Genealogische website van Cees Hagenbeek
Jan Ente
Jan Ente1, geb. vermoedelijk Belle [Frankrijk], lakenbereider, ovl. Staden [Duitsland] bij Hamburg circa 1602,
, op 12-9-1583 wordt een Jan Ente afkomstig van Belle als poorter van de stad Leiden aangenomen. Bij de ondertrouw van ene François van Stracele, eveneens afkomstig van Belle en Pierona Vroumouts, dd. 10.11.1584 te Leiden, treedt Jan Ente, neef van François als getuige op, Het is niet onmogelijk dat het hier onze Jan Ente (IId) betreft, die dan echter later naar Staden moet zijn vertrokken.

tr. voor 1584
met

Proontgen Hauws, dr. van François Hauws, geb. Belle [Frankrijk], ovl. Leiden op 23 nov 1617,
, Proontgen Hauws vertrekt in het eerste decennium van de 17e eeuw met haar acht of negen kinderen van Staden naar Leiden, alwaar zij op 1.10.1612 een huis koopt aan de Middelweg aldaar. Dit huis, dat in de direkte omgeving lag van de woningen van haar vermoedelijk maar iets jongere neven Willem en Pieter Ente, koopt zij voor 3200 guldens van Claes Jansz. Busijn. Zij betaalt met 600 gld. contant en verder jaarlijks in mei 200 gld.
Op 13.11.1617, ‘s avonds om 8 uur, ontbiedt zij,ziekelijk te bedde leggend”, notaris Craen aan huis, voor het maken van haar testament. Langer dan een week zal zij hier niet meer geleefd hebben, immers op 23.11.1617 wordt zij in de Hooglandse Kerk begraven. niet meer geleefd hebben, immers op 23.11.1617 wordt zij in de Hooglandse Kerk begraven. Haar nagelaten huisraad en inboedel bevat naast de gebruikelijke meubelen en het tinnen servies, ook nog een spinnewiel, spoelwiel, hekels en een vergulde spiegel. Uiteraard bezit zij een bijbel. Verder laat zij na: verschillende brieven en missiven geschreven zowel in het Duits, Nederlands als Frans,van cleijnder importantie, so men meent, die niettemin voor slapers dienen bewaert”. Aan onroerende goederen laat zij naast haar woonhuis op de Middelweg, nog twee stukken land na, resp. 8 en 4 gemeten groot, gelegen te Belle in Bellerbrouck. De 8 gemeten land worden te leen gehouden van de proosdij van St. Donaes te Brugge. Oorspronkelijk had zoon François dit land geërfd van zijn grootvader François Houwe (Hauws) of van zijn vermoedelijk jong overleden broertje Jan. Zoon François ziet kennelijk niet veel in het bezit van dat land in het verre Belle. Hij schenkt het aan zijn moeder, in ruil voor een nieuwe mantel en de bepaling dat dit land in de gemeenschappelijke na te laten boedel van zijn moeder moet komen.

Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje*1595 Staden [Duitsland] †1659  64
Lijsbeth*1599  †1667 Rijnsburg 68Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995


Proontgen Hauws
Proontgen Hauws, geb. Belle [Frankrijk], ovl. Leiden op 23 nov 1617,
, Proontgen Hauws vertrekt in het eerste decennium van de 17e eeuw met haar acht of negen kinderen van Staden naar Leiden, alwaar zij op 1.10.1612 een huis koopt aan de Middelweg aldaar. Dit huis, dat in de direkte omgeving lag van de woningen van haar vermoedelijk maar iets jongere neven Willem en Pieter Ente, koopt zij voor 3200 guldens van Claes Jansz. Busijn. Zij betaalt met 600 gld. contant en verder jaarlijks in mei 200 gld.
Op 13.11.1617, ‘s avonds om 8 uur, ontbiedt zij,ziekelijk te bedde leggend”, notaris Craen aan huis, voor het maken van haar testament. Langer dan een week zal zij hier niet meer geleefd hebben, immers op 23.11.1617 wordt zij in de Hooglandse Kerk begraven. niet meer geleefd hebben, immers op 23.11.1617 wordt zij in de Hooglandse Kerk begraven. Haar nagelaten huisraad en inboedel bevat naast de gebruikelijke meubelen en het tinnen servies, ook nog een spinnewiel, spoelwiel, hekels en een vergulde spiegel. Uiteraard bezit zij een bijbel. Verder laat zij na: verschillende brieven en missiven geschreven zowel in het Duits, Nederlands als Frans,van cleijnder importantie, so men meent, die niettemin voor slapers dienen bewaert”. Aan onroerende goederen laat zij naast haar woonhuis op de Middelweg, nog twee stukken land na, resp. 8 en 4 gemeten groot, gelegen te Belle in Bellerbrouck. De 8 gemeten land worden te leen gehouden van de proosdij van St. Donaes te Brugge. Oorspronkelijk had zoon François dit land geërfd van zijn grootvader François Houwe (Hauws) of van zijn vermoedelijk jong overleden broertje Jan. Zoon François ziet kennelijk niet veel in het bezit van dat land in het verre Belle. Hij schenkt het aan zijn moeder, in ruil voor een nieuwe mantel en de bepaling dat dit land in de gemeenschappelijke na te laten boedel van zijn moeder moet komen.

tr. voor 1584
met

Jan Ente1, geb. vermoedelijk Belle [Frankrijk], lakenbereider, ovl. Staden [Duitsland] bij Hamburg circa 1602,
, op 12-9-1583 wordt een Jan Ente afkomstig van Belle als poorter van de stad Leiden aangenomen. Bij de ondertrouw van ene François van Stracele, eveneens afkomstig van Belle en Pierona Vroumouts, dd. 10.11.1584 te Leiden, treedt Jan Ente, neef van François als getuige op, Het is niet onmogelijk dat het hier onze Jan Ente (IId) betreft, die dan echter later naar Staden moet zijn vertrokken.

Uit dit huwelijk 9 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje*1595 Staden [Duitsland] †1659  64
Lijsbeth*1599  †1667 Rijnsburg 68Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995


François Hauws
François Hauws.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Proontgen Belle [Frankrijk] †1617 Leiden  


Lijsbeth Ente
Lijsbeth Ente1, geb. tussen 1599 en 1600, ovl. vermoedelijk Rijnsburg midden 1667 zomer,
, Lijsbeth was vanaf haar tweede levensjaar blind. Gelukkig voor haar lieten haar ouders genoeg geld na, zodat zij, wat dat betreft, zich geen zorgen behoefde te maken. Op 24.11.1617, binnen één week na het overlijden van haar moeder, verklaren haar broers en zusters voor de Leidse notaris Ewout Hendriks Craen, dat Lijsbeth voorlopig uit de gemeenschappelijke boedel zal worden onderhouden, totdat zij zal kunnen beschikken over een jaarlijkse lijfrente van 100 gulden. De jaarlijkse lijfrente van 100 gulden, gevoegd bij de 300 gulden die zij van haar vader geërfd had, de 400 gulden prelegatie van haar moeder en haar normale deel in de erfenis van haar moeder, ruim 600 gulden, is genoeg om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien. De weeskamer houdt toezicht op dit kapitaaltje. Over een reeks van jaren worden de inkomsten en uitgaven bijgehouden door haar voogden. Op 13-6-1618 worden de eerste voogden benoemd: Willem
Ente, baaidrapier, neef van vaderszijde en Pieter van Peenen, koopman van wol, neef van moederszijde; 6-11-1628 wordt een nieuw duo aangesteld: Daniël Ente, haar broer en Jan Kalff haar zwager. Als Daniël 31.3.1635 naar Amsterdam vertrekt, wordt 14-4-1635 Karel Bernaerd, haar zwager tot voogd benoemd. Tot aan het overlijden in 1667 treden verder nog als voogd op: Pieter Blanchaert, haar zwager, Jan Ente, haar
neef en tenslotte Jan Sistrop, een goede kennis. Lijsbeth woont na het overlijden van haar moeder tot aan haar dood in Rijnsburg; eerst bij Marijtje Laurensdr. voor 25 gulden per kwartaal. Dit bedrag loopt op tot 35 gulden per drie maanden in 1660, als zij in de kost is bij Jacob Rijckertsz van ‘t Zand te Rijnsburg. Hiervoor was zij nog jaren in de kost bij het echtpaar Pieter Pieters Macareel en Wijntje Elias van der Brom. Het is
moeilijk na te gaan wanneer Lijsbeth precies is overleden. Op 4-7-1667 wordt nog drie maanden kostgeld betaald (vooruit of achteraf?), terwijl op 22 juli van dat zelfde jaar haar meubelen worden verkocht. Begin maart 1668 worden haar goederen geliquideerd.
Voor de erfgenamen valt een bedrag van 614 guldens, 8 stuivers en 7 penningen te verdelen. De erfenis wordt als volgt verdeeld: de nazaten van haar volle broeders en zusters erven de ene helft, terwijl de andere helft wordt verdeeld over de nazaten van diezelfde broeders en zusters, samen met de erfgenamen van haar halfbroer Pieter.Bronnen:
1.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995


Hendrick Winterberch
Hendrick Winterberch, ged. Leiden (Pieterskerk) op 19 dec 1659 (getuigen: Jannetgen Ente, Stijntgen Winterberch, Coenraet Hendrickx (Hagenbeek), en Christiaen Winterberch).Bronnen:
1.K.O. register Q Leiden (T 084), RA Leiden, DTB Leiden, Q 16, NH, Leiden, van 1657 tot 1661 (26 feb 1659 blz. 203)
2.Gens Nostra (GN), Nederlandse Genealogische Vereniging, Amsterdam, van 1946 tot 1995
3.Doopboek Amsterdam (D 374), Stadsarchief Amsterdam, DTB Amsterdam, Inventarisnr.: 41, Nieuwe Kerk, Amsterdam, 1629 (10 jul 1629 blz. 30)


Jean Caudelier
Jean Caudelier, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 24 mrt 1652 (getuigen: zijn tante Marie d' Aussi, zijn grootmoeder Michieltgien de la Ruelle, Jacques Petecour).Bronnen:
1.Bonboeken Leiden (A 138), Registratie van onroerend goed, Archiefnr.: 501A, Inv. nr.: 6629, Fol 484, van 1585 tot 1819
2.K.O. register O Leiden (T 081), RA Leiden, DTB Leiden, O 14, NH, Leiden, van 1647 tot 1653 (28 apr 1651 blz. 220)


Jean de la Domeyne
Jean de la Domeyne (Domainne, de la Domine), geb. Doornik (Tournai) [België], ondertrouw getuige van zijn zoon Aernout de la Domeyne en Mary Doucy Leiden (Waalse Kerk) op 28 jul 1651.

2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hernoult     
Aernout Doornik (Tournai) [België]    


Aernout de la Domeyne
Aernout de la Domeyne, geb. Doornik (Tournai) [België], greinwerker.

otr. Leiden (Waalse Kerk) op 28 jul 1651 (getuigen: zijn vader Jean de la Domeyne en Michelle Biscamp)
met

Mary Doucy, dr. van Robert d' Aussi en Michieltgien de la Ruelle, geb. Lille (Rijssel) [Frankrijk]


Mary Doucy
Mary Doucy, geb. Lille (Rijssel) [Frankrijk].

otr. Leiden (Waalse Kerk) op 28 jul 1651 (getuigen: zijn vader Jean de la Domeyne en Michelle Biscamp)
met

Aernout de la Domeyne, zn. van Jean de la Domeyne, geb. Doornik (Tournai) [België], greinwerker


Robert d' Aussi
Robert d' Aussi (Daussi Dousy, Daussy), geb. circa 1647.

otr. Leiden (Waalse Kerk) op 4 jul 1669 (getuigen: Hernoult la Domine, bruidegom: Arent Domeyne zwager Cruysstraet en getuige bruid: Marya Pauls moeder op de hoek van de Langestraet)
met

Martijntge Blanjean, geb. Dordrecht.

Uit dit huwelijk 4 kinderen.


Martijntge Blanjean
Martijntge Blanjean, geb. Dordrecht.

otr. Leiden (Waalse Kerk) op 4 jul 1669 (getuigen: Hernoult la Domine, bruidegom: Arent Domeyne zwager Cruysstraet en getuige bruid: Marya Pauls moeder op de hoek van de Langestraet)
met

Robert d' Aussi (Daussi Dousy, Daussy), zn. van Robert d' Aussi en Michieltgien de la Ruelle, geb. circa 1647.

Uit dit huwelijk 4 kinderen.


Joseph Codrile
Joseph Codrile, geb. Leiden op 25 dec 1676, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 26 dec 1676 (getuigen: zijn overgrootmoeder Michieltgien de la Ruelle, zijn overgrootmoeder Michelle Biscamp, Bartelemy van de Stene).Bronnen:
1.K.O. register W Leiden (T 136), RA Leiden, DTB Leiden, W 21, Leiden, van 1673 tot 1677 (3 mei 1675 blz. 152)


Elisabeth Coderlie
Elisabeth Coderlie, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 29 okt 1681 (getuigen: haar grootmoeder Philippote d' Aussi, Jean de Cotigny).Bronnen:
1.K.O. register W Leiden (T 136), RA Leiden, DTB Leiden, W 21, Leiden, van 1673 tot 1677 (3 mei 1675 blz. 152)


Benjamin Coderlié
Benjamin Coderlié, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 4 dec 1680 (getuigen: Marie Coderlie en Jacob Claes).Bronnen:
1.K.O. register W Leiden (T 136), RA Leiden, DTB Leiden, W 21, Leiden, van 1673 tot 1677 (3 mei 1675 blz. 152)


Catherine Cauderlier
Catherine Cauderlier, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 30 sep 1678 (getuigen: Catherine Bilet en Pierre Cauderlier).Bronnen:
1.K.O. register W Leiden (T 136), RA Leiden, DTB Leiden, W 21, Leiden, van 1673 tot 1677 (3 mei 1675 blz. 152)


Jan Koestapel
Jan Koestapel, geb. circa 1716.

2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrik*1740  †1804 Nijkerk 64
Klaas*1738     


Hubert Ross
Hubert Ross,
, op grond van vernoemingen is het waarschijnlijk dat hij Huijbert heet.

2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jannetje*1653     
Johannes*1650 Utrecht    


Johannes Huibert Ros
Johannes Huibert Ros, geb. Utrecht circa 1650.

otr. Utrecht op 15 apr 1672, tr. Voorburg op 1 mei 1672, Huijbert Ros en Margriet van der Meij trouwenin Voorburg op 01-05-1672 en zijn zowel in Den Haag (03-04-1672) als in Utrecht (15-04-1672) in ondertrouw gegaan zijn
met

Margariet van der Meij


Margariet van der Meij
Margariet van der Meij.

otr. Utrecht op 15 apr 1672, tr. Voorburg op 1 mei 1672, Huijbert Ros en Margriet van der Meij trouwenin Voorburg op 01-05-1672 en zijn zowel in Den Haag (03-04-1672) als in Utrecht (15-04-1672) in ondertrouw gegaan zijn
met

Johannes Huibert Ros, zn. van Hubert Ross, geb. Utrecht circa 1650


David Huijgens
David Huijgens.

tr. Leiden op 3 apr 1867
met

Elisabeth Lafeber, dr. van Jillis Jacobs Lafeber (tabakskerver) en Johanna Marks , geb. Leiden op 15 mrt 1841.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Abraham*1883 Leiden