Genealogische website van Cees Hagenbeek
Ghijsbert Otten van Brakel
Ghijsbert Otten van Brakel, geb. circa 1525, ovl. in 1591,
, gerichtsman 1552 en heemraad 1566 te Brakel, schepen in de Hoge Bank van Zuilichem.

tr.
met

NN Huijgensdr.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1552 Brakel    


NN Huijgensdr
NN Huijgensdr.

tr.
met

Ghijsbert Otten van Brakel, zn. van Ott Janszn van Brakel van Brakel en Weduwe Johan Wolters, geb. circa 1525, ovl. in 1591,
, gerichtsman 1552 en heemraad 1566 te Brakel, schepen in de Hoge Bank van Zuilichem.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1552 Brakel    


Ott Janszn van Brakel van Brakel
Ott Janszn van Brakel van Brakel (Ott Janszn van Brakel Salms), geb. Brakel in 1484, ovl. Brakel in 1555,
, Heemraad van Brakel 1546. Archief kapittel Oud Munster 05.11.1494: Otto van Brakel Johanssoon krijgt in "ewenlicken" erfpacht een stuk land (170 morgen) op de Vijf Geerden in Brakel. Dit land was in pacht bij Johan van Brakel zijn vader. In deze acte noemt Otto zijn vader en moeder bij name "Mijn vader Johan van Brakel en mijn moeder Jonckfrou Lijsbeth". Otto moet op dat moment onmondig zijn geweest omdat zijn vader Johan als voogd de acte zegelt. Otto van Brakel Janssoon ontving 1515 een hoeve in 't Liesveld onder Brakel. Ott Jans wordt in 1526 en 1537 met zijn stiefzoon Peter Jans vermeld. Ott Jans ontvangt bij afstand van Ott Dircks, 8 hont land op de Vijf Geerden (Het Braickelse en Langeraickse Leenboek). In dit laatste leenboek wordt Ott Jans genoemd onder de heemraden van Brakel in 1546 op Sinte Matthijs Apostel, gelijk met Jan Aernts Ballinck, Willem Willems, Dirck Aernts en Wouter Cornelis (Dwarsdijck). Otto en zijn zoon Ghijsbert worden te Brakel vrijwel uitsluitend onder patroniem vermeld, pas zijn kleinzoon wordt soms Jan Ghijsberts van Braeckell genoemd. Zijn zoon en kleinzoon treden meerdere malen op als borg voor leden van het geslacht "van Brakel". Ze zegelen met twee afgewende zalmen met tussen de koppen een kroontje. Otto van Brakel Johansz wordt verschillende keren vermeld met zijn broer Joost, in een rij Van Brakels in 1494, 1521 en 1547.

tr.
met

Weduwe Johan Wolters.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ghijsbert*1525  †1591  66


Weduwe Johan Wolters
Weduwe Johan Wolters.

tr.
met

Ott Janszn van Brakel van Brakel (Ott Janszn van Brakel Salms), zn. van Johan Dircksz ridder van Brakel en Jkvr Lijsbeth Van van Haeften, geb. Brakel in 1484, ovl. Brakel in 1555,
, Heemraad van Brakel 1546. Archief kapittel Oud Munster 05.11.1494: Otto van Brakel Johanssoon krijgt in "ewenlicken" erfpacht een stuk land (170 morgen) op de Vijf Geerden in Brakel. Dit land was in pacht bij Johan van Brakel zijn vader. In deze acte noemt Otto zijn vader en moeder bij name "Mijn vader Johan van Brakel en mijn moeder Jonckfrou Lijsbeth". Otto moet op dat moment onmondig zijn geweest omdat zijn vader Johan als voogd de acte zegelt. Otto van Brakel Janssoon ontving 1515 een hoeve in 't Liesveld onder Brakel. Ott Jans wordt in 1526 en 1537 met zijn stiefzoon Peter Jans vermeld. Ott Jans ontvangt bij afstand van Ott Dircks, 8 hont land op de Vijf Geerden (Het Braickelse en Langeraickse Leenboek). In dit laatste leenboek wordt Ott Jans genoemd onder de heemraden van Brakel in 1546 op Sinte Matthijs Apostel, gelijk met Jan Aernts Ballinck, Willem Willems, Dirck Aernts en Wouter Cornelis (Dwarsdijck). Otto en zijn zoon Ghijsbert worden te Brakel vrijwel uitsluitend onder patroniem vermeld, pas zijn kleinzoon wordt soms Jan Ghijsberts van Braeckell genoemd. Zijn zoon en kleinzoon treden meerdere malen op als borg voor leden van het geslacht "van Brakel". Ze zegelen met twee afgewende zalmen met tussen de koppen een kroontje. Otto van Brakel Johansz wordt verschillende keren vermeld met zijn broer Joost, in een rij Van Brakels in 1494, 1521 en 1547.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ghijsbert*1525  †1591  66


Johan Dircksz van Brakel
Johan Dircksz ridder van Brakel, geb. in 1445, ovl. in 1510,
, Ridder, schepen van Zuilichem 1474/75, 1478, heemraad van Brakel 1468, in 1459 genoemd als erve van zijn vader Dirck. Verzoend 28.12.1472 met Karel van Bourgondië, die afstand doet van zijn rechten op verbeurd verklaarde goederen van hen die de zijde kozen van hertog Arnold en de hertog van Cleef. Beleend 13.03.1457 met 170 morgen van het Kapittel van Oud-Munster, in 1468 en 1473 met de tienden te Brakel, in 1492 met de hoeve de "Corte Vijf Geerden" en de hoeve "Luzeveld" te Brakel. Trouwde (1) met Catharina van Giessen, getocht 06.05.1484. Op 05.11.1494 wordt in een acte in het Archief van Oud Munster te Utrecht zijn tweede vrouw vermeld, Lijsbeth van Haeften van Renoij, waarbij hij 2 zoons had, Otto en Joost. Johan Dirckz van Brakel zegelt in 1494 voor zijn zoon Otto met de twee verticaal van elkaar afgewende zalmen, vergezeld van de bekende herkruiste kruisjes. Zegelt zelf in 1459, 1473 en 1494 met het gedeelde wapen Van Brakel, zoals zijn vader deed.

tr. in 1484
met

Jkvr Lijsbeth Van van Haeften, dr. van Otto van Haeften van Renoy en Jutta Pieck (Vrouwe van Gameren), geb. in 1454.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ott*1484 Brakel †1555 Brakel 71


Lijsbeth Van van Haeften
Jkvr Lijsbeth Van van Haeften, geb. in 1454.

tr. in 1484
met

Johan Dircksz ridder van Brakel, zn. van Dirck Johanssoon van Brakel (schepen van Zuilichem 1418/1447) en Jkvr Janne van Hemert, geb. in 1445, ovl. in 1510,
, Ridder, schepen van Zuilichem 1474/75, 1478, heemraad van Brakel 1468, in 1459 genoemd als erve van zijn vader Dirck. Verzoend 28.12.1472 met Karel van Bourgondië, die afstand doet van zijn rechten op verbeurd verklaarde goederen van hen die de zijde kozen van hertog Arnold en de hertog van Cleef. Beleend 13.03.1457 met 170 morgen van het Kapittel van Oud-Munster, in 1468 en 1473 met de tienden te Brakel, in 1492 met de hoeve de "Corte Vijf Geerden" en de hoeve "Luzeveld" te Brakel. Trouwde (1) met Catharina van Giessen, getocht 06.05.1484. Op 05.11.1494 wordt in een acte in het Archief van Oud Munster te Utrecht zijn tweede vrouw vermeld, Lijsbeth van Haeften van Renoij, waarbij hij 2 zoons had, Otto en Joost. Johan Dirckz van Brakel zegelt in 1494 voor zijn zoon Otto met de twee verticaal van elkaar afgewende zalmen, vergezeld van de bekende herkruiste kruisjes. Zegelt zelf in 1459, 1473 en 1494 met het gedeelde wapen Van Brakel, zoals zijn vader deed.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ott*1484 Brakel †1555 Brakel 71


Dirck Johanssoon van Brakel
Dirck Johanssoon van Brakel, geb. circa 1380, schepen van Zuilichem 1418/1447, ovl. in 1450,
, Knape van Holland, in 1405 door graaf Albert opgeroepen voor de "heervaart" tegen Hagestein en Everstein. Schepen van Zuilichem 1418/47. In 1418 beleend met "die grote thiende tot Brakel" en 1436 wordt zijn vrouw er mede getocht. Hij zegelt 1433 een acte m.b.t. 170 morgen land te Brakel van het Kapittel van Oud-Munster met een gedeeld schild, waarop heraldisch rechts de twee zalmen van Brakel en heraldisch links drie (2-1) zwarte zuilen op zilver (Van Bloemensteijn). Hier komt duidelijk uit, dat hij een zoon was van de 2e vrouw van zijn vader Johan, n.l. van Johanna van Bloemensteijn. In 1406 wordt hij als erfgenaam van zijn moeder Johanna beleend met de "Oudeweydsche Tienden" te Gameren (in 1424 draagt hij dit leen over aan zijn zuster Adriana).

tr.
met

Jkvr Janne van Hemert, dr. van Johan ridder van Hemert en Johanna , geb. circa 1420.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1445  †1510  65


Janne van Hemert
Jkvr Janne van Hemert, geb. circa 1420.

tr.
met

Dirck Johanssoon van Brakel, zn. van Johan ridder van Brakel (ridder, Heer van Willingen Langerak) en Johanna Sweersdr van Bloemensteyn, geb. circa 1380, schepen van Zuilichem 1418/1447, ovl. in 1450,
, Knape van Holland, in 1405 door graaf Albert opgeroepen voor de "heervaart" tegen Hagestein en Everstein. Schepen van Zuilichem 1418/47. In 1418 beleend met "die grote thiende tot Brakel" en 1436 wordt zijn vrouw er mede getocht. Hij zegelt 1433 een acte m.b.t. 170 morgen land te Brakel van het Kapittel van Oud-Munster met een gedeeld schild, waarop heraldisch rechts de twee zalmen van Brakel en heraldisch links drie (2-1) zwarte zuilen op zilver (Van Bloemensteijn). Hier komt duidelijk uit, dat hij een zoon was van de 2e vrouw van zijn vader Johan, n.l. van Johanna van Bloemensteijn. In 1406 wordt hij als erfgenaam van zijn moeder Johanna beleend met de "Oudeweydsche Tienden" te Gameren (in 1424 draagt hij dit leen over aan zijn zuster Adriana).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1445  †1510  65


Johan van Hemert
Johan ridder van Hemert, geb. in 1407,
, Ridder(1451), heer van Hemert(1456-1500), heer van Doorenweerd en Sinderen(1458).

tr.
met

Johanna .

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Janne*1420     


Johanna
Johanna .

tr.
met

Johan ridder van Hemert, zn. van Gijsbert van Hemert (Heer van Hemert(1414-1456)) en Stephina van Brakel, geb. in 1407,
, Ridder(1451), heer van Hemert(1456-1500), heer van Doorenweerd en Sinderen(1458).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Janne*1420     


Gijsbert van Hemert
Gijsbert van Hemert, geb. circa 1382, Heer van Hemert(1414-1456).

tr.
met

Stephina van Brakel, dr. van Stees Jansz van Brakel (Heer van Zuilichem) en Otte van Rossem, geb. circa 1386.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1407     


Stephina van Brakel
Stephina van Brakel, geb. circa 1386.

tr.
met

Gijsbert van Hemert, geb. circa 1382, Heer van Hemert(1414-1456).

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1407     


Stees Jansz van Brakel
Stees Jansz van Brakel, Heer van Zuilichem.

tr.
met

Otte van Rossem, dr. van Goossen van Rossem, geb. in 1360.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Stephina*1386     


Otte van Rossem
Otte van Rossem, geb. in 1360.

tr.
met

Stees Jansz van Brakel, Heer van Zuilichem.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Stephina*1386     


Goossen van Rossem
Goossen van Rossem.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Otte*1360     


Arijke Gerritsdr de Rouw
Arijke Gerritsdr de Rouw.

tr.
met

Aert Antonisz de Fockert, geb. Herwijnen in 1582, schout te Herwijnen, ovl. circa 1650, tr. (2) met Neeltje Jans Ghijsbertsdr van Brakel, dr. van Jan Ghijsbertsz van Brakel en Catalijn Cornelisdr Brakel. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geurt*1632 Herwijnen    


Reijer Cornelisz den Hartog
Reijer Cornelisz den Hartog, ged. Leerdam op 17 feb 1709.

tr. Schoonrewoerd op 20 apr 1732
met

Aantje Cornelisdr Sterk, dr. van Cornelis Gijsberts Sterk en Jacobje Jans Mol, ged. Schoonrewoerd op 23 jan 1707.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk~1737 Nieuwland    


Aantje Cornelisdr Sterk
Aantje Cornelisdr Sterk, ged. Schoonrewoerd op 23 jan 1707.

tr. Schoonrewoerd op 20 apr 1732
met

Reijer Cornelisz den Hartog, zn. van Cornelis Claasse den Hartog en Neeltje Dircks, ged. Leerdam op 17 feb 1709.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk~1737 Nieuwland    


Cornelis Gijsberts Sterk
Cornelis Gijsberts Sterk (Cornelis Gijsberts van de Hoef), ged. Zijderveld op 10 mrt 1678, ovl. Schoonrewoerd op 17 dec 1735, begr. Schoonrewoerd op 20 dec 1735.

tr. Schoonrewoerd op 29 mrt 1704
met

Jacobje Jans Mol, dr. van Jan Dirkse Mol en Engeltje Hermansdr Vermeulen, ged. Leerdam op 19 nov 1680, ovl. Schoonrewoerd op 19 sep 1749.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aantje~1707 Schoonrewoerd    
Maria~1716 Schoonrewoerd    


Jacobje Jans Mol
Jacobje Jans Mol, ged. Leerdam op 19 nov 1680, ovl. Schoonrewoerd op 19 sep 1749.

tr. Schoonrewoerd op 29 mrt 1704
met

Cornelis Gijsberts Sterk (Cornelis Gijsberts van de Hoef), zn. van Gijsbert Cornelisz (bouwman te Zijderveld) en Maria Roelofs Sterk, ged. Zijderveld op 10 mrt 1678, ovl. Schoonrewoerd op 17 dec 1735, begr. Schoonrewoerd op 20 dec 1735.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aantje~1707 Schoonrewoerd    
Maria~1716 Schoonrewoerd