Genealogische website van Cees Hagenbeek
Gijsbert Ariense Nooteboom
Gijsbert Ariense Nooteboom.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jenneke*1645     


Aert (Arien) de Jongh
Aert (Arien) de Jongh.

tr.
met

Aertie Sanderse.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1640 Herwijnen †1686 Herwijnen 46


Aertie Sanderse
Aertie Sanderse.

tr.
met

Aert (Arien) de Jongh.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1640 Herwijnen †1686 Herwijnen 46


Arentje Roodenburgh
Arentje Roodenburgh.Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 296)


Aeltgen Jacobsdr
Aeltgen Jacobsdr, geb. circa 1635.

tr.
met

Claes Pouwels Verspeck, zn. van Pouwel Jacobs Verspeck (de Loose) (schout van Ruyven) en Jaepgen Adriaensdr Overgauw, geb. Delfgauw in 1625, ovl. Delft op 15 feb 1676


Annetje Jacobsdr Coppert
Annetje Jacobsdr Coppert1,, Jrg. 2003, pag. 26 CD-rom pag. 62,2,3, geb. Kethel circa 1630, ovl. Kethel voor nov 1702,
, Nr. 106 folio 81v. d.d. 13-5-1670.
Cornelis Cornelisz. Romeijn uit naam van Annetje Jacobs Coppert weduwe Michiel Dircksz. Opmeer exhibeerde het testament door de voorn. Michiel Dircksz. en Annetje Jacob op 09-05-1668 verleden voor Jacob Bollaert notaris te Schiedam. Hierbij zijn schout en gerecht van Spaland uitgesloten en tot voogden over de na te laten kinderen gesteld, Heijndrick Coppert en Otto Ottensz. van der Mij
13-11 -1702; Inventaris gedaen bij, ende van wegen Willem Willemsse Hoogwerff in de heerlijkheid van Spaland, zone en mede erfgenaem van Annetje Jacobs Coppert, sijn overleden moeder, geprocureerd bij Willem Hogerwerff, in sijn leven geweest de laetsten echtgenoot van sijn voornoemde moeder. Een huis met erve en schuur, wagenhuis aen de wegh tussen Vlaerdingh en Kethel. (De inventaris omvat tientallen pagina's o.a. 53 koebeesten).
19-11-1702; boedelscheiding voor notaris Adriaen van der Meer te Schiedam. Willem Willemsz. Hoogwerff, zoone van Anntje Jacobs Coppert en Willem Hooghwerf, ter eenre, Jacob Giele Opmeer, Arijen Giele Opmeer, Jan Cornelisz. Zegwaert getr. met Geertje Gielen Opmeer, Pieter Jacobsz. Damen, getr. met Angeniesjen Gielen Opmeer, Stoffel Moelaert, getr. met Maertje Gerrits Streefkerck die een mededochter is van wijlen
Maertje Gielen Opmeer getr. gew. met Gerrit Jansz. Streefkerck, Otto van der Mij en Johannes Heckenhoeck, beiden voogden over het weeskind, ter andre zijde. Daar er geen testamenten zijn gemaakt blijkt Willem Willemsz. Hoogwerf uit het 2e huwelijk van zijn moeder de helft plus Ve deel te erven. De vijf kinderen Opmeer, uit haar eerste huwelijk erven ieder apart van de helft en komen er dus bekaaid af. Er is nogal wat commotie over.

otr. (1) Kethel op 16 mrt 16524,5, tr. Kethel op 7 apr 1652
met

Michiel Dircksz (Ghiel, Giel) Opmeer1,, Jrg. 20013, pag. 26 CD-rom pag. 62,2, zn. van Dirck Jans Opmeer en Maertje Pieters, ged. Kethel op 14 nov 1628, begr. Kethel op 14 mei 1668,
, 20-4-1652; Trijntje Leendertsdr, voormaals weduwe van Cornelis Corn. Quant en nu weduwe van Cornelis Arentsz. Coppert voor een helft, en Cornelis en Jacob Arentsz. Coppert voor zichzelf voor twee zesde parten, en nog voor Leen- Jan en Maertge Arents Coppert voor drie zesde parten, en nog als voogden over het nagelaten weeskind van zaliger Jorisje Ariens Coppert voor een zesde part in de wederhelft, alle broeders en zusters en erfgenamen van de voorn. Cornelis Arentsz. Coppert, verkopen aan Ds. Abrahamus Swalimius te Kethel, tien hont lands, gelegen aan de Kethelweg in Vlaardingerambacht.
Belent de weduwe en erfgenamen van za. Willem Claesz van Dijck, over welck voorsegde landen zijnen vrijen uytpadt tot aen de Ketelwech heeft, voor 1.500 Car. gld.
De jongste waerbrief is van 20-7-1629
1-5-1652; Zij transporteren ook aan Michiel Dircks [Opmeer] seecker woonhuys, schuyr ende barg aen de Kethelwech in Spalant met de toegifte van 7m. bruyckwaer gelegen in
Babberspolder voor de somme van 1.300 Car. gld.
9-5-1668; Ghiel Opmeer en Annetje Jacobs Coppert laten een testament maken. Hij is 'sieckelijk van lichame, te bedde leggende'. Ze benoemen tot voogden Hendrick Coppert
en Otto Ottens van der Meij.

Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertje*1657     
Dirck~1659 Kethel    

tr. (2), 26-6-1670; huwelijkse voorwaarden bij Joan van Ophoven, notaris te Delft voor Anna Jacobsdr. Coppert, weduwe van Giel Dirks Opmeer, won. Spalant en Willem Hoogwerff, jongeman, comende van Schieveen, de kinderen uit haar eeste huwelijk krijgen uit hun vaders erfdeel ieder 600 gld
met

Willem Hoogwerff , geb. Schieveen.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Rechterlijk Archief van het Ambacht van Kethel en Spaland (ORA 036), GA Schiedam, Toegangsnummer 122, Inventarisnr.: 172, Protocollen Schout en Schepenen van Spaland, Kethel, van 9 mrt 1602 tot 7 aug 1698  (6 mei 1665)
3.Rechterlijk Archief van het Ambacht van Kethel en Spaland (ORA 036), GA Schiedam, Toegangsnummer 122, Inventarisnr.: 172, Protocollen Schout en Schepenen van Spaland, Kethel, van 9 mrt 1602 tot 7 aug 1698  (13 mei 1670)
4.Doop en trouwboek Kethel, FS film 118657 (D 391), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 1, Kethel, van 1623 tot 1672 (7 apr 163 blz. 76)
5.Trouwboek Kethel (T 345), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 128, Kethel, van 1622 tot 1711 (24 nov 1646)


Michiel Dircksz Opmeer
Michiel Dircksz (Ghiel, Giel) Opmeer1,, Jrg. 20013, pag. 26 CD-rom pag. 62,2, ged. Kethel op 14 nov 1628, begr. Kethel op 14 mei 1668,
, 20-4-1652; Trijntje Leendertsdr, voormaals weduwe van Cornelis Corn. Quant en nu weduwe van Cornelis Arentsz. Coppert voor een helft, en Cornelis en Jacob Arentsz. Coppert voor zichzelf voor twee zesde parten, en nog voor Leen- Jan en Maertge Arents Coppert voor drie zesde parten, en nog als voogden over het nagelaten weeskind van zaliger Jorisje Ariens Coppert voor een zesde part in de wederhelft, alle broeders en zusters en erfgenamen van de voorn. Cornelis Arentsz. Coppert, verkopen aan Ds. Abrahamus Swalimius te Kethel, tien hont lands, gelegen aan de Kethelweg in Vlaardingerambacht.
Belent de weduwe en erfgenamen van za. Willem Claesz van Dijck, over welck voorsegde landen zijnen vrijen uytpadt tot aen de Ketelwech heeft, voor 1.500 Car. gld.
De jongste waerbrief is van 20-7-1629
1-5-1652; Zij transporteren ook aan Michiel Dircks [Opmeer] seecker woonhuys, schuyr ende barg aen de Kethelwech in Spalant met de toegifte van 7m. bruyckwaer gelegen in
Babberspolder voor de somme van 1.300 Car. gld.
9-5-1668; Ghiel Opmeer en Annetje Jacobs Coppert laten een testament maken. Hij is 'sieckelijk van lichame, te bedde leggende'. Ze benoemen tot voogden Hendrick Coppert
en Otto Ottens van der Meij.

otr. Kethel op 16 mrt 16526,7, tr. Kethel op 7 apr 1652
met

Annetje Jacobsdr Coppert1,, Jrg. 2003, pag. 26 CD-rom pag. 62,2,8, dr. van Jacob Ariens Coppert (bouwman) en Annetje Cornelis (Ariaantje) van Leeuwen, geb. Kethel circa 1630, ovl. Kethel voor nov 1702,
, Nr. 106 folio 81v. d.d. 13-5-1670.
Cornelis Cornelisz. Romeijn uit naam van Annetje Jacobs Coppert weduwe Michiel Dircksz. Opmeer exhibeerde het testament door de voorn. Michiel Dircksz. en Annetje Jacob op 09-05-1668 verleden voor Jacob Bollaert notaris te Schiedam. Hierbij zijn schout en gerecht van Spaland uitgesloten en tot voogden over de na te laten kinderen gesteld, Heijndrick Coppert en Otto Ottensz. van der Mij
13-11 -1702; Inventaris gedaen bij, ende van wegen Willem Willemsse Hoogwerff in de heerlijkheid van Spaland, zone en mede erfgenaem van Annetje Jacobs Coppert, sijn overleden moeder, geprocureerd bij Willem Hogerwerff, in sijn leven geweest de laetsten echtgenoot van sijn voornoemde moeder. Een huis met erve en schuur, wagenhuis aen de wegh tussen Vlaerdingh en Kethel. (De inventaris omvat tientallen pagina's o.a. 53 koebeesten).
19-11-1702; boedelscheiding voor notaris Adriaen van der Meer te Schiedam. Willem Willemsz. Hoogwerff, zoone van Anntje Jacobs Coppert en Willem Hooghwerf, ter eenre, Jacob Giele Opmeer, Arijen Giele Opmeer, Jan Cornelisz. Zegwaert getr. met Geertje Gielen Opmeer, Pieter Jacobsz. Damen, getr. met Angeniesjen Gielen Opmeer, Stoffel Moelaert, getr. met Maertje Gerrits Streefkerck die een mededochter is van wijlen
Maertje Gielen Opmeer getr. gew. met Gerrit Jansz. Streefkerck, Otto van der Mij en Johannes Heckenhoeck, beiden voogden over het weeskind, ter andre zijde. Daar er geen testamenten zijn gemaakt blijkt Willem Willemsz. Hoogwerf uit het 2e huwelijk van zijn moeder de helft plus Ve deel te erven. De vijf kinderen Opmeer, uit haar eerste huwelijk erven ieder apart van de helft en komen er dus bekaaid af. Er is nogal wat commotie over, tr. (2) met Willem Hoogwerff . Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Geertje*1657     
Dirck~1659 Kethel    Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Rechterlijk Archief van het Ambacht van Kethel en Spaland (ORA 036), GA Schiedam, Toegangsnummer 122, Inventarisnr.: 172, Protocollen Schout en Schepenen van Spaland, Kethel, van 9 mrt 1602 tot 7 aug 1698  (6 mei 1665)
3.Kohier van de 200e penning Schiedam 1631 (KOH 007), GA Schiedam, inv.nr 1448, Schiedam, 1631
4.Kohier van de 200e penning Schiedam (KOH 006), GA Schiedam, Kohier 200e penning, Rekening van de ontvanger Govert Jan Dubous, Oud Archief Schiedam, Inventarisnummer 1451, Schiedam, 1638
5.Kohier van de 200e penning Schiedam (KOH 004), Rekening van de Ontvanger Cornelis bezemer, Oud Archief Schiedam, Inventarisnummer 1455, Schiedam, 1652
6.Doop en trouwboek Kethel, FS film 118657 (D 391), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 1, Kethel, van 1623 tot 1672 (7 apr 163 blz. 76)
7.Trouwboek Kethel (T 345), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 128, Kethel, van 1622 tot 1711 (24 nov 1646)
8.Rechterlijk Archief van het Ambacht van Kethel en Spaland (ORA 036), GA Schiedam, Toegangsnummer 122, Inventarisnr.: 172, Protocollen Schout en Schepenen van Spaland, Kethel, van 9 mrt 1602 tot 7 aug 1698  (13 mei 1670)


Huijbrecht Vincents van Adrichem
Huijbrecht Vincents van Adrichem, geb. circa 1490.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Huijbrecht*1510 's-Gravenzande    


Doe Doenensz van Diepenburgh
Doe Doenensz van Diepenburgh, geb. circa 1470, ovl. de Lier tussen 1516 en 9 okt 1544 .

tr.
met

Maritgen Huijgensdr Storm van 's-Gravenzande1,2,3, dr. van Huijch Cornelisz Storm van 's-Gravenzande (1494 schepen, in 1502-1514 burgemeester van 's-Gravenzande), geb. circa 1490, ovl. de Lier tussen 24 sep 1540 en 15 mei 1588 ,
, vermeld bij verkoop land op 24 sep 1540.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Machteld*1505 de Lier †1562 de Lier 57Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995
3.Genealogie Storm, waaruit stammende een geslacht Storm van 's Gravensande (B 242), Hans K. Nagtegaal (blz. 7)


Maritgen Huijgensdr Storm van 's-Gravenzande
Maritgen Huijgensdr Storm van 's-Gravenzande1,2,3, geb. circa 1490, ovl. de Lier tussen 24 sep 1540 en 15 mei 1588 ,
, vermeld bij verkoop land op 24 sep 1540.

  • Vader:
    Huijch Cornelisz Storm van 's-Gravenzande4,1,4,5, geb. circa 1470 pachter van de waag te 's-Gravenzande, overl. 's-Gravenzande tussen 31 mei 1538 en 24 sept. 1540, 1494 schepen, in 1502-1514 burgemeester van 's-Gravenzande, ovl. tussen 31 mei 1538 en 24 sep 1540 ,
    , De stamreeks begint met Huyg Cornelisz die in 1494 schepen en in 1502 burgemeester van 's-Gravenzande was. Zijn zoon, die voor 15 januari 1544 overleed, noemde zich Hendrick Hugensz Storm en vestigde zich te Delft. Een zoon van de laatste, Dirk Hendricksz (†1579) wordt soms aangeduid met de toenaam van 's Gravesande en werd veertigraad en schepen van Delft. Nageslacht van die laatste noemden zich steeds van 's Gravesande, en vanaf de 18e eeuw voerden nazaten de naam Storm van 's Gravesande. Bij Koninklijk Besluit van 7 juni 1831 werd het eerste lid van de familie verheven in de Nederlandse adel; verheffingen vonden plaats tot en met 28 november 1843 maar enkele vervielen wegens niet lichten, tr. voor 26 jan 1495 met Katrijn Heynric Stormzndr5, geb. circa 1458, ovl. voor 4 aug 1520,
    , beleend met de helft van 15 morgen te Vrijenban 26 januari 1495. Uit dit huwelijk een zoon.
 

tr.
met

Doe Doenensz van Diepenburgh, geb. circa 1470, ovl. de Lier tussen 1516 en 9 okt 1544 .

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Machteld*1505 de Lier †1562 de Lier 57Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
2.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995
3.Genealogie Storm, waaruit stammende een geslacht Storm van 's Gravensande (B 242), Hans K. Nagtegaal (blz. 7)
4.Nederland’s Adelsboek (NA), Centraal Bureau voor Genealogie, ‘s-Gravenhage, vanaf 1903
5.Genealogie Storm, waaruit stammende een geslacht Storm van 's Gravensande (B 242), Hans K. Nagtegaal (blz. 6)

Huijch Cornelisz Storm van 's-Gravenzande
 
Huijch Cornelisz Storm van 's-Gravenzande1,2,1,3, geb. circa 1470 pachter van de waag te 's-Gravenzande, overl. 's-Gravenzande tussen 31 mei 1538 en 24 sept. 1540, 1494 schepen, in 1502-1514 burgemeester van 's-Gravenzande, ovl. tussen 31 mei 1538 en 24 sep 1540 ,
, De stamreeks begint met Huyg Cornelisz die in 1494 schepen en in 1502 burgemeester van 's-Gravenzande was. Zijn zoon, die voor 15 januari 1544 overleed, noemde zich Hendrick Hugensz Storm en vestigde zich te Delft. Een zoon van de laatste, Dirk Hendricksz (†1579) wordt soms aangeduid met de toenaam van 's Gravesande en werd veertigraad en schepen van Delft. Nageslacht van die laatste noemden zich steeds van 's Gravesande, en vanaf de 18e eeuw voerden nazaten de naam Storm van 's Gravesande. Bij Koninklijk Besluit van 7 juni 1831 werd het eerste lid van de familie verheven in de Nederlandse adel; verheffingen vonden plaats tot en met 28 november 1843 maar enkele vervielen wegens niet lichten.

2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maritgen*1490  †1540 de Lier 50
Hendrick  †1544   

tr. (2) voor 26 jan 1495
met

Katrijn Heynric Stormzndr3, geb. circa 1458, ovl. voor 4 aug 1520,
, beleend met de helft van 15 morgen te Vrijenban 26 januari 1495.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrick*1490     Bronnen:
1.Nederland’s Adelsboek (NA), Centraal Bureau voor Genealogie, ‘s-Gravenhage, vanaf 1903
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
3.Genealogie Storm, waaruit stammende een geslacht Storm van 's Gravensande (B 242), Hans K. Nagtegaal (blz. 6)


Huijbrecht Claesz van der Velden
Huijbrecht Claesz van der Velden, geb. circa 1500, ovl. de Lier.

tr. circa 1529
met

Machteld Doensdr van Diepenburgh1, dr. van Doe Doenensz van Diepenburgh en Maritgen Huijgensdr Storm van 's-Gravenzande, geb. vermoedelijk de Lier circa 1505, ovl. de Lier op 16 jan 1562, tr. (1) met Huijbrecht van Adrichem vermoedelijke achternaam. Uit dit huwelijk 5 kinderen.

Uit dit huwelijk een kind.


Bronnen:
1.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Maritgen Jacobsdr
Maritgen Jacobsdr1,2.

tr.
met

Adriaen Jansz Langelaen1,2, zn. van Jan Jansz Langelaen en Maritgen Jan Jansz, ovl. tussen 20 jun 1594 en 16 jun 1597 .

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XVII), Delft, 2001 (blz. 363)


Willem Hoogwerff
Willem Hoogwerff , geb. Schieveen.

tr, 26-6-1670; huwelijkse voorwaarden bij Joan van Ophoven, notaris te Delft voor Anna Jacobsdr. Coppert, weduwe van Giel Dirks Opmeer, won. Spalant en Willem Hoogwerff, jongeman, comende van Schieveen, de kinderen uit haar eeste huwelijk krijgen uit hun vaders erfdeel ieder 600 gld
met

Annetje Jacobsdr Coppert1,, Jrg. 2003, pag. 26 CD-rom pag. 62,2,3, dr. van Jacob Ariens Coppert (bouwman) en Annetje Cornelis (Ariaantje) van Leeuwen, geb. Kethel circa 1630, ovl. Kethel voor nov 1702,
, Nr. 106 folio 81v. d.d. 13-5-1670.
Cornelis Cornelisz. Romeijn uit naam van Annetje Jacobs Coppert weduwe Michiel Dircksz. Opmeer exhibeerde het testament door de voorn. Michiel Dircksz. en Annetje Jacob op 09-05-1668 verleden voor Jacob Bollaert notaris te Schiedam. Hierbij zijn schout en gerecht van Spaland uitgesloten en tot voogden over de na te laten kinderen gesteld, Heijndrick Coppert en Otto Ottensz. van der Mij
13-11 -1702; Inventaris gedaen bij, ende van wegen Willem Willemsse Hoogwerff in de heerlijkheid van Spaland, zone en mede erfgenaem van Annetje Jacobs Coppert, sijn overleden moeder, geprocureerd bij Willem Hogerwerff, in sijn leven geweest de laetsten echtgenoot van sijn voornoemde moeder. Een huis met erve en schuur, wagenhuis aen de wegh tussen Vlaerdingh en Kethel. (De inventaris omvat tientallen pagina's o.a. 53 koebeesten).
19-11-1702; boedelscheiding voor notaris Adriaen van der Meer te Schiedam. Willem Willemsz. Hoogwerff, zoone van Anntje Jacobs Coppert en Willem Hooghwerf, ter eenre, Jacob Giele Opmeer, Arijen Giele Opmeer, Jan Cornelisz. Zegwaert getr. met Geertje Gielen Opmeer, Pieter Jacobsz. Damen, getr. met Angeniesjen Gielen Opmeer, Stoffel Moelaert, getr. met Maertje Gerrits Streefkerck die een mededochter is van wijlen
Maertje Gielen Opmeer getr. gew. met Gerrit Jansz. Streefkerck, Otto van der Mij en Johannes Heckenhoeck, beiden voogden over het weeskind, ter andre zijde. Daar er geen testamenten zijn gemaakt blijkt Willem Willemsz. Hoogwerf uit het 2e huwelijk van zijn moeder de helft plus Ve deel te erven. De vijf kinderen Opmeer, uit haar eerste huwelijk erven ieder apart van de helft en komen er dus bekaaid af. Er is nogal wat commotie over, tr. (1) met Michiel Dircksz Opmeer1,, Jrg. 20013, pag. 26 CD-rom pag. 62,2, zn. van Dirck Jans Opmeer en Maertje Pieters. Uit dit huwelijk 11 kinderen, waaronder.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Rechterlijk Archief van het Ambacht van Kethel en Spaland (ORA 036), GA Schiedam, Toegangsnummer 122, Inventarisnr.: 172, Protocollen Schout en Schepenen van Spaland, Kethel, van 9 mrt 1602 tot 7 aug 1698  (6 mei 1665)
3.Rechterlijk Archief van het Ambacht van Kethel en Spaland (ORA 036), GA Schiedam, Toegangsnummer 122, Inventarisnr.: 172, Protocollen Schout en Schepenen van Spaland, Kethel, van 9 mrt 1602 tot 7 aug 1698  (13 mei 1670)
4.Doop en trouwboek Kethel, FS film 118657 (D 391), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 1, Kethel, van 1623 tot 1672 (7 apr 163 blz. 76)
5.Trouwboek Kethel (T 345), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 128, Kethel, van 1622 tot 1711 (24 nov 1646)


Geertje Gielen Opmeer
Geertje Gielen Opmeer1, geb. in 1657.

tr.
met

Jan Cornelisz Segwaert1.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
2.Rechterlijk Archief van het Ambacht van Kethel en Spaland (ORA 036), GA Schiedam, Toegangsnummer 122, Inventarisnr.: 172, Protocollen Schout en Schepenen van Spaland, Kethel, van 9 mrt 1602 tot 7 aug 1698  (6 mei 1665)
3.Doop en trouwboek Kethel, FS film 118657 (D 391), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 1, Kethel, van 1623 tot 1672 (7 apr 163 blz. 76)
4.Trouwboek Kethel (T 345), GA Schiedam, DTB Kethel, Inventarisnr.: 128, Kethel, van 1622 tot 1711 (24 nov 1646)
5.Rechterlijk Archief van het Ambacht van Kethel en Spaland (ORA 036), GA Schiedam, Toegangsnummer 122, Inventarisnr.: 172, Protocollen Schout en Schepenen van Spaland, Kethel, van 9 mrt 1602 tot 7 aug 1698  (13 mei 1670)


Kors Cornelisz van der Wael
Kors Cornelisz van der Wael.

tr.
met

Maritgen Lenertsdr1.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annetje*1570 Kethel †1612 Kethel 42Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006


Dirck Jans Opmeer
Dirck Jans Opmeer1,2,3,4, geb. circa 1608, ovl. op 21 jun 1643.

tr.
met

Maertje Pieters, ovl. op 20 mei 1639.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Michiel~1628 Kethel 1668 Kethel 3911 
Jan     
Wijfftge*1628 Kethel    
Pieter  1653 Schiedam  
Ceuntje     Bronnen:
1.Kohier van de 200e penning Schiedam 1631 (KOH 007), GA Schiedam, inv.nr 1448, Schiedam, 1631
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
3.Kohier van de 200e penning Schiedam (KOH 006), GA Schiedam, Kohier 200e penning, Rekening van de ontvanger Govert Jan Dubous, Oud Archief Schiedam, Inventarisnummer 1451, Schiedam, 1638
4.Kohier van de 200e penning Schiedam (KOH 004), Rekening van de Ontvanger Cornelis bezemer, Oud Archief Schiedam, Inventarisnummer 1455, Schiedam, 1652


Maertje Pieters
Maertje Pieters, ovl. op 20 mei 1639.

tr.
met

Dirck Jans Opmeer1,2,3,4, zn. van Jan Jansz Opmeer en Neeltje Aertsdr, geb. circa 1608, ovl. op 21 jun 1643.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Michiel~1628 Kethel 1668 Kethel 3911 
Jan     
Wijfftge*1628 Kethel    
Pieter  1653 Schiedam  
Ceuntje     Bronnen:
1.Kohier van de 200e penning Schiedam 1631 (KOH 007), GA Schiedam, inv.nr 1448, Schiedam, 1631
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006
3.Kohier van de 200e penning Schiedam (KOH 006), GA Schiedam, Kohier 200e penning, Rekening van de ontvanger Govert Jan Dubous, Oud Archief Schiedam, Inventarisnummer 1451, Schiedam, 1638
4.Kohier van de 200e penning Schiedam (KOH 004), Rekening van de Ontvanger Cornelis bezemer, Oud Archief Schiedam, Inventarisnummer 1455, Schiedam, 1652


Jan Jansz Opmeer
Jan Jansz Opmeer1, geb. Vlaardingen circa 1586,
, betaalde 200e penning op 24-10-1631 en 2-6-1632.

tr. circa 1607
met

Neeltje Aertsdr.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck*1608  †1643  35Bronnen:
1.Kohier van de 200e penning Schiedam 1631 (KOH 007), GA Schiedam, inv.nr 1448, Schiedam, 1631


Neeltje Aertsdr
Neeltje Aertsdr.

tr. circa 1607
met

Jan Jansz Opmeer1, geb. Vlaardingen circa 1586,
, betaalde 200e penning op 24-10-1631 en 2-6-1632.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck*1608  †1643  35Bronnen:
1.Kohier van de 200e penning Schiedam 1631 (KOH 007), GA Schiedam, inv.nr 1448, Schiedam, 1631