Genealogische website van Cees Hagenbeek
Amalberga der Vandalen
Amalberga der Vandalen, geb. circa 480, ovl. in 540.

tr.
met

prins Baderich medekoning van Thüringen, zn. van Basinius II koning van Thüringen (https://gw.geneanet.org/wmeier1?lang=nl&iz=0&p=basinus&n=van+thuringen) en Menia der Langobarden, geb. Thuringen [Duitsland] circa 463, Koning van Thuringen, ovl. Thuringen [Duitsland] in 529,
, bij de dood van Basin van Thüringen, ging de troon over naar zijn zoon Ermenfred, die echter een deel van de macht delegeerde aan zijn broers Berthaire en Badéric medekoningen. Dat duurde echter niet lang en Ermenfred viel Berthaire aan en doodde hem. Vervolgens, onder druk van zijn ambitieuse vrouw Amalaberge, een afstammelinge van Theoderic de Grote van Italië, verbond hij zich met Thierry van Austrasië en werd Baldéric aangevallen, overwonnen en onthoofd. Ermentred had niet lang plezier van zijn broedermoorden, want Thierry, geassocieerd met zijn broer Clotaire, veroverde Thüringen in 531.

Uit dit huwelijk 4 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Zuster*515     
Ingeltrude     
Arnegonde*499 Muhlhausen [Duitsland] †563 St Denis, Parijs [Frankrijk] 64
Ingonde*510  †546  36


zuster
zuster .

tr. circa 872
met

Radboud V van Holland3,1, zn. van Walger II , geb. circa 848, ovl. in 874 gesneuveld,
, Princeps Regionis Frisiae, zetelde in Tiel of Avezaat.
Graaf Gerolf van Holland of (rond 850 - rond 896) was graaf van Frisia, comes Fresonum, vanaf ongeveer 885. Zijn naam wordt ook wel geschreven als Gerulf, soms met de toevoeging “van Kennemerland”. Zijn afkomst is niet precies bekend, er zijn aanwijzingen dat hij een nazaat is van de Friese koning Radboud, wat zou verklaren waarom hij tot de hoge rijksadel werd gerekend.
Het is niet geheel duidelijk waar het gebied van Gerolf lag, maar Kennemerland lijkt het meest waarschijnlijk. De toevoeging “van Holland” is (net als “van Kennemerland”) van latere datum. De eerste graaf die officieel graaf van Holland genoemd werd was Floris II in 1101. Gerolf geldt als de stamvader van het huis van Holland, maar tot 1100 werden de bewoners van zijn gebied nog Friezen genoemd.
Gezant van de Vikingaanvoerder Godfried de Zeekoning, die was beleend met Walcheren, Kennemerland en de Middelnederlandse gebieden die destijds hadden behoord aan tot de lenen van de Vikingen Rorik en Harald. Gerulf was een der ontevreden edelen die in 885 Godfried vermoordden, waarna hij zelf diens plaats innam in Frisia. Kort na de vergadering van de rijksgroten in Forchheim in 889 beleende koning Arnulf hem met een groot aantal goederen in de Hollandse kuststrook.Zijn zoons Waldger en Dirk waren vrij kort daarna de verdedigers van het land tussen Maas en Vlie. Dirk - de Westfriese graaf, die vooral in de pagus Kinnem (Kennemerland) heerste - geldt als de eerste in de rij der Hollandse graven.
Het ontstaan van het graafschap Holland:
Hoewel het gebied waar Gerolf van Holland woonde sinds het verdrag van Verdrag van Verdun (843) onderdeel was van het Oostfrankische rijk, maakten in de praktijk de vikingen er de dienst uit. Pas in 885 kwam hieraan een einde door de moord op Godfried de Noorman. In deze moord had graaf Gerolf een actief aandeel.
Graaf Gerolf ontving als beloning voor zijn rol bij het verdrijven van de Noormannen van de Oostfrankische koning Arnulf van Karinthië op 4 augustus 889 een aantal goederen in vol eigendom. Het betrof een gebied buiten zijn graafschap, in Teisterbant, bestaande uit een aantal boerderijen en huizen in onder andere Tiel, Aalburg en Asch, plus een gebied binnen zijn graafschap, bestaande uit een bos en een bouwakker, ergens tussen de monding van de Oude Rijn en (vermoedelijk) Bennebroek.
Twijfels over het stamvaderschap:
Gerolf wordt pas sinds laat negentiende eeuw gezien als de stamvader van het Huis van Holland. Dit is gebaseerd op een gedicht uit omstreeks 1120. Daarin worden de graven uit het Huis genoemd, en het gedicht begint met: "De eerste Dirk, broer van Waldger, was een roemrijk man ..." In een ander werk over deze Waldger staat: "Waldgarius Freso, Gerilfi filius", wat te vertalen is als "Waldger de Fries, zoon van Gerulf". Hiermee wordt Gerolf gezien als de vader van Dirk I en als de stamvader van het Hollandse Huis.
Vreemd is echter dat Waldger als oudste zoon na de dood van Gerolf het landgoed in Teisterbant kreeg, terwijl zijn jongere broer Dirk het graafschap erfde. Ook vreemd is dat Waldger zijn enige zoon Radboud noemde. Het was in die tijd namelijk gebruikelijk dat oudste zoon de naam van zijn grootvader kreeg. Er wordt daarom ook wel gedacht dat Gerolf niet de vader maar de pleegvader van Waldger en Dirk was. "Filius" zou in dit geval de betekenis "pleegzoon" kunnen hebben. De meest waarschijnlijke kandidaat voor de biologische vader is Radboud, Heer van Nederfriesland. Deze Radboud sneuvelde in 874 tijdens zijn strijd tegen de Noormannen. Gerolf zou als voogd ook het gebied hebben beheerd dat aan de oudste zoon Waldger nagelaten werd. Dat Dirk vervolgens het graafschap van Gerolf erfde zou komen omdat Gerolf zelf kinderloos bleef.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk I*874  †931  57
Waldger*873  †936 Besançon [Frankrijk] 63Bronnen:
1.Een stamboom in been (B 017), Dr B.K.S. Dijkstra, De Bataafsche Leeuw, 90-6707-258-3, 1991 (blz. 158)
2.Een stamboom in been (B 017), Dr B.K.S. Dijkstra, De Bataafsche Leeuw, 90-6707-258-3, 1991 (blz. 115)
3.Een stamboom in been (B 017), Dr B.K.S. Dijkstra, De Bataafsche Leeuw, 90-6707-258-3, 1991 (blz. 93)


Willy Weber
Willy Weber, geb. Nieuwer-Amstel op 20 jul 1927, ovl. Almere op 19 nov 1999.

tr.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Monique*1955 Nieuwer-Amstel    


Hubert van Oostervant en Senlis
Hubert van Oostervant en Senlis, geb. circa 850, ovl. in 894.

tr.
met

Bertha van Tours, dr. van Hugo "de Angstige" graaf van Tours van de Elzas (graaf van de Elzas) en Eva van Parijs.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Raoul*885     


Bertha van Tours
Bertha van Tours.

tr.
met

Hubert van Oostervant en Senlis, geb. circa 850, ovl. in 894.

Uit dit huwelijk 2 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Raoul*885     


Luitfried van de Elzas
Luitfried van de Elzas, geb. Straatsburg [Frankrijk] in 705, ovl. in 742,
, Luitfried bracht zijn jeugd door op de residentie van zijn vader, de palts van Koeningshoffen. In 723 wordt hertog van de Elzas, als opvolger van zijn vader. Het hertogdom omvat naast de huidige Elzas ook de omgeving van Bazel (Zwitserland), de Breisgau en de Ortenau. Hij kiest Straatsburg als zijn hofstad en maakt zijn broer Eberhard graaf van de Sundgouw. In 734 doet hij de eerste van 7 schenkingen aan het klooster Wissembourg dat zijn vader heeft gesticht. Hij doet ook schenkingen aan Honau en Murbach (gesticht door zijn broer Eberhard).| |Vermoedelijk is Luitfried bondgenoot van Karel Martel en zijn zoon Carloman in hun pogingen om de Alemannen ten oosten van de Rijn te onderwerpen. Hij werkt ook nauw samen met bisschop Heddo van Straatsburg. Na zijn dood worden belangrijke familiebezittingen door Pepijn de Korte geconfisqueerd en wordt er geen nieuwe hertog benoemd. Het is waarschijnlijk dat Luitfried in zijn laatste jaren een tegenstander van Pepijns machtsstreven was. Zijn zoons mogen wel het bestuur van de Elzasser graafschappen voortzetten. Mogelijk is de beëindiging van het Elzasser hertogdom vooral veroorzaakt doordat de Elzas vanouds onderdeel uitmaakte van Alemanië en dat er na de definitieve onderwerping van de Alemannen in 745 geen behoefte meer was aan een apart hertogdom in de Elzas.

tr.
met

Hiltrud , geb. circa 710.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Girard*730 Toulouse [Frankrijk] †755  25


Hiltrud
Hiltrud , geb. circa 710.

tr.
met

Luitfried van de Elzas, zn. van Adalbert van de Elzas en Gerlindis van Pfalzel van Austrasie, geb. Straatsburg [Frankrijk] in 705, ovl. in 742,
, Luitfried bracht zijn jeugd door op de residentie van zijn vader, de palts van Koeningshoffen. In 723 wordt hertog van de Elzas, als opvolger van zijn vader. Het hertogdom omvat naast de huidige Elzas ook de omgeving van Bazel (Zwitserland), de Breisgau en de Ortenau. Hij kiest Straatsburg als zijn hofstad en maakt zijn broer Eberhard graaf van de Sundgouw. In 734 doet hij de eerste van 7 schenkingen aan het klooster Wissembourg dat zijn vader heeft gesticht. Hij doet ook schenkingen aan Honau en Murbach (gesticht door zijn broer Eberhard).| |Vermoedelijk is Luitfried bondgenoot van Karel Martel en zijn zoon Carloman in hun pogingen om de Alemannen ten oosten van de Rijn te onderwerpen. Hij werkt ook nauw samen met bisschop Heddo van Straatsburg. Na zijn dood worden belangrijke familiebezittingen door Pepijn de Korte geconfisqueerd en wordt er geen nieuwe hertog benoemd. Het is waarschijnlijk dat Luitfried in zijn laatste jaren een tegenstander van Pepijns machtsstreven was. Zijn zoons mogen wel het bestuur van de Elzasser graafschappen voortzetten. Mogelijk is de beëindiging van het Elzasser hertogdom vooral veroorzaakt doordat de Elzas vanouds onderdeel uitmaakte van Alemanië en dat er na de definitieve onderwerping van de Alemannen in 745 geen behoefte meer was aan een apart hertogdom in de Elzas.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Girard*730 Toulouse [Frankrijk] †755  25


Adalbert van de Elzas
Adalbert van de Elzas, geb. Obernai [Frankrijk] in 675, begr. Straatsburg [Frankrijk] in St. Stevenskerk in 741,
, hertog van de Elzas als opvolger van zijn vader. Hij was de zoon van Eticho I en Bereswinde. Hij versterkte de greep van zijn familie op de bezittingen en ambten in de Elzas. Hij is begraven in de St. Stevenskerk te Straatsburg.| |In 683 werd hij graaf van de Sundgouw onder zijn vader en voor 700 volgde hij hem op als hertog van de Elzas. Als hertog sticht hij het klooster van St. Steven in Straatsburg en benoemt zijn dochter Atalle tot abdis. Hij bouwt de palts Koeningshoffen op de locatie van oude Romeinse tempels langs een Romeinse weg. Nu is het een wijk in Straatsburg. In 722 sticht hij samen met Ierse monniken het klooster van de aartsengel Michael in Honau, op een eiland in de Rijn.||In de 19e eeuw ontstonden in Koeningshoffen een aantal brouwerijen met zijn naam. Ook nu nog is het de naam van een bekend Frans biermerk.

tr.
met

Gerlindis van Pfalzel van Austrasie, dr. van Odo van Pfalzel en Adela van Acquitanië, geb. Alsace, Lorraine [Frankrijk] in 679, ovl. in 698.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Luitfried*705 Straatsburg [Frankrijk] †742  37


Gerlindis van Pfalzel van Austrasie
Gerlindis van Pfalzel van Austrasie, geb. Alsace, Lorraine [Frankrijk] in 679, ovl. in 698.

tr.
met

Adalbert van de Elzas, zn. van Ethicon I van de Elzas (hertog van de Elzas en Zwaben) en Bersvinda van Austrasie van Autun (Hertogin van de Elzas (prinses)), geb. Obernai [Frankrijk] in 675, begr. Straatsburg [Frankrijk] in St. Stevenskerk in 741,
, hertog van de Elzas als opvolger van zijn vader. Hij was de zoon van Eticho I en Bereswinde. Hij versterkte de greep van zijn familie op de bezittingen en ambten in de Elzas. Hij is begraven in de St. Stevenskerk te Straatsburg.| |In 683 werd hij graaf van de Sundgouw onder zijn vader en voor 700 volgde hij hem op als hertog van de Elzas. Als hertog sticht hij het klooster van St. Steven in Straatsburg en benoemt zijn dochter Atalle tot abdis. Hij bouwt de palts Koeningshoffen op de locatie van oude Romeinse tempels langs een Romeinse weg. Nu is het een wijk in Straatsburg. In 722 sticht hij samen met Ierse monniken het klooster van de aartsengel Michael in Honau, op een eiland in de Rijn.||In de 19e eeuw ontstonden in Koeningshoffen een aantal brouwerijen met zijn naam. Ook nu nog is het de naam van een bekend Frans biermerk.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Luitfried*705 Straatsburg [Frankrijk] †742  37


Odo van Pfalzel
Odo van Pfalzel, geb. circa 640, ovl. in 698.

tr.
met

Adela van Acquitanië, geb. circa 666, ovl. in 722.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerlindis*679 Alsace, Lorraine [Frankrijk] †698  19


Adela van Acquitanië
Adela van Acquitanië, geb. circa 666, ovl. in 722.

tr.
met

Odo van Pfalzel, geb. circa 640, ovl. in 698.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerlindis*679 Alsace, Lorraine [Frankrijk] †698  19


Evesa Amelungs
Evesa Amelungs, geb. circa 811, ovl. na 881.

tr.
met

Eberhard van Parijs, zn. van Bego I van Parijs (graaf van Parijs 776-816) en Alpais van Frankrijk, geb. circa 806, graaf van Parijs, ovl. tussen 861 en 871,
, Hevrardus, setzt vor seinem Tod seinen Neffen Adalhard zum Erben der Villa Sennecey ein; Werner. Graf von Paris? Sohn Bego II.?

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bego II     
Eberhard III  †898   


Berenger van de Oostfrankenl
Berenger van de Oostfrankenl, geb. Friuli [Italië] circa 755, ovl. circa 840.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Unrocus  †853   11 


Berenger van de Oostfrankenl
Berenger van de Oostfrankenl, geb. circa 746.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Berenger*755 Friuli [Italië] †840  85


Ethicon I van de Elzas
Ethicon I van de Elzas, geb. Hohenburg [Duitsland] circa 640, hertog van de Elzas en Zwaben, ovl. Mont Sainte-Odile, Ottrott [Frankrijk] in 690.

tr.
met

Bersvinda (Berswinde) van Austrasie van Autun, dr. van Sigebert III Rex Francorum (koning van Autrasië 632) en Hymnechilde (Immachilde) van Bourgogne, geb. Metz [Frankrijk] circa 653, Hertogin van de Elzas (prinses), ovl. Metz [Frankrijk] in 700.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adalbert*675 Obernai [Frankrijk] 741 Straatsburg [Frankrijk] 66


Bersvinda van Austrasie van Autun
Bersvinda (Berswinde) van Austrasie van Autun, geb. Metz [Frankrijk] circa 653, Hertogin van de Elzas (prinses), ovl. Metz [Frankrijk] in 700.

tr.
met

Ethicon I van de Elzas, geb. Hohenburg [Duitsland] circa 640, hertog van de Elzas en Zwaben, ovl. Mont Sainte-Odile, Ottrott [Frankrijk] in 690.

Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adalbert*675 Obernai [Frankrijk] 741 Straatsburg [Frankrijk] 66


Mirjam Catharina van Schravendijk
Mirjam Catharina van Schravendijk, geb. Alkmaar op 12 jul 1987.


Maarten Johannes van Schravendijk
Maarten Johannes van Schravendijk, geb. Alkmaar op 3 nov 1989.


Anna Maria Duits
Anna Maria Duits, geb. Zaandam op 16 nov 1955.

tr. Bloemendaal op 16 nov 1990
met

Dirk Jan van Schravendijk, zn. van Dirk van Schravendijk (groentehandelaar) en Johanna Smit, geb. Haarlem op 13 aug 1954.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Nanne*1996 Amsterdam    


Klaas Duits
Klaas Duits.

tr.
met

Anna Maria Ebbelaar.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna*1955 Zaandam