Genealogische website van Cees Hagenbeek
Andries Mommers
Andries Mommers, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 13 dec 1665 (getuige: Hendrick Balliow, Geertrijd Deckers).

tr.
met

Jopje de Vries.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Claes~1708 Leiden (Hooglandse Kerk) Ü1709  1Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 385), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 1584, Aflossingsherinnering schuld, Adriaen Wolff, Leiden, van 1681 tot 1715 (12 feb 1704 akte 107)
2.K.O. register S Leiden (T 052), RA Leiden, DTB Leiden, S 18, NH, Leiden, van 1664 tot 1667 (13 feb 1665 blz. 65)


Johannes Laterveer
Johannes Laterveer, ged. Leiden (Pieterskerk) op 8 jan 1702 (getuigen: zijn grootvader Eycke Jansz Laterveer en zijn grootmoeder Trijntje Mommers), kamslager, begr. Leiderdorp op 27 jan 1786.Bronnen:
1.Notariele akte Leiden (Notar 385), RA Leiden, Not. Arch. 0506, Inventarisnr.: 1584, Aflossingsherinnering schuld, Adriaen Wolff, Leiden, van 1681 tot 1715 (12 feb 1704 akte 107)
2.K.O. register BB Leiden (T 096), RA Leiden, DTB Leiden, BB 26, NH, Leiden, 1694 (30 okt 1697 blz. 262)


Maria le Feber
Maria le Feber (Febvre).

otr. Leiden op 29 mrt 1697, tr. Leiden op 13 apr 1697 Schepenhuwelijk, Statie: RK Kerken (S.J.) (Hlm ms128). Getuigen bruidegom: Bloedverwanten - Klopjes/dienstbodes Klopjes/dienstbodes - Getuigen: de bloedverwanten, de klopjes/dienstboden (getuigen: haar moeder Catrijn Jans Hiob, Andries Jansz neeff bruidegom, Legewerffsteegh)
met

Hendrick Sander (Henricus Sanders), geb. Leiden, kleermaker.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joanna~1702 Leiden    
Joannes~1705 Leiden    Bronnen:
1.K.O. register S Leiden (T 052-2), RA Leiden, DTB Leiden, S 18, Leiden, van 1575 tot 1795 (4 mrt 1667 blz. 232)


Hendrick Sander
Hendrick Sander (Henricus Sanders), geb. Leiden, kleermaker.

otr. Leiden op 29 mrt 1697, tr. Leiden op 13 apr 1697 Schepenhuwelijk, Statie: RK Kerken (S.J.) (Hlm ms128). Getuigen bruidegom: Bloedverwanten - Klopjes/dienstbodes Klopjes/dienstbodes - Getuigen: de bloedverwanten, de klopjes/dienstboden (getuigen: haar moeder Catrijn Jans Hiob, Andries Jansz neeff bruidegom, Legewerffsteegh)
met

Maria le Feber (Febvre), dr. van Jacob le Fevere (wolkammer) en Catrijn Jans Hiob.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joanna~1702 Leiden    
Joannes~1705 Leiden    


Joanna Sanders
Joanna Sanders, ged. Leiden op 10 sep 1702 (getuigen: haar tante Johanna le Feber, NN le Febre).


Joannes Sanders
Joannes Sanders, ged. Leiden op 4 okt 1705 (getuigen: Joannes le Febre, namens Anthony van Lint en Catharina Guist).


Johanna Maria van der Slot
Johanna Maria van der Slot.

tr.
met

Andries Laterveer, zn. van Eycke Jansz Laterveer (lakenbereider) en Trijntje Mommers, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 20 okt 1680 (getuigen: zijn oom Claes Mommers, zijn aangetrouwd tante Margarita Gerrits Lipkus, Klaas Mommers en Margriet Lipkens), zijdeverver, doopgetuige van zijn neef Pieter Laterveer Leiden (Pieterskerk) op 20 jan 1706, ovl. op 2 feb 1721, begr. Leiden.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes~1705 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Andries~1702 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Isaak~1710 Leiden (Hooglandse Kerk)    
Adriana~1708 Leiden (Hooglandse Kerk) Ü1711  2
Adriana~1711  1777  65


Johannes Sijrach Laterveer
Johannes Sijrach Laterveer, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 19 mei 1705 (getuige: zijn grootmoeder Trijntje Mommers) Johannes van der Mijde en Johannes van der Voorst.


Andries Laterveer
Andries Laterveer, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) op 22 jun 1702 (getuigen: zijn grootvader Eycke Jansz Laterveer, Adiana van der Meijde), koopman.

otr. Leiden op 30 nov 1724
met

Isabella van Nispen


Catharyna Claesdr van Aken
Catharyna Claesdr van Aken.

beiden woonden op hun ondertrouw nog in Maastricht, otr. Leiden op 23 feb 1664
met

Claes Baartman (Nicolaes Baertman), geb. Maastricht, ovl. voor okt 1707, tr. (1) met Jannetje Philipsdr. Uit dit huwelijk een zoon.

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sara~1669 Leiden (Loodskerk)    
Hester Leiden    


Jannetje Philipsdr
Jannetje Philipsdr.

otr. Leiden op 1 jul 1678 (getuigen: Jacob Floer op de Oude Chingel en Jannetge Jansdr haar moeder op de Oude Chingel)
met

Claes Baartman (Nicolaes Baertman), geb. Maastricht, ovl. voor okt 1707, tr. (2) met Catharyna Claesdr van Aken. Uit dit huwelijk 2 dochters.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Philippus     


Sara Baartman
Sara Baartman, ged. Leiden (Loodskerk) op 3 nov 1669 (getuigen: Pieter van Steen en Kunira Jansse).


Hester Baartman
Hester Baartman, geb. Leiden.

otr. Leiden op 18 nov 1702
met

Mr Robbert le Pla, advocaat, woonde als advocaat op het Steenschuur te Leiden in 1702


Robbert le Pla
Mr Robbert le Pla, advocaat, woonde als advocaat op het Steenschuur te Leiden in 1702.

otr. Leiden op 18 nov 1702
met

Hester Baartman, dr. van Claes Baartman en Catharyna Claesdr van Aken, geb. Leiden


Maria Duijkers alias Kramp
Maria Duijkers alias Kramp (Ducas, Dukas, Dukers, Duikers, Duickers, Duijkers, Duijckers), ged. Leiden RK Bakkersteeg op 3 jun 1697 (getuigen: Oieter de Rijcke en Maria Isacq), huwelijksgetuige van Arnold (Arnoldus) Heusen en haar dochter Catharina Goetdorp Leiden op 1 mei 1745, doopgetuige van haar kleinzoon Abraham Heusen Leiden RK Bakkersteeg op 22 mei 1745, op de Haarlemstraat op hoek Koesteeg Leiden in aug 1731,
, zij wordt in een notariŽle akte genoemd als minderjarige zuster van de Gritje Duijckers.

tr. (1)
met

Joannes Goetdurp, zn. van Hendrick Goetdorp (lakenbereider) en Catarijntje Luneman, ged. Leiden RK St. Jorissteeg op 15 apr 1689 (getuigen: Nicolaes Pont en Gerritje Luneman).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Catharina~1723 Leiden RK Bakkersteeg    

otr. (2) Leiden op 24 aug 17313, tr. Leiden op 8 sep 1731 (getuigen: bruidegom: Klaas Kramp vader Koolgragt en getuigen bruid: Angenietje Ducas zuster Haarlemstraat op hoek Koesteeg)
met

Theodorus Cramp (Dirk Kram), zn. van Nicolai Cramp en Elizabeth de Prť, ged. Leiden RK Bakkersteeg op 29 apr 1709 (getuigen: Joannes Cramp en Elizabeth Meijer), tr. (2) met Rebecca Sommeling. Uit dit huwelijk een dochter.

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Elizabeth~1732 Leiden RK Bakkersteeg    
Nicolaus~1737 Leiden RK Bakkersteeg    
Joannes~1735 Leiden RK Bakkersteeg    Bronnen:
1.Schepenhuwelijken Leiden (T 300), GA Leiden, DTB Schepenhuwelijken, F 202, Leiden, van 1592 tot 1795 (9 mei 1675 blz. 36)
2.Schepenhuwelijken Leiden (T 300), GA Leiden, DTB Schepenhuwelijken, F 202, Leiden, van 1592 tot 1795 (31 okt 1681 blz. 163)
3.Schepenhuwelijken Leiden (T 141), RA Leiden, DTB Leiden, K, RK, Leiden, van 1592 tot 1795 (24 aug 1731 blz. 136)


Matthijs Jansz van Tendeloo
Matthijs Jansz (Ties, Tiesen, Thijs) van Tendeloo1,2, geb. circa 1607, bakker,
, Matijs Jansz van Tendeloo wonende te Schiedam en Joost Jansz van Tendeloo, wonende te Schiedam bejaarde zonen van wijlen Jan Thijsz gewoond hebbend en overleden te Schiedam en Thonis Sebastiaensz wonende te Schiedam, als voogd over de minderjarige kinderen van genoemde Jan Thijsz, bevestigen te hebben ontvangen van Cornelis Jansz potbacker, universeel erfgenaam van wijlen Adriaena Lourisdr weduwe van Gillis Galeynsz, beenhacker, gewoond hebbend te Schiedam, volgens testament d.d. 24.05.1630 gepasseerd t.o.v. notaris Willem Jacobsz, een bedrag van 100 gulden in volkomen voldoening van het legaat, dat aan genoemde kinderen is vermaakt Trijntgen Thonisdr Schiedam.
Comparant Thonis Sebastiaensz handelt tevens namens zijn mede voogd Willem van der Vecht. Oud hoofdman van het Bakkers-Gilde te Schiedam, zie Jan Anthonisz. Ruijter, Bakker en thans hoofdman van het Bakkers-Gilde alhier, in dato 20 september 1641.
24-05-1631. Thijs Jansz. van Tendeloo voor hem zelve mitsgaders Willem van der Bergh en Thonis Bastiaensz. voogden over Joost Jansz. van Tendeloo en Cathalijntgen Jansdr. van Tendeloo, allen kinderen en erfgenamen van Jan Thijsz. van Tendeloo en Lijntgen Joostensdr. Blos beiden zaliger verkopen Hans Vuijs tijkwerker een huis en erf gelegen op de Dam, belend W het huis van Huijbrecht Cornelisz. cuijper zalr en O Ďs-heren steeg, strekkende voor van de straat tot achter aan het huis van de weduwe van Pieter Rommersz, oude waarbrief van 18-06-1611 en zeker contract onder de hand aangaande dit verkochte huis en het huis en erf van de weduwe van Pieter Rommersz. van 19-03-1623, belast met 21 st per jr en 232 gld te betalen in termijnen van 49 gld per jr, als restant van de oude custingbrief door Gillis Willemijnsz. voor schepenen alhier gepasseerd en voorts met 230 gld in gereed geld ontvangen.

otr. Schiedam op 19 apr 1630 (getuigen: Jacob Lenertsz. Veen sijn oom en Maertgen Arents haer moeder)6, tr. Schiedam op 19 apr 1630 (getuige: zijn aangetrouwd oom Jacob Leendertsz Veen)
met

Annetge Wouters van der Mij, dr. van Wouter Arijens van der Mij en Maertgen Arents.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joost*1647 Schiedam 1717 Leiden 70
Maria     Bronnen:
1.Oud Rechterlijk Archief van Schiedam (ORA 028), Gemeentearchief Schiedam, Akten van transport van onroerende zaken, Inventarisnr.: 339, Giftboek, transportakten, Schiedam, 24 mei 1631 (24 mei 1631)
2.Oud Rechterlijk Archief van Schiedam (ORA 028), Gemeentearchief Schiedam, Akten van transport van onroerende zaken, Inventarisnr.: 339, Giftboek, transportakten, Schiedam, 24 mei 1631 (3 apr 1634)
3.Oud Rechterljk Archief Schiedam (ORA 046), GA Schiedam, Giftboek, Inventarisnr.: 332, trnsport van onroerende zaken, Schiedam, 1604 (5 feb 1604)
4.Oud Rechterlijk Archief Schiedam (ORA 029), Gemeentearchief Schiedam, Oud Rechterlijk Archief nadere toeg. 19, Inventarisnr.: 603, Register van Akten van machtiging, Schiedam, 24 jul 1624 (24 jul 1624)
5.Haardstedengeld Schiedam (A 143), Archief: Oud Archief Schiedam, Inv. nummer: 1446, 1628
6.Stadstrouwboek Schiedam (Ondertrouw) (T 317), Gemeentearchief Schiedam, DTB Schiedam, Inventarisnr.: 712, Schiedam, van 1610 tot 1631 (19 apr 1630 blz. 196)


Joannis van Tendeloo
Joannis (Johannes) van Tendeloo, ged. Leiden op 9 apr 1688, lakenwever, doopgetuige van zijn neef Joannes Crispijn Leiden op 15 aug 1719, doopgetuige van zijn nicht Sibille Heusen Leiden op 8 okt 1714, doopgetuige van zijn neef Joannes Heusse Leiden (RK de Zon) op 18 okt 1725, begr. Leiden op 20 dec 1743 registratiedatum,
, Jacob Bollaert 1e klerk ter secretarie alhier verklaart op 6 maart 1655 dat Jan Thijsz. van Tendeloo in gebreke was gebleven de koopprijs te voldoen van het huis en erf hiernagenoemdop 29-08 lestleden door hem van dezelfde Bollaert als gestelde curator over de desolate boedel van Matthijs van Tendelo gekocht, draagt nu op Jan Bongaerts des voorsz. Tendelo zijn huis en erf gelegen op het Marktveld van ouds genaamd het Vliegende Hart, belend O Hendrick Barentsz. Oosthoff en W Mr Wouter Cnol, strekkende voor van de straat tot achter aan met een vrije uitgang responderende over de baan, alles volgens de oude waarbrief van 26-08-1630, belast met 28 st per jr waarvan 21 st tbv het Gasthuis en 7 st tbv de Kerk beide dezer stede alsmede een rentebrief van 500 gld met een rente van 5% per jr tbv Jan Walbeecq advocaat Hof van Holland, voor 75 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen te leveren bij willig decreet.
Kanttekening 14-03-1719 Jan van Eijcke vertoont de originele rentebrief die afgelost is Joannes en zijn vrouw Maria Rijniersse zijn doopgetuigen van Gerardus Rosier, zoon van Henricus Rosier en Anna Lintermans op 24-10-1728 in de RK Kuipersteeg.

otr. Leiden op 3 mei 1715 Statie: Kuipersteeg. Getuigen bruidegom: Anna van Bortel en Gysie Theunis van Bemmel, tr. Leiden op 18 mei 1715 Sara van Wingen moeder Uytterstegraft - bruidegom is RK
met

Maria Rijniersche (Reijniersche, Renierse, Reyniers), doopgetuige van haar nicht Cornelia Heusen Leiden op 1 jun 1729, doopgetuige van haar nicht Catharina Heusen Leiden op 15 jul 1722.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margarita~1716 Leiden    Bronnen:
1.Genealogie (Van) Tendeloo (B 245), P. van Markus, 's-Gravenhage, 1989 (blz. 4)
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 109)
3.Schepenhuwelijken Leiden (T 056), RA Leiden, DTB Leiden, 201 E, Leiden, van 1592 tot 1795 (19 apr 1669 blz. 174)
4.K.O. register CC Leiden (T 046), RA Leiden, DTB Leiden, CC 27, Ned. Herv., Leiden, van 1698 tot 1702 (11 sep 1700 blz. 148)
5.Schepenhuwelijken Leiden (T 300), GA Leiden, DTB Schepenhuwelijken, F 202, Leiden, van 1592 tot 1795 (17 aug 1681 blz. 156)


Maria Rijniersche
Maria Rijniersche (Reijniersche, Renierse, Reyniers), doopgetuige van haar nicht Cornelia Heusen Leiden op 1 jun 1729, doopgetuige van haar nicht Catharina Heusen Leiden op 15 jul 1722.

otr. Leiden op 3 mei 1715 Statie: Kuipersteeg. Getuigen bruidegom: Anna van Bortel en Gysie Theunis van Bemmel, tr. Leiden op 18 mei 1715 Sara van Wingen moeder Uytterstegraft - bruidegom is RK
met

Joannis (Johannes) van Tendeloo, zn. van Joost Thijsz van Tendeloo (lakenwerker) en Marija Laurens, ged. Leiden op 9 apr 1688, lakenwever, doopgetuige van zijn neef Joannes Crispijn Leiden op 15 aug 1719, doopgetuige van zijn nicht Sibille Heusen Leiden op 8 okt 1714, doopgetuige van zijn neef Joannes Heusse Leiden (RK de Zon) op 18 okt 1725, begr. Leiden op 20 dec 1743 registratiedatum,
, Jacob Bollaert 1e klerk ter secretarie alhier verklaart op 6 maart 1655 dat Jan Thijsz. van Tendeloo in gebreke was gebleven de koopprijs te voldoen van het huis en erf hiernagenoemdop 29-08 lestleden door hem van dezelfde Bollaert als gestelde curator over de desolate boedel van Matthijs van Tendelo gekocht, draagt nu op Jan Bongaerts des voorsz. Tendelo zijn huis en erf gelegen op het Marktveld van ouds genaamd het Vliegende Hart, belend O Hendrick Barentsz. Oosthoff en W Mr Wouter Cnol, strekkende voor van de straat tot achter aan met een vrije uitgang responderende over de baan, alles volgens de oude waarbrief van 26-08-1630, belast met 28 st per jr waarvan 21 st tbv het Gasthuis en 7 st tbv de Kerk beide dezer stede alsmede een rentebrief van 500 gld met een rente van 5% per jr tbv Jan Walbeecq advocaat Hof van Holland, voor 75 gld boven de belasting in gereed geld ontvangen te leveren bij willig decreet.
Kanttekening 14-03-1719 Jan van Eijcke vertoont de originele rentebrief die afgelost is Joannes en zijn vrouw Maria Rijniersse zijn doopgetuigen van Gerardus Rosier, zoon van Henricus Rosier en Anna Lintermans op 24-10-1728 in de RK Kuipersteeg.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margarita~1716 Leiden    


Margarita van Tendeloo
Margarita (Maria, Marijtje) van Tendeloo, ged. Leiden op 14 jul 1716 (getuigen: haar grootvader Joost Thijsz van Tendeloo, Sara Dirix).

tr. (1) op 17 apr 1751
met

Nicolaas Breedeveld.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Joannes~1752 Leiden Ü1760 Leiden 7

tr. (2) Utrecht voor 1769
met

Joannes de Bont


Henricus van Tendeloo
Henricus van Tendeloo, geb. Rijnen (Westphalen) [Duitsland], RK, doopgetuige van zijn nicht Maria Heusen Leiden op 22 okt 1715, doopgetuige van zijn nicht Catharina Heusen Leiden op 20 okt 1723, doopgetuige van zijn nicht Cornelia Heusen Leiden op 1 jun 1729.

otr. Leiden op 6 apr 1717, tr. Leiden op 1 mei 1717 (getuigen: bruidegom: Joost Tendeloo vader In de Laseruspoort op't Levendael en getuige bruid: Anna Brandt meuy Waartgraft)
met

Margariet Brant.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johannes~1720 Leiden    Bronnen:
1.Genealogie (Van) Tendeloo (B 245), P. van Markus, 's-Gravenhage, 1989 (blz. 4)
2.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel III (OV Rijnland III), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1998 (blz. 109)
3.Schepenhuwelijken Leiden (T 056), RA Leiden, DTB Leiden, 201 E, Leiden, van 1592 tot 1795 (19 apr 1669 blz. 174)
4.K.O. register CC Leiden (T 046), RA Leiden, DTB Leiden, CC 27, Ned. Herv., Leiden, van 1698 tot 1702 (11 sep 1700 blz. 148)
5.Schepenhuwelijken Leiden (T 300), GA Leiden, DTB Schepenhuwelijken, F 202, Leiden, van 1592 tot 1795 (17 aug 1681 blz. 156)