Genealogische website van Cees Hagenbeek
Cornelis Claes van Leeuwen
Cornelis Claes van Leeuwen.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannigje  1726 Bodegraven  


Jan Jansz Verwoerd
Jan Jansz Verwoerd, geb. circa 1600.

tr. in 1630
met

Niesje Cornelisdr Verhoogh, ovl. in 1680.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1648 Bodegraven 1723 Bodegraven 74Bronnen:
1.Streekarchief Rijnlands Midden (A 168), Protocollen Zwammerdam 1580-1590, 15A, Verkoop onder voogdij, Zwammerdam, 1593 (2 feb 1593)


Niesje Cornelisdr Verhoogh
Niesje Cornelisdr Verhoogh, ovl. in 1680.

tr. in 1630
met

Jan Jansz Verwoerd, zn. van Jan Phipszn Verwoerd en Geertje Adriaensdr, geb. circa 1600.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1648 Bodegraven 1723 Bodegraven 74


Jan Phipszn Verwoerd
Jan Phipszn Verwoerd1, geb. circa 1570,
, Pieter Adriaensz verkoopt aan Jan Phillipsz als man en voogd van zijn zuster Geertgen Adriaensdr de helft van nagenoemde percelen, waarvan de andere helft behoort aan Jan Phillipsz voornoemd. Deze helft valt Pieter en Geertgen toe bij het overlijden van hun ouders Adriaen Cornelisz en Engeltgen Jansdr. Ten eerste de helft van een bruikweer van 8 morgen 2 1/2 morgen hond land te Bodegraven aan de Zuidzijde met de helft van huis, berg en schuur, strekkend uit de Rijn tot de Neskade, belend ten oosten Aert Pietersz en de weduwe van Jacop Jansz met erfpachtland, ten westen Cornelis Joostensz. Ten tweede de helft van 2 morgen 3 1/2 hond land in de Boreffkampen van Zwammerdam, strekkend van de Aeffwetering tot de Oud Bodegraafsedijk, belend ten oosten Jonker Johan van Matenesse Niclaesz, heer van Lisse, ten westen Willem Jansz Brunt. Ten derde de helft van 11 morgen in het Broekveld, strekkend van de Oud Bodegraafsedijk tot de Welledijk, belend ten oosten Elbert Jan Elbertsz, ten westen de volgende 7 morgen 2 1/2 hond land. Ten vierde verklaart Jan Phillipsz voornoemd, verkocht te hebben 7 morgen 2 1/2 hond land in het Broekveld, strekkend van de Oud tot de Welledijk belend ten oosten de voornoemde 11 morgen, ten westen deels Ghijsbert Adriaensz Vriesen als bruiker, en verder Pieter Jansz Cop. De landen zijn belast met een losrente, hoofdgeld 700 gulden, toekomend Angniete Claesdr te Gouda, en een losrente, hoofdsom 192 gulden, toekomend Aert Jansz te Gouda. Nog een losrente, hoofdsom 100 gulden, toekomend Henrick Kossen te Bodegraven. Nog een losrente, hoofdsom 50 gulden aan Jan Jacop Woutersz, alias Jan Bouwesz te Bodegraven. Jan Philipsz neemt deze tot zijn last.
vervolg a folio 38. 02-02-1593. Jan Phillipsz, wonend te Bodegraven is schuldig aan zijn zwager Pieter Adriaensz wegens koop van de helft van de voornoemde percelen een bedrag van 2397 gulden. De 7 morgen 2 1/2 hond, die hij verkocht aan Adriaen Gerritsz, smid, hier niet bij inbegrepen.

tr.
met

Geertje Adriaensdr1, dr. van Adriaen .

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1600     Bronnen:
1.Streekarchief Rijnlands Midden (A 168), Protocollen Zwammerdam 1580-1590, 15A, Verkoop onder voogdij, Zwammerdam, 1593 (2 feb 1593)


Geertje Adriaensdr
Geertje Adriaensdr1.

tr.
met

Jan Phipszn Verwoerd1, zn. van Philip Verwoerd, geb. circa 1570,
, Pieter Adriaensz verkoopt aan Jan Phillipsz als man en voogd van zijn zuster Geertgen Adriaensdr de helft van nagenoemde percelen, waarvan de andere helft behoort aan Jan Phillipsz voornoemd. Deze helft valt Pieter en Geertgen toe bij het overlijden van hun ouders Adriaen Cornelisz en Engeltgen Jansdr. Ten eerste de helft van een bruikweer van 8 morgen 2 1/2 morgen hond land te Bodegraven aan de Zuidzijde met de helft van huis, berg en schuur, strekkend uit de Rijn tot de Neskade, belend ten oosten Aert Pietersz en de weduwe van Jacop Jansz met erfpachtland, ten westen Cornelis Joostensz. Ten tweede de helft van 2 morgen 3 1/2 hond land in de Boreffkampen van Zwammerdam, strekkend van de Aeffwetering tot de Oud Bodegraafsedijk, belend ten oosten Jonker Johan van Matenesse Niclaesz, heer van Lisse, ten westen Willem Jansz Brunt. Ten derde de helft van 11 morgen in het Broekveld, strekkend van de Oud Bodegraafsedijk tot de Welledijk, belend ten oosten Elbert Jan Elbertsz, ten westen de volgende 7 morgen 2 1/2 hond land. Ten vierde verklaart Jan Phillipsz voornoemd, verkocht te hebben 7 morgen 2 1/2 hond land in het Broekveld, strekkend van de Oud tot de Welledijk belend ten oosten de voornoemde 11 morgen, ten westen deels Ghijsbert Adriaensz Vriesen als bruiker, en verder Pieter Jansz Cop. De landen zijn belast met een losrente, hoofdgeld 700 gulden, toekomend Angniete Claesdr te Gouda, en een losrente, hoofdsom 192 gulden, toekomend Aert Jansz te Gouda. Nog een losrente, hoofdsom 100 gulden, toekomend Henrick Kossen te Bodegraven. Nog een losrente, hoofdsom 50 gulden aan Jan Jacop Woutersz, alias Jan Bouwesz te Bodegraven. Jan Philipsz neemt deze tot zijn last.
vervolg a folio 38. 02-02-1593. Jan Phillipsz, wonend te Bodegraven is schuldig aan zijn zwager Pieter Adriaensz wegens koop van de helft van de voornoemde percelen een bedrag van 2397 gulden. De 7 morgen 2 1/2 hond, die hij verkocht aan Adriaen Gerritsz, smid, hier niet bij inbegrepen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1600     Bronnen:
1.Streekarchief Rijnlands Midden (A 168), Protocollen Zwammerdam 1580-1590, 15A, Verkoop onder voogdij, Zwammerdam, 1593 (2 feb 1593)


Philip Verwoerd
Philip Verwoerd, geb. circa 1540.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1570     


Ary Matheus (Maartens) Swanenbeek
Ary Matheus (Maartens) Swanenbeek, ged. Zegveld op 2 okt 1681, ovl. Rietveld op 7 jan 1762, begr. Woerden op 14 jan 1762.

tr. Woerden op 7 nov 1705
met

Marrijgje Reijersdr Geestdorp, dr. van Reyer Gijsberts Geestdorp en Jannetje Damen van der Lee, ged. Harmelen op 2 okt 1687, ovl. Zegveld op 26 jan 1742.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reijer~1705 Woerden 1784 Zegveld 78


Marrijgje Reijersdr Geestdorp
Marrijgje Reijersdr Geestdorp, ged. Harmelen op 2 okt 1687, ovl. Zegveld op 26 jan 1742.

tr. Woerden op 7 nov 1705
met

Ary Matheus (Maartens) Swanenbeek, zn. van Matheus Ariens Swanenbeek en Maria Jans van 't Hof (van de Vrije Hoeve), ged. Zegveld op 2 okt 1681, ovl. Rietveld op 7 jan 1762, begr. Woerden op 14 jan 1762.

Uit dit huwelijk 4 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reijer~1705 Woerden 1784 Zegveld 78


Reyer Gijsberts Geestdorp
Reyer Gijsberts Geestdorp, ged. Woerden op 6 dec 1637, ovl. Harmelen voor 5 nov 1688.

tr. Harmelen op 1 feb 1685
met

Jannetje Damen van der Lee, dr. van Daem Pieters van der Lee en Marrichje Lamberts, ovl. Harmelen voor 29 mei 1690.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marrijgje~1687 Harmelen 1742 Zegveld 54


Jannetje Damen van der Lee
Jannetje Damen van der Lee, ovl. Harmelen voor 29 mei 1690.

tr. Harmelen op 1 feb 1685
met

Reyer Gijsberts Geestdorp, zn. van Gijsbert Jansz Geestdorp en Marietge Gerrits Verlaen, ged. Woerden op 6 dec 1637, ovl. Harmelen voor 5 nov 1688.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marrijgje~1687 Harmelen 1742 Zegveld 54


Daem Pieters van der Lee
Daem Pieters van der Lee, ovl. Oudewater op 10 sep 1657.

tr. Oudewater op 9 feb 1635
met

Marrichje Lamberts, ged. Hekendorp op 12 jul 1615.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje  1690 Harmelen  


Marrichje Lamberts
Marrichje Lamberts, ged. Hekendorp op 12 jul 1615.

tr. Oudewater op 9 feb 1635
met

Daem Pieters van der Lee, zn. van Pieter Jans van der Lee en Grietje Cornelis, ovl. Oudewater op 10 sep 1657.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje  1690 Harmelen  


Pieter Jans van der Lee
Pieter Jans van der Lee.

tr.
met

Grietje Cornelis.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Daem  1657 Oudewater  


Grietje Cornelis
Grietje Cornelis.

tr.
met

Pieter Jans van der Lee.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Daem  1657 Oudewater  


Gijsbert Jansz Geestdorp
Gijsbert Jansz Geestdorp.

tr.
met

Marietge Gerrits Verlaen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reyer~1637 Woerden 1688 Harmelen 50


Marietge Gerrits Verlaen
Marietge Gerrits Verlaen.

tr.
met

Gijsbert Jansz Geestdorp, zn. van Jan Philipsz Geestdorp en Pietertje Heyndrix.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Reyer~1637 Woerden 1688 Harmelen 50


Jan Philipsz Geestdorp
Jan Philipsz Geestdorp.

tr.
met

Pietertje Heyndrix.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbert     


Pietertje Heyndrix
Pietertje Heyndrix.

tr.
met

Jan Philipsz Geestdorp, zn. van Philip Gerrits Geestdorp en Sweertjen Aerts.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gijsbert     


Philip Gerrits Geestdorp
Philip Gerrits Geestdorp, geb. circa 1560.

tr.
met

Sweertjen Aerts.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     


Sweertjen Aerts
Sweertjen Aerts.

tr.
met

Philip Gerrits Geestdorp, geb. circa 1560.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan