Genealogische website van Cees Hagenbeek
Geertruy Beukel Gerritsdr van Santen
Geertruy Beukel Gerritsdr van Santen, ovl. op 27 apr 1528.

tr.
met

Heynric Aemsz van der Burch1, zn. van Aem Heijndricksz van den Burch en Margriet Jan Sijmenszoondr Heermans, geb. voor 11 feb 1462, ovl. op 1 nov 1531 Sonnedaechs nae Alderheyligen,
, leenman van de Lek en Polanen 9-3-1506, van de Hofstad "van der Wateringe" 17-3-1506, bezit huis aan het "Suyteynde" (Oude Delft) te Delft.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adam*1462 Hof van Delft †1531 Delft 69Bronnen:
1.Karel de Grote Reeks 116 (A 085), A 085


Jan Cornelis Stolcxman
Jan Cornelis Stolcxman.

tr. in 1664
met

Annetgen Claes van der Burgh, ovl. na 1676, tr. (1) met Gerrit Dircksz Kleyweg. Uit dit huwelijk geen kinderen


Mechteld van Brempt
Mechteld van Brempt,
, vermeld 1405-1424.

tr. in 1405
met

Hubrecht van Broekhuizen, zn. van Willem van Broekhuizen (ridder, raad, erfdrost en erfhofmeester van Gelre in 1390) en Agnes de Cock van Waardenburg, ovl. na 1443,
, Hubert van Broekhuizen erft in 1415 'het slot te Culemborg, in de stad gelegen'. Dit is het zgn. 'Nije Huis', in 1400 en 1406 aangeduid als 'der vrouwen huijs van Weerdenborch'. In 1405 is echter sprake van een ander 'Nije huijs' waaraan Hubrecht, heer van Culemborg dan zijn vrouw Jolenthe van Gaasbeek lijftocht


Maria van Dorth
Maria van Dorth, ovl. in 1452.

tr.
met

Alart van Broekhuizen, zn. van Willem van Broekhuizen (ridder, raad, erfdrost en erfhofmeester van Gelre in 1390) en Agnes de Cock van Waardenburg, ovl. in 1451


Jan Aldertsz van Harmelen
Jan Aldertsz van Harmelen.

tr.
met

Annetgen Claesdr.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Meynsge*1639  †1678 Schiedam 39


Annetgen Claesdr
Annetgen Claesdr.

tr.
met

Jan Aldertsz van Harmelen.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Meynsge*1639  †1678 Schiedam 39


Genefyen Airntsdr
Genefyen Airntsdr, geb. circa 1298.

tr.
met

Floris Dircxs van Hodenpijl, geb. circa 1294, schepen van Delft 1327-1328, ovl. voor 1363.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cunegonde  †1389   


Gerard J. Boter
Gerard J. Boter.

 

tr.
met

Jeanette Raap, docente klassieke talen


Annemieke Boter
Annemieke Boter.

 

tr.
met

Marcel L.F. van der Beek, geb. in 1952,
, voormalig medewerker onderzoek van Het Nederlands Muntmuseum, interesseert zich vooral voor de muntwetgeving in de Nederlanden tussen de vijftiende en negentiende eeuw. Zijn boek over ontwerp en productie van de Nederlandse munten ten tijde van koning Willem III - derde deel in de serie Een nieuwe vorst, een nieuwe munt - is in een vergevorderd stadium. Hij is bestuurslid van het Koninklijk Genootschap voor Munt- en Penningkunde, lid van de Numismatische Commissie van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap en redacteur van het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde en De Beeldenaar.

 

Roeland Boter
 
Roeland Boter, geb. in 1959, psycholoog,
, begonnen als fysiotherapeut. Daarna heeft hij de opleiding tot psycholoog voltooid en heeft in diverse instellingen als Gz-psycholoog en behandelcoördinator gewerkt. Hij is ingeschreven in het Bigregister van het Ministerie van VWS en als psycholoog NIP. Hij heeft zich gespecialiseerd in de neuropsychologie. Roeland Boter heeft langdurig op Stichting Bartimeus gewerkt. Hij heeft zich hier toegelegd op de diagnostiek, behandeling en begeleiding van visueel gehandicapte kinderen en jeugdigen en hun verwanten. Later vervulde hij deze functie ten behoeve van volwassenen met een visuele beperking. Net als Jenny Palm werkt hij altijd systeemgericht. Hierna is hij als Gz- revalidatiepsycholoog gaan werken op het (Militair) Revalidatie Centrum Aardenburg te Doorn. Zijn werkzaamheden hier hebben als zwaartepunt de (neuro)psychologische diagnostiek en behandeling van mensen met niet aangeboren hersenletsel.Langzaam kwam de wens om meer als vrijgevestigd psycholoog te gaan werken. Hij is in 2009 begonnen met zijn eigen eerstelijns psychologische praktijk Sense in Zeist.

 

tr.
met

Marga Meulenkamp


Ewout Boter
Ewout Boter.

 

tr.
met

Esther Kuipers


Jeanette Raap
Jeanette Raap, docente klassieke talen.

tr.
met

Gerard J. Boter, zn. van drs Henk (Hendrik Lucas) Boter (accountant) en Corrie Kraaij

Marcel L.F. van der Beek
 
Marcel L.F. van der Beek, geb. in 1952,
, voormalig medewerker onderzoek van Het Nederlands Muntmuseum, interesseert zich vooral voor de muntwetgeving in de Nederlanden tussen de vijftiende en negentiende eeuw. Zijn boek over ontwerp en productie van de Nederlandse munten ten tijde van koning Willem III - derde deel in de serie Een nieuwe vorst, een nieuwe munt - is in een vergevorderd stadium. Hij is bestuurslid van het Koninklijk Genootschap voor Munt- en Penningkunde, lid van de Numismatische Commissie van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap en redacteur van het Jaarboek voor Munt- en Penningkunde en De Beeldenaar.

tr.
met

Annemieke Boter, dr. van drs Henk (Hendrik Lucas) Boter (accountant) en Corrie Kraaij


Marga Meulenkamp
Marga Meulenkamp.

tr.
met

Roeland Boter, zn. van drs Henk (Hendrik Lucas) Boter (accountant) en Corrie Kraaij, geb. in 1959, psycholoog,
, begonnen als fysiotherapeut. Daarna heeft hij de opleiding tot psycholoog voltooid en heeft in diverse instellingen als Gz-psycholoog en behandelcoördinator gewerkt. Hij is ingeschreven in het Bigregister van het Ministerie van VWS en als psycholoog NIP. Hij heeft zich gespecialiseerd in de neuropsychologie. Roeland Boter heeft langdurig op Stichting Bartimeus gewerkt. Hij heeft zich hier toegelegd op de diagnostiek, behandeling en begeleiding van visueel gehandicapte kinderen en jeugdigen en hun verwanten. Later vervulde hij deze functie ten behoeve van volwassenen met een visuele beperking. Net als Jenny Palm werkt hij altijd systeemgericht. Hierna is hij als Gz- revalidatiepsycholoog gaan werken op het (Militair) Revalidatie Centrum Aardenburg te Doorn. Zijn werkzaamheden hier hebben als zwaartepunt de (neuro)psychologische diagnostiek en behandeling van mensen met niet aangeboren hersenletsel.Langzaam kwam de wens om meer als vrijgevestigd psycholoog te gaan werken. Hij is in 2009 begonnen met zijn eigen eerstelijns psychologische praktijk Sense in Zeist.

 


Esther Kuipers
Esther Kuipers.

tr.
met

Ewout Boter, zn. van drs Henk (Hendrik Lucas) Boter (accountant) en Corrie Kraaij


Mieke de Die
Mieke de Die.

tr.
met

Gerard (Gerrit Johannes) Boter, zn. van Gerrit Johannes Boter (boekhouder) en Aagt (Aagje) Scharloo, geb. Leiden op 27 mrt 1933, ovl. Amsterdam op 16 dec 2012.

Uit dit huwelijk 3 kinderen.


Catharina Cornelisdr van der Gaag
Trijntie (Catharina Cornelisdr) van der Gaag, doopgetuige van haar nicht Marij van der Gaag Loosduinen op 14 mei 1673.


Catarina van der Gaag
Trintie (Catarina) van der Gaag, ged. Loosduinen op 20 jul 1670 (getuigen: Dirk van der Meyde en sijn vrouw Lijsbeth van der Meyde).


Johannes van den Berg
Johannes van den Berg, geb. Loosduinen.

tr. Loosduinen op 17 mei 1733, pro deo
met

Willemijn van der Gaag, dr. van Samuel van der Gaag en Cornelia Jans van Dijk, ged. Loosduinen op 30 aug 1705 (getuigen: haar tante Trijntje van der Gaag en Marija Tueters)


Catharina van der Gaag
Catharina van der Gaag, ged. Leiderdorp op 19 feb 1736.