GensDataPro persoonskaarten 11440-11459
Johanna van Beesde

Johanna van Beesde, ovl. na 1525.

tr.
met

Dierick van Doerne Everartsz, zn. van Everart van Doerne en Joffr. Margriet Henricksdr van Amersoyen, ovl. voor 25 apr 1529.
De vrouw van Dirck "geboren rond 1545". Dirck zal dan wellicht een jaar of tien ouder zijn, zodat we het geboortejaar van Philips heel grofweg op "omstreeks 1500" mogen schatten. In mijn bestand zit inderdaad een Philips van Doerne, geboren omstreeks 1495 als bastaardzoon van Everard van Doerne (overleden in of rond 1527), welke Everard heer van Deurne, Vlierden, Bakel was en bovendien hoogschout der stad en meierij van Den Bosch, alsmede schepen van Den Bosch en grondheer van Liessel. Wellicht betreft het deze Philips, ik weet over hem verder niks. Ik stam af van zijn zuster Christina, die huwde met notaris Gerart Nouts uit Oostmalle.
Opvallend is verder dat in mijn bestand voorkomt Philips van Doerne, gehuwd voor 1557 met Anna Willems van Kessel, bij wie hij een dochter Margareta verwekte, die in 1613 te Someren woonde. Philips was een zoon van Dierck van.
Doerne (!), overleden voor 1529 en gehuwd met een Van Beesde. Philips had tenminste drie broers en een zus: Anthonis (kanunnik), Barbara (cistercienzer non), Everard (priester) en Gerard (monnik te Leuven).
Zij testeert te Baarlo.Volgens Frencken, maar van Gerwen volgens kwartierstaat kleinzoon.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anthonijs  †1551   
Barbara     
Everard     
Gerard     


Anthonijs van Doerne

Heer Anthonijs van Doerne, kanunnik te Tongelre en te Hoey, ovl. na 22 feb 1551.


Barbara van Doerne

Barbara van Doerne, cisterciënzer non te Binderen.


Everard van Doerne

Everard van Doerne, priester.


Gerard van Doerne

Gerard van Doerne, monnik in de St. Geertrui te Leuven.


Rodolff van Munster

Rodolff van Munster.

tr.
met

Anna van Rede, dr. van Johan van Rede en Gotstouwa van Hagenbeke genaamd Gruter (vermeld 18 mei 1518), ovl. te Embrick op 18 apr 1598, relatie (1) met Johan (Jan) Stroijf, zn. van Johan Stroijf (schepen) en Ripperbant .
RIPPERBANT. STROIJFF. REET al. REEDE, HAGENBEECK.
Heer Hans of Johan Stroijf hiervoer gemelt, troude voer die twede mael juffer Anna van Reet of Reede; haer moeder was van d’ Familie Hagenbeecke; sij waer weduwe van heer N. Mom gut Baersdonck, huisvrou van heer N. van. Steenbergen.
Johan Stroijf en vrou Ama Reede, of enige kinderen gehat of nagelaten is ons onbekant.
Dese Eheluiden sin begraven tot Embrick in d’ kercke van die.
P. P. Cruis Broeders in sine voerElderen of Groet vaders Heil1 van Stroijf begravenisse onder een groten sarcksteen, waer op dij wapenen van Heill van Stroijf en vrou Judith van den Steen midden met 3 quartiren van ieder aen de sijden gehouwen sin; oeck sin midden, naderhant op desen steen gehouwen aen een sijtt het wapen van Reet, een weer-haeck, daer tegen aen dij andere sijtt het wapen van haer moeder Hagenbeecke, hebbende 3 ringen in het wapen.
Daer onder staen op den steen gehouwen dese grafschriften.
Anno 1591. 28 November starf die erentvest, manhafte Joh.an.
Stroijf.
Anno 1598. 18 April starf die Eer unt rijcke doegsame juffer.
Anna van Reet, gewesene elicke huisvrou des vesten Johan Stroijf


Anna van Munster

Anna van Munster, ovl. in 1653.

tr. in 1618
met

Paul Lutter Quad van Landscroon


Paul Lutter Quad van Landscroon

Paul Lutter Quad van Landscroon.

tr. in 1618
met

Anna van Munster, dr. van Henrick (Heinrich) Freiherr von Munster tot Tyll (heer van Ruinen) en Sophia van den Grimberg gen. van Aldenbochum (rouw van Thyl), ovl. in 1653


Agnes van Aeswijn

Agnes van Aeswijn, geb. in 1594, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op 28 feb 1644.

tr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 29 jaar oud) in sep 1632
met

Langen Freiherr von Munster te Surenberg, geb. in 1603, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) in 1680, tr.(2) met Catharina Walpurga van Haren, geb. in 1626, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op 9 aug 1699


Reynier van Raesfelt

Reynier van Raesfelt, geb. in 1467, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) in 1535.

tr.(1)
met

Heylwich van Haeften, ovl. in 1503.

tr.(2)
met

Jolanda (Ulant) von Boedberg-Haag, ovl. na 1507, tr. (Rütger hoogstens 35 jaar oud) (1) voor 22 mrt 1490 met Rütger VIII von der Horst, zn. van Dietrich Ritter van der Horst en Elske von Loe, geb. circa 1455, ovl. (hoogstens 50 jaar oud) voor 13 aug 1505, (Rütger VIII tr.(2) met Elise von Dorth.)


Johan van Homoet

Johan van Homoet, ovl. voor 1452.

tr. op 28 apr 1432
met

Agnes (Arnolda) van Culemborg, dr. van ridder Johan III (Jan) van Culemborg (heer van Culemborg) en Aleyt van Götterswick, ovl. op 30 mrt 1481.
Johan van Homoet en Agnes (Arnolda) van Culemborg
Nederl. Leeuw 1966, kolom 107, CD-rom p. 60

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bertha*1435  †1494 Wesel, klooster Mariëndaal [Duitsland] 59


Agnes van Culemborg

Agnes (Arnolda) van Culemborg, ovl. op 30 mrt 1481.

tr. op 28 apr 1432
met

Johan van Homoet, zn. van Hendrik van Homoet (heer tot Homoet en (half) Wisch) en Stevina van Wisch (vrouwe van (half) Wisch), ovl. voor 1452.
Johan van Homoet en Agnes (Arnolda) van Culemborg
Nederl. Leeuw 1966, kolom 107, CD-rom p. 60

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bertha*1435  †1494 Wesel, klooster Mariëndaal [Duitsland] 59


Johan III van Culemborg

ridder Johan III (Jan) van Culemborg [[KdG: ]958], heer van Culemborg, ovl. op 1 apr 1452.

tr. (1) op 30 mei 1409
met

Barbara van Gemen, ovl. voor 8 jul 1414.
Heer van Werth, door koop heer van Acquoy 1417; maakt aanspraken op de heerlijkheid van de Lek; als opvolger van.
zijn broer Hubert 111 (overl. 15-8-1422) beleend met Culemborg 31-8-1423; beleend met burcht, gerecht en tienden van Maurik 1423; verwerft ook Beusichem en wordt daarmede beleend 4-6-1434.

tr. (Aleyt ongeveer 16 jaar oud) (2) op 8 jul 1415
met

Aleyt van Götterswick, dr. van Arnold III van Götterswick en Mechteld van Reifferscheidt, geb. circa 1399, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) op 3 jun 1448.
1.Ehe mit Johann II. v.Gehmen?
ridder Johan III (Jan) van Culemborg en Aleyt van Götterswick
huw. voorwaarden 1415

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnolda  †1481   
Berta*1416  †1423  7
Gerrit  †1480 Culemborg  


Aleyt van Götterswick

Aleyt van Götterswick, geb. circa 1399, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) op 3 jun 1448.

tr. (ongeveer 16 jaar oud) op 8 jul 1415
met

ridder Johan III (Jan) van Culemborg [[KdG: ]958], zn. van ridder Gerrit van Culemborg (heer van Culemborg en van der Lecke) en Bertha van Egmond, heer van Culemborg, ovl. op 1 apr 1452, tr. (1) met Barbara van Gemen.
Heer van Werth, door koop heer van Acquoy 1417; maakt aanspraken op de heerlijkheid van de Lek; als opvolger van.
zijn broer Hubert 111 (overl. 15-8-1422) beleend met Culemborg 31-8-1423; beleend met burcht, gerecht en tienden van Maurik 1423; verwerft ook Beusichem en wordt daarmede beleend 4-6-1434.
1.Ehe mit Johann II. v.Gehmen?
ridder Johan III (Jan) van Culemborg en Aleyt van Götterswick
huw. voorwaarden 1415.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnolda  †1481   
Berta*1416  †1423  7
Gerrit  †1480 Culemborg  


Arnold III van Götterswick

Arnold III van Götterswick, geb. voor 1369, ovl. (minstens 34 jaar oud) op 9 apr 1403.

tr.
met

Mechteld van Reifferscheidt, dr. van Reinhard van Reifferscheidt (Amtmann van Zülpich) en Maria van Loos-Agimont, ovl. na 1426.
vermeld vanaf 1367, 1378 Jungherr, 2.Ehe mit Metza v.Steinfurth? +1408?

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleyt*1399  †1448  49
Everwin*1397  †1454  57


Mechteld van Reifferscheidt

Mechteld van Reifferscheidt, ovl. na 1426.

tr.
met

Arnold III van Götterswick, zn. van Everwin IV Gutterswick ridder (Kleefs Amtmann) en Hedwig van Bentheim, geb. voor 1369, ovl. (minstens 34 jaar oud) op 9 apr 1403.
vermeld vanaf 1367, 1378 Jungherr, 2.Ehe mit Metza v.Steinfurth? +1408?

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleyt*1399  †1448  49
Everwin*1397  †1454  57


Everwin IV Gutterswick

Everwin IV Gutterswick ridder, Kleefs Amtmann, ovl. voor 29 aug 1378.

tr.
met

Hedwig van Bentheim, dr. van Johan II graaf van Bentheim en Mechteld van Lippe, geb. voor 13 mei 1317, ovl. (minstens 53 jaar oud) na 1371.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnold*1369  †1403  34


Hedwig van Bentheim

Hedwig van Bentheim, geb. voor 13 mei 1317, ovl. (minstens 53 jaar oud) na 1371.

tr.
met

Everwin IV Gutterswick ridder, zn. van Everwin III von Götterswyck en Lisa ? , Kleefs Amtmann, ovl. voor 29 aug 1378.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Arnold*1369  †1403  34


Johan II van Bentheim

Johan II graaf van Bentheim, geb. voor 1283, ovl. (minstens 49 jaar oud) tussen 6 jan 1332 en 21 jul 1333 .

tr.
met

Mechteld van Lippe, dr. van Simon I van Lippe (heer van Lippe in 1275, 1285 selbständig, 1322/1356 Erwerb v.Schwalenberg) en Adelheid van Waldeck, ovl. na 1366.
omstreeks 1320 opereerde hij samen met ridder Handrik van Norg in het vrijwel onbewoonde Ellertsveld in Drenthe.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hedwig*1317  †1371  53


Mechteld van Lippe

Mechteld van Lippe, ovl. na 1366.

tr.
met

Johan II graaf van Bentheim, zn. van Egbert I graaf van Bentheim en Hedwig van Oldenburg-Oldenburg, geb. voor 1283, ovl. (minstens 49 jaar oud) tussen 6 jan 1332 en 21 jul 1333 .
omstreeks 1320 opereerde hij samen met ridder Handrik van Norg in het vrijwel onbewoonde Ellertsveld in Drenthe.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hedwig*1317  †1371  53