GensDataPro persoonskaarten 20400-20419
Geertruy Beukel Gerritsdr van Santen

Geertruy Beukel Gerritsdr van Santen, ovl. op 27 apr 1528.

tr.
met

Heynric Aemsz van der Burch1, zn. van Aem Heijndricksz van den Burch en Margriet Jan Sijmenszoondr Heermans, geb. voor 11 feb 1462, ovl. (minstens 69 jaar oud) op 1 nov 1531 Sonnedaechs nae Alderheyligen.
leenman van de Lek en Polanen 9-3-1506, van de Hofstad "van der Wateringe" 17-3-1506, bezit huis aan het "Suyteynde" (Oude Delft) te Delft.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adam*1462 Hof van Delft †1531 Delft 69Bronnen:
1.Karel de Grote Reeks 116 (A 085), Type: Algemene bron,


Jan Cornelis Stolcxman

Jan Cornelis Stolcxman.

tr. in 1664
met

Annetgen Claes van der Burgh, ovl. na 1676, tr. (1) met Gerrit Dircksz Kleyweg, (Gerrit Dircksz tr. (1) met Leentge Jansdr.), (Gerrit Dircksz tr. (2) met Trijntie Dircxsdr.)


Mechteld van Brempt

Mechteld van Brempt.

tr. in 1405
met

Hubrecht van Broekhuizen, zn. van Willem van Broekhuizen (ridder, raad, erfdrost en erfhofmeester van Gelre in 1390) en Agnes de Cock van Waardenburg, ovl. na 1443.
Hubert van Broekhuizen erft in 1415 'het slot te Culemborg, in de stad gelegen'. Dit is het zgn. 'Nije Huis', in 1400 en 1406 aangeduid als 'der vrouwen huijs van Weerdenborch'. In 1405 is echter sprake van een ander 'Nije huijs' waaraan Hubrecht, heer van Culemborg dan zijn vrouw Jolenthe van Gaasbeek lijftocht.
vermeld 1405-1424


Maria van Dorth

Maria van Dorth, ovl. in 1452.

tr.
met

Alart van Broekhuizen, zn. van Willem van Broekhuizen (ridder, raad, erfdrost en erfhofmeester van Gelre in 1390) en Agnes de Cock van Waardenburg, ovl. in 1451


Jan Aldertsz van Harmelen

Jan Aldertsz van Harmelen1, geb. te Beverwijk circa 1595, korenmolenaar, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Rotterdam op 10 nov 1652.

tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) te Rotterdam op 1 dec 1619
met

Annetgen Claesdr Versijde, dr. van Claes Jansz Versijde en Neeltje Huigen, geb. te Schiedam circa 1597, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Schiedam in 1662.
In een notariele akte d.d. 15-11-1620 van notaris Jacob Duyfhuysen waarin de verkoop wordt geregeld van de helft van een molen met de helft van de molenerf en de helft van het woonhuis belast met een custing-rentebrief t.b.v. de weduwe van Joris Smout wordt Jan Aldertsz genoemd als huurder van een "Stander Coren Wintmolen gelegen aan de zuidzijde van de Coolsewech buiten de Oude Schiedamsche Poort in Cool". bron: Oud Notarieel Archief Rotterdam koop en verkoop Inv nr 50 aktenr/blz 144/245 Leendert Cornelisz. van der Claeuw wonende aan de Cleijwech in Overschie, compareerde 7 juli 1659, en bekende wel en deugdelijk schuldig te wezen aan Anneken Claesdr, weduwe van Jan Allertsz. van Harmelen, wonende op de Coorenmolen tot Overschie, de somma van duizend Car. guldens.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Meynsge*1639  †1678 Schiedam 39
Claes*1629  †1701 Schiedam 72Bronnen:
1.Notariele akte Schiedam (Notar 419), Type: Notariele akte, Archiefnaam: GA Schiedam, Archief: Oud Not. Arch. Schiedam, Inventarisnr.: 752, Onderwerp: verkoop molen, Notaris: Jacob Duyfhuysen, Akteplaats: Schiedam, periode: 1620 (15 nov 1620 akte 1029)


Annetgen Claesdr Versijde

Annetgen Claesdr Versijde, geb. te Schiedam circa 1597, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) te Schiedam in 1662.

tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) te Rotterdam op 1 dec 1619
met

Jan Aldertsz van Harmelen1, geb. te Beverwijk circa 1595, korenmolenaar, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) te Rotterdam op 10 nov 1652.
In een notariele akte d.d. 15-11-1620 van notaris Jacob Duyfhuysen waarin de verkoop wordt geregeld van de helft van een molen met de helft van de molenerf en de helft van het woonhuis belast met een custing-rentebrief t.b.v. de weduwe van Joris Smout wordt Jan Aldertsz genoemd als huurder van een "Stander Coren Wintmolen gelegen aan de zuidzijde van de Coolsewech buiten de Oude Schiedamsche Poort in Cool". bron: Oud Notarieel Archief Rotterdam koop en verkoop Inv nr 50 aktenr/blz 144/245 Leendert Cornelisz. van der Claeuw wonende aan de Cleijwech in Overschie, compareerde 7 juli 1659, en bekende wel en deugdelijk schuldig te wezen aan Anneken Claesdr, weduwe van Jan Allertsz. van Harmelen, wonende op de Coorenmolen tot Overschie, de somma van duizend Car. guldens.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Meynsge*1639  †1678 Schiedam 39
Claes*1629  †1701 Schiedam 72Bronnen:
1.Notariele akte Schiedam (Notar 419), Type: Notariele akte, Archiefnaam: GA Schiedam, Archief: Oud Not. Arch. Schiedam, Inventarisnr.: 752, Onderwerp: verkoop molen, Notaris: Jacob Duyfhuysen, Akteplaats: Schiedam, periode: 1620 (15 nov 1620 akte 1029)


Genefyen Airntsdr

Genefyen Airntsdr, geb. circa 1298.

tr.
met

Floris Dircxs van Hodenpijl, geb. circa 1294, schepen van Delft 1327-1328, ovl. (hoogstens 69 jaar oud) voor 1363.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cunegonde  †1389   


Gerard J. Boter

Gerard J. Boter.

 

tr.
met

Jeanette Raap, docente klassieke talen


Annemieke Boter

Annemieke Boter.

 

tr.
met

Marcel L.F. van der Beek, geb. in 1952.

 
.
voormalig medewerker onderzoek van Het Nederlands Muntmuseum, interesseert zich vooral voor de muntwetgeving in de Nederlanden tussen de vijftiende en negentiende eeuw. Zijn boek over ontwerp en productie van de Nederlandse munten ten tijde van koning Willem III - derde deel in de serie Een nieuwe vorst, een nieuwe munt - is in een vergevorderd stadium. Hij is bestuurslid van het Koninklijk Genootschap voor Munt- en Penningkunde, lid van de Numismatische Commissie van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap en redacteur van het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde en De Beeldenaar

Roeland Boter
 

Roeland Boter, geb. in 1959, psycholoog.

 

tr.
met

Marga Meulenkamp.
begonnen als fysiotherapeut. Daarna heeft hij de opleiding tot psycholoog voltooid en heeft in diverse instellingen als Gz-psycholoog en behandelcoördinator gewerkt. Hij is ingeschreven in het Bigregister van het Ministerie van VWS en als psycholoog NIP. Hij heeft zich gespecialiseerd in de neuropsychologie. Roeland Boter heeft langdurig op Stichting Bartimeus gewerkt. Hij heeft zich hier toegelegd op de diagnostiek, behandeling en begeleiding van visueel gehandicapte kinderen en jeugdigen en hun verwanten. Later vervulde hij deze functie ten behoeve van volwassenen met een visuele beperking. Net als Jenny Palm werkt hij altijd systeemgericht. Hierna is hij als Gz- revalidatiepsycholoog gaan werken op het (Militair) Revalidatie Centrum Aardenburg te Doorn. Zijn werkzaamheden hier hebben als zwaartepunt de (neuro)psychologische diagnostiek en behandeling van mensen met niet aangeboren hersenletsel.Langzaam kwam de wens om meer als vrijgevestigd psycholoog te gaan werken. Hij is in 2009 begonnen met zijn eigen eerstelijns psychologische praktijk Sense in Zeist


Ewout Boter

Ewout Boter.

 

tr.
met

Esther Kuipers


Jeanette Raap

Jeanette Raap, docente klassieke talen.

tr.
met

Gerard J. Boter, zn. van drs Hendrik Lucas (Henk) Boter (accountant) en Corrie Kraaij

Marcel L.F. van der Beek
 

Marcel L.F. van der Beek, geb. in 1952.

tr.
met

Annemieke Boter, dr. van drs Hendrik Lucas (Henk) Boter (accountant) en Corrie Kraaij.
voormalig medewerker onderzoek van Het Nederlands Muntmuseum, interesseert zich vooral voor de muntwetgeving in de Nederlanden tussen de vijftiende en negentiende eeuw. Zijn boek over ontwerp en productie van de Nederlandse munten ten tijde van koning Willem III - derde deel in de serie Een nieuwe vorst, een nieuwe munt - is in een vergevorderd stadium. Hij is bestuurslid van het Koninklijk Genootschap voor Munt- en Penningkunde, lid van de Numismatische Commissie van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap en redacteur van het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde en De Beeldenaar


Marga Meulenkamp

Marga Meulenkamp.

tr.
met

Roeland Boter, zn. van drs Hendrik Lucas (Henk) Boter (accountant) en Corrie Kraaij, geb. in 1959, psycholoog.

 
.
begonnen als fysiotherapeut. Daarna heeft hij de opleiding tot psycholoog voltooid en heeft in diverse instellingen als Gz-psycholoog en behandelcoördinator gewerkt. Hij is ingeschreven in het Bigregister van het Ministerie van VWS en als psycholoog NIP. Hij heeft zich gespecialiseerd in de neuropsychologie. Roeland Boter heeft langdurig op Stichting Bartimeus gewerkt. Hij heeft zich hier toegelegd op de diagnostiek, behandeling en begeleiding van visueel gehandicapte kinderen en jeugdigen en hun verwanten. Later vervulde hij deze functie ten behoeve van volwassenen met een visuele beperking. Net als Jenny Palm werkt hij altijd systeemgericht. Hierna is hij als Gz- revalidatiepsycholoog gaan werken op het (Militair) Revalidatie Centrum Aardenburg te Doorn. Zijn werkzaamheden hier hebben als zwaartepunt de (neuro)psychologische diagnostiek en behandeling van mensen met niet aangeboren hersenletsel.Langzaam kwam de wens om meer als vrijgevestigd psycholoog te gaan werken. Hij is in 2009 begonnen met zijn eigen eerstelijns psychologische praktijk Sense in Zeist


Esther Kuipers

Esther Kuipers.

tr.
met

Ewout Boter, zn. van drs Hendrik Lucas (Henk) Boter (accountant) en Corrie Kraaij


Mieke de Die

Mieke de Die.

tr.
met

Gerrit Johannes (Gerard) Boter, zn. van Gerrit Johannes Boter (boekhouder) en Aagje (Aagt) Scharloo, geb. te Leiden op 27 mrt 1933, ovl. (79 jaar oud) te Amsterdam op 16 dec 2012


Catharina Cornelisdr van der Gaag

Catharina Cornelisdr (Trijntie) van der Gaag, doopgetuige van Marij van der Gaag te Loosduinen op 14 mei 1673.


Catarina van der Gaag

Catarina (Trintie) van der Gaag, ged. te Loosduinen op 20 jul 1670 (getuigen: Dirk van der Meyde en sijn vrouw Lijsbeth van der Meyde).


Johannes van den Berg

Johannes van den Berg, geb. te Loosduinen.

tr. (Willemijn ongeveer 27 jaar oud) te Loosduinen op 17 mei 1733
met

Willemijn van der Gaag, dr. van Samuel van der Gaag en Cornelia Jans van Dijk, ged. te Loosduinen op 30 aug 1705 (getuigen: Jacobus van Dijck en Trijntje van der Gaag), doopgetuige van Cornelis van der Gaag te Loosduinen op 17 jun 1731.
Johannes van den Berg en Willemijn van der Gaag
pro deo


Catharina van der Gaag

Catharina van der Gaag, ged. te Leiderdorp op 19 feb 1736.