Genealogische website van Cees Hagenbeek
Aert Harmens Schenkel
Aert Harmens Schenkel.

tr.
met

Martijntje Paulusdr (Teunisd?) de Jongh, doopgetuige van haar kleindochter Martijntje Paulusse Schenkel Polsbroek op 30 aug 1733.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Paulus~1706 Polsbroek †1757  51


Martijntje Paulusdr (Teunisd?) de Jongh
Martijntje Paulusdr (Teunisd?) de Jongh, doopgetuige van haar kleindochter Martijntje Paulusse Schenkel Polsbroek op 30 aug 1733.

tr.
met

Aert Harmens Schenkel.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Paulus~1706 Polsbroek †1757  51


Martijntje Paulusse Schenkel
Martijntje Paulusse Schenkel, ged. Polsbroek op 30 aug 1733 (getuige: haar grootmoeder Martijntje Paulusdr (Teunisd?) de Jongh)1, ovl. voor 13 nov 1760.Bronnen:
1.Doopboek Polsbroek (D 353), Utrechts Archief, DTB Polsbroek, NH, Leerdam, van 1721 tot 1811 (30 aug 1733 blz. 13)


Teunis Paulusse Schinkel
Teunis Paulusse Schinkel, ged. Polsbroek op 17 mei 1739 (getuige: zijn grootmoeder Lijntje Tijmens de Jongh)1.Bronnen:
1.Doopboek Polsbroek (D 353), Utrechts Archief, DTB Polsbroek, NH, Leerdam, van 1721 tot 1811 (17 mei 1739 blz. 18)


Wouter de Graaf
Wouter de Graaf.

tr. circa 1750
met

Maeyke Boon, dr. van Theunis Willemsz Boon en Lijntje Tijmens de Jongh, ged. Leerdam op 11 aug 17201.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Teunis~1762 Polsbroek    Bronnen:
1.Doopboek Leerdam (D 110), Nat. Arch., DTB Leerdam, Inventarisnr.: 1, Ned. Herv., Leerdam, van 1622 tot 1783 (11 aug 1720 blz. 165)


Teunis de Graaf
Teunis de Graaf, ged. Polsbroek op 21 mrt 1762 (getuige: zijn tante Maria Teunis Boon)1.Bronnen:
1.Doopboek Polsbroek (D 353), Utrechts Archief, DTB Polsbroek, NH, Leerdam, van 1721 tot 1811 (21 mrt 1762 blz. 20)
2.Doopboek Leerdam (D 110), Nat. Arch., DTB Leerdam, Inventarisnr.: 1, Ned. Herv., Leerdam, van 1622 tot 1783 (11 aug 1720 blz. 165)


Ariaentge Jans Besemer
Ariaentge Jans Besemer, geb. Oud Alblas voor 1600.

tr. Oud Alblas op 2 jan 1620
met

Jan Teunis Dirksz Boon, zn. van Teunis Dirks Teunisz Boon en Swaentje Teunis Willemsdr Smit, geb. Langerak voor 1600


Jan Teunis Dirksz Boon
Jan Teunis Dirksz Boon, geb. Langerak voor 1600.

tr. Oud Alblas op 2 jan 1620
met

Ariaentge Jans Besemer, dr. van Jan Aerts Besemer en Machteld Rutten, geb. Oud Alblas voor 1600


Teunis Dirks Teunisz Boon
Teunis Dirks Teunisz Boon.

tr.
met

Swaentje Teunis Willemsdr Smit.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1600 Langerak    


Swaentje Teunis Willemsdr Smit
Swaentje Teunis Willemsdr Smit.

tr.
met

Teunis Dirks Teunisz Boon.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1600 Langerak    


Emma Hagenbeek
Emma Hagenbeek, geb. Amsterdam op 24 jun 2015.


Britt Hagenbeek
Britt Hagenbeek, geb. Amsterdam op 24 jun 2015.


Andries Andriesz de Gast
Andries Andriesz de Gast, ged. Leiden (Pieterskerk) op 10 sep 1632 (getuige: zijn tante Jacquemijntje Andriesdr van den Berg).Bronnen:
1.K.O. register Leiden (T 192), RA Leiden, DTB Leiden, K 10, Leiden, van 1575 tot 1795 (30 nov 1627 blz. 74)
2.Doop- enTrouwboek Leiderdorp (T 304), GA Leiden, DTB Leiderdorp 0800, Inventarisnr.: 1473, Leiderdorp, 1368 (19 dec 1627 blz. 23)


Anna Dorothea Christina van Heiden
Anna Dorothea Christina baronesse van Heiden1,2, geb. op 26 jan 1696, ovl. op 3 okt 1765,
, De hoogwelgeboren vrouw baronesse douariere van Nagel, geboren H.W.Geb. Vrouwe Anna Dorothea Christina baronesse van Heiden, vrouwe tot Ampsen en Marhulsen, als moeder en voogdes van haar minderjarige kinderen bij wijlen haar man de hoogwelgeboren heer baron van Nagel, heer tot Ampsen en Marhulsen, middels haar gevolmachtigde; de hoogwelgeboren freulin M.R. baronesse van Nagel tot Ampsen; M.C.G.W. van Ripperda, heer tot de Ehse, Vorden, Weldam en Olidam; vrouw Anna Maria baronesse van Lintelo tot de Ehse met haar man als voogd; de hoogwelgeboren F.W.F. baron van Palland, heer van Keppel, bannerheer van Voorst; vrouw Sophia Dorothea baronesse van Lintelo van de Ehse met haar man als voogd; de hoogwelgeboren heer A.J.H. baron van Heekeren; vrouw Petronella Reyniera van Lintelo van de Ehse, heer en vrouw van Nettelhorst en Batingen met haar man als voogd; de hoogwelgeboren freulin Johanna Elisabeth Adriana baronesse van Lintelo van de Ehse, zij en de eerdergenoemde freulin van Nagel met haar zwagers geassisteerd; krachtens volmacht van 7 mrt. 1744 te Zutphen door de hoogwelgeboren gestrenge heer M.C.G.W. vrijheer van Ripperda, heer tot Vorden, Leemcuil, Weldam, Olidam en de Ehse, schout binnen en buiten Zutphen; verder krachtens volmacht van 20 febr. 1744 te Voorst door de hoogwelgeboren gestrenge heer L.A. baron Tork, vrijheer van Rosendaal en Pettecum, landdrost van de Veluwe; verder met volmacht van 19 febr. 1744 te Rijssen door de hoogwelgeboren heer Willem Reynier baron van Voorst, heer van Grimbergen, als vader en voogd van zijn minderjarige zoon Peter Willem baron van Voorst tot Grimbergen bij wijlen de hoogwelgeboren vrouwe baronesse Clara Elisabeth van Broekhuysen; en met volmacht van 18 febr. 1744 te Brummen door de hoogwelgeboren heer Willem baron van Broekhuysen, heer van de Geldersen Tooren en Spankeren, kolonel van een regiment infanterie ten dienste deser lande, met authorisatie van 19 febr. 1744 door de hoogwelgeboren gestrenge heer H.B. Baron van Essen, heer tot de Schoffelaar, richter van Arnhem en Veluwezoom enz. enz, dragen over aan Hendrik Jan Nijman en zijn vrouw, en Gerrit Jan van Eps, elk voor de helft: het erf en goed, genaamd het Hagebeek, in het scholtengericht Lochem, met al zijn behuizing, hoven, zaai- en graslanden, en houtgewassen aan deze zijde van de Lebbenbeeke, doch met het bijbehorende zogenaamde schaapsweidje, gelegen over de Beeke; zoals deze landerijen vele jaren door de huidige bouwlieden zijn gepacht en gebruikt; voorts het huis, schuur en hof, die zijn gebruikt door de houtkoper Klok; en verder het aan het goed Hagenbeek verkochte huis, hof en zaailand, dat Roelof den Koetsier zijn leven lang mag gebruiken; met alle lasten en rechten, zoals deze percelen bij testament door wijlen mevrouw van de Houve en Hofstede aan de erfgenamen-verkopers zijn vermaakt en op 10 sept. en 1 okt. 1743 bij openbare veiling aan de kopers zijn verkocht. De 50e penning is op 31 okt. 1743 te Zutphen betaald met 82 gulden en 12 stuivers.

tr. Ootmarsum op 28 dec 1729
met

Hendrik Jacob Nagell Heer van Ampsen en Marhusen1,2, zn. van Johan Herman Nagell Heer van Ampsen en Marhusen en Anna Henriëtte van Coeverden, geb. Lochem in Huize Ampsen op 26 jan 1696, ovl. op 10 mrt 1742.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.


Bronnen:
1.Nederlands Adelsboek (NA 001), Nederlands Adelsboek, rode boekjes, Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag, 1973 (blz. 10)
2.Recht. Arch. Scholtambt Lochem (RA 003), Gelders Archief, Recht. Archief Lochem, fol. 134, Inventarisnr.: 160, Lochem, 1717 (5 sep 1744)


Hendrik Jacob Nagell Heer van Ampsen en Marhusen
Hendrik Jacob Nagell Heer van Ampsen en Marhusen1,2, geb. Lochem in Huize Ampsen op 26 jan 1696, ovl. op 10 mrt 1742.

tr. Ootmarsum op 28 dec 1729
met

Anna Dorothea Christina baronesse van Heiden1,2, dr. van Johann Sigismund des H. R. Rijksbaron von Heyden zu Hovestadt (heer van Ootmarsum) en Louise Maria des H. R. Rijksfreiin von Diepenbroick zu Impel, geb. op 26 jan 1696, ovl. op 3 okt 1765,
, De hoogwelgeboren vrouw baronesse douariere van Nagel, geboren H.W.Geb. Vrouwe Anna Dorothea Christina baronesse van Heiden, vrouwe tot Ampsen en Marhulsen, als moeder en voogdes van haar minderjarige kinderen bij wijlen haar man de hoogwelgeboren heer baron van Nagel, heer tot Ampsen en Marhulsen, middels haar gevolmachtigde; de hoogwelgeboren freulin M.R. baronesse van Nagel tot Ampsen; M.C.G.W. van Ripperda, heer tot de Ehse, Vorden, Weldam en Olidam; vrouw Anna Maria baronesse van Lintelo tot de Ehse met haar man als voogd; de hoogwelgeboren F.W.F. baron van Palland, heer van Keppel, bannerheer van Voorst; vrouw Sophia Dorothea baronesse van Lintelo van de Ehse met haar man als voogd; de hoogwelgeboren heer A.J.H. baron van Heekeren; vrouw Petronella Reyniera van Lintelo van de Ehse, heer en vrouw van Nettelhorst en Batingen met haar man als voogd; de hoogwelgeboren freulin Johanna Elisabeth Adriana baronesse van Lintelo van de Ehse, zij en de eerdergenoemde freulin van Nagel met haar zwagers geassisteerd; krachtens volmacht van 7 mrt. 1744 te Zutphen door de hoogwelgeboren gestrenge heer M.C.G.W. vrijheer van Ripperda, heer tot Vorden, Leemcuil, Weldam, Olidam en de Ehse, schout binnen en buiten Zutphen; verder krachtens volmacht van 20 febr. 1744 te Voorst door de hoogwelgeboren gestrenge heer L.A. baron Tork, vrijheer van Rosendaal en Pettecum, landdrost van de Veluwe; verder met volmacht van 19 febr. 1744 te Rijssen door de hoogwelgeboren heer Willem Reynier baron van Voorst, heer van Grimbergen, als vader en voogd van zijn minderjarige zoon Peter Willem baron van Voorst tot Grimbergen bij wijlen de hoogwelgeboren vrouwe baronesse Clara Elisabeth van Broekhuysen; en met volmacht van 18 febr. 1744 te Brummen door de hoogwelgeboren heer Willem baron van Broekhuysen, heer van de Geldersen Tooren en Spankeren, kolonel van een regiment infanterie ten dienste deser lande, met authorisatie van 19 febr. 1744 door de hoogwelgeboren gestrenge heer H.B. Baron van Essen, heer tot de Schoffelaar, richter van Arnhem en Veluwezoom enz. enz, dragen over aan Hendrik Jan Nijman en zijn vrouw, en Gerrit Jan van Eps, elk voor de helft: het erf en goed, genaamd het Hagebeek, in het scholtengericht Lochem, met al zijn behuizing, hoven, zaai- en graslanden, en houtgewassen aan deze zijde van de Lebbenbeeke, doch met het bijbehorende zogenaamde schaapsweidje, gelegen over de Beeke; zoals deze landerijen vele jaren door de huidige bouwlieden zijn gepacht en gebruikt; voorts het huis, schuur en hof, die zijn gebruikt door de houtkoper Klok; en verder het aan het goed Hagenbeek verkochte huis, hof en zaailand, dat Roelof den Koetsier zijn leven lang mag gebruiken; met alle lasten en rechten, zoals deze percelen bij testament door wijlen mevrouw van de Houve en Hofstede aan de erfgenamen-verkopers zijn vermaakt en op 10 sept. en 1 okt. 1743 bij openbare veiling aan de kopers zijn verkocht. De 50e penning is op 31 okt. 1743 te Zutphen betaald met 82 gulden en 12 stuivers.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.


Bronnen:
1.Nederlands Adelsboek (NA 001), Nederlands Adelsboek, rode boekjes, Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag, 1973 (blz. 10)
2.Recht. Arch. Scholtambt Lochem (RA 003), Gelders Archief, Recht. Archief Lochem, fol. 134, Inventarisnr.: 160, Lochem, 1717 (5 sep 1744)
3.Nederlands Adelsboek (NA 002), Nederlands Adelsboek, rode boekjes, Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag, 1949 (blz. 210)


Anna Maria de Bergaigne
Anna Maria de Bergaigne, ovl. op 22 nov 1690,
, Anna Maria de Bergaigne (uit het tweede huwelijk), huwde: 1° met Herman de Gelder, heer van der Wel, die het praedicaat van Jonker voerde; 2° 19 April 1680, ten huize van voornoemden Cornelis Gans, met Joost Nagel, heer tot Hoeve (bij Borculo) en ontvanger der verpondingen over het Kwartier van Peelland; deze was toen weduwnaar van Anna van Dam.

tr. 's-Hertogenbosch op 19 apr 1680
met

Jhr Joost van Nagel tot Haegenbeeck (Joost Nagel tot de Hove, Jost Nagel tot die Hoeve)1,2,3,4,5, geb. circa 1620, ontvanger der verpondingen over het Kwartier van Peelland, lidmaat van de kerk te Borculo in 1667, tr. (1) met Juffrouw Anna van Dam1,2. Uit dit huwelijk een dochter.

Bronnen:
1.Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF), van 1883 tot 1905
2.Oud Rechterlijk Archief Scholtambt Lochem (ORA 025), Gelders Archief, Deel/Akte: 0177, Inventarisnr.: 133, Vrijwillige Rechtspraak / Protocol van Opdr, Lochem, 17 jan 1669 (17 jan 1669)
3.Oud Rechterlijk Archief Stad Lochem (ORA 026), Gelders Archief, Vrijwillige Rechtspraak / Protocol van Opdr, Inventarisnr.: 49, Lochem, van 1674 tot 1677 (12 apr 1674)
4.Oud Rechterlijk Archief Stad Lochem (ORA 026), Gelders Archief, Vrijwillige Rechtspraak / Protocol van Opdr, Inventarisnr.: 49, Lochem, van 1674 tot 1677 (23 nov 1674)
5.Oud Rechterlijk Archief Stad Lochem (ORA 026), Gelders Archief, Vrijwillige Rechtspraak / Protocol van Opdr, Inventarisnr.: 49, Lochem, van 1674 tot 1677 (16 sep 1675)


Johan Herman Nagell Heer van Ampsen en Marhusen
Johan Herman Nagell Heer van Ampsen en Marhusen1, geb. Goor op 15 mei 1648, ovl. Lochem in Huize Ampsen op 8 feb 1698.

tr. Markelo op 2 apr 1682 huw. voorwaarden
met

Anna Henriëtte van Coeverden1, geb. in 1660, ovl. op 14 dec 1737.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1696 Lochem †1742  46Bronnen:
1.Nederlands Adelsboek (NA 002), Nederlands Adelsboek, rode boekjes, Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag, 1949 (blz. 210)


Anna Henriëtte van Coeverden
Anna Henriëtte van Coeverden1, geb. in 1660, ovl. op 14 dec 1737.

tr. Markelo op 2 apr 1682 huw. voorwaarden
met

Johan Herman Nagell Heer van Ampsen en Marhusen1, zn. van Gerrit Johannes Nagell Heer van Ampsen en Marhusen en Clara Elisabeth van Coeverden, geb. Goor op 15 mei 1648, ovl. Lochem in Huize Ampsen op 8 feb 1698.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1696 Lochem †1742  46Bronnen:
1.Nederlands Adelsboek (NA 002), Nederlands Adelsboek, rode boekjes, Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag, 1949 (blz. 210)


Gerrit Johannes Nagell Heer van Ampsen en Marhusen
Gerrit Johannes Nagell Heer van Ampsen en Marhusen1, geb. in 1610, ovl. op 1 sep 1675,
, heer van de beide Ampsen († 1675), richter van het richterambt van Doesburg, zat in de ridderschap van Zutphen in 1643-1675; trouwde in 1642 met Clara Elisabeth van Coeverden, dochter van Johan van Coevorden, heer van Rhaen en Walfort en Frederica Margaretha van Lintelo.

tr. op 12 apr 1642 huw. voorwaarden
met

Clara Elisabeth van Coeverden1, dr. van Johan van Coeverden (heer van Rhaen en Walfort) en Frederica Margaretha van Lintelo, geb. in 1615, ovl. in 1670.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1648 Goor †1698 Lochem 49Bronnen:
1.Nederlands Adelsboek (NA 002), Nederlands Adelsboek, rode boekjes, Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag, 1949 (blz. 210)


Clara Elisabeth van Coeverden
Clara Elisabeth van Coeverden1, geb. in 1615, ovl. in 1670.

tr. op 12 apr 1642 huw. voorwaarden
met

Gerrit Johannes Nagell Heer van Ampsen en Marhusen1, zn. van Joost van Nagell Heer van Ampsen en Geertrui van der Capellen, geb. in 1610, ovl. op 1 sep 1675,
, heer van de beide Ampsen († 1675), richter van het richterambt van Doesburg, zat in de ridderschap van Zutphen in 1643-1675; trouwde in 1642 met Clara Elisabeth van Coeverden, dochter van Johan van Coevorden, heer van Rhaen en Walfort en Frederica Margaretha van Lintelo.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1648 Goor †1698 Lochem 49Bronnen:
1.Nederlands Adelsboek (NA 002), Nederlands Adelsboek, rode boekjes, Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag, 1949 (blz. 210)