen na 1612.

tr.
met

Berendt Kluppels, geb. te Vriezenveen circa 1540, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) circa 1614.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Mette     


Jan Lutterman
Jan Lutterman.

tr.
met

Hillegien Zwafelink.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1734 Volzel [Duitsland] †1814 Volzel [Duitsland] 80


Hillegien Zwafelink
Hillegien Zwafelink.

tr.
met

Jan Lutterman.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1734 Volzel [Duitsland] †1814 Volzel [Duitsland] 80


Johanna Thijsse van der Snel
Johanna Thijsse van der Snel, geb. te Lisse.

tr. (Simon 22 jaar oud uitgaande van doop) te Oudshoorn op 15 apr 1691
met

Simon Jansz Hoogelandt, zn. van Jan Dircksz Hoogland en Maritje Sijmens, ged. te Oudshoorn op 24 jun 1668 (getuige: zijn moeder Maritje Sijmens), doopgetuige van zijn nicht Neeltje Westerende te Leiden (Hooglandse Kerk) op 11 okt 1693, woont onder het ambacht van te Oudshoorn in jul 1724, tr. (24 jaar oud uitgaande van doop) (1) te Oudshoorn op 14 dec 1692 met Willemijntje Jansdr van Luijck. Uit dit huwelijk 9 kinderen, tr. (2) met Jannetje Gerritsdr Rietvelt. Uit dit huwelijk geen kinderen.


Aalbert Goes
Aalbert Goes, ged. te Arkel op 4 dec 1789, landbouwer, ovl. (79 jaar oud uitgaande van doop) op 19 jun 1869.

tr. (resp. 26 uitgaande van doop en 28 jaar oud uitgaande van doop) te Kedichem op 18 feb 1816
met

Heijltje Vink, dr. van Abraham Vink en Huibertje Verhaar, ged. te Kedichem op 2 dec 1787, ovl. (39 jaar oud uitgaande van doop) te Arkel op 25 aug 1827.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Abraham*1823 Arkel †1891 Almkerk 67


Heijltje Vink
Heijltje Vink, ged. te Kedichem op 2 dec 1787, ovl. (39 jaar oud uitgaande van doop) te Arkel op 25 aug 1827.

 • Vader:
  Abraham Vink, zn. van Peter Eimertsz Vink en Dirkje Abrahamse Goes, ged. te Kedichem op 16 mrt 1728, ovl. (ongeveer 72 jaar oud uitgaande van doop) circa 1800, tr. (resp. 36 uitgaande van doop en 22 jaar oud uitgaande van doop) te Kedichem op 24 feb 1765 met

tr. (resp. 28 uitgaande van doop en 26 jaar oud uitgaande van doop) te Kedichem op 18 feb 1816
met

Aalbert Goes, zn. van Cornelis Dirksz Goes en Geertje Willems Vervoorn, ged. te Arkel op 4 dec 1789, landbouwer, ovl. (79 jaar oud uitgaande van doop) op 19 jun 1869.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Abraham*1823 Arkel †1891 Almkerk 67


Abraham Vink
Abraham Vink, ged. te Kedichem op 16 mrt 1728, ovl. (ongeveer 72 jaar oud uitgaande van doop) circa 1800.

tr. (resp. 36 uitgaande van doop en 22 jaar oud uitgaande van doop) te Kedichem op 24 feb 1765
met

Huibertje Verhaar, dr. van Johannes Huijberse Verhaar (b) en Grietje Francken Sterk, ged. te Kedichem op 10 feb 1743, ovl. (88 jaar oud uitgaande van doop) te Kedichem op 4 sep 1831.

Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heijltje~1787 Kedichem †1827 Arkel 39


Huibertje Verhaar
Huibertje Verhaar, ged. te Kedichem op 10 feb 1743, ovl. (88 jaar oud uitgaande van doop) te Kedichem op 4 sep 1831.

tr. (resp. 22 uitgaande van doop en 36 jaar oud uitgaande van doop) te Kedichem op 24 feb 1765
met

Abraham Vink, zn. van Peter Eimertsz Vink en Dirkje Abrahamse Goes, ged. te Kedichem op 16 mrt 1728, ovl. (ongeveer 72 jaar oud uitgaande van doop) circa 1800.

Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Heijltje~1787 Kedichem †1827 Arkel 39


Johannes Huijberse Verhaar
Johannes Huijberse Verhaar, ged. te Kedichem op 27 okt 1697, b.

tr. (resp. 40 uitgaande van doop en 24 jaar oud uitgaande van doop) te Kedichem op 16 feb 1738
met

Grietje Francken Sterk, dr. van Frank Ariese Sterk en Grietje Cornelisd Koek, ged. te Kedichem op 22 jan 1714, ovl. (71 jaar oud uitgaande van doop) te Kedichem op 11 mrt 1785.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Huibertje~1743 Kedichem †1831 Kedichem 88


Grietje Francken Sterk
Grietje Francken Sterk, ged. te Kedichem op 22 jan 1714, ovl. (71 jaar oud uitgaande van doop) te Kedichem op 11 mrt 1785.

 • Vader:
  Frank Ariese Sterk, ged. te Kedichem op 4 jan 1659, ovl. (56 jaar oud uitgaande van doop) te Kedichem op 12 apr 1715, tr. (resp. 44 uitgaande van doop en 23 jaar oud uitgaande van doop) te Kedichem op 27 mei 1703 met

tr. (resp. 24 uitgaande van doop en 40 jaar oud uitgaande van doop) te Kedichem op 16 feb 1738
met

Johannes Huijberse Verhaar, zn. van Huijbert Jansz Verhaar en Maria Willemse Stellaert, ged. te Kedichem op 27 okt 1697, b.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Huibertje~1743 Kedichem †1831 Kedichem 88


Frank Ariese Sterk
Frank Ariese Sterk, ged. te Kedichem op 4 jan 1659, ovl. (56 jaar oud uitgaande van doop) te Kedichem op 12 apr 1715.

tr. (resp. 44 uitgaande van doop en 23 jaar oud uitgaande van doop) te Kedichem op 27 mei 1703
met

Grietje Cornelisd Koek, dr. van Cornelis Jans Koek en Heijltje Wouters van Ringelenberg, ged. te Kedichem op 27 aug 1679, ovl. (34 jaar oud uitgaande van doop) te Kedichem op 22 jan 1714.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje~1714 Kedichem †1785 Kedichem 71


Grietje Cornelisd Koek
Grietje Cornelisd Koek, ged. te Kedichem op 27 aug 1679, ovl. (34 jaar oud uitgaande van doop) te Kedichem op 22 jan 1714.

tr. (resp. 23 uitgaande van doop en 44 jaar oud uitgaande van doop) te Kedichem op 27 mei 1703
met

Frank Ariese Sterk, ged. te Kedichem op 4 jan 1659, ovl. (56 jaar oud uitgaande van doop) te Kedichem op 12 apr 1715.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje~1714 Kedichem †1785 Kedichem 71