GensDataPro persoonskaarten 8700-8719
Derk van Ampsen

Derk van Ampsen, geb. te Lochem circa 1338.

relatie
met

Aleijd van Steenbergen, geb. te Lochem circa 1342.
de familie Ampsen bezat volgens een goederenverdeling uit 1392 een aantal goederen in volle eigendom in de buurtschappen Exel, Ampsen en Oolde. Zij woonden op het goed Oudenampsen een leen van de hertog.
Leenregister Zutphen 114: goet tot Ampsen.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bertha*1364  †1424  60


Aleijd van Steenbergen

Aleijd van Steenbergen, geb. te Lochem circa 1342.

relatie
met

Derk van Ampsen, geb. te Lochem circa 1338.
de familie Ampsen bezat volgens een goederenverdeling uit 1392 een aantal goederen in volle eigendom in de buurtschappen Exel, Ampsen en Oolde. Zij woonden op het goed Oudenampsen een leen van de hertog.
Leenregister Zutphen 114: goet tot Ampsen.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Bertha*1364  †1424  60


Johan van Rede

Johan van Rede, ovl. voor 1518.

relatie
met

Gotstouwa van Hagenbeke genaamd Gruter, dr. van Hendrik Gruter genaamd Hagenbeek (vermeld 1437) en Ave van der Voerst, geb. circa 1495, vermeld 18 mei 1518, tr. (2) met Jasper IV Baersdonck gnt Mom, (Jasper IV tr. (1) met Elisabeth van Olft (Ulft).).

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Anna  †1598 Embrick  


Anna van Rede

Anna van Rede, ovl. te Embrick op 18 apr 1598.

relatie(1)
met

Johan (Jan) Stroijf, zn. van Johan Stroijf (schepen) en Ripperbant , generaal in het leger van de Koning Philips van Spanje, ovl. te Embrick op 28 nov 1591.
RIPPERBANT. STROIJFF. REET al. REEDE, HAGENBEECK.
Heer Hans of Johan Stroijf hiervoer gemelt, troude voer die twede mael juffer Anna van Reet of Reede; haer moeder was van d’ Familie Hagenbeecke; sij waer weduwe van heer N. Mom gut Baersdonck, huisvrou van heer N. van. Steenbergen.
Johan Stroijf en vrou Ama Reede, of enige kinderen gehat of nagelaten is ons onbekant.
Dese Eheluiden sin begraven tot Embrick in d’ kercke van die.
P. P. Cruis Broeders in sine voerElderen of Groet vaders Heil1 van Stroijf begravenisse onder een groten sarcksteen, waer op dij wapenen van Heill van Stroijf en vrou Judith van den Steen midden met 3 quartiren van ieder aen de sijden gehouwen sin; oeck sin midden, naderhant op desen steen gehouwen aen een sijtt het wapen van Reet, een weer-haeck, daer tegen aen dij andere sijtt het wapen van haer moeder Hagenbeecke, hebbende 3 ringen in het wapen.
Daer onder staen op den steen gehouwen dese grafschriften.
Anno 1591. 28 November starf die erentvest, manhafte Joh.an.
Stroijf.
Anno 1598. 18 April starf die Eer unt rijcke doegsame juffer.
Anna van Reet, gewesene elicke huisvrou des vesten Johan Stroijf.

tr.(2)
met

Rodolff van Munster


Johan Stroijf

Johan (Jan) Stroijf, generaal in het leger van de Koning Philips van Spanje, ovl. te Embrick op 28 nov 1591.

relatie
met

Anna van Rede, dr. van Johan van Rede en Gotstouwa van Hagenbeke genaamd Gruter (vermeld 18 mei 1518), ovl. te Embrick op 18 apr 1598, tr. (2) met Rodolff van Munster.
RIPPERBANT. STROIJFF. REET al. REEDE, HAGENBEECK.
Heer Hans of Johan Stroijf hiervoer gemelt, troude voer die twede mael juffer Anna van Reet of Reede; haer moeder was van d’ Familie Hagenbeecke; sij waer weduwe van heer N. Mom gut Baersdonck, huisvrou van heer N. van. Steenbergen.
Johan Stroijf en vrou Ama Reede, of enige kinderen gehat of nagelaten is ons onbekant.
Dese Eheluiden sin begraven tot Embrick in d’ kercke van die.
P. P. Cruis Broeders in sine voerElderen of Groet vaders Heil1 van Stroijf begravenisse onder een groten sarcksteen, waer op dij wapenen van Heill van Stroijf en vrou Judith van den Steen midden met 3 quartiren van ieder aen de sijden gehouwen sin; oeck sin midden, naderhant op desen steen gehouwen aen een sijtt het wapen van Reet, een weer-haeck, daer tegen aen dij andere sijtt het wapen van haer moeder Hagenbeecke, hebbende 3 ringen in het wapen.
Daer onder staen op den steen gehouwen dese grafschriften.
Anno 1591. 28 November starf die erentvest, manhafte Joh.an.
Stroijf.
Anno 1598. 18 April starf die Eer unt rijcke doegsame juffer.
Anna van Reet, gewesene elicke huisvrou des vesten Johan Stroijf


Hilde van Herwen

Hilde van Herwen.

relatie(1)
met

Gerrit van Hagenbeke genaamd Gruter1, 22 mrt 1502 fol. 74v, zn. van Hendrik Gruter genaamd Hagenbeek (vermeld 1437) en Ave van der Voerst, geb. circa 1487, student aan de universiteit van Rostock (1479), ovl. (minstens 28 jaar oud) tussen 1515 en 1519.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit     

relatie(2)
met

Otte van Boeningen.

Bronnen:
1.Archief Huis Keppel (A 141), Type: Algemene akte, Archiefnaam: Gelders Archief, Inventarisnr.: 1122, Aktedatum: 1502 (22 mrt 1502)


Ave Gruter genaamd Hagenbeeck

Ave Gruter genaamd Hagenbeeck.

relatie
met

Sweder van Swieten.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit  †1508   
Herman     
Franco     


Sweder van Swieten

Sweder van Swieten.

relatie
met

Ave Gruter genaamd Hagenbeeck, dr. van Hendrik Gruter genaamd Hagenbeek (vermeld 1437) en Ave van der Voerst.

Uit deze relatie:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Gerrit  †1508   
Herman     
Franco     


Hermann von Bevern

Hermann von Bevern.

tr.
met

Sophia von Honnepel, dr. van Gottfried von Honnepel en Lautbergis N.N. , vermeld tot in 1377, tr. (1) met Wennemar von Heiden, (Wennemar tr. (2) met Aleid von Ossenbruch.)


Menso II von Heyden

Menso II ridder von Heyden, komt voor vanaf in 1316, door graaf Otto van Ravensberg beleend met het vrij-graafschap Heiden circa 2 dec 1317, terugkoop van de burg Bredevoort op 24 sep 1321, ovl. tussen 1353 en 1367.

tr.
met

Sophia von Gemen, dr. van Goswin von Gemen gnt. von Engelrodinc.
vermeld van 1321-1330.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alhard     
Menso     
Goswin     
Wennemar  †1398   


Sophia von Gemen

Sophia von Gemen.

tr.
met

Menso II ridder von Heyden, zn. van Hermann von Heyden, komt voor vanaf in 1316, door graaf Otto van Ravensberg beleend met het vrij-graafschap Heiden circa 2 dec 1317, terugkoop van de burg Bredevoort op 24 sep 1321, ovl. tussen 1353 en 1367.
vermeld van 1321-1330.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Alhard     
Menso     
Goswin     
Wennemar  †1398   


Alhard von Heyden

Alhard von Heyden.

tr.
met

Alheyde .
Hij verkoopt met toestemming van zijn vrouw Alheijde aan zijn broer Wennemar uit de vaderlijke erfenis: Hinrich to Langenhove, Gert Wenehorst, Eline, Luckine, Wessel van Haghenbeke en Herman tho Bernenvelde


Johann von Ossenbruch

Johann von Ossenbruch.


Gerrit van Swieten

Gerrit van Swieten, ovl. voor 1508.

tr.
met

Geertruyt van de Stegen.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Answeer*1582  †1650  68
Anna     


Herman van Swieten

Herman van Swieten.


Franco van Sweeten

Franco van Sweeten.

tr.(1)
met

Judith Schaap.

tr.(2)
met

Wendela van Voorst.
richterambt Borne / buurschap Zenderen.
13 okt 1618Herman Rammelman na opdracht door Clemens van Voorst.
* Den thienden, groff ende smal, over het erve Odinck, gelegen tho Senderen in den kerspel van Borne.
** Op 4 juni 1614had Wendel van Voirst, vrouw van Franco van Sweeten, haar 2/3 aandeel in deze tienden, dat haar na de dood van haar vader Zeger van Voirst bij magescheid was toebedeeld, opgedragen ten behoeve van Clement van Voirst onder de voorwaarde, dat deze niet zou ageren tegen Unico Ripperda, die enige gedeelten van de tienden in bezit had. Er is geen belening van Clement van Voirst geregistreerd.

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Segers     
Catharina     
Gerrit     
Margaretha     


Gerrit van der Voerst

Gerrit van der Voerst.

tr. voor 1462
met

Drude .

Uit dit huwelijk:

 naamgeb.plaatsovl.plaatsoudrelatiekinderen
Ave  †1507   
Henrick     
Riqwijn     
Evert  †1462   


Henrick van der Voerst

Henrick van der Voerst, priester en vicaris in de Grote Kerk te Zutphen.
Sint Laurentiusavond martelaar (9 aug.) 1462 Derick van Drynen, Henrick Kreynck, Derick van den Walle en Henrick van Voerthuesen, als verwanten en scheidslieden, verklaren dat heer Henrick van der Voerst, priester en vicaris in de Grote Kerk te Zutphen, Riqwijn van der Voerst, Henrick Grueter en zijn vrouw joffer Aeve van der Voerst, en Evert van der Voerst zaliger Geritzoen een magescheid hebben gemaakt betreffende de roerende en onroerende goederen, die heer Henrick en Ricqwijn van hun vader en moeder en van hun broer Evert van der Voerst hebben geërfd..
Henrick Grueter met zijn vrouw joffer Aeve en Evert van der Voerst krijgen ieder de helft van de 300 Rijnse guldens die heer Henrick had in de Voerst. Ook zullen zij ieder de helft gebruiken van heer Henrick's aandeel in de erfenis van zijn overleden broer Evert van der Voerst..
Hiervoor zullen Henrick, Aeve en Evert aan heer Henrick levenslang een lijfrente van 44 overlense Rijnse guldens geven, die jaarlijks op St. Maartensdag in de Winter te Zutphen moet worden betaald..
Verder zullen na de dood van Ricqwijn van der Voerst zijn erfgenamen zijn aandeel krijgen in de erfenis van zijn overleden broer Evert van der Voerst vermeerderd met 150 overlense Rijnse guldens.


Riqwijn van der Voerst

Riqwijn van der Voerst.


Evert van der Voerst

Evert van der Voerst, ovl. voor 1462.