Genealogische website van Cees Hagenbeek
HendrickJansz Besemer
HendrickJansz (Heyndrick Jansz, Heijndrick Jansz) Besemer, geb. Hendrik Ido Ambacht circa 1440, ovl. Hendrik Ido Ambacht in 1521 (1520), begr. 't Woud,
, wijst op verzoek vonnis te Mijnsherenland in 1445. Huurt op 29-6-1457 6 morgen land te Ouderkerk van Arien Jansz,  geeft samen met zijn zwagers aan zijn broer een “warinc” op 13-6-1462, ontvangt zelf een “warinc” voor 10 jaar van Willem Jan Vrientsz. van het land in het “oude huysken” groot 12 morgen (= weer 138 en 139),“’ vermeld 1487, pacht in 1488 de korentiende in de polder de Hoge Nesse, is in 1494 geld schuldig, overl. vóór 1497 als zijn zoon optreedt als erfgenaam van Pieter Voppensz.
Schout Mijnsheerenland, Landbouwer, Hoogheemraad, bezit land onder H.I.Ambacht, Rijsoord en Ridderkerk Schout van Mijnsheerenland. wonende Hendrik-Ido-Abacht, wijst op verzoek vonnis te Mijnsheerenland 1445. Bron: KWST De Keijzer-Eijkelenboom kwnr 80.720 KWSTB XV GVP/TUD Delft 1998 Landbouwer,Hoogheemraad, geboren circa 1440 te verm. Hendrik-Ido-Ambacht, overleden circa 1520 te vermoedelijk Hendrik-Ido-Ambacht. Indices Hof van Holland ARA den Haag. Indices civiele sententies, decreten en appointementen. Inv.nr 1072-1074. Het 12e Register van sententien 27-1-1469 tot 27-6-1472. 54) Jacob Jansz. contra Hendrick Bezemer 3 november 1470. Bezemair/op den Eysch van Henrick Bezemair tegen Jacob Jansz. werd het vonnis van de schepenen van Dordrecht te niet gedaen en parthijen geordonneert van Nieuws voor de Hoven te procederen over de Cooppenningen van vijftien hoet tarwe 3 november 1470 (Reg.12.no.54 folio 101) Register 56 1554. De erfgenamen van Jacob Jansz. contra Heynrick (Hubrechtse??) m.i. Ghysbrechtse ? Besemer-01-10-1507: Heynrick Besemer beset op sijn seven mergen coeyen ende beesten. "Cleijs Dircksz.vanwege een wilkeur van 11 Rijnsgld; borgen Symon Gheritsz. en ..(Wilkeurboek Ridderkerk; GAR, Htd 827) Heynrick Besemer beset noch op sijn lant verder voorlopig onleesbaar (Archief Huys ten Donck 827) Ick Henrijck Besemer heeft een willkeur (schuldvordering op Claess Willemsz. als van 4 Rhijnsguldens. Item Henrick Besemer heeft een wilkeur volstaende? vant ? op Claes Willemsz. als van vier Rhijnsguldens te betalen op Sinte Maertijnsdage.. naestcomende. Ende wairt selvedat hij dese voors,somme niet en betalen tot deser dagen, dat als dan Henrick Besemer voorsz mach comen ..? sonder panden (verder onleesbaar) Dee lesten dach in mey Anno XVc ende negen.[Arch.Htd 827] Oud Alblas Zuidzijde Heynrick Ghysenlant = Hendrick Besemerslant 8 morgen Archief Huys ten Donck.Regestnr.187 1503 mei 20. Hendrik Damijsz, schout, en Cornelis Willemsz, Joris Kievit, Zijmon Gerritsz. en Jan Willemsz. (lage) heemraden van Riederambacht oorkonden, dat Geertruijd Huijg Zijmonsdr. verkocht heeft aan Dirck Simonsz. haer neef een perceel van 13,5 morgen land in Nieuw Rijderwaert gelegen in het lange land vanaf de dijk, ten noorden begrensd door het Waligslant en ten zuiden door het land van Pieter Huijgensszoene en Hendrik Besemer. Afschrift in inv.no.384 fol.90 recto. Hij heeft bezittingen (land) onder H.I.Ambacht, Rijsoord en Ridderkerk Een weer aan de zuidzijde van Oud Alblas is Heynric Ghysenlant = Hendrick Besemerslant, 8 morgen (Z10) (Morgen-Morgensgelijk. Dijkplicht in Hendrik-Ido-Ambacht en Schildmanskinderenambacht.) fol.20. Item aldus soe leyt ghedijct ende ghemuert Heynric Yden-ambocht ende Scilmanskinderambocht in die tsestich roeden aen den drogen dijck van horen lande te weten: eerst Scilmanskinderambocht noch te weten van elke mergen 2 voet 2 duym. Item in den eersten soe leit ghedijct van den pael of totter eerster muer toe Jan van Swindrecht met 3,5 mergen lants. Item Jan van Dam ende Heynric Besemer kinderen zijn die eerst in die eerste muer ghemuert met 3 mergen lants. enz. (fol 21 vso). Item Heynric Besemer kinderen aen ver Gheylen wech in 't Sant 3 mergen 1 hont. 't Sant ligt aan de Vrouwgelenweg in het Volgerland van Rijsoord; zie ook akte in het Archief van het Heilige-Geest en Pesthuis ter Grooter Kerck, waar op 15 mei 1540 zijn zoon Ghijsbrecht Besemer Heynricszn. dit land overdraagt aan de Heilige Geest en Pesthuismeesters te Dordrecht. (Inventaris Archief Huys ten Donck regest 187).20 mei 1503, Hendrik Damijsz. schout, Cornelis Willemsz, Joris Kievit, Zijmon Gerritsz. en Jan Willemsz. (lage) heemraden van Riederambacht oorkonden, dat Geertruijd Huijg Zijmonsdr. verkocht heeft aan Dirck Simonsz. haar neef een perceel van 13,5 morgen land in Nieuw Rijderwaert gelegen in het lange land vanaf de dijk, ten noorden begrensd door het Waligslant en ten zuiden door het land van Pieter Huijgenszoene en HENDRICK BESEMER.(Afschrift in inv.no.384 fol.89 recto). -01.10-1507: Heynrick Besemer "beset Cleijs Dircksz. beesten op sin lant"vanwege een wilkeur van 11 Rijnsgld; borgen Symon Gheritsz. en.. (Wilkeurboek Ridd; GAR, Htd 827). (Archief Huys ten Donck inv.827) Ick Heynrick Besemer heeft een willkeur (schuldvordering) op Claes Willemsz. als van 4 Rhijnsguldens, te betalen op Sinte Maertijnsdage...naestcomende. Ende wairt selve dat hij dese voors. somme niet en betalen tot deser dagen, dat als dan Henrick Besemer voorsz. mach comen...? sonder panden, verder voorlopig onleesbaar. De lesten dach in mey Anno XVc ende negen. [Indices Hof van Holland ARA Den Haag. Indices civiele sententies, decreten en appointementen. In.nr.1072-1074. Het 12e register van sententien 27-1-1469 tot 27-6-1472].(54) Jacob Jansz. contra Hendrick Bezemer, 3 november 1470. Bezemair/ op den Eysch van Henrick Bezemair tegen Jacob Jansz. werd het vonnis van de schepenen van Dordrecht te niet gedaen en parthijen geordonneert van Nieuws voor de Hoven te procederenb over de Cooppenningen van vijftien hoet tarwe 3 nov.1470 (Reg.12.no.54 folio 101). Register nr.56 1554: De erfgenamen van Jacob Jansz. contra Heynrick (Hubrechtse??),  Ghysbrechtse ? (JB) Besemer.
Hoogheemraad, beroep: Bouwman, Alderman (hoogheemraad), Schout Mijnsheerenland, Landbouwer, Hoogheemraad, bezit land onder H.I.Ambacht, Rijsoord en Ridderkerk Schout van Mijnsheerenland. wonende Hendrik-Ido-Abacht, wijst op verzoek vonnis te Mijnsheerenland 1445. Bron: KWST De Keijzer-Eijkelenboom kwnr 80.720 KWSTB XV GVP/TUD Delft 1998 Landbouwer,Hoogheemraad, geboren circa 1440 te verm. Hendrik-Ido-Ambacht, overleden circa 1520 te vermoedelijk Hendrik-Ido-Ambacht. Indices Hof van Holland ARA den Haag. Indices civiele sententies, decreten en appointementen. Inv.nr 1072-1074. Het 12e Register van sententien 27-1-1469 tot 27-6-1472. 54)Jacob Jansz. contra Hendrick Bezemer 3 november 1470. Bezemair/op den Eysch van Henrick Bezemair tegen Jacob Jansz. werd het vonnis van de schepenen van Dordrecht te niet gedaen en parthijen geordonneert van Nieuws voor de Hoven te procederen over de Cooppenningen van vijftien hoet tarwe 3 november 1470 (Reg.12.no.54 folio 101) Register 56 1554. De erfgenamen van Jacob Jansz. contra Heynrick (Hubrechtse??) m.i. Ghysbrechtse ? Besemer-01-10-1507: Heynrick Besemer beset op sijn seven mergen coeyen ende beesten. "Cleijs Dircksz.vanwege een wilkeur van 11 Rijnsgld; borgen Symon Gheritsz. en ..(Wilkeurboek Ridderkerk; GAR, Htd 827) Heynrick Besemer beset noch op sijn lant verder voorlopig onleesbaar (Archief Huys ten Donck 827) Ick Henrijck Besemer heeft een willkeur (schuldvordering op Claess Willemsz. als van 4 Rhijnsguldens. Item Henrick Besemer heeft een wilkeur volstaende? vant ? op Claes Willemsz. als van vier Rhijnsguldens te betalen op Sinte Maertijnsdage.. naestcomende. Ende wairt selvedat hij dese voors,somme niet en betalen tot deser dagen, dat als dan Henrick Besemer voorsz mach comen ..? sonder panden (verder onleesbaar) Dee lesten dach in mey Anno XVc ende negen.[Arch.Htd 827] Oud Alblas Zuidzijde Heynrick Ghysenlant = Hendrick Besemerslant 8 morgen Archief Huys ten Donck.Regestnr.187 1503 mei 20. Hendrik Damijsz, schout, en Cornelis Willemsz, Joris Kievit, Zijmon Gerritsz. en Jan Willemsz. (lage) heemraden van Riederambacht oorkonden, dat Geertruijd Huijg Zijmonsdr. verkocht heeft aan Dirck Simonsz. haer neef een perceel van 13,5 morgen land in Nieuw Rijderwaert gelegen in het lange land vanaf de dijk, ten noorden begrensd door het Waligslant en ten zuiden door het land van Pieter Huijgensszoene en Hendrik Besemer. Afschrift in inv.no.384 fol.90 recto. Hij heeft bezittingen (land) onder H.I.Ambacht, Rijsoord en Ridderkerk Een weer aan de zuidzijde van Oud Alblas is Heynric Ghysenlant = Hendrick Besemerslant, 8 morgen (Z10) (Morgen-Morgensgelijk. Dijkplicht in Hendrik-Ido-Ambacht en Schildmanskinderenambacht.) fol.20. Item aldus soe leyt ghedijct ende ghemuert Heynric Yden-ambocht ende Scilmanskinderambocht in die tsestich roeden aen den drogen dijck van horen lande te weten: eerst Scilmanskinderambocht noch te weten van elke mergen 2 voet 2 duym. Item in den eersten soe leit ghedijct van den pael of totter eerster muer toe Jan van Swindrecht met 3,5 mergen lants. Item Jan van Dam ende Heynric Besemer kinderen zijn die eerst in die eerste muer ghemuert met 3 mergen lants. enz. (fol 21 vso). Item Heynric Besemer kinderen aen ver Gheylen wech in 't Sant 3 mergen 1 hont. 't Sant ligt aan de Vrouwgelenweg in het Volgerland van Rijsoord; zie ook akte in het Archief van het Heilige-Geest en Pesthuis ter Grooter Kerck, waar op 15 mei 1540 zijn zoon Ghijsbrecht Besemer Heynricszn. dit land overdraagt aan de Heilige Geest en Pesthuismeesters te Dordrecht. (Inventaris Archief Huys ten Donck regest 187).20 mei 1503, Hendrik Damijsz. schout, Cornelis Willemsz, Joris Kievit, Zijmon Gerritsz. en Jan Willemsz. (lage) heemraden van Riederambacht oorkonden, dat Geertruijd Huijg Zijmonsdr. verkocht heeft aan Dirck Simonsz. haar neef een perceel van 13,5 morgen land in Nieuw Rijderwaert gelegen in het lange land vanaf de dijk, ten noorden begrensd door het Waligslant en ten zuiden door het land van Pieter Huijgenszoene en HENDRICK BESEMER.(Afschrift in inv.no.384 fol.89 recto). -01.10-1507: Heynrick Besemer "beset Cleijs Dircksz. beesten op sin lant"vanwege een wilkeur van 11 Rijnsgld; borgen Symon Gheritsz. en.. (Wilkeurboek Ridd; GAR, Htd 827). (Archief Huys ten Donck inv.827) Ick Heynrick Besemer heeft een willkeur (schuldvordering) op Claes Willemsz. als van 4 Rhijnsguldens, te betalen op Sinte Maertijnsdage...naestcomende. Ende wairt selve dat hij dese voors. somme niet en betalen tot deser dagen, dat als dan Henrick Besemer voorsz. mach comen...? sonder panden, verder voorlopig onleesbaar. De lesten dach in mey Anno XVc ende negen. [Indices Hof van Holland ARA Den Haag. Indices civiele sententies, decreten en appointementen. In.nr.1072-1074. Het 12e register van sententien 27-1-1469 tot 27-6-1472].(54) Jacob Jansz. contra Hendrick Bezemer, 3 november 1470. Bezemair/ op den Eysch van Henrick Bezemair tegen Jacob Jansz. werd het vonnis van de schepenen van Dordrecht te niet gedaen en parthijen geordonneert van Nieuws voor de Hoven te procederenb over de Cooppenningen van vijftien hoet tarwe 3 nov.1470 (Reg.12.no.54 folio 101). Register nr.56 1554: De erfgenamen van Jacob Jansz. contra Heynrick (Hubrechtse??), m.i. Ghysbrechtse ? (JB) Besemer.:, Bouwman, Boer (Bouwman), Hoogheemraad,Landbouwer,Landpoorter, Schout Mijnsheerenland, Landbouwer, Hoogheemraad, bezit land onder H.I.Ambacht, Rijsoord en Ridderkerk Schout van Mijnsheerenland. wonende Hendrik-Ido-Abacht, wijst op verzoek vonnis te Mijnsheerenland 1445. Bron: KWST De Keijzer-Eijkelenboom kwnr 80.720 KWSTB XV GVP/TUD Delft 1998 Landbouwer,Hoogheemraad, geboren circa 1440 te verm. Hendrik-Ido-Ambacht, overleden circa 1520 te vermoedelijk Hendrik-Ido-Ambacht. Indices Hof van Holland ARA den Haag. Indices civiele sententies, decreten en appointementen. Inv.nr 1072-1074. Het 12e Register van sententien 27-1-1469 tot 27-6-1472. 54)Jacob Jansz. contra Hendrick Bezemer 3 november 1470. Bezemair/op den Eysch van Henrick Bezemair tegen Jacob Jansz. werd het vonnis van de schepenen van Dordrecht te niet gedaen en parthijen geordonneert van Nieuws voor de Hoven te procederen over de Cooppenningen van vijftien hoet tarwe 3 november 1470 (Reg.12.no.54 folio 101) Register 56 1554. De erfgenamen van Jacob Jansz. contra Heynrick (Hubrechtse??) m.i. Ghysbrechtse ? Besemer-01-10-1507: Heynrick Besemer beset op sijn seven mergen coeyen ende beesten. "Cleijs Dircksz.vanwege een wilkeur van 11 Rijnsgld; borgen Symon Gheritsz. en ..(Wilkeurboek Ridderkerk; GAR, Htd 827) Heynrick Besemer beset noch op sijn lant verder voorlopig onleesbaar (Archief Huys ten Donck 827) Ick Henrijck Besemer heeft een willkeur (schuldvordering op Claess Willemsz. als van 4 Rhijnsguldens. Item Henrick Besemer heeft een wilkeur volstaende? vant ? op Claes Willemsz. als van vier Rhijnsguldens te betalen op Sinte Maertijnsdage.. naestcomende. Ende wairt selvedat hij dese voors,somme niet en betalen tot deser dagen, dat als dan Henrick Besemer voorsz mach comen ..? sonder panden (verder onleesbaar) Dee lesten dach in mey Anno XVc ende negen.[Arch.Htd 827] Oud Alblas Zuidzijde Heynrick Ghysenlant = Hendrick Besemerslant 8 morgen Archief Huys ten Donck.Regestnr.187 1503 mei 20. Hendrik Damijsz, schout, en Cornelis Willemsz, Joris Kievit, Zijmon Gerritsz. en Jan Willemsz. (lage) heemraden van Riederambacht oorkonden, dat Geertruijd Huijg Zijmonsdr. verkocht heeft aan Dirck Simonsz. haer neef een perceel van 13,5 morgen land in Nieuw Rijderwaert gelegen in het lange land vanaf de dijk, ten noorden begrensd door het Waligslant en ten zuiden door het land van Pieter Huijgensszoene en Hendrik Besemer. Afschrift in inv.no.384 fol.90 recto. Hij heeft bezittingen (land) onder H.I.Ambacht, Rijsoord en Ridderkerk Een weer aan de zuidzijde van Oud Alblas is Heynric Ghysenlant = Hendrick Besemerslant, 8 morgen (Z10) (Morgen-Morgensgelijk. Dijkplicht in Hendrik-Ido-Ambacht en Schildmanskinderenambacht.) fol.20. Item aldus soe leyt ghedijct ende ghemuert Heynric Yden-ambocht ende Scilmanskinderambocht in die tsestich roeden aen den drogen dijck van horen lande te weten: eerst Scilmanskinderambocht noch te weten van elke mergen 2 voet 2 duym. Item in den eersten soe leit ghedijct van den pael of totter eerster muer toe Jan van Swindrecht met 3,5 mergen lants. Item Jan van Dam ende Heynric Besemer kinderen zijn die eerst in die eerste muer ghemuert met 3 mergen lants. enz. (fol 21 vso). Item Heynric Besemer kinderen aen ver Gheylen wech in 't Sant 3 mergen 1 hont. 't Sant ligt aan de Vrouwgelenweg in het Volgerland van Rijsoord; zie ook akte in het Archief van het Heilige-Geest en Pesthuis ter Grooter Kerck, waar op 15 mei 1540 zijn zoon Ghijsbrecht Besemer Heynricszn. dit land overdraagt aan de Heilige Geest en Pesthuismeesters te Dordrecht. (Inventaris Archief Huys ten Donck regest 187).20 mei 1503, Hendrik Damijsz. schout, Cornelis Willemsz, Joris Kievit, Zijmon Gerritsz. en Jan Willemsz. (lage) heemraden van Riederambacht oorkonden, dat Geertruijd Huijg Zijmonsdr. verkocht heeft aan Dirck Simonsz. haar neef een perceel van 13,5 morgen land in Nieuw Rijderwaert gelegen in het lange land vanaf de dijk, ten noorden begrensd door het Waligslant en ten zuiden door het land van Pieter Huijgenszoene en HENDRICK BESEMER.(Afschrift in inv.no.384 fol.89 recto). -01.10-1507: Heynrick Besemer "beset Cleijs Dircksz. beesten op sin lant"vanwege een wilkeur van 11 Rijnsgld; borgen Symon Gheritsz. en.. (Wilkeurboek Ridd; GAR, Htd 827). (Archief Huys ten Donck inv.827) Ick Heynrick Besemer heeft een willkeur (schuldvordering) op Claes Willemsz. als van 4 Rhijnsguldens, te betalen op Sinte Maertijnsdage...naestcomende. Ende wairt selve dat hij dese voors. somme niet en betalen tot deser dagen, dat als dan Henrick Besemer voorsz. mach comen...? sonder panden, verder voorlopig onleesbaar. De lesten dach in mey Anno XVc ende negen. [Indices Hof van Holland ARA Den Haag. Indices civiele sententies, decreten en appointementen. In.nr.1072-1074. Het 12e register van sententien 27-1-1469 tot 27-6-1472].(54) Jacob Jansz. contra Hendrick Bezemer, 3 november 1470. Bezemair/ op den Eysch van Henrick Bezemair tegen Jacob Jansz. werd het vonnis van de schepenen van Dordrecht te niet gedaen en parthijen geordonneert van Nieuws voor de Hoven te procederenb over de Cooppenningen van vijftien hoet tarwe 3 nov.1470 (Reg.12.no.54 folio 101).
wonende Hendrik-Ido-Abacht, wijst op verzoek vonnis te Mijnsheerenland 1445.
Landbouwer,Hoogheemraad, geboren circa 1440 te verm. Hendrik-Ido-Ambacht, overleden circa 1520 te verm. Hendrik-Ido-Ambacht. Indices Hof van Holland ARA den Haag. Indices civiele sententies, decreten en appointementen. Inv.nr 1072-1074. Het 12e Register van sententien 27-1-1469 tot 27-6-1472. 54)Jacob Jansz. contra Hendrick Bezemer 3 november 1470. Bezemair/op den Eysch van Henrick Bezemair tegen Jacob Jansz. werd het vonnis van de schepenen van Dordrecht te niet gedaen en parthijen geordonneert van Nieuws voor de Hoven te procederen over de Cooppenningen van vijftien hoet tarwe 3
november 1470 (Reg.12.no.54 folio 101)
Register 56 1554. De erfgenamen van Jacob Jansz. contra Heynrick (Hubrechtse??) m.i. Ghysbrechtse ? Besemer-01-10-1507: Heynrick Besemer beset op sijn seven mergen coeyen ende beesten.
"Cleijs Dircksz.vanwege een wilkeur van 11 Rijnsgld; borgen Symon Gheritsz. en ..(Wilkeurboek Ridderkerk; GAR, Htd 827) Heynrick Besemer beset noch op sijn lant verder voorlopig onleesbaar (Archief Huys ten Donck 827) Ick Henrijck
Besemer heeft een willkeur (schuldvordering op Claess Willemsz. als van 4 Rhijnsguldens. Item Henrick Besemer heeft een wilkeur volstaende? vant ? op Claes Willemsz. als van vier Rhijnsguldens te betalen op Sinte Maertijnsdage.. naestcomende. Endewairt selvedat hij dese voors,somme niet en betalen tot deser dagen, dat als dan Henrick Besemer voorsz mach comen ..? sonder panden (verder onleesbaar) Dee lesten dach in mey Anno XVc ende negen.[Arch.Htd 827]
Oud Alblas Zuidzijde Heynrick Ghysenlant = Hendrick Besemerslant 8 morgen Archief Huys ten Donck.Regestnr.187 1503 mei 20. Hendrik Damijsz, schout, en Cornelis Willemsz, Joris Kievit, Zijmon Gerritsz. en Jan Willemsz. (lage) heemraden van Riederambacht oorkonden, dat Geertruijd Huijg Zijmonsdr. verkocht heeft aan Dirck Simonsz. haer neef een perceel van 13,5 morgen land in Nieuw Rijderwaert gelegen in het lange land vanaf de dijk, ten noorden begrensd door het Waligslant en ten zuiden door het land van Pieter Huijgensszoene en Hendrik Besemer. Afschrift in inv.no.384 fol.90 recto.
Hij heeft bezittingen (land) onder H.I.Ambacht, Rijsoord en Ridderkerk Een weer aan de zuidzijde van Oud Alblas is Heynric Ghysenlant = Hendrick Besemerslant, 8 morgen (Z10) (Morgen-Morgensgelijk. Dijkplicht in Hendrik-Ido-Ambacht en Schildmanskinderenambacht.) fol.20. Item aldus soe leyt ghedijct ende ghemuert Heynric Yden-ambocht ende Scilmanskinderambocht in die tsestich roeden aen den drogen dijck van horen lande te weten: eerst Scilmanskinderambocht noch te weten van elke mergen 2 voet 2 duym. Item in den eersten soe leit ghedijct van den pael of totter eerster muer toe Jan van Swindrecht met 3,5 mergen lants.
Item Jan van Dam ende Heynric Besemer kinderen zijn die eerst in die eerste muer ghemuert met 3 mergen lants. enz.
(fol 21 vso). Item Heynric Besemer kinderen aen ver Gheylen wech in 't Sant 3 mergen 1 hont. 't Sant ligt aan de Vrouwgelenweg in het Volgerland van Rijsoord; zie ook akte in het Archief van het Heilige-Geest en Pesthuis ter Grooter Kerck, waar op 15 mei 1540 zijn zoon Ghijsbrecht Besemer Heynricszn. dit land overdraagt aan de Heilige Geest en Pesthuismeesters te Dordrecht.
(Inventaris Archief Huys ten Donck regest 187).20 mei 1503, Hendrik Damijsz. schout, Cornelis Willemsz, Joris Kievit, Zijmon Gerritsz. en Jan Willemsz.
(lage) heemraden van Riederambacht oorkonden, dat Geertruijd Huijg Zijmonsdr. verkocht heeft aan Dirck Simonsz. haar neef een perceel van 13,5 morgen land in Nieuw Rijderwaert gelegen in het lange land vanaf de dijk, ten noorden begrensd door het Waligslant en ten zuiden door het land van Pieter Huijgenszoene en HENDRICK BESEMER.(Afschrift in inv.no.384 fol.89 recto).
-01.10-1507: Heynrick Besemer "beset Cleijs Dircksz. beesten op sin lant"vanwege een wilkeur van 11 Rijnsgld; borgen Symon Gheritsz. en.. (Wilkeurboek Ridd; GAR, Htd 827). (Archief Huys ten Donck inv.827) Ick Heynrick Besemer heeft een willkeur (schuldvordering) op Claes Willemsz. als van 4 Rhijnsguldens, te betalen op Sinte Maertijnsdage...naestcomende. Ende wairt selve dat hij dese voors. somme
niet en betalen tot deser dagen, dat als dan Henrick Besemer voorsz. mach comen...? sonder panden, verder voorlopig onleesbaar. De lesten dach in mey Anno XVc ende negen. [Indices Hof van Holland ARA Den Haag. Indices civiele sententies, decretenen appointementen. In.nr.1072-1074. Het 12e register van sententien 27-1-1469 tot 27-6-1472].(54) Jacob Jansz. contra Hendrick Bezemer, 3 november 1470. Bezemair/ op den Eysch van Henrick Bezemair tegen Jacob Jansz. werd het vonnis van de schepenenvan Dordrecht te niet gedaen en parthijen geordonneert van Nieuws voor
de Hoven te procederenb over de Cooppenningen van vijftien hoet tarwe 3 nov.1470
(Reg.12.no.54 folio 101).
Register nr.56 1554: De erfgenamen van Jacob Jansz. contra Heynrick
(Hubrechtse??), m.i. Ghysbrechtse ? (JB) Besemer.

tr.
met

Margriet (Margriet Jan Sijmenszoondr) (Margaretha Jan Symonszoondr) kreeg de volledige naam van de overleden eerste vrouw van haar vader, Margaretha Jan Symonsdr, Margriet Heermans (van Oegstgeest Heermans van der Salm, Brasser)1,2,3,4,5,6,7 (van Oegstgeest Heermans van der Salm), dr. van Jan Sijmens van Oegstgeest Heermans van der Salm (bezit land onder Woutharnasch) en Machteld Dircksdr van den Horn, geb. Hendrik Ido Ambacht in 1428 (circa 1440), ovl. 't Woud op 31 jul 1479, begr. 't Woud,
, zij trad als veertienjarig meisje in het huwelijk met Adam ("Aem") Hendricksz van der Burch. Zij kregen acht zonen en zeven dochters. Zij overleed op 31 juli 1479 in 't Woud en ligt begraven op een voorname plaats in het middenschip van de kerk nij haar vader. Haar man volgde haar op 3 april 1505
Dezeze filiatie is niet bewezen, tr. (1) 't Woud op 3 mrt 1445 of 1442 met haar achterneef Aem Heijndricksz van den Burch8,9,10,6. Uit dit huwelijk 15 kinderen, waaronder.

Uit dit huwelijk 3 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Huijch*1470 Hendrik Ido Ambacht †1531 Ouderkerk a/d IJssel 61
Ghijs*1472 Hendrik Ido Ambacht †1552  80
Cornelis*1470 Hendrik Ido Ambacht †1527 Sandelingen 57



Bronnen:
1.Ellen Couvret (A 156), Website: https://gw.geneanet.org/ecouvret
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
3.Karel de Grote Reeks 116 (A 085), A 085
4.Website: http://www.Jacobs-Schumacher.Eu/ (W 055), Van den Burch
5.Het goed van Oegstgeest (B 151), F.H. Lugt, Uitgeverij Ginkgo, 978-90-71256-09-7, Leiden, 2009 (blz. 201)
6.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 289)
7.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 295)
8.Repertorium op de lenen van der Wateringe 1299-1770 (OV 005), C.Hoek, Ons Voorgeslacht, 1988 (blz. 6)
9.Repertorium op de lenen van der Wateringe 1299-1770 (OV 005), C.Hoek, Ons Voorgeslacht, 1988 (blz. 7)
10.Het goed van Oegstgeest (B 151), F.H. Lugt, Uitgeverij Ginkgo, 978-90-71256-09-7, Leiden, 2009 (blz. 203)


Anna Mathijsdr
Anna Mathijsdr1,2, geb. circa 1490.

tr.
met

Jan Jansz Besemer1,2,3, zn. van Jan Pietersz Besemer (Heemraad van Ouderkerk 1474, Heemraad van Ouderkerk a/d IJssel 1474-1476, Alderman (heemraad)), geb. Ouderkerk a/d IJssel circa 1475, heemraad 1474-1476, Heemraad 1474-1476, schout, timmerman (timmerman), ovl. Ouderkerk a/d IJssel circa 1530,
, timmerman, heemraad van Ouderkerk 1492, 1509, 1519-1529, 1523, 1525, vermeld in de kerfcedulle van 1507,1p neemt onder zich de weeskinderen van Andries Jansz. op 1-5-1520 waarbij hij als onderpand stelt een 1/2 morgen (gelegen in weer 116),” is op 18-3-1530 geld schuldig aan Aef Jans,‘* op grond van de kerfcedulle (op geografische volgorde opgesteld) en latere gegevens blijkt hij in het bezit te zijn van een weer land groot 8 morgen (= weer 121), overleden vóór 1543 als Hendrick Jansz. vermeld wordt in dit weer,” tr. (Anna) Mathysdr, dr. van Mathys Jacobsz. en Maria Willem Daensdr. Haar voornaam
is gebaseerd op het feit dat drie kleindochters de voornaam Anna dragen. Twee zoons (Mathys en Leendert) bezitten land in Krimpen a/d IJssel afkomstig van hun moeder waaronder 12 morgen waarvan de helft leenroerig is aan de Heren Van
Vliet.
In de post van de 10e penning van 1559 van Krimpen a/d IJssel wordt gesproken over de nàzaten van Mathys Jacobsz. Deze is ongetwijfeld identiek aan degene, die genoemd wordt als echtgenoot van Maria Willem Daensdr. bezitster van een
tiende te Krimpen ald IJssel leenroerig aan 0ud-Munster.
woont in de Zijde onder Ouderkerk a/d IJssel. Heemraad 1492, 1509, 1519-1520.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan  †1561   
Leendert*1520  †1608  88



Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XV), Deel XV (blz. 298)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 474)
3.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 732)


Huijch Hendricksz Besemer
Huijch Hendricksz Besemer, geb. Hendrik Ido Ambacht circa 1470, landpoorter van Dordrecht in 1485, ovl. Ouderkerk a/d IJssel tussen 1531 en 1545,
, zo was in 1485 Hendrick Besemer te Oud-Alblas landpoorter van Dordrecht. Enige jaren later is hij overleden en verkopen zijn erfgenamen hun erfdelen in de erfenis waaronder op 6-9-1497 voor 1/24e deel Jacob Jansz. en Huych Heynricksz. voor hun zelf en samen voor alle andere erfgenamen van Pieter Voppensz. In de erfgenamen herkennen we de Ouderkerkse familie Besemer.
De genoemde Pieter Voppensz. en zijn vrouw Ffye komen voor in de registers van de Heilige Geest renten te Ouderkerk. Zij schonken een jaarlijkse rente van 20 stuivers waarvoor ieder jaar op zondag na Pinksteren een mis moest worden opgedragen. Deze gegevens laten zich goed combineren met een acte uit 1476, waarbij Hendrick Pietersz. als voogd optreedt over de weeskinderen van Besemer Pietersz. die overleden is en belooft uit naam van Jan Pietersz. 120 "rijnse guldens" uit de gemene boedel, waarmee de aankoop van leengoed is gefinancieerd, in zes jaar terug te betalen aan hun moeder Awijn Besemer, Pietersz. weduwe (Awijn= Avy/Avey(n) en Fjye, voornamen afgeleid van de vrouwsvoornaam Ave resp.Aefje/Aefke.
Uit de aangehaalde acte blijkt nu ook haar toenaam "Besemer". Zij staat dus in genealogisch verband tot Hendrick Besemer Jansz. Bovendien blijkt dat haar overleden zoon in een acte aangeduid wordt als Besemer Pietersz. en Jan Pietersz. Voluit heet hij "Jan Besemer Pietersz. en is vernoemd naar zijn moederlijke grootvader "Jan Besemer". Het "afkappen van de eerste naam wordt vaker in dergelijke gevallen gesignaleerd ingeval van vernoeming met een (versteend) patroniem of volledige achternaam.
Enkele voorbeelden: I. Aelbert Jacob Hendrikx, overleden voor 1522 te Schalkwijk, trouwt Margriet Jacobsdr. Rossum. Hun zoon komt voor als Rossum Aelbertsz. of wel voluit Jacob van Rossum Aelbertsz.
II.Te Capelle a/d IJssel komt aan het eind van de 15e eeuw voor eenNachtegael Jansz. Hij is identiek aan Odzier Nachtegael Jansz.
Hij was heemraad van Ouderkerk 1500- 1501, 1507- 1508, vermeld als erfgenaam van Pieter Voppensz. in 1497,’ vermeld in de kerfcedulle van 1507,19 doet op 7-11-15 16 rekening en bewijs voor zijn zoon Ocker ten overstaanvan Pieter- en Cornelis Ockers de ooms van het kind en Jan Huygens (broer) als voogd, ’ l6 en rekent af met zijn zoon  Ocker Hugensz. op 25-10-1527,’ ” beklaagt zich over Feys Jansz. in 1525 vanwege een kade,“’ koopt in 1527 2 morgen min 1% hont land,” heeft in 1529 problemen met Aert Ariensz. over het “rijs houwen” waarbij Jan Jansz. (Besemer) een getuigenis aflegt,“O schenkt de Heilige Geest een rente van 11 stv. per jaar waarvoor jaarlijks voor hem en zijn vrouw Hillegont op zondag voor Sinte Pieter ad cathedram een mis zal worden gelezen.

tr.
met

Hillegond Ockersdr.

Bronnen:
1.Ellen Couvret (A 156), Website: https://gw.geneanet.org/ecouvret
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
3.Karel de Grote Reeks 116 (A 085), A 085
4.Website: http://www.Jacobs-Schumacher.Eu/ (W 055), Van den Burch
5.Het goed van Oegstgeest (B 151), F.H. Lugt, Uitgeverij Ginkgo, 978-90-71256-09-7, Leiden, 2009 (blz. 201)
6.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 289)
7.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 295)
8.Repertorium op de lenen van der Wateringe 1299-1770 (OV 005), C.Hoek, Ons Voorgeslacht, 1988 (blz. 6)
9.Repertorium op de lenen van der Wateringe 1299-1770 (OV 005), C.Hoek, Ons Voorgeslacht, 1988 (blz. 7)
10.Het goed van Oegstgeest (B 151), F.H. Lugt, Uitgeverij Ginkgo, 978-90-71256-09-7, Leiden, 2009 (blz. 203)


Cornelis Heyndricksz Besemer
Cornelis Heyndricksz (Cornelis Heynricksz, Cornelis Heijndricksz) Besemer, geb. Hendrik Ido Ambacht circa 1470 (circa 1460), Heemraad van Sandelingenambacht, ovl. Sandelingen na 1527.

relatie (1)

tr. (2)
met

Cornelia .

Uit dit huwelijk 2 dochters:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Marijtje*1510     
NN     



Bronnen:
1.Ellen Couvret (A 156), Website: https://gw.geneanet.org/ecouvret
2.De Nederlandsche Leeuw (NL), Periodiek, Kon. Ned. Gen. voor Geslacht- en Wapenkunde, ‘s-Gravenhage, vanaf 1883
3.Karel de Grote Reeks 116 (A 085), A 085
4.Website: http://www.Jacobs-Schumacher.Eu/ (W 055), Van den Burch
5.Het goed van Oegstgeest (B 151), F.H. Lugt, Uitgeverij Ginkgo, 978-90-71256-09-7, Leiden, 2009 (blz. 201)
6.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 289)
7.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 295)
8.Repertorium op de lenen van der Wateringe 1299-1770 (OV 005), C.Hoek, Ons Voorgeslacht, 1988 (blz. 6)
9.Repertorium op de lenen van der Wateringe 1299-1770 (OV 005), C.Hoek, Ons Voorgeslacht, 1988 (blz. 7)
10.Het goed van Oegstgeest (B 151), F.H. Lugt, Uitgeverij Ginkgo, 978-90-71256-09-7, Leiden, 2009 (blz. 203)


Hillegond Ockersdr
Hillegond Ockersdr.

tr.
met

Huijch Hendricksz Besemer, zn. van HendrickJansz Besemer en Margriet (Margriet Jan Sijmenszoondr) Heermans, geb. Hendrik Ido Ambacht circa 1470, landpoorter van Dordrecht in 1485, ovl. Ouderkerk a/d IJssel tussen 1531 en 1545,
, zo was in 1485 Hendrick Besemer te Oud-Alblas landpoorter van Dordrecht. Enige jaren later is hij overleden en verkopen zijn erfgenamen hun erfdelen in de erfenis waaronder op 6-9-1497 voor 1/24e deel Jacob Jansz. en Huych Heynricksz. voor hun zelf en samen voor alle andere erfgenamen van Pieter Voppensz. In de erfgenamen herkennen we de Ouderkerkse familie Besemer.
De genoemde Pieter Voppensz. en zijn vrouw Ffye komen voor in de registers van de Heilige Geest renten te Ouderkerk. Zij schonken een jaarlijkse rente van 20 stuivers waarvoor ieder jaar op zondag na Pinksteren een mis moest worden opgedragen. Deze gegevens laten zich goed combineren met een acte uit 1476, waarbij Hendrick Pietersz. als voogd optreedt over de weeskinderen van Besemer Pietersz. die overleden is en belooft uit naam van Jan Pietersz. 120 "rijnse guldens" uit de gemene boedel, waarmee de aankoop van leengoed is gefinancieerd, in zes jaar terug te betalen aan hun moeder Awijn Besemer, Pietersz. weduwe (Awijn= Avy/Avey(n) en Fjye, voornamen afgeleid van de vrouwsvoornaam Ave resp.Aefje/Aefke.
Uit de aangehaalde acte blijkt nu ook haar toenaam "Besemer". Zij staat dus in genealogisch verband tot Hendrick Besemer Jansz. Bovendien blijkt dat haar overleden zoon in een acte aangeduid wordt als Besemer Pietersz. en Jan Pietersz. Voluit heet hij "Jan Besemer Pietersz. en is vernoemd naar zijn moederlijke grootvader "Jan Besemer". Het "afkappen van de eerste naam wordt vaker in dergelijke gevallen gesignaleerd ingeval van vernoeming met een (versteend) patroniem of volledige achternaam.
Enkele voorbeelden: I. Aelbert Jacob Hendrikx, overleden voor 1522 te Schalkwijk, trouwt Margriet Jacobsdr. Rossum. Hun zoon komt voor als Rossum Aelbertsz. of wel voluit Jacob van Rossum Aelbertsz.
II.Te Capelle a/d IJssel komt aan het eind van de 15e eeuw voor eenNachtegael Jansz. Hij is identiek aan Odzier Nachtegael Jansz.
Hij was heemraad van Ouderkerk 1500- 1501, 1507- 1508, vermeld als erfgenaam van Pieter Voppensz. in 1497,’ vermeld in de kerfcedulle van 1507,19 doet op 7-11-15 16 rekening en bewijs voor zijn zoon Ocker ten overstaanvan Pieter- en Cornelis Ockers de ooms van het kind en Jan Huygens (broer) als voogd, ’ l6 en rekent af met zijn zoon  Ocker Hugensz. op 25-10-1527,’ ” beklaagt zich over Feys Jansz. in 1525 vanwege een kade,“’ koopt in 1527 2 morgen min 1% hont land,” heeft in 1529 problemen met Aert Ariensz. over het “rijs houwen” waarbij Jan Jansz. (Besemer) een getuigenis aflegt,“O schenkt de Heilige Geest een rente van 11 stv. per jaar waarvoor jaarlijks voor hem en zijn vrouw Hillegont op zondag voor Sinte Pieter ad cathedram een mis zal worden gelezen


Jan Jansz Besemer
Jan Jansz Besemer1,2,3, geb. Ouderkerk a/d IJssel circa 1475, heemraad 1474-1476, Heemraad 1474-1476, schout, timmerman (timmerman), ovl. Ouderkerk a/d IJssel circa 1530,
, timmerman, heemraad van Ouderkerk 1492, 1509, 1519-1529, 1523, 1525, vermeld in de kerfcedulle van 1507,1p neemt onder zich de weeskinderen van Andries Jansz. op 1-5-1520 waarbij hij als onderpand stelt een 1/2 morgen (gelegen in weer 116),” is op 18-3-1530 geld schuldig aan Aef Jans,‘* op grond van de kerfcedulle (op geografische volgorde opgesteld) en latere gegevens blijkt hij in het bezit te zijn van een weer land groot 8 morgen (= weer 121), overleden vóór 1543 als Hendrick Jansz. vermeld wordt in dit weer,” tr. (Anna) Mathysdr, dr. van Mathys Jacobsz. en Maria Willem Daensdr. Haar voornaam
is gebaseerd op het feit dat drie kleindochters de voornaam Anna dragen. Twee zoons (Mathys en Leendert) bezitten land in Krimpen a/d IJssel afkomstig van hun moeder waaronder 12 morgen waarvan de helft leenroerig is aan de Heren Van
Vliet.
In de post van de 10e penning van 1559 van Krimpen a/d IJssel wordt gesproken over de nàzaten van Mathys Jacobsz. Deze is ongetwijfeld identiek aan degene, die genoemd wordt als echtgenoot van Maria Willem Daensdr. bezitster van een
tiende te Krimpen ald IJssel leenroerig aan 0ud-Munster.
woont in de Zijde onder Ouderkerk a/d IJssel. Heemraad 1492, 1509, 1519-1520.

tr.
met

Anna Mathijsdr1,2, dr. van Mathijs Jacobsz en Maria Willems Daemsdr, geb. circa 1490.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan  †1561   
Leendert*1520  †1608  88



Bronnen:
1.Prometheus Kwartierstatenboek (Deel XV), Deel XV (blz. 298)
2.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 474)
3.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 732)
4.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 475)
5.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 731)


Jan Ockersen Besemer
Jan Ockersen (Jan Ockersz) Besemer1, geb. Dordrecht circa 1365, leenman van de Hofstad Arkel, ovl. Oud-Alblas (Oud Alblas) op 18 jul 1423 (1422).

Hij krijgt 3 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ave*1401 Oud-Alblas †1476 Ouderkerk a/d IJssel 75
Ocker*1402 Arkel †1463  61
Jan*1405 Dordrecht  Hendrik Ido Ambacht  



Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 475)


Ocker Jansz Besemer
Ocker Jansz Besemer, geb. Arkel in 1402, ovl. in 1463.



Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 475)


Ocker Johanneszn Besemer
Ocker Johanneszn (Ocker Johannsz) Besemer, geb. Eslingen bij Stuttgart [Duitsland] (Esslingen [Duitsland], Esslingen am Neckar [Duitsland]) circa 1330, wijnhandelaar, ovl. Dordrecht in 1400,
, Ocker is de stamvader van alle Nederlandse Besemers. In Esslingen zijn uit oorkondes nog 3 geslachten te reconstrueren, beginnend rond 1200. De Besemers zouden welgestelde wijnbouwers geweest zijn met uitgebreide bezittingen op de hellingen van de Neckar. Rond 1355 zou Ocker naar Dordrecht gekomen zijn om er een wijnhuis te vestigen met aanvoer over de Neckar en de Rijn vanuit Esslingen en omgeving. Men dronk in de middeleeuwen liever de lichte Duitse - overwegend witte - wijn, dan de zwaardere Franse wijnen. De wijnhandel was voor Dordrecht reeds op het eind van de dertiende eeuw een "grand commerce", nog versterkt door het stapelrecht, dat Dordrecht in 1299 van Jan van Avesnes verkreeg, voor alle goederen die over Lek en Merwede werden aangevoerd. Door de wijnhandel zijn veel Dordtse families zeer welgesteld geworden, waarschijnlijk ook de Besemers. Ocker is de stamvader van alle Nederlandse Besemers. In Esslingen zijn uit oorkondes nog 3 geslachten te reconstrueren, beginnend rond 1200. De Besemers zouden welgestelde wijnbouwers geweest zijn met uitgebreide bezittingen op de hellingen van de Neckar. Rond 1355 zou Ocker naar Dordrecht gekomen zijn om er een wijnhuis te vestigen met aanvoer over de Neckar en de Rijn vanuit Esslingen en omgeving. Men dronk in de middeleeuwen liever de lichte Duitse - overwegend witte - wijn, dan de zwaardere Franse wijnen. De wijnhandel was voor Dordrecht reeds op het eind van de dertiende eeuw een "grand commerce", nog versterkt door het stapelrecht, dat Dordrecht in 1299 van Jan van Avesnes verkreeg, voor alle goederen die over Lek en Merwede werdenaangevoerd. Door de wijnhandel zijn veel Dordtse families zeer welgesteld geworden, waarschijnlijk ook de Besemers.

Hij krijgt een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jan*1365 Dordrecht †1423 Oud-Alblas 58


Arijen Gijsbertszn Besemer
Arijen Gijsbertszn Besemer, ged. Oud Alblas op 22 jul 1646.



Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 246)


Aert Gijsbertsz Besemer
Aert Gijsbertsz Besemer, ged. Oud Alblas op 15 mrt 1648.

tr. (1) Oud Alblas in 1677
met

Lijsjen Leenderts, geb. Noordeloos.

tr. (2) Oud Alblas in 1680
met

Neeltje Roelen van der Zijde, geb. Oud Alblas in 1650.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 246)


Cornelis Gijsbertsz Besemer
Cornelis Gijsbertsz Besemer, ged. Oud Alblas op 20 feb 1650, lid van heemraad.



Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 246)


Jan Gijsbertsz Besemer
Jan Gijsbertsz Besemer, ged. Oud Alblas op 10 dec 1651, ovl. voor 1655.



Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 246)


Jan Gijsbertsz Besemer
Jan Gijsbertsz Besemer, ged. Oud Alblas op 17 feb 1655.

tr. Oud Alblas op 30 nov 1681
met

Niesje Cornelisdr, geb. Molenaarsgraaf.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 246)


Gerrit Gijsbertsz Besemer
Gerrit Gijsbertsz Besemer, ged. Oud Alblas op 7 jan 1657.

tr. Papendrecht op 14 mrt 1693
met

Pietertje Baenen, dr. van Baen Jaspers Baenen en Macheltien Jans, geb. Papendrecht in 1658.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 246)


Pleun Gijsbertsz Besemer
Pleun Gijsbertsz Besemer, ged. Oud Alblas op 27 jul 1659, ovl. Alblasserdam op 18 mei 1696.

tr. Alblasserdam op 4 mei 1692
met

Maijken Ariens , geb. Alblasserdam.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 246)


Martijntje Besemer
Martijntje Besemer, ged. Oud Alblas op 8 okt 1665, ovl. voor 1667.



Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 246)


Martijntje Besemer
Martijntje Besemer, ged. Oud Alblas op 30 mei 1667.

tr. (1) Oud Alblas op 10 feb 1697
met

Cors Jans van Lexmond, geb. Gijbeland.

tr. (2)
met

Cors Corstiaense.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 246)


Adriaen Gijsbertsz Besemer
Adriaen Gijsbertsz Besemer, geb. Oud Alblas circa 1670, ovl. Papendrecht in 1723.

tr. Papendrecht op 26 jun 1695
met

Wilmpje Pieters Dura, dr. van Pieter Pleunen Dura en Ariaentje Bastiaensdr, geb. Papendrecht.

Bronnen:
1.Ons Voorgeslacht (OV 006), OV 006 (blz. 246)


Wilmpje Pieters Dura
Wilmpje Pieters Dura, geb. Papendrecht.

tr. Papendrecht op 26 jun 1695
met

Adriaen Gijsbertsz Besemer, zn. van Gysbert Aarts Besemer en Geertge Aryens, geb. Oud Alblas circa 1670, ovl. Papendrecht in 1723