Bronnen Bronnen
Bronnen

T 093

Trouwboek Zuid-Waddinxveen (trouwboek)
trouwplaats: Zuid-Waddinxveen
periode: 1770
Archiefnaam: GA Gouda
Archief: DTB Zuid-Waddinxveen

B 033

Duisburger Forschungen 19. Band, Alsum und Schwelgern (boek)
Plaats: Duisburg [Duitsland]
Uitgegeven: 1974
Titel: Duisburger Forschungen
Schrijver: Dr Franz Rommel
Uitgever: Walter Braun Verlag
Schriftenreihe für Geschichte und Heimatkunde Duisburgs.
Herausgegeben vom Stadtarchiv Duisburg in Verbindundung mit der Mercator-Gesellschaft.
Alsum und Schwelgern, untergegangenen Rheindorfes und der Hafenlanschaft in Duisburgs Nordwesten.

HGB 184

Hofesgerichtsprotokolle des Stiftes Essen für den Hofesverband Beeck (Algemene bron)
datum: 12 jan 1677
veld 1: Teil IV
veld 2: Bl. 14

G 005

Gaarder Moordrecht (trouwboek)
trouwplaats: Moordrecht
periode: 1773
Archiefnaam: Nat. Arch.
Archief: DTB Moordrecht

D 156

Doopboek Oegstgeest (doopboek)
doopplaats: Oegstgeest
periode: vanaf 1730
Archiefnaam: Nat. Archief
Archief: DTB Oegstgeest
Inventarisnr.: 2
Gezindte: NH
hierin
vanaf 1730 v Pieter van der Mark (~1731-†1809)
7 sep 1738 v Meinsje van Konijnenburgh (~1738-†1825)

BSH 065

BS Huwelijks register Dubbeldam (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Dubbeldam
periode: 1880
Archiefnaam: Stadsarchief Dordrecht
Archief: BS Dubbeldam
Inventarisnr.: DiEP

B 112

Das Bistum Münster, Das Domstift S[ank]t Paulus zu Münster (boek)
Uitgegeven: 1982
Titel: Das Bistum Münster
Schrijver: Wilhelm Kohl, Helmut Flachenecker
Uitgever: Max-Planck-Institut für Geschichte
ISBN nummer: 3110085089
Das Bistum Münster: Das Domstift S[ank]t Paulus zu Münster.
Door Wilhelm Kohl, Helmut Flachenecker, Max-Planck-Institut für Geschichte
Bijdrager Wilhelm Kohl
Gepubliceerd door Walter de Gruyter, 1982
ISBN 3110085089, 9783110085082

T 096

K.O. register BB Leiden (trouwboek)
trouwplaats: Leiden
periode: 1694
Archiefnaam: RA Leiden
Archief: DTB Leiden
Inventarisnr.: BB 26
Gezindte: NH
hierin
1694 Claes Engelsz van Leeuwen en Engeltgen Cornelis van Beverswijck
3 jul 1694 v Jan le Pair en Marijtgen de Groot
10 dec 1694 Johannes Adriaansz van Straetsburgh en Lijsbeth Carels
17 jun 1695 v Daniel van der Velde en Jacomijntje Larey
14 jan 1696 Jan le Pair en Annetie Claesdr Monie
23 jun 1696 v Pieter Jans Binck en Jannetje Pieters Vermeulen
3 aug 1696 Gerrit Stellinghwerf en Elisabeth le Franck
11 aug 1696 Crijn Kuyters en Teuntge Mattijs
22 sep 1696 v Pieter Binck en Anna Catharina Maartensdr
3 nov 1696 v Isaac Vijfftien (Quinze) en Jannetje Elias
30 okt 1697 Johannes Laterveer en Johanna le Feber
12 apr 1698 Engelbert Plucker en Maria van den Berg
30 okt 1711 v Jan van Toorenvliet en Geertje Claas van Poelgeest

T 097

K.O. register DD Leiden (trouwboek)
trouwplaats: Leiden
periode: 1703
Archiefnaam: RA Leiden
Archief: DTB Leiden
Inventarisnr.: DD 28
Gezindte: NH
hierin
24 apr 1704 v Johannes Bolstier en Rachel Vavarck
31 okt 1704 Jacobus la Maart en Judith van der Horst (van der Ros)
22 aug 1705 v Johannes Maljé en Maria Brock
20 mrt 1706 Hendrik Paulusz Duk en Catharina Jacobs Boha
4 dec 1706 Maarten Pietersz de Jager en Anne le Zumse (Vijftien)

HCL

Historisch Centrum Leeuwarden (Algemene bron)
plaats: Leeuwarden
veld 1: Arch. Parochie v. d. H. Bonifatius en Geze
Archief Parochie van de H. Bonifatius en Gezellen

B 034

Boeken maken de man. Het gedrukte oeuvre (1698-1716) van Wibrandus de Geest (boek)
Uitgegeven: 2006
Titel: Boeken maken de man.
Schrijver: IJ. Botke en G.C. Huisman
Uitgever: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis
IJ. Botke en G.C. Huisman, ‘Boeken maken de man. Het gedrukte oeuvre (1698-1716) van Wibrandus de Geest, schilder, schrijver en toneelspeler’, Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 13 (2006), 51-68.

BSO 045

BS Overlijdens register Arnhem (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Arnhem
periode: 1852
Archiefnaam: Gelders Archief
Archief: BS Arnhem
Inventarisnr.: 390

BSO 046

BS Overlijdens register Rheden (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Rheden
periode: 1887
Archiefnaam: Gelders Archief
Archief: BS Rheden
Inventarisnr.: 3161

BSH 066

BS Huwelijks register Rheden (BS Huwelijks register)
Akteplaats: Rheden
periode: 1851
Archiefnaam: Gelders Archief
Archief: BS Rheden
Inventarisnr.: 3237

BSO 047

BS Overlijdens register Renkum (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Renkum
periode: 1821
Archiefnaam: Gelders Archief
Archief: BS Oosterbeek
Inventarisnr.: 3266
Toegangsnummer: 0207

H 001

Huwelijksdispensatie (Algemene akte)
Aktedatum: 18 nov 1766
Archiefnaam: Gelders Archief
Archief: Landdagrecessen 1761-1770
Deel/Akte: 0
Inventarisnr.: Rekenkamer S 35
RBS nummer en blz.: fol. 338, 339
Bron onderwerp: Huwelijksdispensatie
http://www.geldersarchief.nl/fileadmin/images_gelders_archief/Landdagsrecessen_1761-1770.pdf

Ordinaris Landdag 12-22 november
voortzetting van de ordinaris Landdag van 8-16 augustus
1766 november 12
1766 november 18
156 Huwelijksdispensatie verleend aan Hendrik de Geest en Jenneken de Geest, broederskinderen.
(Rekenkamer S 35, fo. 338, 339)

BSO 048

BS Overlijdens register Renkum (BS Overlijdens register)
Akteplaats: Renkum
periode: 1819
Archiefnaam: Gelders Archief
Archief: BS Oosterbeek
Inventarisnr.: 3266

W 032

Website: http://www.benwilbrink.nl/genealogie/dijkxhoorn.htm (Algemene bron)

W 033

Website: www.geocities.com/mknotter/fam00393.html (Algemene bron)

B 035

Acten betreffende Gelre en Zutphen (boek)
Uitgegeven: tussen 1900 en 1901
Titel: Acten betreffende Gelre en Zutphen
Schrijver: P.N. van Doorninck
Uitgever: Vereniging Gelre
Geldersche geschiedenis: ik bedoel de drie deelen ‘Acten betreffende Gelre en Zutphen’ uit de jaren 1376-1404, naar het handschrift in het Staatsarchief te Düsseldorf. Waarom zijn deze acten van zoo groot belang? Het antwoord hierop is, dat de jaren 1372-1423 die van de persoonlijke unie tusschen Gelre en Gulik onder de hertogen Willem I en Reinald IV zijn. Daar deze vorsten zich beurtelings in beide landen ophielden en geene scherp afgescheidene kanselarijen hadden, ligt het in den aard der zaak, dat vele brieven betreffende Geldersche zaken in Gulik werden geregistreerd, zoodat deze uitgave op de meest gewenschte wijze de leemten in onze archieven aanvult en reeds menig duister punt tot klaarheid heeft gebracht. Al had Van Doorninck niets anders in het licht gegeven dan deze acten, hij zoude zich voor de Geldersche geschiedenis reeds verdienstelijk hebben gemaakt.