Genealogische website van Cees Hagenbeek
Grietje Maertens
Grietje Maertens.

tr.
met

Jan Jansz van Sonnevelt, zn. van Jan Floris van Sonnevelt.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Frans*1635     
Maertien~1625 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Jan Floris van Sonnevelt
Jan Floris van Sonnevelt, geb. Leiden circa 1565,
, deze afstamming i niet bewezen.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     


Floris Jansz van Sonnevelt
Floris Jansz van Sonnevelt, geb. circa 1520, bode met de roede, ovl. na okt 1598,
, koopman te Leiden, ‘bode met de roede’, patroon van de vicarie St.-Jacob de Meerdere en van het Vinckenaltaar (beide in de St.-Pieterskerk). Floris woont in het ouderlijk huis op de Nieuwe Rijn aan de Ondervismarkt, dat voor 1/9 deel in zijn bezit is. Zijn broers en zusters bezitten het resterende deel, behalve broer Jacob, de monnik. Floris koopt op 22 januari 1561 het aandeel van zijn broers en zusters.
Floris is met veel kosten en moeiten patroon geworden ‘van seckere vicari gelegen in de St.-Pieterskerk op het Vincken outaer’. Hij bepaalt op 30 oktober 1589 dat na zijn dood de jaarlijkse ‘vruchten’ voor de helft zullen toekomen aan zijn zoon Huych, en voor de andere helft aan zijn zes dochters.
De weduwe van Floris van Sonnevelt wordt betrokken in een proces omdat zij in de breischool, die zij samen met haar dochters thuis runt, een aspirant kousenbreier een pak slaag had gegeven wegens leverantie van broddelwerk. De vader van het kousenbreiertje, de metselaar Pieter Jacobsz, laat het er niet bij zitten; hij roept 15 juni 1597 negen buren van Niesgen op om voor hem te getuigen voor schepenen van Leiden; hij eist 25 Car. gld. smartegeld.

tr.
met

Agniese Claes Petersdr,
, runt met haar zes dochters een breischool in Leiden.

Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1565 Leiden    
Hendrik     


Agniese Claes Petersdr
Agniese Claes Petersdr,
, runt met haar zes dochters een breischool in Leiden.

tr.
met

Floris Jansz van Sonnevelt, zn. van Jan Jansz van Sonnevelt (glazenmaker (1523), steenbakker) en NN , geb. circa 1520, bode met de roede, ovl. na okt 1598,
, koopman te Leiden, ‘bode met de roede’, patroon van de vicarie St.-Jacob de Meerdere en van het Vinckenaltaar (beide in de St.-Pieterskerk). Floris woont in het ouderlijk huis op de Nieuwe Rijn aan de Ondervismarkt, dat voor 1/9 deel in zijn bezit is. Zijn broers en zusters bezitten het resterende deel, behalve broer Jacob, de monnik. Floris koopt op 22 januari 1561 het aandeel van zijn broers en zusters.
Floris is met veel kosten en moeiten patroon geworden ‘van seckere vicari gelegen in de St.-Pieterskerk op het Vincken outaer’. Hij bepaalt op 30 oktober 1589 dat na zijn dood de jaarlijkse ‘vruchten’ voor de helft zullen toekomen aan zijn zoon Huych, en voor de andere helft aan zijn zes dochters.
De weduwe van Floris van Sonnevelt wordt betrokken in een proces omdat zij in de breischool, die zij samen met haar dochters thuis runt, een aspirant kousenbreier een pak slaag had gegeven wegens leverantie van broddelwerk. De vader van het kousenbreiertje, de metselaar Pieter Jacobsz, laat het er niet bij zitten; hij roept 15 juni 1597 negen buren van Niesgen op om voor hem te getuigen voor schepenen van Leiden; hij eist 25 Car. gld. smartegeld.

Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1565 Leiden    
Hendrik     


Hendrik Floris van Sonnevelt
Hendrik Floris van Sonnevelt.

otr. Leiden op 17 jul 1593
met

Crijntje Jaspers, geb. Leiden circa 1572


Crijntje Jaspers
Crijntje Jaspers, geb. Leiden circa 1572.

otr. Leiden op 17 jul 1593
met

Hendrik Floris van Sonnevelt, zn. van Floris Jansz van Sonnevelt (bode met de roede) en Agniese Claes Petersdr


Jan Jansz van Sonnevelt
Jan Jansz van Sonnevelt, geb. Leiden circa 1482, glazenmaker (1523), steenbakker, aan de Visbrug op de Nieuwe Rijn te Leiden, ovl. tussen 1552 en 1553.

tr. (1)
met

Celitgen Maertgens, ovl. na 11 jan 1554.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maerten*1530  †1562  32

tr. (2)
met

NN .

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Floris*1520  †1598  7810 
Cornelis     
Balthen     


Celitgen Maertgens
Celitgen Maertgens, ovl. na 11 jan 1554.

tr.
met

Jan Jansz van Sonnevelt, zn. van Jan Jacobs van Sonnevelt (lid vroedschap Lein) en Ermgard Codde, geb. Leiden circa 1482, glazenmaker (1523), steenbakker, aan de Visbrug op de Nieuwe Rijn te Leiden, ovl. tussen 1552 en 1553, tr. (2) met NN . Uit dit huwelijk 3 kinderen.

Uit dit huwelijk 5 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Maerten*1530  †1562  32


Maerten Jansz van Sonnevelt
Maerten Jansz van Sonnevelt, geb. circa 1530, ovl. in jan 1562.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan     


Hendrickje Jacobs van Assendelft
Hendrickje Jacobs van Assendelft, geb. Leiden.

otr. Leiden op 10 jun 1606
met

Bathus Jansz van Zonnevelt, zn. van Jan Balthusz van Zonnevelt en Trijntgen Pietersdr, geb. Leiden circa 1584, schoenmaker


Jan Jacobs van Sonnevelt
Jan Jacobs van Sonnevelt, geb. Leiden circa 1440, lid vroedschap Lein.

tr.
met

Ermgard Codde, dr. van mr Philip Jacobsz Codde (med. doctor) en Aechte Simons Reijersdr, geb. voor 1470.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1482 Leiden †1552  70
Agatha*1480  †1556  76


Ermgard Codde
Ermgard Codde, geb. voor 1470.

tr.
met

Jan Jacobs van Sonnevelt, zn. van Jacob Florisz van Sonnevelt en Jkv Margriet Gerijt Jacobsdr, geb. Leiden circa 1440, lid vroedschap Lein.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1482 Leiden †1552  70
Agatha*1480  †1556  76


Philip Jacobsz Codde
mr Philip Jacobsz Codde, med. doctor, ovl. in 1490, begr. Leiden grafzerk nu in de Lakenhal Leiden.

tr.
met

Aechte Simons Reijersdr, ovl. in 1471.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ermgard*1470     


Aechte Simons Reijersdr
Aechte Simons Reijersdr, ovl. in 1471.

tr.
met

mr Philip Jacobsz Codde, med. doctor, ovl. in 1490, begr. Leiden grafzerk nu in de Lakenhal Leiden.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ermgard*1470     


Jacob Florisz van Sonnevelt
Jacob Florisz van Sonnevelt, geb. Leiden circa 1400.

tr.
met

Jkv Margriet Gerijt Jacobsdr, dr. van Gheryt Jacobsz en Clemeynse Dirck Foykensdr,
, Jonkvrouwe Margriet bewijst haar' man Jacob Florensz. van Zonnevelt zijn lijftocht op 6 feb 1436.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1440 Leiden    
Gerard     
Cornelis     


Margriet Gerijt Jacobsdr
Jkv Margriet Gerijt Jacobsdr,
, Jonkvrouwe Margriet bewijst haar' man Jacob Florensz. van Zonnevelt zijn lijftocht op 6 feb 1436.

tr.
met

Jacob Florisz van Sonnevelt, zn. van Floris Paeds van Sonnevelt en Johanna Jacob Reijmbrand Vinkendr, geb. Leiden circa 1400.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1440 Leiden    
Gerard     
Cornelis     


Gerard van Sonnevelt
Gerard van Sonnevelt.

tr.
met

Lutgard van Boshuijzen


Lutgard van Boshuijzen
Lutgard van Boshuijzen.

tr.
met

Gerard van Sonnevelt, zn. van Jacob Florisz van Sonnevelt en Jkv Margriet Gerijt Jacobsdr


Cornelis van Sonnevelt
Cornelis van Sonnevelt.


Floris Paeds van Sonnevelt
Floris Paeds van Sonnevelt, geb. circa 1365, woont in huis Sonnevelt te Valkenburg in 1434, ovl. in 1448.

tr.
met

Johanna Jacob Reijmbrand Vinkendr, dr. van Jacob Rembrandtsz Vinkenzn,
, Florys trad tweemaal in het huwelijk en had vijf kinderen. Van zijn eerste vrouw Costijn is tot nu toe niet meer bekend dan dat zij in 1400 overleed. Jan Aecht Vink, dochter van de Leidse schepen Jacob Vinkenzn, werd Florys' tweede echtgenote.de Leidse schepen Jacob Vinkenzn, werd Florys' tweede echtgenote. De familie Vink was een zijtak van de Leidse Gobburgengroep, waartoe ook de beroemde Philips van
Leiden behoorde, hetgeen aangaf dat Florys zijn echtgenote in de gegoede kringen van Leiden zocht. Jan Aecht overleefde haar man bijna 15 jaar en overleed in 1462 of 14634
De twee zonen Jacob en Jan hanteerden steevast de achternaam van Sonnevelt, terwijl hun zusters Agniese, Gobburch en Maria alleen onder de naam Paedze bekend
stonden.

Uit dit huwelijk 6 kinderen, waaronder:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1400 Leiden