Website van Cees Hagenbeek
Barbara Dircksdr
Barbara Dircksdr.

tr.
met

Adriaan Hendriksz Burggraaf.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1570     


Gerrit Pieterse Bikker
Gerrit Pieterse Bikker, geb. te Middelkoop in 1630, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Leerbroek op 7 mrt 1693.

tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Leerbroek op 12 sep 1655
met

Barbara Jans, dr. van Jan Huijgen en Maeijke Pieters, geb. te Middelkoop in 1635, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Leerbroek op 14 feb 1693.

Barbara Jans.
9-10-1669 Marijke Pieters X Jan Huijghen za wonende te Middelcoop testeert. Erfgenamen zijn: 1) haar zoon Huich Janss krijgt een hofstede te Middelcoop groot 5m, 2) haar dochter Barbara Jans X Gerardt Peeterss.

12-10-1669 Willem Huighen bejaarde jm wonende te Middelcoop testeert. Universele erfgenamen worden: ) de kinderen van zijn broer Jan Huighen voor 1/3, ) Dirck Peterss zijnde de zoon van zijn zuster Maeijcke Huighen za voor 1/3, ) Maeijcke Teunisdr zijnde de dochter van zijn zuster Lijske Huijghen za voor 1/3 part.

nr 106 6-6-1674 Huijgh Jansen won in 't laageind van Middelcoop te eenre en Gerrid Petersen Bicker X Barbara Jans, te andere, kinderen van Maeijke Pieters X Jan Huijgen za gew hebb in 't laageind van Middelcoop, deling volgens testam van Jan Marcelis van Osch Nots te Gorcum 9-10-1669 en wel als volgt: Huigh Jansen: een hofstede groot 5 m, ow de erfgenamen van Willem Huigen za en ww Gijsbert Aertsen, strekk v/d Leerbroekse Keelspit af achterwaarts t/d halve middelwatering toe en waarop hij compt woont; nog 1 m op Middelcoop achter de hofstede van Cornelis Jansen, ow de erfgenamen van Willem Huigen en ww de wde en erfgenamen van Willem Tijmanse van Muijlwijck, strekk v/d halve middelwatering t/d halve dwarssloot toe, Barbara Jans: 4 m op Middelcoop, ow de kinderen van Evert Jansen en ww de wde en kinderen van Bastiaen Hendricksen, strekk v/d halve middelwatering af t/d Huibert toe; nog 2 m op Middelcoop, ow en ww de erfgenamen van de voorn Willem Huigen, strekk v/d halve dwarssloot t/d Huibert.

fol 67v t/m 68v 29-11-1688 Cornelis Bicker schout te Leerbroek, Arie Bicker vhz en de rato cav voor zijn broer en zus Anneke en Gerrit Peters, Peter Hendricxs van Mourick zoon van Hendrick Janse van Mourick X Aeltie Peters en de voorn Cornelis Bicker als oom en vgd v/d kinderen van DirckBicker, tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van hun moeder resp grootmoeder Maijke Gerits za, deling als volgt: Cornelis Bicker, Arie Bicker en de kinderen van Dirck Bicker: 2 m en 75 roeden op Leerbroek gen "de Brieijlegat", Gerrit Bicker en Hendrick Janse: 7 h en 1 m op Oosterwijk, Anneke Bicker: een hofstede op Middelcoop groot 13 h met 7 h.

fol 237/237v 15-2-1700 Annegje Peeters Bicker bejaarde jd wonende te Middelcoop testeert. Erfgenamen zijn: 1) Maegje Ariens Bicker zijnde de dochter van Arien Peeters v een hofstede met huis groot 2m1h en nog 7h zijnde de helft van een koij op Middelcoop, 2) Maria Dircxs Bicker, 3) haar broer Arien Peeters Bicker, 4) haar zuster Aaltje Peeters Bicker, 5) de kinderen van Dirck Peeters Bicker, 6) de kinderen van Geerit Peeters Bicker.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1656 Leerdam 1733 Leerbroek 77
Maaike*1665 Leerbroek    
Jan*1670 Leerbroek 1730 Leerbroek 59Barbara Jans
Barbara Jans, geb. te Middelkoop in 1635, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Leerbroek op 14 feb 1693.

Barbara Jans.
9-10-1669 Marijke Pieters X Jan Huijghen za wonende te Middelcoop testeert. Erfgenamen zijn: 1) haar zoon Huich Janss krijgt een hofstede te Middelcoop groot 5m, 2) haar dochter Barbara Jans X Gerardt Peeterss.

12-10-1669 Willem Huighen bejaarde jm wonende te Middelcoop testeert. Universele erfgenamen worden: ) de kinderen van zijn broer Jan Huighen voor 1/3, ) Dirck Peterss zijnde de zoon van zijn zuster Maeijcke Huighen za voor 1/3, ) Maeijcke Teunisdr zijnde de dochter van zijn zuster Lijske Huijghen za voor 1/3 part.

nr 106 6-6-1674 Huijgh Jansen won in 't laageind van Middelcoop te eenre en Gerrid Petersen Bicker X Barbara Jans, te andere, kinderen van Maeijke Pieters X Jan Huijgen za gew hebb in 't laageind van Middelcoop, deling volgens testam van Jan Marcelis van Osch Nots te Gorcum 9-10-1669 en wel als volgt: Huigh Jansen: een hofstede groot 5 m, ow de erfgenamen van Willem Huigen za en ww Gijsbert Aertsen, strekk v/d Leerbroekse Keelspit af achterwaarts t/d halve middelwatering toe en waarop hij compt woont; nog 1 m op Middelcoop achter de hofstede van Cornelis Jansen, ow de erfgenamen van Willem Huigen en ww de wde en erfgenamen van Willem Tijmanse van Muijlwijck, strekk v/d halve middelwatering t/d halve dwarssloot toe, Barbara Jans: 4 m op Middelcoop, ow de kinderen van Evert Jansen en ww de wde en kinderen van Bastiaen Hendricksen, strekk v/d halve middelwatering af t/d Huibert toe; nog 2 m op Middelcoop, ow en ww de erfgenamen van de voorn Willem Huigen, strekk v/d halve dwarssloot t/d Huibert.

fol 67v t/m 68v 29-11-1688 Cornelis Bicker schout te Leerbroek, Arie Bicker vhz en de rato cav voor zijn broer en zus Anneke en Gerrit Peters, Peter Hendricxs van Mourick zoon van Hendrick Janse van Mourick X Aeltie Peters en de voorn Cornelis Bicker als oom en vgd v/d kinderen van DirckBicker, tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van hun moeder resp grootmoeder Maijke Gerits za, deling als volgt: Cornelis Bicker, Arie Bicker en de kinderen van Dirck Bicker: 2 m en 75 roeden op Leerbroek gen "de Brieijlegat", Gerrit Bicker en Hendrick Janse: 7 h en 1 m op Oosterwijk, Anneke Bicker: een hofstede op Middelcoop groot 13 h met 7 h.

fol 237/237v 15-2-1700 Annegje Peeters Bicker bejaarde jd wonende te Middelcoop testeert. Erfgenamen zijn: 1) Maegje Ariens Bicker zijnde de dochter van Arien Peeters v een hofstede met huis groot 2m1h en nog 7h zijnde de helft van een koij op Middelcoop, 2) Maria Dircxs Bicker, 3) haar broer Arien Peeters Bicker, 4) haar zuster Aaltje Peeters Bicker, 5) de kinderen van Dirck Peeters Bicker, 6) de kinderen van Geerit Peeters Bicker.

tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 25 jaar oud) te Leerbroek op 12 sep 1655
met

Gerrit Pieterse Bikker, zn. van Pieter Cornelis Bikker en Maeijcken Gerritsdr van Willigen, geb. te Middelkoop in 1630, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Leerbroek op 7 mrt 1693, Hij krijgt geen kinderen.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1656 Leerdam 1733 Leerbroek 77
Maaike*1665 Leerbroek    
Jan*1670 Leerbroek 1730 Leerbroek 59


Pieter Cornelis Bikker
Pieter Cornelis Bikker, geb. te Nieuwland circa 1585, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op 3 jan 1654.

Pieter Cornelis Bikker.
RA Leerdam f28 7-4-1655.
Cornelis Thijmansen wonende int Hoogheijnt van Middelcoop gaf over aan Maaycken Gerrits weduwe van zal: Peeter Cornelissen seckere seven hont lands gelegen op Hooch Oosterwijk streckende van Willem Ariensen halven dwarssloot af, tot de voorn: Cornelis Thijmansen halven dwarssloot toe, boven naast gelant Lambert Adriaensen cum suis en beneden Cornelis Cornelissen den Besten.
Deze?:.
RA Gorinchem fol 137 14-8-1623.
Cornelis Ariss won laageind van Middelcoop tr aan voogden v/h nagelaten weeskind van Grietgen Ingusdr za geproc door Herman Willemss won Weverswijk een rentebrief met als onderpand 9 m min 1 h met huis en hofstad in het Laageind van Middelcoop gemeen met Peter Corneliss, ow Adriaen Corneliss, enz.
RA Gorinchem fol 176 26-5-1625.
Arien Willemss, Cornelis Gheritss, Dirck Corneliss, Jacob Thoniss KOIJMAN elk vzz en tesamen verv Huibert Willemss voor een hand; Jacob Thoniss, Jan Govertss, Adriaentge Woutersdr X Barth VAN BUIJREN Corneliss za en Lijske Petersdr X Adriaen HAGEN za, beide wden geass met hun gekozen vgdn Jacob Thoniss en Jan Govertss voor een hand; Dirck Lucass X Maijken Mertendr won te Leerdam voor een hand; Belyken Petersdr VAN MUIJLWIJCK X Peter HAEGEN za geass met Cornelis Corneliss schout te Leerbroek als vgd van nagelaten kinderen van voorn echtpaar voor een hand; allen tesatnen erfgenamen van Adriaentge Bastiaensdr za en tr aan Peter Corneliss won op het laageind van Middelcoop de gerechte helft van 8 m 5 h op het laageind van Middelcoop, bov Adriaen Corneliss, ben Dieuwerken Claesdr, strekk v/d Leerbroekse Kijlspit t/d Huibertse opslag toe.
RA Gorinchem nr 281 3(?)-9-1633.
... 7 h op t laageind van Middelcoop in het weer van Cornelis Ghovertss, strekk v/d middelwetering af t/d halve dwarssloot van Dirck Willemss steenbacker, ow Flooris Claess, ww Peter Corneliss ....
RA Gorinchem fol 322 19-11-1635.
Peter Corneliss gesworene van Middelcoop oud ca 40 jaren en Goevert Goevertss won in de heerlijkheid van Vuren oud 36 jaren, Jan Hendricxs won op Leuven oud 34 (39?) jaren en Gijsbert Melss won op Oosterwijk oud ca 23 jaren verklaren op verzoek van Cornelis Henricx van Vianen en Jan Melchiorss omtrent een hooibrand in een berg achter het huis waarin Jan Melchiorss woont.
RA Gorinchem fol 18 28-4-1653.
Willem Ariens won in Leerbroek tr aan Antonis Claes waersman van t laageind van Middelcoop 1 m op Middelcoop, bov de wde van Pieter Corneliss, ben enz.
RA Gorinchem nr 152 3-12-1664.
... nog 11 h op Leerbroek, strekk v/d Middelkoopse keelspit t/d halve dwarssloot v/d wde van Peter Cornelisse, bov en ben Anthonis Claesen ....
RA Gorinchem nr 151a 8-12-1664.
... nog 1 m 4 h in t Bollegat te Leerbroek, strekk v/d Middelcoopse keelspit t/d halve dwarssloot van de wde van Peter Cornelisse, bov en ben Anthonis Claessen ....
RA Gorinchem nr 74 1672.
... nog een griend gen de oude coij groot 1 m gelegen op Hoog-Oosterwijk, strekk v/d halve dwarssloot van Gerridt Wouterse af t/d halve dwarssloot v/d kinderen van Claes Jacobse za toe, bov de wde van Peter Cornelisse en ben Cornelis Thijmanse ....
RA Gorinchem nr 122 22-6-1676.
... nog de helft van een hofstede en huis groot 5 m 1 h op t laageind van Middelcoop en belend volgens de lootcedule tussen Dirck Cornelisse en Peter Cornelisse dd 10-5-1629; nog het part van 2 m op Klein-Oosterwijk ... 98,236.

tr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 23 jaar oud) circa 1628
met

Maeijcken Gerritsdr (Maaike) van Willigen, dr. van Gerrit Anthonisz van Willigen en Marijke Jan Dircksdr, geb. circa 1605, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op 29 nov 1688.

Maeijcken Gerritsdr van Willigen.
RA Leerdam f28 7-4-1655.
Cornelis Thijmansen wonende int Hoogheijnt van Middelcoop gaf over aan Maaycken Gerrits weduwe van zal: Peeter Cornelissen seckere seven hont lands gelegen op Hooch Oosterwijk [zie volgende akte] streckende van Willem Ariensen halven dwarssloot af, tot de voorn: Cornelis Thijmansen halven dwarssloot toe, boven naast gelant Lambert Adriaensen cum suis en beneden Cornelis Cornelissen den Besten.
RA Gorinchem fol 67v t/m 68v 29-11-1688.
Cornelis BICKER schout te Leerbroek, Arie BICKER vhz en de rato cav voor zijn broer en zus Anneke en Gerrit Peters, Peter Hendricxs VAN MOURICK zoon van Hendrick Janse VAN MOURICK X Aeltie Peters en de voorn Cornelis BICKER als oom en vgd v/d kinderen van Dirck BICKER, tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van hun moeder resp grootmoeder Maijke Gerits za, deling als volgt:.
Cornelis BICKER, Arie BICKER en de kinderen van Dirck BICKER: 2 m en 75 roeden op Leerbroek gen "de Brieijlegat",.
Gerrit BICKER en Hendrick Janse: 7 h en 1 m op Oosterwijk,.
Anneke BICKER: een hofstede op Middelcoop groot 13 h met 7 h.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1630 Middelkoop 1693 Leerbroek 62
Dirck*1640     
Aaltje*1629  1711 Leerbroek 82
Cornelis*1631     


Maeijcken Gerritsdr van Willigen
Maeijcken Gerritsdr (Maaike) van Willigen, geb. circa 1605, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op 29 nov 1688.

Maeijcken Gerritsdr van Willigen.
RA Leerdam f28 7-4-1655.
Cornelis Thijmansen wonende int Hoogheijnt van Middelcoop gaf over aan Maaycken Gerrits weduwe van zal: Peeter Cornelissen seckere seven hont lands gelegen op Hooch Oosterwijk [zie volgende akte] streckende van Willem Ariensen halven dwarssloot af, tot de voorn: Cornelis Thijmansen halven dwarssloot toe, boven naast gelant Lambert Adriaensen cum suis en beneden Cornelis Cornelissen den Besten.
RA Gorinchem fol 67v t/m 68v 29-11-1688.
Cornelis BICKER schout te Leerbroek, Arie BICKER vhz en de rato cav voor zijn broer en zus Anneke en Gerrit Peters, Peter Hendricxs VAN MOURICK zoon van Hendrick Janse VAN MOURICK X Aeltie Peters en de voorn Cornelis BICKER als oom en vgd v/d kinderen van Dirck BICKER, tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van hun moeder resp grootmoeder Maijke Gerits za, deling als volgt:.
Cornelis BICKER, Arie BICKER en de kinderen van Dirck BICKER: 2 m en 75 roeden op Leerbroek gen "de Brieijlegat",.
Gerrit BICKER en Hendrick Janse: 7 h en 1 m op Oosterwijk,.
Anneke BICKER: een hofstede op Middelcoop groot 13 h met 7 h.

tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 43 jaar oud) circa 1628
met

Pieter Cornelis Bikker, zn. van Cornelis Willems Bikker (waarsman van Leerbroek en Middelkoop) en Maria Dirrixdr, geb. te Nieuwland circa 1585, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op 3 jan 1654.

Pieter Cornelis Bikker.
RA Leerdam f28 7-4-1655.
Cornelis Thijmansen wonende int Hoogheijnt van Middelcoop gaf over aan Maaycken Gerrits weduwe van zal: Peeter Cornelissen seckere seven hont lands gelegen op Hooch Oosterwijk streckende van Willem Ariensen halven dwarssloot af, tot de voorn: Cornelis Thijmansen halven dwarssloot toe, boven naast gelant Lambert Adriaensen cum suis en beneden Cornelis Cornelissen den Besten.
Deze?:.
RA Gorinchem fol 137 14-8-1623.
Cornelis Ariss won laageind van Middelcoop tr aan voogden v/h nagelaten weeskind van Grietgen Ingusdr za geproc door Herman Willemss won Weverswijk een rentebrief met als onderpand 9 m min 1 h met huis en hofstad in het Laageind van Middelcoop gemeen met Peter Corneliss, ow Adriaen Corneliss, enz.
RA Gorinchem fol 176 26-5-1625.
Arien Willemss, Cornelis Gheritss, Dirck Corneliss, Jacob Thoniss KOIJMAN elk vzz en tesamen verv Huibert Willemss voor een hand; Jacob Thoniss, Jan Govertss, Adriaentge Woutersdr X Barth VAN BUIJREN Corneliss za en Lijske Petersdr X Adriaen HAGEN za, beide wden geass met hun gekozen vgdn Jacob Thoniss en Jan Govertss voor een hand; Dirck Lucass X Maijken Mertendr won te Leerdam voor een hand; Belyken Petersdr VAN MUIJLWIJCK X Peter HAEGEN za geass met Cornelis Corneliss schout te Leerbroek als vgd van nagelaten kinderen van voorn echtpaar voor een hand; allen tesatnen erfgenamen van Adriaentge Bastiaensdr za en tr aan Peter Corneliss won op het laageind van Middelcoop de gerechte helft van 8 m 5 h op het laageind van Middelcoop, bov Adriaen Corneliss, ben Dieuwerken Claesdr, strekk v/d Leerbroekse Kijlspit t/d Huibertse opslag toe.
RA Gorinchem nr 281 3(?)-9-1633.
... 7 h op t laageind van Middelcoop in het weer van Cornelis Ghovertss, strekk v/d middelwetering af t/d halve dwarssloot van Dirck Willemss steenbacker, ow Flooris Claess, ww Peter Corneliss ....
RA Gorinchem fol 322 19-11-1635.
Peter Corneliss gesworene van Middelcoop oud ca 40 jaren en Goevert Goevertss won in de heerlijkheid van Vuren oud 36 jaren, Jan Hendricxs won op Leuven oud 34 (39?) jaren en Gijsbert Melss won op Oosterwijk oud ca 23 jaren verklaren op verzoek van Cornelis Henricx van Vianen en Jan Melchiorss omtrent een hooibrand in een berg achter het huis waarin Jan Melchiorss woont.
RA Gorinchem fol 18 28-4-1653.
Willem Ariens won in Leerbroek tr aan Antonis Claes waersman van t laageind van Middelcoop 1 m op Middelcoop, bov de wde van Pieter Corneliss, ben enz.
RA Gorinchem nr 152 3-12-1664.
... nog 11 h op Leerbroek, strekk v/d Middelkoopse keelspit t/d halve dwarssloot v/d wde van Peter Cornelisse, bov en ben Anthonis Claesen ....
RA Gorinchem nr 151a 8-12-1664.
... nog 1 m 4 h in t Bollegat te Leerbroek, strekk v/d Middelcoopse keelspit t/d halve dwarssloot van de wde van Peter Cornelisse, bov en ben Anthonis Claessen ....
RA Gorinchem nr 74 1672.
... nog een griend gen de oude coij groot 1 m gelegen op Hoog-Oosterwijk, strekk v/d halve dwarssloot van Gerridt Wouterse af t/d halve dwarssloot v/d kinderen van Claes Jacobse za toe, bov de wde van Peter Cornelisse en ben Cornelis Thijmanse ....
RA Gorinchem nr 122 22-6-1676.
... nog de helft van een hofstede en huis groot 5 m 1 h op t laageind van Middelcoop en belend volgens de lootcedule tussen Dirck Cornelisse en Peter Cornelisse dd 10-5-1629; nog het part van 2 m op Klein-Oosterwijk ... 98,236.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit*1630 Middelkoop 1693 Leerbroek 62
Dirck*1640     
Aaltje*1629  1711 Leerbroek 82
Cornelis*1631     


Cornelis Willems Bikker
Cornelis Willems Bikker, geb. circa 1556, waarsman van Leerbroek en Middelkoop, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) in 1622.

Cornelis Willems Bikker.
ook bekend als Duin. Waarsman van Leerbroek, waarsman van Middelkoop 09.04.1622, koper van land het Vullengat 10.08.1598. Cornelis Willemsz, won. in Middelkoop treedt 13.05.1585 op als gemachtigde van mr. Gijsbrecht van Nessen, oud burgemeester van Haarlem als voogd van de nagelaten kinderen van wijlen mr. Pieter Bicker te Amsterdam. Cornelis is de stamvader van het geslacht, dat zich Bicker noemt, als men in Middelkoop geslachtsnamen gaat gebruiken. Hoe precies de familierelatie is met de bekende regentenfamilie Bicker te Amsterdam kon tot nog toe niet achterhaald worden. Wel staan de belangenrelaties van de Amsterdamse Bickers met Middelkoop vast en het staat ook vast dat de Middelkoopse Bikkers afstammen van Cornelis Willemsz.

tr.
met

Maria Dirrixdr, geb. circa 1560, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) in 1625.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1585 Nieuwland 1654  68
Dirck*1602     


Maria Dirrixdr
Maria Dirrixdr, geb. circa 1560, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) in 1625.

tr.
met

Cornelis Willems Bikker, zn. van Willem Cornelis Duijn Bikker, geb. circa 1556, waarsman van Leerbroek en Middelkoop, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) in 1622.

Cornelis Willems Bikker.
ook bekend als Duin. Waarsman van Leerbroek, waarsman van Middelkoop 09.04.1622, koper van land het Vullengat 10.08.1598. Cornelis Willemsz, won. in Middelkoop treedt 13.05.1585 op als gemachtigde van mr. Gijsbrecht van Nessen, oud burgemeester van Haarlem als voogd van de nagelaten kinderen van wijlen mr. Pieter Bicker te Amsterdam. Cornelis is de stamvader van het geslacht, dat zich Bicker noemt, als men in Middelkoop geslachtsnamen gaat gebruiken. Hoe precies de familierelatie is met de bekende regentenfamilie Bicker te Amsterdam kon tot nog toe niet achterhaald worden. Wel staan de belangenrelaties van de Amsterdamse Bickers met Middelkoop vast en het staat ook vast dat de Middelkoopse Bikkers afstammen van Cornelis Willemsz.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter*1585 Nieuwland 1654  68
Dirck*1602     


Willem Cornelis Duijn Bikker
Willem Cornelis Duijn Bikker.


Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1556  1622  66


Willem Asperen
Willem Asperen, geb. circa 1670.


Hij krijgt een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annigje     11 


Pieter Hendricksz van Maurik
Pieter Hendricksz van Maurik, geb. circa 1670.

Pieter Hendricksz van Maurik.
fol 67v t/m 68v 29-11-1688.
Cornelis BICKER schout te Leerbroek, Arie BICKER vhz en de rato cav voor zijn broer en zus Anneke en Gerrit Peters, Peter Hendricxs VAN MOURICK zoon van Hendrick Janse VAN MOURICK X Aeltie Peters en de voorn Cornelis BICKER als oom en vgd v/d kinderen van Dirck BICKER, tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van hun moeder resp grootmoeder Maijke Gerits za, deling als volgt:.
Cornelis BICKER, Arie BICKER en de kinderen van Dirck BICKER: 2 m en 75 roeden op Leerbroek gen "de Brieijlegat",.
Gerrit BICKER en Hendrick Janse: 7 h en 1 m op Oosterwijk,.
Anneke BICKER: een hofstede op Middelcoop groot 13 h met 7 h.
15-1-1694, 61.
Comp. Cornelis Bicker, schout tot Leerbroek, testeert, zijn zuster Anneke Bicker de kinderen van zijn zuster Aalke Peters Bicker zalgr. met name; Maagje, Annichje, Grietje en Peter Hendricks, aan de armen van Leerbroek f50,- en zuster Jannichje een rijxdaelder en nog Jan, Theunis, Marijtge en Pieter Gerrits in plaats van hun vader Gerrit Bicker zijn broer, mette last van haar broeder en zuster Peter en Maijke Gerrits uijt tereiken 2 rijxdaelders en aan Peter Aris van Ameijde f10,- en de laatste mede van een staak tot zijn erfgenamen en Maritge Dirx zijn test. broeders dochter met de last van haar suster Stijntge Dirx, etc. 98,192.
Pieter married Marrigje Dirks Bicker, daughter of Dirk Pieters Bicker and Adriaantje Fopdr, on 14 october 1696 in Leerbroek.250 (Marrigje Dirks Bicker was born circa 1672.).

tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) te Leerbroek op 14 okt 1696
met

Marrigje Dirks Bicker, dr. van Dirck Pieters Bicker en Adriaantje Fopdr, geb. in 1672.

Marrigje Dirks Bicker.
7-4-1685 f60.
DIRCK PetersZ BICKER, wedr. van ARIAENTJE FOPPEN zalgr. wonende in Middelkoop, als bruidegom geass. met zijn broeders CORNELIS PietersZ BICKER schout te Leerbroek en Gerrit PietersZ t.e.; en JACOBJE Ariens HORDEN, jd, als bruid geass. met haar vader ARIEN PietersZ HORDEN en haar oom LAUWERENS JACOBSZ t.a.z.: huw. voorw. De bruidegom heeft verticht en bewijs gedaan aan zijn kinderen STIJNTJE - en MARIKEN DIRCX BICKER voor moederlijk versterf.
Inbreng bruidegom:.
- hofstede groot 8m, bov NIJS PietersZ en ben Jan VAN DORT.
- 7h lant, bov DAEM AERTSZ 2188 en ben ....
- de van 9m op Middelkoop gen 'Reijnesteijn'.
- 2m lant, bov JACOB CORNELISZ en ben ABRAHAM VAN CLEEFF.
- 3m lant, bov ARIEN WillemsZ en ben de Hr DE BONDT.
- de van 3m, bov de armen van Leerbroek en ben MARICHJE Gerrits 1537.
15-1-1694, 61.
Comp. Cornelis Bicker, schout tot Leerbroek, testeert, zijn zuster Anneke Bicker de kinderen van zijn zuster Aalke Peters Bicker zalgr. met name; Maagje, Annichje, Grietje en Peter Hendricks, aan de armen van Leerbroek f50,- en zuster Jannichje een rijxdaelder en nog Jan, Theunis, Marijtge en Pieter Gerrits in plaats van hun vader Gerrit Bicker zijn broer, mette last van haar broeder en zuster Peter en Maijke Gerrits uijt tereiken 2 rijxdaelders en aan Peter Aris van Ameijde f10,- en de laatste mede van een staak tot zijn erfgenamen en Maritge Dirx zijn test. broeders dochter met de last van haar suster Stijntge Dirx, etc.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik~1700 Leerbroek    11 


Marrigje Dirks Bicker
Marrigje Dirks Bicker, geb. in 1672.

Marrigje Dirks Bicker.
7-4-1685 f60.
DIRCK PetersZ BICKER, wedr. van ARIAENTJE FOPPEN zalgr. wonende in Middelkoop, als bruidegom geass. met zijn broeders CORNELIS PietersZ BICKER schout te Leerbroek en Gerrit PietersZ t.e.; en JACOBJE Ariens HORDEN, jd, als bruid geass. met haar vader ARIEN PietersZ HORDEN en haar oom LAUWERENS JACOBSZ t.a.z.: huw. voorw. De bruidegom heeft verticht en bewijs gedaan aan zijn kinderen STIJNTJE - en MARIKEN DIRCX BICKER voor moederlijk versterf.
Inbreng bruidegom:.
- hofstede groot 8m, bov NIJS PietersZ en ben Jan VAN DORT.
- 7h lant, bov DAEM AERTSZ 2188 en ben ....
- de van 9m op Middelkoop gen 'Reijnesteijn'.
- 2m lant, bov JACOB CORNELISZ en ben ABRAHAM VAN CLEEFF.
- 3m lant, bov ARIEN WillemsZ en ben de Hr DE BONDT.
- de van 3m, bov de armen van Leerbroek en ben MARICHJE Gerrits 1537.
15-1-1694, 61.
Comp. Cornelis Bicker, schout tot Leerbroek, testeert, zijn zuster Anneke Bicker de kinderen van zijn zuster Aalke Peters Bicker zalgr. met name; Maagje, Annichje, Grietje en Peter Hendricks, aan de armen van Leerbroek f50,- en zuster Jannichje een rijxdaelder en nog Jan, Theunis, Marijtge en Pieter Gerrits in plaats van hun vader Gerrit Bicker zijn broer, mette last van haar broeder en zuster Peter en Maijke Gerrits uijt tereiken 2 rijxdaelders en aan Peter Aris van Ameijde f10,- en de laatste mede van een staak tot zijn erfgenamen en Maritge Dirx zijn test. broeders dochter met de last van haar suster Stijntge Dirx, etc.

  • Moeder:
    Adriaantje Fopdr, geb. te Middelkoop circa 1645, ovl. (ongeveer 27 jaar oud) op 2 dec 1672.

tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) te Leerbroek op 14 okt 1696
met

Pieter Hendricksz van Maurik, zn. van Hendrik Jansz van Maurik en Aaltje Pieters Bicker, geb. circa 1670.

Pieter Hendricksz van Maurik.
fol 67v t/m 68v 29-11-1688.
Cornelis BICKER schout te Leerbroek, Arie BICKER vhz en de rato cav voor zijn broer en zus Anneke en Gerrit Peters, Peter Hendricxs VAN MOURICK zoon van Hendrick Janse VAN MOURICK X Aeltie Peters en de voorn Cornelis BICKER als oom en vgd v/d kinderen van Dirck BICKER, tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van hun moeder resp grootmoeder Maijke Gerits za, deling als volgt:.
Cornelis BICKER, Arie BICKER en de kinderen van Dirck BICKER: 2 m en 75 roeden op Leerbroek gen "de Brieijlegat",.
Gerrit BICKER en Hendrick Janse: 7 h en 1 m op Oosterwijk,.
Anneke BICKER: een hofstede op Middelcoop groot 13 h met 7 h.
15-1-1694, 61.
Comp. Cornelis Bicker, schout tot Leerbroek, testeert, zijn zuster Anneke Bicker de kinderen van zijn zuster Aalke Peters Bicker zalgr. met name; Maagje, Annichje, Grietje en Peter Hendricks, aan de armen van Leerbroek f50,- en zuster Jannichje een rijxdaelder en nog Jan, Theunis, Marijtge en Pieter Gerrits in plaats van hun vader Gerrit Bicker zijn broer, mette last van haar broeder en zuster Peter en Maijke Gerrits uijt tereiken 2 rijxdaelders en aan Peter Aris van Ameijde f10,- en de laatste mede van een staak tot zijn erfgenamen en Maritge Dirx zijn test. broeders dochter met de last van haar suster Stijntge Dirx, etc. 98,192.
Pieter married Marrigje Dirks Bicker, daughter of Dirk Pieters Bicker and Adriaantje Fopdr, on 14 october 1696 in Leerbroek.250 (Marrigje Dirks Bicker was born circa 1672.).

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik~1700 Leerbroek    11 


Dirck Pieters Bicker
Dirck Pieters Bicker, geb. circa 1640.

Dirck Pieters Bicker.
7-4-1685 f60.
DIRCK PetersZ BICKER, wedr. van ARIAENTJE FOPPEN zalgr. wonende in Middelkoop, als bruidegom geass. met zijn broeders CORNELIS Pietersz BICKER schout te Leerbroek en Gerrit Pietersz t.e.; en JACOBJE Ariens HORDEN, jd, als bruid geass. met haar vader ARIEN Pietersz HORDEN en haar oom LAUWERENS JACOBSZ t.a.z.: huw. voorw. De bruidegom heeft verticht en bewijs gedaan aan zijn kinderen STIJNTJE - en MARIKEN DIRCX BICKER voor moederlijk versterf.
Inbreng bruidegom:.
- hofstede groot 8m, bov NIJS PietersZ en ben Jan VAN DORT.
- 7h lant, bov DAEM AERTSZ 2188 en ben ....
- de van 9m op Middelkoop gen 'Reijnesteijn'.
- 2m lant, bov JACOB CORNELISZ en ben ABRAHAM VAN CLEEFF.
- 3m lant, bov ARIEN WillemsZ en ben de Hr DE BONDT.
- de van 3m, bov de armen van Leerbroek en ben MARICHJE Gerrits 1537.

tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 24 jaar oud) (1) te Leerbroek op 9 mrt 1670
met

Adriaantje Fopdr, geb. te Middelkoop circa 1645, ovl. (ongeveer 27 jaar oud) op 2 dec 1672.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marrigje*1672     

tr. (ongeveer 44 jaar oud) (2) te Leerbroek op 22 apr 1685
met

Jacobje Ariens van Horden.


Adriaantje Fopdr
Adriaantje Fopdr, geb. te Middelkoop circa 1645, ovl. (ongeveer 27 jaar oud) op 2 dec 1672.

tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 29 jaar oud) te Leerbroek op 9 mrt 1670
met

Dirck Pieters Bicker, zn. van Pieter Cornelis Bikker en Maeijcken Gerritsdr van Willigen, geb. circa 1640, tr. (2) met Jacobje Ariens van Horden. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Dirck Pieters Bicker.
7-4-1685 f60.
DIRCK PetersZ BICKER, wedr. van ARIAENTJE FOPPEN zalgr. wonende in Middelkoop, als bruidegom geass. met zijn broeders CORNELIS Pietersz BICKER schout te Leerbroek en Gerrit Pietersz t.e.; en JACOBJE Ariens HORDEN, jd, als bruid geass. met haar vader ARIEN Pietersz HORDEN en haar oom LAUWERENS JACOBSZ t.a.z.: huw. voorw. De bruidegom heeft verticht en bewijs gedaan aan zijn kinderen STIJNTJE - en MARIKEN DIRCX BICKER voor moederlijk versterf.
Inbreng bruidegom:.
- hofstede groot 8m, bov NIJS PietersZ en ben Jan VAN DORT.
- 7h lant, bov DAEM AERTSZ 2188 en ben ....
- de van 9m op Middelkoop gen 'Reijnesteijn'.
- 2m lant, bov JACOB CORNELISZ en ben ABRAHAM VAN CLEEFF.
- 3m lant, bov ARIEN WillemsZ en ben de Hr DE BONDT.
- de van 3m, bov de armen van Leerbroek en ben MARICHJE Gerrits 1537.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marrigje*1672     


Hendrik Jansz van Maurik
Hendrik Jansz van Maurik (van Maurick), geb. te Asperen circa 1625 (circa 1650), ged. Bicker, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Leerbroek op 23 dec 1693, begr. te Leerbroek op 26 dec 1693.

Hendrik Jansz van Maurik.
fol. 67v t/m 68v 29-11-1688.
Cornelis Bicker schout te Leerbroek, Arie Bicker vhz en de rato caverende voor zijn broer en zus Anneke en Gerrit Peters, Peter Hendricxs van Mourick zoon van Hendrick Janse van Mourick X Aeltie Peters en de voorn Cornelis Bicker als oom en vgd v/d kinderen van Dirck Bicker, tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van hun moeder resp grootmoeder Maijke Gerits za, deling als volgt:.
Cornelis Bicker, Arie Bicker en de kinderen van Dirck Bicker: 2 m en 75 roeden op Leerbroek gen "de Brieijlegat",.
Gerrit Bicker en Hendrick Janse: 7 h en 1 m op Oosterwijk,.
Anneke Bicker: een hofstede op Middelcoop groot 13 h met 7 h.

  • Vader:
    Jan Geerits Schaef (Jan Geerits Schaef) van Maurik, zn. van Gerrit Schaeff, geb. te Maurik in 1580, stadstimmerman, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Asperen in 1647, begr. te Asperen op 22 sep 1647, Hij krijgt geen kinderen, tr. met
  • Moeder:
    Wijve Jansdr van Es, geb. circa 1593, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Asperen in 1666.

tr.
met

Aaltje Pieters (Aeltje Pietersdr) (Aaltje Pietersdr) Bicker, dr. van Pieter Cornelis Bikker en Maeijcken Gerritsdr van Willigen, geb. circa 1629, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Leerbroek op 30 jul 1711.

Aaltje Pieters Bicker.
ol 67v t/m 68v 29-11-1688.
Cornelis Bicker schout te Leerbroek, Arie Bicker  vhz en de rato caverende voor zijn broer en zus Anneke en Gerrit Peters, Peter Hendricxs van Mourick zoon van Hendrick Janse van Mourick X Aeltie Peters en de voorn Cornelis Bicker  als oom en vgd v/d kinderen van Dirck Bicker , tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van hun moeder resp grootmoeder Maijke Gerits za, deling als volgt:.
Cornelis Bicker , Arie Bicker  en de kinderen van Dirck Bicker : 2 m en 75 roeden op Leerbroek gen "de Brieijlegat",.
Gerrit Bicker en Hendrick Janse: 7 h en 1 m op Oosterwijk,.
Anneke Bicker : een hofstede op Middelcoop groot 13 h met 7 h.
15-1-1694, 61.
Comp. Cornelis Bicker, schout tot Leerbroek, testeert, zijn zuster Anneke Bicker de kinderen van zijn zuster Aalke Peters Bicker zalgr. met name; Maagje, Annichje, Grietje en Peter Hendricks, aan de armen van Leerbroek f50,- en zuster Jannichje een rijxdaelder en nog Jan, Theunis, Marijtge en Pieter Gerrits in plaats van hun vader Gerrit Bicker zijn broer, mette last van haar broeder en zuster Peter en Maijke Gerrits uijt tereiken 2 rijxdaelders en aan Peter Aris van Ameijde f10,- en de laatste mede van een staak tot zijn erfgenamen en Maritge Dirx zijn test. broeders dochter met de last van haar suster Stijntge Dirx, etc.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannigje*1655     
Pieter*1670     
Maria*1650 Leerbroek    


Jan Geerits Schaef van Maurik
Jan Geerits Schaef (Jan Geerits Schaef) van Maurik, geb. te Maurik in 1580, stadstimmerman, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Asperen in 1647, begr. te Asperen op 22 sep 1647.

Jan Geerits Schaef van Maurik.
fol 67v t/m 68v 29-11-1688.
Cornelis BICKER schout te Leerbroek, Arie BICKER vhz en de rato cav voor zijn broer en zus Anneke en Gerrit Peters, Peter Hendricxs VAN MOURICK zoon van Hendrick Janse VAN MOURICK X Aeltie Peters en de voorn Cornelis BICKER als oom en vgd v/d kinderen van Dirck BICKER, tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van hun moeder resp grootmoeder Maijke Gerits za, deling als volgt:.
Cornelis BICKER, Arie BICKER en de kinderen van Dirck BICKER: 2 m en 75 roeden op Leerbroek gen "de Brieijlegat",.
Gerrit BICKER en Hendrick Janse: 7 h en 1 m op Oosterwijk,.
Anneke BICKER: een hofstede op Middelcoop groot 13 h met 7 h.
In de rekeningen van het Gasthuis te Asperen wordt hij steeds aangeduid als "Schaef"". Pas na zijn dood, in de schepensignaten van Asperen wordt hij Jan Geerits van Mauwerick genoemd. Toch wordt zijn zoon Peter in het doopboek van Asperen in 1647 als "van Mauryk"vermeld.


tr. (2)
met

Wijve Jansdr van Es, geb. circa 1593, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Asperen in 1666.

Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Teuntien*1618 Asperen 1666  48
Hendrik*1625 Asperen 1693 Leerbroek 68
Pieter*1622 Asperen    


Aaltje Pieters Bicker
Aaltje Pieters (Aeltje Pietersdr) (Aaltje Pietersdr) Bicker, geb. circa 1629, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Leerbroek op 30 jul 1711.

Aaltje Pieters Bicker.
ol 67v t/m 68v 29-11-1688.
Cornelis Bicker schout te Leerbroek, Arie Bicker  vhz en de rato caverende voor zijn broer en zus Anneke en Gerrit Peters, Peter Hendricxs van Mourick zoon van Hendrick Janse van Mourick X Aeltie Peters en de voorn Cornelis Bicker  als oom en vgd v/d kinderen van Dirck Bicker , tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van hun moeder resp grootmoeder Maijke Gerits za, deling als volgt:.
Cornelis Bicker , Arie Bicker  en de kinderen van Dirck Bicker : 2 m en 75 roeden op Leerbroek gen "de Brieijlegat",.
Gerrit Bicker en Hendrick Janse: 7 h en 1 m op Oosterwijk,.
Anneke Bicker : een hofstede op Middelcoop groot 13 h met 7 h.
15-1-1694, 61.
Comp. Cornelis Bicker, schout tot Leerbroek, testeert, zijn zuster Anneke Bicker de kinderen van zijn zuster Aalke Peters Bicker zalgr. met name; Maagje, Annichje, Grietje en Peter Hendricks, aan de armen van Leerbroek f50,- en zuster Jannichje een rijxdaelder en nog Jan, Theunis, Marijtge en Pieter Gerrits in plaats van hun vader Gerrit Bicker zijn broer, mette last van haar broeder en zuster Peter en Maijke Gerrits uijt tereiken 2 rijxdaelders en aan Peter Aris van Ameijde f10,- en de laatste mede van een staak tot zijn erfgenamen en Maritge Dirx zijn test. broeders dochter met de last van haar suster Stijntge Dirx, etc.

tr.
met

Hendrik Jansz van Maurik (van Maurick), zn. van Jan Geerits Schaef van Maurik (stadstimmerman) en Wijve Jansdr van Es, geb. te Asperen circa 1625 (circa 1650), ged. Bicker, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Leerbroek op 23 dec 1693, begr. te Leerbroek op 26 dec 1693.

Hendrik Jansz van Maurik.
fol. 67v t/m 68v 29-11-1688.
Cornelis Bicker schout te Leerbroek, Arie Bicker vhz en de rato caverende voor zijn broer en zus Anneke en Gerrit Peters, Peter Hendricxs van Mourick zoon van Hendrick Janse van Mourick X Aeltie Peters en de voorn Cornelis Bicker als oom en vgd v/d kinderen van Dirck Bicker, tesamen kinderen en kindskinderen en erfgenamen van hun moeder resp grootmoeder Maijke Gerits za, deling als volgt:.
Cornelis Bicker, Arie Bicker en de kinderen van Dirck Bicker: 2 m en 75 roeden op Leerbroek gen "de Brieijlegat",.
Gerrit Bicker en Hendrick Janse: 7 h en 1 m op Oosterwijk,.
Anneke Bicker: een hofstede op Middelcoop groot 13 h met 7 h.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannigje*1655     
Pieter*1670     
Maria*1650 Leerbroek    


Pieter Ariens de Groot
Pieter Ariens de Groot, ovl. te Hoog-Blokland op 6 jan 1662.

tr.
met

Engeltje Adriaans, dr. van Adriaan Rutgers en Annigje Cornelisdr, ovl. te Hoog-Blokland op 19 apr 1645.

Engeltje Adriaans.
Op 30-8-1679 is Sijcke Ariens Black overleden. 41 Op 17-4-1681 maakt Cornelis Ariens Block zijn vernieuwd testament voor notaris Brouwer en benoemt tot zijn enige en universele erfgenamen de kinderen van zijn zuster Engelke Ariens, te weten Arie Pieterse de Groot, Aeltien Pieterse de Groot en Anneke Pieterse de Groot, ieder voor 1/3 deel, met uitsluiting van de kinderen van zijn broer Rut Ariens. Het maken en tekenen van dit testament gebeurde 'ten huyse van de voorn. Arie Pieterse de Groot'.
Op 23-8-1683 machtigden Arie de Groot, Jacob Ariensz, echtgenoot van Aeltie Pieters en Nijs Jans, echtgenoot van Anneke Pieters, de procureur mr. Fortuyn te procederen voor het hof van Holland tegen Anthony Wemmers en Engelken Rutten.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annigje     


Engeltje Adriaans
Engeltje Adriaans, ovl. te Hoog-Blokland op 19 apr 1645.

Engeltje Adriaans.
Op 30-8-1679 is Sijcke Ariens Black overleden. 41 Op 17-4-1681 maakt Cornelis Ariens Block zijn vernieuwd testament voor notaris Brouwer en benoemt tot zijn enige en universele erfgenamen de kinderen van zijn zuster Engelke Ariens, te weten Arie Pieterse de Groot, Aeltien Pieterse de Groot en Anneke Pieterse de Groot, ieder voor 1/3 deel, met uitsluiting van de kinderen van zijn broer Rut Ariens. Het maken en tekenen van dit testament gebeurde 'ten huyse van de voorn. Arie Pieterse de Groot'.
Op 23-8-1683 machtigden Arie de Groot, Jacob Ariensz, echtgenoot van Aeltie Pieters en Nijs Jans, echtgenoot van Anneke Pieters, de procureur mr. Fortuyn te procederen voor het hof van Holland tegen Anthony Wemmers en Engelken Rutten.

tr.
met

Pieter Ariens de Groot, ovl. te Hoog-Blokland op 6 jan 1662.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annigje     


Adriaan Rutgers
Adriaan Rutgers.

tr.
met

Annigje Cornelisdr, dr. van Cornelis Hendriks en Engeltje Frederiks, begr. te Hoog-Blokland in 1651.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Engeltje  1645 Hoog-Blokland  


Annigje Cornelisdr
Annigje Cornelisdr, begr. te Hoog-Blokland in 1651.

tr.
met

Adriaan Rutgers.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Engeltje  1645 Hoog-Blokland