Genealogische website van Cees Hagenbeek
Vriendtzwent van Brede
Vriendtzwent van Brede.

tr.
met

Matthijs van Kessel.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem  †1467   


Wilhelmina van Kessel
Wilhelmina van Kessel.

 

tr.
met

Derick van Pellant,
, vermeld 1440-1443


Catharina van Kessel
Catharina van Kessel.

 

tr. voor 1465
met

Cornelis van Merwijck


Johan van Kessel
Johan van Kessel, ovl. tussen 1473 en 1476,
, vermeld 1450-1473, burchtheer van Kessel 1469.

 

otr. op 7 dec 1476 huwelijkscontract
met

Margaretha van Hembergh, dr. van Johan van Hembergh


Matthijs van Kessel
Matthijs van Kessel, ovl. in 1515,
, vermeld 1476-151, burchtheer van Kessel 1493.

 

tr. (1) in 1476
met

Margaretha van Hemberg, ovl. na 1493,
, vermeld 1476-1493.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem  †1541   

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem     


Margaretha van Hemberg
Margaretha van Hemberg, ovl. na 1493,
, vermeld 1476-1493.

tr. in 1476
met

Matthijs van Kessel, zn. van Willem Matthijsz van Kessel en Gerarda van Broekhuizen, ovl. in 1515,
, vermeld 1476-151, burchtheer van Kessel 1493, een zoon.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Willem  †1541   


Willem van Kessel
Willem van Kessel, ovl. na 30 dec 1541,
, vermeld 1515-1542, burchtheer van Kessel 1527.

tr. in 1516
met

Anna van Barrick, dr. van Hendrik van Barrick en Eva van Brede, ovl. in 1540,
, vermeld 1516-1540, woensdag 18 mei 1552 Maasbree - Proces tussen Henrick van Barick, klager, tegen Gielken Jacops als momber van Gherit van Holtmoelen, aangeklaagde.
Henrich van Barick heeft beslag laten leggen ("kommer geslagen") op het 1/3 deel van de nalatenschap van jonkvrouwe Anna van Barick, echtgenote van wijlen Willem van Kessel, welk eenderde deel door Gielken Jacops als momber van Gherit van Holtmoelen was ontvangen.
GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 484, procesnr. 3111


Anna van Barrick
Anna van Barrick, ovl. in 1540,
, vermeld 1516-1540, woensdag 18 mei 1552 Maasbree - Proces tussen Henrick van Barick, klager, tegen Gielken Jacops als momber van Gherit van Holtmoelen, aangeklaagde.
Henrich van Barick heeft beslag laten leggen ("kommer geslagen") op het 1/3 deel van de nalatenschap van jonkvrouwe Anna van Barick, echtgenote van wijlen Willem van Kessel, welk eenderde deel door Gielken Jacops als momber van Gherit van Holtmoelen was ontvangen.
GA Roermond, Hoofdgerecht Roermond, inv.nr. 484, procesnr. 3111.

tr. in 1516
met

Willem van Kessel, zn. van Matthijs van Kessel en Margaretha van Hemberg, ovl. na 30 dec 1541,
, vermeld 1515-1542, burchtheer van Kessel 1527


Willem bastaard van Kessel
Willem bastaard van Kessel,
, vermeld 1541, WILLEM VAN KESSEL bastaardzoon voor de wethouders van DEN BOSCH en ANNA weduwe van wijlen WILLEM VAN DELFT - vervolgprocedure - 2 juni 1557.


Derick van Pellant
Derick van Pellant,
, vermeld 1440-1443.

tr.
met

Wilhelmina van Kessel, dr. van Willem Matthijsz van Kessel en Gerarda van Broekhuizen


Cornelis van Merwijck
Cornelis van Merwijck.

tr. voor 1465
met

Catharina van Kessel, dr. van Willem Matthijsz van Kessel en Gerarda van Broekhuizen


Margaretha van Hembergh
Margaretha van Hembergh.

otr. op 7 dec 1476 huwelijkscontract
met

Johan van Kessel, zn. van Willem Matthijsz van Kessel en Gerarda van Broekhuizen, ovl. tussen 1473 en 1476,
, vermeld 1450-1473, burchtheer van Kessel 1469


Johan van Hembergh
Johan van Hembergh.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Margaretha     


Elisabeth van Broekhuizen
Elisabeth van Broekhuizen, abdis van het Klooster Grafenthal, ovl. in 1469.


Hendrik van Barrick
Hendrik van Barrick.

tr. in 1516
met

Eva van Brede.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna  †1540   


Eva van Brede
Eva van Brede.

tr. in 1516
met

Hendrik van Barrick.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna  †1540   


Willem van Broekhuizen
Willem van Broekhuizen, ovl. in 1429.


Anna van der Straten
Anna van der Straten,
, Johan van Broekhuizen, zoon van Willem, heer van Broekhuizen, en Agnes van Waardenburg, heer te Loe (1405)» heer van Geysteren (1429), Oostrum en Spraland en erfhofmeester van Gelre (1429); ambtman (drost) van Kessel en half Horst (1431); huwt c.1437 met Anna van der Straeten, dochter van Johan en Mechteld van Bylandt, die als huwelijksgift het Huis Wissem (tussen Kevelaer en Weeze) inbrengt; gaat op pelgrimstocht naar het H. Land (1450); voegt 2 malder rogge 's jaars bij de inkomsten van het O.L.V. altaar te Geysteren; testeert in 1450 en sticht het klooster Betlehem der orde van Windesheim te Oostrum, dat later verhuisde naar Mariensande in Straelen. Zijn boedel wordt door zijn weduwe met zijn broers en zusters gescheiden op 1451 december 10. Heerlijkheid en kasteel Geysteren.'; Spraland en Oostrum vallen toe half aan Johan's neef Adriaan van Broekhuizen
en half aan Godart van Harff, gehuwd met Johan's zuster Henrica van Broekhuizen.

tr. circa 1437
met

Johan baron van Broekhuizen en Weerdenborch, zn. van Willem van Broekhuizen (ridder, raad, erfdrost en erfhofmeester van Gelre in 1390) en Agnes de Cock van Waardenburg, geb. Leersum circa 1382, ovl. in 1451,
, Johan heer van Broeckhuisen en Weerdenborch. Hij deelde zijn wapen met Weerdenborch, zijnde het volle wapen van Châtillon, en hij en zijne nakomelingen komen gemeenlijk eenvoudig voor onder den naam van Weerdenborch of Weerdenburg. In 1424 kocht hij van Willem heer van Wachtendonk, bastaardzoon van hertog Reinoud, de heerlijkheden Well en Ammerzode. Uit zijn huwelijk met Adriana van Brakell, dochter van Stees, heer van Langerack, en van Catharina van Polanen van Asperen, had hij vier kinderen. Johan heer tot Broeckhusen, Weerdenborch end Amersoyen ontfengt dat erfhovemeisteramt shertogdoms van Gelre met sijnen tobehoren, tot Zutphenschen leenrechten met twee silveren schoetelen end een pond goets gelts te verhergewaden, a°. 1427. 2 silveren schotelen, die opt minste weert sullen sijn 70 golden rhijnsgulden, met den onraet daerneven. Uit de Kroniek Werken Gelre nr. 5 (1904) pagina 55 : Johan van WEERDENBURG her Willems oudste soen van BROECHUSEN was seer groot ende vet ende was die ZEVENDE heer van WEERDENBERCH, dat hi ontfinc van hertog Willem van Gelre etc. na inhout sijns vaders testaments waarbij als leenmannen: her Hubert heer van CULEMBORG en her Robert van APPELTERN, rittere, int jaar 1401.
Johan van Broeckhuysen, heer te Loo en Geysteren, ambtman van Goch c.1430/51, erfhofmeester van Gelre. Na dode zijns
broers Willem in 1429 erfde hij van hem Huis en heerlijkheid Geisteren; Huis Loo ligt bij Alpen, dat hij erft van zijn vader Willem in 1415- Van zijn broer Willem had hij ook de pandschap van Kessel geërfd. De totale schuld van de hertog beliep 4.775 overlandse rijnsguldens, waarvoor hertog Arnold hem in 1434 alle inkomsten uit het land van Kessel en Venray verpandde. In of voor 1437 was hij gehuwd met Anna van der Straten, erfdochter van Johan, ridder, ambtman van Goch, tr. (1) met Adriana van Brakel. Uit dit huwelijk 4 kinderen


Johan van der Straten
Johan van der Straten.

tr.
met

Mechteld van Bylandt.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna     


Mechteld van Bylandt
Mechteld van Bylandt.

tr.
met

Johan van der Straten.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna