GensDataPro persoonskaarten 18640-18659
Sophia van Salmen

Sophia van Salmen.

tr.
met

Willem van Dalem, zn. van Roelof I van Dalem (ridder, beleend te Sleeuwijk 1336, baljuw van Zuid-Holland 1346, verneld 1350-1361) en Beatrijs van Duivenvoorde en Wassenaer (beleend met Zwaluwe).
op 31 maart 1392 zien we Willem van Dalem, heer van Dongen, oorkonden dat hij 51 bunder moer te Dongen in erfcijns heeft uitgegeven aan zijn `lieve' zwager heer Pauwels van Haestrecht, heer tot Loon op Zand en diens erfgenamen. De oorkonde wordt door Willem voorzien van zijn zegel. Maar om meer zekerheid te bieden aan heer Pauwels en diens nakomelingen voor Willem en zijn nakomelingen die na hem heer van Dongen zullen zijn, heeft hij gevraagd aan Robbrecht.
van Wissel zijn `lieven aume" (lees oomzegger, Robbrecht II van Wissel was Willems zusterszoon, vader Robbrecht I was een ridder) en Zebrecht Tierloet mijn zwager als mijn getrouwe mannen (lees leenmannen) en twee schepenen te Dongen, om deze oorkonde mede te bezegelen. Dat is in het kort een uitvoeriger regest van de oorkonde in Cerutti I te vinden onder nr.289. In deze oorkonde van Willem worden drie verwanten genoemd waarvan twee als zwager. Gevoeglijk mag worden aangenomen dat de aanduiding zwager voor beide verwanten uniform moet worden uitgelegd. De betekenis van een 'swager' is vrij duidelijk. Het is een aangehuwde verwant. Tegenwoordig denken we in eerste instantie aan schoonbroer maar de middeleeuwen hebben we doorgaans met slechts twee betekenissen rekening te houden: schoonzoon/schoonvader en schoonbroer. De betekenis van (aangehuwde) neef/verwant komt slechts incidenteel voor. Van heer Pauwels van Haestrecht weten we dat hij tweemaal gehuwd was en de laatste keer met een jkvr. Elsbeen/Elsbene van Dalem. Bij haar had hij een zoon Roelof die in 1386 al zo oud was dat hij beleend werd met een goed. Heer Pauwels was heer van Loon op Zand dat oostwaarts aan de.
heerlijkheid Dongen grensde. In de literatuur is overeenstemming in de opvatting dat jkvr. Elsbeen van Dalem de dochter was van Roelof van Dalem en Beatrijs van Duivenvoorde (bastaarddochter van de bekende Willem van Duivenvoorde, heer van Oosterhout)


Machteld van Isendoorn

Machteld van Isendoorn.

relatie
met

Nicolaas Oem van Sevender, zn. van Nicolaas Oem van Arkel en Lisabeth van Emmecoven.
Nicolaas Oem van Sevender komt van 1369-1374 in leenakten van het graafschap Loon voor. In 1365 was hij nog knape. Samen met Paulus van Haestrecht, eveneens knape, en anderen wordt hij als getuige genoemd in een oorkonde van Jan van Arkel, bisschop van Luik. Hij was in 1372 zelfs hofmeester van deze bisschop. Hij was schepen van Luik en was beleend met een halve molen in Brusteym (Limburg).
In 1373 werd hij met zijn broer Jan Oem gevangen genomen in de slag van Baestwilre. In 1375 was hij baljuw van Altena.
Nicolaas Oem van Sevender wordt in 1383 heer van Renswoude. In datzelfde jaar draagt Jan van Rynesteyn het “dagelix gerichte ende tiende tot Immichusen” over ten behoeve van Claes Oem van Sevender. Dat Nicolaas Oem van Sevender ook heer van (Noord- of Zuid-) Sevender was kunnen we afleiden aan zijn naamsvoering. Hierdoor werd hij ook wel Claes van (der) Sevender genoemd. Nicolaas Oem van Sevender was gehuwd met Mechteld van Ysendoorn, dochter van Wouter van Ysendoorn. Zij was vrouwe van half Vlooswijk, een leen van Oudmunster tussen Woerden en Linschoten, bestaande uit vier hoeven met gerecht, tijns en tiend.
Nicolaas Oem van Sevender voerde ook het Arkelwapen, echter in andere kleuren: In goud twee beurtelings gekanteelde zwarte dwarsbalken. Helmteken: Hoofd en hals van een olifant. In 1389 volgt een bepaling, dat de vrouw van Willem van Haestrecht niet voor de vrouw van Claes Oem van Sevender de kerk van Haastrecht in mocht gaan. In 1393 wordt Roelof van Haestrecht Pouwelszoon met 14 morgen land in de Roggenbroec in de parochie van Sluipwijk beleend na opdracht van Claes Oem van Sevender. In 1409 wordt Otto van Heukelom beleend met verschillende tienden door opdracht van Claes Oem van Sevender, met toestemming van diens zoon en leenvolger Willem. Ook Nicolaas Oem van Sevender wordt niet voldoende onderscheiden met zijn naamgenoten.
Hij had minstens twee kinderen: Willem Oem van Sevender, die in 1414 vermeld wordt als heer van Renswoude.
Deze wordt in 1417 opgevolgd door Arnolda, zijn zuster. Zij was gehuwd met Gerard van Culemborg, heer van Maurik.
Zij overleed voor 26 februari 1423.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnolda  †1423   


Maria Beenhouwers

Maria Beenhouwers, ged. RK te Leiden op 15 nov 1703 (getuigen: Carolus van der Meere en Catharina Pieterse den Haen).


Elizabeth van der Voorde

Elizabeth van der Voorde, ged. te Leiden (Pieterskerk) op 3 sep 1732 (getuige: Lijsbeth la Mort/van der Voorden, Henrick van der Plas en Elisabeth van der Voorde), ovl. (hoogstens 14 jaar oud) voor dec 1746.Bronnen:
1.K.O. register PP Leiden (T 117), Type: trouwboek, Archiefnaam: R.A. Leiden, Archief: DTB Leiden, Inventarisnr.: PP 39, Gezindte: NH, trouwplaats: Leiden, periode: 1750 (7 okt 1747 blz. 83)
2.K.O. register MM Leiden (T 045), Type: trouwboek, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: DTB Leiden, Inventarisnr.: MM 36, Gezindte: Ned. Herv., trouwplaats: Leiden, periode: 1734 (19 jul 1732 blz. 4)


Sara van der Horst

Sara van der Horst, ged. te Utrecht op 19 jul 16421.Bronnen:
1.Doopboek Utrecht (D 049), Type: doopboek, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: DTB Utrecht, toeg. nr 711, Inventarisnr.: 4, doopplaats: Utrecht, periode: 1640 (19 jul 1642 blz. 91)
2.K.O. register L Leiden (T 150), Type: trouwboek, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: DTB Leiden, Inventarisnr.: L 11, trouwplaats: Leiden, periode: van 1633 tot 1637 (26 okt 1636 blz. 256)


Johannes van der Horst

Johannes van der Horst, ged. te Utrecht op 13 aug 16431.Bronnen:
1.Doopboek Utrecht (D 049), Type: doopboek, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: DTB Utrecht, toeg. nr 711, Inventarisnr.: 4, doopplaats: Utrecht, periode: 1640 (13 aug 1643 blz. 142)
2.K.O. register L Leiden (T 150), Type: trouwboek, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: DTB Leiden, Inventarisnr.: L 11, trouwplaats: Leiden, periode: van 1633 tot 1637 (26 okt 1636 blz. 256)


Judith van der Horst (van der Ros)

Judith van der Horst (van der Ros), ged. te Leiden op 31 dec 1681.

otr. (ongeveer 22 jaar oud) te Leiden, Waalse Kerk op 31 okt 1704 (getuigen: bruidegom: Andries Hofsthuyn neef Sandstraat en getuige bruid: Elisabeth van Reyswijck behuwd zuster Cingelstraat)4
met

Jacobus la Maart, geb. te Leiden, lakenwerker.

Bronnen:
1.Doopboek Utrecht (D 049), Type: doopboek, Archiefnaam: Het Utrechts Archief, Archief: DTB Utrecht, toeg. nr 711, Inventarisnr.: 4, doopplaats: Utrecht, periode: 1640 (13 sep 1646 blz. 280)
2.Trouwboek Amsterdam (T 336), Type: trouwboek, Archiefnaam: Stadsarchief Amstedam, Archief: DTB Amsterdam, Inventarisnr.: 494, trouwplaats: Amsterdam (9 sep 1669 blz. 199)
3.Trouwboek Utrecht (T 335), Type: trouwboek, Archiefnaam: Utrechts Archief, Archief: DTB Utrecht, Inventarisnr.: 98, trouwplaats: Utrecht, periode: van 1660 tot 1700 (7 nov 1669 blz. 542)
4.K.O. register DD Leiden (T 097), Type: trouwboek, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: DTB Leiden, Inventarisnr.: DD 28, Gezindte: NH, trouwplaats: Leiden, periode: 1703 (31 okt 1704 blz. 97)


Geertruy Rijken

Geertruy Rijken, ged. te Leiden op 30 jun 1700.

otr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 27 jaar oud) te Leiden op 18 aug 1731 (getuigen: zijn bekende Hermanus Brugman en haar zuster Lena Rijke)1
met

Eike Laaterville, zn. van Johannes Laterveer (ziekentrooster bij de VOC) en Johanna le Feber, ged. te Leiden (Pieterskerk) op 12 mrt 1704 (getuigen: Philip Baertman en Anna Laeterveer), ovl. (minstens 73 jaar oud) te Leiden tussen 17 jan 1778 en 24 jan 1778 , begr. te Leiden, tr. (1) met Anna Beenhouwer, (Anna tr. (2) met Willem Bennink.).
intro:Mogelijkerwijs dezelfde als Ycke Laterveer, die met een Geertruy Rijken trouwt, alhoewel hij uitdrukkelijk als jongman wordt genoemd, tr. (3) met Lijsbeth Verschueren.

Bronnen:
1.K.O. register L Leiden (T 150), Type: trouwboek, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: DTB Leiden, Inventarisnr.: L 11, trouwplaats: Leiden, periode: van 1633 tot 1637 (18 aug 1731 blz. 199)


Lijsbeth Verschueren

Lijsbeth Verschueren, geb. te Leiden circa 1720, ovl. (minstens 55 jaar oud) tussen 17 jun 1775 en 24 jun 1775 .

otr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 39 jaar oud) te Leiden op 27 apr 1743 (getuigen: Hendrik Korteweg zijn zwager en Jannetje Verschuere, haer moeij en Catrijn Maertens haer moeij)
met

Eike Laaterville, zn. van Johannes Laterveer (ziekentrooster bij de VOC) en Johanna le Feber, ged. te Leiden (Pieterskerk) op 12 mrt 1704 (getuigen: Philip Baertman en Anna Laeterveer), ovl. (minstens 73 jaar oud) te Leiden tussen 17 jan 1778 en 24 jan 1778 , begr. te Leiden, tr. (1) met Anna Beenhouwer, (Anna tr. (2) met Willem Bennink.).
intro:Mogelijkerwijs dezelfde als Ycke Laterveer, die met een Geertruy Rijken trouwt, alhoewel hij uitdrukkelijk als jongman wordt genoemd, tr. (2) met Geertruy Rijken, dr. van Jan Janz de Rijken en Catarijn de Brand.

Bronnen:
1.K.O. register L Leiden (T 150), Type: trouwboek, Archiefnaam: RA Leiden, Archief: DTB Leiden, Inventarisnr.: L 11, trouwplaats: Leiden, periode: van 1633 tot 1637 (18 aug 1731 blz. 199)


Reiner von Fischenich

Reiner von Fischenich.

tr.
met

Eva Brandtscheidt, dr. van Johan van Brandtscheid en Agnes van Zevel.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sophia*1470     11 


Eva Brandtscheidt

Eva Brandtscheidt.

tr.
met

Reiner von Fischenich.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Sophia*1470     11 


Herman van der Horst

Herman van der Horst.

tr.
met

Christina van Gent.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christina*1440     


Christina van Gent

Christina van Gent.

tr.
met

Herman van der Horst.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christina*1440     


Gerard Prouningh

Gerard Prouningh, ged. te 's-Hertogenbosch op 14 jun 1634, stadhouder van Son en Breugel.

 

tr.
met

Catharina van der Loo


Jacob Prouningh

Jacob Prouningh, ged. te 's-Hertogenbosch op 14 jun 1634, kwartierschout van Peelland, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) te St. Oedenrode op 25 dec 1662.

 

tr.
met

Catharina van Battum


Hendrik Prouningh

Hendrik Prouningh.

 

tr.
met

Geertrui van Meurs


Lambert Prouningh

Lambert Prouningh, ged. te 's-Hertogenbosch op 2 aug 1643.
overleed ongehuwd.

 


Dirk Prouningh

Dirk Prouningh.

 

tr. te Arlon in 1675
met

Eijken Wargaren.
had van zijne bijzit N. Bogaert te Breugel twee bastaardzonen Lam bert en Philips genaamd ; wellicht stamt van een van hen af de veenarbeidersfamilie Proenings, die thans in de Peel verblijf houdt.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marga Arlon    
Cornelis Nijmegen    
Philips Woensel    
Lambert Hooidonk    


Catharina van der Loo

Catharina van der Loo.

tr.
met

Gerard Prouningh, zn. van Jhr Cornelis Proeninck genaempt van Deventher (hoofdschout kwartier de Peel) en Anna Millinck van Gerwen, ged. te 's-Hertogenbosch op 14 jun 1634, stadhouder van Son en Breugel