Genealogische website van Cees Hagenbeek
Judith Hardy
Judith Hardy, ged. Leiden (Waalse Kerk) op 2 aug 1648 (getuigen: Pierre du Moulin, Jean Campe, Anne Stouten ? en Marguerite le Per).


Aeltje Stoute
Aeltje Stoute.

otr. Leiden op 11 jan 1653 (getuigen: bruidegom: Poulus Stoute toekomstig zwager Reyneveststeech en getuige bruid: Marya le Peer bekende Reyneveststeech), tr. Leiderdorp op 2 feb 1653, Haar naam staat verkeerd gespeld: Souten
met

Jan Maertensz.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Paulus~1654 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Marijtie~1655 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Jan Maertensz
Jan Maertensz.

otr. Leiden op 11 jan 1653 (getuigen: bruidegom: Poulus Stoute toekomstig zwager Reyneveststeech en getuige bruid: Marya le Peer bekende Reyneveststeech), tr. Leiderdorp op 2 feb 1653, Haar naam staat verkeerd gespeld: Souten
met

Aeltje Stoute, dr. van Joris Stout.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Paulus~1654 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Marijtie~1655 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Paulus Maertensz
Paulus Maertensz, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 31 mei 1654 (getuigen: zijn aangetrouwd tante Marije Vermeulen en haar aangetrouwd tante Marije Vermeulen).


Annetie Stout
Annetie Stout.

otr. Leiden op 20 mei 1656 bruidegom: Jan Dominicus zwager Middelstegraft en getuige bruid: Marya de Molijn schoonzuster Langegraft
met

Heyndrick Dircksz.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrick~1658 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Marijtie Jans Maertensz
Marijtie Jans Maertensz, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 5 sep 1655 (getuigen: haar oom Paulus Stoute, haar tante Annetie Stout en haar oudoom Paulus Stoute).


Susanna Bonduel
Susanna Bonduel, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 28 apr 1676 (getuigen: Marya le Peer; le Père, Susanna Stouten en Elisabeth Vermeulen).Bronnen:
1.K.O. register S Leiden (T 052), RA Leiden, DTB Leiden, S 18, NH, Leiden, van 1664 tot 1667 (25 jul 1664 blz. 17)


Heyndrick Dircksz
Heyndrick Dircksz.

otr. Leiden op 20 mei 1656 bruidegom: Jan Dominicus zwager Middelstegraft en getuige bruid: Marya de Molijn schoonzuster Langegraft
met

Annetie Stout, dr. van Joris Stout.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrick~1658 Leiden (Hooglandse Kerk)    


Hendrick Dircksz
Hendrick Dircksz, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 17 nov 1658 (getuigen: haar grootmoeder Elisabeth de Bruijn, Jan Domenick).


Lijsbeth Cornelis Metselaer
Lijsbeth Cornelis Metselaer.

otr. Gouderak op 22 feb 1669, tr. Waarder op 10 mrt 1699
met

Hagen Jans Hoogendoorn, zn. van Jan Hagens Hoogendoorn (heemraad/schepen van Waarder) en Grietje Jans, geb. Waarder circa 1634, weesmeester en ouderling, weesmeester van Waarder circa 1682, ovl. Waarder na 1688, tr. (1) met Merrichje Jans Bergshoef. Uit dit huwelijk 2 zonen.

 


Cornelis Pietersz Metselaer
Cornelis Pietersz Metselaer.

tr.
met

Neeltje Dirks Boer.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbeth     


Neeltje Dirks Boer
Neeltje Dirks Boer.

tr.
met

Cornelis Pietersz Metselaer.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lijsbeth     


Jan Sijmens
Jan Sijmens1,2, ovl. tussen 1453 en 1457,
, Het wapen met de twee zalmen op de grafsteen in de
kerk van 't Woudt is van Jan Symonsz, van wie nakomelingen zich trouwens Van der Salm / Van der Zalm zijn gaan noemen.

tr. (1) voor 1427
met

Margriet 3,2, non,
, In navolging van Mr. J.J.F. Lots in diens artikel "Margriet Heerman van Oegstgeest" in De Nederlandsche Leeuw, jg. 101 (1984), kol. 39-41, stelt hij dat de echtgenote van Aem Heynricxz. (uit de bronnen bekend als Margriet of Margriet Jan Symonsz.dr.) vernoemd zou zijn naar Margriet, de eerste echtgenote van haar vader Jan Symonsz. So far so good. Het betreft de gewoonte om het oudste kind uit iemands tweede huwelijk te vernoemen naar diens eerste, overleden partner (voorzover van het zelfde mannelijke of vrouwelijke geslacht).
Margriet, de eerste echtgenote van Jan Symonsz, zou echter in
vrouwelijke lijn van het Leidse geslacht (Heerman) van Oegstgeest afstammen en Margriet van Oegstgeest geheten hebben. De dochter uit het tweede huwelijk van Jan Symonsz. en echtgenote van Aem Heynricxz. zou daarom Margriet van Oegstgeest of Margriet Heerman van Oegstgeest genoemd zijn (p. 199-203, 255). Lugt's adstructie is suggestief: de afbeelding op p. 202 vertoont een laat zeventiende-eeuwse schets van
de grafsteen in de kerk van 't Woudt met - naast de wapens in de vier hoeken - in het midden de wapens Van der Burch en Van Oegstgeest. Deze bevinden zich echter noch op de grafsteen zelf (vgl. de foto op p. 203) noch op een andere, nauwkeurige tekening van de grafsteen uit dezelfde periode in hetzelfde familiearchief (GA Delft, archief van de familie Van der Burch, nr. 1, dl. 2, p. 137).
Er zijn inderdaad diverse aanwijzingen dat de naam en het wapen Van Oegstgeest reeds in de zestiende eeuw een (overigens niet geheel duidelijke) plaats innamen in de herinneringscultuur van de Delftse Van der Burch'en. Het wapen Van Oegstgeest - een ankerkruis - komt weliswaar niet voor op de grafzerk in de kerk van 't Woudt, wat gezien de rangschikking van de vier wapens in een matrilineaire
reeks, met de kinderen van Aem Heynricxz. als uitgangspunt, niet behoeft te verwonderen. Maar wel kwam het wapen Van Oegstgeest voor op gebrandschilderde glazen, op familieportretten en als kwartierwapen op de grafzerk van een zoon van Aem Heynricxz.'s broer Aernt Thou Heynricxz, te weten van "IJsbrant Tou Arentszoon", overleden 13 okt. 1531 (GA Delft, archief van de familie Van der Burch, nr. 1, dl. 2, p. 171). Dit laatste impliceert echter dat de relatie met Van Oegstgeest niet via Margriet, de dochter van Jan Symonsz, maar via de twee broers Aem en Aernt Thou Heynricxz. gezocht moet worden.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alijt     

tr. (2) circa 1427
met

Machteld Dircksdr van den Horn1, dr. van Dirck Heynricksz van den Ho(o)rn en Katrijn NN, ovl. na 7 1465 Machtelt [Dircxdr. van der (den) Ho(e)rn] moet overleden zijn na 18 juli 1465, zoals blijkt uit NA, archief van het klooster St. Agatha te Delft, inv. nr. 134:
Regest 298 d.d. 18 juli 1465:
Machtelt Jan Symonsz. wed. verkoopt aan Pieter Gerytsz. 3 morgen land vermeld in de brief d.d. 18 okt. 1453, waardoor deze gestoken is, begr. Delft (Oude Kerk).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margriet*1428  †1479 't Woud 5115 Bronnen:
1.Karel de Grote Reeks 116 (A 085), A 085
2.Het goed van Oegstgeest (B 151), F.H. Lugt, Uitgeverij Ginkgo, 978-90-71256-09-7, Leiden, 2009 (blz. 201)
3.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883


Machteld van Oegstgeest
Machteld van Oegstgeest1, ovl. na 18 jul 1465.Bronnen:
1.Het goed van Oegstgeest (B 151), F.H. Lugt, Uitgeverij Ginkgo, 978-90-71256-09-7, Leiden, 2009 (blz. 201)
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
3.Het goed van Oegstgeest (B 151), F.H. Lugt, Uitgeverij Ginkgo, 978-90-71256-09-7, Leiden, 2009 (blz. 200)


Dirck Heynricksz van den Ho(o)rn
Dirck Heynricksz van den Ho(o)rn, ovl. voor 8 mei 1457,
, Zijn wapen: een hoekige dwarsbalk, gevoerd door Herbaren ver Katherinenz en zijn nakomelingen, wellicht een onbekende tak van Foreest (?). 1422: Willem Hugensz. van den Horn verkoopt aan zijn pachter Dirrick van den Hoorn Henricxz. 1/8 van 15 morgen land met huis, berg en geboomte, waarin deze woont en dat de verkoper is aangekomen door zijn huwelijk met Alijt, de weduwe van Jacob Hugenz.; en 11/2 morgen land te Hodenpijl gemeen met de koper en diens zwager Jan van Hodenpijl en de vrouw van Cornelis Ghijsbrechtsz. (OV1984 p.333). Katrijn, weduwe van Dirc van den Hoorn, verkoopt land 1457, 1464, 1465.

tr. (1)
met

NN van Hodenpijl, dr. van Dirk van Hodenpijl en Machteld van Heemstede, ovl. na 1422.

tr. (2)
met

Katrijn NN.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Machteld  †1465 Delft (Oude Kerk)  


NN van Hodenpijl
NN van Hodenpijl, ovl. na 1422.

tr.
met

Dirck Heynricksz van den Ho(o)rn, ovl. voor 8 mei 1457,
, Zijn wapen: een hoekige dwarsbalk, gevoerd door Herbaren ver Katherinenz en zijn nakomelingen, wellicht een onbekende tak van Foreest (?). 1422: Willem Hugensz. van den Horn verkoopt aan zijn pachter Dirrick van den Hoorn Henricxz. 1/8 van 15 morgen land met huis, berg en geboomte, waarin deze woont en dat de verkoper is aangekomen door zijn huwelijk met Alijt, de weduwe van Jacob Hugenz.; en 11/2 morgen land te Hodenpijl gemeen met de koper en diens zwager Jan van Hodenpijl en de vrouw van Cornelis Ghijsbrechtsz. (OV1984 p.333). Katrijn, weduwe van Dirc van den Hoorn, verkoopt land 1457, 1464, 1465, tr. (2) met Katrijn NN. Uit dit huwelijk een dochter


Dirk van Hodenpijl
Dirk van Hodenpijl, geb. Overschie circa 1342, ovl. Brouwershaven in nov 1406,
, ridder, heemraad van Delftland, rentmeester van Noord-Holland, ovl. mei/nov 1406, vermeld 1360-1406. Lijftocht voor Machteld van Dirk van Hodenpijl 1376 en 21-3-1384: "Dirk van Hodenpijl bij opdracht met lijftocht van Machteld, dochter van heer Gerard van Heemstede, zijn vrouw, op de mindere helft". Hij was gegoed o.a. onder Maasland en te Rodenrijs, waar hij de "woning tot Rodenrise" in leen hield van Brederode. In 1398 moet Dirk van Hodenpijl, ridder, met zijn vijf gewapende mannen graaf Albert te hulp komen tegen de Friezen. Zijn zegel: geschuinbalkt van 6 stukken (1398).

tr.
met

Machteld van Heemstede, dr. van Gerrit van Heemstede en Maria van Polanen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
NN  †1422   
Jan     


Machteld van Heemstede
Machteld van Heemstede.

tr.
met

Dirk van Hodenpijl, zn. van Jan van Hodenpijl (knape vermeld 1352-1376) en Aleid Dircksdr van der Made, geb. Overschie circa 1342, ovl. Brouwershaven in nov 1406,
, ridder, heemraad van Delftland, rentmeester van Noord-Holland, ovl. mei/nov 1406, vermeld 1360-1406. Lijftocht voor Machteld van Dirk van Hodenpijl 1376 en 21-3-1384: "Dirk van Hodenpijl bij opdracht met lijftocht van Machteld, dochter van heer Gerard van Heemstede, zijn vrouw, op de mindere helft". Hij was gegoed o.a. onder Maasland en te Rodenrijs, waar hij de "woning tot Rodenrise" in leen hield van Brederode. In 1398 moet Dirk van Hodenpijl, ridder, met zijn vijf gewapende mannen graaf Albert te hulp komen tegen de Friezen. Zijn zegel: geschuinbalkt van 6 stukken (1398).

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
NN  †1422   
Jan     


Jan van Hodenpijl
Jan van Hodenpijl, geb. Delft circa 1315, knape vermeld 1352-1376, ovl. in 1376.

tr.
met

Aleid Dircksdr van der Made.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1342 Overschie †1406 Brouwershaven 64


Aleid Dircksdr van der Made
Aleid Dircksdr van der Made.

tr.
met

Jan van Hodenpijl, zn. van Arnoud Dircrksz van Hodenpijl en Meijna van Doirtoghe, geb. Delft circa 1315, knape vermeld 1352-1376, ovl. in 1376.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Dirk*1342 Overschie †1406 Brouwershaven 64