Parenteel van Henrick die Gruter alias Fermentarius.
Parenteel van Henrick die Gruter alias Fermentarius.

In het archief van het Huis Keppel bevindt zich een akte uit 1336, waarin een Henrick die Gruter en zijn vrouw Erent worden genoemd. Aangezien ook Dirck van Hagenbeke geheten die Gruter een dochter met de vrij zeldzame voornaam Erent had, lag een familierelatie met Diederick van Hagenbeke getrouwd met Lambrich die Gruter voor de hand. Zij hadden een dochter Erent, die naar haar grootmoeder is vernoemd.

Generatie I

I.   Henrick die Gruter alias Fermentarius (Fermentarius)1,2,3, tr. met Erent3
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Herman die Gruter3,4,5,6, volgt II
  2.   Everhardus die Gruter3,7, vicaris in Keppel 1357. 
  3.  Ludolphus die Gruter
  4.   Johannis die Gruter3
  5.   Aleidis die Gruter3

Generatie II

II.   Herman (Hermannus) die Gruter (Fermentarius)3,4,5,6, zn. van Henrick die Gruter alias Fermentarius (I) en Erent, schepen van Doetichem, 
 3 kinderen: 
  1.   Lambrich Gruter8,9, volgt III
  2.   heer Henrick10, priester. 
  3.   heer Dirck11, geb. circa 1350, gerichtsman van Doetinchem in 1408, ovl. voor 1415, tr. met Hylleken Monselman11, dr. van Dirck Monselman en Elsebe van der Haep. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie III

III.   Lambrich Gruter (Fermentarius)8,9, dr. van Herman die Gruter (II) (schepen van Doetichem), tr. voor 1390 met Diederick van Hagenbeke12,8,9, zn. van Rudolph van Hagenbeke (beleend met het goed Symonynk in het kerspel Ramsdorf), geb. circa 1350. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.   Heesken van Hagenbeeck die Gruter9
  2.   Roelof van Hagenbeke genaamd Gruter8,10,9, geb. circa 1387, volgt IVa
  3.   Dirk van Hagenbeke genaamd Gruter8,10,9,13, geb. circa 1416, ovl. tussen 1442 en 1443, volgt IVb
  4.   Arendina (Erent, Ernte, Arenda, Arnt) van Hagenbeeck geh. die Gruter14,15, geb. Hummelo in 1392, ovl. in 1441, tr. Doetinchem in 1410 met Willem de Rode van Heeckeren14, zn. van Evert de Rode van Hekeren en Bertha van Ampsen, geb. Doetinchem circa 1388, ovl. voor 1432. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.   Aelleide (Alheide, Ailheide) van Hagenbeeck die Gruter16,13, 12 dec 1443 fol 246v, kloosterjoffer. 
  6.   Arnoldus van Hagenbeck anders genaamd Gruter17, geb. circa 1390. 

Generatie IV

IVa.   Roelof (Roloff) van Hagenbeke genaamd Gruter8,10,9, zn. van Diederick van Hagenbeke en Lambrich Gruter (III), geb. circa 1387, 
 2 kinderen: 
  1.  dochter , geb. circa 1414. 
  2.  Evert van Hagenbeke genaamd van Oeyen, rechter van Bredevoort, relatie met Styne . Uit deze relatie geen kinderen. 

IVb.   Dirk (Deryc) van Hagenbeke genaamd Gruter8,10,9,13, zn. van Diederick van Hagenbeke en Lambrich Gruter (III), geb. circa 1416, schepen van Doetinchem, ovl. tussen 1442 en 1443, tr. met NN. Keppelman
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Steven 13, geb. circa 1443, tr. met Stijn . Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Hendrik Gruter genaamd Hagenbeek18,19, geb. circa 1425, ovl. tussen 1486 en 1502, volgt V
  3.  Margaretha
  4.   Willem19

Generatie V

V.   Hendrik Gruter genaamd Hagenbeek18,19, zn. van Dirk van Hagenbeke genaamd Gruter (IVb) (schepen van Doetinchem) en NN. Keppelman, geb. circa 1425, vermeld 1437, schepen/gerichtsman 1461 en 1468 te Doetinchem, gildemeester van het Onze Vrouwengilde te Doetinchem van 1485 tot 1486, ovl. tussen 1486 en 1502, tr. voor 1462 met Ave van der Voerst, dr. van Gerrit van der Voerst en Drude, ovl. na 1507. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Gerrit van Hagenbeke genaamd Gruter20, geb. circa 1487, ovl. tussen 1515 en 1519, volgt VIa
  2.   Hendrik de Gruter genaamd Hagenbeek21,22,23,24,25, geb. circa 1490, ovl. na 1556, volgt VIb
  3.   Gotstouwa van Hagenbeke genaamd Gruter23, geb. circa 1495, volgt VIc
  4.  Ave Gruter genaamd Hagenbeeck, volgt VId

Generatie VI

VIa.   Gerrit van Hagenbeke genaamd Gruter (Gherhardus de Hagenbeke van Dodinge (Doetinchem).)20, zn. van Hendrik Gruter genaamd Hagenbeek (V) (vermeld 1437) en Ave van der Voerst, geb. circa 1487, student aan de universiteit van Rostock (1479), ovl. tussen 1515 en 1519, relatie met Hilde (Hille) van Herwen, dr. van Wolter van Herwen
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Gerrit
  Hilde van Herwen, dr. van Wolter van Herwen, relatie (2) met Otte van Boeningen
 Uit deze relatie geen kinderen. 

VIb.   Hendrik de Gruter genaamd Hagenbeek21,22,23,24,25, zn. van Hendrik Gruter genaamd Hagenbeek (V) (vermeld 1437) en Ave van der Voerst, geb. circa 1490, rechter te Kedichem 1521, ovl. na 1556, relatie (1) met Belye Velinx (Velink, Velinc)26,24,25
 Uit deze relatie 2 kinderen: 
  1.   Hendrik 27,28, volgt VIIa
  2.   Joffer Hermanna (Joffer Harmen) 27,28,29,30,31
   Hendrik de Gruter genaamd Hagenbeek21,22,23,24,25, tr. (2) met Elseba van Winsheim
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIc.   Gotstouwa (Goestowa) van Hagenbeke genaamd Gruter (Hagenbeeck)23, dr. van Hendrik Gruter genaamd Hagenbeek (V) (vermeld 1437) en Ave van der Voerst, geb. circa 1495, relatie (1) met Johan van Rede (van Reede), ovl. voor 1518. 
 Uit deze relatie een dochter: 
  1.  Anna , ovl. Embrick op 18 apr 1598, relatie (1) met Jan (Johan) Stroijf (Streuyffs), in dienst van de Koning Philips van Spanje, ovl. Embrick op 28 nov 1591. Uit deze relatie geen kinderen, tr. (2) met Rodolff van Munster. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
   Gotstouwa van Hagenbeke genaamd Gruter23, tr. (2) met Jasper IV Baersdonck gnt Mom, zn. van Jasper III Baersdonck gnt Mom (Richter, schepen en burgemeester te Bocholt 1556-1586) en Agnes van Gent
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Jasper IV Baersdonck gnt Mom, zn. van Jasper III Baersdonck gnt Mom (Richter, schepen en burgemeester te Bocholt 1556-1586) en Agnes van Gent, tr. (1) met Elisabeth van Olft (Ulft), dr. van Jasper van Ulft geheten Matelang, ovl. voor 1617. 
 Uit dit huwelijk 4 dochters: 
  1.  Josina Mom, geb. Bocholt [Duitsland] tussen 1583 en 1584, ovl. Zutphen op 14 mrt 1626, tr. Bommel (Kasteel Brakel) in sep 1617 met ds Willem Baudart (Baudartius), geb. Deinze [BelgiŽ] op 13 feb 1565, ovl. Zutphen (St. Walburgskerk) in 1640. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Anna Mom, tr. met Derick van der Wall, burgemeester van Zutphen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Maria Mom
  4.  Margaretha MomVId.  Ave Gruter genaamd Hagenbeeck, dr. van Hendrik Gruter genaamd Hagenbeek (V) (vermeld 1437) en Ave van der Voerst, relatie met Sweder van Swieten
 Uit deze relatie 3 zonen: 
  1.  Gerrit , ovl. voor 1508, volgt VIIb
  2.  Herman
  3.  Franco van Sweeten, volgt VIIc

Generatie VII

VIIa.   Jonker Hendrik de Gruter genaamd Hagenbeek27,28, zn. van Hendrik de Gruter genaamd Hagenbeek (VIb) (rechter te Kedichem 1521) en Belye Velinx, tr. met Geertruidt Collaerts, geb. in 1521, ovl. in 1564. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Henrica Hendricksdr van Hagenbeeck van Bockhoven, geb. circa 1535, volgt VIIIa
  2.  Hermanne van Hagenbeeck, geb. circa 1542, ovl. na mrt 1597. 
  3.  Gerlich Hagenbeck, volgt VIIIb

VIIb.  Gerrit van Swieten, zn. van Sweder van Swieten en Ave Gruter genaamd Hagenbeeck (VId), ovl. voor 1508, tr. met Geertruyt van de Stegen
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Answeer , geb. in 1582, ovl. op 22 dec 1650, tr. met Angela van der Heyden. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Anna , tr. met Wilhelm ten Holte. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIc.  Franco van Sweeten, zn. van Sweder van Swieten en Ave Gruter genaamd Hagenbeeck (VId), tr. (1) met Judith Schaap
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Franco van Sweeten, tr. (2) met Wendela van Voorst
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Segers
  2.  Catharina
  3.  Gerrit
  4.  Margaretha

Generatie VIII

VIIIa.  Henrica Hendricksdr van Hagenbeeck van Bockhoven, dr. van Jonker Hendrik de Gruter genaamd Hagenbeek (VIIa) en Geertruidt Collaerts, geb. circa 1535, tr. (1) met Dirk II van Doern, zn. van Jonker Philips van Doerne en Joffer Anna van Kessel tot Someren, geb. circa 1545. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Geertruijde , geb. circa 1557, volgt IX
  2.  Jan van Doerne, ovl. Bokhoven op 13 mei 1623, begr. Bokhoven, relatie met Anna van Berckel, geb. in 1571. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.  Dirck III van Doerne, begr. Bokhoven. 
  Henrica Hendricksdr van Hagenbeeck van Bockhoven, tr. (2) met Gregorius Joannis van Asperen
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  NN
  2.  Dirk , tr. (1) met Maria van Hees. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (2) met Barbara Jans Cortenbach. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIb.  Gerlich Hagenbeck, zn. van Jonker Hendrik de Gruter genaamd Hagenbeek (VIIa) en Geertruidt Collaerts, relatie met Stine Baix
 Uit deze relatie 2 dochters: 
  1.  Lisken
  2.  Bertien

Generatie IX

IX.  Geertruijde van Doern, dr. van Dirk II van Doern en Henrica Hendricksdr van Hagenbeeck van Bockhoven (VIIIa), geb. circa 1557, tr. (1) 's-Hertogenbosch op 1 jul 1601 met Lambert Millinck van Gerwen, zn. van Lambert Millinck van Gerwen en Anna Hermensdr van Brempt, geb. circa 1575, heer van Avestein, ovl. Esch in 1611. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Helwich , geb. na 1601. 
  2.  Anna , ged. op 28 apr 1603, volgt Xa
  3.  Maria , tr. met Jonker Peter de Vries. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Dirk , geb. in 1606, ovl. St. Michielsgestel circa 1659, volgt Xb
  5.  Lambert , ged. op 25 sep 1607, tr. met Adriana van Honselaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Geertruijde van Doern, tr. (2) met Johan Tack
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jhr Peter , tr. met Josina Becx, ged. in jul 1631. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Johanna C.

Generatie X

Xa.  Anna Millinck van Gerwen, dr. van Lambert Millinck van Gerwen (heer van Avestein) en Geertruijde van Doern (IX), ged. op 28 apr 1603, tr. (1) met Evert van Vlierden
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Anna Millinck van Gerwen, tr. (2) met Jhr Cornelis Proeninck genaempt van Deventher, zn. van Gerard Prouningh van Deventher (luitenant-commandant) en Cornelia Cornelisdr Bacx van Wijtfliet, geb. 's-Hertogenbosch circa 1610, hoofdschout kwartier de Peel, ovl. Hooidonk op 1 mei 1667. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Freule Christina Barbara , tr. op 2 jul 1663 met Johannes Hanewinkel, predikant te Mierlo. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Gerard Prouningh, ged. 's-Hertogenbosch op 14 jun 1634, stadhouder van Son en Breugel, tr. met Catharina van der Loo. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jacob Prouningh, ged. 's-Hertogenbosch op 14 jun 1634, kwartierschout van Peelland, ovl. St. Oedenrode op 25 dec 1662, tr. met Catharina van Battum. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Hendrik Prouningh, tr. met Geertrui van Meurs. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Lambert Prouningh, ged. 's-Hertogenbosch op 2 aug 1643. 
  6.  Dirk Prouningh, volgt XI


  Anna Millinck van Gerwen, tr. (3) met Jonker Peter van Gerwen, zn. van Eustachius van Gerwen en Mechteld van der Wiel, ovl. in 1628. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Xb.  Dirk Millinck van Gerwen, zn. van Lambert Millinck van Gerwen (heer van Avestein) en Geertruijde van Doern (IX), geb. in 1606, schepen te St. Michielsgestel, ovl. St. Michielsgestel circa 1659, tr. met Maria van Honselaer
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Johanna Catharina
  2.  Geertruid
  3.  Albert

Generatie XI

XI.  Dirk Prouningh, zn. van Jhr Cornelis Proeninck genaempt van Deventher (hoofdschout kwartier de Peel) en Anna Millinck van Gerwen (Xa), tr. Arlon in 1675 met Eijken Wargaren
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Marga , geb. Arlon. 
  2.  Cornelis , geb. Nijmegen. 
  3.  Philips , geb. Woensel. 
  4.  Lambert Dirk , geb. Hooijdonk. 


Bronnen:

1. Archief Huis Keppel (A 121), Gelders Archief, Inventarisnr.: 906, verkoop, Keppel, 1336 (2 mei 1336) 

2. Archief Huis Keppel (A 120), Gelders Archief, Inventarisnr.: 857, zegelafspraak, 7 jan 1357 (2 mei 1336) 

3. Archief Klooster Bethlehem (A 122), Gelders Archief, Inventarisnr.: 976, verkoop pand bij de Gruitpoort (Doetinchem), Doetinchem, 1338 (2 aug 1338) 

4. Archief Klooster Bethlehem (A 122), Gelders Archief, Inventarisnr.: 976, verkoop pand bij de Gruitpoort (Doetinchem), Doetinchem, 1338 (3 mei 1353) 

5. Archief Klooster Bethlehem (A 122), Gelders Archief, Inventarisnr.: 976, verkoop pand bij de Gruitpoort (Doetinchem), Doetinchem, 1338 (18 apr 1362) 

6. Archief Klooster Bethlehem (A 122), Gelders Archief, Inventarisnr.: 976, verkoop pand bij de Gruitpoort (Doetinchem), Doetinchem, 1338 (81 1368) 

7. Archief Huis Keppel (A 120), Gelders Archief, Inventarisnr.: 857, zegelafspraak, 7 jan 1357 (7 jan 1357) 

8. Archief Klooster Bethlehem (AKB 002), Gelders Archief, Inventarisnr.: 976, Doetinchem (23 apr 1415) 

9. Archief Klooster Bethlehem (AKB 002), Gelders Archief, Inventarisnr.: 976, Doetinchem (26 feb 1416) 

10. Archief Klooster Bethlehem (A 122), Gelders Archief, Inventarisnr.: 976, verkoop pand bij de Gruitpoort (Doetinchem), Doetinchem, 1338 (23 apr 1415) 

11. Archief stadsbestuur Doetinchem (A 123), Gelders Archief, Inventarisnr.: 1522, verkoop, Doetinchem, 1394 (18 apr 1394) 

12. Archief Klooster Bethlehem (AKB 002), Gelders Archief, Inventarisnr.: 976, Doetinchem (25 feb 1413) 

13. Leenkamer van Gelre en Zutphen (A 130), Gelders Archief, Archief leenkamer van Gelre en Zutphen, Inventarisnr.: 2 (12 dec 1443) 

14. Leenkamer van Gelre en Zutphen (GEL 001), Gelders Archief, Archief leenkamer van Gelre en Zutphen, Inventarisnr.: 1 (3 mrt 1403) 

15. Leenkamer van Gelre en Zutphen (A 130), Gelders Archief, Archief leenkamer van Gelre en Zutphen, Inventarisnr.: 2 (24 jun 1424) 

16. Leenkamer van Gelre en Zutphen (A 130), Gelders Archief, Archief leenkamer van Gelre en Zutphen, Inventarisnr.: 2 (13 sep 1441) 

17. Matrikel van de Universiteit van Keulen 1389-1559 (A 131), rector Johannes de Cervo, Keulen [Duitsland], tussen 23 mrt 1405 en 30 jun 1405  (23 mrt 1405) 

18. Regestenlijst (A 124), Gelders Archief, Inventarisnr.: 411, LH 3, 1437 (6 nov 1437) 

19. Archief Klooster Bethlehem (A 122), Gelders Archief, Inventarisnr.: 976, verkoop pand bij de Gruitpoort (Doetinchem), Doetinchem, 1338 (1 aug 1443) 

20. Gelderse Leenkamer (GEL 4), Gelders Archief, Archief leenkamer van Gelre en Zutphen, Inventarisnr.: 4, eed vernieuwen (15 jan 1487) 

21. Leenkamer van Gelre en Zutphen (GEL 11), Gelders Archief, Archief leenkamer van Gelre en Zutphen, Inventarisnr.: 11 (18 mei 1517) 

22. Schepenprotocollen stad Doetinchem (Schep 001), Gelders Archief, Archief stad Doetinchem, Deel/Akte: 0, Inventarisnr.: 519, Doetinchem, van 1517 tot 1531 (1518) 

23. Archief familie Van der Heyden van Baak (A 125), Gelders Archief, Inventarisnr.: 120 (18 mei 1518) 

24. Leenkamer van Gelre en Zutphen (GEL 11), Gelders Archief, Archief leenkamer van Gelre en Zutphen, Inventarisnr.: 11 (12 mei 1519) 

25. Archief Sint-Katharinakerk te Doetinchem (A 126), Gelders Archief, Inventarisnr.: 52, executie testament, Doetinchem (4 apr 1520) 

26. Schepenprotocollen stad Doetinchem (Schep 001), Gelders Archief, Archief stad Doetinchem, Deel/Akte: 0, Inventarisnr.: 519, Doetinchem, van 1517 tot 1531 (1514) 

27. Archief Huis Keppel (A 129), Gelders Archief, Inventarisnr.: 1125 (8 apr 1551) 

28. Archief Huis Keppel (A 129), Gelders Archief, Inventarisnr.: 1125 (9 jul 1551) 

29. Archief Huis Keppel (A 128), Gelders Archief, Inventarisnr.: 886 (26 jul 1566) 

30. Archief Huis Keppel (A 127), Gelders Archief, Inventarisnr.: 1126 (22 apr 1571) 

31. Archief familie Van der Heyden van Baak (A 125), Gelders Archief, Inventarisnr.: 120 (8 feb 1587)