Genealogische website van Cees Hagenbeek
Johann von der Beck
Johann von der Beck.

een dochter:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Aleid     


Richmod von Walsum
Richmod (Charibert van de Franken) von Walsum, geb. in 1507, ovl. in 1532,
, Miterbin des Georg von Wassem verheiratet mit Jutta von Blomensaet.

tr.
met

Wennemar von Heiden (von Heyden zu Hagenbeck), zn. van Arnold (Arend) von Heyden zu Hagenbeck en Mette (Mechteld) van Langen tot Engelbrecht, geb. in 1490, heer van Hagenbeck, ovl. in 1519


Anna von Langen
Anna von Langen.

tr.
met

Johan von Ghemen gnt Praestinck, zn. van Goswin von Gemen en Katharina van Aeswijn


Adam van Lintelo
Adam van Lintelo.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Herman     


Jost. van Lintelo
Jost. van Lintelo.


Johann van Lintelo zu Rechede
Johann van Lintelo zu Rechede, ovl. in 1516.

tr.
met

Brigitta van Mechelen.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna     
Willem  †1541   


Adam van Lintelo
Adam van Lintelo.


Elisabeth van Lintelo
Elisabeth van Lintelo.


Margaretha van Lintelo
Margaretha van Lintelo.


Brigitta van Mechelen
Brigitta van Mechelen.

tr.
met

Johann van Lintelo zu Rechede, zn. van Daem (Adam) van Lintelo (Herr zu Reschede) en Elisabeth von Heeck, ovl. in 1516.

Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna     
Willem  †1541   


Anna van Lintelo
Anna van Lintelo.


Elisabeth van Raesfelt
Elisabeth van Raesfelt, geb. in 1515, ovl. in 1602.

tr. (1) in 1534
met

Walraven van Gendt, zn. van Johan van Gendt en Moralda van Rossum, geb. in 1510, ambtman van Nederbetuwe, ovl. op 28 dec 1558,
, de kinderen van Gent werden daardoor ook pandheeren
van Oijen. Een hunner was Jo ha n van Gent,
die krachtens deeling de eenige pandheer van Oijen en
het daaronder toen nog behoorende Dieden werd. Hij
had van zijne vrouw Moralda van Rossum een zoon Walraven van Gent, ambtman van Nederbetuwe, die stierf 25 Dec. 1558 en echtgenoot was van Elisabeth van Raesfelt, die stierf 1602. Van haaren hare kinderen loste Philips II van Spanje die
heerlijkheid andermaal in, waarna deze ze in 1559 op zijne beurt in pand gaf aan Carel van Brimeu, graaf van Megen, wat hij verklaarde te doen als volgt :
,hebben wy denselven Grave tho Megen in pantschalb
ugt.gegeven ende verschreven, geven uyt in pantschap
ende verschryven mits tlcsen onse voors. twee heerlickheden
Oyen ende Dieden mit allen den renten, tollen,
tienden, accysen, landen ende andere do- meynen daer
toe behorende.”.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1530  †1613 Oyen 83

tr. (2)
met

Dietrich von Plettenberg


Walraven van Gendt
Walraven van Gendt, geb. in 1510, ambtman van Nederbetuwe, ovl. op 28 dec 1558,
, de kinderen van Gent werden daardoor ook pandheeren
van Oijen. Een hunner was Jo ha n van Gent,
die krachtens deeling de eenige pandheer van Oijen en
het daaronder toen nog behoorende Dieden werd. Hij
had van zijne vrouw Moralda van Rossum een zoon Walraven van Gent, ambtman van Nederbetuwe, die stierf 25 Dec. 1558 en echtgenoot was van Elisabeth van Raesfelt, die stierf 1602. Van haaren hare kinderen loste Philips II van Spanje die
heerlijkheid andermaal in, waarna deze ze in 1559 op zijne beurt in pand gaf aan Carel van Brimeu, graaf van Megen, wat hij verklaarde te doen als volgt :
,hebben wy denselven Grave tho Megen in pantschalb
ugt.gegeven ende verschreven, geven uyt in pantschap
ende verschryven mits tlcsen onse voors. twee heerlickheden
Oyen ende Dieden mit allen den renten, tollen,
tienden, accysen, landen ende andere do- meynen daer
toe behorende.”.

tr. in 1534
met

Elisabeth van Raesfelt, dr. van Johan II von und zu Raesfelt (heer van Oostendorp) en Jutta (Judith) van Wylich, geb. in 1515, ovl. in 1602, tr. (2) met Dietrich von Plettenberg. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan*1530  †1613 Oyen 83


Goswin van Raesfelt
Goossen (Goswin) van Raesfelt, geb. in 1428, gedeputeerde van Munster 1464, ovl. op 4 apr 1503, begr. Mariëndaal,
, Heer van Oostendorp, Hameren, Lutkenhave, Empt 1480 en Schulenborch 1464-1467 (alle gelegen in
Duitsland).

tr. (1) in 1460
met

Bertha van Homoet (Hoemoet), dr. van Johan van Homoet en Arnolda (Agnes) van Culemborg, geb. tussen 1435 en 1440, ovl. op 25 sep 1494, begr. Wesel, klooster Mariëndaal [Duitsland].

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan II*1464  †1522  58
Reynier*1467  †1535  68
Anna     
Arnold     

tr. (2)
met

Odilia van der Horst, dr. van Diederik van der Horst en Odilia van Hamern, erfdochter van Hamern (bij Billerbeck) en Empt (bij Dülmen), ovl. voor 1460.

een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bitter*1480  †1524  44


Bertha van Homoet
Bertha van Homoet (Hoemoet), geb. tussen 1435 en 1440, ovl. op 25 sep 1494, begr. Wesel, klooster Mariëndaal [Duitsland].

tr. in 1460
met

Goossen (Goswin) van Raesfelt, zn. van Bitter II von und zu Raesfeld en Bertha van Baak, geb. in 1428, gedeputeerde van Munster 1464, ovl. op 4 apr 1503, begr. Mariëndaal,
, Heer van Oostendorp, Hameren, Lutkenhave, Empt 1480 en Schulenborch 1464-1467 (alle gelegen in
Duitsland), tr. (2) met Odilia van der Horst. Uit dit huwelijk geen kinderen, een zoon.

Uit dit huwelijk 4 kinderen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan II*1464  †1522  58
Reynier*1467  †1535  68
Anna     
Arnold     


Anna van Hoya
Anna van Hoya.

tr.
met

Johan II von und zu Raesfelt, zn. van Goossen (Goswin) van Raesfelt (gedeputeerde van Munster 1464) en Bertha van Homoet, geb. in 1464, heer van Oostendorp, ovl. in 1522, tr. (1) met Jutta (Judith) van Wylich, von Wylich. Uit dit huwelijk 2 kinderen


Bitter II von und zu Raesfeld
Bitter II von und zu Raesfeld, Bitter und sien Bruder Johann geloben Wennemar van Heyden Schadloshaltung op 6 mei 1434, ovl. op 1 okt 1451,
, N". 38. Henrik heer van Homoet en Steven van Wisch vrouwe van Homoet, ter eener, en Bitter van Raesfeld, zoo voor zich als voor zijnen zoon Johan van Raesfeld, ter andere zijde, verbinden zich, van waarde te houden den scheidsbrief, waarbij hun vader Dirk heer van Wisch, in dit zelfde jaar, des Goensdaiges na Martini (den 14 November), ten overstaan
van Dirk proost van Bielhem, Henrik heer van Wisch, Johan van Wyen Gerit van Ackooi bast, an Johan van Raesfeld, zijner dochter zoon, het huis te Schuilenborch toewijst, onder voorwaarde dat hij hetzelve van Steven van Wisch vrouwe van Homoet zou ten leen houden. Getuigen zijn: Walraven van Meurs heer van Baar, Everwijn van Goterswijk graaf van Benthem en heer van Steinvorden, Henrik heer van Wisch, Jan van Wye, Johan van Raesfeld, Wemmer van Heyden en Gerit van Ackooi (*).
7 December 1425.
Int jair onss Heren dusent vierhondert vyff ende twyntich, op onser lieuer vrouwen auont conceptio Marie virg. gloriose.
Transumpt in eenen brief van den l Julij 1464, hier
na N°. 400.

tr. (1)
met

Belia van Aeswijn.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johann*1479     

tr. (2)
met

Bertha van Baak, dr. van Willem van Baeck en Lutgert van Dorth,
, vermeld 1428, 1435, 1465.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Goossen*1428  †1503 Mariëndaal 75

tr. (3)
met

Jutta von Wisch


Belia van Aeswijn
Belia van Aeswijn.

tr.
met

Bitter II von und zu Raesfeld, zn. van Bitter I ridder von und zu Raesfeld en Beate (Beatrix) van Zuylen-Anholt, Bitter und sien Bruder Johann geloben Wennemar van Heyden Schadloshaltung op 6 mei 1434, ovl. op 1 okt 1451,
, N". 38. Henrik heer van Homoet en Steven van Wisch vrouwe van Homoet, ter eener, en Bitter van Raesfeld, zoo voor zich als voor zijnen zoon Johan van Raesfeld, ter andere zijde, verbinden zich, van waarde te houden den scheidsbrief, waarbij hun vader Dirk heer van Wisch, in dit zelfde jaar, des Goensdaiges na Martini (den 14 November), ten overstaan
van Dirk proost van Bielhem, Henrik heer van Wisch, Johan van Wyen Gerit van Ackooi bast, an Johan van Raesfeld, zijner dochter zoon, het huis te Schuilenborch toewijst, onder voorwaarde dat hij hetzelve van Steven van Wisch vrouwe van Homoet zou ten leen houden. Getuigen zijn: Walraven van Meurs heer van Baar, Everwijn van Goterswijk graaf van Benthem en heer van Steinvorden, Henrik heer van Wisch, Jan van Wye, Johan van Raesfeld, Wemmer van Heyden en Gerit van Ackooi (*).
7 December 1425.
Int jair onss Heren dusent vierhondert vyff ende twyntich, op onser lieuer vrouwen auont conceptio Marie virg. gloriose.
Transumpt in eenen brief van den l Julij 1464, hier
na N°. 400, tr. (2) met Bertha van Baak. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (3) met Jutta von Wisch. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johann*1479     


Bitter I von und zu Raesfeld
Bitter I ridder von und zu Raesfeld, heer van Raesfeld en Oostendorp, voert oorlog met de bisschop van Utrecht in 1394 en 1395, macht Ostendorf zum Offenhaus des Bischofs von Münster in 1358, ambtman van Wezel, Schermbeck en Meer in 1368, koopt het vrijgraafschap van Lembeck, Raesfeld van Wennemar van Heyden in 1374, ovl. in 1398,
, 1384 Der Burgherr Bitter von Raesfeld stiftet einen Altar in der Pfarrkirche.
1444 Der Burgherr Johann von Raesfeld verschreibt der Bruderschaft St. Martin eine Rente.

tr. (1)
met

Adelheid (Katharina) Stecke von Recklinghausen, dr. van Burkhard Stecke Freigraf von Recklinghausen (vermeld 1389) en Beatrix von Alpen, vermeld 1367 en 1374, ovl. na 28 okt 1411,
, Zij is ongetweijfels naar haar grootmoeder Adelheid Sobbe vernoemd. In het Ned. Adelsboek en bij Schwennicke wordt zij Catharine genoemd.

Uit dit huwelijk een zoon:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Johan     

tr. (2) circa 1379
met

Beate (Beatrix, Bertha) van Zuylen-Anholt, dr. van Dirk van Zuylen-Anholt (heer van Anholt en Westbroek) en Margaretha van Baer, ovl. na 26 mei 1393.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bitter II  †1451   
Johan*1375  †1443  68

tr. (3)
met

Katharina (Trina) von Gemen, dr. van Johann von Gemen en Beatrix Sobbe


Beatrix van Zuylen-Anholt
Beate (Beatrix, Bertha) van Zuylen-Anholt, ovl. na 26 mei 1393.

tr. circa 1379
met

Bitter I ridder von und zu Raesfeld, zn. van Johan von und zu Raesfeld und Ostendorf (Drost im Emsland 1319-1326) en Blitrudis van Steynhaus (erfgename van Ostendorf), heer van Raesfeld en Oostendorp, voert oorlog met de bisschop van Utrecht in 1394 en 1395, macht Ostendorf zum Offenhaus des Bischofs von Münster in 1358, ambtman van Wezel, Schermbeck en Meer in 1368, koopt het vrijgraafschap van Lembeck, Raesfeld van Wennemar van Heyden in 1374, ovl. in 1398,
, 1384 Der Burgherr Bitter von Raesfeld stiftet einen Altar in der Pfarrkirche.
1444 Der Burgherr Johann von Raesfeld verschreibt der Bruderschaft St. Martin eine Rente, tr. (1) met Adelheid Stecke von Recklinghausen. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (3) met Katharina von Gemen. Uit dit huwelijk geen kinderen.

Uit dit huwelijk 2 zonen:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bitter II  †1451   
Johan*1375  †1443  68