Bronnen Bronnen
Bronnen

Notar 05

Notariele akte Leiden (Notariele akte)
Akteplaats: Leiden
periode: 1750
Archiefnaam: RA Leiden
Archief: Not. Ach. 0506
Inventarisnr.: 2039
Onderwerp: Quotisatie
Notaris: Albertus Kleynenberg

Notar 267

Notariele akte Utrecht (Notariele akte)
Akteplaats: Utrecht
periode: 1719
Archiefnaam: Utrechts Arch.
Archief: Not. Ach.
Inventarisnr.: U160a4
Onderwerp: Huur en verhuur
Notaris: H. Dons

Notar 268

Notariele akte Leiden (Notariele akte)
Akteplaats: Leiden
periode: van 1726 tot 1727
Archiefnaam: RA Leiden
Archief: Not.Arch. 0506
Inventarisnr.: 1968
Onderwerp: testament
Notaris: Pieter Hubertus Pla

Notar 269

Notariele akte Leiden (Notariele akte)
Akteplaats: Leiden
periode: van 1728 tot 1729
Archiefnaam: RA Leiden
Archief: Not. Ach. 0506
Inventarisnr.: 1969
Onderwerp: aanwijzing voogden
Notaris: Pieter Hubertys Pla

Notar 270

Notariele akte Leiden (Notariele akte)
Akteplaats: Leiden
periode: 1742
Archiefnaam: RA Leiden
Archief: Not. Arch 506
Inventarisnr.: 1858
Onderwerp: Erfgenamen
Notaris: Jan Buijk

Notar 271

Notariele akte Leiden (Notariele akte)
Akteplaats: Leiden
periode: 1744
Archiefnaam: RA Leiden
Archief: Not. Arch 506
Inventarisnr.: 1980
Onderwerp: Boedel
Notaris: Pieter Hubertus Pla

ORA 018

Oud Rechterlijk Archief Hazerswoude (Algemene akte)
Plaats van akte: Hazerswoude
Aktedatum: 1668
Archiefnaam: GA Leiden
Archief: ORA Hazerswoude
Bron onderwerp: Voogdijstelling

Notar 272

Notariele akte Leiden (Notariele akte)
Akteplaats: Leiden
periode: 1681
Archiefnaam: RA Leiden
Archief: Not.Arch. 0506
Inventarisnr.: 1337
Onderwerp: boedelinventaris
Notaris: Johan de Blaeuwen

ORA 019

Protocollen Oudshoorn 1679-1686 (Algemene akte)
Plaats van akte: Oudshoorn
Aktedatum: 31 jan 1686
Archiefnaam: Groene Hartarchieven
Archief: Oud Recherlijk Archief Oudshoorn
Inventarisnr.: 9
Bron onderwerp: Erfenis

Notar 273

Notariele akte Leiden (Notariele akte)
Akteplaats: Leiden
periode: van 1676 tot 1680
Archiefnaam: RA Leiden
Archief: Not. Arch 506
Inventarisnr.: 1336
Onderwerp: Garantie erfstelling
Notaris: Johan de Blaeuwen

Notar 274

Notariele akte Leiden (Notariele akte)
Akteplaats: Leiden
periode: 1642
Archiefnaam: RA Leiden
Archief: Not. Arch. 0506
Inventarisnr.: 435
Onderwerp: Testament
Notaris: Kaerl Outerman

Notar 275

Notariele akte Leiden (Notariele akte)
Akteplaats: Leiden
periode: 1639
Archiefnaam: RA Leiden
Archief: Not. Arch. 0506
Inventarisnr.: 325
Onderwerp: Testament
Notaris: Cornelis Dircxz van Grotelande

BSG 136

BS Geboorte register Wedde (BS Geboorte register)
Akteplaats: Wedde
periode: 1885
Archiefnaam: Gronings Archief
Archief: DTB Wedde
Inventarisnr.: 1885

Notar 276

Notariele akte Leiden (Notariele akte)
Akteplaats: Leiden
periode: 1637
Archiefnaam: RA Leiden
Archief: Not. Arch. 0506
Inventarisnr.: 323
Onderwerp: Attestatie
Notaris: Cornelis Dircxz van Grotelande

Notar 277

Notariele akte Leiden (Notariele akte)
Akteplaats: Leiden
periode: van 1613 tot 1615
Archiefnaam: RA Leiden
Archief: Not. Arch. 0506
Inventarisnr.: 155
Onderwerp: Getuigenis
Notaris: Foijt Ghijsbertsz van Sijp

Notar 278

Notariele akte Leiden (Notariele akte)
Akteplaats: Leiden
periode: van 1681 tot 1683
Archiefnaam: RA Leiden
Archief: Not. Arch. 0506
Inventarisnr.: 1337
Onderwerp: Boedelscheiding en voogdijstelling
Notaris: Johan de Blaeuwen

Notar 279

Notariele akte Leiden (Notariele akte)
Akteplaats: Leiden
periode: van 1676 tot 1680
Archiefnaam: RA Leiden
Archief: Not. Arch. 0506
Inventarisnr.: 1336
Notaris: Johan de Blaewen

Notar 280

Notariele akte Leiden (Notariele akte)
Akteplaats: Leiden
periode: 1658
Archiefnaam: RA Leiden
Archief: Not. Arch. 0506
Inventarisnr.: 451
Onderwerp: Trouwbelofte
Notaris: Kaerl Outerman

Notar 281

Notariele akte Leiden (Notariele akte)
Akteplaats: Leiden
periode: 1647
Archiefnaam: RA Leiden
Archief: Not. Arch 506
Inventarisnr.: 480
Onderwerp: Renunciatie en borgtocht
Notaris: Jacob Jansz de Haes

A 108

Kohieren van de 1e 200e Penning van Rijnland (Algemene akte)
Plaats van akte: Leiden
Aktedatum: van 1675 tot 1682
Archiefnaam: RA Leiden
Archief: Kohier SA II
Inventarisnr.: 4558