Genealogie van Mathijs Aratus (Erades).
Genealogie van Mathijs Aratus (Erades).

Generatie I

I.   Mathijs Aratus (Eratus)1, geb. te Aken [Duitsland] in 1599, tr. te Amsterdam (Lutherse kerk) op 8 mrt 1627 met Catharina van den Berg, geb. te Aken [Duitsland] in 1600. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Leendert Eratis1, ged. te Aken [Duitsland] in 1614, ovl. te Amsterdam op 14 sep 1678, volgt IIa
  2.  Abraham Eratis, volgt IIb
  3.   Antonij Erardus, ged. te Amsterdam op 19 mrt 16343
  4.   Trijntie Erardus, ged. op 12 okt 16364

Generatie II

IIa.   Leendert (Lendert) Eratis (Artes, Arates, Erates, Eerades, Eradus, Erady, Eradu, Aradis, Aratus)1, zn. van Mathijs Aratus (I) en Catharina van den Berg, ged. te Aken [Duitsland] in 1614, lakenmaker, ovl. te Amsterdam op 14 sep 1678, tr. (1) te Amsterdam op 19 apr 1642 met Hilletje Evertsdr van Hoogkerken1, geb. te Hoogkerken, ovl. te Hoogkerken in 1644. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.   Nijsie Aratus, ged. te Amsterdam (Lutherse kerk) op 15 mrt 16435
   Leendert Eratis1, tr. (2) te Amsterdam op 23 apr 1644 met Trijntje Jansdr.1, geb. te Hamburg (D) in 1620. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Lambert Eradus8,9, ged. te Amsterdam op 6 jan 16487, volgt III
  2.   Leendert , ged. te Amsterdam op 29 mrt 165010, lakenwerker, doopgetuige van zijn neef Leendert Eradus (zie III) te Amsterdam (Lutherse kerk) op 12 feb 1673, tr. te Amsterdam op 10 sep 1688 met Lijsbeth Haasemans. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Annetie , ged. te Amsterdam op 22 mei 165311, ovl. te Amsterdam op 15 jul 1669. 
  4.   Hilletje , ged. te Amsterdam op 15 dec 165812
  5.   Marritje Arretus (Eradus), ged. te Amsterdam op 25 mrt 166113

IIb.  Abraham Eratis, zn. van Mathijs Aratus (I) en Catharina van den Berg
 een dochter: 
  1.   Grietje Aratis, ged. te Amsterdam op 13 sep 165414

Generatie III

III.   Lambert Eradus (Aratus)8,9, zn. van Leendert Eratis (IIa) (lakenmaker) en Trijntje Jansdr., ged. te Amsterdam op 6 jan 16487, lakenwerker, tr. te Amsterdam op 5 dec 1671 (getuige: haar nicht Deliana ten Hage, haar nichtje)15,8 met Margriet Bergeijck (van Berch Eyck, Bergheijck)8,17,9,18, dr. van mr Bartholomeus Bercheyck (Advocaat het voor Hof Utrecht) en Jvr Geertruy Heurnius, ged. te Rhenen op 4 apr 164916, doopgetuige van haar kleinzoon Lambert Eradus (V) te Leiden (Hooglandse Kerk) op 21 apr 1716, doopgetuige van haar kleinzoon Henrick Eradus (zie IV) te Leiden (Hooglandse Kerk) op 21 dec 1721, doopgetuige van haar achternicht Margriet Struys
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.   Leendert , ged. te Amsterdam (Lutherse kerk) op 12 feb 1673 (getuige: zijn oom Leendert Eratis (zie IIa))19, ovl. te Amsterdam op 21 feb 1673. 
  2.   Maria , ged. te Amsterdam (Lutherse kerk) op 12 feb 167320, ovl. te Amsterdam op 21 feb 1673. 
  3.   Geertrui , ged. te Amsterdam (Nieuwe Kerk) op 27 jan 167721
  4.   Bartholomeus 23, ged. te Amsterdam (Lutherse kerk) op 10 dec 167922, ovl. in 1750, volgt IV


Bergeyck

Bron: Utrechts Archief, Notarieel Archief Rhenen, Inv. nr. 515-2, akte 4, 15 jan 1675

Generatie IV

IV.   Bartholomeus Eradus23, zn. van Lambert Eradus (III) (lakenwerker) en Margriet Bergeijck, ged. te Amsterdam (Lutherse kerk) op 10 dec 167922, lakenwever, doopgetuige van zijn kleinzoon Bartholomeus Eradus (zie V) te Leiden (Hooglandse Kerk) op 23 dec 1734, doopgetuige van zijn kleinzoon Andries Eradus (zie V) te Leiden (Loodskerk) op 27 apr 1755, ovl. in 1750, begr. te Leiden (Bolwerk) op 4 aug 1750, tr. (1) te Leiden (Pieterskerk) op 24 nov 1714 met Geertruijt van Schoordijck (Schorredijk, Schorwijk, Scharedijk)23, geb. te Maastricht op 24 nov 1679, ovl. te Leiden in 172423
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.   Lambert , ged. te Leiden (Hooglandse Kerk) op 21 apr 171625, ovl. te Leiden op 1 jun 1776, volgt V
  2.  Geertruy , ged. te Leiden (Hooglandse Kerk) op 11 jan 1718, doopgetuige van haar nicht Geertruy Eradus (VI) te Leiden (Loodskerk) op 16 sep 1742, doopgetuige van haar neef Lammert Eradus (zie V) te Leiden (Hooglandse Kerk) op 25 aug 1739, doopgetuige van haar neef Jacobus Eradus (zie V) te Leiden (Marekerk) op 3 feb 1745, doopgetuige van haar nicht Rachel Eradus (zie V) te Leiden (Loodskerk) op 15 okt 1747, ovl. te Leiden tussen 5 okt 1793 en 12 okt 1793 , begr. te Leiden, tr. op 29 aug 1739 met Johannes Planje(r), zn. van Johannes Planjer (perkamentmaker) en Trijntje van de Noť, ged. te Leiden op 9 sep 1717, baggerman, doopgetuige van zijn nicht Geertruy Eradus (VI) te Leiden (Loodskerk) op 16 sep 1742, doopgetuige van zijn neef Lammert Eradus (zie V) te Leiden (Hooglandse Kerk) op 25 aug 1739, doopgetuige van zijn nicht Rachel Eradus (zie V) te Leiden (Loodskerk) op 15 okt 1747, doopgetuige van zijn neef Jacobus Eradus (zie V) te Leiden (Marekerk) op 3 feb 1745, ovl. te Leiden tussen 28 nov 1795 en 5 dec 1795 , begr. te Leiden. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.   Anthonij , ged. te Leiden (Pieterskerk) op 13 okt 171926, ovl. voor 1724. 
  4.   Henrick , ged. te Leiden (Hooglandse Kerk) op 21 dec 1721 (getuige: zijn grootmoeder Margriet Bergeijck (zie III))26, ovl. voor 1724. 
  5.   Jan , ged. te Leiden (Hooglandse Kerk) op 12 sep 172426
   Bartholomeus Eradus23, tr. (2) te Leiden (Pieterskerk) op 24 sep 1724 met Jacomina la Mair
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie V

V.   Lambert Eradus (de Rades, Erades), zn. van Bartholomeus Eradus (IV) (lakenwever) en Geertruijt van Schoordijck, ged. te Leiden (Hooglandse Kerk) op 21 apr 1716 (getuige: zijn grootmoeder Margriet Bergeijck (zie III))25, lakenwever, doopgetuige van zijn kleindochter Jacomijntje Duk (zie VI) te Leiden (Marekerk) op 11 feb 1766, doopgetuige van zijn kleindochter Susanna Duk (zie VI) te Leiden (Loodskerk) op 17 feb 1771, doopgetuige van zijn kleinzoon Lambertus Duk (zie VI) te Leiden (Marekerk) op 6 nov 1774, doopgetuige van zijn kleindochter Susanna Duk (zie VI) te Leiden (Marekerk) op 19 dec 1780, ovl. te Leiden op 1 jun 1776, begr. te Leiden (Papegaaien Bolwerk) in jun 1776, tr. te Leiden op 20 feb 1734 met Jacomina de Groot28,29, dr. van Huijbert de Groot (lakenwerker) en Rachel Sirach (lakenspinster), ged. te Leiden (Hooglandse Kerk) op 25 jun 170930, doopgetuige van haar kleindochter Jacomijntje Duk (zie VI) te Leiden (Marekerk) op 11 feb 1766, ovl. te Leiden op 18 jan 1777. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.   Bartholomeus , geb. te Leiden, ged. te Leiden (Hooglandse Kerk) op 23 dec 1734 (getuigen: zijn grootmoeder Rachel Sirach en zijn grootvader Bartholomeus Eradus (IV))26, lakenwerker, ovl. te Leiden op 20 dec 1808, begr. te Leiden op 24 dec 1808, otr. te Leiden op 23 okt 176131 met Rachel Collet. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.   Huibert , geb. te Leiden, ged. te Leiden (Hooglandse Kerk) op 4 dec 1736 (getuige: zijn tante Annetje de Groot)26, otr. op 10 dec 176232 met Maria Schaapers. Uit deze relatie geen kinderen. 
  3.   Lammert , geb. te Leiden, ged. te Leiden (Hooglandse Kerk) op 25 aug 1739 (getuigen: zijn aangetrouwd oom Johannes Planje(r) en zijn tante Geertruy Eradus (zie IV))26, lakenwerker, ovl. te Leiden, tr. te Leiden op 10 feb 1769 met Suzanna Boeree, ged. te Leiden op 13 jan 1751, doopgetuige van haar nicht Susanna Duk (zie VI) te Leiden (Marekerk) op 19 dec 1780, doopgetuige van haar neef Lambertus Duk (zie VI) te Leiden (Marekerk) op 6 nov 1774, doopgetuige van haar nicht Susanna Duk (zie VI) te Leiden (Loodskerk) op 17 feb 1771, ovl. te Leiden op 18 dec 1841. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Geertruy , geb. te Leiden, ovl. te Leiden op 1 mrt 1819, volgt VI
  5.   Jacobus , geb. te Leiden, ged. te Leiden (Marekerk) op 3 feb 1745 (getuigen: zijn tante Geertruy Eradus (zie IV) en zijn aangetrouwd oom Johannes Planje(r))26, otr. te Leiden op 21 mei 176835 met Marijtje Maartense. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.   Rachel , geb. te Leiden, ged. te Leiden (Loodskerk) op 15 okt 1747 (getuigen: haar tante Geertruy Eradus (zie IV) en haar aangetrouwd oom Johannes Planje(r))26
  7.   Jan , geb. te Leiden, ged. te Leiden (Loodskerk) op 17 mei 175026, molenaarsknegt, otr. op 13 apr 1770 met Heynderijntje Carton. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.   Andries , geb. te Leiden, ged. te Leiden (Loodskerk) op 27 apr 1755 (getuigen: zijn grootvader Bartholomeus Eradus (IV) en zijn grootmoeder Rachel Sirach)26, lakenwerker, doopgetuige van zijn nicht Jannetje Duk (zie VI) te Leiden (Hooglandse Kerk) op 7 feb 1782, otr. te Leiden op 26 aug 1775 met Jannetje Collet. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie VI

VI.   Geertruy Eradus, dr. van Lambert Eradus (V) (lakenwever) en Jacomina de Groot, geb. te Leiden, ged. te Leiden (Loodskerk) op 16 sep 1742 (getuigen: haar tante Geertruy Eradus (zie IV) en haar aangetrouwd oom Johannes Planje(r))34, doopgetuige van haar kleinzoon Cornelis Keereweer te Leiden op 8 sep 1805, doopgetuige van haar kleinzoon Hendrik Keereweer, ovl. te Leiden op 1 mrt 1819, tr. te Leiden op 25 jun 1763 met Paulus Duk, zn. van Hendrik Duk (greynwerker) en Aagje (Agatha) Mahie, ged. te Leiden (Pieterskerk) op 2 aug 174037, craamwerkersknegt, doopgetuige van zijn kleinzoon Cornelis Keereweer te Leiden op 8 sep 1805, doopgetuige van zijn kleinzoon Hendrik Keereweer, ovl. te Leiden op 1 mrt 1819. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.   Hendrik , geb. te Leiden, ged. te Leiden (Hooglandse Kerk) op 27 sep 1763 (getuigen: zijn grootvader Hendrik Duk en zijn grootmoeder Aagje (Agatha) Mahie)38, droogscheerder, ovl. op 12 okt 1832, otr. te Leiden op 14 jun 1784, tr. te Leiden op 20 jun 1784 met Judith Neuteboom, dr. van Johannes Neuteboom en Anna Bart, ged. te Leiden op 13 jan 1762, ovl. te Leiden op 23 aug 1833. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  2.   Jacomijntje , geb. te Leiden, ged. te Leiden (Marekerk) op 11 feb 1766 (getuigen: haar grootvader Lambert Eradus (V) en haar grootmoeder Jacomina de Groot (zie V))39, schoonmaakster, otr. te Leiden op 2 aug 179340,41, tr. te Leiden (Pieterskerk) op 18 aug 1793 met Isaac Keereweer, zn. van Cornelis Keereweer (opperman) en Jannetje Maljť, geb. te Leiden, ged. te Leiden (Marekerk) op 30 jul 1769 (getuige: zijn grootmoeder Jannetje Timmermans)42, zaagmolenaarsknecht, ovl. te Leiden op 20 sep 1806, begr. 43. Uit dit huwelijk 3 zonen. 
  3.   Mietje , geb. te Leiden, ged. te Leiden (Pieterskerk) op 8 jul 176738
  4.   Paulus , geb. te Leiden, ged. te Leiden (Hooglandse Kerk) op 17 sep 1769 (getuige: zijn grootmoeder Aagje (Agatha) Mahie)38
  5.   Susanna , geb. te Leiden, ged. te Leiden (Loodskerk) op 17 feb 1771 (getuigen: haar grootvader Lambert Eradus (V) en haar aangetrouwd tante Suzanna Boeree)38, ovl. voor 1780. 
  6.   Lammert , geb. te Leiden, ged. te Leiden (Marekerk) op 29 aug 177338
  7.   Lambertus , geb. te Leiden, ged. te Leiden (Marekerk) op 6 nov 1774 (getuigen: zijn grootvader Lambert Eradus (V) en zijn aangetrouwd tante Suzanna Boeree)38
  8.   Bartholomeus , ged. te Leiden (Hooglandse Kerk) op 29 sep 177638, droogscheerder, ovl. te Leiden op 10 okt 1806, tr. te Leiden op 7 jul 1797 met Johanna van Haarlem, dr. van Jilles van Haarlem en Willemijntje Rijkewaard, ged. te Leiden op 19 okt 1775, ovl. te Leiden op 21 mrt 1846. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.   Jan , geb. te Leiden, ged. te Leiden (Loodskerk) op 26 dec 177838
  10.   Susanna , geb. te Leiden, ged. te Leiden (Marekerk) op 19 dec 1780 (getuigen: haar grootvader Lambert Eradus (V) en haar aangetrouwd tante Suzanna Boeree)38
  11.   Jannetje , geb. te Leiden, ged. te Leiden (Hooglandse Kerk) op 7 feb 1782 (getuige: haar oom Andries Eradus (zie V))38
  12.   Andries , geb. te Leiden, ged. te Leiden (Marekerk) op 22 feb 178938


Bronnen:

1. Gens Germana (GG), WGOD, vanaf 1975 

2. Ondertrouwboek Amsterdam (T 153), Stadsarchief Amsterdam, DTB, Inventarisnr.: 670, Amsterdam, van 1578 tot 1650 (8 mei 1627 blz. 249) 

3. Doopboek Amsterdam (D 204), Stadsarchief Amsterdam, DTB Amsterdam, Inventarisnr.: 140, Evangelisch-Luthers, Amsterdam, 1634 (19 mrt 1634 blz. 98) 

4. Doopboek Amsterdam (D 204), Stadsarchief Amsterdam, DTB Amsterdam, Inventarisnr.: 140, Evangelisch-Luthers, Amsterdam, 1634 (12 okt 1636 blz. 202) 

5. Doopboek Amsterdam (D 201), Stadsarchief Amstedam, DTB Amsterdam, Inventarisnr.: 141, Evangelisch-Lutehers, Amsterdam, 1643 (15 mrt 1643 blz. 114) 

6. Ondertrouwboek Amsterdam (T 154), Stadsarchief Amsterdam, DTB Amsterdam, Inventarisnr.: 677, Amsterdam, van 1578 tot 1650 (23 apr 1644 blz. 214) 

7. Doopboek Amsterdam (D 198), Stadsarchief Amsterdam, DTB Amsterdam, Inventarisnr.: 142, Evangelisch-Luthers, Amsterdam, 1650 (6 jan 1648 blz. 19) 

8. NotariŽle akte (RA Rhenen 159), Het Utrechts Archief, RA Rhenen, 515-2, Rhenen, 1675 (15 jan 1675 akte 4) 

9. Algemeen Nederlandsch Familieblad (ANF), van 1883 tot 1905 

10. Doopboek Amsterdam (D 198), Stadsarchief Amsterdam, DTB Amsterdam, Inventarisnr.: 142, Evangelisch-Luthers, Amsterdam, 1650 (29 mrt 1650 blz. 191) 

11. Doopboek Amsterdam (D 200), Stadsarchief Amsterdam, DTB Amsterdam, Inventarisnr.: 143, Evangelisch-Luthers, Amsterdam, 1653 (22 mei 1653 blz. 26) 

12. Doopboek Amsterdam (D 197), Stadsarchief Amsterdam, DTB Amsterdam, Inventarisnr.: 144, Evangelisch-Luthers, Amsterdam, 1658 (15 dec 1658 blz. 193) 

13. Doopboek Amsterdam (D 179), GA Amsterdam, DTB Amsterdam, Inventarisnr.: 145, Amsterdam, vanaf 1661 (25 mrt 1661 blz. 28) 

14. Doopboek Amsterdam (D 200), Stadsarchief Amsterdam, DTB Amsterdam, Inventarisnr.: 143, Evangelisch-Luthers, Amsterdam, 1653 (13 sep 1654 blz. 148) 

15. Trouwboek Amsterdam (T 2026), Gemeentearchief Amsterdam, Trouwboeken, T 2026, Amsterdam, 1670 (blz. 491) 

16. Doopboek Rhenen (D 159), Het Utrechts Archief, DTB, Inventarisnr.: 159, Rhenen, van 1641 tot 1657 (blz. 34) 

17. Trouwboek Amsterdam (T 033), G.A. Amsterdam, DTB Amsterdam, Inventarisnr.: 2026, Amsterdam, 1671 (5 dec 1671) 

18. De Navorscher (NAV), NAV 

19. Doopboek Amsterdam (D 180), GA Amsterdamdam, DTB Amsterdam, Inventarisnr.: 157, Amsterdam, 1673 (12 feb 1673 blz. 109) 

20. Doopboek Amsterdam (D 180), GA Amsterdamdam, DTB Amsterdam, Inventarisnr.: 157, Amsterdam, 1673 (blz. 109) 

21. Doopboek Amsterdam (D 181), GA Amsterdam, DTB Amsterdam, Amsterdam, 1677 (27 jan 1677 blz. 484) 

22. Doopboek Amsterdam (D 066), G.A. Amsterdam, DTB Amsterdam, Inventarisnr.: 163, Ned Herv, Amsterdam, 1679 (10 dec 1679 blz. 23) 

23. Voogdenboeken Leiden (WL 006), RA Leiden, Weeskamerarchief Leiden, Inv.nr. N 106, Leiden, 11 nov 1724 

24. K.O. register FF Leiden (T 048), RA Leiden, DTB Leiden, FF, Ned Herv, Leiden, 1714 

25. Doopboek Leiden (D 409), GA Leiden, DTB Leiden, Inventarisnr.: 409, Ned. Herv, Leiden, vanaf 1740 (42 1771) 

26. Doopboek Leiden (D 409), GA Leiden, DTB Leiden, Inventarisnr.: 409, Ned. Herv, Leiden, vanaf 1740 

27. K.O. register MM Leiden (T 045), RA Leiden, DTB Leiden, MM, Ned. Herv, Leiden, 1734 (20 feb 1734 blz. 115) 

28. Voogdenboeken Leiden (WL 005), RA Leiden, Weeskamerarchief Leiden, Inv.nr. M, Leiden, van 1722 tot 1724 

29. Voogdenboeken Leiden (WL 005), RA Leiden, Weeskamerarchief Leiden, Inv.nr. M, Leiden, van 1722 tot 1724 (blz. 206) 

30. Doopboek Leiden (D 428), G.A. Leiden, DTB Leiden, Inventarisnr.: 428, Ned. Herv, Leiden, 1700 (25 jun 1709) 

31. K.O. register RR Leiden (T 043), RA Leiden, DTB Leiden, RR, Ned. Herv, Leiden, 1761 (23 okt 1761 blz. 273) 

32. K.O. register SS Leiden (T 041), RA Leiden, DTB Leiden, SS, Ned. Herv, Leiden, vanaf 1760 (10 dec 1762) 

33. K.O. register TT Leiden (T 042), RA Leiden, DTB Leiden, TT, Ned Herv, Leiden, 1769 (10 feb 1769 blz. 100) 

34. Doopboek Leiden (D 409), GA Leiden, DTB Leiden, Inventarisnr.: 409, Ned. Herv, Leiden, vanaf 1740 (16 sep 1742) 

35. K.O. register TT Leiden (T 042), RA Leiden, DTB Leiden, TT, Ned Herv, Leiden, 1769 (21 mei 1768 blz. 68) 

36. K.O. register SS Leiden (T 041), RA Leiden, DTB Leiden, SS, Ned. Herv, Leiden, vanaf 1760 (25 jun 1763 blz. 79) 

37. Doopboek Leiden (D 403), G.A. Leiden, DTB Leiden, Inventarisnr.: 403, Ned. Herv, Leiden, van 1727 tot 1740 (2 aug 1740) 

38. Doopboek Leiden (D 404), GA Leiden, DTB Leiden, Inventarisnr.: 404, Ned. Herv, Leiden, van 1765 tot 1789 

39. Doopboek Leiden (D 404), GA Leiden, DTB Leiden, Inventarisnr.: 404, Ned. Herv, Leiden, van 1765 tot 1789 (11 feb 1766) 

40. K.O. register YY Leiden (T 039), RA Leiden, DTB Leiden, YY, Ned Herv, Leiden, 1793 

41. Bruidenboek Leiden (T 038), GA Leiden, DTB Leiden, Inventarisnr.: 11, Ned Herv, Leiden, 1793 (blz. 201) 

42. Doopboek Leiden (D 469), GA Leiden, DTB Leiden, Inventarisnr.: 469, Ned. Herv, Leiden, 1805 

43. Begraafboek Leiden (B 023), RA Leiden, DTB Leiden, Inventarisnr.: 41, Leiden, 1806