Genealogische website van Cees Hagenbeek
Michael Halliwell
Michael Halliwell.

relatie
met

Paulus Breedveld, zn. van Fred (Ferdinand) Breedveld en Truus (Geertrui) Lepelaar, geb. Leiden op 11 mrt 1943.

 


Jasper Jacobse Verhoef
Jasper Jacobse Verhoef.

tr. Koudekerk op 22 mrt 1665
met

Trijntje Dircxz van Lelievelt, dr. van Dirk van Lelievelt, doopgetuige van haar achternicht Anna Lelivelt Koudekerk op 2 sep 1691,
, er is een Trijntje Dircks van Lelievelt, rond 1643 is geboren en trouwt op 22 maart 1665 met Jasper Jacobsz Verhoef te Koudekerk


Jan Janse van Heijningen
Jan Janse van Heijningen,
, Opdracht ten behoeve van Jan Janz van Heijningen de jonge.
Ik Jacob van Dorp Schout in de ambagte van Alphen ende Rietveld doe kont dat voor mij mitsgaders Steven van Heijningen ende Hendrik Adriaan Oostenrijck schepenen in deselven ambagte gekomen ende gecompareert was Grietje Jans van Heijningen,meerderjarige ongetouwde. dogter van desen,geassisteerd met Cornelis Clase de Haan den oude als gekomen voogd van de voornoemde Grietje dogter en
mede erfgenaam voor een derde van wijlen Jan Leendertz van Heijningen ende Marie Jans van arm ende verklaarden bij sitdag verkogt te hebben ende dienten gevolge in vollen vrije eijgend om op te dragen,mits desen,aan en ten behoeve van Jan Janz van Heijningen de jonge mede onsen inwooner,haar comparant aandeel in huijs ende er ve in de Loet in desen Ambagte.
Daar in het verdere toebehoort aan Jan Janz van Heijningen ende Jannitje Jans van Heijningen wed.van Willem Cornelis de Jong aan de voornoemde Leendert opgedragen op den 13 maij 1653.
Strekkende int verl.van de Heereweg af tot het land van Jan Boom,belent ten oosten denselven Jan Boom met een houttuijn ende sloot,voorn.erve toe volgens sekere attestatie gepasseert bij Cornelis Sijmen Hoogenburg in dato den 23 september 1609,ende ten westen belent den heer burgenmeester Gerard Gaal. Vrij als binnenhuijs ende erve indien voogen sij beloofden sij comparant verkogte te sullen vragen en de waren als regt was onder verband als na regten, ende eijndelijk bekende gij comparant ten hare desen kopinge ende opdragt ten genoegen te sijn voldaan,ende bataald den laatsten penning met den eersten,ende dat met een somma van ses gls heden in gereden gelden ontvangen.

tr. Koudekerk op 22 sep 16691, met attestatie van Alphen
met

Trijntje Clemments Keth, dr. van Clement Gerritsz Keth en Jannetje Dircxdr van der Burch, ged. Koudekerk a/d Rijn op 28 okt 1629.

Bronnen:
1.Trouwboek Koudekerk (T 316), Streekarchief Midden-Holland, DTB Koudekerk, 1.II, Koudekerk, van 28 jan 1624 tot 9 aug 1693  (22 sep 1669)


Dirk van Lelievelt
Dirk van Lelievelt.

4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirck     
Maerten     
Cornelis     
Trijntje     


Maerten Dircks Lelievelt
Maerten Dircks Lelievelt.

otr. Koudekerk op 20 apr 16641
met

Annetie Jans Starrevelt, doopgetuige van haar kleindochter Anna van Lelievelt Koudekerk a/d Rijn op 10 mei 1699.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     Bronnen:
1.Trouwboek Koudekerk (T 316), Streekarchief Midden-Holland, DTB Koudekerk, 1.II, Koudekerk, van 28 jan 1624 tot 9 aug 1693  (22 apr 1664)


Cornelis Dircks van Lelievelt
Cornelis Dircks van Lelievelt.


Annetie Jans Starrevelt
Annetie Jans Starrevelt, doopgetuige van haar kleindochter Anna van Lelievelt Koudekerk a/d Rijn op 10 mei 1699.

otr. Koudekerk op 20 apr 16641
met

Maerten Dircks Lelievelt, zn. van Dirk van Lelievelt.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     Bronnen:
1.Trouwboek Koudekerk (T 316), Streekarchief Midden-Holland, DTB Koudekerk, 1.II, Koudekerk, van 28 jan 1624 tot 9 aug 1693  (22 apr 1664)


Jacob Leendertsz Veen
Jacob Leendertsz Veen1, brandewijnbrander, huwelijksgetuige van zijn neef Matthijs Jansz van Tendeloo en Annetge Wouters van der Mij Schiedam op 19 apr 1630,
, 177v. 03-04-1634. Jacob Leendertsz. Veen brandewijnbrander burger alhier gehuwd met Dingenom Mathijsdr. van Tendelo weduwe Willem Willemsz. van der Vecht verkoopt Mathijs en Joost Jansz. van Tendeloo broers 316 gld custingpenningen te betalen in termijnen van 38 gld per jr, daarvan de paeije verschenen mei 1629 komt tbv de kopers, zijnde de brief gepasseerd op 08-05-1610 tlv Leendert Pietersz. lijndraaier en zijn verbonden hypotheek, voor 150 gld in gereed geld ontvangen.

tr.
met

Dignum (Dingenom) van Tendeloo1, dr. van Matthijs Jans van Tendeloo,
, Jacob Lourisz. (mz. Leendertsz) Veen gehuwd gehad hebbende Dignum Mathijsdr. van Tendeloo weduwe van Willem Willemsz. van der Vecht verkoopt op 12 Mei 1635 aan Engeltgen Cornelisdr. weduwe Barent Arentsz. van Out Beijerlant gewoond hebbende Rotterdam een huis en erf gelegen op de Haven, belend N s-heren steeg en Z de gang van Jan Cornelisz. Veen scheepstimmerman, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis zo van Jan Fransz. de Bruijcker als het loodsje van de voorsz. Jan Veen, (oude brief van 17-05-1586 alsmede een extract authentiek van het giftboek dezer stede van 18-12-1614), belast met 6 gld per jr tbv de Heilige Geest dezer stede, losbaar de penning 16, en daarenboven voor 1000 gld, daarvan verkoper 400 gld heeft ontvangen en koopster houdt de resterende 600 gld tegen een rente de penning 16 of 37 gld 10 st per jr, te lossen met 100 gld per jr, tr. (1) met Willem Willemsz van der Vecht. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief van Schiedam (ORA 028), Gemeentearchief Schiedam, Akten van transport van onroerende zaken, Inventarisnr.: 339, Giftboek, transportakten, Schiedam, 24 mei 1631 (3 apr 1634)


Maertgen Arents
Maertgen Arents.

relatie
met

Wouter Arijens van der Mij, ovl. voor mei 1647.

Uit deze relatie een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annetge     


Johannes Tendelo
Johannes Tendelo, ged. RK Leiden op 20 feb 1720.

tr. Leiden op 22 apr 1747
met

Anna Catharina Vorster, dr. van Willem Vorster en Rosa van Kuick, ged. RK Leiden op 13 mei 1717


Anna Catharina Vorster
Anna Catharina Vorster, ged. RK Leiden op 13 mei 1717.

tr. Leiden op 22 apr 1747
met

Johannes Tendelo, zn. van Henricus van Tendeloo en Margariet Brant, ged. RK Leiden op 20 feb 1720


Willem Vorster
Willem Vorster, geb. Leiden circa 1680.

otr. Leiden op 23 dec 1701
met

Rosa van Kuick Rosa de Graaf, ged. RK Leiden op 3 mei 1675.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1717 Leiden    
Jan~1714 Leiden    


Rosa van Kuick
Rosa van Kuick Rosa de Graaf, ged. RK Leiden op 3 mei 1675.

otr. Leiden op 23 dec 1701
met

Willem Vorster, geb. Leiden circa 1680.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna~1717 Leiden    
Jan~1714 Leiden    


Jan Vorster
Jan Vorster, ged. RK Leiden op 5 mei 1714.

otr. Leiden op 11 mei 1737 (getuigen: zijn moeder Rosa van Kuik en haar moeder Petronella van Eijmeren)
met

Maria Passant.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petronella~1743 Leiden 1823 Leiden 79


Maria Passant
Maria Passant.

otr. Leiden op 11 mei 1737 (getuigen: zijn moeder Rosa van Kuik en haar moeder Petronella van Eijmeren)
met

Jan Vorster, zn. van Willem Vorster en Rosa van Kuick, ged. RK Leiden op 5 mei 1714.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Petronella~1743 Leiden 1823 Leiden 79


Petronella Vorster
Petronella Vorster, ged. RK Leiden op 5 mei 1743, ovl. Leiden op 29 jan 1823.

otr. Leiden op 6 jul 1770 (getuigen: zijn vader Gabriel Gressie en haar moeder Marijtje Passant), tr. Leiden op 21 jul 1770
met

Gabriel Gressie, ged. RK Leiden op 7 apr 1748.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1779 Leiden    


Gabriel Gressie
Gabriel Gressie, ged. RK Leiden op 7 apr 1748.

otr. Leiden op 6 jul 1770 (getuigen: zijn vader Gabriel Gressie en haar moeder Marijtje Passant), tr. Leiden op 21 jul 1770
met

Petronella Vorster, dr. van Jan Vorster en Maria Passant, ged. RK Leiden op 5 mei 1743, ovl. Leiden op 29 jan 1823.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1779 Leiden    


Joannes Gressie
Joannes Gressie, ged. RK Leiden op 2 jun 1779.

tr. Leiden op 3 jun 1808
met

Dora (Dorothea) Hempes, ged. Leiden op 21 nov 1779.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Krijntje~1808 Leiden    


Dorothea Hempes
Dora (Dorothea) Hempes, ged. Leiden op 21 nov 1779.

tr. Leiden op 3 jun 1808
met

Joannes Gressie, zn. van Gabriel Gressie en Petronella Vorster, ged. RK Leiden op 2 jun 1779.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Krijntje~1808 Leiden    


Krijntje Gressie
Krijntje Gressie, ged. Leiden op 1 jan 1808.

tr. Leiden op 25 aug 1836
met

Daniel Overmeer, ged. Leiden op 29 mei 1808 (getuigen: Daniel Robbers en Lena Koet).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina*1834 Leiden