GensDataPro persoonskaarten 18600-18619
Meijnsken Cornelis Hoogendoorn

Meijnsken Cornelis Hoogendoorn.

tr. te Willige Langerak circa 1660
met

Cornelis Pieters Heijn, schepen Willige Langerak 1683-1690, ovl. na 1690.
Cornelis Pieters Heijn en Meijnsken Cornelis Hoogendoorn
Testament dd. 5 Feb 1683, van Cornelis Pieters Heijn, buyrmeester van W.L. x Meijnsken Cornelisdr Hoogendoorn, echtel. legateren aan Cornelis Jansz Molenaar naegelaten zoon van hun dr. Annetgen Cornelisse zalgr. geprocureert bij Jan Meertens Molenaer de somme van f 100,- (naam Molenaar later evt. Vermeulen?)

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Adriaantje  †1713 Willige Langerak  


Cornelis Huyberts Hoogendoorn

Cornelis Huyberts Hoogendoorn, geb. circa 1630, buurmeester te Willige Langerak (1638), ovl. (hoogstens 52 jaar oud) te Willige Langerak voor aug 1682.

tr. (ongeveer 30 jaar oud) in 1660
met

Martijntje Gerrits, ovl. na okt 1707.
Martijntje Gerritsdr wed. en boedelhoudster van Cornelis Huijbertsz Hoogendoorn, verkoopt aan Pieter Robbert Vroom een erffken daer een huijs opgestaan heeft, gelegen te W.L. voor f 2,- , 4 Mei 1683.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Meijnsken     
Jacob     
Johannes Willige Langerak 1703 Rotterdam  


Martijntje Gerrits

Martijntje Gerrits, ovl. na okt 1707.

tr. (Cornelis ongeveer 30 jaar oud) in 1660
met

Cornelis Huyberts Hoogendoorn, zn. van Huybert Jacobs Hoogendoorn en Meynsken Jan Berends Versteegh, geb. circa 1630, buurmeester te Willige Langerak (1638), ovl. (hoogstens 52 jaar oud) te Willige Langerak voor aug 1682.
Martijntje Gerritsdr wed. en boedelhoudster van Cornelis Huijbertsz Hoogendoorn, verkoopt aan Pieter Robbert Vroom een erffken daer een huijs opgestaan heeft, gelegen te W.L. voor f 2,- , 4 Mei 1683.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Meijnsken     
Jacob     
Johannes Willige Langerak 1703 Rotterdam  


Jacob Cornelisse Hoogendoorn

Jacob Cornelisse Hoogendoorn.

Genoemd bij de verdeling boedel van zijn grootvader Huybert Jacobs Hoogendoorn.

Kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aeltje  †1712 Willige Langerak  


Johannes Kornelisse Hoogendoorn

Johannes Kornelisse Hoogendoorn, geb. te Willige Langerak, meesterbakker, begr. te Rotterdam op 8 mei 1703.

tr. (Madeleintje ongeveer 21 jaar oud) te Rotterdam op 22 mrt 1682
met

Madeleintje Harperts van den Burggraaf, ged. te Rotterdam op 18 apr 1660, begr. te Rotterdam op 31 okt 1703.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Martijntje~1699 Rotterdam 1733 IJsselstein 34


Aeltje Jacobs Hoogendoorn

Aeltje Jacobs Hoogendoorn, ovl. te Willige Langerak na 6 aug 1712.

tr.
met

CornelisJansz Vermeulen, ovl. te Willige Langerak na 6 aug 1712


CornelisJansz Vermeulen

CornelisJansz Vermeulen, ovl. te Willige Langerak na 6 aug 1712.

tr.
met

Aeltje Jacobs Hoogendoorn, dr. van Jacob Cornelisse Hoogendoorn, ovl. te Willige Langerak na 6 aug 1712


Madeleintje Harperts van den Burggraaf

Madeleintje Harperts van den Burggraaf, ged. te Rotterdam op 18 apr 1660, begr. te Rotterdam op 31 okt 1703.

tr. (ongeveer 21 jaar oud) te Rotterdam op 22 mrt 1682
met

Johannes Kornelisse Hoogendoorn, zn. van Cornelis Huyberts Hoogendoorn (buurmeester te Willige Langerak (1638)) en Martijntje Gerrits, geb. te Willige Langerak, meesterbakker, begr. te Rotterdam op 8 mei 1703.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Martijntje~1699 Rotterdam 1733 IJsselstein 34


Martijntje Hoogendoorn

Martijntje Hoogendoorn, ged. te Rotterdam op 18 okt 1699, begr. te IJsselstein op 11 nov 1733.

tr.
met

Willem Graves, ged. te Benschop op 9 feb 1688, mr.chirurgijn, gerechtsbode, schout en burgemeester van Benschop, begr. te Benschop op 2 dec 1777


Willem Graves

Willem Graves, ged. te Benschop op 9 feb 1688, mr.chirurgijn, gerechtsbode, schout en burgemeester van Benschop, begr. te Benschop op 2 dec 1777.

tr.
met

Martijntje Hoogendoorn, dr. van Johannes Kornelisse Hoogendoorn (meesterbakker) en Madeleintje Harperts van den Burggraaf, ged. te Rotterdam op 18 okt 1699, begr. te IJsselstein op 11 nov 1733


Huybert Jacobs Hoogendoorn

Huybert Jacobs Hoogendoorn, geb. te Willige Langerak circa 1589, ovl. (minstens 55 jaar oud) te Willige Langerak na 17 aug 1644.

tr.
met

Meynsken Jan Berends Versteegh, dr. van Jan Barends Versteegh, geb. circa 1590, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Willige Langerak circa nov 1640.
gegoed in de polder De Vijf Hoeven, Blaeckenburgh is een versterkt huis in Jaarsveld.
1027, 1-11-1640.
Comp. voor schout en schepenen van Willinge Langerak schepen is oa. Paulus Jacobsz Hoogendoorn Huijbert Jacobsz Hoogendoorn ter eenre ende Jacob Huijberts en Cornelis Huijberts oogendoorn als meerderjarige zoons geass. met Ghijsbert Jansz Versteech en mede als oom en bloetvoocht over de verdere onmundige weeskinderen van voorn Huijbert Jacobsz Hoogendoorn, weduwnaar van Meijnsken Jan Beerentsdr Versteech zaliger.
transp. aan Cornelis Willemsz Saijchge en Jan Jacobsz Verschoor, 7 mrg lant. (mogelijk dijkslag 246).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1630  †1682 Willige Langerak 52Bronnen:
1.Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht (B 252), Type: boek, Schrijver: Olde Meijerink, Drs B. e.a, Uitgever: Stichting Matrijs : Utrecht, ISBN nummer: 90-3545-072-6, Plaats: Utrecht, Uitgegeven: 1995


Meynsken Jan Berends Versteegh

Meynsken Jan Berends Versteegh, geb. circa 1590, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) te Willige Langerak circa nov 1640.

tr.
met

Huybert Jacobs Hoogendoorn, zn. van Jacob A(d)ryaen [Pouwels] Hoogendoorn (•schepen, "heer van Blaeckenburgh") en Marietje Cornelisse, geb. te Willige Langerak circa 1589, ovl. (minstens 55 jaar oud) te Willige Langerak na 17 aug 1644.
gegoed in de polder De Vijf Hoeven, Blaeckenburgh is een versterkt huis in Jaarsveld.
1027, 1-11-1640.
Comp. voor schout en schepenen van Willinge Langerak schepen is oa. Paulus Jacobsz Hoogendoorn Huijbert Jacobsz Hoogendoorn ter eenre ende Jacob Huijberts en Cornelis Huijberts oogendoorn als meerderjarige zoons geass. met Ghijsbert Jansz Versteech en mede als oom en bloetvoocht over de verdere onmundige weeskinderen van voorn Huijbert Jacobsz Hoogendoorn, weduwnaar van Meijnsken Jan Beerentsdr Versteech zaliger.
transp. aan Cornelis Willemsz Saijchge en Jan Jacobsz Verschoor, 7 mrg lant. (mogelijk dijkslag 246).

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Cornelis*1630  †1682 Willige Langerak 52


Jacob A(d)ryaen [Pouwels] Hoogendoorn

Jacob A(d)ryaen [Pouwels] (Jacob Adriaan Paulusz) Hoogendoorn1, geb. te Willige Langerak circa 1530, •schepen, "heer van Blaeckenburgh", ovl. (ongeveer 74 jaar oud) te Willige Langerak op 2 jul 1604.

tr.
met

Marietje Cornelisse.
leenman van Blois, beleend 1592, droeg het leen over 1604,.
vermeld in de lijst van het Oudschildgeld van Sint Marie te Utrecht 1600. De naam Hoogendoorn vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in het land van Heusden en Altena. Hij is afkomstig van het in 1371 bestaande poldergebied " de Hogedoorn", gelegen boven Almkerk. Lokatie is thans bekend als de "Oude Doorn", een doodlopende weg met de in 1700 gebouwde molen " De oude Doorn".

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Huybert*1589 Willige Langerak †1644 Willige Langerak 55
Cornelis  †1630 Willige Langerak  
Pauwels Willige Langerak †1639 Willige Langerak  Bronnen:
1.Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht (B 252), Type: boek, Schrijver: Olde Meijerink, Drs B. e.a, Uitgever: Stichting Matrijs : Utrecht, ISBN nummer: 90-3545-072-6, Plaats: Utrecht, Uitgegeven: 1995


Cornelis Jacobsz Hoogendoorn

Cornelis Jacobsz Hoogendoorn, ovl. te Willige Langerak na 26 jun 1630.Bronnen:
1.Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht (B 252), Type: boek, Schrijver: Olde Meijerink, Drs B. e.a, Uitgever: Stichting Matrijs : Utrecht, ISBN nummer: 90-3545-072-6, Plaats: Utrecht, Uitgegeven: 1995


Pauwels Jacobsz Hoogendoorn

Pauwels Jacobsz Hoogendoorn, geb. te Willige Langerak, Dijkmeester van de Lopikerwaard, ovl. te Willige Langerak na 26 aug 1639.

trouwt drie keer 1: NN, 2: Marrigje Jans Blankert 25 march 1627, Jaarsveld, 3: Fransje Heijmens 19 april 1635, Willige Langerak.

Kind:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jacob*1625     Bronnen:
1.Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht (B 252), Type: boek, Schrijver: Olde Meijerink, Drs B. e.a, Uitgever: Stichting Matrijs : Utrecht, ISBN nummer: 90-3545-072-6, Plaats: Utrecht, Uitgegeven: 1995


Friedrich VI von Leiningen

Friedrich VI Graf von Leiningen, 1328 Landgraf zu Leiningen.

tr.
met

Jutta (1) von Isenburg, dr. van Johann I von Isenburg en Uda von Ravensberg, ovl. tussen 1330 en 1335.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Friedrich  †1397   


Jutta (1) von Isenburg

Jutta (1) von Isenburg, ovl. tussen 1330 en 1335.

tr.
met

Friedrich VI Graf von Leiningen, zn. van Friedrich V von Leiningen (PID: 36000217) en Sophie von Freiburg, 1328 Landgraf zu Leiningen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Friedrich  †1397   


Friedrich V von Leiningen

Friedrich V von Leiningen, geb. in 1277, PID: 36000217, ovl. (hoogstens 65 jaar oud) voor 1342.

tr.
met

Sophie von Freiburg, ovl. na 29 mrt 1335.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Friedrich     


Sophie von Freiburg

Sophie von Freiburg, ovl. na 29 mrt 1335.

tr.
met

Friedrich V von Leiningen, zn. van Frederik IV van Leiningen (graaf van Leiningen 1287) en Johanna d' Aspremont Dame de Wassigny, geb. in 1277, PID: 36000217, ovl. (hoogstens 65 jaar oud) voor 1342.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Friedrich     


Johann I von Isenburg

Johann I von Isenburg, geb. voor 1266, ovl. (ongeveer 53 jaar oud) voor 1319.

tr.
met

Uda von Ravensberg, dr. van Otto III van Ravensberg (eerst geestelijke, uitgetreden daarna graaf van Ravensberg 1256) en Hedwig van der Lippe, geb. voor 1276, ovl. (minstens 37 jaar oud) op 25 jun 1313.
der blinde Herr, 20.10.1299 königl. Burgmann auf Calsmunt, 1310 Verkauf der Veste Frauenstein an den Erzbischof von Mainz.
st ihr Mann Johann I. v.Isenburg-Limburg oder Johann I. v.Limburg?

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jutta  †1330