Website van Cees Hagenbeek
Adriaen Conincx
Adriaen Conincx, geb. circa 1470, ovl. (hoogstens 83 jaar oud) voor 1553.


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aert*1515  †1553  38


Adriaen Brouwer
Adriaen Brouwer, ovl. voor 1642.

tr.
met

Anneken Gysbrechts.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Peter*1600  †1679  79


Anneken Gysbrechts
Anneken Gysbrechts.

tr.
met

Adriaen Brouwer, ovl. voor 1642.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Peter*1600  †1679  79


Jan Conincx
Jan Conincx, geb. circa 1620, heemraad van Raamsdonk, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) in 1685.

tr.
met

Peerken Visser, ovl. voor 1678.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Peter  †1713 Raamsdonk  


Peerken Visser
Peerken Visser, ovl. voor 1678.

tr.
met

Jan Conincx, zn. van Adriaen Conincx (stadhouder van Raamsdonk) en Heylken Goltken, geb. circa 1620, heemraad van Raamsdonk, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) in 1685.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Peter  †1713 Raamsdonk  


Adriaen de Rooij
Adriaen de Rooij.


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bastiaen 's-Grevelduyns Cappelle    


Janus de Roij
Janus de Roij, ged. te 's-Grevelduyns Cappelle op 29 mrt 1801.


Adriaan de Roij
Adriaan de Roij, ged. te 's-Grevelduyns Cappelle op 4 aug 1799.

  • Vader:
    Bastiaen Adriaansz de Rooij, zn. van Adriaen de Rooij, geb. te 's-Grevelduyns Cappelle, otr. (2) op 19 jan 1804, tr. te 's-Grevelduyns Cappelle op 19 jan 1805 met Aaltje Zeijlmans. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (1) te Waspik op 27 mei 1797, tr. (Aaltje 27 jaar oud uitgaande van doop) te Waspik op 11 jun 1797 met


Jan Geerts Kelder
Jan Geerts Kelder, geb. te Sibculo circa 1707, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Sibculo circa 1790.

tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 23 jaar oud uitgaande van doop) circa 1736
met

Hendrikjen Arends Geugies, dr. van Arend Hendriks Schuurman en Jenneken Dirks, ged. te Vriezenveen op 6 jul 1712.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1750 Sibculo †1825 Baalder 74


Cornelia Knaap
Cornelia Knaap, geb. te Raamsdonk in 1735.

tr. (resp. ongeveer 25 en 31 jaar oud uitgaande van doop) te Waspik op 13 feb 1761
met

Pieter Jochems (Peter Jochums) Zijllmans (van Verdun1) (Zijlmans), zn. van Jochem (Joachiem Peters) Zijlmans en Adriana Kluijters, ged. te Raamsdonk op 28 aug 1729.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aaltje     Bronnen:
1.Gelre-Geldern-Gelderland. Geschiedenis en cultuur van het hertogdom Gelre (GCHG-1), Type: boek, Schrijver: Johannes Stinner, Karl-Heinz Tekath, Uitgever: Verlag des Historischen Vereins fόr Geldern, ISBN nummer: 9053451943, Plaats: Geldern, Uitgegeven: 2001 (blz. 31)

Hendrikjen Arends Geugies
Hendrikjen Arends Geugies, ged. te Vriezenveen op 6 jul 1712.

  • Moeder:
    Jenneken Dirks, geb. circa 1684, ovl. (minstens 37 jaar oud) te Vriezenveen na 1721.

tr. (resp. ongeveer 23 uitgaande van doop en ongeveer 29 jaar oud) circa 1736
met

Jan Geerts Kelder, zn. van Geert Alberts Kelder, geb. te Sibculo circa 1707, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Sibculo circa 1790.

Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1750 Sibculo †1825 Baalder 74


Hermannus Jansen Hannes
Hermannus Jansen Hannes, geb. voor 1738, ovl. (minstens 43 jaar oud) na 7 feb 1782.

Hermannus Jansen Hannes.
In het vrijwillig rechterlijk archief van ’t Schoutambt Hardenberg wordt deze akte bewaard, gedateerd 7 februari 1782: Ik Jacob van Riemsdijk, van wegens hoger overigheid verw. Scholtus van den Hardenbergh, Heemse en Gramsbergen, doe cond en certificere hiermede dat voor mij en keurnoten, die waren Jan Jacobs en Arend Ophof, persoonlijk in den gerigte gecompareerd en erschenen zijn Hermen Jansen Hannes, voor hem zelvs en als vader en voogd van zijne twee minderjarige kinderen genaamd Jan Hermssen en Aaltien Hermssen, en dan nog deszelvs schoonzoon Gerrit Janssen Kelder met zijn huisvrouw Jannegien Harmssen, tutore marito, wonende zij comparanten op ’t erve Hannes te Baalder. En verklaarden zij comparanten voor haar zelvs en in gemelde qualiteit, volgens handschrift van den 1 januari 1778, en vervolgens tot nu toe berekende schulden, opregt en deugdelijk schuldig te wezen aan de heer Barend van Borne, burgemeester der stad Hardenbergh, een capitale somma van driehonderd ses en negentig guldens en ses stuivers. Aannemende en belovende zij comparanten dezelve jaarlijks en alle jaaren tot de aflosse toe te zullen verrenten met drie en een halve gelijke guldens van ieder honderd gerekend; edog de interesse jaarlijks binnen drie maanden na den verschijndag voldoende, als dan tegens drie percento; zullende het eerste jaar interesse hiervan wezen vervallen op den zevenden februarij 1700 drie en tachentigh, en zo vervolgens tot de aflosse toe continueren. Verklarende zij comparanten voor haar zelvs en in voorn. qualiteit, onder renuntiatie van alle exceptien die dezen mogten contrarieren, daarvoor niet alleen tot een generaal verband te verbinden haare personen en goederen, geene uitgezonderd, maar ook bij dezen daarvoor tot een speciaal hijpotheecq en onderpand te verbinden en te stellen haar eigendommelijke een en een half dagwerk hooijland, de Hooijhof genaamd, en drie mudden zaaijland, genaamd de Garstemaat, benevens alle hare verdere allodiale vaste goederen, kennelijk gelegen in en onder de boerschap Baalder in dit schoutampt; ten einde om in geval van onverhoopte misbetalinge, zo van capitaal als renten, als dan het bovengenoemde capitaal met de onbetaalde interessen daaraan ten allen tijden kost en schadeloos te kunnen en mogen verhalen. In kennisse der waarheid, is dezen door mij verw. Scholtus voornoemd, met de comparanten voor haar zelvs en in voorseide qualiteit getekend, en door mij gezegeld en omdat zij comparanten geen zegels en hadden, zo hebbe op haar verzoek dezen voor haar met mijn kleine zegel mede gezegeld. Actum Hardenbergh den 7 februarij 1700 twee en tachentigh.

’t Hannes vererfde op de oudste dochter van Hermen Jansen Hannes en Zwaantje Willems. Dochter Jannegje was op 2 mei 1756 gedoopt in de kerk te Hardenberg en was op 15 september 1780 getrouwd met Gerrit Jansen Kelder uit Sibculo. Zij werden op hun beurt opgevolgd door hun oudste zoon, Hermen (Harm) Kelder. Hij was op 4 maart 1781 gedoopt te Hardenberg.

tr. (resp. minstens 16 en 24 jaar oud uitgaande van doop) te Hardenberg op 17 nov 1754
met

Swaantjen Willems Hutten, dr. van Willem Gerrits Hutten en Hilligje Janszen Schoeltmans, ged. te Hardenberg op 23 apr 1730.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jennichien~1756 Baalder †1827 Baalder 70


Swaantjen Willems Hutten
Swaantjen Willems Hutten, ged. te Hardenberg op 23 apr 1730.

tr. (resp. 24 uitgaande van doop en minstens 16 jaar oud) te Hardenberg op 17 nov 1754
met

Hermannus Jansen Hannes, geb. voor 1738, ovl. (minstens 43 jaar oud) na 7 feb 1782.

Hermannus Jansen Hannes.
In het vrijwillig rechterlijk archief van ’t Schoutambt Hardenberg wordt deze akte bewaard, gedateerd 7 februari 1782: Ik Jacob van Riemsdijk, van wegens hoger overigheid verw. Scholtus van den Hardenbergh, Heemse en Gramsbergen, doe cond en certificere hiermede dat voor mij en keurnoten, die waren Jan Jacobs en Arend Ophof, persoonlijk in den gerigte gecompareerd en erschenen zijn Hermen Jansen Hannes, voor hem zelvs en als vader en voogd van zijne twee minderjarige kinderen genaamd Jan Hermssen en Aaltien Hermssen, en dan nog deszelvs schoonzoon Gerrit Janssen Kelder met zijn huisvrouw Jannegien Harmssen, tutore marito, wonende zij comparanten op ’t erve Hannes te Baalder. En verklaarden zij comparanten voor haar zelvs en in gemelde qualiteit, volgens handschrift van den 1 januari 1778, en vervolgens tot nu toe berekende schulden, opregt en deugdelijk schuldig te wezen aan de heer Barend van Borne, burgemeester der stad Hardenbergh, een capitale somma van driehonderd ses en negentig guldens en ses stuivers. Aannemende en belovende zij comparanten dezelve jaarlijks en alle jaaren tot de aflosse toe te zullen verrenten met drie en een halve gelijke guldens van ieder honderd gerekend; edog de interesse jaarlijks binnen drie maanden na den verschijndag voldoende, als dan tegens drie percento; zullende het eerste jaar interesse hiervan wezen vervallen op den zevenden februarij 1700 drie en tachentigh, en zo vervolgens tot de aflosse toe continueren. Verklarende zij comparanten voor haar zelvs en in voorn. qualiteit, onder renuntiatie van alle exceptien die dezen mogten contrarieren, daarvoor niet alleen tot een generaal verband te verbinden haare personen en goederen, geene uitgezonderd, maar ook bij dezen daarvoor tot een speciaal hijpotheecq en onderpand te verbinden en te stellen haar eigendommelijke een en een half dagwerk hooijland, de Hooijhof genaamd, en drie mudden zaaijland, genaamd de Garstemaat, benevens alle hare verdere allodiale vaste goederen, kennelijk gelegen in en onder de boerschap Baalder in dit schoutampt; ten einde om in geval van onverhoopte misbetalinge, zo van capitaal als renten, als dan het bovengenoemde capitaal met de onbetaalde interessen daaraan ten allen tijden kost en schadeloos te kunnen en mogen verhalen. In kennisse der waarheid, is dezen door mij verw. Scholtus voornoemd, met de comparanten voor haar zelvs en in voorseide qualiteit getekend, en door mij gezegeld en omdat zij comparanten geen zegels en hadden, zo hebbe op haar verzoek dezen voor haar met mijn kleine zegel mede gezegeld. Actum Hardenbergh den 7 februarij 1700 twee en tachentigh.

’t Hannes vererfde op de oudste dochter van Hermen Jansen Hannes en Zwaantje Willems. Dochter Jannegje was op 2 mei 1756 gedoopt in de kerk te Hardenberg en was op 15 september 1780 getrouwd met Gerrit Jansen Kelder uit Sibculo. Zij werden op hun beurt opgevolgd door hun oudste zoon, Hermen (Harm) Kelder. Hij was op 4 maart 1781 gedoopt te Hardenberg.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jennichien~1756 Baalder †1827 Baalder 70


Willem Gerrits Hutten
Willem Gerrits Hutten.

tr. te Hardenberg op 20 mei 1724
met

Hilligje Janszen Schoeltmans.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Swaantjen~1730 Hardenberg    


Hilligje Janszen Schoeltmans
Hilligje Janszen Schoeltmans.

tr. te Hardenberg op 20 mei 1724
met

Willem Gerrits Hutten.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Swaantjen~1730 Hardenberg    


Geert Alberts Kelder
Geert Alberts Kelder, geb. te Sibculo voor 1684, ovl. (minstens 66 jaar oud) circa 1750.


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1707 Sibculo †1790 Sibculo 83


Albert Kelder
Albert Kelder, geb. voor 1663.


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geert*1684 Sibculo †1750  66


Arend Hendriks Schuurman
Arend Hendriks Schuurman, geb. circa 1684, ovl. (minstens 37 jaar oud) te Vriezenveen na 1721.

tr. (beiden ongeveer 21 jaar oud) circa 1705
met

Jenneken Dirks, geb. circa 1684, ovl. (minstens 37 jaar oud) te Vriezenveen na 1721.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrikjen~1712 Vriezenveen    


Jenneken Dirks
Jenneken Dirks, geb. circa 1684, ovl. (minstens 37 jaar oud) te Vriezenveen na 1721.

tr. (beiden ongeveer 21 jaar oud) circa 1705
met

Arend Hendriks Schuurman, zn. van Hendrik Arends Schuurman en Hendrikje Hendriks Bramer, geb. circa 1684, ovl. (minstens 37 jaar oud) te Vriezenveen na 1721.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrikjen~1712 Vriezenveen    


Hendrik Arends Schuurman
Hendrik Arends Schuurman, geb. circa 1660, ovl. (minstens 64 jaar oud) te Vriezenveen na 1724.

Hendrik Arends Schuurman.
hij was een belangrijk persoon in die dagen. Heeft heel wat jaren de functie van kerkmeester (1684-1724) en ook die van verwalter-schout (1729-1724) uitgeoefend. In 1724 werd hij als verwalter-schout op verzoek van Claas Cruis vervangen door Frederikus Fronten aangezien hij ziek was en bedlegerig (Archief Schoutambt Vriezenveen inv. nr. 2674).

Wordt in elk geval vanaf 1684 in de boterpachtregisters genoemd als opvolger van (vermoedelijk zijn moeder) de weduwe van Arendt Henderix (1670; Boterpachtregister). Oosteinde 300, huidige nummering.

Waarschijnlijk was de echtgenote van Hendrick een dochter van Henr. Braemhaer. In januari 1682 is er voor het hooggericht een kwestie tussen Hendrick Arends en "Henr. Braemhaer". Hendrick beschuldigde zijn schoonvader Braemhaer zijn beloften over een bruidschat niet na te komen. Het ging hier om een varken. (bron: AHA inv. nr. 2963).

In de boterpachtregisters niet gevonden onder de naam Schuurman, hoewel zijn kinderen in de archieven wel onder deze naam voorkomen. Overigens komt de vader van Hendrick Arends wel onder de naam Schuurman in de archieven voor (zie notities bij de vader). Wel zitten er in het boterpachtregister van 1684 2 Hendrikken Schuurmannen op het Westeinde, 1 wordt genoemd Hendrik Schuerman en de ander Henrik Berents Schuerman.
Schoonzoon Gerrit Berkhof neemt zijn erf later over (vanaf ca. 1735 in de boterpachtkohieren genoemd).

In het zoutgeldkohier van 1694 wordt slechts 1 Hendrik Arends vermeld. Hij is 14 stuivers verschuldigd. In het register van de 1.000e penning van datzelfde jaar heeft hij een vermogen van 800 gulden. In 1715 is dat vermogen aangegroeid tot een flink bedrag, namelijk 1500 gulden (bron: Statenarchief).

15-7-1739 kopen Egbert Lamberts en Jannes Herms Schoemaker 1 ½ akker land van de erfgenamen van de overleden Jan Egbers, met name]: Jan Prinsen (gehuwd met Metjen Hendricks Schuurman), Gerrijt Barkhoff (gehuwd met Grietjen Henr. Schuurman), Jan Luijkas Coster (gehuwd met Harmpje Hendriks Schuurman), Jan Henr. Schuurman (gehuwd met Henrikjen Bramer) en Arent Henr. Schuurman (huwelijk onbekend). Het land is gelegen tussen het land van Jan Cruijs, aan de oostzijde en aan de westzijde het land van Henr. Roelofs Huijsman. Het kost 375 caroli guldens. Het land is bezwaard met een verpondinge van 10 stuijver en een schattinge van twee stuijver en boterpacht aan den Huijse Almelo. De acte wordt met naam ondertekend door Jan Prinsen , garrijt barckhof en ijan luckas als verkopers van het land. (NB namen van aangehuwden zijn door Erik Berkhof bijgevoegd aan de hand van eigen en informatie van de website Vriezenveners.nl).

20-11-1779 koopt Eva Egberts van de erfgenamen van Hendrick Arentsen (Schuurman toevoeging EB) een akker turfland op de Superplus "verscheijden met Albert Prinsen" voor 152 guldens. De erfgenamen zijn: Gerhardus Harwig namens Janna Berkhof, Jannes Braemer en huisvrouw, Henderikjen Berkhof, Hendrik Coster voor zich zelf en namens Henderik Berkhof, Berent Jansen Coster en huisvrouw, Janna Jansen en Derk Arents Smit en vrouw, Egbert Schuurman en vrouw (Jenneken Hendriks), Engbert Egberts (zoon van Janna Hendriks Schuurman) en tenslotte Henrik Smelt (gehuwd met Henrickjen Egberts, dochter van Janna Hendriks Schuurman) en huisvrouw.
(bron akten uit de nalatenschap van Johannes Teunis (Marriλn), overleden 10-2-1973 te Almelo: in de 70ger jaren overgedragen aan museum Oud Vriezenveen).
Notitie bij het overlijden van Hendrick: Genoemd in het verpondings en contributiekohier van 1723, moet dan ruim 3 gulden afdragen wat ruim boven het gemiddelde was. In het boterpachtkohier van 1734 wordt hij nog met name genoemd, maar dat was gedateerd. Rond 1735 wordt er een geheel nieuw boterpachtregister aangelegd en verschijnen er opeens allemaal nieuwe namen.
In het register van de 1000e penning en het verpondingskohier uit 1734 wordt hendrik arends niet meer genoemd, maar staat schoonzoon Gerrit Jaspers Berkhof vermeld.
Notitie bij [Hendrikje] Hendriks: de vermoedelijke voornaam van Hendrikje is afgeleid uit de doopnamen van haar kleinkinderen:.
Arents oudste dochter heet Hendrikien, gedoopt 1705.
Grietjens oudste dochter heet Hendrikjen, gedoopt 1729 (terwijl de moeder van vaders zijde Jennigje heette).
Janna's oudste dochter heet eveneens Henrickjen (bron Vriezenveners.nl), gedoopt 1723.
Deze naamgevingen zijn natuurlijk geen toeval. Ze zullen allen vernoemd zijn naar hun grootmoeder, die dus Hendrikje Hendriks Braemhaer zal hebben geheten (het patroniem en de familienaam is afgeleid uit stukken van het archief Huize Almelo (AHA inv. nr. 2963).
Notitie bij Arent Henriks: komt in de boterpachtkohieren soms voor onder de naam Schuurman (1729, 1733). Heeft 4 akkers land aan het Westeinde, redelijk dicht bij het Midden van Vriezenveen. Wordt in het boterpachtregister van 1704 reeds op deze locatie genoemd. Hij heeft het erf overgenomen van zijn schoonouders.
Volgens de kohieren van de 1000e penning beschikte Arent in 1734 over een vermogen van 500 gulden.

Op 15-7-1739 kopen Egbert Lamberts en Jannes Herms Schoemaker 1 ½ akker land van de erfgenmamen van de overleden Jan Egbers, met name: Jan Prinsen (gehuwd met Metjen Hendricks Schuurman), Gerrijt Barkhoff (gehuwd met Grietjen Henr. Schuurman), Jan Luijkas Coster (gehuwd met Harmpje Hendriks Schuurman), Jan Henr. Schuurman (gehuwd met Henrikjen Bramer) en Arent Henr. Schuurman (gehuwd met Jennigje Dirx). Het land is gelegen tussen het land van Jan Cruijs, aan de oostzijde en aan de westzijde het land van Henr. Roelofs Huijsman. Het kost 375 caroli guldens. Het land is bezwaard met een verpondinge van 10 stuijver en een schattinge van twee stuijver en boterpacht aan den Huijse Almelo. De akte wordt met naam ondertekend door Jan Prinsen , garrijt barckhof en ijan luckas als verkopers van het land. (NB namen van aangehuwden zijn door Erik Berkhof bijgevoegd aan de hand van eigen informatie en informatie van de website Vriezenveners.nl) .

Genoemd in het boterpachtregister vanaf ca. 1705, heeft een erf bij de kerk aan het Westeinde van 5 akkers. Hij huwt in op het erf van zijn vrouw. Zijn schoonvader Derk Egberts wordt in 1700 nog genoemd in het boterpachtregister.
Met de volkstelling van 1748 wonen alle kinderen, nog steeds ongehuwd, op het ouderlijk erf.
Notitie bij Jan Henriks: bewoonde een erf aan het Oosteinde, wat meer richting het Midden .
Bij de volkstelling van 1748 heeft het echtpaar geen inwonende kinderen, maar wel een knecht en een meid. (Henderik Egbertsen en Henderikjen Egbertsen). In het register van de 1.000e penning uit 1734 wordt het vermogen van dit echtpaar op 1.000 gulden geschat. In 1751 is het vermogen volgens datzelfde kohier geslonken tot 300 gulden.

Op 22-01-1749 verkopen Jan Hinriksen Schuirman en Hinrikjen Hinriksen Braemer hun huis en 2 akkeren lands aan Henrik Gerritsen Smelt (zoon van Gerrit Gerritsen Smelt en Engeltje Bramer) en zijn bruid Henrikjen Egbers, waarschijnlijk identiek aan de met de volkstelling inwonende Henderikjen Egberts. Dit onder kost en inwoning en verzorging van het verkopende paar tot hun dood (archief Schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 2675).

OP 28-02-1759 maken Jan Hendriks Schuirman en Hindrikjen Braamer hun testament.
erfgenamen zijn:.
-het kind van Hindrik Gerrits Smelt, door Hendrikje Egberts verwekt, deze komt een akker superplusland toe.
(archief Schoutambt Vriezenveen, inv. nr. 2676).
Notitie bij Grietjen Hendriks: Wordt in de kohieren van het hoofdgeld (Archief Huize Almelo) als weduwe genoemd in 1750 tot en met 1760.
Notitie bij Janna Hendriks: bron persoon: Vriezenveners.nl.

  • Vader:
    Arend Hendrik Schuurman, geb. te Vriezenveen circa 1620, ovl. (minstens 40 jaar oud) te Vriezenveen na 1660, tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 28 jaar oud) circa 1658 met

tr. (resp. ongeveer 23 en minstens 21 jaar oud) circa 1683
met

Hendrikje Hendriks Bramer (Braemhaer), dr. van Hendrik Bramer en Aele Berents Kricke, geb. voor 1662.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arend*1684  †1721 Vriezenveen 37