GensDataPro persoonskaarten 9960-9979
Niessien Christiaans

Niessien Christiaans, geb. te Veendam, ged. te Veendam op 11 mrt 1759, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) te Nieuwe Pekela op 7 okt 1827.

tr. (resp. ongeveer 27 en 24 jaar oud) te Oude Pekela op 14 mei 1786
met

Roelf Harms Bos, zn. van Harm Roelofs Bos en Jeltje Pieters, geb. te Nieuwe Pekela op 11 okt 1761, ged. te Nieuwe Pekela op 18 okt 1761, landbouwer, ovl. (60 jaar oud) te Nieuwe Pekela op 2 nov 1821.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Christiaan*1789 Nieuwe Pekela †1824 Nieuwe Pekela 35


Hindrik Kaspers

Hindrik Kaspers, geb. circa 1740, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Nieuwe Pekela op 11 mrt 1809.

tr.
met

Aaltje Geerts, begr. te Nieuwe Pekela op 21 mei 1789.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1789 Nieuwe Pekela †1860 Nieuwe Pekela 70


Aaltje Geerts

Aaltje Geerts, begr. te Nieuwe Pekela op 21 mei 1789.

tr.
met

Hindrik Kaspers, geb. circa 1740, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) te Nieuwe Pekela op 11 mrt 1809.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Grietje*1789 Nieuwe Pekela †1860 Nieuwe Pekela 70


Folkert Swiers

Folkert Swiers, geb. in 1712.

tr. (ongeveer 38 jaar oud) te Nieuwe Pekela op 23 jan 1750
met

Jantje Berends, dr. van Berend Willems en Saartje Roekes.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrikje~1751 Nieuwe Pekela †1824 Nieuwe Pekela 73


Jantje Berends

Jantje Berends.

tr. (Folkert ongeveer 38 jaar oud) te Nieuwe Pekela op 23 jan 1750
met

Folkert Swiers, zn. van Swier Folkerts en Hindrikje Freriks, geb. in 1712.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Hendrikje~1751 Nieuwe Pekela †1824 Nieuwe Pekela 73


Swier Folkerts

Swier Folkerts.

tr.
met

Hindrikje Freriks.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Folkert*1712     


Hindrikje Freriks

Hindrikje Freriks.

tr.
met

Swier Folkerts.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Folkert*1712     


Berend Willems

Berend Willems.

tr.
met

Saartje Roekes.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jantje     


Saartje Roekes

Saartje Roekes.

tr.
met

Berend Willems.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jantje     


Cornellis Wijchers

Cornellis Wijchers.

tr.
met

Meggeltje Jans.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wijcher*1741 Oude Pekela †1823 Oude Pekela 81
Harm     
Jan     


Meggeltje Jans

Meggeltje Jans.

tr.
met

Cornellis Wijchers.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Wijcher*1741 Oude Pekela †1823 Oude Pekela 81
Harm     
Jan     


Pieter Roelefs

Pieter Roelefs, geb. te Sellingen.

tr. (Harmke 21 jaar oud) te Oude Pekela op 17 nov 1748 (getuigen: Boelo Doedens en Wolter Wiggers)
met

Harmke IJpes, dr. van IJpe Hendriks en Aefje Engels, geb. te Oude Pekela op 12 okt 1727.
zij bewoonden de veenplaats nr. 5 aan de Zuidkant nieuw aangelegde venen. Bij het huwelijkscontract getuigen voor hem: Roelef Roelefs en Trijntje Alberts, vader en stiefmoeder; Wessel Roelefs en Grietje Hendriks, broer; Harm Roelefs, broer; Antje Roelefs en Hendrik Harms, zuster; Trijntje Roelefs en Jan Luijkens, zuster; Harm Wessels, volle oom van moeders zijde; Eltje Roelefs en Frerik Coerts, volle moeij van vaders zijde; Berent Jacobs, angehijlijkde oom. Voor haar: Mense Jans en Aefke Engels, stiefvader en moeder; Willem Jans en Eppe Engels, angehylkde halve neef en volle oom; Jannes Pieters, halve neef.
Pieter Roelefs en Harmke IJpes
Kinderen van IJpe Henricks en Aefje Engels .
Harmke IJpes.
Geboren te Oude Pekel A op 12.10.1727. Zij is te Oude Pekel A 17.11.1748 getrouwd met Pieter Roelefs, van Sellingen. Hij is de zoon van Roelef Roelefs en Jantje Wessels.
Zij bewoonden de veenplaats #5 aan de Zuidkant nieuw aangelegde venen.
Bij het huwlijkscontract getuigen voor hem: Roelef Roelefs en Trijntje AlbertsIJpe, vader en stiefmoeder; Wessel Roelefs en Grietje Hendriks, broer; Harm Roelefs, broer; Antje Roelefs en Hendrik Harms, zuster; Trijntje Roelefs en Jan Luijkens, zuster; Harm Wessels, volle oom an moeders zijde; Eltje Roelefs en Frerik Coerts, volle moeij an vaders zijde; Berent Jacobs, angehijlkde oom.
Voor haar: Mense Jans en Aefke Engels, stiefvader en moeder; Willem Jans en Eppe Engels, angehylkde halve neef en volle oom; Jannes Pieters, halve neef.
Getuigen: Boelo Doedens en Wolter Wiggers.
[Nieuwe Pekel A 15.11.1762] Zijn gecompareerd de E. Pieter Roelefs en Harmke IJpes, Ehel, Harm Roelefs en Jeltje Pieters, Ehel, Hendrik Harms en Antje Roelefs, Ehel, Jan Luikens en Trijntje Roelefs, Ehel, en Pieke Jans en Jantje Roelefs, Ehel, als gezamenlijke erfgenamen van Roelef Roelefs van Sellingen, welke bekenden en verklaarden aan hunne mede erven Pieter Roelefs en Harmke IJpes stedevast en onherroepelijk het halve huis en schuur, zijnde stadsgrond op lot #5 Zuidkant nieuws aangelegde, zwettende: ten Noorden 't Heerenhoofddiep, ten Oosten Coentje Stoffers, ten Zuiden nabuur veenen gelijk, en ten Westen Reitse Cornelis Hazewinkel en cs, te hebben overgedragen, waartegen dezen f 2150 in de onverdeelde boedel betalen.
[Nieuwe Pekel A 14.03.1763] boedelscheiding tussen de kinderen van Roelef Roelefs van Sellingen: Pieter Roelefs en Harmke IJpes zijn huisvrouw ontvangen f 1125.
Zij is hertrouwd met Coentje Stoffers te Oude Pekela 21.02.1766. Hij is de zoon van Stoffer Jurjens en Swaantje Coentjes en is geboren te Oude Pekel A op 21.10.1725. Hij kocht in 1760 als jonge man de veenplaats nr. 4 aan de Zuidkant.
[Nieuwe Pekel A 28.01.1760] Zijn gecompareerd de E. Geert Hendriks en Geesje Stoffers, Ehel, welke verklaren aan de E. Coentje Stoffers te hebben overgedragen een achtste part van een gehele stads-veenplaats, behuisinge en inboedel nog mandelig staande en gelegen ter Beneden Pekel A op nr. 4 Zuidkante en dit voor een somma van f 200 tegen 4% rente.
Bij het huwlijk compareren voor hem: Jurjen Stoffers, broer; Trijntje Stoffers; Geert Hendriks Brakke en Geesijn Stoffers, zuster; Suzanna Hindriks, volle nigt.
Voor Harmke: Lijsabeth Menses, halfzuster; Harm Roelefs en Grietje Pieters, afgestorven zwager en voormond over de voorkinderen; Claas Jans en Geert Jurjens, onder ede te brengen sibbe- en vreemde voogd; Hendrik Harms, afgestorven zwager; Jan Luikens en Trijntje Roelefs, afgestorven zwagerske; Pieke Jans en Jantje Roelefs, afgestorven moeij; Frerik Koerts en Eltje Roelefs, afgestorven moeij. Getuigen: Klaas Jurjens em Mr. Jan Roelfs Glim.
Zij trouwt 11.03.1773 ten derde met haar Geert Hendriks Brakke, schipper. Hij is de volle neef van haar eerste echtgenoot en was eerder echtgenoot van de zus van haar tweede echtgenoot. Hij is de zoon van Hindrik Geerts en Eltje Roelefs. Hij was eerder OPA 28.12.1755 getrouwd met Geeske Stoffers.
[Nieuwe Pekel A 24.01.1757] Jan Geerts en Jacobje Obbes dragen over hun snabbe schuijte met zeijl en treil, zoals jongst uit zee gekomen is, aan Geert Hendriks en Geesijn Stoffers voor de somma van f 2060.
[Nieuwe Pekel A 15.03.1765] Geert Hendriks Brak, mede voor zijn huisvrouw Geesijn Stoffers, verkoopt een tjalkschuit aan Wessel Hendriks in de Nieuwe Schans voor de somma van f 2025.
[Oude Pekel A 110.03.1773]: Voor hem: Frerik Coerts en Eltje Roelefs, moeder en stiefvader; Roelef Hindriks Brak, volle broeder en sibbevoogd over de voorkinderen van de bruidegom, en Epke Geerts, zijn huisvrouw; Wessel Hindriks Onstwedder, pricipale voormond, was met zijn schip afwezig, en Susanna Hindriks, zijn huisvrouw, volle nicht van bruidegoms voorkinderen; Harm Jans Bakker, vreemde voogd; Elssijn Willems, dochter van bruidegoms zuster; Trijntje [.gers], afgestorven snaarske; Balster Roelefs, voorheen getrouwd aan bruidegoms halfzuster, hertrouwd aan Jantje Derks.
Voor haar: Roelef Pieters, zoon; Wijgger Cornellis en zijn vrouw Jantje Pieters, dochter; Jan Luijkens, principale voormond over Roelef Pieters, en zijn vrouw Trijntje Roelefs, afgestorven snaarske; Hemme Ulferts en zijn vrouw Lijsabet Menses, halfzuster; Antje Roelefs, volle moij over bruids voorkinderen; Jantje Roelefs, halve moij over bruids voorkinderen; Jeltije Pieters, afgestorven volle moij, hertrouwd aan Hindrik Roelefs [Onstwedder].
Getuigen: Jacob Hendriks Dreijer en Harm Cornelijs.
Geert Hendrix Brakke maakt voorbereidingen om bij Harmke IJpes in te trekken:
[Nieuwe Pekel A 27.01.1773] Geert Hendriks Brakke, mede voor zijn minderjarige kinderen, verkoopt aan Tonnis Harms van de Leek, zijn huis en tuin door hem zelf bewoond in de Beneden Pekel A #5 aan de Suit Kante voor de somma van f 800 zwettende ten Westen Jan Hendriks Smilde en ten Oosten Jan Jans.
[Nieuwe Pekel A 29.07.1778] Roelef Pieters Schuiring en Hendrikje Beerents Kappen, ter Nieuwe Pekel A woonachtig, verklaren voor zich en hunne erfgenamen schuldig aan Geert Hendriks Brak en Harmke IJpes de somma van f 452 herkomstig geleverde zeilen en touwwerk, zo Debiteuren bekenden tot hun genoegen te hebben ontvangen.
Geert Hendriks Brakke hertrouwt, Oude Pekel A 22.02.1783, met Antje Hindriks Smilde

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jantje*1750     
Aefke*1751     
Roelef*1753  †1807  54
IJpe*1757     


Harmke IJpes

Harmke IJpes, geb. te Oude Pekela op 12 okt 1727.

tr. (21 jaar oud) te Oude Pekela op 17 nov 1748 (getuigen: Boelo Doedens en Wolter Wiggers)
met

Pieter Roelefs, zn. van Roelef Roelefs en Jantje Wessels, geb. te Sellingen.
zij bewoonden de veenplaats nr. 5 aan de Zuidkant nieuw aangelegde venen. Bij het huwelijkscontract getuigen voor hem: Roelef Roelefs en Trijntje Alberts, vader en stiefmoeder; Wessel Roelefs en Grietje Hendriks, broer; Harm Roelefs, broer; Antje Roelefs en Hendrik Harms, zuster; Trijntje Roelefs en Jan Luijkens, zuster; Harm Wessels, volle oom van moeders zijde; Eltje Roelefs en Frerik Coerts, volle moeij van vaders zijde; Berent Jacobs, angehijlijkde oom. Voor haar: Mense Jans en Aefke Engels, stiefvader en moeder; Willem Jans en Eppe Engels, angehylkde halve neef en volle oom; Jannes Pieters, halve neef.
Pieter Roelefs en Harmke IJpes
Kinderen van IJpe Henricks en Aefje Engels .
Harmke IJpes.
Geboren te Oude Pekel A op 12.10.1727. Zij is te Oude Pekel A 17.11.1748 getrouwd met Pieter Roelefs, van Sellingen. Hij is de zoon van Roelef Roelefs en Jantje Wessels.
Zij bewoonden de veenplaats #5 aan de Zuidkant nieuw aangelegde venen.
Bij het huwlijkscontract getuigen voor hem: Roelef Roelefs en Trijntje AlbertsIJpe, vader en stiefmoeder; Wessel Roelefs en Grietje Hendriks, broer; Harm Roelefs, broer; Antje Roelefs en Hendrik Harms, zuster; Trijntje Roelefs en Jan Luijkens, zuster; Harm Wessels, volle oom an moeders zijde; Eltje Roelefs en Frerik Coerts, volle moeij an vaders zijde; Berent Jacobs, angehijlkde oom.
Voor haar: Mense Jans en Aefke Engels, stiefvader en moeder; Willem Jans en Eppe Engels, angehylkde halve neef en volle oom; Jannes Pieters, halve neef.
Getuigen: Boelo Doedens en Wolter Wiggers.
[Nieuwe Pekel A 15.11.1762] Zijn gecompareerd de E. Pieter Roelefs en Harmke IJpes, Ehel, Harm Roelefs en Jeltje Pieters, Ehel, Hendrik Harms en Antje Roelefs, Ehel, Jan Luikens en Trijntje Roelefs, Ehel, en Pieke Jans en Jantje Roelefs, Ehel, als gezamenlijke erfgenamen van Roelef Roelefs van Sellingen, welke bekenden en verklaarden aan hunne mede erven Pieter Roelefs en Harmke IJpes stedevast en onherroepelijk het halve huis en schuur, zijnde stadsgrond op lot #5 Zuidkant nieuws aangelegde, zwettende: ten Noorden 't Heerenhoofddiep, ten Oosten Coentje Stoffers, ten Zuiden nabuur veenen gelijk, en ten Westen Reitse Cornelis Hazewinkel en cs, te hebben overgedragen, waartegen dezen f 2150 in de onverdeelde boedel betalen.
[Nieuwe Pekel A 14.03.1763] boedelscheiding tussen de kinderen van Roelef Roelefs van Sellingen: Pieter Roelefs en Harmke IJpes zijn huisvrouw ontvangen f 1125.
Zij is hertrouwd met Coentje Stoffers te Oude Pekela 21.02.1766. Hij is de zoon van Stoffer Jurjens en Swaantje Coentjes en is geboren te Oude Pekel A op 21.10.1725. Hij kocht in 1760 als jonge man de veenplaats nr. 4 aan de Zuidkant.
[Nieuwe Pekel A 28.01.1760] Zijn gecompareerd de E. Geert Hendriks en Geesje Stoffers, Ehel, welke verklaren aan de E. Coentje Stoffers te hebben overgedragen een achtste part van een gehele stads-veenplaats, behuisinge en inboedel nog mandelig staande en gelegen ter Beneden Pekel A op nr. 4 Zuidkante en dit voor een somma van f 200 tegen 4% rente.
Bij het huwlijk compareren voor hem: Jurjen Stoffers, broer; Trijntje Stoffers; Geert Hendriks Brakke en Geesijn Stoffers, zuster; Suzanna Hindriks, volle nigt.
Voor Harmke: Lijsabeth Menses, halfzuster; Harm Roelefs en Grietje Pieters, afgestorven zwager en voormond over de voorkinderen; Claas Jans en Geert Jurjens, onder ede te brengen sibbe- en vreemde voogd; Hendrik Harms, afgestorven zwager; Jan Luikens en Trijntje Roelefs, afgestorven zwagerske; Pieke Jans en Jantje Roelefs, afgestorven moeij; Frerik Koerts en Eltje Roelefs, afgestorven moeij. Getuigen: Klaas Jurjens em Mr. Jan Roelfs Glim.
Zij trouwt 11.03.1773 ten derde met haar Geert Hendriks Brakke, schipper. Hij is de volle neef van haar eerste echtgenoot en was eerder echtgenoot van de zus van haar tweede echtgenoot. Hij is de zoon van Hindrik Geerts en Eltje Roelefs. Hij was eerder OPA 28.12.1755 getrouwd met Geeske Stoffers.
[Nieuwe Pekel A 24.01.1757] Jan Geerts en Jacobje Obbes dragen over hun snabbe schuijte met zeijl en treil, zoals jongst uit zee gekomen is, aan Geert Hendriks en Geesijn Stoffers voor de somma van f 2060.
[Nieuwe Pekel A 15.03.1765] Geert Hendriks Brak, mede voor zijn huisvrouw Geesijn Stoffers, verkoopt een tjalkschuit aan Wessel Hendriks in de Nieuwe Schans voor de somma van f 2025.
[Oude Pekel A 110.03.1773]: Voor hem: Frerik Coerts en Eltje Roelefs, moeder en stiefvader; Roelef Hindriks Brak, volle broeder en sibbevoogd over de voorkinderen van de bruidegom, en Epke Geerts, zijn huisvrouw; Wessel Hindriks Onstwedder, pricipale voormond, was met zijn schip afwezig, en Susanna Hindriks, zijn huisvrouw, volle nicht van bruidegoms voorkinderen; Harm Jans Bakker, vreemde voogd; Elssijn Willems, dochter van bruidegoms zuster; Trijntje [.gers], afgestorven snaarske; Balster Roelefs, voorheen getrouwd aan bruidegoms halfzuster, hertrouwd aan Jantje Derks.
Voor haar: Roelef Pieters, zoon; Wijgger Cornellis en zijn vrouw Jantje Pieters, dochter; Jan Luijkens, principale voormond over Roelef Pieters, en zijn vrouw Trijntje Roelefs, afgestorven snaarske; Hemme Ulferts en zijn vrouw Lijsabet Menses, halfzuster; Antje Roelefs, volle moij over bruids voorkinderen; Jantje Roelefs, halve moij over bruids voorkinderen; Jeltije Pieters, afgestorven volle moij, hertrouwd aan Hindrik Roelefs [Onstwedder].
Getuigen: Jacob Hendriks Dreijer en Harm Cornelijs.
Geert Hendrix Brakke maakt voorbereidingen om bij Harmke IJpes in te trekken:
[Nieuwe Pekel A 27.01.1773] Geert Hendriks Brakke, mede voor zijn minderjarige kinderen, verkoopt aan Tonnis Harms van de Leek, zijn huis en tuin door hem zelf bewoond in de Beneden Pekel A #5 aan de Suit Kante voor de somma van f 800 zwettende ten Westen Jan Hendriks Smilde en ten Oosten Jan Jans.
[Nieuwe Pekel A 29.07.1778] Roelef Pieters Schuiring en Hendrikje Beerents Kappen, ter Nieuwe Pekel A woonachtig, verklaren voor zich en hunne erfgenamen schuldig aan Geert Hendriks Brak en Harmke IJpes de somma van f 452 herkomstig geleverde zeilen en touwwerk, zo Debiteuren bekenden tot hun genoegen te hebben ontvangen.
Geert Hendriks Brakke hertrouwt, Oude Pekel A 22.02.1783, met Antje Hindriks Smilde

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Jantje*1750     
Aefke*1751     
Roelef*1753  †1807  54
IJpe*1757     


Roelef Roelefs

Roelef Roelefs, geb. te Sellingen.

tr.(1)
met

Jantje Wessels.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter Sellingen    
Trijntje     
Antje     

tr.(2)
met

Trijntje Alberts


Jantje Wessels

Jantje Wessels.

tr.
met

Roelef Roelefs, geb. te Sellingen, tr. (2) met Trijntje Alberts.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Pieter Sellingen    
Trijntje     
Antje     


IJpe Hendriks

IJpe Hendriks, geb. in 1691, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) in 1729.

tr. (resp. ongeveer 27 en 20 jaar oud) te Oude Pekela op 24 apr 1718
met

Aefje Engels, dr. van Engel Jansen Baart en Harmke Eppes, geb. te Oude Pekela op 22 apr 1698, tr. (2) met Mense Jans.
IJpe Hendriks, geboren circa 1691, overleden kort voor 1729, schipper. Hij is getrouwd met Aefje Engels te Oude Pekela op 24.04.1718. Zij is geboren te Oude Pekel A op 22.04.1698 als de dochter van Engel Jansen Baart en Harmke Eppes.
[Nieuwe Pekel A 06.01.1729]: Aafke Engels, wed. IJppe Hindrix, verkoopt aan Tieert Cornelis zekere tjalkschuite, etc. van deze herfst nieuw bekomen en bevaren voor de somma van 1450 Car. gulden, getuigen zijn Willem Jans en Klaas Derx.
Zij is hertrouwd met Mense Jans, de zoon van Jan Menses en Lijsabeth Jans, geboren op 15.01.1702. Lijsbeth Jans is de kleindochter van Remmert Jans.
Zij huurt als Ipe Hendrix wed. grond bij de plaats onder lot nr. 11 gelegen ten Noorden van het Heerendiep [Staatboek, 1730, 1740., 1780]. In 1789 wordt deze grond door haar schoonzoon Hemme Olferts, echtgenoot van Lijsabeth Menses, gepacht. Hemme bezat toen ook heemstede nr. 13.
[Nieuwe Pekel A 28.04.1754] Mense Jans en Aafien Engels, Ehel, verkopen een zeker stuk veenland en dallen gelegen in de PekelA, zijnde nr. 11 ongedeelde stadsgrond uitstrekkende van de dwarswijke noordwaarts, voor de somma van f 500 aan Boele Reinders en Aaltje IJtsens, Ehel, zwettende ten Noorden het Westerlister veen, ten Zuiden verkoperen zelf, ten Westen Harm Jacobs, ten Oosten E. Smaal.
[Nieuwe Pekel A 26.04.1759] Mense Jans, medecaverende voor Aafke Engels, zijn huisvrouw, medeerfgenamen van de weduwe van Jan Menses verkoperen een clooster veenplaats, gelegen etc, voor de somma van f 1410.
[Nieuwe Pekel A 06.01.1729]: Aafke Engels, wed. IJppe Hindrix, verkoopt aan Tieert Cornelis zekere tjalkschuite, etc. van deze herfst nieuw bekomen en bevaren voor de somma van 1450 Car. gulden, getuigen zijn Willem Jans en Klaas Derx.
Zij is hertrouwd met Mense Jans, de zoon van Jan Menses en Lijsabeth Jans, geboren op 15.01.1702. Lijsbeth Jans is de kleindochter van Remmert Jans.
Zij huurt als Ipe Hendrix wed. grond bij de plaats onder lot nr. 11 gelegen ten Noorden van het Heerendiep [Staatboek, 1730, 1740., 1780]. In 1789 wordt deze grond door haar schoonzoon Hemme Olferts, echtgenoot van Lijsabeth Menses, gepacht. Hemme bezat toen ook heemstede nr. 13.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Foske~1719 Stadskanaal    
Harmke~1720 Oude Pekela    
Hindrick~1723     
Harmke*1727 Oude Pekela    


Aefje Engels

Aefje Engels, geb. te Oude Pekela op 22 apr 1698.

tr. (resp. 20 en ongeveer 27 jaar oud) (1) te Oude Pekela op 24 apr 1718
met

IJpe Hendriks, zn. van Hendrick Bronnes en Foske IJpes, geb. in 1691, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) in 1729.
IJpe Hendriks, geboren circa 1691, overleden kort voor 1729, schipper. Hij is getrouwd met Aefje Engels te Oude Pekela op 24.04.1718. Zij is geboren te Oude Pekel A op 22.04.1698 als de dochter van Engel Jansen Baart en Harmke Eppes.
[Nieuwe Pekel A 06.01.1729]: Aafke Engels, wed. IJppe Hindrix, verkoopt aan Tieert Cornelis zekere tjalkschuite, etc. van deze herfst nieuw bekomen en bevaren voor de somma van 1450 Car. gulden, getuigen zijn Willem Jans en Klaas Derx.
Zij is hertrouwd met Mense Jans, de zoon van Jan Menses en Lijsabeth Jans, geboren op 15.01.1702. Lijsbeth Jans is de kleindochter van Remmert Jans.
Zij huurt als Ipe Hendrix wed. grond bij de plaats onder lot nr. 11 gelegen ten Noorden van het Heerendiep [Staatboek, 1730, 1740, , 1780]. In 1789 wordt deze grond door haar schoonzoon Hemme Olferts, echtgenoot van Lijsabeth Menses, gepacht. Hemme bezat toen ook heemstede nr. 13.
[Nieuwe Pekel A 28.04.1754] Mense Jans en Aafien Engels, Ehel, verkopen een zeker stuk veenland en dallen gelegen in de PekelA, zijnde nr. 11 ongedeelde stadsgrond uitstrekkende van de dwarswijke noordwaarts, voor de somma van f 500 aan Boele Reinders en Aaltje IJtsens, Ehel, zwettende ten Noorden het Westerlister veen, ten Zuiden verkoperen zelf, ten Westen Harm Jacobs, ten Oosten E. Smaal.
[Nieuwe Pekel A 26.04.1759] Mense Jans, medecaverende voor Aafke Engels, zijn huisvrouw, medeerfgenamen van de weduwe van Jan Menses verkoperen een clooster veenplaats, gelegen etc, voor de somma van f 1410.
[Nieuwe Pekel A 06.01.1729]: Aafke Engels, wed. IJppe Hindrix, verkoopt aan Tieert Cornelis zekere tjalkschuite, etc. van deze herfst nieuw bekomen en bevaren voor de somma van 1450 Car. gulden, getuigen zijn Willem Jans en Klaas Derx.
Zij is hertrouwd met Mense Jans, de zoon van Jan Menses en Lijsabeth Jans, geboren op 15.01.1702. Lijsbeth Jans is de kleindochter van Remmert Jans.
Zij huurt als Ipe Hendrix wed. grond bij de plaats onder lot nr. 11 gelegen ten Noorden van het Heerendiep [Staatboek, 1730, 1740, , 1780]. In 1789 wordt deze grond door haar schoonzoon Hemme Olferts, echtgenoot van Lijsabeth Menses, gepacht. Hemme bezat toen ook heemstede nr. 13.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Foske~1719 Stadskanaal    
Harmke~1720 Oude Pekela    
Hindrick~1723     
Harmke*1727 Oude Pekela    

tr.(2)
met

Mense Jans, zn. van Jan Menses en Lijsabeth Jans, ged. op 15 jan 1702.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Lisebet~1731     
Lijsabeth~1733 Oude Pekela    
Jan~1738     
Jan~1740 Oude Pekela    
Engel~1745     


Hindrik Israëls

Hindrik Israëls.

tr.
met

Aaltje Sybrands, dr. van Sijbrant Klazes en Reijne Eijes.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Martje*1755 Oude Pekela †1842 Oude Pekela 87


Aaltje Sybrands

Aaltje Sybrands.

tr.
met

Hindrik Israëls.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Martje*1755 Oude Pekela †1842 Oude Pekela 87


Hindrik Hindriks

Hindrik Hindriks, geb. afkomstig van Pekela.

tr. (Hilligjen ongeveer 35 jaar oud) te Westerlee op 7 mei 1747
met

Hilligjen Melles, dr. van Melle Jans en Trijntje Jans, ged. te Westerlee op 18 okt 1711.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Melle*1746 Westerlee †1809 Beerta 63
Gepke~1747