Website van Cees Hagenbeek
Aaltje Theunisdr van Dordt
Aaltje Theunisdr van Dordt, ged. te Meerkerk in 1661.

tr.
met

Wouter Gerrits van Groot, zn. van Gerrit Wouters van Groot (timmerman op de Dam te Arkel) en Barbara Florisdr van den Burggraaf, ged. te Arkel op 14 mei 1656, woont op de Dam te Arkel.

Wouter Gerrits van Groot.
fol 66 t/m 67 14-6-1688.
Arien DE GROOT won te Asperen X Elisabeth Gerrits za tevoren gehuwd met Cornelis Janse waarvan zij een kind van 10 jaar genaamd Jan Cornelis overgehouden heeft, te eenre en Wouter DE GROOT timmerman won te Arkel a/d Dam als enig oom en bldvgd van moederswege v/h voorn kind en Cornelis Pieterse BICKER schout van Leerbroek en Middelcoop als behoud-grootvader en vgd van vaderswege v/h voorn kind geass door Bart VAN BUREN schout van Nuland, te andere, scheiding.
Get o.a.: Wouter Gerridsz DE GROOT.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter~1690 Arkel    


Theunis Jansz van Dordt
Theunis Jansz van Dordt.

Theunis Jansz van Dordt.
Meerkerk RA.23 31-3-1662 lootinge.
Comp. Geelof Pieters Donck wedr. van Glorigje Hendricks won. aan de Baseldijck ter eenre Dirck Geelofse Donck, Pieter Geelofse Donck, Jacob Jurriaens getr. hebbende Neeltje Geelofse, Thonis Jansen van Dordt getr. hebbende Pieterken Geelofs, Bart Adriaens getr. hebbende Beatrix Geelofs, Ghijsbert Geelofs als vader en voocht van sijn kind verweckt aen Annegen Geelofs ende Thees Francken als vader en voocht over zijn kinderen verweckt aen Aeltien Geelofs hebben met elkander geloot en gegrontcavelt de landereijen en goederen van na ovl van Gloria Hendrickse haere moeder en schoonmoeder ende Marigje Sijmons haer bestemoeder beide zalgr.

tr.
met

Pietertje Geerlofs Donck, dr. van Geerlof Pieters Donck en Gloria Hendriks van Hof, ged. te Meerkerk op 20 feb 1631 (getuigen: Dirck Petersen en Peter Floren int Broeck, Dievertke, huisvrouw van Crijn Frederiksz, Anne Jans, Lijske Adriaens en Machtelge wonende bij de groote Henderik?).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aaltje~1661 Meerkerk    


Pietertje Geerlofs Donck
Pietertje Geerlofs Donck, ged. te Meerkerk op 20 feb 1631 (getuigen: Dirck Petersen en Peter Floren int Broeck, Dievertke, huisvrouw van Crijn Frederiksz, Anne Jans, Lijske Adriaens en Machtelge wonende bij de groote Henderik?).

tr.
met

Theunis Jansz van Dordt.

Theunis Jansz van Dordt.
Meerkerk RA.23 31-3-1662 lootinge.
Comp. Geelof Pieters Donck wedr. van Glorigje Hendricks won. aan de Baseldijck ter eenre Dirck Geelofse Donck, Pieter Geelofse Donck, Jacob Jurriaens getr. hebbende Neeltje Geelofse, Thonis Jansen van Dordt getr. hebbende Pieterken Geelofs, Bart Adriaens getr. hebbende Beatrix Geelofs, Ghijsbert Geelofs als vader en voocht van sijn kind verweckt aen Annegen Geelofs ende Thees Francken als vader en voocht over zijn kinderen verweckt aen Aeltien Geelofs hebben met elkander geloot en gegrontcavelt de landereijen en goederen van na ovl van Gloria Hendrickse haere moeder en schoonmoeder ende Marigje Sijmons haer bestemoeder beide zalgr.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aaltje~1661 Meerkerk    


Geerlof Pieters Donck
Geerlof Pieters Donck, geb. te Meerkerk circa 1595, Wonende aan de Baseldijck, ovl. (hoogstens 68 jaar oud) voor 12 mei 1664.

Geerlof Pieters Donck.
Meerkerk WK.10 12-5-1657.
Geeloff Peters Donck won. Baseldijk, out oom ende bloetvoogd nevens Dirck Peters Donck won. Noordeloos als mede voogd. Onm. weeskinderen van Adriaan Dircks Donck ende Grietje Gerrits won. in leven op de Burggraaf.
veel papieren over deze familie.
Peter Dirck Geerloffs tot Meerkerk en kinderen Dirck Peeters 5-1646.
Meerkerk RA.23 12 3 1661.
Comp. Henrick Gerrits ende Dirck Peters van Arckel beijde won. te Noordeloos mitsg. Adriaen Hendricks van Hoff en Geelof Petersz Donck beijde won. Meerkerk en verkl. machtig te hebben gemaeckt Joost Jonas proc. tot Vianen special om van Hendrick Lauwerens getr. hebb. Lijsbeth Jans te voren wede van Franck Sijmons te eijsen voor het onm. kind van Franck Sijmens x Lijsbeth Jans.
Meerkerk RA.23 31-3-1662 lootinge.
Comp. Geelof Pieters Donck wedr. van Glorigje Hendricks won. aan de Baseldijck ter eenre Dirck Geelofse Donck, Pieter Geelofse Donck, Jacob Jurriaens getr. hebbende Neeltje Geelofse, Thonis Jansen van Dordt getr. hebbende Pieterken Geelofs, Bart Adriaens getr. hebbende Beatrix Geelofs, Ghijsbert Geelofs als vader en voocht van sijn kind verweckt aen Annegen Geelofs ende Thees Francken als vader en voocht over zijn kinderen verweckt aen Aeltien Geelofs hebben met elkander geloot en gegrontcavelt de landereijen en goederen van na ovl van Gloria Hendrickse haere moeder en schoonmoeder ende Marigje Sijmons haer bestemoeder beide zalgr.
12-5-1664.
comp. Henrick Geerits en Dirrick Pieterse van Arckel won. op Noordeloos benevens Adriaen Hendricks van Hoff en Geerlof Pieterse Donck etc. van Claassien Henrix overgrootmoeder van onm. kint van Franck Sijmons x Lijsbeth Jans.

tr.
met

Gloria Hendriks van Hof, dr. van Hendrik Cornelisz van Hof en Marrigje Simons, geb. te Meerkerk in 1600, ovl. (hoogstens 61 jaar oud) voor 31 mrt 1662.

Gloria Hendriks van Hof.
Meerkerk RA.23 31-3-1662 lootinge.
Comp. Geelof Pieters Donck wedr. van Glorigje Hendricks won. aan de Baseldijck ter eenre Dirck Geelofse Donck, Pieter Geelofse Donck, Jacob Jurriaens getr. hebbende Neeltje Geelofse, Thonis Jansen van Dordt getr. hebbende Pieterken Geelofs, Bart Adriaens getr. hebbende Beatrix Geelofs, Ghijsbert Geelofs als vader en voocht van sijn kind verweckt aen Annegen Geelofs ende Thees Francken als vader en voocht over zijn kinderen verweckt aen Aeltien Geelofs hebben met elkander geloot en gegrontcavelt de landereijen en goederen van na ovl van Gloria Hendrickse haere moeder en schoonmoeder ende Marigje Sijmons haer bestemoeder beide zalgr.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pietertje~1631 Meerkerk    


Gloria Hendriks van Hof
Gloria Hendriks van Hof, geb. te Meerkerk in 1600, ovl. (hoogstens 61 jaar oud) voor 31 mrt 1662.

Gloria Hendriks van Hof.
Meerkerk RA.23 31-3-1662 lootinge.
Comp. Geelof Pieters Donck wedr. van Glorigje Hendricks won. aan de Baseldijck ter eenre Dirck Geelofse Donck, Pieter Geelofse Donck, Jacob Jurriaens getr. hebbende Neeltje Geelofse, Thonis Jansen van Dordt getr. hebbende Pieterken Geelofs, Bart Adriaens getr. hebbende Beatrix Geelofs, Ghijsbert Geelofs als vader en voocht van sijn kind verweckt aen Annegen Geelofs ende Thees Francken als vader en voocht over zijn kinderen verweckt aen Aeltien Geelofs hebben met elkander geloot en gegrontcavelt de landereijen en goederen van na ovl van Gloria Hendrickse haere moeder en schoonmoeder ende Marigje Sijmons haer bestemoeder beide zalgr.

tr.
met

Geerlof Pieters Donck, zn. van Pieter Donck, geb. te Meerkerk circa 1595, Wonende aan de Baseldijck, ovl. (hoogstens 68 jaar oud) voor 12 mei 1664.

Geerlof Pieters Donck.
Meerkerk WK.10 12-5-1657.
Geeloff Peters Donck won. Baseldijk, out oom ende bloetvoogd nevens Dirck Peters Donck won. Noordeloos als mede voogd. Onm. weeskinderen van Adriaan Dircks Donck ende Grietje Gerrits won. in leven op de Burggraaf.
veel papieren over deze familie.
Peter Dirck Geerloffs tot Meerkerk en kinderen Dirck Peeters 5-1646.
Meerkerk RA.23 12 3 1661.
Comp. Henrick Gerrits ende Dirck Peters van Arckel beijde won. te Noordeloos mitsg. Adriaen Hendricks van Hoff en Geelof Petersz Donck beijde won. Meerkerk en verkl. machtig te hebben gemaeckt Joost Jonas proc. tot Vianen special om van Hendrick Lauwerens getr. hebb. Lijsbeth Jans te voren wede van Franck Sijmons te eijsen voor het onm. kind van Franck Sijmens x Lijsbeth Jans.
Meerkerk RA.23 31-3-1662 lootinge.
Comp. Geelof Pieters Donck wedr. van Glorigje Hendricks won. aan de Baseldijck ter eenre Dirck Geelofse Donck, Pieter Geelofse Donck, Jacob Jurriaens getr. hebbende Neeltje Geelofse, Thonis Jansen van Dordt getr. hebbende Pieterken Geelofs, Bart Adriaens getr. hebbende Beatrix Geelofs, Ghijsbert Geelofs als vader en voocht van sijn kind verweckt aen Annegen Geelofs ende Thees Francken als vader en voocht over zijn kinderen verweckt aen Aeltien Geelofs hebben met elkander geloot en gegrontcavelt de landereijen en goederen van na ovl van Gloria Hendrickse haere moeder en schoonmoeder ende Marigje Sijmons haer bestemoeder beide zalgr.
12-5-1664.
comp. Henrick Geerits en Dirrick Pieterse van Arckel won. op Noordeloos benevens Adriaen Hendricks van Hoff en Geerlof Pieterse Donck etc. van Claassien Henrix overgrootmoeder van onm. kint van Franck Sijmons x Lijsbeth Jans.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pietertje~1631 Meerkerk    


Hendrik Cornelisz van Hof
Hendrik Cornelisz van Hof, geb. te Meerkerk in 1560, ovl. (minstens 60 jaar oud) na 1620.

Hendrik Cornelisz van Hof.
Bouwman. Woonde te Meerkerk, heemraad in de polder Bloemendaal 1609 en van Quakernaak 1629. Kocht in 1614 in de polder Bloemendaal 2 mrg. en 4 hond land en in 1618 op Quakernaeck 4 mrg. en 3 hond, is schuldig f 352, aan de pastorie.
Meerkerk RA.2-4-1611.
Hendrick Cornelisse van Hoff schuldig aan Cornelis Gerrits van Nes.
Meerkerk RA.2 1612.
Henrick Cornelis van Hoff en is borg voor Cornelis Henricks zijn neef.
Meerkerk RA.2 13-1-1613 [is dit dezelfde?].
Anna Cornelis wede Anthonis Thonis geass. met haere broer Hendrick Cornelisse ende ter andere Adriaen Anthonisse als bloetvoocht van de 2 wk.
Meerkerk RA.2 28-1-1614.
Aert Jansz (Cuijper) won. op den Burggraaf heeft ontvangen van Hendrick.
Cornelis van Hoff ƒ 131, 5 st.
Meerkerk RA.2 1-1618.
Hendrick Cornelis van Hoff, schuldig ƒ 128, betaald 27-8-1618.

tr.
met

Marrigje Simons, dr. van Simon Pieters (bouwman) en Anna Rochusdr, geb. te Meerkerk in 1568, ovl. (minstens 70 jaar oud) na 1638.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gloria*1600 Meerkerk †1662  61


Marrigje Simons
Marrigje Simons, geb. te Meerkerk in 1568, ovl. (minstens 70 jaar oud) na 1638.

 • Vader:
  Simon Pieters, geb. circa 1530, bouwman, ovl. (hoogstens 55 jaar oud) te Meerkerk voor 18 feb 1586, tr. met

tr.
met

Hendrik Cornelisz van Hof, geb. te Meerkerk in 1560, ovl. (minstens 60 jaar oud) na 1620.

Hendrik Cornelisz van Hof.
Bouwman. Woonde te Meerkerk, heemraad in de polder Bloemendaal 1609 en van Quakernaak 1629. Kocht in 1614 in de polder Bloemendaal 2 mrg. en 4 hond land en in 1618 op Quakernaeck 4 mrg. en 3 hond, is schuldig f 352, aan de pastorie.
Meerkerk RA.2-4-1611.
Hendrick Cornelisse van Hoff schuldig aan Cornelis Gerrits van Nes.
Meerkerk RA.2 1612.
Henrick Cornelis van Hoff en is borg voor Cornelis Henricks zijn neef.
Meerkerk RA.2 13-1-1613 [is dit dezelfde?].
Anna Cornelis wede Anthonis Thonis geass. met haere broer Hendrick Cornelisse ende ter andere Adriaen Anthonisse als bloetvoocht van de 2 wk.
Meerkerk RA.2 28-1-1614.
Aert Jansz (Cuijper) won. op den Burggraaf heeft ontvangen van Hendrick.
Cornelis van Hoff ƒ 131, 5 st.
Meerkerk RA.2 1-1618.
Hendrick Cornelis van Hoff, schuldig ƒ 128, betaald 27-8-1618.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gloria*1600 Meerkerk †1662  61


Simon Pieters
Simon Pieters, geb. circa 1530, bouwman, ovl. (hoogstens 55 jaar oud) te Meerkerk voor 18 feb 1586.

Simon Pieters.
in 1569 huurde hij (samen met Adriaen de Cort Corstantsz) 12 mrg. land.

tr.
met

Anna Rochusdr, dr. van Rochus Dirks en Vastera , geb. te Meerkerk circa 1535, ovl. (hoogstens 78 jaar oud) voor 9 nov 1613.

Anna Rochusdr.
op 18-2-1586 werd zij als wede gedaagd voor het gerecht van Meerkerk in verband met verschuldigde landpacht.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marrigje*1568 Meerkerk †1638  70


Anna Rochusdr
Anna Rochusdr, geb. te Meerkerk circa 1535, ovl. (hoogstens 78 jaar oud) voor 9 nov 1613.

Anna Rochusdr.
op 18-2-1586 werd zij als wede gedaagd voor het gerecht van Meerkerk in verband met verschuldigde landpacht.

 • Vader:
  Rochus Dirks, geb. circa 1500, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Meerkerk op 17 jun 1563, tr. met
 • Moeder:
  Vastera , ovl. voor 3 jan 1572.

tr.
met

Simon Pieters, geb. circa 1530, bouwman, ovl. (hoogstens 55 jaar oud) te Meerkerk voor 18 feb 1586.

Simon Pieters.
in 1569 huurde hij (samen met Adriaen de Cort Corstantsz) 12 mrg. land.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marrigje*1568 Meerkerk †1638  70


Rochus Dirks
Rochus Dirks, geb. circa 1500, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Meerkerk op 17 jun 1563.

tr.
met

Vastera , ovl. voor 3 jan 1572.

Vastera .
vermeld in 1569 met 4,5 mrg. eigen land.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna*1535 Meerkerk †1613  78


Vastera
Vastera , ovl. voor 3 jan 1572.

Vastera .
vermeld in 1569 met 4,5 mrg. eigen land.

tr.
met

Rochus Dirks, geb. circa 1500, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Meerkerk op 17 jun 1563.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna*1535 Meerkerk †1613  78


Pieter Donck
Pieter Donck, geb. in 1565.


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geerlof*1595 Meerkerk †1664  68


Gerrit Wouters van Groot
Gerrit Wouters van Groot, geb. circa 1625, timmerman op de Dam te Arkel, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op 3 dec 1661.

tr.
met

Barbara Florisdr van den Burggraaf, dr. van Floris Bastiaansen van den Burggraaf (schout te Nieuwland, genoemd op 4-9-1627) en Maaike Jans, geb. te Nieuwland circa 1615, ovl. (minstens 63 jaar oud) te Arkel na 1678.

Barbara Florisdr van den Burggraaf.
op 9-11-1663 geeft Barbara getuigenis over de opvolging van Gerardt Wuters als gemenelandts timmerman door Pieter Wouters en is haar broer Cornelis voogd over de kinderen. Gerrit is ziek en voogden zijn zijn jongste broer Abraham en Barbera's jongste broer Cornelis.

Van Elsbeth Verweij:.
Geboorte.
Nieuwland 1622 hoofdgeldenregister: Floris Bastiaensz met vrouw en 4 kinderen.

d.d. 21-11-1649 Joost-, Peter-, Gerrit- en Abraham Wouters de Groot, gebroeders, voor hen selven, en Jan Cornelisz. Verschuer, getr. met Belleken Wouters, tr. aan Cornelis Wouters de Groot, waersman, 2 hont lant, gelegen int Overste Nieulant, gen. ‘de Rooscamp’, belend boven Joost Wouters de Groot en beneden het padt, hun aangekomen bij overlijden van Geertien Wouters.

Gerrit Wouters van Groot, timmerman op de Dam, van Leerbroek en Nieuwland, ovl. 3-12-1661, Gorcum NA. 20-6-1667, Gorcum NA.4026 15-5-1679 Barbara Floren van de Burggraef, beide belijdenis ca 1650 zij naar Gorcum Gorcum NA.4074 30-11-1661, hij ziek, voogden, zijn jongste broer Abraham en haar jongste broer Cornelis.

10-10-1664 : Cornelis Floriss VAN DE BURCHGRAEFF schout te Nuland vhz en als oom en voogd van Wouter Janss en Grietgen Jans zijnde de nagelaten kinderen van Anneke Floren VAN DE BURCHGRAEFF gehuwd met Jan Wouterss, Barbara Floren VAN DE BURCHGRAEFF gehuwd met Gerart Wouters zaliger en Abraham Wouters, mitsgaders de voornoemde Cornelis Floren als voogden van Elizabeth Geritsdr en Wouter Gerits zijnde nagelaten kinderen van Gerart Wouters gehuwd met Barbara Floren, Frans Huigen gehuwd met Maijke Floren VAN DER BURCHGRAEFF en Pieter Vassen gehuwd met Dircxke Floren VAN DE BURCHGRAEFF, al tesamen kinderen en erfgenamen van Floris Bastiaens VAN DE BURCHGRAEFF zaliger gewezen schout van Nuland gehuwd met Maeijke Jansdr mitsgaders ook van broer en oom Jan Floren VAN DE BURCHGRAEFF.

Nieuwland 23-12-1673 200e penning Barbara Floren 11-13-10.

‘t Sedert den 14 april 1677 aangekomen met belijdenis, als attestatien dese navolgende: 1678 Barber Floren, weduwe van Gerrit Wouterse, met attestatie van Nieuwland, op de Dam.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wouter~1656 Arkel    


Barbara Florisdr van den Burggraaf
Barbara Florisdr van den Burggraaf, geb. te Nieuwland circa 1615, ovl. (minstens 63 jaar oud) te Arkel na 1678.

Barbara Florisdr van den Burggraaf.
op 9-11-1663 geeft Barbara getuigenis over de opvolging van Gerardt Wuters als gemenelandts timmerman door Pieter Wouters en is haar broer Cornelis voogd over de kinderen. Gerrit is ziek en voogden zijn zijn jongste broer Abraham en Barbera's jongste broer Cornelis.

Van Elsbeth Verweij:.
Geboorte.
Nieuwland 1622 hoofdgeldenregister: Floris Bastiaensz met vrouw en 4 kinderen.

d.d. 21-11-1649 Joost-, Peter-, Gerrit- en Abraham Wouters de Groot, gebroeders, voor hen selven, en Jan Cornelisz. Verschuer, getr. met Belleken Wouters, tr. aan Cornelis Wouters de Groot, waersman, 2 hont lant, gelegen int Overste Nieulant, gen. ‘de Rooscamp’, belend boven Joost Wouters de Groot en beneden het padt, hun aangekomen bij overlijden van Geertien Wouters.

Gerrit Wouters van Groot, timmerman op de Dam, van Leerbroek en Nieuwland, ovl. 3-12-1661, Gorcum NA. 20-6-1667, Gorcum NA.4026 15-5-1679 Barbara Floren van de Burggraef, beide belijdenis ca 1650 zij naar Gorcum Gorcum NA.4074 30-11-1661, hij ziek, voogden, zijn jongste broer Abraham en haar jongste broer Cornelis.

10-10-1664 : Cornelis Floriss VAN DE BURCHGRAEFF schout te Nuland vhz en als oom en voogd van Wouter Janss en Grietgen Jans zijnde de nagelaten kinderen van Anneke Floren VAN DE BURCHGRAEFF gehuwd met Jan Wouterss, Barbara Floren VAN DE BURCHGRAEFF gehuwd met Gerart Wouters zaliger en Abraham Wouters, mitsgaders de voornoemde Cornelis Floren als voogden van Elizabeth Geritsdr en Wouter Gerits zijnde nagelaten kinderen van Gerart Wouters gehuwd met Barbara Floren, Frans Huigen gehuwd met Maijke Floren VAN DER BURCHGRAEFF en Pieter Vassen gehuwd met Dircxke Floren VAN DE BURCHGRAEFF, al tesamen kinderen en erfgenamen van Floris Bastiaens VAN DE BURCHGRAEFF zaliger gewezen schout van Nuland gehuwd met Maeijke Jansdr mitsgaders ook van broer en oom Jan Floren VAN DE BURCHGRAEFF.

Nieuwland 23-12-1673 200e penning Barbara Floren 11-13-10.

‘t Sedert den 14 april 1677 aangekomen met belijdenis, als attestatien dese navolgende: 1678 Barber Floren, weduwe van Gerrit Wouterse, met attestatie van Nieuwland, op de Dam.

tr.
met

Gerrit Wouters van Groot, zn. van Wouter van Groot, geb. circa 1625, timmerman op de Dam te Arkel, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op 3 dec 1661.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wouter~1656 Arkel    


Wouter van Groot
Wouter van Groot.


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1625  †1661  36


Pieter Aarts van der Zouw
Pieter Aarts van der Zouw (van der Souwen), geb. te Minkelis, ged. te Hoornaar op 24 sep 1713 (getuige: Maeijgje Eijmerden).

tr. (resp. 38 uitgaande van doop en 28 jaar oud uitgaande van doop) (1) te Hoornaar op 16 jan 1752
met

Cornelia Jans Heijkoop, dr. van Jan Claasz Heijkoop en Dirkje Pieters Keppel, geb. te Lakerveld, ged. te Lexmond op 21 mrt 1723.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claas~1759 Minkelis    

tr. (30 jaar oud uitgaande van doop) (2) te Hoornaar op 24 mei 1744
met

Stijntje Geertits Kenneweg, geb. te Hoornaar.

Uit dit huwelijk 2 kinderen.


Cornelia Jans Heijkoop
Cornelia Jans Heijkoop, geb. te Lakerveld, ged. te Lexmond op 21 mrt 1723.

 • Vader:
  Jan Claasz Heijkoop, geb. te Lakerveld in 1690, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Lexmond op 6 mei 1714 met

tr. (resp. 28 uitgaande van doop en 38 jaar oud uitgaande van doop) te Hoornaar op 16 jan 1752
met

Pieter Aarts van der Zouw (van der Souwen), zn. van Aert Peeters en Lijntje Claes, geb. te Minkelis, ged. te Hoornaar op 24 sep 1713 (getuige: Maeijgje Eijmerden), tr. (2) met Stijntje Geertits Kenneweg. Uit dit huwelijk 2 kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claas~1759 Minkelis    


Jan Claasz Heijkoop
Jan Claasz Heijkoop, geb. te Lakerveld in 1690.

tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Lexmond op 6 mei 1714
met

Dirkje Pieters Keppel, dr. van Peter Keppel (watermolenaar) en Deliaentje Bastiaans van den Enden, geb. te Leerdam in 1691, ovl. (hoogstens 39 jaar oud) voor 16 mei 1731.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia~1723 Lakerveld    


Dirkje Pieters Keppel
Dirkje Pieters Keppel, geb. te Leerdam in 1691, ovl. (hoogstens 39 jaar oud) voor 16 mei 1731.

 • Vader:
  Peter (Peter Lenearts) Keppel, zn. van Lenaert Keppel en Dirkje Jans Hol, ged. te Herwijnen op 1 mrt 1668, watermolenaar, ovl. (53 jaar oud uitgaande van doop) te Leerdam op 10 jan 1722, tr. (beiden 22 jaar oud uitgaande van doop) te Kamerik op 30 mrt 1690 met

tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) te Lexmond op 6 mei 1714
met

Jan Claasz Heijkoop, geb. te Lakerveld in 1690.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelia~1723 Lakerveld    


Peter Keppel
Peter (Peter Lenearts) Keppel, ged. te Herwijnen op 1 mrt 1668, watermolenaar, ovl. (53 jaar oud uitgaande van doop) te Leerdam op 10 jan 1722.

 • Vader:
  Lenaert Keppel, zn. van Peter Lenertsz Keppel, geb. te Herwijnen in 1638, tr. (resp. ongeveer 27 en 34 jaar oud uitgaande van doop) te Neerijnen (Neerrijnen) op 10 jun 1666 met
 • Moeder:
  Dirkje Jans Hol, ged. te Neerijnen (Neerrijnen) op 1 jan 1632.

tr. (beiden 22 jaar oud uitgaande van doop) te Kamerik op 30 mrt 1690
met

Deliaentje Bastiaans van den Enden, ged. te Zuilen op 14 jul 1667, ovl. (63 jaar oud uitgaande van doop) te Leerdam op 16 mei 1731.

Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirkje*1691 Leerdam †1731  39
Bastiaan~1695 Leerdam †1775 Leerdam 79