Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra
Kwartierstaat van Elizabeth Dijkstra

Generatie I

1.  Elizabeth Dijkstra[V][M], dr. van (2) dr. Renger Dijkstra[V][M][1][1b][1c] en (3) Hesther Elisabeth Juckema[V][M][1][1b][1c], geb. te Amsterdam op 12 jan 1953, tandarts, tr. met drs. Kees (Cornelis) van Spronsen, zn. van Arie van Spronsen en Truus (Gertrudis Barbara Maria) Flinterman, geb. op 27 apr 1956. Uit dit huwelijk een zoon. Generatie II

2. dr. Renger Dijkstra[V][M][1][1b][1c], zn. van (4) Renger Marinus Dijkstra[V][M][2] en (5) Klasina Louwina Zuidema[V][M][2], geb. te Munnekezijl op 4 jul 1922, ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam op 26 okt 2001, tr. met 

3.  Hesther Elisabeth Juckema[V][M][1][1b][1c], dr. van (6) Johannes Anes Jukema[V][M][3][3b] (predikant) en (7) Anna Maria de Minjer[V][M][3][3b], geb. te Rinsumageest op 5 jul 1917, ovl. (89 jaar oud) op 31 dec 2006. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
 1a. Elizabeth [V][M], geb. te Amsterdam op 12 jan 1953, zie 1
 1b. Renger (Renger Marinus Kornelis) [V][M]
 1c. Hilmar Felix [V][M]Generatie III

4.  Renger Marinus Dijkstra[V][M][2], zn. van (8) Renger Dijkstra[V][M][4] en (9) Maria Christina Poelman[V][M][4], geb. te Noordbroek circa 1896, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Groningen op 23 jun 1921 met 

5.  Klasina Louwina Zuidema[V][M][2], dr. van (10) Kornelis Zuidema[V][M][5] (letterzetter) en (11) Louwina Hoeksema[V][M][5], geb. te Groningen. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 2. dr. Renger [V][M][1][1b][1c], geb. te Munnekezijl op 4 jul 1922, ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam op 26 okt 2001, zie 2

6.  Johannes Anes Jukema[V][M][3][3b], zn. van (12) Ane Jelles Jukema[V][M][6] en (13) Jetske Pieters Anema[V][M][6], geb. te Sexbierum op 21 jan 1876, predikant, ovl. (71 jaar oud) te Groningen op 4 feb 1947, tr. (resp. 35 en 25 jaar oud) te Barradeel op 12 okt 1911 met 

7.  Anna Maria de Minjer[V][M][3][3b], dr. van (14) Nicolaas Cornelis Jacobus de Minjer[V][M][7] en (15) Elisabeth Johanna Anna Wilhelmina Felix[V][M][7], geb. te Hoogblokland op 3 jul 1886, ovl. (84 jaar oud) op 26 aug 1970. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
 3a. Hesther Elisabeth Juckema[V][M][1][1b][1c], geb. te Rinsumageest op 5 jul 1917, ovl. (89 jaar oud) op 31 dec 2006, zie 3
 3b. Elizabeth Johanna Anna Wilhelmina [V][M], geb. te Dantumadeel op 14 sep 1913, ovl. (24 jaar oud) te Soest op 3 mrt 1938. 

Generatie IV

8.  Renger Dijkstra[V][M][4], zn. van (16) Douwe Jans Dijkstra[V][M][8] en (17) Willemke Rengers Boersma[V][M][8], geb. te Aalsum op 15 feb 1856, ovl. (minstens 92 jaar oud) na 1948, tr. met 

9.  Maria Christina Poelman[V][M][4], dr. van (18) Jan Eildert Gerard Poelman[V][M][9] en (19) Aaltje Meijer[V][M][9], geb. te Groningen op 29 jun 1865, ovl. (82 jaar oud) te Groningen op 2 jun 1948. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 4. Renger Marinus [V][M][2], geb. te Noordbroek circa 1896, zie 4

10.  Kornelis Zuidema[V][M][5], zn. van (20) Thomas Zuidema[V][M][10] (broodbakker) en (21) Klaassiena Melles[V][M][10], geb. te Ten Post op 2 jan 1862, letterzetter, tr. (beiden 39 jaar oud) (2) te Groningen op 9 mei 1901 met zijn schoonzuster Maria Hoeksema[V][M], dr. van (22) Jan Hoeksema[V][M][11][11b] (schoenmaker) en (23) Jakobjen Caszis[V][M][11][11b], geb. te Groningen op 2 jan 1862, zie 11b. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 25 en 32 jaar oud) (1) te Groningen op 26 mei 1887 met 

11.  Louwina Hoeksema[V][M][5], dr. van (22) Jan Hoeksema[V][M][11][11b] (schoenmaker) en (23) Jakobjen Caszis[V][M][11][11b], geb. te Groningen op 23 mrt 1855, ovl. (hoogstens 46 jaar oud) voor mei 1901. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 5. Klasina Louwina [V][M][2], geb. te Groningen, zie 5

12.  Ane Jelles Jukema[V][M][6], zn. van (24) Jelle Anes Jukema[V][M][12] en (25) Tietje Jelles Zijlstra[V][M][12], geb. te Oosterbierum op 1 mrt 1838, ovl. (55 jaar oud) te Oosterbierum op 8 sep 1893, tr. met 

13.  Jetske Pieters Anema[V][M][6], dr. van (26) Pieter Seerps Anema[V][M][13] en (27) Saakje Gerlofs Heslinga[V][M][13], geb. op 5 apr 1837, ovl. (77 jaar oud) te Oosterbierum op 21 jul 1914. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 6. Johannes Anes [V][M][3][3b], geb. te Sexbierum op 21 jan 1876, ovl. (71 jaar oud) te Groningen op 4 feb 1947, zie 6

14.  Nicolaas Cornelis Jacobus de Minjer[V][M][7], zn. van (28) Nicolaas de Minjer[V][M][14] (koopman, groenteverkoper) en (29) Maria Jacoba Schindehutte[V][M][14], geb. te Amsterdam 1854 of 1855, tr. (resp. ongeveer 30 en 19 jaar oud) te de Bilt op 13 aug 1885 met 

15.  Elisabeth Johanna Anna Wilhelmina Felix[V][M][7], dr. van (30) Bernardus Cornelis Felix[V][M][15] en (31) Anna Maria Backer[V][M][15], geb. te Bolsward op 6 feb 1866. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 7. Anna Maria [V][M][3][3b], geb. te Hoogblokland op 3 jul 1886, ovl. (84 jaar oud) op 26 aug 1970, zie 7

Generatie V

16.  Douwe Jans Dijkstra[V][M][8], zn. van (32) Jan Douwes Dijkstra[V][M][16][16b] en (33) Antje Meints Tillema[V][M][16][16b], geb. te Ternaard op 15 jul 1828, ovl. (42 jaar oud) te Oostdongeradeel op 22 jun 1871, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) te Oostdongeradeel op 13 mei 1852 met 

17.  Willemke Rengers Boersma[V][M][8], dr. van (34) Ringer Jacobs[V][M][17] en (35) Martzen Willems van der Ploeg[V][M][17], geb. te Oostdongeradeel op 14 okt 1824, ovl. (75 jaar oud) te Oldehove op 27 jun 1900. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 8. Renger [V][M][4], geb. te Aalsum op 15 feb 1856, ovl. (minstens 92 jaar oud) na 1948, zie 8

18.  Jan Eildert Gerard Poelman[V][M][9], zn. van (36) Hendrik Jan Poelman[V][M][18] en (37) Harmanna Onkel[V][M][18], geb. te Groningen op 22 jun 1831, ovl. (87 jaar oud) te Noordbroek op 16 mrt 1919, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) te Groningen op 17 dec 1854 met 

19.  Aaltje Meijer[V][M][9], dr. van (38) Egbert Hendriks Meijer[V][M][19] (arbeider) en (39) Jurda Jans Bleker[V][M][19], geb. te Groningen op 23 jun 1829, ovl. (84 jaar oud) te Noordbroek op 1 nov 1913. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder: 
 9. Maria Christina [V][M][4], geb. te Groningen op 29 jun 1865, ovl. (82 jaar oud) te Groningen op 2 jun 1948, zie 9

20.  Thomas Zuidema[V][M][10], zn. van (40) Kornelis Tomas Zuidema[V][M][20] (bakkersknecht in 1834) en (41) Wilhelmina Pieters Sluis[V][M][20], geb. te Uithuizen op 3 jul 1836, broodbakker, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) op 17 mrt 1861 met 

21.  Klaassiena Melles[V][M][10], dr. van (42) Albert Luije Melles[V][M][21] en (43) Hillechien Hindriks Tuuk[V][M][21] (kasteleinse), geb. te Appingedam op 19 jan 1839. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 10. Kornelis [V][M][5], geb. te Ten Post op 2 jan 1862, zie 10

22.  Jan Hoeksema[V][M][11][11b], zn. van (44) Drewes Jans Hoeksema[V][M][22][22b] (koopman, inlandsche kramer) en (45) Elisabeth Slinke[V][M][22][22b][22c] (breidster), geb. te Leek 1811 of 1812, schoenmaker, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Groningen op 29 sep 1885, tr. (resp. ongeveer 33 en 27 jaar oud) te Groningen op 18 sep 1845 met 

23.  Jakobjen Caszis[V][M][11][11b], dr. van (46) Harm Hindriks Caszis[V][M][23][23b] (schipper, zeeman) en (47) Annechien Jans Kamminga[V][M][23][23b], geb. te Veendam op 18 feb 1818, ovl. (86 jaar oud) op 20 apr 1904. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
 11a. Louwina [V][M][5], geb. te Groningen op 23 mrt 1855, ovl. (hoogstens 46 jaar oud) voor mei 1901, zie 11
 11b. Maria [V][M], geb. te Groningen op 2 jan 1862, tr. (beiden 39 jaar oud) te Groningen op 9 mei 1901 met haar zwager Kornelis Zuidema[V][M][5], geb. te Ten Post op 2 jan 1862, zie 10. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

24.  Jelle Anes Jukema[V][M][12], zn. van (48) Ane Jelles Jukema[V][M][24][24b] en (49) Sibbeltje Botes Tjerkstra[V][M][24][24b], geb. te Sexbierum op 6 apr 1816, ovl. (74 jaar oud) te Oosterbierum op 10 jan 1891, tr. (beiden 21 jaar oud) te Barradeel op 16 dec 1837 met 

25.  Tietje Jelles Zijlstra[V][M][12], dr. van (50) Jelle Pieters Zijlstra[V][M][25][25b] en (51) Jetske Johannes Hibma[V][M][25][25b], geb. te Oosterbierum op 31 mei 1816, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Oosterbierum in 1870. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 12. Ane Jelles [V][M][6], geb. te Oosterbierum op 1 mrt 1838, ovl. (55 jaar oud) te Oosterbierum op 8 sep 1893, zie 12

26.  Pieter Seerps Anema[V][M][13], zn. van (52) Seerp Pieters Anema[V][M][26] en (53) Jetske Paulus Ennema[V][M][26], geb. te Minnertsga op 15 jan 1808, ged. te Minnertsga op 6 feb 1808, ovl. (73 jaar oud) te Huizum op 25 jul 1881, tr. (resp. 25 en 20 jaar oud) te Franekeradeel op 25 mei 1833 met 

27.  Saakje Gerlofs Heslinga[V][M][13], dr. van (54) Gerlof Hessels Heslinga[V][M][27] en (55) Tjitske Johannes Steenstra[V][M][27], geb. te Sexbierum op 29 apr 1813, ovl. (71 jaar oud) te Huizum op 3 feb 1885. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
 13. Jetske Pieters [V][M][6], geb. op 5 apr 1837, ovl. (77 jaar oud) te Oosterbierum op 21 jul 1914, zie 13

28.  Nicolaas de Minjer[V][M][14], zn. van (56) Nicolaas de Minjer[V][M][28] en (57) Cornelia Jacoba Veuger[V][M][28], geb. te Amsterdam op 1 apr 1829, koopman, groenteverkoper, tr. (21 jaar oud) te Amsterdam op 8 mei 1850 met 

29.  Maria Jacoba Schindehutte[V][M][14], dr. van (58) Jan Hendrik Schindehutte[V][M][29] (baardscheerder) en (59) Sofia Wilhelmina de Jongh[V][M][29], geb. te Amsterdam, ovl. te Amsterdam op 27 mei 1876. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 14. Nicolaas Cornelis Jacobus [V][M][7], geb. te Amsterdam 1854 of 1855, zie 14

30.  Bernardus Cornelis Felix[V][M][15], zn. van (60) Batavus Bernardus Felix[V][M][30] (kantoorbediende) en (61) Margaretha Cornelia Pas[V][M][30], geb. te Leiden op 6 aug 1827, tr. met 

31.  Anna Maria Backer[V][M][15], dr. van (62) Abraham Backer[V][M][31] (ontvanger directe belastingen te Amsterdam) en (63) Elizabeth Johanna van Engelen[V][M][31], geb. te Amsterdam op 17 apr 1835, ovl. (42 jaar oud) te Groningen op 22 aug 1877. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 15. Elisabeth Johanna Anna Wilhelmina [V][M][7], geb. te Bolsward op 6 feb 1866, zie 15

Generatie VI

32.  Jan Douwes Dijkstra[V][M][16][16b], zn. van (64) Douwe Oeges Dijkstra[V][M][32] en (65) Antje Jarigs Bijlstra[V][M][32], geb. te Holwerd op 28 mei 1797, ged. te Holwerd op 2 jul 1797, ovl. (42 jaar oud) te Holwerd op 30 dec 1839, tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) te Oostdongeradeel op 4 feb 1825 met 

33.  Antje Meints Tillema[V][M][16][16b], dr. van (66) Meint Douwes Tillema[V][M][33] en (67) Pietje Taekes[33], geb. te Driesum op 21 okt 1802, ged. te Driesum op 21 nov 1802. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
 16a. Douwe Jans [V][M][8], geb. te Ternaard op 15 jul 1828, ovl. (42 jaar oud) te Oostdongeradeel op 22 jun 1871, zie 16
 16b. Meint Jansz [V][M], geb. te Ternaard op 15 jul 1828. 

34.  Ringer Jacobs (Renger Jacobs Boersma)[V][M][17], zn. van (68) Jacob Rengers Boersma[V][M][34] en (69) Aagtje Sjoeks[V][M][34], ged. te Oudwoude op 3 jul 1781, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Oostdongeradeel op 5 mei 1846, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 21 jaar oud) te Wetzens op 22 mei 1809 met 

35.  Martzen Willems van der Ploeg[V][M][17], dr. van (70) Willem Folkerts van der Ploeg[V][M][35] en (71) Durkjen Ruurds Boscha[V][M][35], ged. te Wetzens op 21 jan 1788, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Oostdongeradeel op 12 okt 1872. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
 17. Willemke Rengers Boersma[V][M][8], geb. te Oostdongeradeel op 14 okt 1824, ovl. (75 jaar oud) te Oldehove op 27 jun 1900, zie 17

36.  Hendrik Jan Poelman[V][M][18], zn. van (72) Eildert Gerrit Poelman[V][M][36] en (73) Mietje (Maria Wilhelmina) de Jager[V][M][36], geb. te Haarlem op 9 mrt 1801, ovl. (46 jaar oud) te Groningen op 16 dec 1847, tr. (beiden 26 jaar oud) te Groningen op 17 feb 1828 met 

37.  Harmanna Onkel[V][M][18], dr. van (74) Jan Onkel[V][M][37][37b] (jager) en (75) Geeske Geerts[37][37b], geb. te Weener [Duitsland] op 4 jan 1802, ged. te Groningen op 7 jan 1802, ovl. (49 jaar oud) te Groningen op 11 feb 1851. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
 18. Jan Eildert Gerard [V][M][9], geb. te Groningen op 22 jun 1831, ovl. (87 jaar oud) te Noordbroek op 16 mrt 1919, zie 18

38.  Egbert Hendriks Meijer[V][M][19], zn. van (76) Hindrik Egbers[V][M][38][38b] en (77) Aaltje Hindriks[38][38b], geb. te Glimmen, ged. te Noordlaren op 3 mei 1795, arbeider, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Groningen op 8 feb 1841, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 30 jaar oud) te Groningen op 11 jul 1819 met 

39.  Jurda Jans Bleker[V][M][19], dr. van (78) Jan Hindriks Bleeker[39] (bleker) en (79) Margijn Harms[39], ged. te Groningen op 24 mei 1789, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Groningen op 27 nov 1845. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
 19. Aaltje [V][M][9], geb. te Groningen op 23 jun 1829, ovl. (84 jaar oud) te Noordbroek op 1 nov 1913, zie 19

40.  Kornelis Tomas Zuidema[V][M][20], zn. van (80) Tomas Cornelis Zuidema[V][M][40][40b] (slachter in 134) en (81) Bouwke Tjaarts[40][40b], ged. te Pieterburen op 2 mrt 1794, bakkersknecht in 1834, tr. (hoogstens 40 jaar oud) (2) voor 1834 met Trijntje Aljes. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 31 jaar oud) (1) te Uithuizermeeden op 2 aug 1834 met 

41.  Wilhelmina Pieters Sluis[V][M][20], dr. van (82) Pieter Sebes Sluis[V][M][41] (schipper) en (83) Jantje van Bergen[V][M][41], ged. te Kantens op 14 sep 1802. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 20. Thomas [V][M][10], geb. te Uithuizen op 3 jul 1836, zie 20

42.  Albert Luije Melles[V][M][21], zn. van (84) Leue Melles[V][M][42] (kastelein, landbouwer) en (85) Dina Jans Hoving[V][M][42], ged. te Groningen op 21 mei 1811, tr. (2) te Groningen op 22 mei 1795 met Aaltien Harkes. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 27 en 19 jaar oud) (1) te Groningen op 17 jun 1838 met 

43.  Hillechien Hindriks Tuuk[V][M][21], dr. van (86) Hindrik Lammerts Tuuk[V][M][43] (schuitevaarder, landbouwer) en (87) Klaassijn Harms[V][M][43] (dienstmeid), geb. te Appingedam op 19 aug 1818, kasteleinse. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
 21. Klaassiena [V][M][10], geb. te Appingedam op 19 jan 1839, zie 21

44.  Drewes Jans Hoeksema[V][M][22][22b], zn. van (88) Jan Dootjes Hoeksema[V][M][44] (veldwachter) en (89) Tjitske Drewes[44], ged. te Grijpskerk op 1 feb 1791, koopman, inlandsche kramer, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Grijpskerk op 29 mrt 1864, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) te Leek op 18 dec 1814 met 

45.  Elisabeth Slinke (Slenk, Slink)[V][M][22][22b][22c], dr. van (90) Johan Philip Slenke[45] (smid) en (91) Maria Christiane Kramer[45], geb. te Kassel [Duitsland] circa 1789, breidster, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Groningen op 30 jun 1868, Zij krijgt een dochter. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
 22a. Jan [V][M][11][11b], geb. te Leek 1811 of 1812, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Groningen op 29 sep 1885, zie 22
 22b. Christina [V][M], geb. te Leek op 15 mei 1819. 
  Elisabeth Slinke
 Zij krijgt een dochter: 
 22c. Marija Cristina Slinke[M], geb. te Leek op 13 apr 1813, ovl. (1 jaar oud) te Leek op 28 apr 1814. 

46.  Harm Hindriks Caszis (Suipenpot)[V][M][23][23b], zn. van (92) Hindrik Freerks Suipenpot[V][M][46][46b] (schipper) en (93) Jakobjen Lammerts Karssies[V][M][46][46b], geb. te Veendam op 21 mei 1787, schipper, zeeman, ovl. (62 jaar oud) te Edam op 13 jun 1849, tr. (resp. 26 en ongeveer 24 jaar oud) te Veendam op 27 dec 1813 met 

47.  Annechien Jans Kamminga[V][M][23][23b], dr. van (94) Jan Kristjaans Kamminga[V][M][47] en (95) Marieke Pieters Keizer[V][M][47], ged. te Veendam op 7 jun 1789, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Wildervank op 4 nov 1858. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
 23a. Jakobjen [V][M][11][11b], geb. te Veendam op 18 feb 1818, ovl. (86 jaar oud) op 20 apr 1904, zie 23
 23b. Maria Harm Kasjes[V][M], ged. te Harlingen op 24 okt 1827, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Wildervank op 12 mrt 1896. 

48.  Ane Jelles Jukema[V][M][24][24b], zn. van (96) Jelle Anes Jukema[V][M][48] en (97) Hiltje Haantjes[V][M][48], geb. te Sexbierum op 25 apr 1776, ovl. (61 jaar oud) te Sexbierum op 18 okt 1837, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Barradeel op 1 jun 1800 met 

49.  Sibbeltje Botes Tjerkstra[V][M][24][24b], dr. van (98) Bote Tjerks Tjerkstra[V][M][49] en (99) Trijntje Lolles[49], geb. te Oosterbierum op 22 okt 1776, ovl. (64 jaar oud) te Sexbierum op 4 mei 1841. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
 24a. Jelle Anes [V][M][12], geb. te Sexbierum op 6 apr 1816, ovl. (74 jaar oud) te Oosterbierum op 10 jan 1891, zie 24
 24b. Trijntje Anes [V][M], geb. te Sexbierum, ovl. te Sexbierum op 25 feb 1898, tr. (Pieter 27 jaar oud) te Barradeel op 14 apr 1838 met Pieter Jelles Zijlstra[V][M], zn. van (50) Jelle Pieters Zijlstra[V][M][25][25b] en (51) Jetske Johannes Hibma[V][M][25][25b], geb. te Oosterbeek op 9 mrt 1811, ovl. (75 jaar oud) te Sexbierum op 2 apr 1886, zie 25b. Uit dit huwelijk een zoon. 50.  Jelle Pieters Zijlstra[V][M][25][25b], zn. van (100) Pytter Kornelis Zijlstra[V][M][50] en (101) Pytje Jelles[50], geb. te Wijnaldum op 3 jun 1777, ged. te Wijnaldum op 6 jun 1777, ovl. (82 jaar oud) te Oosterbierum op 30 aug 1859, tr. met 

51.  Jetske Johannes Hibma[V][M][25][25b], dr. van (102) Johannes Tietes[V][51] en (103) Lijsbet Jansen Hibma[V][M][51], geb. te Tzummarum op 8 jul 1781, ged. (23 jaar oud) te Oosterbierum op 12 mei 1805, ovl. (52 jaar oud) te Oosterbierum op 26 mei 1834. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
 25a. Tietje Jelles [V][M][12], geb. te Oosterbierum op 31 mei 1816, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) te Oosterbierum in 1870, zie 25
 25b. Pieter Jelles [V][M], geb. te Oosterbeek op 9 mrt 1811, ovl. (75 jaar oud) te Sexbierum op 2 apr 1886, tr. (27 jaar oud) te Barradeel op 14 apr 1838 met Trijntje Anes Jukema[V][M], dr. van (48) Ane Jelles Jukema[V][M][24][24b] en (49) Sibbeltje Botes Tjerkstra[V][M][24][24b], geb. te Sexbierum, ovl. te Sexbierum op 25 feb 1898, zie 24b. Uit dit huwelijk een zoon. 52.  Seerp Pieters Anema[V][M][26], zn. van (104) Piete Seerps Anema[V][M][52] en (105) Aaltje Abes Hibma[V][M][52], ged. te Sexbierum op 9 jul 1770, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Minnertsga op 7 aug 1832, tr. (resp. ongeveer 34 en 24 jaar oud) te Barradeel op 28 apr 1805 met 

53.  Jetske Paulus Ennema[V][M][26], dr. van (106) Paulus Ennema[V][M][53] en (107) Antje Jans[V][M][53], geb. te Dongjum op 24 okt 1780, ged. te Dongjum op 12 nov 1780, ovl. (54 jaar oud) te Minnertsga op 10 sep 1835. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 26. Pieter Seerps [V][M][13], geb. te Minnertsga op 15 jan 1808, ovl. (73 jaar oud) te Huizum op 25 jul 1881, zie 26

54.  Gerlof Hessels Heslinga[V][M][27], zn. van (108) Hessel Klases Heslinga[V][M][54] en (109) Saakje Aukes[V][M][54], geb. te Wijnaldum op 14 okt 1788, ged. op 9 nov 1788, ovl. (63 jaar oud) te Midlum op 9 feb 1852, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) te Barradeel op 21 nov 1812 met 

55.  Tjitske Johannes Steenstra[V][M][27], dr. van (110) Johannes Berends Steenstra[V][M][55] en (111) Yttje Ages Haadsma[V][M][55], geb. te Sexbierum op 22 feb 1790, ged. te Sexbierum op 28 mrt 1790, ovl. (29 jaar oud) te Midlum op 26 aug 1819. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 27. Saakje Gerlofs [V][M][13], geb. te Sexbierum op 29 apr 1813, ovl. (71 jaar oud) te Huizum op 3 feb 1885, zie 27

56.  Nicolaas de Minjer[V][M][28], zn. van (112) Jan de Minjer[V][M][56][56b][56c][56d] en (113) Catharina Magdalena Cienald[V][56][56b][56c][56d], ged. te Amsterdam (Westerkerk) op 28 jun 1789, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Amsterdam op 31 mrt 1851, tr. (resp. ongeveer 37 en 23 jaar oud) te Amsterdam op 24 jan 1827 met 

57.  Cornelia Jacoba Veuger[V][M][28], dr. van (114) Hendrik Veuger[V][M][57] en (115) Cornelia Aaije[V][M][57], geb. te Amsterdam op 22 aug 1803, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam op 27 mei 1876. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 28. Nicolaas [V][M][14], geb. te Amsterdam op 1 apr 1829, zie 28

58.  Jan Hendrik Schindehutte[V][M][29], zn. van (116) Daniel Schindehutte[V][58][58b] en (117) Alida Ooms[V][M][58][58b], ged. te Amsterdam op 5 okt 1800, baardscheerder, ovl. (hoogstens 37 jaar oud) te Amsterdam voor feb 1838, tr. (resp. ongeveer 35 en 35 jaar oud) (2) te Den Haag op 17 dec 1835 met zijn schoonzuster Johanna Hendrika de Jongh[V][M], dr. van (118) Johannes de Jongh[V][M][59][59b] (chirurgijn, baardscheerder) en (119) Johanna Hendrika van der Kaaij[V][M][59][59b], geb. te Den Haag op 4 nov 1800, zie 59b. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Amsterdam op 18 mei 1825 met 

59.  Sofia Wilhelmina de Jongh[V][M][29], dr. van (118) Johannes de Jongh[V][M][59][59b] (chirurgijn, baardscheerder) en (119) Johanna Hendrika van der Kaaij[V][M][59][59b], geb. te Den Haag op 3 jun 1803, ged. te Den Haag op 5 jun 1803, ovl. (hoogstens 32 jaar oud) voor dec 1835. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 29. Maria Jacoba [V][M][14], geb. te Amsterdam, ovl. te Amsterdam op 27 mei 1876, zie 29

60.  Batavus Bernardus Felix[V][M][30], zn. van (120) Bernardus Felix[V][M][60] en (121) Catharina Maandag[V][M][60], geb. te Boskoop op 30 mrt 1797, kantoorbediende, tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) te Leiden op 3 apr 1823 met 

61.  Margaretha Cornelia Pas[V][M][30], dr. van (122) Jan Pas[V][M][61] en (123) Maria Gerarda van Goor[V][M][61], geb. te Utrecht op 7 dec 1800. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 30. Bernardus Cornelis [V][M][15], geb. te Leiden op 6 aug 1827, zie 30

62.   Abraham Backer1[V][M][31], zn. van (124) Anthony Willemsz Backer[V][M][62] (lid Grote Vergadering van Notabelen 1814) en (125) Elisabeth van Lennep[V][M][62], geb. te Amsterdam op 23 jul 1791, ged. te Amsterdam op 3 aug 1791, ontvanger directe belastingen te Amsterdam, ovl. (59 jaar oud) te Amsterdam op 16 mrt 1851, begr. te Amsterdam op 21 mrt 1851, tr. (resp. 40 en 25 jaar oud) te Amsterdam op 18 aug 1831 met 

63.   Elizabeth Johanna van Engelen1[V][M][31], dr. van (126) Johannes Bernardus van Engelen[V][M][63] en (127) Johanna Maria Elisabeth Gaudelius[V][M][63], geb. te Amsterdam op 18 feb 1806, ovl. (49 jaar oud) te Amsterdam op 15 feb 1856. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
 31. Anna Maria [V][M][15], geb. te Amsterdam op 17 apr 1835, ovl. (42 jaar oud) te Groningen op 22 aug 1877, zie 31

Generatie VII

64.  Douwe Oeges Dijkstra[V][M][32], zn. van (128) Oege Jans[V][M][64] en (129) Froukje Douwes[64], ged. te Holwerd op 1 jan 1754, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Holwerd op 17 nov 1822, tr. (resp. ongeveer 30 en 18 jaar oud) te Holwerd op 16 mei 1784 met 

65.  Antje Jarigs Bijlstra[V][M][32], dr. van (130) Jarigh Jakles van der Schaaf[V][M][65] en (131) Trijntje Jans[65], geb. te Holwerd op 1 jun 1765, ged. te Holwerd op 30 jun 1765, ovl. (64 jaar oud) te Holwerd op 12 jan 1830. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 32. Jan Douwes [V][M][16][16b], geb. te Holwerd op 28 mei 1797, ovl. (42 jaar oud) te Holwerd op 30 dec 1839, zie 32

66.  Meint Douwes Tillema[V][M][33], zn. van (132) Douwe Tobias[66] en (133) Corneliske Durks[V][M][66], geb. te Metslawier, ged. op 14 dec 1773, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Niawier op 9 feb 1832, tr. (ongeveer 32 jaar oud) (2) te Dantumadeel op 29 jan 1806 met Grietje Jelles. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (ongeveer 23 jaar oud) (1) te Dantumadeel op 29 okt 1797 met 

67.  Pietje (Pyttje, Pijtje) Taekes[33], geb. te Driesum, ovl. voor 1806. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
 33. Antje Meints [V][M][16][16b], geb. te Driesum op 21 okt 1802, zie 33

68.  Jacob Rengers Ringers Boersma[V][M][34], zn. van (136) Renger Mients[68] en (137) Houkjen Sybes[V][68], geb. te Ee in 1750, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Oostdongeradeel op 14 mei 1822, tr. (resp. ongeveer 36 en 23 jaar oud) (2) te Ee op 4 mrt 1787 met Marie Louws (Minke) Minnema, geb. te Ee op 18 sep 1763, ovl. (83 jaar oud) op 6 mrt 1847. Uit dit huwelijk 2 kinderen. tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) (1) op 19 mei 1776 met 

69.  Aagtje Sjoeks[V][M][34], dr. van (138) Sjoek Clases[69] en (139) Wiske Eelkes[69], ged. te Ee op 14 dec 1749. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 34. Ringer Jacobs[V][M][17], ged. te Oudwoude op 3 jul 1781, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Oostdongeradeel op 5 mei 1846, zie 34

70.  Willem Folkerts van der Ploeg[V][M][35], zn. van (140) Folkert Cornelis[70] en (141) Trijntje Willems[70], geb. te Wetzens, tr. met 

71.  Durkjen Ruurds Durkjen Ruurds Boscha[V][M][35], dr. van (142) Ruurd Rienks[71] en (143) Martjen Eeltjes[71], geb. in 1758, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Westdongeradeel op 15 okt 1816. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 35. Martzen Willems [V][M][17], ged. te Wetzens op 21 jan 1788, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Oostdongeradeel op 12 okt 1872, zie 35

72.  Eildert Gerrit Poelman[V][M][36], zn. van (144) Gerrit Jans Poelman[V][M][72] (timmerman) en (145) Grietjen Eilders Boneschans[V][M][72], geb. op 14 jun 1776, ovl. (50 jaar oud) te Groningen op 8 feb 1827, tr. (resp. 21 en 26 jaar oud) eind 1797 met 

73.  Mietje (Maria Wilhelmina) de Jager[V][M][36], dr. van (146) Klaas de Jager[73] (schipper) en (147) Marijtje van den Heuvel[73], ged. RK te Haarlem op 23 sep 1770, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Groningen op 1 jan 1842. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
 36. Hendrik Jan [V][M][18], geb. te Haarlem op 9 mrt 1801, ovl. (46 jaar oud) te Groningen op 16 dec 1847, zie 36

74.  Jan Onkel[V][M][37][37b], zn. van (148) Johan Jacob Onkel[74][74b] (pijper in de Kompagnie van Kapiteijn Heerma) en (149) Grietje Zwiers[74][74b], geb. circa 1762, jager, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Hannover [Duitsland] op 5 jul 1808, tr. met 

75.  Geeske Geerts[37][37b]
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
 37a. Harmanna [V][M][18], geb. te Weener [Duitsland] op 4 jan 1802, ovl. (49 jaar oud) te Groningen op 11 feb 1851, zie 37
 37b. Jan [V][M], geb. te Weener [Duitsland] in 1802, bakker. 

76.  Hindrik Egbers[V][M][38][38b], zn. van (152) Egbert Hindriks[76] en (153) Trijntje Hindriks[76], ged. te Niezijl op 25 okt 1767, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Zuidhorn op 18 apr 1792 met 

77.  Aaltje Hindriks[38][38b], geb. te Oostwold. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
 38a. Egbert Hendriks Meijer[V][M][19], geb. te Glimmen, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Groningen op 8 feb 1841, zie 38
 38b. Lijske [V][M], ged. te Niezijl op 1 jun 1794. 

78.  Jan Hindriks Bleeker[39], geb. waarschijnlijk te Annen in 1753, bleker, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Groningen op 18 mei 1826, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 22 jaar oud) te Groningen op 4 mei 1784 met 

79.  Margijn (Margien, Marchien) Harms[39], geb. te Groningen in 1761, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Groningen op 2 mrt 1827. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 39. Jurda Jans Bleker[V][M][19], ged. te Groningen op 24 mei 1789, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Groningen op 27 nov 1845, zie 39

80.  Tomas Cornelis Zuidema[V][M][40][40b], zn. van (160) Cornelis Thomas Zuidema[80][80b] en (161) Pieterke Roelfs[80][80b], geb. te Warffum 1769 of 1770, slachter in 134, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Uithuizen op 6 mrt 1849, tr. (2) met Trientje Heines de Boer. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (1) te Baflo en Rasquert op 29 okt 1791, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 26 jaar oud) te Baflo en Rasquert op 19 nov 1791 met 

81.  Bouwke (Bauwke, Bauke, Bouke) Tjaarts[40][40b], geb. waarschijnlijk te Pieterburen circa 1765. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
 40a. Kornelis Tomas [V][M][20], ged. te Pieterburen op 2 mrt 1794, zie 40
 40b. Tiaard [V][M], ged. te Eenrum op 21 jan 1792, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Eenrum op 11 dec 1876. 

82.  Pieter Sebes Sluis[V][M][41], zn. van (164) Siebe Sluis[82] (commissionair; pelmuler, koopman) en (165) Kuinje Pieters[82], ged. te Uithuizen op 2 sep 1764, schipper, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Kantens op 26 apr 1832, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 23 jaar oud) te Groningen in 1797 met 

83.  Jantje (Jantien) van Bergen[V][M][41], dr. van (166) Wilhelmus Antonis van Bergen[V][M][83] en (167) Willemina Hindriks[83], ged. te Groningen op 12 jun 1774, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Groningen op 22 sep 1816. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 41. Wilhelmina Pieters [V][M][20], ged. te Kantens op 14 sep 1802, zie 41

84.  Leue Melles[V][M][42], zn. van (168) Melle Luijes[84] en (169) Jantje Alberts[84], ged. te Uithuizen op 16 jul 1758, kastelein, landbouwer, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Groningen op 1 nov 1818, tr. (resp. ongeveer 50 en ongeveer 31 jaar oud) te Groningen op 25 jan 1809 met 

85.  Dina Jans Hoving[V][M][42], dr. van (170) Jan Alberts Hoving[85] en (171) Trientje Meinders[85], ged. te Hoogezand op 23 nov 1777, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Groningen op 10 mrt 1826. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
 42. Albert Luije [V][M][21], ged. te Groningen op 21 mei 1811, zie 42

86.  Hindrik Lammerts Tuuk[V][M][43], zn. van (172) Lammert Jacobs[86] en (173) Hilje Hindriks[86], geb. tussen 1788 en 1789, schuitevaarder, landbouwer, tr. (resp. hoogstens 23 en hoogstens 36 jaar oud) te Loppersum op 28 feb 1812 met 

87.  Klaassijn Harms (Hooghuis)[V][M][43], dr. van (174) Harm Jannes[87] en (175) Jacomina Klasen[87], geb. te Loppersum tussen 1775 en 1776, dienstmeid. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 43. Hillechien Hindriks [V][M][21], geb. te Appingedam op 19 aug 1818, zie 43

88.  Jan Dootjes Hoeksema[V][M][44], zn. van (176) Dooje Jans[V][M][88] en (177) Aaltje Jans Smits[V][M][88], veldwachter, tr. voor 1781 met 

89.  Tjitske (Sietske, Tjietske) Dreuwes (Driewes) Drewes[44]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 44. Drewes Jans [V][M][22][22b], ged. te Grijpskerk op 1 feb 1791, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Grijpskerk op 29 mrt 1864, zie 44

90.  Johan Philip Slenke[45], smid, tr. met 

91.  Maria Christiane Kramer (Cramer)[45]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 45. Elisabeth Slinke[V][M][22][22b][22c], geb. te Kassel [Duitsland] circa 1789, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Groningen op 30 jun 1868, zie 45

92.  Hindrik Freerks Suipenpot[V][M][46][46b], zn. van (184) Frerik Frerix Suipenpot[92] en (185) Marijke Jans[92], geb. te Veendam op 20 okt 1755, ged. te Veendam op 26 okt 1755, schipper, otr. te Nieuwe Pekela op 15 dec 1782, tr. (resp. 27 en 21 jaar oud) te Nieuwe Pekela op 4 jan 1783 met 

93.  Jakobjen Lammerts Karssies[V][M][46][46b], dr. van (186) Lammert Harms Karssies[93] en (187) Antje Jans Roelofs[93], geb. te Nieuwe Pekela op 23 nov 1761, ged. te Nieuwe Pekela op 29 nov 1761, ovl. (72 jaar oud) te Veendam op 15 mrt 1834. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder: 
 46a. Harm Hindriks Caszis[V][M][23][23b], geb. te Veendam op 21 mei 1787, ovl. (62 jaar oud) te Edam op 13 jun 1849, zie 46
 46b. Albert Hindriks [V][M], ged. te Veendam op 15 jan 1797, zeeman, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Veendam op 6 aug 1875, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 26 jaar oud) te Veendam op 21 nov 1825 met IJkjen Hindriks Uijen (Uijinga), ged. te Veendam op 29 sep 1799, dienstmeid, ovl. (ongeveer 96 jaar oud) te Veendam op 10 mei 1896. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

94.  Jan Kristjaans Kamminga[V][M][47], zn. van (188) Kristiaan Freriks[V][M][94] en (189) Roelefjen Wichers[V][M][94], ged. te Veendam op 26 jul 1761, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Veendam op 8 feb 1831, tr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) te Veendam op 9 mei 1784 met 

95.  Marieke Pieters Keizer[V][M][47], dr. van (190) Peter Tonnis (Keizer)[V][M][95] en (191) Trijntie Sikkes Schortinghuis[V][M][95], ged. te Winschoten op 20 nov 1761, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Veendam op 17 feb 1802. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
 47. Annechien Jans [V][M][23][23b], ged. te Veendam op 7 jun 1789, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Wildervank op 4 nov 1858, zie 47

96.  Jelle Anes Jukema[V][M][48], zn. van (192) Ane Jelles Jellersma[V][M][96] en (193) Tjetske Annes[V][M][96], ged. te Oosterbierum op 13 mrt 1723, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 28 jaar oud) (2) te Barradeel op 27 mei 1746 met Maijke Jeltes, geb. te Sexbierum, ged. te Barradeel op 13 mrt 1718. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 26 jaar oud) (1) op 1 jun 1760 met 

97.  Hiltje Haantjes[V][M][48], dr. van (194) Haantje Ottes[97] (boer te Engelum) en (195) Aafke Obbes[V][M][97], ged. te Engelum op 25 apr 1734, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Sexbierum op 8 jun 1813. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
 48. Ane Jelles [V][M][24][24b], geb. te Sexbierum op 25 apr 1776, ovl. (61 jaar oud) te Sexbierum op 18 okt 1837, zie 4898.  Bote Tjerks Tjerkstra[V][M][49], zn. van (196) Tjerk Heins[V][M][98] en (197) Sibbeltie Botes[98], ged. te Foudgum op 31 mrt 1754, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Klooster-Lidlum op 25 jan 1812, tr. (ongeveer 21 jaar oud) te Oosterbierum op 3 dec 1775 met 

99.  Trijntje Lolles[49], geb. te Oosterbierum. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 49. Sibbeltje Botes [V][M][24][24b], geb. te Oosterbierum op 22 okt 1776, ovl. (64 jaar oud) te Sexbierum op 4 mei 1841, zie 49

100.  Pytter Kornelis Zijlstra[V][M][50], zn. van (200) Cornelis Pieters Zijlstra[V][100] (sluisbeheerder) en (201) Trijntje Baukes[100], geb. in 1750, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 27 jaar oud) te Wijnaldum op 30 mei 1773 met 

101.  Pytje Jelles[50], geb. circa 1745. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 50. Jelle Pieters [V][M][25][25b], geb. te Wijnaldum op 3 jun 1777, ovl. (82 jaar oud) te Oosterbierum op 30 aug 1859, zie 50102.  Johannes Tietes[V][51], zn. van (204) Tiete [102]. geb. circa 1755, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Barradeel op 21 mei 1780 met 

103.  Lijsbet Jansen Hibma[V][M][51], dr. van (206) Jan Jansen Hibma[V][M][103] en (207) Tietje Pyters Hibma[V][M][103], ged. te Sexbierum op 3 mei 1755, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Tzummarum op 20 okt 1787. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 51. Jetske Johannes Hibma[V][M][25][25b], geb. te Tzummarum op 8 jul 1781, ovl. (52 jaar oud) te Oosterbierum op 26 mei 1834, zie 51

104.  Piete Seerps Anema[V][M][52], zn. van (208) Seerp Pyters Anema[104] en (209) Antie Hessels Hommema[104], geb. te Sexbierum op 15 sep 1738, ged. te Sexbierum op 28 sep 1738, ovl. (70 jaar oud) te Sexbierum op 9 okt 1808, tr. (27 jaar oud) te Franekeradeel op 21 dec 1765 met 

105.  Aaltje Abes Hibma[V][M][52], dr. van (210) Abe Pieters Hibma[V][M][105] en (211) Trijntje Pieters Jaarsma[V][M][105]
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
 52. Seerp Pieters [V][M][26], ged. te Sexbierum op 9 jul 1770, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Minnertsga op 7 aug 1832, zie 52

106.  Paulus (Polus Johannes) Ennema[V][M][53], zn. van (212) Johannes Ennema[V][M][106] (burgemeester, vroedschap van Franeker) en (213) Cornelia Eidsma[106], ged. te Franeker op 6 okt 1757, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 29 jaar oud) te Franekeradeel op 22 mrt 1778 met 

107.  Antje Jans[V][M][53], dr. van (214) Jan Scheltes[V][M][107] (weltgesteld boer, mederechter en ouderling, bijzitter) en (215) Jetske Jans[V][M][107], ged. te Dongjum op 10 mei 1748. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
 53. Jetske Paulus [V][M][26], geb. te Dongjum op 24 okt 1780, ovl. (54 jaar oud) te Minnertsga op 10 sep 1835, zie 53

108.  Hessel Klases Heslinga[V][M][54], zn. van (216) Claas Pietersz Heslinga[V][108] en (217) Sijcke Gerlofs van Steinvoorn[V][M][108], ged. op 18 mei 1755, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Wijnaldum op 16 apr 1797, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Oosterbierum op 14 mei 1780 met 

109.  Saakje Aukes[V][M][54], dr. van (218) Auke Pieters Boersma[109] en (219) Itske Douwes[109], ged. te Sexbierum op 2 sep 1757, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Barradeel op 29 mei 1830, tr. (resp. ongeveer 43 en 39 jaar oud) (2) te Wijnaldum op 21 jun 1801 met Rinse Pijters, geb. te Wijnaldum in dec 1761, ovl. (54 jaar oud) te Barradeel op 21 jun 1816. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 54. Gerlof Hessels [V][M][27], geb. te Wijnaldum op 14 okt 1788, ovl. (63 jaar oud) te Midlum op 9 feb 1852, zie 54

110.  Johannes Berends Steenstra[V][M][55], zn. van (220) Beern Willems[110] en (221) Tjietske Seerps[110], geb. circa 1763, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Sexbierum op 23 okt 1833, tr. met 

111.  Yttje Ages Haadsma[V][M][55], dr. van (222) Age Andries[V][M][111] en (223) Jantje Jans[111], geb. in 1760. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 55. Tjitske Johannes [V][M][27], geb. te Sexbierum op 22 feb 1790, ovl. (29 jaar oud) te Midlum op 26 aug 1819, zie 55

112.  Jan de Minjer[V][M][56][56b][56c][56d], zn. van (224) Jan (Johannes) de Minjer[V][M][112] (Meester-chirurgijn) en (225) Cornelia Deijl[V][M][112], ged. te Oud-Beijerland op 6 dec 1752, otr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 28 jaar oud) te Amsterdam op 31 mrt 1786, tr. met 

113.  Catharina Magdalena Cienald (Kienoldt, Kienout, Kinolt, Kienolt)[V][56][56b][56c][56d], dr. van (226) Vader Kienolt[113][113b]. geb. te Ludersheim [Duitsland] 1757 of 1758, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Amsterdam op 24 mei 1830. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
 56a. Nicolaas [V][M][28], ged. te Amsterdam (Westerkerk) op 28 jun 1789, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Amsterdam op 31 mrt 1851, zie 56
 56b. Jan [V][M], ged. te Amsterdam (Amstelkerk) op 5 jul 1787, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op 24 okt 1843. 
 56c. Ludolf[V][M], ged. te Amsterdam op 22 mrt 1783. 
 56d. Corneeliea (Cornelia) [V][M], ged. te Amsterdam (Amstelkerk) op 14 mei 1786, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Amsterdam op 26 mrt 1830. 

114.  Hendrik Veuger[V][M][57], zn. van (228) Hendrik Geerts Veuger[V][M][114] en (229) Aaltje Jans van Hesselingen[V][M][114], ged. te Hoogeveen op 15 okt 1752, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Amsterdam op 21 dec 1822, otr. (ongeveer 30 jaar oud) (2) te Amsterdam op 17 apr 1783, tr. met Anna Marthe Kampff. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 23 jaar oud) (1) te Amsterdam op 15 jun 1786, tr. met 

115.  Cornelia Aaije (Haye, Hajee)[V][M][57], dr. van (230) Jacobus Haije[V][M][115] en (231) Catharina Kookermoor[V][M][115], ged. te Amsterdam (Lutherse kerk) op 1 aug 1762. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
 57. Cornelia Jacoba [V][M][28], geb. te Amsterdam op 22 aug 1803, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam op 27 mei 1876, zie 57

116.  Daniel Schindehutte (Schundehutte, Schendehute)[V][58][58b], zn. van (232) Vader Schindehutte[116]. geb. te Greifenstein [Duitsland] circa 1763, otr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 24 jaar oud) te Amsterdam op 4 okt 1799, tr. met 

117.  Alida Ooms[V][M][58][58b], dr. van (234) Jan Ooms[V][M][117] en (235) Aagje Wortelman[V][M][117], geb. te Haarlem circa 1775, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Haarlem op 1 sep 1812. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
 58a. Jan Hendrik [V][M][29], ged. te Amsterdam op 5 okt 1800, ovl. (hoogstens 37 jaar oud) te Amsterdam voor feb 1838, zie 58
 58b. Agie Schundehutte[V][M], ged. te Amsterdam (Oude Kerk) op 15 apr 1802. 

118.  Johannes de Jongh[V][M][59][59b], zn. van (236) Coenraad de Jongh[V][M][118a][118] en (237) Johanna van der Gaag[V][M][118a][118], geb. in 1779, chirurgijn, baardscheerder, ovl. (minstens 56 jaar oud) tussen 17 dec 1835 en 22 feb 1838 , tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 34 jaar oud) (2) te Amsterdam op 25 okt 1820 met Maria Jacoba Boonders, dr. van Jacob Boonders en Catrina van der Las, geb. circa 1786. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 36 jaar oud) (1) te Den Haag op 25 mei 1800 met 

119.  Johanna Hendrika van der Kaaij (van der Gaag)[V][M][59][59b], dr. van (238) Abraham van der Kaaij[V][M][119][119b] en (239) Sophia van der Woert[119][119b], ged. te Den Haag op 2 okt 1763, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Den Haag op 11 apr 1820. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
 59a. Sofia Wilhelmina [V][M][29], geb. te Den Haag op 3 jun 1803, ovl. (hoogstens 32 jaar oud) voor dec 1835, zie 59
 59b. Johanna Hendrika [V][M], geb. te Den Haag op 4 nov 1800, ged. te Den Haag op 9 nov 1800, tr. (resp. 35 en ongeveer 35 jaar oud) (1) te Den Haag op 17 dec 1835 met haar zwager Jan Hendrik Schindehutte[V][M][29], ged. te Amsterdam op 5 okt 1800, ovl. (hoogstens 37 jaar oud) te Amsterdam voor feb 1838, zie 58. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 37 en ongeveer 24 jaar oud) (2) te Amsterdam op 22 feb 1838 met Eberhard Groenhoff, geb. te Emden [Duitsland] circa 1813. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

120.  Bernardus Felix[V][M][60], zn. van (240) Cornelis Felix[V][M][120] en (241) Maria Adriana Castrop[V][M][120], geb. te Utrecht op 4 dec 1755, ged. te Utrecht op 5 dec 1755, ovl. (83 jaar oud) te Boskoop op 10 mrt 1839, tr. (resp. 19 en ongeveer 17 jaar oud) te Leimuiden op 5 nov 1775 met 

121.  Catharina Maandag[V][M][60], dr. van (242) Hendrik Maandagh[V][M][121] en (243) Neeltje Biersteker[V][M][121], ged. te Waarder op 11 jun 1758. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 60. Batavus Bernardus [V][M][30], geb. te Boskoop op 30 mrt 1797, zie 60

122.  Jan Pas[V][M][61], zn. van (244) Wouter Pas[V][M][122][122b] en (245) Margareta Lampen[V][M][122][122b], ged. te Kockengen op 7 jul 1776, begr. te Amsterdam op 13 mei 1809, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 20 jaar oud) te Kockengen op 26 okt 1800 met 

123.  Maria Gerarda van Goor[V][M][61], dr. van (246) Mouritz Jurriaan Hendrik van Goor[V][M][123] en (247) Johanna Jacoba Vedrines[V][M][123], ged. te Amsterdam (Westerkerk) op 8 sep 1780. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 61. Margaretha Cornelia [V][M][30], geb. te Utrecht op 7 dec 1800, zie 61

124.   Anthony Willemsz Backer2[V][M][62], zn. van (248) Willem Cornelis Backer[V][M][124] (schepen, boekhouder der Wisselbank,) en (249) Maria Wilhelmina Weveringh[V][M][124], geb. te Amsterdam op 15 feb 1746, lid Grote Vergadering van Notabelen 1814, ovl. (85 jaar oud) te Amsterdam op 28 feb 1831, tr. (65 jaar oud) (2) te Amsterdam op 19 sep 1811 met Catharina Adriana Johanna Mossel.2. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (1) te Amsterdam, tr. (resp. 28 en ongeveer 21 jaar oud) te Amsterdam op 26 jun 1774 met 

125.   Elisabeth van Lennep2,1[V][M][62], dr. van (250) Jacob Pieter van Lennep[V][M][125] en (251) Cornelia Bierens[V][M][125], ged. DG te Amsterdam (Amstelkerk) op 17 feb 1753, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Amsterdam op 16 jan 1810. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder: 
 62. Abraham [V][M][31], geb. te Amsterdam op 23 jul 1791, ovl. (59 jaar oud) te Amsterdam op 16 mrt 1851, begr. te Amsterdam op 21 mrt 1851, zie 62

126.   Johannes Bernardus van Engelen1[V][M][63], zn. van (252) Jan van Engelen[126] en (253) Elijsabeth Scholten[V][126], ged. RK te Amsterdam op 27 dec 1770, otr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 19 jaar oud) te Amsterdam op 17 apr 1795, tr. met 

127.   Johanna Maria Elisabeth Gaudelius1[V][M][63], dr. van (254) Jan Pieter Gaudelius[127][127b] en (255) Elisabeth Cramer[127][127b], geb. te Amsterdam 1775 of 1776, RK. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 63. Elizabeth Johanna [V][M][31], geb. te Amsterdam op 18 feb 1806, ovl. (49 jaar oud) te Amsterdam op 15 feb 1856, zie 63

Generatie VIII

128.  Oege Jans[V][M][64], zn. van (256) Jan Willems[V][M][128] en (257) Sjoukje Oeges[V][M][128], geb. te Blija circa 1705, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) in 1768, tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) (2) op 30 jan 1729 met Tytje Wybrens Idskema, geb. te Oosternijkerk in 1705, ovl. te Sneek. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 46 en ongeveer 26 jaar oud) (1) te Holwerd op 14 nov 1751 met 

129.  Froukje Douwes[64], geb. in 1725, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Oostdongeradeel op 4 dec 1808. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
 64. Douwe Oeges Dijkstra[V][M][32], ged. te Holwerd op 1 jan 1754, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Holwerd op 17 nov 1822, zie 64

130.  Jarigh Jakles van der Schaaf[V][M][65], zn. van (260) Jackle Jarigs[130] en (261) Rinske Scheltes[130], ged. te Holwerd op 27 jul 1738, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Holwerd op 29 apr 1812, tr. (ongeveer 21 jaar oud) te Holwerd op 18 mei 1760 met 

131.  Trijntje Jans[65], ovl. voor 1812. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 65. Antje Jarigs Bijlstra[V][M][32], geb. te Holwerd op 1 jun 1765, ovl. (64 jaar oud) te Holwerd op 12 jan 1830, zie 65

132.  Douwe Tobias[66], geb. circa 1738, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Surhuizum op 5 dec 1806, tr. (ongeveer 32 jaar oud) circa 1770 met 

133.  Corneliske Durks (Dirks)[V][M][66], dr. van (266) Dirk Hanzes[133] en (267) Zwaantje Meines[133], ovl. te Achtkarspelen op 7 mrt 1814. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 66. Meint Douwes Tillema[V][M][33], geb. te Metslawier, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Niawier op 9 feb 1832, zie 66

136.  Renger Mients[68], geb. te Wouterswoude in 1723, ged. te Dantumawoude op 28 mrt 1723, tr. met 

137.  Houkjen Sybes[V][68], dr. van (274) Sybe Heds[137]. ged. te Driesum op 28 mei 1724, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Wouterswoude in 1799. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
 68. Jacob Rengers Boersma[V][M][34], geb. te Ee in 1750, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Oostdongeradeel op 14 mei 1822, zie 68

138.  Sjoek Clases[69], geb. circa 1715, tr. (beiden ongeveer 27 jaar oud) te Ee op 16 dec 1742 met 

139.  Wiske Eelkes[69], geb. circa 1715. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 69. Aagtje Sjoeks[V][M][34], ged. te Ee op 14 dec 1749, zie 69

140.  Folkert Cornelis[70], geb. in 1730, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) op 28 apr 1782, tr. met 

141.  Trijntje Willems[70], geb. circa 1730. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
 70. Willem Folkerts van der Ploeg[V][M][35], geb. te Wetzens, zie 70

142.  Ruurd Rienks[71], geb. te Nes bij Westdongeradeel in jan 1729, tr. met 

143.  Martjen Eeltjes[71], geb. te Oostdongeradeel in nov 1728. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 71. Durkjen Ruurds Boscha[V][M][35], geb. in 1758, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Westdongeradeel op 15 okt 1816, zie 71

144.  Gerrit Jans (Geert) Poelman[V][M][72], zn. van (288) Jan Jurjens Poelman[V][144] en (289) Aaltjen Geerts[144], ged. te Groningen op 13 feb 1734, timmerman, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) te Groningen op 29 mei 1760 met 

145.  Grietjen Eilders Boneschans[V][M][72], dr. van (290) Eildert Jans Boneschans[145] en (291) Jantie Alberts[145], geb. te Nieuweschans circa 1735. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
 72. Eildert Gerrit [V][M][36], geb. op 14 jun 1776, ovl. (50 jaar oud) te Groningen op 8 feb 1827, zie 72

146.  Klaas (Claas) de Jager[73], ged. RK te Leiderdorp, schipper, otr. (Marijtje ongeveer 30 jaar oud) te Amsterdam op 17 nov 1769, tr. met 

147.  Marijtje van den Heuvel[73], geb. 1738 of 1739, ged. RK te Heemstede. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 73. Mietje (Maria Wilhelmina) [V][M][36], ged. RK te Haarlem op 23 sep 1770, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) te Groningen op 1 jan 1842, zie 73

148.  Johan Jacob Onkel[74][74b], pijper in de Kompagnie van Kapiteijn Heerma, tr. te Nieuweschans op 25 apr 1734 met 

149.  Grietje Zwiers[74][74b]
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
 74a. Jan [V][M][37][37b], geb. circa 1762, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Hannover [Duitsland] op 5 jul 1808, zie 74
 74b. Elbetje [V][M], ged. te Nieuweschans op 23 jan 1735. 

152.  Egbert Hindriks[76], tr. met 

153.  Trijntje Hindriks[76]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 76. Hindrik Egbers[V][M][38][38b], ged. te Niezijl op 25 okt 1767, zie 76

160.  Cornelis Thomas Tonnis (Tomes, Tomas) Zuidema[80][80b], tr. circa 1764 met 

161.  Pieterke Roelfs[80][80b]
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
 80a. Tomas Cornelis [V][M][40][40b], geb. te Warffum 1769 of 1770, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Uithuizen op 6 mrt 1849, zie 80
 80b. Jurjen Thomas[V][M], ged. te Baflo en Rasquert op 21 aug 1768. 

164.  Siebe Sluis[82], ged. te Uithuizermeeden op 15 mei 1732, commissionair; pelmuler, koopman, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Uithuizen op 29 sep 1801, tr. (ongeveer 22 jaar oud) te Ezinge circa 1754 met 

165.  Kuinje Pieters[82], ovl. te Uithuizen op 9 nov 1807. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder: 
 82. Pieter Sebes [V][M][41], ged. te Uithuizen op 2 sep 1764, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Kantens op 26 apr 1832, zie 82

166.  Wilhelmus Antonis van Bergen[V][M][83], zn. van (332) Antonij Jans van Bergen[166] (scheepstimmerman) en (333) Antje Pieters Heckema[166], tr. (Willemina ongeveer 28 jaar oud) te Groningen circa 1773 met 

167.  Willemina Hindriks[83], geb. te Groningen circa 1745. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
 83. Jantje [V][M][41], ged. te Groningen op 12 jun 1774, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Groningen op 22 sep 1816, zie 83

168.  Melle Luijes[84], tr. circa 1746 met 

169.  Jantje Alberts[84]
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
 84. Leue Melles[V][M][42], ged. te Uithuizen op 16 jul 1758, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Groningen op 1 nov 1818, zie 84

170.  Jan Alberts Hoving[85], tr. circa 1772 met 

171.  Trientje (Trijntje) Meinders[85]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 85. Dina Jans [V][M][42], ged. te Hoogezand op 23 nov 1777, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Groningen op 10 mrt 1826, zie 85

172.  Lammert Jacobs[86], tr. met 

173.  Hilje Hindriks[86]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 86. Hindrik Lammerts Tuuk[V][M][43], geb. tussen 1788 en 1789, zie 86

174.  Harm Jannes[87], tr. met 

175.  Jacomina Klasen[87]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 87. Klaassijn Harms[V][M][43], geb. te Loppersum tussen 1775 en 1776, zie 87

176.  Dooje Jans[V][M][88], zn. van (352) Jan Laurens[176] en (353) Grietjen Dojes[176], otr. te Groningen op 13 dec 1771, tr. te Groningen op 7 jan 1772 met 

177.  Aaltje Jans Smits[V][M][88], dr. van (354) Jan Harm Smits[177] en (355) Annegen Roelfs[177]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 88. Jan Dootjes Hoeksema[V][M][44], zie 88

184.  Frerik Frerix Suipenpot[92], geb. te Veendam, tr. te Veendam op 8 aug 1752 met 

185.  Marijke Jans[92], geb. in 1035. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 92. Hindrik Freerks [V][M][46][46b], geb. te Veendam op 20 okt 1755, zie 92

186.  Lammert Harms Karssies[93], ged. te Nieuwe Pekela op 3 aug 1738, tr. met 

187.  Antje Jans Roelofs[93]
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
 93. Jakobjen Lammerts [V][M][46][46b], geb. te Nieuwe Pekela op 23 nov 1761, ovl. (72 jaar oud) te Veendam op 15 mrt 1834, zie 93

188.  Kristiaan Freriks[V][M][94], zn. van (376) Frerik Hindriks[V][M][188] en (377) Adriaentje Reinders[V][M][188], ged. te Beerta op 24 mei 1722, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 19 jaar oud) te Veendam in 1745 met 

189.  Roelefjen Wichers[V][M][94], dr. van (378) Wicher Claassen[V][M][189] en (379) Annigjen Jans Coudom[V][M][189], ged. te Veendam op 21 okt 1725. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
 94. Jan Kristjaans Kamminga[V][M][47], ged. te Veendam op 26 jul 1761, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Veendam op 8 feb 1831, zie 94

190.  Peter Tonnis (Keizer)[V][M][95], zn. van (380) Tonnis Pieters[190] en (381) Helena Harms[V][M][190], ged. te Winschoten op 21 sep 1721, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op 24 jun 1774, tr. (beiden ongeveer 21 jaar oud) te Winschoten op 4 mei 1743 met 

191.  Trijntie Sikkes Schortinghuis[V][M][95], dr. van (382) Sicco Jurriens (Schortinghuis)[V][M][191] en (383) Magdalena Meints[191], ged. te Winschoten op 24 okt 1721, ovl. (ongeveer 94 jaar oud) te Veendam op 5 mei 1816. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
 95. Marieke Pieters Keizer[V][M][47], ged. te Winschoten op 20 nov 1761, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) te Veendam op 17 feb 1802, zie 95

192.  Ane Jelles Jellersma (Jukema)[V][M][96], zn. van (384) Jelle Tjeards Jellersma[V][M][192] en (385) Bottje Anes[192], ged. te Oosterbierum op 18 jul 1697, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) te Barradeel op 3 mei 1722 met 

193.  Tjetske Annes[V][M][96], dr. van (386) Anne Eelckes[V][M][193] en (387) Gryttie Jans[193], ged. te Sexbierum op 9 okt 1698. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 96. Jelle Anes Jukema[V][M][48], ged. te Oosterbierum op 13 mrt 1723, zie 96194.  Haantje Ottes[97], geb. circa 1700, ged. (ongeveer 23 jaar oud) te Minnertsga op 4 feb 1724, boer te Engelum, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Beetgum op 18 okt 1772, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) te Minnertsga op 18 okt 1722 met 

195.  Aafke Obbes[V][M][97], dr. van (390) Obbe Andries[195] en (391) Lysbet Ottes[195], ged. te Ried op 5 jun 1701, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Beetgum 1785 of 1786. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder: 
 97. Hiltje Haantjes[V][M][48], ged. te Engelum op 25 apr 1734, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Sexbierum op 8 jun 1813, zie 97

196.  Tjerk Heins[V][M][98], zn. van (392) Hein Foekes[V][M][196] en (393) Eelkjen Tjerks[196], ged. te Foudgum op 25 nov 1716, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Hantum op 2 okt 1802, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Foudgum op 21 mei 1741 met 

197.  Sibbeltie Botes[98]
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
 98. Bote Tjerks Tjerkstra[V][M][49], ged. te Foudgum op 31 mrt 1754, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Klooster-Lidlum op 25 jan 1812, zie 98

200.  Cornelis Pieters Zijlstra[V][100], zn. van (400) Pieter Cornelis Zijlstra[200]. geb. te Pietersbierum circa 1721, sluisbeheerder, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Roptazijl in okt 1779, tr. (ongeveer 24 jaar oud) te Pietersbierum in 1745 met 

201.  Trijntje Baukes[100]
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
 100. Pytter Kornelis [V][M][50], geb. in 1750, zie 100204.  Tiete [102], geb. circa 1725. 
 Hij krijgt een zoon: 
 102. Johannes Tietes[V][51], geb. circa 1755, zie 102

206.  Jan Jansen Hibma[V][M][103], zn. van (412) Jan Jansen Hermana[V][M][206] en (413) Lijsbeth Scheltes Hibma[V][M][206], geb. te Sexbierum in 1718, ged. (ongeveer 28 jaar oud) te Harlingen op 2 jul 1746, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Sexbierum in 1778, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 20 jaar oud) op 15 jan 1741 met 

207.  Tietje Pyters Hibma[V][M][103], dr. van (414) Pytter Wybes Hibbema[207] en (415) Rymke Dircks Wynia[207], geb. te Blija in 1720, ged. (ongeveer 20 jaar oud) te Oosterbierum op 8 mei 1741, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Oosterbierum op 29 sep 1807. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 103. Lijsbet Jansen [V][M][51], ged. te Sexbierum op 3 mei 1755, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Tzummarum op 20 okt 1787, zie 103

208.  Seerp Pyters Anema[104], tr. met 

209.  Antie Hessels Hommema[104]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 104. Piete Seerps [V][M][52], geb. te Sexbierum op 15 sep 1738, ovl. (70 jaar oud) te Sexbierum op 9 okt 1808, zie 104

210.  Abe Pieters Hibma[V][M][105], zn. van (420) Pytter Wybes Hibbena[210] en (421) Rymke Dircks Wynia[210], geb. te Blija in 1713, ged. (ongeveer 24 jaar oud) te Holwerd op 3 nov 1737, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Blija op 22 mrt 1748, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Ferwerderadeel op 12 mei 1737 met 

211.  Trijntje Pieters Jaarsma[V][M][105], dr. van (422) Pieter Sjoerds Jaarsma[211] en (423) Jancke Montes[211], geb. te Blija in 1714, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Blija op 7 sep 1746. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
 105. Aaltje Abes [V][M][52], zie 105

212.  Johannes Ennema[V][M][106], zn. van (424) Paulus Ageus Ennema[V][M][212] (wijnhandelaar) en (425) Johanna Hempenius[V][M][212], ged. te Franeker op 23 dec 1732, burgemeester, vroedschap van Franeker, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) te Franeker op 15 okt 1756 met 

213.  Cornelia Eidsma[106], geb. circa 1730. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder: 
 106. Paulus [V][M][53], ged. te Franeker op 6 okt 1757, zie 106

214.  Jan Scheltes[V][M][107], zn. van (428) Schelte Wietses[V][M][214] (boer, diaken) en (429) Trijntje Lolles[214], ged. te Achlum op 28 jul 1713, weltgesteld boer, mederechter en ouderling, bijzitter, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Dongjum op 13 okt 1792, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 22 jaar oud) te Schalsum op 1 jan 1741 met 

215.  Jetske Jans[V][M][107], dr. van (430) Jan Abes[V][M][215] en (431) Trijntie Bokkes[V][M][215], ged. te Kimswerd op 29 mei 1718. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
 107. Antje Jans[V][M][53], ged. te Dongjum op 10 mei 1748, zie 107

216.  Claas Pietersz Heslinga[V][108], zn. van (432) Pieter Scheltes Heslinga[V][M][216]. geb. te Oosterbierum, tr. met 

217.  Sijcke Gerlofs van Steinvoorn[V][M][108], dr. van (434) Gerlof Hessels Steinvoorden[V][M][217] en (435) Pijtje Tjercks[V][M][217], ged. te Oosterbierum op 30 apr 1713. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 108. Hessel Klases [V][M][54], ged. op 18 mei 1755, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Wijnaldum op 16 apr 1797, zie 108

218.  Auke Pieters Boersma[109], geb. circa 1730, tr. met 

219.  Itske Douwes[109]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 109. Saakje Aukes[V][M][54], ged. te Sexbierum op 2 sep 1757, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Barradeel op 29 mei 1830, zie 109

220.  Beern Willems[110], tr. (Tjietske ongeveer 22 jaar oud) te Sexbierum op 5 mei 1763 met 

221.  Tjietske Seerps[110], geb. circa 1740. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 110. Johannes Berends Steenstra[V][M][55], geb. circa 1763, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Sexbierum op 23 okt 1833, zie 110

222.  Age Andries[V][M][111], zn. van (444) Andries Ages[222] en (445) IJtje Melles[222], ged. te Oosterbierum op 30 sep 1736, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Oosterbierum op 23 feb 1806, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 23 jaar oud) te Oosterbierum in mei 1764 met 

223.  Jantje Jans[111], geb. circa 1740. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 111. Yttje Ages Haadsma[V][M][55], geb. in 1760, zie 111

224.  Jan (Johannes) de Minjer (de Mijer, de Minger, de Miljer)[V][M][112], zn. van (448) Daniel de Minjer[224] en (449) Johanna Boeljard[224], geb. te Gorinchem op 28 apr 1717, Meester-chirurgijn, ovl. (hoogstens 69 jaar oud) te Amsterdam voor 1786, tr. (resp. 27 en ongeveer 27 jaar oud) te Delfshaven op 27 sep 1744 met 

225.  Cornelia Deijl[V][M][112], dr. van (450) Jan Jansz Deijl[V][225][225b][225c] (meester-timmerman) en (451) Cornelia Cornelisdr van der Burgh[V][M][225][225b][225c], ged. te Delfshaven op 21 mrt 1717, begr. te 's-Gravendeel in okt 1764. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
 112. Jan [V][M][56][56b][56c][56d], ged. te Oud-Beijerland op 6 dec 1752, zie 112

226.  Vader Kienolt[113][113b]
 Hij krijgt 2 dochters: 
 113a. Catharina Magdalena Cienald[V][56][56b][56c][56d], geb. te Ludersheim [Duitsland] 1757 of 1758, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Amsterdam op 24 mei 1830, zie 113
 113b. Maria Elisabeth [V], geb. te Ludersheim [Duitsland] 1766 of 1767, otr. (ongeveer 27 jaar oud) te Amsterdam (Noorderkerk) op 18 apr 1794, tr. kerk.huw. (LU) met Hendrik Carel Dombroek. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

228.  Hendrik Geerts Veuger[V][M][114], zn. van (456) Geert Hendriks Veuger[228] en (457) Jantje Alberts Knapper[V][M][228], ged. te Hoogeveen op 18 okt 1711, begr. te Hoogeveen op 1 feb 1792, tr. met 

229.  Aaltje Jans van Hesselingen[V][M][114], dr. van (458) Jan Geerts[229] en (459) Hilligje Jans[229], ged. op 1 apr 1714. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
 114. Hendrik [V][M][57], ged. te Hoogeveen op 15 okt 1752, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Amsterdam op 21 dec 1822, zie 114

230.  Jacobus Haije[V][M][115], zn. van (460) Johan Haije[V][M][230] en (461) Cornelia Baart[V][M][230], ged. te Amsterdam op 9 feb 1738, ovl. (hoogstens 62 jaar oud) voor 1800, otr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) te Amsterdam in 1761, tr. met 

231.  Catharina (Trijntje) Kookermoor (Rookmoor)[V][M][115], dr. van (462) Frederich Kokermoor[231] en (463) Lijsbet Scheers van Gogh[231], geb. te Amsterdam in 1736. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
 115. Cornelia Aaije[V][M][57], ged. te Amsterdam (Lutherse kerk) op 1 aug 1762, zie 115

232.  Vader Schindehutte[116]
 Hij krijgt een zoon: 
 116. Daniel [V][58][58b], geb. te Greifenstein [Duitsland] circa 1763, zie 116

234.  Jan Ooms[V][M][117], zn. van (468) Jan Ooms[V][M][234] en (469) Lijsbeth Dweelaart[234], geb. te Haarlem op 22 sep 1749, ged. te Haarlem op 24 sep 1749, ovl. (67 jaar oud) te Amsterdam op 12 mrt 1817, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) te Haarlem op 5 jul 1772 met 

235.  Aagje Wortelman[V][M][117], dr. van (470) Gerrit Wortelman[V][M][235] en (471) Anna Bakker[235], geb. te Haarlem in sep 1747, ovl. (45 jaar oud) te Haarlem op 26 apr 1793. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 117. Alida [V][M][58][58b], geb. te Haarlem circa 1775, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Haarlem op 1 sep 1812, zie 117

236.  Coenraad de Jongh[V][M][118a][118], zn. van (472) Ary de Jongh[236][236b] en (473) Clasina de Geus[V][M][236][236b], ged. te Den Haag op 17 mrt 1748, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 24 jaar oud) in 1776 met 

237.  Johanna van der Gaag[V][M][118a][118], dr. van (474) Jan Cornelisse van der Gaag[V][M][237] en (475) Krijna Pieters van Breemen[V][M][237], ged. te Monster op 5 sep 1751, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Den Haag op 16 mrt 1813. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
 118a. Clasina [V][M], geb. in 1777, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) in 1817, tr. met Willem Bakker, geb. op 19 jan 1774, letterzetter, ovl. (90 jaar oud) te Kralingen op 3 nov 1864. Uit dit huwelijk een zoon. 
 118b. Johannes [V][M][59][59b], geb. in 1779, ovl. (minstens 56 jaar oud) tussen 17 dec 1835 en 22 feb 1838 , zie 118

238.  Abraham van der Kaaij[V][M][119][119b], zn. van (476) Jan Arendsen van der Kaaij[238][238b] en (477) Alida Mens[238][238b], tr. te Delft op 11 mei 1755 met 

239.  Sophia (Sofia, Zophia) van der Woert[119][119b]
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
 119a. Johanna Hendrika [V][M][59][59b], ged. te Den Haag op 2 okt 1763, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Den Haag op 11 apr 1820, zie 119
 119b. Jan Arendsen [V][M], ged. te Delft op 25 jan 1760. 

240.  Cornelis Felix[V][M][120], zn. van (480) Bernardus Felix[V][M][240] en (481) Johanna de Vries[240], geb. te Utrecht circa nov 1700, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te Utrecht op 12 feb 1789, tr. (resp. ongeveer 49 en ongeveer 41 jaar oud) te Utrecht op 16 dec 1749 met 

241.  Maria Adriana Castrop (Casperop)[V][M][120], dr. van (482) Benjamin Castrop[V][M][241] en (483) Maria 's Heerencaspel[241], ged. te Utrecht op 30 aug 1708, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 5 jun 1783. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 120. Bernardus [V][M][60], geb. te Utrecht op 4 dec 1755, ovl. (83 jaar oud) te Boskoop op 10 mrt 1839, zie 120

242.  Hendrik Maandagh[V][M][121], zn. van (484) Sijmen Maandach[V][M][242] en (485) Grietie Bos[V][M][242], ged. te Kockengen op 28 sep 1721, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 20 jaar oud) te Waarder op 25 feb 1748 met 

243.  Neeltje Biersteker[V][M][121], dr. van (486) Cornelis Biersteker[243][243b] (koster) en (487) Trijntje Eeuwits Delfgaauw[243][243b], ged. te Waarder op 15 jun 1727. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder: 
 121. Catharina Maandag[V][M][60], ged. te Waarder op 11 jun 1758, zie 121

244.  Wouter Pas[V][M][122][122b], zn. van (488) Jan Wouterze Pas[244] (schepen van Zuylen Swesereng) en (489) Elisabeth Cornelisze van Breukelen[V][M][244], ged. te Zuilen op 10 feb 1726, tr. (ongeveer 35 jaar oud) te Vleuten op 11 mei 1761 met 

245.  Margareta Lampen[V][M][122][122b], dr. van (490) Willem Lampen[245] en (491) Johanna Schoonberg[245], geb. te Vleuten, ovl. te Kockengen op 26 mrt 1767. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
 122a. Jan [V][M][61], ged. te Kockengen op 7 jul 1776, begr. te Amsterdam op 13 mei 1809, zie 122
 122b. Willem [V][M], ged. te Vleuten op 10 jan 1762. 

246.  Mouritz Jurriaan Hendrik van Goor[V][M][123], zn. van (492) Gerrit van Goor[246][246b] en (493) Margarietha Cornelia Johanna van Steenevelt[V][M][246][246b], ged. te Breukelen op 4 nov 1742, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 20 jaar oud) te Amsterdam op 9 apr 1773 met 

247.  Johanna Jacoba Vedrines[V][M][123], dr. van (494) Francois de Vedrines[V][M][247] en (495) Sara van Marienhoff[V][M][247], ged. te Utrecht op 7 mei 1752, ovl. (minstens 52 jaar oud) na 1804. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 123. Maria Gerarda [V][M][61], ged. te Amsterdam (Westerkerk) op 8 sep 1780, zie 123

248.   Willem Cornelis Backer2,3[V][M][124], zn. van (496) mr. Willem Willemszoon Backer[V][M][248] (raad van Amsterdam, schepen, rekenmeester) en (497) Cornelia van der Laen[V][M][248], ged. te Amsterdam (Nieuwezijds kapel) op 29 dec 1702, schepen, boekhouder der Wisselbank, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Amsterdam op 26 jan 1756, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 2 feb 1756, tr. (resp. ongeveer 26 en 21 jaar oud) te Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 10 mei 1729 met zijn achternicht 

249.   Maria Wilhelmina Weveringh2[V][M][124], dr. van (498) mr. Marten Weveringh[V][M][249] en (499) Susanna Backer[V][M][249], geb. te Amsterdam op 14 jul 1707, ged. te Amsterdam (Amstelkerk) op 17 jul 1707, ovl. (65 jaar oud) te Amsterdam op 16 mrt 1773, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 22 mrt 1773. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
 124. Anthony Willemsz [V][M][62], geb. te Amsterdam op 15 feb 1746, ovl. (85 jaar oud) te Amsterdam op 28 feb 1831, zie 124

250.   Jacob Pieter van Lennep2[V][M][125], zn. van (500) Jacob Aernoutszn van Lennep[V][M][250][250b] (zijdelakenfabrikant) en (501) Petronella de Neufville[V][M][250][250b], ged. te Amsterdam op 10 jul 1723, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Amsterdam op 11 mei 1772, otr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Amsterdam op 13 sep 1746, tr. met 

251.   Cornelia Bierens2[V][M][125], dr. van (502) Abraham Bierens[V][M][251] en (503) Elisabeth Rutgers[V][M][251], ged. te Amsterdam op 24 okt 1723, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Amsterdam op 11 mei 1772. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 125. Elisabeth [V][M][62], ged. DG te Amsterdam (Amstelkerk) op 17 feb 1753, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Amsterdam op 16 jan 1810, zie 125

252.  Jan van Engelen (Engele)[126], geb. te Ravenstein 1728 of 1729, RK, otr. (ongeveer 29 jaar oud) (2) te Amsterdam op 2 aug 1758, tr. kerk.huw. (RK) met Agnes Ruring. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (ongeveer 44 jaar oud) (3) te Amsterdam op 22 okt 1773, tr. met Johanna van Zuijlen. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 27 jaar oud) (1) te Amsterdam op 26 jan 1770, tr. met 

253.  Elijsabeth Scholten[V][126], dr. van (506) Jan Scholten[253]. geb. te Amsterdam 1742 of 1743. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 126. Johannes Bernardus [V][M][63], ged. RK te Amsterdam op 27 dec 1770, zie 126

254.  Jan Pieter (Johan Peter) Gaudelius[127][127b], tr. met 

255.  Elisabeth Cramer[127][127b]
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
 127a. Johanna Maria Elisabeth [V][M][63], geb. te Amsterdam 1775 of 1776, zie 127
 127b. Frans Nicolaus [V][M], ged. te Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 17 jan 1781. 

Generatie IX

256.  Jan Willems[V][M][128], zn. van (512) Willem Jurjens[256] en (513) Trijn Juckes[V][256], geb. te Hantum, ged. te Dokkum op 31 mrt 1669, ovl. (hoogstens 37 jaar oud) voor 1706, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 30 jaar oud) te Westdongeradeel op 19 nov 1700 met 

257.  Sjoukje Oeges[V][M][128], dr. van (514) Oege Willems[V][M][257] en (515) Antje Alberts[V][M][257], geb. te Ternaard in 1670. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 128. Oege Jans[V][M][64], geb. te Blija circa 1705, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) in 1768, zie 128

260.  Jackle Jarigs[130], tr. met 

261.  Rinske Scheltes[130]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 130. Jarigh Jakles van der Schaaf[V][M][65], ged. te Holwerd op 27 jul 1738, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Holwerd op 29 apr 1812, zie 130

266.  Dirk Hanzes[133], tr. met 

267.  Zwaantje Meines[133]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 133. Corneliske Durks[V][M][66], ovl. te Achtkarspelen op 7 mrt 1814, zie 133

274.  Sybe Heds[137]
 Hij krijgt een dochter: 
 137. Houkjen Sybes[V][68], ged. te Driesum op 28 mei 1724, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Wouterswoude in 1799, zie 137

288.  Jan Jurjens Poelman[V][144], zn. van (576) Jürgen Poelman[288]. geb. te Westerkappeln [Duitsland] circa 1709, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 26 jaar oud) (2) te Groningen op 17 nov 1736 met Roelofje Willems ten Velden, geb. circa 1710, ovl. (hoogstens 28 jaar oud) voor mei 1739. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 28 jaar oud) (3) te Groningen op 9 jun 1739 met Geertien Harms, geb. circa 1710. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 20 jaar oud) (1) op 9 dec 1732 met 

289.  Aaltjen Geerts[144], ged. te Groningen op 27 nov 1712. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 144. Gerrit Jans [V][M][72], ged. te Groningen op 13 feb 1734, zie 144

290.  Eildert Jans Boneschans (Booneschans)[145], tr. met 

291.  Jantie Alberts[145]
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
 145. Grietjen Eilders [V][M][72], geb. te Nieuweschans circa 1735, zie 145

332.  Antonij Jans van Bergen[166], geb. te Groningen circa 1705, scheepstimmerman, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Groningen op 10 aug 1765, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 23 jaar oud) te Groningen op 24 nov 1733 met 

333.  Antje Pieters Heckema[166], geb. te Leek circa 1710. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
 166. Wilhelmus Antonis [V][M][83], zie 166

352.  Jan Laurens[176], tr. met 

353.  Grietjen Dojes[176]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 176. Dooje Jans[V][M][88], zie 176

354.  Jan Harm Smits[177], tr. met 

355.  Annegen Roelfs[177]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 177. Aaltje Jans [V][M][88], zie 177

376.  Frerik Hindriks[V][M][188], zn. van (752) Hindrick Jans[376] en (753) Ette Freerks[376], geb. te Beerta circa 1682, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) te Beerta op 13 mrt 1707 met 

377.  Adriaentje Reinders[V][M][188], dr. van (754) Reijnder Hebbes[377] en (755) Gepke Fockens[377], ged. te Veendam op 24 mei 1685. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder: 
 188. Kristiaan Freriks[V][M][94], ged. te Beerta op 24 mei 1722, zie 188

378.  Wicher Claassen[V][M][189], zn. van (756) Claas Jacobs[378] en (757) Roelefjen Wijchers[V][M][378], ged. te Veendam op 20 aug 1702, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Veendam op 21 jan 1725 met 

379.  Annigjen Jans Coudom[V][M][189], dr. van (758) Jan Hendiks Coudom[V][M][379] en (759) Willemtje Martens Oortjes[V][M][379], ged. te Veendam op 29 sep 1700. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
 189. Roelefjen Wichers[V][M][94], ged. te Veendam op 21 okt 1725, zie 189

380.  Tonnis Pieters[190], ged. te Winschoten op 28 jun 1692, begr. te Winschoten op 15 feb 1729, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 19 jaar oud) te Winschoten op 12 jun 1716 met 

381.  Helena (Magdalena) Harms[V][M][190], dr. van (762) Harm Jans[381] en (763) Meendelt Bonnelkes[V][M][381], ged. te Winschoten op 2 aug 1696, begr. te Winschoten op 6 feb 1730, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 32 jaar oud) (2) te Winschoten op 11 dec 1729 met Pieter Thies, ged. te Schildwolde op 26 sep 1697, ovl. (hoogstens 37 jaar oud) te Winschoten voor 24 okt 1734. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
 190. Peter Tonnis (Keizer)[V][M][95], ged. te Winschoten op 21 sep 1721, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op 24 jun 1774, zie 190

382.  Sicco Jurriens (Schortinghuis)[V][M][191], zn. van (764) Jurrien Willems[V][M][382] en (765) Trijntje Sickes[V][M][382], ged. te Winschoten op 10 okt 1697, tr. (ongeveer 22 jaar oud) te Groningen op 10 mei 1720 met 

383.  Magdalena Meints[191]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 191. Trijntie Sikkes Schortinghuis[V][M][95], ged. te Winschoten op 24 okt 1721, ovl. (ongeveer 94 jaar oud) te Veendam op 5 mei 1816, zie 191

384.  Jelle Tjeards Jellersma[V][M][192], zn. van (768) Tjaerd Jelles Jellersma[V][384][384b] en (769) Reyntie Reyns[V][M][384][384b], geb. in 1663, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Oosterbierum op 21 mrt 1716, tr. met 

385.  Bottje Anes[192]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 192. Ane Jelles [V][M][96], ged. te Oosterbierum op 18 jul 1697, zie 192

386.  Anne Eelckes[V][M][193], zn. van (772) Eelcke Annes[V][M][386] en (773) Tiets Olpherts[386], ged. te Sexbierum op 14 dec 1662, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Sexbierum in 1711, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) te Sexbierum op 23 jun 1689 met 

387.  Gryttie Jans[193], geb. in 1665, tr. (beiden ongeveer 48 jaar oud) (2) in 1713 met Freerk Nannes, geb. te Oosterbierum in 1665. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
 193. Tjetske Annes[V][M][96], ged. te Sexbierum op 9 okt 1698, zie 193

390.  Obbe Andries[195], tr. met 

391.  Lysbet Ottes[195]
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
 195. Aafke Obbes[V][M][97], ged. te Ried op 5 jun 1701, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Beetgum 1785 of 1786, zie 195

392.  Hein Foekes[V][M][196], zn. van (784) Foeke Heyns[392] en (785) Kinsck Heerckes[392], geb. circa 1688, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 28 jaar oud) te Foudgum op 25 mrt 1716 met 

393.  Eelkjen Tjerks[196], ged. te Brantgum op 25 mrt 1688. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
 196. Tjerk Heins[V][M][98], ged. te Foudgum op 25 nov 1716, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) te Hantum op 2 okt 1802, zie 196

400.  Pieter Cornelis Zijlstra[200]
 Hij krijgt een zoon: 
 200. Cornelis Pieters [V][100], geb. te Pietersbierum circa 1721, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Roptazijl in okt 1779, zie 200

412.  Jan Jansen Hermana[V][M][206], zn. van (824) Jan Jarigs[412] en (825) Neeltje Pyters[412], geb. te Sexbierum circa 1690, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) in 1734, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 19 jaar oud) te Sexbierum op 5 sep 1717 met 

413.  Lijsbeth Scheltes Hibma[V][M][206], dr. van (826) Schelte Wybes Hibma[V][M][413] en (827) Sjoukje Martens[V][M][413], geb. te Winsum circa 1698. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 206. Jan Jansen Hibma[V][M][103], geb. te Sexbierum in 1718, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Sexbierum in 1778, zie 206

414.  Pytter Wybes Hibbema[207], geb. te Menaldum circa 1682, ovl. (hoogstens 55 jaar oud) te Blija voor 1737, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) te Blija op 29 jan 1708 met 

415.  Rymke Dircks Wynia (Donia, Finia)[207], geb. te Wanswerd circa 1684, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Blija in 1748. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
 207. Tietje Pyters Hibma[V][M][103], geb. te Blija in 1720, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) te Oosterbierum op 29 sep 1807, zie 207

420.  Pytter Wybes Hibbena[210], tr. met 

421.  Rymke Dircks Wynia[210]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 210. Abe Pieters Hibma[V][M][105], geb. te Blija in 1713, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Blija op 22 mrt 1748, zie 210

422.  Pieter Sjoerds Jaarsma[211], tr. met 

423.  Jancke Montes[211]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 211. Trijntje Pieters [V][M][105], geb. te Blija in 1714, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Blija op 7 sep 1746, zie 211

424.  Paulus Ageus Ennema[V][M][212], zn. van (848) Age Johannes Ennema[V][M][424] en (849) Hiltje Tjeerds van der Vorm[V][M][424], ged. te Franeker op 16 feb 1706, wijnhandelaar, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Franeker op 5 jan 1755, otr. te Franeker op 8 feb 1732, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 20 jaar oud) te Franeker op 24 feb 1732 met 

425.  Johanna Hempenius[V][M][212], dr. van (850) Dr. Vincent Hempenius[V][M][425] (predikant te Waaxens) en (851) Sipkjen Faber[V][M][425], ged. te Waaxens op 3 apr 1711. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 212. Johannes [V][M][106], ged. te Franeker op 23 dec 1732, zie 212

428.  Schelte Wietses[V][M][214], zn. van (856) Wytse Minnes[428] en (857) Antie Scheltes[V][M][428], geb. te Menaldum op 28 mrt 1675, boer, diaken, ovl. (69 jaar oud) te Schalsum op 6 apr 1744, tr. (31 jaar oud) te Franekeradeel op 26 dec 1706 met 

429.  Trijntje Lolles[214], ged. te Ried op 22 apr 1707, ovl. (ongeveer 23 jaar oud) te Schalsum op 7 apr 1731. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
 214. Jan Scheltes[V][M][107], ged. te Achlum op 28 jul 1713, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Dongjum op 13 okt 1792, zie 214

430.  Jan Abes[V][M][215], zn. van (860) Abe Hendricks[430] en (861) Jetske Jansdr[430], geb. circa 1684, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Menaldum op 26 apr 1736, tr. (resp. ongeveer 24 en 23 jaar oud) te Menaldum op 14 apr 1709 met 

431.  Trijntie Bokkes[V][M][215], dr. van (862) Bocke Eelses[431] en (863) Ymck Douwes[V][M][431], geb. te Minnertsga op 31 jan 1686. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
 215. Jetske Jans[V][M][107], ged. te Kimswerd op 29 mei 1718, zie 215

432.  Pieter Scheltes Heslinga[V][M][216], zn. van (864) Schelte Jacobs Heslinga[V][M][432] en (865) Eelkien Claeses[V][M][432], geb. te Beetgum in 1704. 
 Hij krijgt een zoon: 
 216. Claas Pietersz [V][108], geb. te Oosterbierum, zie 216

434.  Gerlof Hessels Steinvoorden[V][M][217], zn. van (868) Hessel Jans Steynfurd[V][M][434] en (869) Titske Gerlofs Baerdt[434], ged. te Sneek op 22 apr 1683, tr. met 

435.  Pijtje Tjercks[V][M][217], dr. van (870) Tjerck Pijtters[435] en (871) Sijke Ruijrds[435], ged. te Tzummarum op 18 jun 1682. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 217. Sijcke Gerlofs van Steinvoorn[V][M][108], ged. te Oosterbierum op 30 apr 1713, zie 217

444.  Andries Ages[222], geb. circa 1710, tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) circa 1735 met 

445.  IJtje Melles[222], geb. circa 1710. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 222. Age Andries[V][M][111], ged. te Oosterbierum op 30 sep 1736, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Oosterbierum op 23 feb 1806, zie 222

448.  Daniel de Minjer (de Mijer)[224], ovl. te Rotterdam op 2 jun 1742, tr. met 

449.  Johanna Boeljard (Boelaard)[224]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 224. Jan (Johannes) [V][M][112], geb. te Gorinchem op 28 apr 1717, ovl. (hoogstens 69 jaar oud) te Amsterdam voor 1786, zie 224

450.  Jan Jansz Deijl (Deyl, Dijl)[V][225][225b][225c], zn. van (900) Jan Jansz van Deijl[450]. geb. vermoedelijk te Voorburg, meester-timmerman, ovl. te Oud-Beijerland op 13 apr 1752, begr. te Oud-Beijerland op 14 apr 1752, tr. (Cornelia ongeveer 26 jaar oud) te Delfshaven op 7 dec 1704 met 

451.  Cornelia Cornelisdr van der Burgh[V][M][225][225b][225c], dr. van (902) Cornelis Cornelisz van der Burgh[451] en (903) Neeltje Ariensdr[451], ged. te Berkel en Rodenrijs op 25 jan 1678, begr. te Delfshaven op 10 aug 1721. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
 225a. Cornelia [V][M][112], ged. te Delfshaven op 21 mrt 1717, begr. te 's-Gravendeel in okt 1764, zie 225
 225b. Johanna [V][M], tr. met Cornelis van der Zwaan. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 225c. Cornelis van Deijl[V][M], ged. te Delfshaven op 20 jan 1709. 

456.  Geert Hendriks Veuger[228], ged. te Staphorst op 21 dec 1673, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 13 jaar oud) op 25 mrt 1708 met 

457.  Jantje Alberts Knapper[V][M][228], dr. van (914) Albert Hendriks Knapper[457] en (915) Hendrikje Wichers[457], geb. te Hoogeveen in 1694, begr. te Hoogeveen op 27 aug 1727. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
 228. Hendrik Geerts [V][M][114], ged. te Hoogeveen op 18 okt 1711, begr. te Hoogeveen op 1 feb 1792, zie 228

458.  Jan Geerts[229], tr. met 

459.  Hilligje Jans[229]
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
 229. Aaltje Jans van Hesselingen[V][M][114], ged. op 1 apr 1714, zie 229

460.  Johan (Jan) Haije (Haaijen, Haaij)[V][M][230], zn. van (920) Johan Haijen[460] en (921) Hille Schriver[460], geb. te Wehrderhöhle [Duitsland] op 10 sep 1710, ovl. (49 jaar oud) te Amsterdam op 17 jul 1760, otr. (17 jaar oud) (2) te Amsterdam op 2 sep 1728, tr. met Katrina Jansz Me(e)ron. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (resp. 19 en ongeveer 23 jaar oud) (1) te Amsterdam op 6 aug 1730, tr. met 

461.  Cornelia Baart[V][M][230], dr. van (922) Jacobus Baart[461] en (923) Cornelia Assuerus[461], geb. te Amsterdam in 1707. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
 230. Jacobus [V][M][115], ged. te Amsterdam op 9 feb 1738, ovl. (hoogstens 62 jaar oud) voor 1800, zie 230

462.  Frederich Kokermoor[231], tr. met 

463.  Lijsbet Scheers van Gogh[231]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 231. Catharina Kookermoor[V][M][115], geb. te Amsterdam in 1736, zie 231

468.  Jan Ooms[V][M][234], zn. van (936) Hendrik Ooms[V][M][468] en (937) Geertruij van den Braek[V][M][468], ged. te Dordrecht op 14 mrt 1727, otr. te Haarlem op 5 nov 1747, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 23 jaar oud) te Haarlem op 19 nov 1747 met 

469.  Lijsbeth Dweelaart[234], ged. te Haarlem op 6 sep 1724. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
 234. Jan [V][M][117], geb. te Haarlem op 22 sep 1749, ovl. (67 jaar oud) te Amsterdam op 12 mrt 1817, zie 234

470.  Gerrit Wortelman[V][M][235], zn. van (940) Hendrik Wortelmans[V][M][470] en (941) Aagje Jacobse Blanser[V][M][470], ged. te Haarlem op 9 mrt 1723, otr. te Haarlem op 6 jan 1743, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 26 jaar oud) te Haarlem op 20 jan 1743 met 

471.  Anna Bakker[235], geb. te Haarlem circa 1716, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Haarlem op 11 dec 1769, begr. te Haarlem op 14 dec 1769. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
 235. Aagje [V][M][117], geb. te Haarlem in sep 1747, ovl. (45 jaar oud) te Haarlem op 26 apr 1793, zie 235

472.  Ary de Jongh[236][236b], geb. te Den Haag in 1720, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Den Haag op 8 dec 1789, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) te Delft op 14 mrt 1744 met 

473.  Clasina (Jozina) de Geus[V][M][236][236b], dr. van (946) Coenraet Cornelis de Geus[V][M][473] en (947) Marijtie Vicktorse van Oostende[V][M][473], ged. te Delft op 16 aug 1722, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Den Haag op 8 dec 1789. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
 236a. Coenraad [V][M][118a][118], ged. te Den Haag op 17 mrt 1748, zie 236
 236b. Cornelis [V][M], ged. te Den Haag op 7 jun 1745, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Den Haag op 7 jan 1801, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 32 jaar oud) te Den Haag op 20 mei 1770 met Catharina van 't Wout, ged. te Delft op 16 jan 1738, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Den Haag op 2 apr 1795. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

474.  Jan Cornelisse van der Gaag[V][M][237], zn. van (948) Cornelis Dirxe van der Gaag[V][M][474] en (949) Neeltje Jans van der Hout[474], ged. te Delft op 5 jul 1716, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Naaldwijk op 20 nov 1783, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 21 jaar oud) te Loosduinen op 20 mei 1742 met 

475.  Krijna Pieters (Crijna, Kreyna) van Breemen[V][M][237], dr. van (950) Pieter Claaszn van Bremen[V][M][475a][475b][475c][475][475e][475f] en (951) Cristijna de Graaf[475a][475b][475c][475][475e][475f], ged. te Loosduinen op 15 dec 1720, begr. te Naaldwijk op 8 jan 1793. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen, waaronder: 
 237. Johanna [V][M][118a][118], ged. te Monster op 5 sep 1751, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Den Haag op 16 mrt 1813, zie 237

476.  Jan Arendsen (Johannes) van der Kaaij[238][238b], tr. met 

477.  Alida Mens[238][238b]
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
 238a. Abraham [V][M][119][119b], zie 238
 238b. Tils (Tieleman) [V][M], geb. te Den Haag op 4 sep 1729, ovl. (83 jaar oud) te Den Haag op 31 jul 1813, tr. met Anna Maria Syborgh. Uit dit huwelijk een dochter. 

480.  Bernardus (Beerns) Felix[V][M][240], zn. van (960) Dirck Felix[480] en (961) Lijsbeth Dircxs[480], geb. circa 1675, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 19 jaar oud) te Utrecht op 11 mrt 1696 met 

481.  Johanna de Vries[240], geb. circa 1676. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 240. Cornelis [V][M][120], geb. te Utrecht circa nov 1700, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) te Utrecht op 12 feb 1789, zie 240

482.  Benjamin Castrop[V][M][241], zn. van (964) Herman Jansz van Castrop[482][482b] en (965) Jannichje de Geest[V][M][482][482b], ged. te Utrecht op 13 feb 1678, begr. te Utrecht op 25 mei 1718, otr. te Utrecht op 22 feb 1705, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 45 jaar oud) te Utrecht op 11 mrt 1705 met 

483.  Maria 's Heerencaspel[241], ged. te Utrecht op 16 nov 1659, ovl. (ongeveer 92 jaar oud) te Utrecht op 14 okt 1752. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 241. Maria Adriana [V][M][120], ged. te Utrecht op 30 aug 1708, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 5 jun 1783, zie 241

484.  Sijmen Maandach[V][M][242], zn. van (968) Hendrick Maandach[484] en (969) Neeltje van den Brinck[484], ged. te Kockengen op 29 nov 1685, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Waarder op 12 mrt 1731, tr. met 

485.  Grietie (Margrita) Bos[V][M][242], dr. van (970) Arien Hendricks Bos[485] en (971) Arisje Blom[485], ged. te Kockengen op 23 okt 1687, begr. te Kockengen op 8 dec 1747. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 242. Hendrik Maandagh[V][M][121], ged. te Kockengen op 28 sep 1721, zie 242

486.  Cornelis Biersteker[243][243b], geb. circa 1695, koster, ovl. (ongeveer 93 jaar oud) te Waarder op 21 jan 1789, tr. met 

487.  Trijntje Eeuwits Delfgaauw[243][243b], ovl. te Waarder op 26 jan 1759. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
 243a. Neeltje [V][M][121], ged. te Waarder op 15 jun 1727, zie 243
 243b. Marija [V][M], ged. te Waarder op 19 mrt 1730. 

488.  Jan Wouterze Pas[244], schepen van Zuylen Swesereng, tr. (Elisabeth ongeveer 21 jaar oud) te Zuilen op 3 apr 1718 met 

489.  Elisabeth Cornelisze van Breukelen[V][M][244], dr. van (978) Cornelis Gijbertsz van Breukelen[489] en (979) Merrichje Bastiaenss van Dijck[V][M][489], ged. te Zuilen op 22 apr 1696. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 244. Wouter [V][M][122][122b], ged. te Zuilen op 10 feb 1726, zie 244

490.  Willem Lampen (Lamping)[245], otr. te Maarssen op 7 mei 1730, tr. te Maarssen op 14 mei 1730 met 

491.  Johanna Schoonberg (Schomberg)[245]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 245. Margareta [V][M][122][122b], geb. te Vleuten, ovl. te Kockengen op 26 mrt 1767, zie 245

492.  Gerrit van Goor[246][246b], tr. (Margarietha ongeveer 39 jaar oud) circa 1740 met 

493.  Margarietha Cornelia Johanna van Steenevelt[V][M][246][246b], dr. van (986) Maurits van Steenevelt[493] en (987) Cornelia van Padberg[493], ged. te Leerdam op 17 apr 1701. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
 246a. Mouritz Jurriaan Hendrik [V][M][123], ged. te Breukelen op 4 nov 1742, zie 246
 246b. Francois [V][M], ged. te Breukelen op 22 dec 1743. 

494.  Francois (Frans, François) de Vedrines[V][M][247], zn. van (988) Francois de Vedrines[V][M][494] (kostschoolhouder) en (989) Judith Groot[V][494], ged. te Oudewater op 27 sep 1722, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Utrecht op 5 mei 1755, tr. (ongeveer 26 jaar oud) op 23 mrt 1749 met 

495.  Sara van Marienhoff[V][M][247], dr. van (990) Jacobus de oude van Marienhoff[V][M][495] (koopman te Utrecht, ouderling kerkeraad Utrecht (1764-1768)) en (991) Johanna Hendrina de Lange[495], ovl. voor 5 mei 1755. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
 247. Johanna Jacoba Vedrines[V][M][123], ged. te Utrecht op 7 mei 1752, ovl. (minstens 52 jaar oud) na 1804, zie 247

496.  mr. Willem Willemszoon Backer1,3[V][M][248], zn. van (992) dr. Willem Jorisz Backer[V][M][496][496b] en (993) Elisabeth Dircksdr Bas[V][M][496][496b], ged. te Amsterdam (Oude Kerk) op 10 jun 1655, raad van Amsterdam, schepen, rekenmeester, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Amsterdam op 30 jul 1734, begr. te Amsterdam op 3 aug 1734, otr. (resp. ongeveer 44 en 31 jaar oud) te Amsterdam op 11 jul 1699, tr. te Hazerswoude met 

497.   Cornelia van der Laen1,3[V][M][248], dr. van (994) Lt.Col. Jan van der Laen[497] en (995) Aerlande van Outhoorn[V][M][497], geb. te Batavia [Indonesië] op 10 sep 1667, ovl. (51 jaar oud) te Amsterdam op 30 apr 1719, otr. (17 jaar oud) (2) te Amsterdam op 21 sep 1684, tr. met Rombout Aernouts. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 248. Willem Cornelis [V][M][124], ged. te Amsterdam (Nieuwezijds kapel) op 29 dec 1702, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Amsterdam op 26 jan 1756, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 2 feb 1756, zie 248

498.  mr. Marten Weveringh4[V][M][249], zn. van (996) mr. Anthony Adriaensz Weveringh[V][M][498] (Heer van Holij) en (997) Maria van Hoogenhoek[V][M][498], geb. te Delft op 21 mei 1679, ovl. (77 jaar oud) te Amsterdam op 23 mei 1756, begr. te Amsterdam op 29 mei 1756, otr. (beiden 25 jaar oud) te Amsterdam op 4 jun 1704, tr. met 

499.   Susanna Backer4[V][M][249], dr. van (496b) mr Dirck Backer[V][M][499] (generaal van) en (999) Anna Susanna Roeters[V][M][499], geb. te Amsterdam op 7 mei 1679, ged. te Amsterdam op 10 mei 1679, ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam op 2 apr 1749, begr. te Amsterdam op 8 apr 1749. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 249. Maria Wilhelmina [V][M][124], geb. te Amsterdam op 14 jul 1707, ovl. (65 jaar oud) te Amsterdam op 16 mrt 1773, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 22 mrt 1773, zie 249500.   Jacob Aernoutszn van Lennep2[V][M][250][250b], zn. van (1000) Aernout Jacobszn van Lennep[V][M][500] en (1001) Weijntje Davidsdr Leeuw[V][M][500], ged. te Amsterdam op 15 jun 1686, zijdelakenfabrikant, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Amsterdam op 24 jan 1725, begr. te Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 30 jan 1725, otr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Amsterdam op 6 apr 1711, tr. met 

501.   Petronella de Neufville2[V][M][250][250b], dr. van (1002) David Balthasarszn de Neufville[V][M][501] (Zijdelakenfabrikant en koopman) en (1003) Agneta Davidsdr de Neufville[V][M][501], ged. te Amsterdam op 21 aug 1688, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Amsterdam op 5 okt 1749. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
 250a. Jacob Pieter [V][M][125], ged. te Amsterdam op 10 jul 1723, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Amsterdam op 11 mei 1772, zie 250
  250b. David Jacob [V][M], ged. te Amsterdam op 3 okt 1721, Raad en schepen, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) te Heemstede op 20 mei 1771, tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) (1) te Haarlem op 18 mei 1745 met Margaretha Sylvius2, dr. van Cornelius Sylvius (burgemeester van Haarlem) en Maria Verhamme, ged. te Haarlem op 9 apr 1722, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) te Heemstede op 6 sep 1757, begr. te Haarlem op 12 sep 1757. Uit dit huwelijk 7 kinderen. tr. (resp. ongeveer 45 en 43 jaar oud) (2) te Renesse op 25 aug 1767 met Maria Machteld van Sijpesteyn2, dr. van mr. Cornelis Ascanius van Sijpesteyn en Maria de Lange, geb. te Haarlem op 28 mrt 1724, schilderes, ovl. (50 jaar oud) te Haarlem op 26 apr 1774, begr. te Haarlem op 2 mei 1774. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 42 en 32 jaar oud) (3) te Amsterdam op 4 mrt 1764 met Magdalena van Teylingen2, dr. van mr. Cornelis van Teylingen en Christina van Kinschot, geb. te Alkmaar op 17 feb 1732, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Heemstede in 1764. Uit dit huwelijk geen kinderen. 502.   Abraham Bierens2[V][M][251], zn. van (1004) Anthony Bierens[V][M][502] en (1005) Cunera van Hooghmade[V][M][502], geb. te Amsterdam op 3 jun 1699, ovl. (43 jaar oud) te Amsterdam op 22 feb 1743, otr. (resp. 23 en ongeveer 27 jaar oud) op 19 nov 1722, tr. met 

503.   Elisabeth Rutgers2[V][M][251], dr. van (1006) Dirk Rutgers[V][M][503] en (1007) Catharina de Neufville[503], ged. te Amsterdam op 31 mrt 1695, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Amsterdam op 23 mrt 1730. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 251. Cornelia [V][M][125], ged. te Amsterdam op 24 okt 1723, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Amsterdam op 11 mei 1772, zie 251

506.  Jan Scholten[253]
 Hij krijgt een dochter: 
 253. Elijsabeth [V][126], geb. te Amsterdam 1742 of 1743, zie 253

Generatie X

512.  Willem Jurjens[256], tr. met 

513.  Trijn Juckes[V][256], dr. van (1026) Jucke Juckes[513]. geb. in 1644, tr. (ongeveer 26 jaar oud) (2) te Dokkum op 7 aug 1670 met Liewke Baukes, geb. te Itens. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
 256. Jan Willems[V][M][128], geb. te Hantum, ovl. (hoogstens 37 jaar oud) voor 1706, zie 256

514.  Oege Willems[V][M][257], zn. van (1028) Willem Jurjens[514] en (1029) Sjouck Johannes[514], ovl. te Murmerwoude in 1699, tr. met 

515.  Antje Alberts[V][M][257], dr. van (1030) Albert Lourens[515] en (1031) Janke Jacobs[515], ovl. te Ternaard voor 1683. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 257. Sjoukje Oeges[V][M][128], geb. te Ternaard in 1670, zie 257

576.  Jürgen Poelman[288]
 Hij krijgt een zoon: 
 288. Jan Jurjens [V][144], geb. te Westerkappeln [Duitsland] circa 1709, zie 288

752.  Hindrick Jans[376], tr. (Ette ongeveer 23 jaar oud) in 1670 met 

753.  Ette Freerks[376], geb. te Scheemda in 1647. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
 376. Frerik Hindriks[V][M][188], geb. te Beerta circa 1682, zie 376

754.  Reijnder Hebbes[377], geb. te Veendam in 1663, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 21 jaar oud) te Aduard op 4 mei 1684 met 

755.  Gepke Fockens[377], geb. te Surhuizum circa 1662. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
 377. Adriaentje Reinders[V][M][188], ged. te Veendam op 24 mei 1685, zie 377

756.  Claas Jacobs[378], geb. te Veendam circa 1676, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 19 jaar oud) te Veendam op 22 jan 1699 met 

757.  Roelefjen Wijchers[V][M][378], dr. van (1514) Wicher Arents[V][M][757] en (1515) Aeltjen Jansen [757], ged. te Veendam op 26 dec 1679. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 378. Wicher Claassen[V][M][189], ged. te Veendam op 20 aug 1702, zie 378

758.  Jan Hendiks Coudom[V][M][379], zn. van (1516) Hendrick Everts Coudom[V][M][758] en (1517) Anna Jansen[758], ged. te Veendam op 22 nov 1668, ovl. (hoogstens 53 jaar oud) voor 1722, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) te Veendam op 28 okt 1693 met 

759.  Willemtje Martens Oortjes[V][M][379], dr. van (1518) Marten Harmens Oortjes[759] en (1519) Jantje Wijndels[759], ged. te Steenwijk op 17 dec 1671. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
 379. Annigjen Jans [V][M][189], ged. te Veendam op 29 sep 1700, zie 379

762.  Harm Jans[381], geb. te Neukirchen in Holst [Duitsland], tr. (Meendelt ongeveer 25 jaar oud) te Winschoten op 27 dec 1690 met 

763.  Meendelt (Mindelt, Mijndert) Bonnelkes (Benckes, Bonties)[V][M][381], dr. van (1526) Bontke Udes[763] en (1527) Anneke Harmens[763], geb. circa 1665, ovl. (hoogstens 40 jaar oud) voor 1705, tr. (resp. ongeveer 11 en ongeveer 27 jaar oud) (2) te Winschoten op 7 dec 1676 met Jacobus Loban, ged. te Bergen op Zoom op 28 feb 1649, ovl. (hoogstens 31 jaar oud) te Winschoten voor 1680. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (ongeveer 15 jaar oud) (3) te Winschoten op 11 okt 1680 met Jan Ottes, zn. van Otto Jans en Wipke Jans, ovl. te Winschoten voor 1688. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 381. Helena Harms[V][M][190], ged. te Winschoten op 2 aug 1696, begr. te Winschoten op 6 feb 1730, zie 381

764.  Jurrien Willems[V][M][382], zn. van (1528) Willem Jurjens[764] en (1529) Antje Wolbrichtz[764], ged. te Winschoten op 12 apr 1664, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 18 jaar oud) te Groningen op 30 nov 1686 met 

765.  Trijntje Sickes[V][M][382], dr. van (1530) Sicco Pieters[765][765b] en (1531) Lamme Sickes[765][765b], ged. te Schildwolde op 9 feb 1668, ovl. (hoogstens 40 jaar oud) te Winschoten voor 6 mrt 1708. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
 382. Sicco Jurriens (Schortinghuis)[V][M][191], ged. te Winschoten op 10 okt 1697, zie 382

768.  Tjaerd Jelles Jellersma[V][384][384b], zn. van (1536) Jelle Tjeardts Jellersma[V][768]. geb. te Het Bildt in 1640, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Oosterbierum op 24 mei 1684, tr. met 

769.  Reyntie Reyns[V][M][384][384b], dr. van (1538) Reyn Douwes[769] en (1539) Geertyn Jelmers[769], geb. in 1635. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 384a. Jelle Tjeards [V][M][192], geb. in 1663, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Oosterbierum op 21 mrt 1716, zie 384
 384b. Gertie Tjeerds [V][M], geb. te Oosterbierum na 1670, ovl. (hoogstens 27 jaar oud) te Oosterbierum op 4 feb 1698, tr. (resp. hoogstens 28 en ongeveer 33 jaar oud) te Oosterbierum in 1698 met Freerk Nannes. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

772.  Eelcke Annes[V][M][386], zn. van (1544) Anne Eelckens[772] en (1545) Waltckien Hoytes[772], geb. te Sexbierum op 21 jan 1636, ged. (27 jaar oud) te Sexbierum op 21 feb 1663, ovl. te Metslawier, tr. (resp. 30 en 25 jaar oud) (2) te Sexbierum op 25 feb 1666 met Eentie Hiddes de Vries, geb. te Sexbierum op 16 dec 1640, ged. te Sexbierum op 26 dec 1640. Uit dit huwelijk 2 kinderen. otr. (resp. 23 en ongeveer 23 jaar oud) (1) te Sexbierum op 22 mei 1659, tr. met 

773.  Tiets Olpherts[386], geb. te Oosterbierum in 1635, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) te Sexbierum op 11 nov 1664. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 386. Anne Eelckes[V][M][193], ged. te Sexbierum op 14 dec 1662, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Sexbierum in 1711, zie 386

784.  Foeke Heyns[392], tr. te Brantgum op 3 aug 1684 met 

785.  Kinsck Heerckes[392]
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 392. Hein Foekes[V][M][196], geb. circa 1688, zie 392

824.  Jan Jarigs[412], geb. in 1660, tr. met 

825.  Neeltje Pyters[412], geb. circa 1670. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 412. Jan Jansen Hermana[V][M][206], geb. te Sexbierum circa 1690, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) in 1734, zie 412

826.  Schelte Wybes Hibma (Hibbema, Donia)[V][M][413], zn. van (1652) Wybe Pyters Donia[V][M][826] en (1653) Antje Jans Brolsma[V][M][826], ged. te Hallum op 16 aug 1667, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Winsum op 18 nov 1708, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) te Baard op 19 nov 1693 met 

827.  Sjoukje Martens[V][M][413], dr. van (1654) Marten Jansen[827] en (1655) Lijsbeth Jansen[827], geb. te Baard circa 1670, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) circa 1726. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 413. Lijsbeth Scheltes [V][M][206], geb. te Winsum circa 1698, zie 413

848.  Age Johannes Ennema[V][M][424], zn. van (1696) Johannes Pieters Ennema[V][M][848] (koopman) en (1697) Atie Agges Brunia[V][M][848], geb. te Franeker circa 15 jan 1673, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) op 28 apr 1708, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Franeker op 7 feb 1696 met Antje Harmens, geb. circa 1674, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Franeker op 27 jul 1698. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 36 jaar oud) (2) te Franeker op 20 jul 1703, tr. met 

849.  Hiltje Tjeerds van der Vorm[V][M][424], dr. van (1698) Tjeerd Bouwens van der Vorm[849] en (1699) Lutske Sjoerds Eesma[V][M][849], ged. te Harlingen op 22 jul 1666. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 424. Paulus Ageus [V][M][212], ged. te Franeker op 16 feb 1706, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Franeker op 5 jan 1755, zie 424

850. Dr. Vincent Hempenius[V][M][425], zn. van (1700) mr.dr. Jacobus Hempenius[V][M][850] en (1701) Pietje Johannes Hansma[850], ged. te Workum op 11 feb 1674, predikant te Waaxens, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Stavoren op 5 sep 1724, begr. te Stavoren, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 23 jaar oud) te Waaxens op 25 sep 1707 met 

851.  Sipkjen Faber[V][M][425], dr. van (1702) Pier Jansen Faber[851] (vroedsman van Staveren (1680, 1696), burgemeester van Staveren (1682), procureur) en (1703) Jantj Fockes[851], geb. circa 1684. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
 425. Johanna [V][M][212], ged. te Waaxens op 3 apr 1711, zie 425

856.  Wytse Minnes[428], geb. circa 1640, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 20 jaar oud) in 1662 met 

857.  Antie Scheltes[V][M][428], dr. van (1714) Schelte Tijarcx[857] en (1715) Trijn Cornelis[857], geb. circa 1642. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
 428. Schelte Wietses[V][M][214], geb. te Menaldum op 28 mrt 1675, ovl. (69 jaar oud) te Schalsum op 6 apr 1744, zie 428

860.  Abe Hendricks[430], geb. circa 1650, tr. met 

861.  Jetske Jansdr[430], geb. circa 1650. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
 430. Jan Abes[V][M][215], geb. circa 1684, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Menaldum op 26 apr 1736, zie 430

862.  Bocke Eelses[431], geb. in 1652, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 16 jaar oud) te Minnertsga op 21 okt 1677 met 

863.  Ymck Douwes[V][M][431], dr. van (1726) Douwe Jacobs[863] en (1727) Tietie Lammersdr[863], ged. te Minnertsga op 7 apr 1661, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Minnertsga op 24 dec 1727. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
 431. Trijntie Bokkes[V][M][215], geb. te Minnertsga op 31 jan 1686, zie 431

864.  Schelte Jacobs Heslinga[V][M][432], zn. van (1728) Jacobus Claeses Heslinga[V][M][864] (boer bijzitter) en (1729) Hainsck Mattheus Metsma[V][M][864], geb. te Boksum circa 1674, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Boksum op 16 mei 1735, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 21 jaar oud) te Drogeham op 15 jul 1703 met 

865.  Eelkien Claeses[V][M][432], dr. van (1730) Claes Jelckes[V][M][865] en (1731) Wiltzen Jans Ydtsma[V][M][865], geb. te Harkema circa 1682, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Boksum in 1750. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
 432. Pieter Scheltes [V][M][216], geb. te Beetgum in 1704, zie 432

868.  Hessel Jans Steynfurd[V][M][434], zn. van (1736) Jan Hessels Steinfoort[V][868] en (1737) Lolkje Dirks[V][M][868], ged. te Sneek op 17 okt 1647, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Sneek in 1699, tr. (ongeveer 27 jaar oud) te Sneek op 7 jan 1675 met 

869.  Titske Gerlofs Baerdt[434], geb. te Franeker. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
 434. Gerlof Hessels Steinvoorden[V][M][217], ged. te Sneek op 22 apr 1683, zie 434

870.  Tjerck Pijtters[435], geb. te Vijfhuizen onder Franeken, tr. te Franeker op 17 mei 1677 met 

871.  Sijke Ruijrds[435], geb. te Tzummarum. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 435. Pijtje Tjercks[V][M][217], ged. te Tzummarum op 18 jun 1682, zie 435

900.  Jan Jansz van Deijl (Dijl, Dijll)[450]. tr. te Voorburg op 1 mei 1689 met Elsje Driesse. Uit dit huwelijk geen kinderen 
 Hij krijgt een zoon: 
 450. Jan Jansz Deijl[V][225][225b][225c], geb. vermoedelijk te Voorburg, ovl. te Oud-Beijerland op 13 apr 1752, begr. te Oud-Beijerland op 14 apr 1752, zie 450

902.  Cornelis Cornelisz van der Burgh[451], ovl. voor mrt 1686, tr. met 

903.  Neeltje Ariensdr[451], RK, begr. te Delfshaven op 22 jan 1707, tr. (2) te Delfshaven op 3 mrt 1686 met Pieter Arijensz Timmer, geb. te Ouderkerk a/d IJssel, begr. te Delfshaven op 22 sep 1703. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 451. Cornelia Cornelisdr [V][M][225][225b][225c], ged. te Berkel en Rodenrijs op 25 jan 1678, begr. te Delfshaven op 10 aug 1721, zie 451

914.  Albert Hendriks Knapper[457], tr. te Hoogeveen in 1687 met 

915.  Hendrikje Wichers[457]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 457. Jantje Alberts [V][M][228], geb. te Hoogeveen in 1694, begr. te Hoogeveen op 27 aug 1727, zie 457

920.  Johan Haijen[460], geb. te Berne [Duitsland] op 18 mei 1671, ovl. (49 jaar oud) te Berne [Duitsland] op 18 mei 1720, tr. (resp. 28 en 17 jaar oud) te Berne [Duitsland] op 7 aug 1699 met 

921.  Hille Schriver[460], geb. te Wehrderhöhle [Duitsland] op 29 dec 1681, ovl. (37 jaar oud) te Wehrderhöhle [Duitsland] op 28 okt 1719. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 460. Johan Haije[V][M][230], geb. te Wehrderhöhle [Duitsland] op 10 sep 1710, ovl. (49 jaar oud) te Amsterdam op 17 jul 1760, zie 460

922.  Jacobus Baart (Baard)[461], otr. in 17, tr. met 

923.  Cornelia Assuerus (Asswerus)[461]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 461. Cornelia [V][M][230], geb. te Amsterdam in 1707, zie 461

936.  Hendrik Ooms[V][M][468], zn. van (1872) Jan Hendriksz Ooms[936] en (1873) Maria van der Nath[936], ged. te Dordrecht op 12 dec 1701, otr. op 18 okt 1726, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) te Dordrecht op 3 nov 1726 met 

937.  Geertruij van den Braek[V][M][468], dr. van (1874) Gerardus van den Braek[937] en (1875) Geertrui den Otter[937], geb. te Zaltbommel circa 1701. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
 468. Jan [V][M][234], ged. te Dordrecht op 14 mrt 1727, zie 468

940.  Hendrik Wortelmans[V][M][470], zn. van (1880) Gerrit Bartels Wortelmans[940] en (1881) Marijtje Hendriks de Wit[940], ged. te Haarlem op 28 apr 1697, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Haarlem op 7 okt 1752, otr. te Haarlem op 20 apr 1721, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) te Haarlem op 3 mei 1721 met 

941.  Aagje Jacobse Blanser[V][M][470], dr. van (1882) Jacob Abrahams[941] en (1883) Aeltje Pieters[941], ged. te Haarlem op 26 dec 1697, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Haarlem op 7 jul 1773. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
 470. Gerrit Wortelman[V][M][235], ged. te Haarlem op 9 mrt 1723, zie 470

946.  Coenraet Cornelis de Geus[V][M][473], zn. van (1892) Cornelis de Geus[V][M][946] (schipper) en (1893) Maria Brouckmans[946], ged. te Delft op 10 jan 1675, begr. te Delft op 17 jul 1733, tr. (2) met Neeltge Jenkens, begr. te Delft op 31 mei 1705. Uit dit huwelijk 4 kinderen. tr. (ongeveer 30 jaar oud) (3) te Delft op 22 nov 1705 met Gijsbertge Vereijs, begr. te Delft op 14 nov 1711. Uit dit huwelijk 2 kinderen. tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 28 jaar oud) (1) te Delft op 19 nov 1713 met 

947.  Marijtie Vicktorse van Oostende[V][M][473], dr. van (1894) Victor van Oostende[947] en (1895) Sijburgje Pieters de Blaeuwgans[947], geb. circa 1685, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Delft op 8 apr 1749. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 473. Clasina [V][M][236][236b], ged. te Delft op 16 aug 1722, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Den Haag op 8 dec 1789, zie 473

948.  Cornelis Dirxe van der Gaag (van der Gaagh, van der Gaegh)[V][M][474], zn. van (1896) Dirck Arents van der Gaegh[V][M][948][948b] en (1897) Neeltge Ariens van der Weijde[V][M][948][948b], ged. te Loosduinen op 22 apr 1686, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Rijswijk op 30 aug 1758, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Schipluiden op 20 apr 1710 met 

949.  Neeltje Jans van der Hout[474], ged. te Monster op 12 okt 1687, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) te Rijswijk op 17 feb 1770. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
 474. Jan Cornelisse [V][M][237], ged. te Delft op 5 jul 1716, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Naaldwijk op 20 nov 1783, zie 474

950.  Pieter Claaszn van Bremen[V][M][475a][475b][475c][475][475e][475f], zn. van (1900) Claes Jansz van Breemen[V][M][950] en (1901) Grietje Abrahamsdr Cours[950], ged. te Naaldwijk op 11 aug 1690, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Loosduinen op 6 feb 1761, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 22 jaar oud) te Loosduinen op 25 mei 1711 met 

951.  Cristijna (Stijntie, Christina) de Graaf[475a][475b][475c][475][475e][475f], ged. te Den Haag op 5 sep 1688, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) op 15 dec 1731. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen, waaronder: 
 475a. Frans van Breemen[V][M], ged. te Loosduinen op 13 mrt 1713, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) op 14 aug 1767. 
 475b. Grietje van Breemen[V][M], ged. te Loosduinen op 7 apr 1715, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Loosduinen op 25 mrt 1788, tr. met Johannes Nederhouw. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 475c. Maria (Marytje) van Breemen[V][M], ged. te Loosduinen op 31 jan 1719, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) in jun 1798, tr. (resp. hoogstens 32 en hoogstens 33 jaar oud) voor 1751 met Lambertus Nederhouw, zn. van Vader Nederhouw. geb. circa 1718, voorleeser in de Catharynekerk te Utrecht, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Utrecht in okt 1794. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
 475d. Krijna Pieters van Breemen[V][M][237], ged. te Loosduinen op 15 dec 1720, begr. te Naaldwijk op 8 jan 1793, zie 475
 475e. Josijna van Breemen[V][M], ged. te Loosduinen op 19 nov 1733, begr. te Delft (Nieuwe Kerk) op 9 sep 1784, tr. met Jan (Johannes) van der Gaag, zn. van Jacob van der Gaag en Clasina Swet, ged. te Loosduinen op 21 mei 1743, begr. te Delft op 20 okt 1807. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
 475f. Johanna Pietersz [V][M], ged. te Loosduinen op 17 mrt 1717, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) op 26 aug 1759, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 29 jaar oud) te Loosduinen op 19 apr 1739 met Cornelis Willemsz van Spronsen, zn. van Willem Ansemsz van Spronsen en Lijntje Jansdr Vergoude, ged. te Monster op 16 mrt 1710. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

960.  Dirck Felix[480], geb. in 1650, tr. met 

961.  Lijsbeth Dircxs[480]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 480. Bernardus [V][M][240], geb. circa 1675, zie 480

964.  Herman Jansz van Castrop[482][482b], geb. te Utrecht circa 1620, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op 7 jan 1678, tr. (hoogstens 54 jaar oud) (2) voor 1674 met Elsje Schilders. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (3) te Utrecht op 9 apr 1648, tr. (ongeveer 27 jaar oud) te Utrecht op 26 apr 1648 met Elsie Schilders. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (4) met Heijltgen Hendrix. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (1) te Utrecht op 22 mrt 1674, tr. (resp. ongeveer 53 en ongeveer 20 jaar oud) te Utrecht (Domkerk) op 8 apr 1674 (getuige: zijn schoonzuster en haar zus Mechtildt de Geest[V][M] (965d)) met 

965.  Jannichje (Jannetje) de Geest[V][M][482][482b], dr. van (1930) Sijmon Jelisz de Geest[V][M][965a][965b][965c][965d][965e][965][965g][965h] (groefbidder) en (1931) Adriaentgen Jans van der Linden[965a][965b][965c][965d][965e][965][965g][965h], geb. te Utrecht in 1653, woonde in de Elisabethstraat te Utrecht in 1674. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
 482a. Benjamin Castrop[V][M][241], ged. te Utrecht op 13 feb 1678, begr. te Utrecht op 25 mei 1718, zie 482
 482b. Simeon van Kasterop[V][M], ged. EL op 26 apr 1676. 

968.  Hendrick Maandach[484], tr. met 

969.  Neeltje van den Brinck[484]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 484. Sijmen [V][M][242], ged. te Kockengen op 29 nov 1685, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Waarder op 12 mrt 1731, zie 484

970.  Arien Hendricks Bos[485], tr. met 

971.  Arisje Blom[485]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 485. Grietie [V][M][242], ged. te Kockengen op 23 okt 1687, begr. te Kockengen op 8 dec 1747, zie 485

978.  Cornelis Gijbertsz van Breukelen[489], tr. (Merrichje ongeveer 25 jaar oud) te Zuilen op 23 feb 1696 met 

979.  Merrichje Bastiaenss van Dijck[V][M][489], dr. van (1958) Bastiaan Goosens van Dijck[979] en (1959) Marrigje Willems Verbaan[979], ged. te Zuilen op 12 jun 1670. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
 489. Elisabeth Cornelisze [V][M][244], ged. te Zuilen op 22 apr 1696, zie 489

986.  Maurits van Steenevelt[493], geb. voor 1675, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) voor 1707, tr. met 

987.  Cornelia van Padberg[493], geb. te Amsterdam voor 1679, otr. (resp. minstens 27 en minstens 21 jaar oud) (2) te Leerdam op 9 feb 1707, tr. met mr. Hendrik ter Bruggen, geb. te Utrecht voor 1685. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 493. Margarietha Cornelia Johanna [V][M][246][246b], ged. te Leerdam op 17 apr 1701, zie 493

988.  Francois de Vedrines[V][M][494], zn. van (1976) Piere de Védrines[V][M][988] en (1977) Petronella Caron[V][M][988], kostschoolhouder, ovl. na 11 jan 1759, tr. te Delft op 3 aug 1721 met 

989.  Judith Groot[V][494], dr. van (1978) Steven Groot[989]. (fabriqueur in Laakenen tot Delft), ovl. voor 11 jan 1759. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 494. Francois [V][M][247], ged. te Oudewater op 27 sep 1722, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Utrecht op 5 mei 1755, zie 494

990.  Jacobus de oude van Marienhoff[V][M][495], zn. van (1980) Jacobus Gillisz van Marienhoff[V][M][990] en (1981) Anna Jacobs van Schoonhoven[V][M][990], geb. te Utrecht op 19 jul 1693, ged. te Utrecht op 20 jul 1693, koopman te Utrecht, ouderling kerkeraad Utrecht (1764-1768), ovl. (92 jaar oud) te Utrecht op 5 aug 1785, begr. te Utrecht op 11 aug 1785, tr. (23 jaar oud) (2) te Utrecht op 26 sep 1716 met Anna Toelaar, ovl. voor jul 1724. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) met 

991.  Johanna Hendrina de Lange[495], ovl. na 17 mei 1768. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 495. Sara [V][M][247], ovl. voor 5 mei 1755, zie 495

992. dr. Willem Jorisz Backer[V][M][496][496b], zn. van (1984) Jooris Joorisz[V][M][992] (stokvisverkoper, regent, schepen, thesaurier A’dam) en (1985) Annetjen Willemsdr Backers[V][M][992], geb. op 6 jan 1608, ged. te Amsterdam (Oude Kerk) op 8 jan 1608, ovl. (78 jaar oud) te Amsterdam op 20 jul 1686, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 25 jul 1686, otr. te Amsterdam op 5 sep 1641, tr. (resp. 33 en ongeveer 22 jaar oud) op 1 okt 1641 met 

993.   Elisabeth Dircksdr Bas1[V][M][496][496b], dr. van (1986) dr. Dirck Jacobsz Bas[V][M][993] (Wapenhandelaar, Bewindhebber van de VOC, 13 x Burgemeester van Amsterdam) en (1987) Grietje Jansdr Snoeck[V][M][993], ged. te Amsterdam op 21 mrt 1619, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Amsterdam op 11 dec 1680, begr. te Amsterdam op 16 dec 1680. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 496a. mr. Willem Willemszoon [V][M][248], ged. te Amsterdam (Oude Kerk) op 10 jun 1655, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Amsterdam op 30 jul 1734, begr. te Amsterdam op 3 aug 1734, zie 496
  496b. mr Dirck (Derck) [V][M][499], geb. te Amsterdam 1642 of 1643, ged. te Amsterdam (Zuiderkerk) op 21 jul 1642, generaal van, otr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 19 jaar oud) te Amsterdam op 31 jan 1675, tr. met Anna Susanna Roeters4,5[V][M][499], dr. van (1998) mr. Johan Ernstsz Roeters[V][M][999] (Secretaris, advocaat) en (1999) Susanna Hansdr Gommaerts[V][M][999], ged. te Amsterdam op 1 jul 1655, zie 999. Uit dit huwelijk een dochter. 994.  Lt.Col. Jan van der Laen1,3[497], tr. met 

995.   Aerlande van Outhoorn1,3[V][M][497], dr. van (1990) Cornelis van Outhoorn[V][M][995] en (1991) Agnita Tielemans[V][M][995], geb. op 17 mrt 1637, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) in 1672. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
 497. Cornelia [V][M][248], geb. te Batavia [Indonesië] op 10 sep 1667, ovl. (51 jaar oud) te Amsterdam op 30 apr 1719, zie 497

996.  mr. Anthony Adriaensz Weveringh4[V][M][498], zn. van (1992) Adriaen Weveringh[V][M][996] en (1993) Catharina van den Helm[V][M][996], geb. op 6 jun 1649, Heer van Holij, ovl. (71 jaar oud) te Delft op 6 sep 1720, otr. te Amsterdam op 13 mrt 1677, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) te Amsterdam op 28 mrt 1677 met 

997.   Maria van Hoogenhoek4[V][M][498], dr. van (1994) Maerten Abrahamsz van Hoogenhoek[997] en (1995) Sara Arnoudsdr. van Beresteijn[997], geb. te Amsterdam op 6 sep 1651, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam op 13 aug 1720. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
 498. mr. Marten [V][M][249], geb. te Delft op 21 mei 1679, ovl. (77 jaar oud) te Amsterdam op 23 mei 1756, begr. te Amsterdam op 29 mei 1756, zie 498

998. = 496b. 

999.   Anna Susanna Roeters4,5[V][M][499], ged. te Amsterdam op 1 jul 1655, otr. (resp. ongeveer 16 en ongeveer 22 jaar oud) (2) te Amsterdam op 3 mrt 1672, tr. met Dirck Jacobs Bas, ged. te Amsterdam op 22 apr 1649, begr. te Amsterdam op 22 nov 1673. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 499. Susanna [V][M][249], geb. te Amsterdam op 7 mei 1679, ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam op 2 apr 1749, begr. te Amsterdam op 8 apr 1749, zie 499

1000.   Aernout Jacobszn van Lennep2[V][M][500], zn. van (2000) Jacob Warnerszn van Lennep[V][M][1000] en (2001) Anna Arentsdr van der Meersch[V][M][1000], geb. te Amsterdam op 20 dec 1658, ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam op 28 jan 1728, begr. te Amsterdam op 31 jan 1728, tr. (resp. 18 en ongeveer 35 jaar oud) (2) te Simonshaven op 15 mei 1677 met Ingetje Sydervelt2, dr. van Antonie Sydervelt en Maria Ruysch, geb. in 1641, begr. te Amsterdam (Westerkerk) op 18 aug 1678. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 23 en ongeveer 22 jaar oud) (1) te Amsterdam op 21 apr 1682 met 

1001.   Weijntje Davidsdr Leeuw2[V][M][500], dr. van (2002) David Ameldonckszn Leeuw[V][M][1001] (katoenverkoper, diaken) en (2003) Cornelia Pietersdr Hooft[V][M][1001], geb. te Amsterdam in 1659, begr. te Amsterdam op 2 nov 1728. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 500. Jacob Aernoutszn [V][M][250][250b], ged. te Amsterdam op 15 jun 1686, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Amsterdam op 24 jan 1725, begr. te Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 30 jan 1725, zie 5001002.   David Balthasarszn de Neufville2[V][M][501], zn. van (2004) Balthasar Danielszn de Neufville[V][1002] (Zijdewinkelier in de Warmoesstraat) en (2005) Trijntje (Catharina Mattheusdr) van den Bogaert[1002], geb. te Amsterdam in 1654, Zijdelakenfabrikant en koopman, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Amsterdam op 11 jun 1729, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) te Amsterdam op 28 mrt 1681 met zijn nicht 

1003.   Agneta Davidsdr de Neufville2[V][M][501], dr. van (2006) David Danielszn de Neufville[V][1003] en (2007) Nelletje Arendsdr Block[V][M][1003], geb. te Amsterdam in 1658, begr. te Amsterdam op 18 nov 1719. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 501. Petronella [V][M][250][250b], ged. te Amsterdam op 21 aug 1688, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Amsterdam op 5 okt 1749, zie 501

1004.   Anthony Bierens[V][M][502], zn. van (2008) Jacob Bierens[V][M][1004] en (2009) Cornelia van Hoek[V][M][1004], ged. te Amsterdam op 23 nov 1653, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Amsterdam op 10 sep 1738, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) te Leiden op 22 okt 16806 met 

1005.  Cunera van Hooghmade[V][M][502], dr. van (2010) Pieter van Hooghmade[1005] en (2011) Adriana van Hoek[1005], ged. te Leiden op 24 feb 1658, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Amsterdam op 10 mrt 1741. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
 502. Abraham [V][M][251], geb. te Amsterdam op 3 jun 1699, ovl. (43 jaar oud) te Amsterdam op 22 feb 1743, zie 502

1006.  Dirk Rutgers (de Lange St)[V][M][503], zn. van (2012) Philips Rutgers[V][M][1006] (koopman) en (2013) Elisabeth Bosch[V][M][1006], geb. in 1667, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) in 1714, tr. met 

1007.  Catharina de Neufville[503], geb. in 1669, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) in 1721. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 503. Elisabeth [V][M][251], ged. te Amsterdam op 31 mrt 1695, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Amsterdam op 23 mrt 1730, zie 503

Generatie XI

1026.  Jucke Juckes[513]
 Hij krijgt een dochter: 
 513. Trijn [V][256], geb. in 1644, zie 513

1028.  Willem Jurjens[514], tr. met 

1029.  Sjouck Johannes[514]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 514. Oege Willems[V][M][257], ovl. te Murmerwoude in 1699, zie 514

1030.  Albert Lourens[515], tr. met 

1031.  Janke Jacobs[515]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 515. Antje Alberts[V][M][257], ovl. te Ternaard voor 1683, zie 515

1514.  Wicher Arents[V][M][757], zn. van (3028) Arent Coops[1514] en (3029) Roelefje Andries[1514], geb. te Havelte circa 1653, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 18 jaar oud) te Veendam op 28 jun 1674 met 

1515.  Aeltjen Jansen [757], geb. circa 1655. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
 757. Roelefjen Wijchers[V][M][378], ged. te Veendam op 26 dec 1679, zie 757

1516.  Hendrick Everts Coudom[V][M][758], zn. van (3032) Evert Jansen Coudom[1516] en (3033) Jetske Elties[V][M][1516], geb. te Veendam in 1645, ged. (ongeveer 23 jaar oud) te Veendam op 5 dec 1668, tr. (beiden ongeveer 21 jaar oud) te Veendam op 16 mrt 1667 met 

1517.  Anna Jansen[758], geb. te Giethoorn circa 1645. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 758. Jan Hendiks [V][M][379], ged. te Veendam op 22 nov 1668, ovl. (hoogstens 53 jaar oud) voor 1722, zie 758

1518.  Marten Harmens Oortjes[759], geb. te Steenwijk circa 1645, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 20 jaar oud) te Steenwijk op 16 jan 1669 met 

1519.  Jantje Wijndels[759], geb. te Steenwijk in 1648. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
 759. Willemtje Martens [V][M][379], ged. te Steenwijk op 17 dec 1671, zie 759

1526.  Bontke Udes[763], tr. te Beerta op 1 apr 1653 met 

1527.  Anneke Harmens[763], tr. (2) in mei 1641 met Jan Roelefs, ovl. voor 11 nov 1650. Uit dit huwelijk een kind. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 763. Meendelt Bonnelkes[V][M][381], geb. circa 1665, ovl. (hoogstens 40 jaar oud) voor 1705, zie 763

1528.  Willem Jurjens[764], tr. te Winschoten in 1663 met 

1529.  Antje Wolbrichtz[764]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 764. Jurrien Willems[V][M][382], ged. te Winschoten op 12 apr 1664, zie 764

1530.  Sicco Pieters[765][765b], tr. te Schildwolde circa 1663 met 

1531.  Lamme Sickes[765][765b]
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
 765a. Trijntje Sickes[V][M][382], ged. te Schildwolde op 9 feb 1668, ovl. (hoogstens 40 jaar oud) te Winschoten voor 6 mrt 1708, zie 765
 765b. Reinder Sickes[V][M], tr. met Hilje Jochems. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

1536.  Jelle Tjeardts Jellersma[V][768], zn. van (3072) Tiaerdt Jelles Jellersma[V][M][1536]. geb. te Het Bildt circa 1610. 
 Hij krijgt een zoon: 
 768. Tjaerd Jelles [V][384][384b], geb. te Het Bildt in 1640, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Oosterbierum op 24 mei 1684, zie 768

1538.  Reyn Douwes[769], geb. circa 1610, tr. met 

1539.  Geertyn Jelmers[769]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 769. Reyntie Reyns[V][M][384][384b], geb. in 1635, zie 769

1544.  Anne Eelckens[772], geb. te Sexbierum in 1605, ged. (ongeveer 31 jaar oud) te Sexbierum op 3 feb 1637, tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) te Sexbierum op 25 okt 1631 met 

1545.  Waltckien Hoytes[772], geb. circa 1605. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 772. Eelcke Annes[V][M][386], geb. te Sexbierum op 21 jan 1636, ovl. te Metslawier, zie 772

1652.  Wybe Pyters Donia (Hibbema)[V][M][826], zn. van (3304) Pyter Wybes Hibma[V][M][1652] en (3305) Tjeertie Jacobs Donia[1652], geb. te Hiaure circa 1650, ovl. (hoogstens 48 jaar oud) te Hiaure voor 1698, tr. (beiden ongeveer 33 jaar oud) (2) te Hiaure op 28 jun 1684 met Aaltje Louws, geb. in 1650, ovl. (minstens 48 jaar oud) na 1698. Uit dit huwelijk een kind. tr. (resp. ongeveer 14 en ongeveer 19 jaar oud) (1) te Hallum op 18 sep 1664 met 

1653.  Antje Jans (Antye) Brolsma[V][M][826], dr. van (3306) Jan Scheltes[V][M][1653] en (3307) Sytske Upts[V][M][1653], geb. in 1645, ovl. (hoogstens 53 jaar oud) voor 1698. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
 826. Schelte Wybes Hibma[V][M][413], ged. te Hallum op 16 aug 1667, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) te Winsum op 18 nov 1708, zie 826

1654.  Marten Jansen[827], geb. circa 1640, tr. met 

1655.  Lijsbeth Jansen[827], geb. circa 1645. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 827. Sjoukje Martens[V][M][413], geb. te Baard circa 1670, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) circa 1726, zie 827

1696.  Johannes Pieters Ennema[V][M][848], zn. van (3392) Ds. Petrus Paulus Ennema[V][M][1696] (predikant) en (3393) Aaltje Tjepkes Abbema[V][M][1696], ged. te Pingjum op 4 jul 1647, koopman, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Franeker op 28 sep 1679, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 15 jaar oud) te Franeker op 5 feb 1670 met 

1697.  Atie Agges Brunia[V][M][848], dr. van (3394) Age Andries Bruinia[1697] en (3395) Taetske Hanses Walpert[1697], ged. te Franeker op 30 jun 1654, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) te Franeker op 16 okt 1684, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 23 jaar oud) (2) te Franeker op 10 nov 1683 met Jurian Beerns Salverda, geb. te Franeker circa 1660, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Franeker op 11 jun 1734. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 848. Age Johannes [V][M][424], geb. te Franeker circa 15 jan 1673, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) op 28 apr 1708, zie 848

1698.  Tjeerd Bouwens van der Vorm[849], geb. te Harlingen in 1635, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Harlingen op 19 apr 1720, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 18 jaar oud) te Harlingen op 12 apr 1663 met 

1699.  Lutske Sjoerds Eesma[V][M][849], dr. van (3398) Sjoerdt Pijtters Eesma[1699] en (3399) Knierke Wickes[1699], geb. te Harlingen in 1644, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Harlingen op 1 mei 1721. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 849. Hiltje Tjeerds [V][M][424], ged. te Harlingen op 22 jul 1666, zie 849

1700. mr.dr. Jacobus Hempenius[V][M][850], zn. van (3400) Ds. Vincentius Jacobi Hempenius[V][M][1700] (predikant te Leeuwarden, Dokkum (1620-1634) en Berlikum) en (3401) Antje Theodorici[V][M][1700], ged. te Berlicum op 25 nov 1639, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Workum op 20 jun 1714, otr. te Bolsward op 16 mei 1668, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 27 jaar oud) te Workum op 31 mei 1668 met 

1701.  Pietje Johannes Hansma[850], geb. circa 1640, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Workum op 25 mei 1691. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
 850. Dr. Vincent [V][M][425], ged. te Workum op 11 feb 1674, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Stavoren op 5 sep 1724, begr. te Stavoren, zie 850

1702.  Pier Jansen Faber[851], vroedsman van Staveren (1680, 1696), burgemeester van Staveren (1682), procureur, tr. met 

1703.  Jantj Fockes[851]
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
 851. Sipkjen [V][M][425], geb. circa 1684, zie 851

1714.  Schelte Tijarcx (Tyarks)[857], geb. circa 1612, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Marssum op 20 mei 1637 met 

1715.  Trijn Cornelis[857], geb. circa 1614. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
 857. Antie Scheltes[V][M][428], geb. circa 1642, zie 857

1726.  Douwe Jacobs[863], geb. circa 1620, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Minnertsga op 12 apr 1674, tr. met 

1727.  Tietie Lammersdr[863], geb. circa 1619, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Minnertsga op 26 jan 1686. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 863. Ymck Douwes[V][M][431], ged. te Minnertsga op 7 apr 1661, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Minnertsga op 24 dec 1727, zie 863

1728.  Jacobus Claeses Heslinga[V][M][864], zn. van (3456) Claes Sybrens Heslinga[V][M][1728] en (3457) Teth Hobbesdr Hiddinga[V][M][1728], geb. te Beetgum in 1635, boer bijzitter, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Boksum circa 1695, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 22 jaar oud) te Marssum op 8 feb 1663 met 

1729.  Hainsck Mattheus Metsma[V][M][864], dr. van (3458) Mattheus Pytters Metsma[V][M][1729] en (3459) Gerlandtie Scheltes Diorrema[V][M][1729], geb. te Boksum in 1640, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) circa 1720. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 864. Schelte Jacobs [V][M][432], geb. te Boksum circa 1674, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Boksum op 16 mei 1735, zie 864

1730.  Claes Jelckes[V][M][865], zn. van (3460) Jelcke Claesen[1730] en (3461) Ybel Halbes[1730], geb. te Harkema-Opeinde circa 1645, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Hemrik in 1698, tr. (resp. ongeveer 45 en ongeveer 25 jaar oud) (2) te Hemrik in 1690 met Iebel Jans, geb. te Hemrik in 1665. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Harkema-Opeinde op 22 jan 1664 met 

1731.  Wiltzen Jans Ydtsma[V][M][865], dr. van (3462) Jan Wilts[V][M][1731] en (3463) Barber Fockes Ydtsma[V][M][1731], geb. te Harkema-Opeinde circa 1643, ovl. (hoogstens 85 jaar oud) te Harkema-Opeinde voor 1728. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
 865. Eelkien Claeses[V][M][432], geb. te Harkema circa 1682, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Boksum in 1750, zie 865

1736.  Jan Hessels Steinfoort[V][868], zn. van (3472) Hessel Steinfoort[1736]. geb. te Sneek in 1609, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Sneek op 5 jul 1684, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 20 jaar oud) (2) te Sneek op 20 dec 1639 met Trijntje Wouters, ged. te Sneek op 21 mrt 1619. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 42 en ongeveer 38 jaar oud) (3) te Sneek op 11 dec 1651 met Marttien Jans, ged. te Sneek op 14 feb 1613. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 34 jaar oud) (1) te Sneek op 28 okt 1642 met 

1737.  Lolkje Dirks[V][M][868], dr. van (3474) Dirck Pyters[1737] en (3475) Goeyck [1737], ged. te Sneek op 4 sep 1608. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 868. Hessel Jans Steynfurd[V][M][434], ged. te Sneek op 17 okt 1647, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Sneek in 1699, zie 868

1872.  Jan Hendriksz Ooms[936], geb. circa 1670, tr. met 

1873.  Maria van der Nath[936]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 936. Hendrik [V][M][468], ged. te Dordrecht op 12 dec 1701, zie 936

1874.  Gerardus van den Braek[937], tr. met 

1875.  Geertrui den Otter[937]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 937. Geertruij [V][M][468], geb. te Zaltbommel circa 1701, zie 937

1880.  Gerrit Bartels Wortelmans[940], ged. te Haarlem op 26 jun 1672, otr. te Haarlem op 1 mei 1695, tr. (ongeveer 22 jaar oud) te Haarlem op 15 mei 1695 met 

1881.  Marijtje Hendriks de Wit[940], geb. te Haarlem. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
 940. Hendrik [V][M][470], ged. te Haarlem op 28 apr 1697, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Haarlem op 7 okt 1752, zie 940

1882.  Jacob Abrahams[941], geb. te Haarlem, otr. te Haarlem op 13 apr 1692, tr. te Haarlem op 27 apr 1692 met 

1883.  Aeltje Pieters[941], geb. te Haarlem. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
 941. Aagje Jacobse Blanser[V][M][470], ged. te Haarlem op 26 dec 1697, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Haarlem op 7 jul 1773, zie 941

1892.  Cornelis de Geus[V][M][946], zn. van (3784) Dirck Cornelis de Geus[V][M][1892] (sijde-en hoedecramer) en (3785) Jannetje Jansdr van Woelewijn[V][M][1892], ged. te Delft op 3 jul 1633, schipper, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) in 1693, tr. (ongeveer 29 jaar oud) te Delft op 6 jun 1663 met 

1893.  Maria Brouckmans[946], ovl. in 1693. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 946. Coenraet Cornelis [V][M][473], ged. te Delft op 10 jan 1675, begr. te Delft op 17 jul 1733, zie 946

1894.  Victor van Oostende[947], geb. in 1650, tr. met 

1895.  Sijburgje Pieters de Blaeuwgans[947], geb. in 1655, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) in 1719. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 947. Marijtie Vicktorse [V][M][473], geb. circa 1685, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Delft op 8 apr 1749, zie 947

1896.  Dirck Arents van der Gaegh[V][M][948][948b], zn. van (3792) Arent Doesz van der Gaegh[V][M][1896c][1896a][1896] en (3793) Dieuwertje Cornelis Cock-Fackedeij[V][M][1896a][1896], ged. te Loosduinen op 9 mrt 1659, begr. te Den Haag, otr. te de Lier op 24 mrt 1684, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 21 jaar oud) te Monster op 9 apr 1684 met 

1897.  Neeltge Ariens van der Weijde[V][M][948][948b], dr. van (3794) Arien Dircks van der Weijde[1897] en (3795) Grietje Heimens van der Meer[V][M][1897], ged. te de Lier op 13 aug 1662, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op 12 aug 1708. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
 948a. Cornelis Dirxe van der Gaag[V][M][474], ged. te Loosduinen op 22 apr 1686, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Rijswijk op 30 aug 1758, zie 948
 948b. Dirxs van der Gaag[V][M], geb. te Loosduinen circa 1690, begr. te Den Haag op 1 jul 1771, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) te Loosduinen op 2 aug 1716 met Kaatje (Catharina) van der Loo, dr. van Cornelis Willems van der Loo en Willemijntje Cornelisdr van der Gaag, ged. te Loosduinen op 26 dec 1691, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) op 13 sep 1743. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

1900.  Claes Jansz van Breemen (van Bremen)[V][M][950], zn. van (3800) Jan Claesz van Breemen[1900] (marktschipper te Monster) en (3801) Maertje Pietersdr Dom[1900], ged. te Monster op 9 mrt 1659, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Naaldwijk op 25 feb 1694, tr. (ongeveer 18 jaar oud) (2) te Naaldwijk op 10 aug 1677 met Agatha de Bruijn. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 28 jaar oud) (1) te Ter Heijde op 10 dec 1684 met 

1901.  Grietje Abrahamsdr Cours[950], ged. te Honselaarsdijk op 25 dec 1655, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Naaldwijk op 8 sep 1729. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
 950. Pieter Claaszn van Bremen[V][M][475a][475b][475c][475][475e][475f], ged. te Naaldwijk op 11 aug 1690, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Loosduinen op 6 feb 1761, zie 950

1930.   Sijmon Jelisz de Geest[V][M][965a][965b][965c][965d][965e][965][965g][965h], zn. van (3860) Gilles Simonsz de Geest[V][M][1930][1930b][1930c] (glasschilder en staddsschilder) en (3861) Mechtelt Isaacs Knijf[V][1930][1930b][1930c], geb. te Utrecht circa 1608, groefbidder, lidmaat van de gereformeerde gemeente, belijdenis te Utrecht op 31 mrt 1631, lid van het glazenmakersgilde te te Utrecht in 1650, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Utrecht, Duijtsen Huijskerck op 14 aug 1671, tr. (ongeveer 58 jaar oud) (2) op 17 apr 1667 met Cunera de Leeuw. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (1) te Woerden in feb 16307, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 16 jaar oud) te Utrecht op 16 mrt 1630 met 

1931.  Adriaentgen Jans van der Linden[965a][965b][965c][965d][965e][965][965g][965h], geb. te Utrecht, ged. te Utrecht (Jacobikerk) op 1 aug 1613, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Utrecht (Duitsehuiskerk) op 9 apr 1666. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
 965a. Johannes Jelisz [V][M], ged. te Utrecht (Jacobikerk) op 25 sep 1631, groefbidder in 1684 tot 1712 te Utrecht, ovl. (hoogstens 80 jaar oud) voor 1712, tr. (hoogstens 38 jaar oud) voor 1670 met Margrietje van den Bosch, dr. van Jan van den Bosch en Elysabeth Wessels van Luynen. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
 965b. Isaack [V][M], ged. te Utrecht (Jacobikerk) op 24 aug 1634, ovl. (hoogstens 44 jaar oud) voor dec 1678, otr. te Vianen, tr. (ongeveer 27 jaar oud) te Utrecht (Catharijnekerk) op 18 mrt 1662 met Metje van Santen. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  965c. Julius (Jelis) [V][M], ged. te Utrecht (Domkerk) op 22 nov 16368, begr. te Utrecht, Duijtsen Huijskerck op 29 okt 1666, otr. te Zaltbommel op 25 mrt 1660, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 19 jaar oud) te Utrecht, Antoni Gasthuis op 10 apr 1660 met Catharina van Heusden, geb. circa 1640. Uit dit huwelijk een dochter. 
  965d. Mechtildt [V][M], ged. te Utrecht (Jacobikerk) op 23 okt 16429, huwelijksgetuige van haar zwager Herman Jansz van Castrop (964) en haar zus Jannichje de Geest (965) te Utrecht (Domkerk) op 8 apr 1674, begr. te Utrecht (Buurkerk) op 23 dec 1706, tr. (ongeveer 26 jaar oud) te Utrecht (Domkerk) op 9 dec 1668 met Pieter Hellendael (van Venendaal van den Helm). Uit dit huwelijk een dochter. 
  965e. Elisabeth [V][M], ged. te Utrecht (Buurkerk) op 28 feb 164510, ovl. (hoogstens 41 jaar oud) voor 1686, tr. (ongeveer 22 jaar oud) te Utrecht op 25 apr 1667 met Aalbert van Ceulen, slotenmaker. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 965f. Jannichje [V][M][482][482b], geb. te Utrecht in 1653, woonde in de Elisabethstraat te Utrecht in 1674, zie 965
 965g. Hendrick [V][M], geb. circa 1652, gemeentesecretaris van Jutphaas, 1e klerk griffier hof van Utrecht, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) te Utrecht circa 1697, otr. te Jutfaas op 5 sep 1675, tr. (ongeveer 23 jaar oud) te Jutfaas op 27 sep 1675 met Sara van de Ende, dr. van Justus van de Ende. (schout van Jutphaas), woonde in de Nieuwstraat te Utrecht in 1630. Uit dit huwelijk 4 zonen. 
  965h. Benjamin (1650090811) [V][M], ged. te Utrecht op 8 sep 165011, ovl. (hoogstens 20 jaar oud) voor 1671. 

1958.  Bastiaan Goosens van Dijck[979], geb. circa 1640, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 22 jaar oud) te Zuilen op 17 aug 1667 met 

1959.  Marrigje Willems Verbaan[979], geb. circa 1645. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 979. Merrichje Bastiaenss [V][M][489], ged. te Zuilen op 12 jun 1670, zie 979

1976.   Piere de Védrines4[V][M][988], zn. van (3952) Pierre de Védrines[V][M][1976] en (3953) Antoinette Bécays de la Caussade[V][M][1976], geb. in 1675, begr. te Utrecht op 27 nov 1714, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 20 jaar oud) te Utrecht op 23 jun 1698 met 

1977.  Petronella Caron[V][M][988], dr. van (3954) François Caron[V][M][1977] (predikant op Ambon, later te Lexmond) en (3955) Françoise Coedijck[V][M][1977], ged. te Den Haag op 6 mrt 1678, begr. te Utrecht op 19 jul 1707. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
 988. Francois de Vedrines[V][M][494], ovl. na 11 jan 1759, zie 988

1978.  Steven Groot[989], fabriqueur in Laakenen tot Delft. 
 Hij krijgt een dochter: 
 989. Judith [V][494], ovl. voor 11 jan 1759, zie 989

1980.  Jacobus Gillisz van Marienhoff[V][M][990], zn. van (3960) Gilles van Marienhoff[V][M][1980] en (3961) Anna Jacobs ten Heuvel[1980], geb. te Utrecht op 2 sep 1654, ged. te Utrecht op 3 sep 1654, ovl. (80 jaar oud) te Utrecht op 25 okt 1734, begr. te Utrecht op 1 nov 1734, tr. (beiden 26 jaar oud) te Utrecht op 21 sep 1680 met 

1981.  Anna Jacobs van Schoonhoven[V][M][990], dr. van (3962) Jacob Lamberts van Schoonhoven[V][M][1981] (cameraer van de vicarissen) en (3963) Maeychjen Lodewijcks van Antwerpen[1981], geb. te Utrecht op 10 aug 1654, ged. te Utrecht op 13 aug 1654, ovl. (72 jaar oud) te Utrecht op 10 dec 1726, begr. te Utrecht (Jacobikerk). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
 990. Jacobus de oude [V][M][495], geb. te Utrecht op 19 jul 1693, ovl. (92 jaar oud) te Utrecht op 5 aug 1785, begr. te Utrecht op 11 aug 1785, zie 990

1984.   Jooris (Joris) alias Roodhoorn Joorisz1[V][M][992], zn. van (3968) Joris Jorisz[V][M][1984] (haringkoper.) en (3969) Trijntge Hillebrandsdr van Renegom[V][M][1984], ged. te Amsterdam op 15 aug 1568, stokvisverkoper, regent, schepen, thesaurier A’dam, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Amsterdam op 7 jun 1621, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 21 jun 1621, otr. te Amsterdam op 19 jun 1592, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 18 jaar oud) te Amsterdam op 5 jul 1592 met 

1985.   Annetjen Willemsdr Backers1[V][M][992], dr. van (3970) Willem Willemsz Backer[V][M][1985] en (3971) Lysbeth Hansdr van Leuven[V][M][1985], ged. te Amsterdam op 10 feb 1574, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Amsterdam op 22 jun 1639, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 25 jun 1639. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 992. dr. Willem Jorisz Backer[V][M][496][496b], geb. op 6 jan 1608, ovl. (78 jaar oud) te Amsterdam op 20 jul 1686, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 25 jul 1686, zie 9921986.  dr. Dirck Jacobsz Bas1[V][M][993], zn. van (3972) Jacob Claesz Bas[V][M][1986] (schepen, burgemeester van Amsterdam) en (3973) Griete Pietersdr Codde[V][M][1986], geb. in 1569, Wapenhandelaar, Bewindhebber van de VOC, 13 x Burgemeester van Amsterdam, woont op de oude Schans in 'den Snoeck' te Amsterdam vanaf 1608, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Amsterdam op 13 aug 1637, begr. te Amsterdam, otr. (ongeveer 26 jaar oud) (2) te Amsterdam op 14 okt 1595, tr. met Grietje Elbers. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 19 jaar oud) (1) op 15 jun 1608 met 

1987.   Grietje Jansdr Snoeck4,1[V][M][993], dr. van (3974) Jan Pietersz Snoeck[V][M][1987] en (3975) Machteld Goverts Huydecoper[V][M][1987], ged. te Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 28 nov 1588, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op 22 jun 1645, begr. te Amsterdam (Oude Kerk). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder: 
 993. Elisabeth Dircksdr [V][M][496][496b], ged. te Amsterdam op 21 mrt 1619, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) te Amsterdam op 11 dec 1680, begr. te Amsterdam op 16 dec 1680, zie 9931990.  Cornelis van Outhoorn[V][M][995], zn. van (3980) Willem van Outhoorn[1990] en (3981) Aerlanda Cornelia de Jonge[1990], geb. op 1 jan 1609, begr. in 1655, tr. (24 jaar oud) op 13 jun 1633 met 

1991.  Agnita Tielemans[V][M][995], dr. van (3982) Hendrik Tielemans[1991] en (3983) Johanna van Wijngaarden[1991], ovl. in 1663. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 995. Aerlande [V][M][497], geb. op 17 mrt 1637, ovl. (ongeveer 35 jaar oud) in 1672, zie 995

1992.   Adriaen Weveringh4[V][M][996], zn. van (3984) mr. Philips Weveringh[V][M][1992] en (3985) Sophia van der Meer[V][M][1992], geb. te Nijmegen op 11 nov 1616, ovl. (51 jaar oud) te Amsterdam op 30 sep 1668, tr. (29 jaar oud) op 10 apr 1646 met 

1993.   Catharina van den Helm4[V][M][996], dr. van (3986) Cornelis Arentsz van den Helm[V][M][1993] en (3987) Elisabeth Anthonisdr van der Ghiessen[1993]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 996. mr. Anthony Adriaensz [V][M][498], geb. op 6 jun 1649, ovl. (71 jaar oud) te Delft op 6 sep 1720, zie 996

1994.   Maerten Abrahamsz van Hoogenhoek4[997], geb. op 21 mei 1679, tr. met 

1995.   Sara Arnoudsdr. van Beresteijn4[997]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 997. Maria [V][M][498], geb. te Amsterdam op 6 sep 1651, ovl. (68 jaar oud) te Amsterdam op 13 aug 1720, zie 997

1996. = 992

1997. = 993

1998. mr. Johan Ernstsz Roeters[V][M][999], zn. van (3996) Ernst Roeters[V][M][1998] (Schepen en raad van Amsterdam) en (3997) Geertruyt van Marckel[V][M][1998], geb. te Amsterdam circa 1615, Secretaris, advocaat, otr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 17 jaar oud) te Amsterdam op 17 mrt 1653, tr. met 

1999.  Susanna Hansdr Gommaerts[V][M][999], dr. van (3998) Johannes Anthoniszn Gommaerts[V][M][1999] en (3999) Anna Gessing[1999], geb. te Gdansk [Poland] circa 1635, begr. te Amsterdam op 22 nov 1655. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 999. Anna Susanna [V][M][499], ged. te Amsterdam op 1 jul 1655, zie 999

2000.   Jacob Warnerszn van Lennep2[V][M][1000], zn. van (4000) Warner Abrahamszn van Lennep[V][M][2000] (goudsmid en lakenkoopman) en (4001) Sara Abrahamsdr van Halmael[V][M][2000], geb. te Amsterdam op 15 dec 1631, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam op 28 jun 1704, begr. te Amsterdam op 4 jul 1704, tr. (resp. 24 en ongeveer 20 jaar oud) te Amsterdam op 26 dec 1655 met 

2001.   Anna Arentsdr van der Meersch2[V][M][1000], dr. van (4002) Arent Pieterszn van der Meersch[V][M][2001] (korenkoper en leraar doopsgezinde gemeente) en (4003) Sara Claesdr de Veer[V][M][2001], geb. te Amsterdam in 1635, begr. te Amsterdam op 28 nov 1667. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
 1000. Aernout Jacobszn [V][M][500], geb. te Amsterdam op 20 dec 1658, ovl. (69 jaar oud) te Amsterdam op 28 jan 1728, begr. te Amsterdam op 31 jan 1728, zie 1000

2002.   David Ameldonckszn Leeuw2[V][M][1001], zn. van (4004) Ameldonck Jacobszn Leeuw[V][M][2002] (linnenkoopman, kunstverzamelaar) en (4005) Maeijken Davidsdr Rutgers[V][M][2002], geb. te Amsterdam in 1631, katoenverkoper, diaken, begr. te Amsterdam op 1 mei 1703, tr. (beiden ongeveer 19 jaar oud) te Amsterdam op 14 apr 1651 met 

2003.   Cornelia Pietersdr Hooft2[V][M][1001], dr. van (4006) Pieter Gerritszn Hooft[V][M][2003] en (4007) Weijntje Laurensdr Schouten[V][M][2003], geb. te Weesp in 1631, begr. te Amsterdam op 20 nov 1708. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
 1001. Weijntje Davidsdr [V][M][500], geb. te Amsterdam in 1659, begr. te Amsterdam op 2 nov 1728, zie 1001

2004.  Balthasar Danielszn de Neufville[V][1002], zn. van (4008) Daniël de Neufville[2004][2006]. geb. te Haarlem in 1616, Zijdewinkelier in de Warmoesstraat, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Amsterdam op 7 mrt 1673, tr. met 

2005.  Trijntje (Catharina Mattheusdr) van den Bogaert[1002], geb. circa 1620, begr. te Arnhem op 7 mrt 1673. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 1002. David Balthasarszn [V][M][501], geb. te Amsterdam in 1654, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Amsterdam op 11 jun 1729, zie 1002

2006.  David Danielszn de Neufville[V][1003], zn. van (4008) Daniël de Neufville[2004][2006]. geb. te Haarlem in 1617, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 24 jaar oud) te Amsterdam op 26 mrt 1649 met 

2007.  Nelletje Arendsdr Block[V][M][1003], dr. van (4014) Arend Block[2007] (Kledingkoopman) en (4015) Ida Davidsdr Rutgers[V][M][2007], geb. te Emmerich in 1624. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 1003. Agneta Davidsdr [V][M][501], geb. te Amsterdam in 1658, begr. te Amsterdam op 18 nov 1719, zie 1003

2008.  Jacob Bierens[V][M][1004], zn. van (4016) Abraham Bierens[V][2008] (rietmaker) en (4017) Jacomijntje Jacobsdr Boox[V][2008], geb. te Amsterdam circa 1622, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Amsterdam op 14 nov 1664, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) te Amsterdam op 23 feb 1648 met 

2009.  Cornelia van Hoek (Haeck, Hoeck)[V][M][1004], dr. van (4018) Anthony van Hoek[V][M][2009] en (4019) Cornelia van Loosveldt[V][M][2009], ged. te Amsterdam op 19 mei 1627, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Amsterdam op 31 mei 1687. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 1004. Anthony [V][M][502], ged. te Amsterdam op 23 nov 1653, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Amsterdam op 10 sep 1738, zie 1004

2010.  Pieter van Hooghmade[1005], tr. met 

2011.  Adriana van Hoek[1005]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 1005. Cunera [V][M][502], ged. te Leiden op 24 feb 1658, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Amsterdam op 10 mrt 1741, zie 1005

2012.  Philips Rutgers[V][M][1006], zn. van (4024) David Rutgers[V][M][2012] en (4025) Susanna de Flines[V][M][2012], ged. te Amsterdam op 27 feb 1631, koopman, begr. te Amsterdam op 28 feb 1701, otr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 20 jaar oud) te Amsterdam op 8 feb 1660, tr. met 

2013.  Elisabeth Bosch[V][M][1006], dr. van (4026) Dirck Arentsz Bosch[V][M][2013] en (4027) Lijsbeth Joosten Ansloo[V][M][2013], ged. te Amsterdam op 19 jan 1640, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Amsterdam op 17 apr 1678, begr. te Amsterdam op 22 apr 1678. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
 1006. Dirk [V][M][503], geb. in 1667, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) in 1714, zie 1006

Generatie XII

3028.  Arent Coops[1514], geb. te Groningen circa 1625, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) in 1650 met 

3029.  Roelefje Andries[1514], geb. te Groningen circa 1630. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
 1514. Wicher Arents[V][M][757], geb. te Havelte circa 1653, zie 1514

3032.  Evert Jansen Coudom[1516], tr. met 

3033.  Jetske Elties[V][M][1516], dr. van (6066) Eltio Jaspers[3033] en (6067) Geele [3033], tr. (2) met Nantko Geerts, ovl. in mei 1648. Uit dit huwelijk een kind. tr. (3) te Veendam op 11 apr 1684 met Albert Derricx. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 1516. Hendrick Everts [V][M][758], geb. te Veendam in 1645, zie 1516

3072.  Tiaerdt Jelles Jellersma[V][M][1536], zn. van (6144) Jelle Tjaertsz Jellersma[V][3072] en (6145) Marrytgien Barthoutsdr Wassenaar[V][M][3072], geb. te Sint Annaparochie circa 1575. 
 Hij krijgt een zoon: 
 1536. Jelle Tjeardts [V][768], geb. te Het Bildt circa 1610, zie 1536

3304.  Pyter Wybes Hibma (Hibbema)[V][M][1652], zn. van (6608) Wybe Pytters Hibma[V][3304] en (6609) Teth Ottesdr[V][M][3304], geb. te Raard circa 1626, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Hiaure in 1695, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 20 jaar oud) in 1650 met 

3305.  Tjeertie Jacobs (Tiaerdtie) Donia[1652], geb. in 1630, ovl. (minstens 27 jaar oud) na 1657. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
 1652. Wybe Pyters Donia[V][M][826], geb. te Hiaure circa 1650, ovl. (hoogstens 48 jaar oud) te Hiaure voor 1698, zie 1652

3306.  Jan Scheltes[V][M][1653], zn. van (6612) Schelte Reynersz[3306] en (6613) Grietje Jansdr[3306], geb. in 1608, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Hallum in 1672, tr. (resp. hoogstens 34 en hoogstens 26 jaar oud) voor 1642 met 

3307.  Sytske Upts[V][M][1653], dr. van (6614) Upt Jouckesz[3307] en (6615) Siets Piers Donia[V][M][3307], geb. circa 1616. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 1653. Antje Jans Brolsma[V][M][826], geb. in 1645, ovl. (hoogstens 53 jaar oud) voor 1698, zie 1653

3392. Ds. Petrus Paulus Ennema[V][M][1696], zn. van (6784) Paulus Keimpes Ennema[V][M][3392] en (6785) Aecht Wytsedr[3392], geb. te Harlingen circa 1627, DG, predikant, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) te Pingjum op 16 nov 1656, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 20 jaar oud) (2) te Leeuwarden op 11 aug 1649 met Bintie Tonis, geb. circa 1629. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (beiden ongeveer 18 jaar oud) (1) te Harlingen op 24 aug 1645 met 

3393.  Aaltje Tjepkes Abbema[V][M][1696], dr. van (6786) Tjepke Rintjes Abbema[V][M][3393] en (6787) Heyltje Wopkedr Bants[3393], geb. circa 1627, ovl. (ongeveer 22 jaar oud) te Pingjum circa 1649. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 1696. Johannes Pieters [V][M][848], ged. te Pingjum op 4 jul 1647, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Franeker op 28 sep 1679, zie 1696

3394.  Age Andries Bruinia[1697], geb. te Pietersbierum circa 1616, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Franeker op 6 okt 1688, tr. met 

3395.  Taetske Hanses Walpert[1697], geb. te Franeker circa 1615, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Franeker op 10 dec 1679. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 1697. Atie Agges Brunia[V][M][848], ged. te Franeker op 30 jun 1654, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) te Franeker op 16 okt 1684, zie 1697

3398.  Sjoerdt Pijtters Eesma[1699], geb. in 1610, tr. met 

3399.  Knierke Wickes[1699]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 1699. Lutske Sjoerds [V][M][849], geb. te Harlingen in 1644, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Harlingen op 1 mei 1721, zie 1699

3400. Ds. Vincentius Jacobi Hempenius[V][M][1700], zn. van (6800) Jacob Cornelis[V][3400] (pachter van een sate te Hempens tot 1590) en (6801) Anna Claesdr[3400], geb. te Hempens circa 1575, predikant te Leeuwarden, Dokkum (1620-1634) en Berlikum, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Berlikum op 19 nov 1641, begr. te Lekkum, tr. (ongeveer 24 jaar oud) (2) in 1599 met Trijntje (Catharina Fockes) Hettinga, ovl. te Lekkum op 19 apr 1637. Uit dit huwelijk 4 kinderen. tr. (resp. ongeveer 63 en ongeveer 26 jaar oud) (1) op 1 jul 1638 met 

3401.  Antje Theodorici[V][M][1700], dr. van (6802) Ds. Theodorici Petri[3401] (predikant te Zuidhorn, Kollum, Wijkel, Dronrijp en Beetgum-Engelum) en (6803) Doedje Johannesdr[3401], geb. circa 1612, ovl. (minstens 37 jaar oud) tussen 31 mrt 1650 en 1653, tr. (beiden ongeveer 37 jaar oud) (2) te Langweer op 31 mrt 1650 met Ds. Elias Hanonides, geb. te Harlingen in 1612, predikant, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Harlingen circa 18 dec 1674. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 1700. mr.dr. Jacobus [V][M][850], ged. te Berlicum op 25 nov 1639, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Workum op 20 jun 1714, zie 1700

3456.  Claes Sybrens Heslinga[V][M][1728], zn. van (6912) Sybrandt Hanses (Allama Op) Heslinga[V][M][3456] en (6913) Rixt Syuerdts[3456], geb. te Marssum in 1607, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) in 1665, otr. op 27 dec 1627, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 25 jaar oud) te Leeuwarden op 27 sep 1629 met 

3457.  Teth Hobbesdr Hiddinga (Hiddema)[V][M][1728], dr. van (6914) Hobbe Jelbesz Hiddinga[V][M][3457] en (6915) Gaets Eelckesdr[3457], geb. te Pingjum in 1604, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Marssum circa 1680, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 25 jaar oud) (2) in 1625 met Jacob Hesselsz, geb. circa 1600, ovl. (ongeveer 26 jaar oud) in 1626. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
 1728. Jacobus Claeses [V][M][864], geb. te Beetgum in 1635, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Boksum circa 1695, zie 1728

3458.  Mattheus Pytters Metsma[V][M][1729], zn. van (6916) Pytter Jans Metsma[V][3458] en (6917) Jetske Piers[3458], geb. in 1610, tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) in 1635 met 

3459.  Gerlandtie Scheltes Diorrema[V][M][1729], dr. van (6918) Schelte Sipckesz Diorrema[V][M][3459] (boer lakenkoper) en (6919) Hanck Thyes Rommerda[V][3459], geb. circa 1610, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) in 1652. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
 1729. Hainsck Mattheus [V][M][864], geb. te Boksum in 1640, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) circa 1720, zie 1729

3460.  Jelcke Claesen[1730], geb. te Harkema-Opeinde circa 1609, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) te Drogeham op 27 mrt 1635 met 

3461.  Ybel Halbes[1730], geb. te Harkema-Opeinde in 1610. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
 1730. Claes Jelckes[V][M][865], geb. te Harkema-Opeinde circa 1645, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) te Hemrik in 1698, zie 1730

3462.  Jan Wilts[V][M][1731], zn. van (6924) Wilt Nitterts[3462] en (6925) Lutgere [3462], geb. te Drogeham in 1610, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Drogeham in 1660, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 38 jaar oud) te Drogeham op 8 apr 1642 met 

3463.  Barber Fockes Ydtsma[V][M][1731], dr. van (6926) Focke Gerckes Ydtsma[V][M][3463] en (6927) Sytske Alles[V][M][3463], geb. te Drogeham circa 1603, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Drogeham in 1660. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
 1731. Wiltzen Jans Ydtsma[V][M][865], geb. te Harkema-Opeinde circa 1643, ovl. (hoogstens 85 jaar oud) te Harkema-Opeinde voor 1728, zie 1731

3472.  Hessel Steinfoort[1736], geb. te Emden [Duitsland] circa 1575. 
 Hij krijgt een zoon: 
 1736. Jan Hessels [V][868], geb. te Sneek in 1609, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Sneek op 5 jul 1684, zie 1736

3474.  Dirck Pyters[1737], tr. met 

3475.  Goeyck [1737]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 1737. Lolkje Dirks[V][M][868], ged. te Sneek op 4 sep 1608, zie 1737

3784.  Dirck Cornelis de Geus[V][M][1892], zn. van (7568) Cornelis Dircks de Geus[3784] en (7569) Grietje Heyndrickdr[3784], geb. te Delft circa 1600, sijde-en hoedecramer, woonde bij zijn leven aan het Suijteinde, bij zijn overlijden aan het Geer te Delft van 1650 tot 1672, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Delft op 12 okt 1672, otr. (2) te Delft op 25 nov 1628, tr. (ongeveer 28 jaar oud) te Delft op 10 dec 1628 met Gerritgen Pieters, begr. te Delft op 20 dec 1629. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (3) te Delft op 20 sep 1659, tr. (ongeveer 59 jaar oud) te Delft op 8 okt 1659 met Teuntgen Abrahams van der Horst, ovl. voor 29 apr 1679. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (1) te Delft op 10 apr 1632, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 30 jaar oud) te Delft op 25 apr 1632 met 

3785.  Jannetje Jansdr van Woelewijn[V][M][1892], dr. van (7570) Jan Jacobsz van Woelewijn[3785] (chirugijn) en (7571) Aagje IJsbrandsdr Oosterwijk[V][M][3785], geb. in 1601. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 1892. Cornelis [V][M][946], ged. te Delft op 3 jul 1633, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) in 1693, zie 1892

3792.  Arent Doesz van der Gaegh[V][M][1896c][1896a][1896], zn. van (7584) Doe Arenysz van der Gaegh[V][M][3792][3792b][3792c] en (7585) Leuntje Ariens[3792][3792b][3792c], geb. te Loosduinen circa 1630, otr. (1) te Delft op 11 sep 1666, tr. (ongeveer 36 jaar oud) te Loosduinen op 26 sep 1666 met Pleuntie Jochums de Bruijn[1896c], dr. van Jochum Claas de Bruijn en Jannitge Pouwels de Cleyn. Uit dit huwelijk een zoon. tr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) (2) te Loosduinen op 4 mei 1653 met 

3793.  Dieuwertje Cornelis Cock-Fackedeij (Cock-Falckeldeij)[V][M][1896a][1896], dr. van (7586) Cornelis Fackedij[3793] en (7587) Crijntje IJsbrantse Roosenburch[3793], geb. circa 1630. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
 1896a. Doe van der Gaag[V][M], ged. te Loosduinen op 25 feb 1657 (getuigen: zijn oom Jeroen Doessen van der Gaegh (3792b) en zijn tante Maertje Doe van der Gaegh (3792c)), woonde in te Maassluis in apr 1679, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) te Vlaardingen op 1 apr 1679 met Sijtge Dircxs Opmeer, dr. van Dirck Jansz Opmeer en Sijtje Maertensdr van der Velden, geb. circa 1657. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
 1896b. Dirck Arents [V][M][948][948b], ged. te Loosduinen op 9 mrt 1659, begr. te Den Haag, zie 1896
  Arent Doesz van der Gaegh, otr. (1) te Delft op 11 sep 1666, tr. (ongeveer 36 jaar oud) te Loosduinen op 26 sep 1666 met Pleuntie Jochums de Bruijn
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 1896c. Arij Arends van der Gaag[V], ged. te Loosduinen op 6 nov 1667, ovl. (minstens 40 jaar oud) na 12 aug 1708, tr. met zijn nicht Neeltje Hillebrants van der Weijde, dr. van Hillebrant Dircks van der Weijde (bouwman) en Neeltje Jochums de Bruijn, ovl. na 12 aug 1708. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

3794.   Arien Dircks van der Weijde12[1897], ged. te de Lier op 6 mrt 1633, begr. te de Lier op 8 jul 1695, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 30 jaar oud) te Delft op 18 apr 1660 met 

3795.   Grietje Heimens van der Meer12[V][M][1897], dr. van (7590) Heimen Arents van der Meer[V][M][3795][3795b][3795c] en (7591) Engeltje Ariens de Bruijn[V][M][3795][3795b][3795c], ged. te de Lier in 1629, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te de Lier op 21 mei 1694. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
 1897. Neeltge Ariens [V][M][948][948b], ged. te de Lier op 13 aug 1662, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op 12 aug 1708, zie 1897

3800.  Jan Claesz van Breemen[1900], geb. te Monster in 1615, marktschipper te Monster, tr. (beiden ongeveer 42 jaar oud) te Naaldwijk op 22 apr 1658 met 

3801.  Maertje Pietersdr Dom[1900], geb. te Naaldwijk circa 1615. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 1900. Claes Jansz [V][M][950], ged. te Monster op 9 mrt 1659, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Naaldwijk op 25 feb 1694, zie 1900

3860.   Gilles Simonsz de Geest13[V][M][1930][1930b][1930c], zn. van (7720) Simon Juckesz de Geest[V][3860][3860b][3860c] (kerkglasschilder) en (7721) Wyts Wybrandtsdr[3860][3860b][3860c], geb. te Leeuwarden circa 1588, glasschilder en staddsschilder, verhuisde van Deventer naar Utrecht in 1604, burger van Utrecht tussen 1604 en 1605, ovl. (minstens 40 jaar oud) na 1628, tr. (resp. ongeveer 16 en ongeveer 24 jaar oud) te Utrecht, Sint Geert op 24 jul 1604 met 

3861.  Mechtelt Isaacs Knijf[V][1930][1930b][1930c], dr. van (7722) Isaack Knijf[V][3861]. (bode van Utrecht), geb. te Utrecht circa 1580, ovl. (hoogstens 56 jaar oud) te Utrecht voor 5 sep 1636, begr. te Utrecht (Geertekerk). 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
 1930a. Sijmon Jelisz [V][M][965a][965b][965c][965d][965e][965][965g][965h], geb. te Utrecht circa 1608, lidmaat van de gereformeerde gemeente, belijdenis te Utrecht op 31 mrt 1631, lid van het glazenmakersgilde te te Utrecht in 1650, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) te Utrecht, Duijtsen Huijskerck op 14 aug 1671, zie 1930
  1930b. Jacob Jelissen [V][M], ged. te Utrecht op 16 nov 1614, glasschilder, soldaet onder Monsr.de Baers, otr. (1) te Utrecht op 6 mei 163814, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) te Wijk bij Duurstede op 15 mei 1638 met Anneke Hendrixc Stuijven, geb. te Lier in Eemsterlant [Duitsland] circa 1615, Lidmaat Hervormde Gemeente te Amersfoort op 26 sep 1635. Uit dit huwelijk 6 kinderen. tr. (resp. hoogstens 45 en hoogstens 25 jaar oud) (2) voor 1660 met Metten Heckhuijs (Haeckhuijs), geb. circa 1635. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 1930c. Isaacx [V][M], ged. te Utrecht op 16 nov 1614. 

3952.  Pierre de Védrines[V][M][1976], zn. van (7904) Pierre de Védrines[V][3952] (Notaire royal de Montflanquin, Lot et Garonne) en (7905) Jeanne du Fort[3952], begr. te Utrecht op 27 nov 1714, tr. op 22 sep 1669 met 

3953.  Antoinette Bécays de la Caussade[V][M][1976], dr. van (7906) Jézeban de Bécays[V][M][3953] en (7907) Magdaleine de Lolmié[V][M][3953], geb. te Monflanquin [Frankrijk], ovl. op 11 dec 1695. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 1976. Piere [V][M][988], geb. in 1675, begr. te Utrecht op 27 nov 1714, zie 1976

3954.  François Caron[V][M][1977], zn. van (7908) François Caron[V][M][3954] (gouverneur) en (7909) NN Eguchi[V][3954] (concubine), geb. te Hirado [Japan] in 1626, predikant op Ambon, later te Lexmond, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Tiel op 5 feb 1706, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 24 jaar oud) te Den Haag op 16 nov 1659 met zijn nicht 

3955.  Françoise Coedijck[V][M][1977], dr. van (7910) François Coedijck[3955] en (7911) Maria Caron[V][M][3955], geb. in 1635, ged. te Den Haag op 10 jun 1635, begr. te Den Haag op 28 aug 1705. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 1977. Petronella [V][M][988], ged. te Den Haag op 6 mrt 1678, begr. te Utrecht op 19 jul 1707, zie 1977

3960.  Gilles van Marienhoff[V][M][1980], zn. van (7920) Jan Aerts van Marienhoff[V][M][3960] (practiseerder (1628), glaesmaecker te Utrecht) en (7921) Aeltgen Gerrits Hallingh[V][3960], ged. te Utrecht op 21 apr 1632, begr. te Utrecht op 9 apr 1660, tr. (ongeveer 19 jaar oud) te Utrecht op 20 apr 1652 met 

3961.  Anna Jacobs ten Heuvel[1980], geb. te Gorinchem, ovl. te Utrecht op 2 jan 1666. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 1980. Jacobus Gillisz [V][M][990], geb. te Utrecht op 2 sep 1654, ovl. (80 jaar oud) te Utrecht op 25 okt 1734, begr. te Utrecht op 1 nov 1734, zie 1980

3962.  Jacob Lamberts van Schoonhoven[V][M][1981], zn. van (7924) Lambert Janse van Schoonhoven[3962] en (7925) Fenneken Jans van der Vecht[V][M][3962], geb. te Utrecht circa 1620, cameraer van de vicarissen, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) circa 1677, begr. te Utrecht op 5 jun 1677, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) te Utrecht (Buurkerk) op 3 dec 1643 met 

3963.  Maeychjen Lodewijcks van Antwerpen[1981], geb. te Utrecht circa 1622, begr. te Utrecht (Jacobikerk) op 29 dec 1712. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 1981. Anna Jacobs [V][M][990], geb. te Utrecht op 10 aug 1654, ovl. (72 jaar oud) te Utrecht op 10 dec 1726, begr. te Utrecht (Jacobikerk), zie 1981

3968.   Joris Jorisz1[V][M][1984], zn. van (7936) Joris Cornelisz[V][3968] en (7937) Lijsbeth Jansdr van Renegom[3968], geb. te Amsterdam in 1532, haringkoper. ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Amsterdam op 23 nov 1580, otr. (ongeveer 24 jaar oud) te Amsterdam op 15 jan 1557, tr. met 

3969.  Trijntge Hillebrandsdr van Renegom[V][M][1984], dr. van (7938) Hillebrand Luytsz van Renegom[3969] en (7939) Aecht Gerritsdr van Hoorn[V][M][3969]
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 1984. Jooris Joorisz[V][M][992], ged. te Amsterdam op 15 aug 1568, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) te Amsterdam op 7 jun 1621, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 21 jun 1621, zie 1984

3970.   Willem Willemsz Backer1[V][M][1985], zn. van (7940) Willem Zyvert Claeszn Backer[3970] (brouwer) en (7941) Geertgen Jans Oom[V][M][3970], geb. te Amsterdam in 1528, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Amsterdam op 18 mrt 1575, tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 19 jaar oud) in 1564 met 

3971.   Lysbeth Hansdr van Leuven1[V][M][1985], dr. van (7942) Hans van Leuven[3971] en (7943) Anna Karstens[V][M][3971], geb. circa 1545, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Amsterdam op 8 apr 1625, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 11 apr 1625. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
 1985. Annetjen Willemsdr Backers[V][M][992], ged. te Amsterdam op 10 feb 1574, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Amsterdam op 22 jun 1639, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 25 jun 1639, zie 19853972.  Jacob Claesz Bas[V][M][1986], zn. van (7944) Claes Hendricksz Basgen[V][M][3972] (Koopman, 5x Burgemeester van Amsterdam) en (7945) Tiet Jan Evertsznsdr[3972], geb. in 1536, schepen, burgemeester van Amsterdam, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) op 15 nov 1589, tr. met 

3973.  Griete Pietersdr Codde[V][M][1986], dr. van (7946) Pieter Pieterszn Codde[V][M][3973] en (7947) Neel Claes Boelensdr[V][M][3973], geb. in 1538, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 20 sep 1607. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
 1986. dr. Dirck Jacobsz [V][M][993], geb. in 1569, woont op de oude Schans in 'den Snoeck' te Amsterdam vanaf 1608, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Amsterdam op 13 aug 1637, begr. te Amsterdam, zie 19863974.  Jan Pietersz Snoeck[V][M][1987], zn. van (7948) Peter Gielesz[3974] en (7949) Margriet Snoeck[V][M][3974], geb. in 1560, ovl. (56 jaar oud) te Amsterdam, begr. te Amsterdam op 1 mei 1617, otr. (ongeveer 39 jaar oud) (2) te Amsterdam op 20 nov 1599, tr. met Heinrikje Everwijns. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (ongeveer 7 jaar oud) (1) te Amsterdam op 4 jan 1568 met 

3975.  Machteld Goverts Huydecoper[V][M][1987], dr. van (7950) Govert Jacobsz Bal alias Huydecoper[V][M][3975] (leerlooier, handelaar in huiden) en (7951) Aecht Claesdr Coster[V][M][3975], geb. te Amsterdam in 1568, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) te Amsterdam op 25 jul 1597, begr. te Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 27 jul 1597. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
 1987. Grietje Jansdr [V][M][993], ged. te Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 28 nov 1588, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op 22 jun 1645, begr. te Amsterdam (Oude Kerk), zie 19873980.  Willem van Outhoorn[1990], geb. in 1580, tr. (ongeveer 27 jaar oud) in 1607 met 

3981.  Aerlanda Cornelia de Jonge[1990]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 1990. Cornelis [V][M][995], geb. op 1 jan 1609, begr. in 1655, zie 1990

3982.  Hendrik Tielemans[1991], geb. te Amsterdam in 1589, tr. met 

3983.  Johanna van Wijngaarden[1991]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 1991. Agnita [V][M][995], ovl. in 1663, zie 1991

3984.  mr. Philips Weveringh4[V][M][1992], zn. van (7968) Philip Weveringh[3984] en (7969) Helena de Beyer[3984], geb. te Nijmegen circa 1579, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Nijmegen op 8 nov 1622, tr. (resp. ongeveer 34 en 19 jaar oud) te Amsterdam op 7 dec 1613 met 

3985.   Sophia van der Meer4[V][M][1992], dr. van (7970) Adriaen van der Meer[V][M][3985] en (7971) Cornelia Cant[V][M][3985], geb. te Amsterdam op 7 aug 1594, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) circa 1646. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 1992. Adriaen [V][M][996], geb. te Nijmegen op 11 nov 1616, ovl. (51 jaar oud) te Amsterdam op 30 sep 1668, zie 1992

3986.  Cornelis Arentsz van den Helm[V][M][1993], zn. van (7972) Arend Jansz van den Helm[3986] en (7973) Cornelia Govertsdr Beaumont[V][M][3986], tr. met 

3987.  Elisabeth Anthonisdr van der Ghiessen[1993], geb. circa 1595, ovl. (hoogstens 62 jaar oud) voor 1657. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 1993. Catharina [V][M][996], zie 19933996.  Ernst Roeters[V][M][1998], zn. van (7992) Roetert Ernst[V][M][3996] en (7993) Reijmerijch Pieters[V][M][3996], ged. te Amsterdam op 30 nov 1581, Schepen en raad van Amsterdam, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Amsterdam op 1 mei 1648, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 5 mei 1648, otr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 22 jaar oud) te Amsterdam op 29 mei 1609, tr. met 

3997.   Geertruyt van Marckel15[V][M][1998], dr. van (7994) Jan Henricksz van Marckell[V][M][3997] en (7995) Truytgen (Geertruijt Hansdr de Oude) van Elsen[V][M][3997], geb. circa 1586, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 18 aug 1661. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
 1998. mr. Johan Ernstsz [V][M][999], geb. te Amsterdam circa 1615, zie 1998

3998.  Johannes Anthoniszn Gommaerts[V][M][1999], zn. van (7996) Antoine Janszn Gommaerts[3998] en (7997) Susanna Pietersdr Walraven[V][M][3998], geb. te Amsterdam in 1603, tr. met 

3999.  Anna Gessing[1999]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 1999. Susanna Hansdr [V][M][999], geb. te Gdansk [Poland] circa 1635, begr. te Amsterdam op 22 nov 1655, zie 1999

4000.   Warner Abrahamszn van Lennep2[V][M][2000], zn. van (8000) Abraham Warnerszn van Lennep[V][M][4000] en (8001) Elisabeth Jansdr von Schrieck[V][M][4000], geb. te Emmerich in 1598, goudsmid en lakenkoopman, begr. te Amsterdam op 3 dec 1644, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 20 jaar oud) te Amsterdam op 15 jun 1625 met 

4001.   Sara Abrahamsdr van Halmael2[V][M][2000], dr. van (8002) Abraham Franszn van Halmael[4001] en (8003) Sara Jacobsdr Verbeeck[V][M][4001], geb. te Amsterdam in 1604, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Amsterdam op 22 feb 1675, begr. te Amsterdam op 25 feb 1675, tr. (resp. ongeveer 41 en minstens 41 jaar oud) (2) op 4 mei 1646 met Dirck van der Cooghen2 (van der Coghen), geb. te Haarlem voor dec 1604, ovl. (minstens 50 jaar oud) te Amsterdam op 9 dec 1655. Uit dit huwelijk een kind. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 2000. Jacob Warnerszn [V][M][1000], geb. te Amsterdam op 15 dec 1631, ovl. (72 jaar oud) te Amsterdam op 28 jun 1704, begr. te Amsterdam op 4 jul 1704, zie 2000

4002.   Arent Pieterszn van der Meersch2,4[V][M][2001], zn. van (8004) Pieter van der Meersch[4002] en (8005) Maeijken Bouttensz[4002], geb. te Haarlem op 27 mrt 1591, DG, korenkoper en leraar doopsgezinde gemeente, ovl. (76 jaar oud) te Amsterdam op 25 sep 1667, begr. te Amsterdam op 25 sep 1667, tr. (resp. 32 en 19 jaar oud) op 1 feb 1624 met 

4003.   Sara Claesdr de Veer2,4[V][M][2001], dr. van (8006) Nicolaes Gijsbertszn de Veer[V][M][4003] (koopman en Oostzeevaarder, leraar in de Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam) en (8007) Margaretha Dircksdr Loten[V][M][4003], geb. te Amsterdam op 6 jul 1604, DG, ovl. (63 jaar oud) te Amsterdam op 5 okt 1667, begr. te Amsterdam op 8 okt 1667. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
 2001. Anna Arentsdr [V][M][1000], geb. te Amsterdam in 1635, begr. te Amsterdam op 28 nov 1667, zie 2001

4004.  Ameldonck Jacobszn Leeuw[V][M][2002], zn. van (8008) Jacob Ameldonckszn Leeuw[4004] (koopman) en (8009) Barbara Pietersdr de Bosch[4004], geb. te Amsterdam in nov 1604, linnenkoopman, kunstverzamelaar, begr. te Amsterdam (Oude Waalse Kerk) op 10 jun 1647, tr. (resp. 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Amsterdam op 10 feb 1628 met 

4005.  Maeijken Davidsdr Rutgers[V][M][2002], dr. van (8010) David Davidszn Rutgers[V][M][4015][4005][4024] en (8011) Josijntje Lambertsdr[4015][4005][4024], geb. te Haarlem in 1603, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 7 okt 1652, tr. (resp. ongeveer 47 en ongeveer 55 jaar oud) (2) te Amsterdam op 19 aug 1650 met Jean Jeanszn le Pla, zn. van Jan le Pla en Margriete Castel, geb. te Leiden circa 1595, koopman, ovl. (minstens 56 jaar oud) tussen 1651 en 1652. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
 2002. David Ameldonckszn [V][M][1001], geb. te Amsterdam in 1631, begr. te Amsterdam op 1 mei 1703, zie 2002

4006.  Pieter Gerritszn Hooft[V][M][2003], zn. van (8012) Gerrit Pieterszn Hooft[V][M][4006][4006b] (koopman) en (8013) Neeltje Jansdr Grauwert[V][M][4006][4006b], geb. te Amsterdam in 1597, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Amsterdam op 18 apr 1656, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 18 jaar oud) te Amsterdam op 11 apr 1624 met 

4007.  Weijntje Laurensdr Schouten[V][M][2003], dr. van (8014) Laurens Corneliszn Schouten[V][M][4007] (koopman, brouwer, regent Weeshuis) en (8015) Susanna Michielsdr van Vaerlaer[V][M][4007], geb. te Weesp circa 1605. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 2003. Cornelia Pietersdr [V][M][1001], geb. te Weesp in 1631, begr. te Amsterdam op 20 nov 1708, zie 2003

4008.  Daniël de Neufville[2004][2006]
 Hij krijgt 2 zonen: 
 2004a. Balthasar Danielszn [V][1002], geb. te Haarlem in 1616, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Amsterdam op 7 mrt 1673, zie 2004
 2004b. David Danielszn [V][1003], geb. te Haarlem in 1617, zie 2006

4012. = 4008

4014.  Arend Block[2007], geb. te Emmerich, Kledingkoopman, ovl. te Amsterdam voor 12 sep 1646, tr. met 

4015.  Ida Davidsdr Rutgers[V][M][2007], dr. van (8010) David Davidszn Rutgers[V][M][4015][4005][4024] en (8011) Josijntje Lambertsdr[4015][4005][4024], ovl. voor 12 sep 1646. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
 2007. Nelletje Arendsdr [V][M][1003], geb. te Emmerich in 1624, zie 2007

4016.  Abraham Bierens[V][2008], zn. van (8032) Dirck Bierens[4016]. geb. 1588 of 1589, rietmaker, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Dordrecht op 21 aug 1644, tr. (ongeveer 19 jaar oud) te Amsterdam in 1607 met 

4017.  Jacomijntje Jacobsdr Boox[V][2008], dr. van (8034) Jacob Boox[4017]. ovl. na 19 jul 1650. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
 2008. Jacob [V][M][1004], geb. te Amsterdam circa 1622, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) te Amsterdam op 14 nov 1664, zie 2008

4018.  Anthony van Hoek[V][M][2009], zn. van (8036) Christiaen Dirkszn van Hoek[4018] en (8037) Neltken (Cornelia) van Baerle[V][M][4018], ged. te Haarlem op 19 feb 1597, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Amsterdam op 6 nov 1688, begr. te Amsterdam (Nieuwezijds kapel) op 11 nov 1688, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 19 jaar oud) te Amsterdam op 14 apr 1624 met 

4019.  Cornelia van Loosveldt[V][M][2009], dr. van (8038) Adriaan van Loosveldt[4019] (koopman) en (8039) Christina Michiels van Vaerlaer[V][M][4019], ged. te Amsterdam op 26 sep 1604, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Amsterdam op 5 jul 1656. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
 2009. Cornelia [V][M][1004], ged. te Amsterdam op 19 mei 1627, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Amsterdam op 31 mei 1687, zie 2009

4024.   David Rutgers4[V][M][2012], zn. van (8010) David Davidszn Rutgers[V][M][4015][4005][4024] en (8011) Josijntje Lambertsdr[4015][4005][4024], geb. te Haarlem circa 1601, begr. te Amsterdam (Zuiderkerk) op 5 sep 1668, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 19 jaar oud) te Amsterdam op 19 jul 1626 met 

4025.   Susanna de Flines4[V][M][2012], dr. van (8050) Philips de Flines[V][M][4025] en (8051) Christina (Stijntge) Nisbeth[V][M][4025], geb. te Rotterdam in 1607, begr. te Amsterdam (Zuiderkerk) op 28 jan 1677. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
 2012. Philips [V][M][1006], ged. te Amsterdam op 27 feb 1631, begr. te Amsterdam op 28 feb 1701, zie 2012

4026.  Dirck Arentsz Bosch (St de Lange)[V][M][2013], zn. van (8052) Arent Dircksz Bosch[V][M][4026] en (8053) Lijsbeth Jansdr de Vogel[V][M][4026], geb. te Amsterdam in 1615, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 16 sep 1664, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 20 jaar oud) te Amsterdam op 11 jan 1637 met 

4027.  Lijsbeth Joosten Ansloo[V][M][2013], dr. van (8054) Joost Claesz Ansloo[V][M][4027] (lakenkoopman) en (4006b) Lijsbeth Gerritsdr Hooft[V][M][4027], geb. te Amsterdam in 1616, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 21 okt 1687. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder: 
 2013. Elisabeth [V][M][1006], ged. te Amsterdam op 19 jan 1640, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Amsterdam op 17 apr 1678, begr. te Amsterdam op 22 apr 1678, zie 2013

Generatie XIII

6066.  Eltio Jaspers[3033], geb. te Meeden, tr. met 

6067.  Geele [3033]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 3033. Jetske Elties[V][M][1516], zie 3033

6144.  Jelle Tjaertsz Jellersma[V][3072], zn. van (12288) Tjaert Feddesz Jellersma[V][6144]. geb. circa 1535, tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 45 jaar oud) te Sint Annaparochie circa 1570 met 

6145.  Marrytgien Barthoutsdr Wassenaar[V][M][3072], dr. van (12290) Barthout Willems Wassenaar[V][M][6145] en (12291) Maria (Marritgen) Lourens[6145], geb. te Sint Jacobiparochie circa 1525, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Sint Jacobiparochie circa 1584, tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) (2) circa 1550 met Lenard Laurens Coster, geb. in 1525. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 45 en ongeveer 20 jaar oud) (3) te Sint Jacobiparochie circa 1570 met Claes Hendricksz, geb. te Sint Jacobiparochie circa 1550, ovl. (hoogstens 65 jaar oud) te Sint Annaparochie voor 15 nov 1615. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 3072. Tiaerdt Jelles [V][M][1536], geb. te Sint Annaparochie circa 1575, zie 3072

6608.  Wybe Pytters Hibma[V][3304], zn. van (13216) Pytter Hibma[6608]. geb. te Hiaure in 1580, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Hiaure in 1655, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 21 jaar oud) (1) te Hiaure in 1605 met Rieme Gerbens, geb. te Hiaure circa 1584. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 44 en ongeveer 29 jaar oud) (2) te Raard in 1624 met 

6609.  Teth Ottesdr[V][M][3304], dr. van (13218) Otte Hanckesz[V][M][6609] en (13219) Geerte Oeges[V][M][6609], geb. te Dokkum in 1595, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Hiaure in 1627, tr. (ongeveer 20 jaar oud) (2) te Raerd op 22 apr 1616 met Saecke Saeckes van Hania. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
 3304. Pyter Wybes [V][M][1652], geb. te Raard circa 1626, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Hiaure in 1695, zie 3304

6612.  Schelte Reynersz[3306], geb. in 1570, ovl. (hoogstens 60 jaar oud) te Klooster Anjum voor 1630, tr. (beiden ongeveer 20 jaar oud) (1) circa 1590 met Tiets Wybrens, geb. circa 1570, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op 28 mei 1607. Uit dit huwelijk 4 kinderen. tr. (2) met 

6613.  Grietje Jansdr[3306], geb. circa 1570, ovl. (hoogstens 76 jaar oud) voor 1646. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 3306. Jan Scheltes[V][M][1653], geb. in 1608, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Hallum in 1672, zie 3306

6614.  Upt (Oept) Jouckesz[3307], geb. te Wanswerd circa 1580, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Wanswerd in 1655, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 21 jaar oud) circa 1600 met 

6615.  Siets Piers Donia[V][M][3307], dr. van (13230) Pier Gerlofs Donia[V][M][6615] en (13231) Anne Taeckesdr[6615], geb. te Kimswerd in 1579, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Wanswerd in 1616. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
 3307. Sytske Upts[V][M][1653], geb. circa 1616, zie 3307

6784.  Paulus Keimpes Ennema[V][M][3392], zn. van (13568) Keimpe Sipkes Ennema[V][M][6784] en (13569) Jantie Oeges Hansma[6784], geb. circa 1600, tr. met 

6785.  Aecht Wytsedr[3392]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 3392. Ds. Petrus Paulus [V][M][1696], geb. te Harlingen circa 1627, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) te Pingjum op 16 nov 1656, zie 3392

6786.  Tjepke Rintjes Abbema[V][M][3393], zn. van (13572) Rintje Tjepkes Abbema[V][M][6786] en (13573) Iebeltje Jansdr[V][M][6786], geb. te Franeker circa 1592, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Franeker op 10 jan 1669, tr. met 

6787.  Heyltje Wopkedr Bants[3393], geb. circa 1595, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) circa 1635. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 3393. Aaltje Tjepkes [V][M][1696], geb. circa 1627, ovl. (ongeveer 22 jaar oud) te Pingjum circa 1649, zie 3393

6800.  Jacob Cornelis[V][3400], zn. van (13600) Cornelis Jacobs[6800]. (pachter van een sate te Hempens 1552, 1578), geb. circa 1545, pachter van een sate te Hempens tot 1590, ovl. (minstens 62 jaar oud) tussen 1607 en 1613, tr. met 

6801.  Anna Claesdr[3400], ovl. te Leeuwarden na 1617. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 3400. Ds. Vincentius Jacobi Hempenius[V][M][1700], geb. te Hempens circa 1575, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Berlikum op 19 nov 1641, begr. te Lekkum, zie 3400

6802. Ds. Theodorici Petri[3401], geb. in 1570, predikant te Zuidhorn, Kollum, Wijkel, Dronrijp en Beetgum-Engelum, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) te Dronrijp in jun 1654, tr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 22 jaar oud) te Dronrijp op 2 sep 1609 met 

6803.  Doedje Johannesdr[3401], geb. te Dronrijp in 1587, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Dronrijp op 9 okt 1647, begr. te Dronrijp. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
 3401. Antje Theodorici[V][M][1700], geb. circa 1612, ovl. (minstens 37 jaar oud) tussen 31 mrt 1650 en 1653, zie 3401

6912.  Sybrandt Hanses (Allama Op) Heslinga[V][M][3456], zn. van (13824) Hans Jorryts Allama[V][M][6912] (kloostermeier op Oldeklooster, Altena, Hidaard) en (13825) Anna Ryoerdsdr[6912], geb. circa 1570, tr. (beiden ongeveer 45 jaar oud) in 1615 met 

6913.  Rixt Syuerdts[3456], geb. circa 1570, ovl. (hoogstens 47 jaar oud) te Marssum voor 1617. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 3456. Claes Sybrens [V][M][1728], geb. te Marssum in 1607, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) in 1665, zie 3456

6914.  Hobbe Jelbesz Hiddinga[V][M][3457], zn. van (13828) Jelbe Ebles Hiddinga[V][6914] en (13829) Tet Hobbes[6914], geb. te Bolsward circa 1570, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 13 jaar oud) te Pingjum in 1593 met 

6915.  Gaets Eelckesdr[3457], geb. circa 1580, ovl. (minstens 48 jaar oud) na 1628. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 3457. Teth Hobbesdr [V][M][1728], geb. te Pingjum in 1604, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Marssum circa 1680, zie 3457

6916.  Pytter Jans Metsma[V][3458], zn. van (13832) Jan Metsma[V][M][6916]. geb. te Oldeboorn in 1580, tr. (resp. hoogstens 18 en hoogstens 23 jaar oud) te Hempens voor 1598 met 

6917.  Jetske Piers[3458], geb. in 1575. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 3458. Mattheus Pytters [V][M][1729], geb. in 1610, zie 3458

6918.  Schelte Sipckesz Diorrema[V][M][3459], zn. van (13836) Sipcke Crijns Diorrema[V][M][6918] en (13837) Gerlandt Douwes Bockama[V][M][6918], geb. in 1585, boer lakenkoper, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) in 1638, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 35 jaar oud) in 1605 met 

6919.  Hanck Thyes Rommerda[V][3459], dr. van (13838) Thyes Jacobs Rommerda[V][M][6919]. geb. te Pingjum circa 1570, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Boksum in 1634. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 3459. Gerlandtie Scheltes [V][M][1729], geb. circa 1610, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) in 1652, zie 3459

6924.  Wilt Nitterts[3462], geb. circa 1550, tr. met 

6925.  Lutgere [3462], geb. circa 1550. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
 3462. Jan Wilts[V][M][1731], geb. te Drogeham in 1610, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Drogeham in 1660, zie 3462

6926.  Focke Gerckes Ydtsma[V][M][3463], zn. van (13852) Gercke Rompts Ydtsma[V][M][6926] (procureur gerecht Achtkarspelen, eigenaar Meint Wateszate) en (13853) Yck Bennesdr[V][M][6926], geb. te Drogeham circa 1568, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Drogeham op 16 mrt 1629, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 23 jaar oud) te Drogeham in 1598 met 

6927.  Sytske Alles[V][M][3463], dr. van (13854) Alle Oedtses[V][6927] en (13855) Jetske Sytses[6927], geb. te Zuiderdrachten circa 1575, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Drogeham op 22 jun 1622. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
 3463. Barber Fockes [V][M][1731], geb. te Drogeham circa 1603, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Drogeham in 1660, zie 3463

7568.  Cornelis Dircks de Geus[3784], otr. te Delft op 13 okt 1590, tr. te Delft op 26 okt 1590 met 

7569.  Grietje Heyndrickdr[3784]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 3784. Dirck Cornelis [V][M][1892], geb. te Delft circa 1600, woonde bij zijn leven aan het Suijteinde, bij zijn overlijden aan het Geer te Delft van 1650 tot 1672, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Delft op 12 okt 1672, zie 3784

7570.  Jan Jacobsz van Woelewijn[3785], geb. te Delft in 1575, chirugijn, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Delft in 1619, tr. met 

7571.  Aagje IJsbrandsdr Oosterwijk[V][M][3785], dr. van (15142) IJsbrandt Janszoon Oosterwijk[7571] en (15143) Jannetje Ouwejan[7571], geb. circa 1575, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) in 1624. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 3785. Jannetje Jansdr [V][M][1892], geb. in 1601, zie 3785

7584.  Doe Arenysz van der Gaegh[V][M][3792][3792b][3792c], zn. van (15168) Arent Cornelisz van der Gaegh[7584a][7584] (smid) en (15169) Maritgen Jeroene[7584a][7584], geb. circa 1604, ovl. (hoogstens 33 jaar oud) voor 20 dec 1637, tr. (ongeveer 21 jaar oud) in 1625 met 

7585.   Leuntje Ariens16[3792][3792b][3792c]
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
 3792a. Arent Doesz [V][M][1896c][1896a][1896], geb. te Loosduinen circa 1630, zie 3792
 3792b. Jeroen Doessen [V][M], ged. te Loosduinen op 1 apr 1632, ouderling te Loosduinen 1680, doopgetuige van zijn neef Doe van der Gaag (1896a) te Loosduinen op 25 feb 1657, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Loosduinen op 14 apr 1694, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 29 jaar oud) te Loosduinen op 10 mei 1654 met Annitge Jansdr Halfwassenaer (Halff Wassenaer), ged. te Den Haag op 12 dec 1624. Uit dit huwelijk 7 kinderen. Hij krijgt geen kinderen. 
 3792c. Maertje Doe [V][M], ged. te Loosduinen op 1 jan 1640, doopgetuige van haar neef Doe van der Gaag (1896a) te Loosduinen op 25 feb 1657, tr. met Cornelis Aemsz van der Kroegh, zn. van Aem Cornelisz van der Kroegh. ged. te Loosduinen op 28 okt 1640, ovl. (hoogstens 51 jaar oud) voor 1692. Uit dit huwelijk een zoon. 

7586.  Cornelis Fackedij[3793], tr. met 

7587.  Crijntje IJsbrantse Roosenburch[3793]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 3793. Dieuwertje Cornelis Cock-Fackedeij[V][M][1896a][1896], geb. circa 1630, zie 3793

7590.   Heimen Arents van der Meer18[V][M][3795][3795b][3795c], zn. van (15180) Arent Jacobsz Sprong (van der Meer)[V][7590] (molenaar op de Heylichsmolen bij 't Wout) en (15181) Jannetje Cornelisdr[7590], geb. circa 1600, ovl. (minstens 41 jaar oud) na 23 okt 1641, tr. met 

7591.   Engeltje Ariens de Bruijn18[V][M][3795][3795b][3795c], dr. van (15182) Ariens de Bruijn[7591] en (15183) Lidewij Cornelisdr[7591], ovl. na 23 okt 1641. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
 3795a. Grietje Heimens [V][M][1897], ged. te de Lier in 1629, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te de Lier op 21 mei 1694, zie 3795
 3795b. Arij Heimens [V][M], ovl. te de Lier in 1681, tr. (Maartje ongeveer 24 jaar oud) te de Lier op 19 apr 1665 met Maartje Jorisdr Tou, geb. circa 1640. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3795c. Annetje Heymen [V][M], geb. te de Lier, tr. (Abraham ongeveer 21 jaar oud) te Schipluiden op 13 mrt 1661 met Abraham Cornelisse Bredervelt19, zn. van Cornelis Isaacks Bredervelt en Aeltgen Willemsdr van der Vaert, ged. te Schipluiden op 5 feb 1640 (getuige: zijn oom Jacob Isaacsz Bredervelt), ovl. (ongeveer 73 jaar oud) te Vlaardingen op 1 nov 1713. Uit dit huwelijk een zoon. 

7720.   Simon Juckesz de Geest13[V][3860][3860b][3860c], zn. van (15440) Juckes de Geest[7720][7720b]. geb. te Roesselaer (B), kerkglasschilder, ovl. te Leeuwarden voor 22 jul 1604, otr. te Leeuwarden op 17 nov 1588, tr. (Wyts ongeveer 28 jaar oud) te Leeuwarden op 16 dec 1588 met 

7721.   Wyts Wybrandtsdr13[3860][3860b][3860c], geb. circa 1560, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) in 1628. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
 3860a. Gilles Simonsz [V][M][1930][1930b][1930c], geb. te Leeuwarden circa 1588, verhuisde van Deventer naar Utrecht in 1604, burger van Utrecht tussen 1604 en 1605, ovl. (minstens 40 jaar oud) na 1628, zie 3860
  3860b. Wybrand Simonsz [V][M], geb. te Leeuwarden op 16 aug 1592, kunstschilder, zilversmid, ovl. (minstens 66 jaar oud) te Leeuwarden tussen 1659 en 166723, otr. te Leeuwarden op 27 sep 1622, tr. (resp. 30 en 22 jaar oud) te Leeuwarden op 19 okt 1622 met Hendrikje Fransdr (Henrickien) van Uylenborch21,13 (Ulenburchs), dr. van Frans Hendricksz van Uylenborch en Ygh Douwes Popma, geb. te Leeuwarden op 3 mrt 1600, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) in 1682. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
 3860c. Hendrick Simonsz [V][M], geb. circa 1590. 7722.  Isaack Knijf[V][3861], zn. van (15444) Gerard Knijf[V][7722]. bode van Utrecht. 
 Hij krijgt een dochter: 
 3861. Mechtelt Isaacs [V][1930][1930b][1930c], geb. te Utrecht circa 1580, ovl. (hoogstens 56 jaar oud) te Utrecht voor 5 sep 1636, begr. te Utrecht (Geertekerk), zie 3861

7904.  Pierre de Védrines[V][3952], zn. van (15808) Guillaume de Védrines[7904]. Notaire royal de Montflanquin, Lot et Garonne, ovl. op 6 feb 1684, tr. te Montflanquin [Frankrijk] op 28 jan 1635 met 

7905.  Jeanne du Fort[3952]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 3952. Pierre [V][M][1976], begr. te Utrecht op 27 nov 1714, zie 3952

7906.  Jézeban de Bécays[V][M][3953], zn. van (15812) Hélie de Bécays[V][M][7906] en (15813) Delphine de Roussanes[V][M][7906], geb. in 1585, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 4 nov 1657, tr. (ongeveer 33 jaar oud) (1) op 18 mei 1619 met Jeanne de le Blanc, dr. van Bernard de le Blanc (Conseiller, magistrat à la cour présidiale d'Agenais) en Jeanne de Brienne. Uit dit huwelijk 2 kinderen. tr. (resp. ongeveer 49 en ongeveer 19 jaar oud) (2) op 6 jun 1635 met 

7907.  Magdaleine de Lolmié[V][M][3953], dr. van (15814) Jean de Lolmié[V][M][7907] (Seigneur de Ramps et de Flaujac) en (15815) Marguerite du Lac[7907], geb. in 1615, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) in 1666. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 3953. Antoinette Bécays de la Caussade[V][M][1976], geb. te Monflanquin [Frankrijk], ovl. op 11 dec 1695, zie 3953

7908.  François Caron[V][M][3954], zn. van (15816) NN Caron[7911][7908] en (15817) Petronella Eems de Bloyere[V][7911][7908], geb. te Brussel [België] in 1600, gouverneur, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Lissabon [Portugal] op 5 apr 1673, tr. met 

7909.  NN Eguchi[V][3954], dr. van (15818) Juzaemon Eguchi[7909]. geb. in 1605, concubine, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Batavia [Indonesië] in 1642. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
 3954. François [V][M][1977], geb. te Hirado [Japan] in 1626, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Tiel op 5 feb 1706, zie 3954

7910.   François (Franchoys) Coedijck (Coedicx)[3955], geb. te Breda, ovl. voor 1674, otr. te Leiden op 21 jun 162824, tr. te Leiden op 29 jun 1628 met 

7911.  Maria Caron[V][M][3955], dr. van (15816) NN Caron[7911][7908] en (15817) Petronella Eems de Bloyere[V][7911][7908], geb. te Antwerpen [België]. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 3955. Françoise [V][M][1977], geb. in 1635, begr. te Den Haag op 28 aug 1705, zie 3955

7920.  Jan Aerts van Marienhoff[V][M][3960], zn. van (15840) Aert Henricxs van Marienhoff[V][M][7920] (pasteijbakker (1597), verwer (1599)) en (15841) Maria Jansdr[7920], geb. circa 1600, practiseerder (1628), glaesmaecker te Utrecht, begr. te Utrecht op 29 jan 1680, tr. met 

7921.  Aeltgen Gerrits Hallingh[V][3960], dr. van (15842) Gerrit Jans Hallingh[7921]. begr. te Utrecht op 25 jul 1670. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder: 
 3960. Gilles [V][M][1980], ged. te Utrecht op 21 apr 1632, begr. te Utrecht op 9 apr 1660, zie 3960

7924.  Lambert Janse van Schoonhoven[3962], geb. te Utrecht circa 1580, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Utrecht op 4 feb 1628, otr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 22 jaar oud) te Utrecht op 27 dec 1607, tr. met 

7925.  Fenneken Jans van der Vecht[V][M][3962], dr. van (15850) Johan Cornelisse van der Vecht[V][M][7925] en (15851) Gertgen Dirck Nittersdr[7925], geb. te Utrecht circa 1585, begr. te Utrecht op 3 mei 1658. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 3962. Jacob Lamberts [V][M][1981], geb. te Utrecht circa 1620, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) circa 1677, begr. te Utrecht op 5 jun 1677, zie 3962

7936.   Joris Cornelisz1[V][3968], zn. van (15872) Cornelis Joris[7936]. geb. te Drunen in 1500, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Amsterdam in 1532, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 23 jaar oud) te Amsterdam in 1527 met 

7937.   Lijsbeth Jansdr van Renegom1[3968], geb. te Amsterdam in 1504, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) te Amsterdam circa 1538. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 3968. Joris Jorisz[V][M][1984], geb. te Amsterdam in 1532, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Amsterdam op 23 nov 1580, zie 3968

7938.   Hillebrand Luytsz van Renegom1[3969], tr. (2) met Griet Jacobsdr Benningh. Uit dit huwelijk 4 kinderen. tr. (1) met 

7939.   Aecht Gerritsdr van Hoorn1[V][M][3969], dr. van (15878) Gerrit Pietersz[7939] en (15879) Hillegont Meynertsdr[7939], ovl. circa 1538. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 3969. Trijntge Hillebrandsdr [V][M][1984], zie 3969

7940.  Willem Zyvert Claeszn Backer[3970], geb. in 1499, brouwer, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) in 1536, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 28 jaar oud) circa 1525 met 

7941.  Geertgen Jans Oom[V][M][3970], dr. van (15882) Jan Jansz Oom[7941] en (15883) Weyntge Sijbrands[7941], geb. te Amsterdam in 1497, ovl. (ongeveer 95 jaar oud) te Amsterdam op 12 okt 1592, begr. te Amsterdam op 14 okt 1592. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 3970. Willem Willemsz [V][M][1985], geb. te Amsterdam in 1528, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Amsterdam op 18 mrt 1575, zie 39707942.  Hans van Leuven[3971], geb. te Hamburg (D) op 20 mei 1511, ovl. (66 jaar oud) te Dantzig [Poland] op 4 feb 1578, tr. met 

7943.  Anna Karstens[V][M][3971], dr. van (15886) Karsten Roelofszn[7943] en (15887) Griete Pouwelsdr[7943], geb. te Amsterdam in 1521, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op 2 okt 1588. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 3971. Lysbeth Hansdr [V][M][1985], geb. circa 1545, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) te Amsterdam op 8 apr 1625, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 11 apr 1625, zie 39717944.  Claes Hendricksz Basgen[V][M][3972], zn. van (15888) Hendrick Jansz Hoogers[7944] (kuiper1489) en (15889) Aleyda Basgen[7944], geb. in 1488, Koopman, 5x Burgemeester van Amsterdam, tr. (resp. ongeveer 47 en ongeveer 39 jaar oud) in 1535 met 

7945.  Tiet Jan Evertsznsdr[3972], geb. te Enkhuizen in 1496, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) in 1561, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 29 jaar oud) (2) circa 1520 met Cornelis Corneliszn de Vlaming (Van Oudshoorn), geb. in 1491, Zeepzieder | (1525) Schepen, (1526) Raad Amsterdam, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) circa 1535. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
 3972. Jacob Claesz Bas[V][M][1986], geb. in 1536, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) op 15 nov 1589, zie 39727946.  Pieter Pieterszn Codde[V][M][3973], zn. van (15892) Pieter Codde[7946b][7946] (lijndraaier) en (15893) NN Zijbrantsdr[7946], geb. in 1510, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 5 jun 1565, tr. met 

7947.  Neel Claes Boelensdr[V][M][3973], dr. van (15894) Claes Boelens[V][M][7947] en (15895) Nelle Frans Claesdr Heijnen[V][M][7947], geb. in 1516, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 28 sep 1558. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
 3973. Griete Pietersdr [V][M][1986], geb. in 1538, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 20 sep 1607, zie 3973

7948.  Peter Gielesz[3974], tr. met 

7949.   Margriet Snoeck4[V][M][3974], dr. van (15898) Aert Jansz Snoeck[V][M][7949] en (15899) Nn Jansdr Verpoort[7949]
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
 3974. Jan Pietersz Snoeck[V][M][1987], geb. in 1560, ovl. (56 jaar oud) te Amsterdam, begr. te Amsterdam op 1 mei 1617, zie 39747950.  Govert Jacobsz (Geurt, Giert) Bal alias Huydecoper[V][M][3975], zn. van (15900) Jacob Andriesz Bal[V][M][7950] (koopman) en (15901) Machteld Geurtsdr van Beuningen[V][M][7950], geb. te Amsterdam circa 1545, leerlooier, handelaar in huiden, begr. te Amsterdam op 15 nov 1568, tr. met 

7951.  Aecht Claesdr Coster[V][M][3975], dr. van (15902) Claes Jacobszn Coster[7951] (hennepkoper) en (15903) Griete Cornelisdr[7951], geb. in 1550, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Amsterdam in mrt 1607. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 3975. Machteld Goverts Huydecoper[V][M][1987], geb. te Amsterdam in 1568, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) te Amsterdam op 25 jul 1597, begr. te Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 27 jul 1597, zie 39757968.   Philip Weveringh4[3984], tr. met 

7969.   Helena de Beyer4[3984], geb. op 11 sep 1548, ovl. (41 jaar oud) op 25 mrt 1590. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 3984. mr. Philips [V][M][1992], geb. te Nijmegen circa 1579, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Nijmegen op 8 nov 1622, zie 3984

7970.  Adriaen van der Meer[V][M][3985], zn. van (15940) Franck van der Meer[7970] en (15941) Sophia Engelbrechtsdr van Maesland[V][M][7970], geb. circa 1563, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op 2 mrt 1600, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 18 jaar oud) te Amsterdam op 22 okt 1591 met 

7971.  Cornelia Cant[V][M][3985], dr. van (15942) Reynier Cant[7971] en (15943) Maria Jansdr Block[7971], geb. circa 1573, ovl. (ongeveer 95 jaar oud) te Amsterdam op 11 jun 1669. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
 3985. Sophia [V][M][1992], geb. te Amsterdam op 7 aug 1594, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) circa 1646, zie 3985

7972.  Arend Jansz van den Helm[3986], tr. met 

7973.  Cornelia Govertsdr Beaumont[V][M][3986], dr. van (15946) Govert Pieterszn van Beaumont[V][M][7973a][7973] (brouwer, diaken, regent van het weeshuis, gasthuismeester) en (15947) Pietertgen Willemsdr Brasser[V][M][7973a][7973]
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 3986. Cornelis Arentsz [V][M][1993], zie 39867992.  Roetert Ernst[V][M][3996], zn. van (15984) Ernst Roetersz[7992] (stokviskoper, regent weeshuis, overman v.d. voetboogdoelen) en (15985) Marie Jan Vranckenzoonsdr. de Wael[V][M][7992], geb. in 1554, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Amsterdam op 16 nov 1622, otr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 19 jaar oud) te Amsterdam op 17 okt 1579, tr. met 

7993.  Reijmerijch Pieters[V][M][3996], dr. van (15986) Pieter Govertsz[7993] (koopman) en (15987) Lijsbeth Willemsdr Sonderdanck[V][M][7993], geb. circa 1560, begr. te Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 14 mrt 1620. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 3996. Ernst Roeters[V][M][1998], ged. te Amsterdam op 30 nov 1581, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) te Amsterdam op 1 mei 1648, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 5 mei 1648, zie 3996

7994.  Jan Henricksz van Marckell[V][M][3997], zn. van (15988) Henrick van Marckel[7994] (schepen, raad, cameraar en burgemeester) en (15989) Sophia Staalbijters[7994], geb. te Deventer in 1559, begr. te Amsterdam (Oudezijds Kapel) op 9 mrt 1587, otr. te Amsterdam op 3 okt 1582, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 20 jaar oud) te Amsterdam op 3 nov 1582 met 

7995.  Truytgen (Geertruijt Hansdr de Oude) van Elsen[V][M][3997], dr. van (15990) Hans van Elsen[7995] en (15991) Aerland Adriaensdr Pauw[V][M][7995], geb. te Amsterdam in 1562, begr. te Amsterdam op 23 aug 1644. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 3997. Geertruyt van Marckel[V][M][1998], geb. circa 1586, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 18 aug 1661, zie 3997

7996.  Antoine Janszn Gommaerts[3998], geb. te Mechelen [België] op 13 nov 1567, begr. te Amsterdam op 31 okt 1640, tr. (resp. 31 en 22 jaar oud) op 4 sep 1599 met 

7997.  Susanna Pietersdr Walraven[V][M][3998], dr. van (15994) Pieter Walraven[7997] en (15995) Catharina Willemsdr Rombouts[V][M][7997], geb. te Antwerpen [België] op 17 jun 1577, begr. te Amsterdam op 5 mei 1628, tr. (resp. 51 en ongeveer 20 jaar oud) (2) te Amsterdam op 10 aug 1628 met Leonora Jansdr van Wely, ged. te Amsterdam op 2 sep 1607, ovl. (ongeveer 21 jaar oud) te Amsterdam op 12 aug 1629. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen, waaronder: 
 3998. Johannes Anthoniszn [V][M][1999], geb. te Amsterdam in 1603, zie 3998

8000.   Abraham Warnerszn van Lennep2[V][M][4000], zn. van (16000) Warner Gerritszn van Lennep[V][M][8000] en (16001) Machteld Doeghweerdt[V][M][8000], geb. te Emmerich op 15 aug 1570, ovl. (66 jaar oud) te Emmerich op 24 aug 1636, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) te Emmerich circa 1595 met 

8001.   Elisabeth Jansdr von Schrieck2[V][M][4000], dr. van (16002) Johan von Schrieck[V][M][8001] en (16003) Johanna van Trier[V][8001], geb. te Emmerich circa 1574, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Emmerich op 20 jul 1634. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 4000. Warner Abrahamszn [V][M][2000], geb. te Emmerich in 1598, begr. te Amsterdam op 3 dec 1644, zie 4000

8002.   Abraham Franszn van Halmael2[4001], geb. te Wesel circa 1575, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Utrecht in 1630, tr. (resp. ongeveer 48 en ongeveer 30 jaar oud) (2) te Amsterdam op 24 feb 1624 met Geertruijd Sijmonsdr, geb. te Emmerich in 1593. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 54 en hoogstens 37 jaar oud) (3) te Amsterdam op 6 mrt 1630 met Elisabeth Jansdr Santberch, geb. tussen 1592 en 1593. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 20 jaar oud) (1) te Amsterdam op 6 dec 1600 met 

8003.   Sara Jacobsdr Verbeeck2[V][M][4001], dr. van (16006) Jacob Hendrickszn Verbeeck[8003][8003b] en (16007) Segerina Caffa[8003][8003b], geb. te Wesel circa 1580, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) te Amsterdam op 30 jul 1623. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
 4001. Sara Abrahamsdr [V][M][2000], geb. te Amsterdam in 1604, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Amsterdam op 22 feb 1675, begr. te Amsterdam op 25 feb 1675, zie 4001

8004.  Pieter van der Meersch[4002], tr. met 

8005.  Maeijken Bouttensz[4002]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 4002. Arent Pieterszn [V][M][2001], geb. te Haarlem op 27 mrt 1591, ovl. (76 jaar oud) te Amsterdam op 25 sep 1667, begr. te Amsterdam op 25 sep 1667, zie 4002

8006.   Nicolaes Gijsbertszn de Veer4[V][M][4003], zn. van (16012) Gijsbert Janszn de Veer[8006] (graanhandelaar in Amsterdam en Danzig) en (16013) Debora Claesdr Harnasveger[V][8006], geb. te Amsterdam in mrt 1583, DG, koopman en Oostzeevaarder, leraar in de Doopsgezinde Gemeente te Amsterdam, ovl. (63 jaar oud) te Amsterdam op 8 sep 1646, tr. (resp. 20 en ongeveer 18 jaar oud) te Amsterdam op 23 aug 1603 met 

8007.   Margaretha Dircksdr Loten4[V][M][4003], dr. van (16014) Dirck Nicolaesdr Loten[8007] (bierbrouwer, burgemeester en belastinginner van Aardenburg en later koopman te Leiden) en (16015) Margaretha Arsenburgh[8007], geb. te Brugge [België] in 1585, ovl. (ongeveer 26 jaar oud) te Amsterdam op 5 nov 1611. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
 4003. Sara Claesdr [V][M][2001], geb. te Amsterdam op 6 jul 1604, ovl. (63 jaar oud) te Amsterdam op 5 okt 1667, begr. te Amsterdam op 8 okt 1667, zie 4003

8008.  Jacob Ameldonckszn Leeuw[4004], geb. te Keulen [Duitsland], koopman, begr. te Amsterdam op 3 nov 1635, tr. met 

8009.  Barbara Pietersdr de Bosch[4004], geb. te Goch [Duitsland] in 1581, ovl. (ongeveer 24 jaar oud) te Amsterdam in 1605. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 4004. Ameldonck Jacobszn [V][M][2002], geb. te Amsterdam in nov 1604, begr. te Amsterdam (Oude Waalse Kerk) op 10 jun 1647, zie 4004

8010.   David Davidszn Rutgers4[V][M][4015][4005][4024], zn. van (16020) Davidt Rudtgheerts[V][M][8010] (koopman in zijden stoffen te Antwerpen) en (16021) Agneta de Bie[8010], geb. te Antwerpen [België] op 26 nov 1555, ovl. (67 jaar oud) te Amsterdam op 11 apr 1623, begr. te Amsterdam op 11 apr 1623, tr. (29 jaar oud) op 14 jun 1585 met 

8011.   Josijntje Lambertsdr4[4015][4005][4024], geb. te Rees (D), begr. te Amsterdam op 28 sep 1638. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
 4005a. Ida Davidsdr [V][M][2007], ovl. voor 12 sep 1646, zie 4015
 4005b. Maeijken Davidsdr [V][M][2002], geb. te Haarlem in 1603, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 7 okt 1652, zie 4005
 4005c. David [V][M][2012], geb. te Haarlem circa 1601, begr. te Amsterdam (Zuiderkerk) op 5 sep 1668, zie 4024

8012.  Gerrit Pieterszn Hooft[V][M][4006][4006b], zn. van (16024) Pieter Willemszn Hooft[V][M][8012][8012b] (schipper) en (16025) Jannetje Hendrick Borricksdr[8012][8012b], geb. te Amsterdam in 1551, koopman, ovl. te Amsterdam, tr. met 

8013.  Neeltje Jansdr Grauwert[V][M][4006][4006b], dr. van (16026) Jan Claeszn Duyvel[V][M][8013] en (16027) Lijsbeth Dircksdr[8013], geb. te Emden [Duitsland] in 1561, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Amsterdam op 25 nov 1631. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
 4006a. Pieter Gerritszn [V][M][2003], geb. te Amsterdam in 1597, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) te Amsterdam op 18 apr 1656, zie 4006
 4006b. Lijsbeth Gerritsdr [V][M][4027], geb. te Amsterdam in 1591, tr. met Joost Claesz Ansloo[V][M][4027], zn. van (16108) Claes Claeszn Ansloo[8054][8054b] en (16109) Guert Jansdr[8054][8054b], geb. te Amsterdam in 1588, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Amsterdam op 29 okt 1635, zie 8054. Uit dit huwelijk een dochter. 

8014.  Laurens Corneliszn Schouten[V][M][4007], zn. van (16028) Cornelis Govertszn Schouten gezegd van Cleef[8014] en (16029) Weijntgen Lap van Waveren[8014], geb. te Weesp in 1569, koopman, brouwer, regent Weeshuis, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) op 15 jul 1599 met 

8015.  Susanna Michielsdr van Vaerlaer (Verlaer, Varlaer)[V][M][4007], dr. van (16030) Michiel Michiels van Vaerlaer[V][M][8015][8039] (lakenkoopman in de Warmoesstraat) en (16031) Cornelia Martensdr[V][M][8015][8039], geb. te Keulen [Duitsland] in 1574, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) te Amsterdam in 1652. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
 4007. Weijntje Laurensdr [V][M][2003], geb. te Weesp circa 1605, zie 4007

8030. = 8010

8031. = 8011

8032.  Dirck Bierens[4016], geb. circa 1560. 
 Hij krijgt een zoon: 
 4016. Abraham [V][2008], geb. 1588 of 1589, ovl. (ongeveer 55 jaar oud) te Dordrecht op 21 aug 1644, zie 4016

8034.  Jacob Boox[4017]
 Hij krijgt een dochter: 
 4017. Jacomijntje Jacobsdr [V][2008], ovl. na 19 jul 1650, zie 4017

8036.   Christiaen Dirkszn van Hoek25[4018], ovl. te Haarlem op 5 mei 1599, tr. (Neltken ongeveer 29 jaar oud) te Haarlem op 5 mei 1594 met 

8037.   Neltken (Cornelia) van Baerle25[V][M][4018], dr. van (16074) Jan Gerritsz van Baerle[8037] en (16075) Christina Claes Jan Mertensdr van Sorgen[8037], ged. te Breda op 14 okt 1564, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Rotterdam op 13 okt 1629, tr. (resp. ongeveer 17 en ongeveer 24 jaar oud) (2) te Breda in jun 1582 met Franchoys van Rijckevorsel, zn. van Cornelis Merten Cornelisz van Rijckevorsel (stadstimmerman van Breda) en Adriane Adriaen Wouter Stevenszdr, geb. te Breda circa 1557, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) te Breda op 4 jul 1641. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
 4018. Anthony [V][M][2009], ged. te Haarlem op 19 feb 1597, ovl. (ongeveer 91 jaar oud) te Amsterdam op 6 nov 1688, begr. te Amsterdam (Nieuwezijds kapel) op 11 nov 1688, zie 4018

8038.  Adriaan van Loosveldt[4019], geb. te Dordrecht circa 1566, koopman, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) te Amsterdam op 28 dec 1614, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 19 jaar oud) te Amsterdam op 7 okt 1600 met 

8039.  Christina Michiels van Vaerlaer[V][M][4019], dr. van (16030) Michiel Michiels van Vaerlaer[V][M][8015][8039] (lakenkoopman in de Warmoesstraat) en (16031) Cornelia Martensdr[V][M][8015][8039], geb. te Keulen [Duitsland] in 1581, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) te Amsterdam op 5 jul 1625. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 4019. Cornelia [V][M][2009], ged. te Amsterdam op 26 sep 1604, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) te Amsterdam op 5 jul 1656, zie 4019

8048. = 8010

8049. = 8011

8050.   Philips de Flines4[V][M][4025], zn. van (16100) Guillebert de Flines ridder[V][M][8050] en (16101) Susanne van Voorspoel[V][M][8050], geb. te Antwerpen [België] op 7 jul 1581, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) in 1652, tr. (resp. 34 en ongeveer 62 jaar oud) (2) te Breda op 19 nov 1615 met Anna Roufs, geb. te Breda 1552 of 1553, begr. te Amsterdam op 9 sep 1639. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (24 jaar oud) (1) te Rotterdam op 7 sep 1605 met 

8051.   Christina (Stijntge) Nisbeth4[V][M][4025], dr. van (16102) Jan Nisbeth[8051] (kapitein infanterie) en (16103) Immetje of Jannetge Joppe van Ruen[8051], geb. te Gorinchem, ovl. te Amsterdam op 16 okt 1613. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
 4025. Susanna [V][M][2012], geb. te Rotterdam in 1607, begr. te Amsterdam (Zuiderkerk) op 28 jan 1677, zie 4025

8052.  Arent Dircksz Bosch[V][M][4026], zn. van (16104) Dirk Aertse Bosch[8052] (Raad en schepen (1588) van Gouda) en (16105) Alida de Lange[V][M][8052], geb. te Gouda in 1580, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 17 apr 1658, tr. met 

8053.  Lijsbeth Jansdr de Vogel[V][M][4026], dr. van (16106) Jan Leenaertsz de Vogel[8053] en (16107) Marije Albertsdr van Grootewal[8053], geb. 1583 of 1584, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 16 okt 1647. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
 4026. Dirck Arentsz [V][M][2013], geb. te Amsterdam in 1615, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 16 sep 1664, zie 4026

8054.  Joost Claesz Ansloo[V][M][4027], geb. te Amsterdam in 1588, lakenkoopman, ovl. (ongeveer 47 jaar oud) te Amsterdam op 29 okt 1635, tr. met 

8055. = 4006b. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 4027. Lijsbeth Joosten [V][M][2013], geb. te Amsterdam in 1616, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 21 okt 1687, zie 4027

Generatie XIV

12288.  Tjaert Feddesz Jellersma[V][6144], zn. van (24576) Fedde Jellersma[12288]. geb. circa 1505. 
 Hij krijgt een zoon: 
 6144. Jelle Tjaertsz [V][3072], geb. circa 1535, zie 6144

12290.  Barthout Willems Wassenaar[V][M][6145], zn. van (24580) Willem Stevens Wassenaar[V][M][12290] en (24581) Emerentia Gerritsdr van Poelgeest[V][M][12290], geb. te Sassenheim circa 1478, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Sint Jacobiparochie circa 1537, tr. (2) met NN Claeses, dr. van Arent Touw Jans van der Burch (gezworene van ‘t Woudt, veertigraad van Delft) en Lenertge Pietersdr de Backer, geb. circa 1495, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) te Sint Jacobiparochie in 1533. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. hoogstens 57 en hoogstens 23 jaar oud) (3) te Sint Jacobiparochie voor 1535 met NN Arendsdr Tou van der Burch, dr. van Arend Jansz Tou van der Burch en Leentgen Pyttersdr de Backer, geb. te 't Woud in 1512, ovl. (minstens 38 jaar oud) te Sint Jacobiparochie na 1550. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) met 

12291.  Maria (Marritgen) Lourens[6145], geb. in 1510, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Sint Jacobiparochie op 18 apr 1578. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
 6145. Marrytgien Barthoutsdr [V][M][3072], geb. te Sint Jacobiparochie circa 1525, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) te Sint Jacobiparochie circa 1584, zie 6145

13216.  Pytter Hibma[6608], geb. te Hiaure circa 1550. 
 Hij krijgt een zoon: 
 6608. Wybe Pytters [V][3304], geb. te Hiaure in 1580, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) te Hiaure in 1655, zie 6608

13218.  Otte Hanckesz[V][M][6609], zn. van (26436) Hancke Bottes[V][13218] en (26437) Tziets Mercx[13218], geb. te Irnsum circa 1573, tr. met 

13219.  Geerte Oeges[V][M][6609], dr. van (26438) Oege Folperts[V][13219] en (26439) Grietie Dircks Strikwerda[V][M][13219], geb. te Flansum in 1570, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) te Irnsum in 1650. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
 6609. Teth Ottesdr[V][M][3304], geb. te Dokkum in 1595, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Hiaure in 1627, zie 6609

13230.  Pier Gerlofs Donia[V][M][6615], zn. van (26460) Gerlof Aenes Donia[V][M][13230] en (26461) Taeck Heeres[13230], geb. te Kimswerd in 1542, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) in 1601, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 21 jaar oud) te Kimswerd in 1570 met 

13231.  Anne Taeckesdr[6615], geb. circa 1549, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Kimswerd in 1605. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder: 
 6615. Siets Piers [V][M][3307], geb. te Kimswerd in 1579, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Wanswerd in 1616, zie 6615

13568.  Keimpe Sipkes Ennema[V][M][6784], zn. van (27136) Sipke Keimpes Ennema[V][M][13568] en (27137) Sibbel Oenesdr[13568], geb. circa 1585, tr. met 

13569.  Jantie Oeges Hansma[6784], geb. circa 1590. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 6784. Paulus Keimpes [V][M][3392], geb. circa 1600, zie 6784

13572.  Rintje Tjepkes Abbema[V][M][6786], zn. van (27144) Tjepke Sipkes Abbema[V][M][13572] en (27145) Gerkje Ales[13572], geb. circa 1565, ovl. (minstens 65 jaar oud) na 1630, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) te Franeker in 1591 met 

13573.  Iebeltje Jansdr[V][M][6786], dr. van (27146) Jan Jacobs[13573] en (27147) Jouwerke Theunis[13573], geb. circa 1567, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Franeker op 10 dec 1631. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 6786. Tjepke Rintjes [V][M][3393], geb. te Franeker circa 1592, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) te Franeker op 10 jan 1669, zie 6786

13600.  Cornelis Jacobs[6800], pachter van een sate te Hempens 1552, 1578. 
 Hij krijgt een zoon: 
 6800. Jacob Cornelis[V][3400], geb. circa 1545, ovl. (minstens 62 jaar oud) tussen 1607 en 1613, zie 6800

13824.  Hans Jorryts Allama[V][M][6912], zn. van (27648) Jorryt Hanses Allama[V][M][13824] en (27649) Rins [13824], geb. te Engelum circa 1535, kloostermeier op Oldeklooster, Altena, Hidaard, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) te Hidaard in 1597, tr. (resp. hoogstens 22 en hoogstens 12 jaar oud) te Hidaard voor 1557 met 

13825.  Anna Ryoerdsdr[6912], geb. circa 1545, ovl. (minstens 52 jaar oud) te Hidaard na 1597. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
 6912. Sybrandt Hanses (Allama Op) Heslinga[V][M][3456], geb. circa 1570, zie 6912

13828.  Jelbe Ebles Hiddinga[V][6914], zn. van (27656) Ebele Hiddinga[V][M][13828]. geb. te Bolsward circa 1545, tr. met 

13829.  Tet Hobbes[6914], geb. circa 1555. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 6914. Hobbe Jelbesz [V][M][3457], geb. te Bolsward circa 1570, zie 6914

13832.  Jan Metsma[V][M][6916], zn. van (27664) Wytthie Sipckes Metsma[V][M][13832] en (27665) Eets Renckes[13832], geb. te Oldeboorn in 1550, ovl. te Oldeboorn. 
 Hij krijgt een zoon: 
 6916. Pytter Jans [V][3458], geb. te Oldeboorn in 1580, zie 6916

13836.  Sipcke Crijns Diorrema[V][M][6918], zn. van (27672) Krijn Keimpesz[13836] en (27673) Rints Sipckedr Ydtsma[V][M][13836], geb. te Boksum in 1560, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) in 1594, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 14 jaar oud) in 1580 met 

13837.  Gerlandt Douwes Bockama[V][M][6918], dr. van (27674) Douwe Piers Hoytema (op Bockema?) Ydtsma Ydsma[V][M][13837] (boer op "Hospitaal" te Deinum) en (27675) Bauck Dyercks Fogelsangh[V][M][13837], geb. te Deinum in 1566, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) in 1594, tr. (resp. ongeveer 14 en ongeveer 30 jaar oud) (2) in 1580 met Schelte Poppes Djurrema, geb. te Marssum in 1550, ovl. (hoogstens 37 jaar oud) voor 11 mei 1588. Uit dit huwelijk een kind. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
 6918. Schelte Sipckesz [V][M][3459], geb. in 1585, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) in 1638, zie 6918

13838.  Thyes Jacobs Rommerda[V][M][6919], zn. van (27676) Jacob Thyes Rommerda[V][13838] (boer) en (27677) Sytsk Siercksdr (Popma) Syrcksma[V][M][13838], geb. te Pingjum circa 1535. 
 Hij krijgt een dochter: 
 6919. Hanck Thyes [V][3459], geb. te Pingjum circa 1570, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Boksum in 1634, zie 6919

13852.  Gercke Rompts Ydtsma[V][M][6926], zn. van (27704) Rompt Wybes Eysma[V][M][13852] en (27705) Foop Gerckes Ydtsma[V][13852], geb. te Buweklooster in 1535, procureur gerecht Achtkarspelen, eigenaar Meint Wateszate, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Drogeham in 1581, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 27 jaar oud) te Drogeham in 1565 met 

13853.  Yck Bennesdr[V][M][6926], dr. van (27706) Benne Paukes[V][M][13853] (boer) en (27707) Ryemcke Alles[V][M][13853], geb. te Harkema-Opeinde in 1538, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) te Drogeham in apr 1609. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 6926. Focke Gerckes [V][M][3463], geb. te Drogeham circa 1568, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) te Drogeham op 16 mrt 1629, zie 6926

13854.  Alle Oedtses[V][6927], zn. van (27708) Oedts Alles[V][M][13854]. geb. circa 1538, tr. (resp. ongeveer 47 en ongeveer 46 jaar oud) te Zuiderdrachten in 1585 met 

13855.  Jetske Sytses[6927], geb. te Zuiderdrachten circa 1539. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
 6927. Sytske Alles[V][M][3463], geb. te Zuiderdrachten circa 1575, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) te Drogeham op 22 jun 1622, zie 6927

15142.  IJsbrandt Janszoon Oosterwijk[7571], geb. circa 1533, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) in 1586, tr. met 

15143.  Jannetje Ouwejan[7571]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 7571. Aagje IJsbrandsdr [V][M][3785], geb. circa 1575, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) in 1624, zie 7571

15168.  Arent Cornelisz van der Gaegh[7584a][7584], geb. circa 1570, smid, ovl. (hoogstens 48 jaar oud) voor 7 aug 1618, tr. met 

15169.  Maritgen Jeroene[7584a][7584]
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
 7584a. Cornelis Arentsz [V][M], geb. te Loosduinen circa 1615, tr. (ongeveer 30 jaar oud) (1) te Loosduinen op 2 jul 1645 met Maertghen Ariensdr van Wijnacks-Berghen (van Wijnocksbergen). Uit dit huwelijk een dochter. tr. (2) met Grietgen Theunisdr, ovl. voor 21 jul 1645. Uit dit huwelijk een zoon. 
 7584b. Doe Arenysz [V][M][3792][3792b][3792c], geb. circa 1604, ovl. (hoogstens 33 jaar oud) voor 20 dec 1637, zie 7584

15180.   Arent Jacobsz Sprong (van der Meer)26[V][7590], zn. van (30360) Jacob Sprong (van der Meer)[15180]. geb. circa 1580, molenaar op de Heylichsmolen bij 't Wout, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 23 mei 1653, tr. met 

15181.  Jannetje Cornelisdr[7590]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 7590. Heimen Arents van der Meer[V][M][3795][3795b][3795c], geb. circa 1600, ovl. (minstens 41 jaar oud) na 23 okt 1641, zie 7590

15182.  Ariens de Bruijn[7591], tr. met 

15183.   Lidewij Cornelisdr27[7591], ovl. te de Lier voor 23 okt 1641, tr. (2) met Maarten Arentsz Lagervelt27. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 7591. Engeltje Ariens [V][M][3795][3795b][3795c], ovl. na 23 okt 1641, zie 7591

15440.   Juckes de Geest13[7720][7720b]
 Hij krijgt 2 zonen: 
 7720a. Simon Juckesz [V][3860][3860b][3860c], geb. te Roesselaer (B), ovl. te Leeuwarden voor 22 jul 1604, zie 7720
 7720b. Doude Juckesz [V], kunstschilder, tr. te Leeuwarden met Lijsbeth Jochems. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

15444.  Gerard Knijf[V][7722], zn. van (30888) Lubbert Knijf[15444][15444b]
 Hij krijgt een zoon: 
 7722. Isaack [V][3861], zie 7722

15808.  Guillaume de Védrines[7904]
 Hij krijgt een zoon: 
 7904. Pierre [V][3952], ovl. op 6 feb 1684, zie 7904

15812.  Hélie de Bécays[V][M][7906], zn. van (31624) Jean de Bécays[V][M][15812] en (31625) Françoise d'Aulès[15812], ovl. na 1602, tr. te Lafitte, juridiction de Clairac [Frankrijk] op 12 jul 1589 met 

15813.  Delphine de Roussanes[V][M][7906], dr. van (31626) Jacques de Roussanes[15813] en (31627) Mondine de Calmel[15813], ovl. in 1626. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder: 
 7906. Jézeban [V][M][3953], geb. in 1585, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 4 nov 1657, zie 7906

15814.  Jean de Lolmié[V][M][7907], zn. van (31628) Jean Jacques de Lolmié[V][M][15814] (Seigneur de Ramps) en (31629) Balthazare de la Goutte[V][M][15814] (Dame de Ramps), Seigneur de Ramps et de Flaujac, ovl. circa 1635, tr. op 16 jun 1599 met 

15815.  Marguerite du Lac[7907]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 7907. Magdaleine [V][M][3953], geb. in 1615, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) in 1666, zie 7907

15816.  NN Caron[7911][7908], tr. met 

15817.  Petronella Eems de Bloyere[V][7911][7908], dr. van (31634) Joris Eems de Bloyere[V][M][15817]. geb. circa 1580. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
 7908a. Maria [V][M][3955], geb. te Antwerpen [België], zie 7911
 7908b. François [V][M][3954], geb. te Brussel [België] in 1600, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) te Lissabon [Portugal] op 5 apr 1673, zie 7908

15818.  Juzaemon Eguchi[7909], geb. te Japan. 
 Hij krijgt een dochter: 
 7909. NN [V][3954], geb. in 1605, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) te Batavia [Indonesië] in 1642, zie 7909

15822. = 15816

15823. = 15817

15840.  Aert Henricxs van Marienhoff[V][M][7920], zn. van (31680) Henrick Itzen van Marienhoff[15840] (glaesmaecker) en (31681) Clementia Aert Reijersdr van Meurs[15840], geb. circa 1568, pasteijbakker (1597), verwer (1599), ovl. (minstens 46 jaar oud) tussen 1614 en 1618, tr. met 

15841.  Maria Jansdr[7920], ovl. na dec 1614. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
 7920. Jan Aerts [V][M][3960], geb. circa 1600, begr. te Utrecht op 29 jan 1680, zie 7920

15842.  Gerrit Jans Hallingh[7921], ovl. na 1633. 
 Hij krijgt een dochter: 
 7921. Aeltgen Gerrits [V][3960], begr. te Utrecht op 25 jul 1670, zie 7921

15850.  Johan Cornelisse van der Vecht[V][M][7925], zn. van (31700) Cornelis Jans[15850] en (31701) Agniese Hendricksdr[15850], geb. te Utrecht circa 1550, tr. (2) met Elisabeth Wouter Claesdr. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) met 

15851.  Gertgen Dirck Nittersdr[7925], geb. circa 1560, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) circa aug 1590. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 7925. Fenneken Jans [V][M][3962], geb. te Utrecht circa 1585, begr. te Utrecht op 3 mei 1658, zie 7925

15872.   Cornelis Joris1[7936], geb. te Drunen circa 1470, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) te Amsterdam in nov 1537. 
 Hij krijgt een zoon: 
 7936. Joris Cornelisz[V][3968], geb. te Drunen in 1500, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) te Amsterdam in 1532, zie 7936

15878.  Gerrit Pietersz[7939], geb. te Hem, tr. met 

15879.  Hillegont Meynertsdr[7939]
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 7939. Aecht Gerritsdr van Hoorn[V][M][3969], ovl. circa 1538, zie 7939

15882.   Jan Jansz Oom4[7941], tr. met 

15883.  Weyntge Sijbrands[7941]
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 7941. Geertgen Jans [V][M][3970], geb. te Amsterdam in 1497, ovl. (ongeveer 95 jaar oud) te Amsterdam op 12 okt 1592, begr. te Amsterdam op 14 okt 1592, zie 794115886.  Karsten Roelofszn[7943], tr. met 

15887.  Griete Pouwelsdr[7943], ovl. in mei 1564. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 7943. Anna Karstens[V][M][3971], geb. te Amsterdam in 1521, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op 2 okt 1588, zie 7943

15888.  Hendrick Jansz Hoogers[7944], geb. te Purmerend in 1450, kuiper1489, tr. met 

15889.  Aleyda Basgen[7944]
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 7944. Claes Hendricksz Basgen[V][M][3972], geb. in 1488, zie 7944

15892.  Pieter Codde[7946b][7946], geb. te Amsterdam circa 1465, lijndraaier, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) in 1565, tr. (1) met Alida Jansdr[7946b], dr. van Jan IJsbrantszn. ovl. te Amsterdam in 1504. Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder. tr. (3) met Neeltje Pieterszn Hem, geb. circa 1485, begr. te Amsterdam op 29 sep 1558. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met 

15893.  NN Zijbrantsdr[7946], ovl. te Amsterdam in apr 1494. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 7946. Pieter Pieterszn [V][M][3973], geb. in 1510, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 5 jun 1565, zie 7946
  Pieter Codde, tr. (3) met Neeltje Pieterszn Hem. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) met Alida Jansdr
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 7946b. Anna Pietersdr [V], geb. in 1504, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) in 1570, tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 25 jaar oud) te Amsterdam op 12 jul 1522 met mr. Pieter Gerritsz Bicker, zn. van Gerrit Dirckszn van den Anxter (schepen, eigenaar van de hofstede Crooesbeeck buiten Haarlem) en Machteld Pietersdr Bicker, geb. in 1497, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 6 nov 1567. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 15894.  Claes Boelens[V][M][7947], zn. van (31788) Boel Jacobsz Bicker[V][M][15894] en (31789) Nelle Jonge Jacobsdr[V][M][15894], geb. circa 1480, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) in okt 1528, tr. met 

15895.  Nelle Frans Claesdr Heijnen (Heyn)[V][M][7947], dr. van (31790) Frans Claes Heynenzn[V][15895] en (31791) Katrijn Jan Gerritsdr Benningh[V][M][15895], geb. circa 1480, ovl. (hoogstens 48 jaar oud) voor 1528. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
 7947. Neel Claes Boelensdr[V][M][3973], geb. in 1516, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 28 sep 1558, zie 7947

15898.   Aert Jansz Snoeck4[V][M][7949], zn. van (31796) Jan Jacobsz Snoeck[V][M][15898] en (31797) Margriet Aertsdr[V][M][15898], geb. te Gorinchem in 1486, tr. (1) met Maria Laurens Matthijs4, ovl. in 1541. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Yken Aertsdr Vinck4. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (3) met 

15899.   Nn Jansdr Verpoort4[7949]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 7949. Margriet [V][M][3974], zie 794915900.  Jacob Andriesz Bal[V][M][7950], zn. van (31800) Andries Janszn Bal gezegd van Wieringen[V][15900] en (31801) Aeght Luytsdr Huydecoper[V][15900], geb. te Amsterdam in 1510, koopman, tr. met 

15901.  Machteld Geurtsdr van Beuningen[V][M][7950], dr. van (31802) Geurt Jansz van Beuningen[V][M][15901] en (31803) Elisabeth [15901], geb. te Beuningen circa 1510, ovl. te Amsterdam. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
 7950. Govert Jacobsz Bal alias Huydecoper[V][M][3975], geb. te Amsterdam circa 1545, begr. te Amsterdam op 15 nov 1568, zie 795015902.  Claes Jacobszn Coster[7951], hennepkoper, tr. met 

15903.  Griete Cornelisdr[7951]
 Uit dit huwelijk een dochter: 
 7951. Aecht Claesdr [V][M][3975], geb. in 1550, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) te Amsterdam in mrt 1607, zie 7951

15940.  Franck van der Meer[7970], tr. (Sophia ongeveer 22 jaar oud) circa 1562 met 

15941.  Sophia Engelbrechtsdr van Maesland[V][M][7970], dr. van (31882) Engelbert van Maesland[V][M][15941a][15941] (rekenmeester van Holland) en (31883) Maria Jans van Utrecht[V][M][15941a][15941], geb. circa 1540, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Delft op 27 apr 1598. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 7970. Adriaen [V][M][3985], geb. circa 1563, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op 2 mrt 1600, zie 7970

15942.  Reynier Cant[7971], geb. circa 1536, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op 10 dec 1595, tr. (2) met Anna van Egmond van der Nijenburch, dr. van Jan II Gerritsz 'de jonge' van Egmond van Nijenburch (Baljuw van de Nieuwburg) en Judith (Joost) Jacobsdr Heereman van Oegstgeest, begr. te Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 18 mrt 1564. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) met 

15943.  Maria Jansdr Block[7971]
 Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder: 
 7971. Cornelia [V][M][3985], geb. circa 1573, ovl. (ongeveer 95 jaar oud) te Amsterdam op 11 jun 1669, zie 7971

15946.   Govert Pieterszn (Neeltgen) van Beaumont28[V][M][7973a][7973], zn. van (31892) Pieter Pieterszn van Beaumont[V][M][15946] (veertigraad, havenmeester, schepen, weesmeester) en (31893) Cornelia Jan Claasdr Bakelare[15946], geb. te Dordrecht circa 1535, brouwer, diaken, regent van het weeshuis, gasthuismeester, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 20 jaar oud) te Delft op 26 mei 1559 met 

15947.  Pietertgen Willemsdr Brasser[V][M][7973a][7973], dr. van (31894) Willem Pieterszn Brasser[V][M][15947] (gasthuismeester, brouwer) en (31895) Maria Dirk Govertsdr Meerman[V][M][15947], geb. te Delft circa 1538, begr. te Delft op 23 mrt 1595. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder: 
 7973a. Neeltje Govertsdr [V][M], geb. te Delft in 1560, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) te Delft op 2 jun 1625, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 25 jaar oud) te Delft in 1580 met Arent Janszn 'De Oude' van der Helm, zn. van Jan Jacobszn van der Helm (koopman in "den Grooten Helm", later in "'t Boterhuis") en Trijntje Arentsdr van der Graeff, geb. te Delft circa 1555, brouwer in "de Ster" (of de Sterre), ovl. (hoogstens 54 jaar oud) te Delft voor 1609. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
 7973b. Cornelia Govertsdr Beaumont[V][M][3986], zie 797315984.  Ernst Roetersz (de Wael)[7992], geb. te Oudewater, stokviskoper, regent weeshuis, overman v.d. voetboogdoelen, ovl. te Amsterdam op 3 aug 1564, tr. met 

15985.  Marie Jan Vranckenzoonsdr. de Wael[V][M][7992], dr. van (31970) Jan Vranckenzn de Wael[V][M][15985] en (31971) Neeltgen van Amerongen[V][M][15985], ovl. te Amsterdam op 26 jan 1566, begr. te Amsterdam op 28 jan 1566. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 7992. Roetert Ernst[V][M][3996], geb. in 1554, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Amsterdam op 16 nov 1622, zie 7992

15986.   Pieter Govertsz29[7993], koopman, tr. met 

15987.  Lijsbeth Willemsdr Sonderdanck[V][M][7993], dr. van (31974) Willem Willemsz Sonderdanck[V][15987] (teerkoper) en (31975) Reymburch Jacob Huygendr Haringh[V][M][15987]
 Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder: 
 7993. Reijmerijch Pieters[V][M][3996], geb. circa 1560, begr. te Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 14 mrt 1620, zie 7993

15988.  Henrick van Marckel[7994], schepen, raad, cameraar en burgemeester, tr. (2) met Geertruijt van Eenschat. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (1) met 

15989.  Sophia Staalbijters[7994]
 Uit dit huwelijk een zoon: 
 7994. Jan Henricksz van Marckell[V][M][3997], geb. te Deventer in 1559, begr. te Amsterdam (Oudezijds Kapel) op 9 mrt 1587, zie 7994

15990.   Hans van Elsen30[7995], geb. te Amsterdam in 1540, begr. te Amsterdam (Oude Kerk) op 5 jan 1601, tr. met 

15991.   Aerland Adriaensdr Pauw30[V][M][7995], dr. van (31982) Adriaen Reiniersz Pauw[V][M][15991][15991b] en (31983) Anna Jacob Lucaszoonsdr van Beverwaerde[V][M][15991][15991b], begr. te Amsterdam op 20 jun 1597. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder: 
 7995. Truytgen (Geertruijt Hansdr de Oude) [V][M][3997], geb. te Amsterdam in 1562, begr. te Amsterdam op 23 aug 1644, zie 7995

15994.  Pieter Walraven[7997], tr. met 

15995.  Catharina Willemsdr Rombouts[V][M][7997], dr. van (31990) Willem Zegerszn Rombouts