Genealogische website van Cees Hagenbeek
Anthonie de Lalaing
Anthonie de Lalaing, geb. in 1480, ged. Culemborg, ovl. Gent [België] op 2 apr 1540, begr. Hoogstraten,
, heer en na 1518 graaf van Hoogstraten, heer van Montigny, werd 1509 baljuw van Gooiland en in 1522 stadhouder van Holland, Zeeland en West-Friesland, ridder van het Gulden Vlies.

tr. op 11 apr 1509
met

Elisabeth van Culemborg, dr. van Jasper heer van Culemborg en Johanna van Bourgondië, geb. op 30 mrt 1475, ovl. Culemborg op 9 dec 1555 op kasteel Culemborg,
, Erfde in 1504 van haar vader de heerlijkheden Culemborg, Hoogstraaten, Borsselen en Zuylen. Haar geur hangt nog immer in het stadje aan de Lek.
Haar kasteel is er niet meer. Even buiten het centrum van Culemborg zijn alleen nog wat restanten te bezichtigen van wat eens de trotse burcht was van vrouwe Elisabeth en haar man Anthonis van Lalaing. Toch lijkt een wandeling door Culemborg veel op een bezoek aan de erfenis van deze bijzondere vrouw, want veel herinnert nog aan haar in het stadje aan de Lek. Toen ze kinderloos stierf in 1555 liet Elisabeth een testament na waar de inwoners nog steeds de vruchten van plukken. Zo werd in 1950 de bouw van het bejaardenhuis gefinancierd uit haar nalatenschap.
Voor het centrum slaan we bij het station links, tot het kruispunt, daar rechtsaf en bij zebrapad weer links langs het water tot aan de Prijssestraat. Die komt uit op de Varkensmarkt waar een rechthoekige zaalkerk staat, een schuilkerk. De straat links loopt onder de ’Binnenpoort’ door, en komt uit op de Markt met rechts de St. Barbarakerk die een orgel van de Utrechtse orgelbouwer Witt-Bärtz bezit. Boven de poort in een nis staat een klein maar helaas aangetast beeldje van de heilige Barbara, gemaakt door Mari Andriessen. Op de kop van de Markt staat het stadhuis dat Elisabeth en Anthonis lieten bouwen door bouwmeester Rombout Keldermans. Voor die tijd zette hij een vrij hoog gebouw neer. De onderste vensters werden niet voorzien van glas, maar van luiken die werden geopend tijdens het uitspreken van een gerechtelijk vonnis. Zo kon heel Culemborg meeluisteren. Nog steeds ligt voor het stadhuis een blauwe steen waarop de veroordeelde moest staan tijdens terechtstellingen. Rechts hangen ijzeren ringen, ’de kaak’ waarin men aan de kaak werd gesteld.
De straat rechts van het stadhuis komt uit op de Vismarkt. Aan het einde links afslaan en via het Voorburg komen we bij de ruïne van het kasteel van Culemborg. Met de bouw werd waarschijnlijk al in 1270 begonnen. Het centrale deel was de opperhof met een hoge witte toren, een grote ontvangstzaal, de keuken en een kapel. Elisabeth zag er tijdens haar verblijf vooral op toe dat het kasteel gerieflijker werd. Zij trouwde eerst met Jan van Luxemburg en na diens dood met Anthonis van Lalaing. Behalve in Culemborg bezat Elisabeth ook het kasteel van Hoogstraten. Omdat Anthonis veel van huis was, kwam het beheer van de bezittingen in Culemborg voornamelijk op Elisabeth neer. Ze liet onder meer een huis voor arme oude mannen en vrouwen bouwen. Het verblijf was aan strenge regels gebonden. Bezoek aan de herberg werd niet toegestaan en de bewoners moesten veel bidden. Na de dood van Anthonis in 1528 is Elisabeth permanent in Culemborg blijven wonen.
Op 9 december 1555 moet er een grote schok door het stadje zijn gegaan. Elisabeth stierf die dag op tachtigjarige leeftijd en Culemborg raakte in diepe rouw. Dertig dagen lang werden drie maal daags de klokken geluid en vele missen werden gelezen. Elisabeth geloofde dat alleen heiligen direct toegang hadden tot de hemel. Gewone stervelingen, ook zij, moesten een tijd in het voorportaal doorbrengen. Die gang kon worden bekort door goede werken en veel bidden.
In haar nalatenschap laat Elisabeth onder meer bepalen dat er een weeshuis moet worden gebouwd in Culemborg. In 1560 is het klaar. De kinderen moeten iedere morgen om zes uur voor Elisabeth bidden. Pa na de reformatie wordt die regel opgeheven. Tot 1952 hebben er wezen gewoond in het huis dat nu ingericht is als museum.
Het kasteel van Culemborg is nogal roemloos ten onder gegaan. In 1672 trokken de Franse troepen de stad in en bezetten het kasteel. Toen ze een jaar later vertrokken, bleek het kasteel volledig uitgewoond. Daarna raakte het in verval, in 1812 werden de laatste gebouwen afgebroken. Wat rest zijn wat fundamenten en een deel van de tuin.
Wie echt wil wandelen moet hier toeslaan want hoe fraai Culemborg ook is, je bent er zo doorheen. Vanaf de ruïne kun je de Beusichemse dijk op waar de vergezichten over de Lazaruswaard en de Lek lokken. Hier rijden wel auto’s.
Terug bij het kasteel rechts de Meent in die over gaat in de Ridderstraat. Hier staat alweer een Barbarakerk, maar nu ’de grote’ met een vierkante toren. Iedere avond even voor tien uur wordt hier de Papklok geluid. Een oud gebruik dat de bewoners er aan moest herinneren dat de poorten over een kwartier dicht zouden gaan. Dan werd er nog een bord pap genomen en hup onder de wol.
Dwars doorsteken over de markt door de Kerkstraat naar de Herenstraat voor het weeshuis. Ruim vierhonderd jaar lang hebben hier wezen gewoond. Nu is het een klein museum. Op videobeelden komen wezen van nu aan het woord en wezen die nog in dit weeshuis hebben gewoond. Hier hangt ook een zogenaamde memorietafel, een schilderij waarop Elisabeth samen met haar twee echtgenoten staat afgebeeld, alle drie op ongeveer dertigjarige leeftijd.
De weg naar het station loopt langs de Caffaigne, vier panden op de hoek van de Herenstraat en de Everzwijnstraat (genoemd naar een oudoom van Elisabeth Jonker Everzwijn). Armen in Culemborg konden aanspraak maken op de ’poth’, een instelling die geld van rijken inzamelde voor de armen. Bij het Caffaigne werd voedsel en kleding en uitgedeeld, tr. (1) met Johan van Luxemburg, zn. van Jacob I van Luxemburg (heer van Fiennes) en Maria de Berlaymont. Uit dit huwelijk geen kinderen


Joost de Lalaing
Joost de Lalaing (osse de Lalaing Seigneur de Montigny de Brakele de Salardinghem et de Lalaing), ovl. op 5 aug 1483.

tr.
met

Bonne de la Viéville (Viefville).

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anthonie*1480 Culemborg †1540 Gent [België] 60


Bonne de la Viéville
Bonne de la Viéville (Viefville).

tr.
met

Joost de Lalaing (osse de Lalaing Seigneur de Montigny de Brakele de Salardinghem et de Lalaing), ovl. op 5 aug 1483.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anthonie*1480 Culemborg †1540 Gent [België] 60


Petrus Sylvius
Petrus Sylvius, predikant.


Marten Wijnen
Marten Wijnen.

tr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) in 1620
met

Anna Sylvius, dr. van Johannes Cornelisz Sylvius (predikant te Amsterdam) en Aeltie van Uylenburch, geb. Tzummarum in 1598, ovl. in 1642


Cornelis Sylvius
Cornelis Sylvius, geb. Sloten op 27 aug 1608, opperkoopman VOC in het verre oosten, regent en burgemeester van Haarlem van 1679 tot 1680, ovl. Haarlem op 6 okt 1685,
, geschiedschrijven van de familie.


Leendert Boonstoppel
Leendert Boonstoppel, ged. Goudriaan op 15 jul 1696.Bronnen:
1.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel I (OV Rijnland I), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1989 (blz. 35)


Aalbert Boonstoppel
Aalbert Boonstoppel, ged. Goudriaan op 1 mrt 1699.

tr. Alblasserdam op 1 dec 1731
met

Pleuntje Jacques Nidius (Nijdins, Nijdingh), ged. Alblasserdam op 19 okt 1707, ovl. voor 20 okt 1737.

Bronnen:
1.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel I (OV Rijnland I), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1989 (blz. 35)


Adelheid van Millendonk
Adelheid van Millendonk (van Reifferscheidt-Millendonk),
, Aleydis, to: ? v.Reifferscheid, H v.Millendonk.

tr.
met

Ritter Werner Scheiffart van Merode, zn. van Johann III Scheiffart van Merode (ridder 1331, heer van Hemmersbach, buitenburge van Keulen 1333) en Margaretha von Müllenark-Tomburg.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan IV*1344  †1406  62


Bastiaen Boonstoppel
Bastiaen Boonstoppel, ged. Goudriaan op 21 nov 1703.Bronnen:
1.Onze Voorouders Kwartierstaten en Stamreeksen deel I (OV Rijnland I), NGV, afdeling Rijnland, Leiden, 1989 (blz. 35)


Rintcius ter Veen
Rintcius ter Veen, geb. in okt 1914, ovl. Utrecht op 15 jan 1915,
, elders overleden; geboortepl: Wildervank oud 3 maand; beroep vader: schipper.


Heikien ter Veen
Heikien ter Veen, geb. Wildervank in 1917, ovl. Wildervank op 29 jan 1918.


Willem Brinkman
Willem Brinkman, koopman.

tr.
met

Heikien Smith.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tjakje*1885 Wildervank    


Heikien Smith
Heikien Smith.

tr.
met

Willem Brinkman, koopman.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Tjakje*1885 Wildervank    


Julius Harm Klumperbeek
Joes (Julius Harm) Klumperbeek, geb. Havelte op 18 okt 2005.


Pieter IJsbrants Koolen
Pieter IJsbrants Koolen1, ged. 's-Gravenzande op 12 apr 1722.

tr. 's-Gravenzande op 21 mrt 1745
met

Annetje Jorisdr van der Valk1, dr. van Joris Cornelisz van der Valk en Trijntje Sonnevelt, ged. 's-Gravenzande op 2 mrt 1721.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 531)


Annetje Jorisdr van der Valk
Annetje Jorisdr van der Valk1, ged. 's-Gravenzande op 2 mrt 1721.

tr. 's-Gravenzande op 21 mrt 1745
met

Pieter IJsbrants Koolen1, zn. van IJsbrant Pietersz Koolen (bouwman in het Hondertland) en Hilletje IJsbrantsdr Doorduyn, ged. 's-Gravenzande op 12 apr 1722.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 531)


Joris Cornelisz van der Valk
Joris Cornelisz van der Valk.

tr.
met

Trijntje Sonnevelt, dr. van Pieter Doesz Sonnevelt (bouwman, diaken, ouderling) en Annetje Cornelisse van der Kooij, ged. 's-Gravenzande op 15 jan 1696 (getuige: haar tante Maartje Cornelisse van der Kooij).

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Annetje~1721 's-Gravenzande    


Trijntje Bruijnsdr van Dorp
Trijntje Bruijnsdr van Dorp, geb. Vlaardinger-Ambacht op 24 apr 1709, ged. Vlaardinger-Ambacht op 28 apr 1709, ovl. in 1789, begr. Naaldwijk op 7 jan 1789.

tr. in 1730
met

Doe Sonnevelt, zn. van Pieter Doesz Sonnevelt (bouwman, diaken, ouderling) en Annetje Cornelisse van der Kooij, ged. 's-Gravenzande op 4 mei 1698 (getuige: Trijntie Jans), voorvader van de cabaretier Wim Sonneveld van 1917 tot 1974, begr. Naaldwijk op 1 feb 1786.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan~1768 Naaldwijk †1831 Pijnacker 63
Pieter~1733 Naaldwijk 1799 Naaldwijk 66


Bruyn van Dorp
Bruyn van Dorp.

tr.
met

Jannetje Qualm, dr. van Jan Ariensz Qualm (bouwman) en Neeltje (Cornelia Willemsdr) Dijkshoorn, geb. in 1685, ovl. in 1772.

Uit dit huwelijk een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Trijntje*1709 Vlaardinger-Ambacht †1789 Naaldwijk 79